Page 1

MEGINFELAGSTIDINDI

-----~~-------------------------------------------------------------3. nummar ~rsfr?r;reioing

- 16. september 1963.

nevnd Meginfelags

f~royskra

studenta.

I oktober 1962 for fyrsta regluliga val fram til Meginfelagsraoi~. Val­ lutt~kan var uml. 62 %. I november helt njvalda raoio fyrstn fund sin undir fyrismti av frafarandi nevndini. I nyggju nevnd felagsins komu J6han Hendrik w. Poulsen, forma~ur, Ola Jakup Ransen, nsstformaour og Foul Olsen, skrivari. Racio hevur hildio fundir 28. januar~ 19. april og 7. september 1963. Roast fleiri limir felagsins lesa a HandilshaskUlanum i Keypmannahavn kom eingin av hesum i rao felagsins, og raoio avgj~rdi ti eftir tilraoing nevnd­ arinnar a fundinum 28. januar, at stud. mere. Karl Andreasen skuldi ~ta sum "observat¢rur" a raosfundum.. Nevndin hevur smb. l6girnar givio formanninum i raonum regluligar fra­ greioingar um virki sitt. Her skal veroa greitt fra teim malum, io arbeitt hevur verio via siaan nevndin tok via. 1. J61aferoir.

Fyrsta uppgavan nevndin fekk var at viogera umsoknir um frian ella niour­ settan feroaseoil via Tjaldri um jolini. 36 ums6y~ir komu til nevndina, av hesum voru 19 fra Meginfelagslimum. Skipafelagia fylgdi via einum undantaki tilraoing nevndarinnar. Feraaprisirnir vorn 100, 150 og 225 kronur. Oyou­ bl¢6ini til Skipafelagio ern heldur vanalig, so nevndin ~tlar at faa hesi broytt i samrao via Skipafelagio. 2. L¢gtingsstuoul • . Meginfelagio viogj¢rdi afyrsta sinni umsrucnir um stuoul til lrerdan lest­ ur. Nevndin fekl{ 74 umsoknir. 6 lesandi h0Vdu sent ums6knir beinleiais til landsstjrio, men voru hesar sendar nevndini aftur til ummwlis. Nevndin um­ ~lti sostatt 80 umsokuir. 40.300 kronur voru utbyttar sum. stuoul til 64 um­ s~kjarar

og 10.500 kr. sum Ian til 9 umsgkjarar. Annars var bytingin henda: 10 Ie sandi fingu 700 kr. Stuoul: 3 lesandi fingu 200 kr. hV0r I: 800 II 15 1 300 " " " tl !\ 900 It 400 II 3 " 3 11 II II 11 1. 000 " 2 17 500 II II t! 600 tI 10 fi

Lan: 6 lesandi fingu 1.000 kr. hv¢r, meoan 3 fingu 1.500 kr. i part. Megjnf'elAgsralii i1 sa:m.Lykt.! A. 5. raCis:fund:i UPPSKot nevndarinnar til nytt oyuubla?j og a 6. raosfundi alegoi raaio nevndi.ni at taka upp samra-ai.ngar via


F~roya

2. landsstyri um at faa studningssKipanina i eina fasta legu. Hesar sam­

ra~ingar

eru ikki lidnar enn, t6 skotinum um njtt oyaublad.

he~ur

landsstyrid tikio vml undir vid upp­

~

figgjar16gini i ar eru kr. 60.000 avsettar sum stuoul og Ian til lrerdan lestur. Hetta eru 10.000 kr. fleiri enn i fjpr. 3. Lestrarstyrkir til litlendingar. I januar vendi nevndin sar til landsstyrio via uppskoti um at stovna nakr­ ar styrkir, ia kunnu veraa bodnir lit i ymsum londum, og sum kunnu geva stu­ dentum ella kandidatum m~gu1eika til at savna tilfar til visindaligar rann­ soknir i F~royum. Landsstyrio tok val undir via hesum uppskoti, og settar eru 10.000 kr. a figgjarl6gina til hetta endamal, men eru hesir styrkir iklci bodnir lit enn, men veraa tao uttan iva eftir samrao via F~roya frooskaparfelag i nsstu framtiO. Meginfelagsnevndin hevur gj0rt uppskot til reglugero og sent landsstyrinum til godkenningar. 4. Lestrarferoir. Bin tj6andi tattur i Meginfelagsins virki er at stuola limunum til at gera lestrarferoir, og var hetta eisini nusitandi nevnd greitt. Eitt av fyrstu tilt0kum hennara ~ar ti at slJkja Foroya landsstyri um pening til hetta enda:mal. S~kt

var um 3.000 kr. og varo hesin peningur jattaour. Nevndin hevur veitt hesum studning: Kjartan Hprkpre, stud. teal., fingio 400 kr. sum stuoul til fero hann hevur

gj0rt saman vid studentum og lararum fra gudfr00ideildini via K0benhavns Uni­ versitet til s0gu1igar staoir i Italiu. Bjarni Bruk, stud. teol. og Hans Jakup Joensen, stud. teol. hVfJr fingia 500 kr. til skeio i tyslcum :mali via lrerda haskUlan i K¢ln. Stud. mag. Andre Nicfasen fingid 250 kr. til skeio via universitetio i Ros­ tack, og til song- og t6n1istaskeia i Remscheid hevur nevndin veitt Olavi

Ha­

tUn 250 kr. Raoslimurin Zakarias F. "fang, stud.scient.pol. fingio 200 kr. sum stuoul til luttJ?,lku i HU.N. interne Program for Europe" i Geneve. Julianna Klett, io lesur via Sorbonne i Paris hevur fingio 400 kr. stuoli til skeio i fronskum mali og franskari mentan. Annars jattaai nevndin stud. mag. Hans Holm 1.000 kr. til Afril~ero, men vara henda fero hansara tiverri av ongum. Er~ eru 500 kr. eftir av hesi jattan landsstYrisins. Nevndin vonar, at i fram:tiiJini fRra f'l.eiri limir :felagsins at gera slikar feroir. Utlit eru nu ~nn~rs

fyri, at }WS fer at koma s@r uppi altjooastudentasamvinnu, og soleiois

betur frer fylgt via i universitetsskeioum o.til. Lagt skal veraa afturat, at nevnclin treytar smr fragreioingar fra teim studentum, io fingio hava stuoul.


5. Meginfelagstioindi. 6. raosfundur samtykti at lata prenta 11eginfelagsti5indi til tess at skapa betri samband milIum rao/nevnd og limir felagsins. Higartil hevur nevndin sent ut nr. 1 og 2. I seinasta nummario yard sagt, at nevndin telcur im6ti greinum av al­ mennum ahuga fyri lesandi. Tioindini vera bert send limum felagsins. 6. Vegleioing til pisurnar. Nevndin sendi smb. raossantykt fiJroyskum pisum 1963 eina stutta veglei5ing,; Ur innihaldinum kann nevnast: Meginfelagio arbeios¢ki tess, stuoul til lestrar­ fcroir, stuoningsviourskifti og bustaaarspurningar. Stutt grein um verndarskyldu spurningin og lestrarstrti~tikkur. 7. Verndarskylda. Eftir aheitan fra Hinum f¢royska studentafelagnum i Keypmannahavn vendi nevnd­ in s~r til F¢roya landsstyri viov. verndarskyldu lesandi. Br~vaskifti hesum mali viOvikjandi er prentao i Meginfelagstioindi nr. 1. 8. F~rilestrarr¢5. l fundi i raonum var samtykt eftir uppskoti fra nevndini um at heita a Chr. Matras, professt'.ra, urn at halda ncl::rar fyrilestrar a K~benhavns Universitet via f~royskum evni. 011 ahugao skuldu hava atgongd. Rann jattaoi at halda 5 fyrilestr­ ar. Evnini hava veria; F¢roysk staoanovn, keltisk oro i f0royslcum, fproysk stav­ seting, fproysK kv~oi og fproysk yrking i 19. ~ld. 9. Sosiologisk kanning. Eftir uppskoti fra stud. act. Mariusi ThoDasen samtykti raoio um at gera sosio­ logiska kanning av f¢royslcum studentum herundir figgjarligu viourskifti teirra. Nevndin hevur vent smr til Universitetets sociologiske institut hesum viov. og verour vwntuliga faria i gongd via hesa lcanning i heyst. Vonan(li fara foroyskir studentar at taka vrel i m6ti hesi kanning. Di:ki minst fyri Meginfelagsarbeioio kemur hon at hava st6ran tYdning. 10. Flogferoir. MFS hevur i booi fra Icelandair, at fproyskir real- og studentaskUlanremingar

og lesandi (limir MFS) milIum 12 og 26 ar faa 25

%avslattur

av fer~aseoli aftur

og fram milIum lestrarstao og bustao foreldra. Kostnaourin er sostatt 774 kr. aftur og fram milIum Dannarkar og F¢roya. MFS arbeioir via at faa aldursmarkid 11. Studentafundurin i Havn. hmkkao. Hoast MFS er yngsta studentasamt¢ka i Norourlondum - stovna~ 31. jan. 1962 ­ setti felagio smr fyri longu ta nusitandi nevnd varo vald i nov. 62 at faa i lag norrpna studentastevnu i Havn i sambandi vio 6lavs~kuhaldio. Heldur trupult gekk i fyrstuni at faa fundin i lag, men aftana skrivligar OE munnligar tingincar vio Danske Studerendes Frellesrad, eydnaoist nevndini at faa grundarlag undir fundi­ num. Tiverri sendu Finnar avboo, og fingu vit ti ikki hovi at hitta teir i For­ oyum.

Ddci hevoi borio til at halda stevnuna uttan via peningalig~ri hjalp fra F~r-


4. oya Landsstyri, Torshavnar byrao og ni5ursettum fer5gjaldi fra Skipafelagnum. Har­ umframt hj61ptu hasir einstaklingar oe stovnar &cloxm: Marius Joh~nnesen, haskUla­ stlj.ori, io visti okkum vrolvild at hisa umboosmonnunum a HaskU1~u.ni., Frooskapar­ fela.gio (Malstovnurin), Bacalno, Poul Petersen, lpgtingsnaour, Johannes av Sknroi, haskUlrucennari, Sverri Dahl, fornfrpoingur, D. J. Joensen, sj6mnnnnskU1~stj6ri, Andrias Hojgaard, cand.mag. og Pall Patursson, bondi i Kirkjubp. At endn eign eisini Gunnar Dahl Olsen, syslunaour og Petur Reinert, lmkni tpklc uppiborna. Teir hpvdu fyrireikn.5 tlottpku i VestI:1aIl.1lO. og a Bioi tysda,gin 30. juli, men vegna ill­ veour fino~ vit ikki gist teir. Teir almennu luttnkararnir voru: Danske Studerendes Fmllesrad: K~"j

Eg Damgard, formand i DSF's prmsidhun. Dan Harild, nrostfornk~d for nationale (!) anliggender. Studentarao Haskela Islands: Ulfar Guomundsson, fulltrUi SHI. Gylfi Guonason, Samband islendskra studentn erlendis. Norsk Studentsamband: Thomas Mauritzen, formand. Ole D. Mjps, Bergen. Ole J. Brock, Bergen. Sveriges Forenade Studentkarer: Ake Walter, viceordforande i internationella utskottet. Meginfelag f0royskra studenta: J chan Hendrik vI. Poulsen, forma5ur. 61a Jruru.p Ro.nsen, nmstformaour. Poul Olsen, skrivari. Hnlgir W. Poulsen, nmstformaour i raonum Hans JaIrup Debes, raoslimur. Komio var til Havnar hoskv¢ldio kl. 19 og longu kl. 20 var hildin blaomanna­ fundur a Hotel Hafnia. Blaomenn fra Dagblaonum, Dimroalmtting og 14. september veru mpttir umframt tttvarp Fproya. Friggjadagin k1. 11 v[',r morgUIlJilf\tur a Hafni8. og k1. 13 varu 1. fundur settur av formanninum a Fproyn FolkriliaslaS.ln. Umi'ramt umboosmenninar voru fleiri student­ ar ~ttir. Evni a hesum fundi var: Norr~nu studentasamt~kini, skipan teirra og a­ virkan a stpou myndugleiknnna til sosialar spurningar studenta og kenslumal. Kl. 16 var mettpka hja Fproya landsstYri. Hjastaddir veru Hakun Djurhuus, 10g­ maour, Erlendur Patursson, landsstyrismaour og embmtismenninir Johnn Djurhuus, Poul Petersen og Jens Pauli Ellendersen. Leygardagin 27. juli vitjaou vit Bacalao og varo h8.r etin morgur.matur aorenn vit kl. 11 fingu F0roya sjemannaskUla sjnda.n og hoyrdu P~u1 Petersen tosa um MUt_ b1igvingina av

f~roysk,'l

nutiOarsamfelognum".


5. Kl. 12,30 var Malstovnurin og savnhusini vitja~. Ear hev~i J6hannes av SkarOi oroio um. :1F!21roysk mentan og v:Lsindi"; Sverri Dahl sjndi fornlutir. Kl. 19 var veitsla Ii Hotel F¢ro~. Ou. 120 folk. R¢oarar: Earsten Hoydal, Er­ lendur Patursson, Hans Debes J oensen, Rans Jacob Jacobsen, Ake vTalter og ttlfar Guomundsson. Sunnudagin 28. juli var 3. fundur hildin Ii studentaskUlanum :L Eoyd¢lum.. Evni: Spurningar viov. lrerdum lestri :L Norourlondum. Har var morgunmatur etin snman viO lrerarum. skUlD..llS. Aftan Ii fundin var fario til Kirkjub19ar. GM ferl) oe fralikur bl:Loskapur. Afturkomnir til Havnar hildu vit 6lavs¢ku l:Lka til tysdagin!!! Henda dog var fyrireikao utfero til Vestmanna og Eiois, men 6gj¢rligt var at fara fra husum. vegna veOur; :Lstaoin sj,ndi Gunnar Gunnarsson ok~ tveir F19roya­ filmir, og hildio var fram vio fundinum. viov. lrerdum lestri. Tilfario fra stevnuni er r~cio, og ik~~ ber til her at geva gj¢lligari fragrciOing, men tey, io hava hug at faa meir at vita, eru vrelkomin Ii skrivstovu felagsins. Studentastevnan var storhending hja lesandi f)21royingum og hevur l1FS vio hesum fundi fingio :L lag samband via studentasaillt¢kini :L Nor Ourl ondum. Eftir er at v6na at hetta samband fer at halda lifram, og at MFS skj6tt fer at verOa viourkent av altj ooa stu0entasamt)21kum..

}mGINFEll\G J 6han Hendrik

' I.

formaour.

P ouI sen

F0ROYSKlli~

STUDENTA, 11. september 1963

013, J akup Hansen

mastformaOur. 000000 0

Poul Olsen skrivari.


6. ROKNSKL'..Ptm. MT:GDTFELtl.GSINS RAKSTRARROKNSKAPUR Stuoul fra

F~roya

7. sept. 1962

~

31. aug. 1963.

1andsstyri

4.. 000,00 55,49

Rentuinnt~ka

Stuoul til 1estrarferoir l1treillslur: raosftmdir nevndarfundir skrivstovuhald

2.500,02

studentaraostevna i Havn: utrei5s1ur amb. skj~l stuoul fra F0roya 1andsstyri

381,44 89,17 667,17

1.137,78

4.013,31 4.013,31

0,00

Norr~n

3.637,80

Yvirskot

417,69

------_ ..... _--

FIGGJARSTAlTDUR 31. august 1963. .Qga

Kassapeningur A sparikassab6k Norr0n studentaraostevna i Havn Til g60ar bja F~roya 1andsstyri Ogoldin feroapeningur Ogo:i.dnar 1ysingar Skuld til Skipafe1agi 0 F¢royar Eginpeningur Saldo 6.9.1962 Yvirskot 1962/63

Skuld

509,67 2.655,49 529,05 150,00 24,80 800,00

2.601,72 417,69

3.019,41 3.844,21

3.844,41

---------------------------------------------~--Keypm.:;~nna.havn

7. sept. 1963

01a Jak:up Hansen,

nrestformaour.

Grarmskooarar fe1agsins Martin Gard, civi1rtkonomur og Carl 'liT. \veihe, civi1­ ~konomur hava grannskooao roknskapin og funnio hann rrettan at vera.


7. 7. MDSFUNDUR. Seinasti ra~sfundur var6 settur so mikiO tiOliga a degnum, fyri at tey I10ngu maJ., io voru a skra:nni, kl.mdu faa hampiliga viogero. Her skal i stuttum veroa trivia 1 n~kur av teim malum, sum 1 l~tuni kl.mnu have. serligan ahuga mill1l.l!i. lWrnar. Longu 1 var setti Zakarias Wang fram. broytingarnppskot til grein 9 ('lflv/2lr limur kann atk:v.aaa fyri upp til 9 valevnumll ) , sum hann viI have. broytt til: nHv~r limur hevur bert eina atkv00u". A nmstseinasta raosfundi varO sa.m.tykt, at hette. mal atti at veroa kannao av serkonum manni, sum via utroknino~ kundi geva eina leiabeining, hvussu nogv valevni ein limur kann atkv.ooa fyri, ta io ein minniluti skuldi tryggjast umboa 1 raanum. Marius Thomassen, stud. act. hevur givio viomerkingar til uppskotia. Eftir grein 23,2. kann m.a. grein 9 veroa broytt, Hum allir raaslimir at­ k:v.aoa fyri ti a fundi ll • 8 av 9 vorn m.attir; so statt var hugsanin hja einum minniluta, at grein 23,2 foroaai raonum at taka endaliga avgero i uppskotinum, ti "allir r~i(Jslimirl1 mattu uppfatast sum flallir 9'1, meaan onnur hugsan var, at hetta matti skiljast sum t1e.llir raoslimir, sum ern a fundi". Seinna uppfata­ nin vara viotikin vio 6 atkv/2loum; 2 atkv~ddu ikki. Undir viogeroini sum nu for fram, matti ein taka st¢ou til antin 1 ella 9 atk:v.aaur, ti tao lcundi i~~i lata seg gera ella 1 hvussu er o&~uliga trupult, at rokna via soorum tali, hevoi sakkunnleikin sV'Gt. Tao sast t! beinan vegin, at raClia kundi ikki hava greioa st¢ou i malinum. Ein minniluti gekk hart i m6ti broytingaruppskotinum av teirri grund, at taO var m6ti andanum 1 logini, at 1 atkvsoaa vildi skapa bolkar og virka spjaoandi, og at tao var skeivt at broyta logina lon~~ nu.- Ein storur partur 1 raonum var 1 iva,ti hvsorgin atkvsoauhatt­ ur for at veroa nog goour, og tao varo eisin! haroliga undirstrikao, at nu­ galdandi skipan gav einUIil minniluta o~~uliga storan :ms:'1guleika at seta al t raoio, um teir vildu. (Broytingaruppskotio var komia ur Arhus, so teir mundu ikki ganga via slikari hugsan, helt ein fyri). Zakarias Wang viomerkti til seinast, at uppskotio vildi sikra einum stsorri m;nniluta umboo, men skerja ov storan dominans fra slikum minniluta. Hvsor raoslimur hevur vetor@tt i slflcum mali, og avgjordi raoio tl at senda uppskotio ut til limirnar via fragreioing fra raosfundinum og ¢orum tilfari, so at limirnir kunnu faa h~vi til at leanna malio, aorenn teir atkv~oa. Tvey uppsleot fra Zakarias Wang um studningsskipan og lmrdan haskUla 1 F~r­ oyum kornu eisini til viageroar. Eftir ti fyrra skuldi treytin fyri at faa studning ur landskassanum verDa, at studenturin ikki lesur 1 Danmark. U.U. i Danmark gevur f~royingum her so gooar studningsm~b~eikar, at teir fsoroyingar, i5 mtla smr at lesa aorasta5ni, mugu faa sonu kor.- Raoia viot6k ikki uppskotio 1 hesum llki, men gav nevndini upp 1 hendi at arbeiOa fram ::L:m.6ti innstillingar­ rretti til landsstyrio og soleiois kunna avirka, at studentar, io lesa aorastao­


8.

kunnu faa lika so goa studningsviOurskifti sum teir i Danmark, sjalvt um taO skuldi komia at avirka tann fyrimun, sum f~royingar hava i Danmark. Seinna uppskoti~ un at seta a stovn lrerdan haskUla i F¢royum hev~i nevndin sent til FroOskaparfelagio til ummmlis, og i svarinum v1sa teir til, at froO­ skaparfelagi6 hevur i samraoing via landsstyriO i hyggju at h~va eitt roynda~ ar vi~ hegri leristovni i f¢royskun mali. Sioan verour fragreiOing givin lands­ stjrinum, urn tao kann lata seg gera at seta a stovn aOrar lrerugreinir. RaOiO melti til at lata froOskaparfelagiO halda afram otarnao; men Mecinfelagio skuldi stuo1o. teir eftir f~rimuni. Nevndo.rskrivc.rin legOi fr1ll!l. eitt yvirlit yvir taO, sum ktmdi koma ti tDJ., urn vit foru upp i altjoOa studentasamarbeiOi. RaOiO var hugao fyri at hesin spurn­ inb~r bleiv loystur so skjott sum til bar. v.r. Kjartan Mjjrk¢re raosform..:....Our

Katrin Thomassen raosskrivari

ATKV0DA UM BROYT.AN A.V ~ 9.

5mb. raoss?Jmtykt verour broytingaruppskot til § 9 sum greitt er fra, sent lim.um. ~1eginfelegsins til avgeroar. ! violagda atk:v¢5useoli setir tu kross fyri ti valhatti tu ynskir, og sendir atkvpouseOilin aftur til felagio sum slgotast og i seinasta l~iO 3. oktober 1963.

Nevndin.

Zokarias Wang: Hvat er lima.a.tkv¢5ugreiOslan um ? Tann nugaldandi vallogin til Meginfelag f¢royskra studenta sigur, at hv¢r vDJ.seoil kann faa niggju krossar, t.e. eins nogvar krossar, sum rioslimi~, iO velj nst sku!u. Resin valhattur kann ogvuliga lrettliga koma at ty5a, at ein partur av limu­ num, sum i tali er storri enn ein niggjundipartur, als ikki frer nokran ltk'Uln va1dan (bert av ti at eingin av hinum ~tkvpoir fyri ti manni, io teir fegin vilja faa inn). Rarumfrrunt kann hesin valh6.ttur eisini f'f;tta taa via srer, at ein partur av limunum, i5 ikki have so f'rsgt sum ein meiriluta af'tan fyri seg, kann rjjkka at seta allar sessirnnr i raOnum (av ti at hini spjaOa atkvpOurnar a fleiri mann). Ti hevur undirritaOi skotio upp, at § 9 i logum MFS verOur so­


ljooandi: A hvann valseOil kann ein krossur setast. A raosfundi i Meginfelagnum hin 7. september var samtykt, at hetta uppskoti skuldi fara ut til atkv¢Ougrei5slu milIum limirnar, 80leiois at ursliti5 av hesi atkv¢Ougreioslu var komia, ta seOlarnir til raosvaliO foru ut i oktober. Limirnir eiga ti avgeroina, og vio at atkv¢Oa ~yri hesum uppakoti sf,nir limur­ in, at hann hevur slika rrettvisiskenslu, at hann heldur taO verOa burtur av all­ ari leio, at vallogin kann volda, at ein niggjundipartur av limunum ongan umboos­ mann frer, eina og hann heldur, at eingin vallog skal kunna geva einum eitt sindur st¢rri minniluta h~vi til at kunna seta eitt heilt rao, i5 so kann gera mangt og hvat, io meirilutin av limunum ikki so frmgt sum fer nakao at vita um. Vi5 at nita uppskotna valhatt faa vit eitt fjCllbroytt rao, har limirnir eru byttir sundur a geografiskan, fakligan ella annan hatt. Ta hetta rao aka! fara til verka, fer als ikki at bera til at rClkja serahugamal, men i staoin fer at bera til at rClkja felags dhugamal betur enn vio nClk:rum ¢Orum ral!i. A henda Mtt kemur Meginfelag F¢royskra Studenta til fullnaoar at veroa tao lio, io bindur okkum all­ ar saman, hoast a!t tao, i5 annars viI spjaoa okkum. Undirritaoi viI ti vona, at so n6gv sum gj¢rligt taka undir vio atkv~ougreiosluni. Zakarias Wang.

Halgir W. Poulsen: Broytan av grein 9.

A raosfundi, io hildin varD i var, kom uppskot fra raosliminum Zakarias Wang um bray-tan av 9. grein i logini. Grein 9 lj60ar soleiois: "Hv¢rlimur kann atkv¢Oa

fyci upp til 9 valevnum!1 BroytingaruppskotiO var solj60andi: 1 hv¢nn valseOil kann ein krossur setast. II A fundinum varo ikki tikin st¢oa til mali~, men avgj¢rt varO at skjota taO ut til 7. raosfund, i5 yarD hildin 7. september. Her var drUgt oraaskifti, men at­ kv¢tt varo i~ri av ti at broyting av greinini einans kann fremjast a raosfundi um allir atkv~oa fyri, 03 greitt var at allir voru ikki fyri broytingini. ViOtikiD varo at senda broytingaruppskotiO ut til limirnar til atkv¢ougreioslu. Teir kunnu so sambmrt 23. grein taka st¢5u til annaohv¢rt teir ynskja l6gina broytta ella ikki. Av ti at eg a raosfundunum havi verio- og framvegis eri- hart imoti broytingi­ ni, havi eg biOio um loyvi til i stuttum at siga mina hugsan i MeginfelagstiOind­ um. Enda.mB.lio vio broytingaruppskotinum er at tryggja einum minniluta umbol! i raO­ num. Eg akal ikki koma gj¢llari inn a hetta, uttan aiga at hendan hugsan tykir malr ikki at vera i samlj oa vio endama.liO vie Meginfelagnum, sum er at skipa allar f¢royskar studentar i ein felagsskap. Vit eru so fair i tali at ogj~rligt er fara


10. at byta okku:m sundur ::r limilll'lilutar". Mimrilutar kmmu vera so mangir, beoi fak­ ligir og lokalir, og taO verClur a.ldrin gjl!lrligt at tryggja J'Sllum Ill¢gu1igum "minni­ lutum" u:mboean. Resin hugaunarha.ttur kann bert seta stuolar undir sundurlyndi og spjaOing og gera taCl torf~rari at virka bja. ra5num. Bin vandi er eisini um broytingin verOur vi5tikin: Vit hugsa okkum at 13 val­ evni eru og (o.u.) 60 luttaka r. val.inum (soleiClis var til aeinaeta val.). Um nU tvay av valevmmum eru framdr vel umhildin og kend, er tali vrel hugsa:ndi at tey faa einar 20 atkv~aur hv¢r, t.e.: 40 atkv~our til tvey valevni, og sostatt bert 20 eftir til 11 valevni. Ta vit nu hugsa um, at 9 limir skulu veljast i raCli5, eru storir Ill¢guleikar fyri at ov fair verCla valdir. Rvat Skal so henda ? Retta nevnir broytingaruppskotiO ikki eitt ora um. Tao er heilt ohuesa.ndi via galdandi val.­ skipan at ikki atkv¢Our verCla til iO hvussu er 9 valevni. Sum er hevur hv¢r limur m¢guleika fyri at atkvl!lOa fyri upp til 9 valevnum, viO ~Orum orOum: hann kann eisini velja ferri, og hevur ti lmtt via at styoja teir sum honum damar best. Olika torf¢rari verOur at atkvl!loa ta bert ein m¢guleiki gevst. Annars kann sigast, at felagHI er ungt enn og login n:;fggj, menn enn haVs. eing­ ir trupulleikar verio viC! atkv¢5uhattinum.. TaO tykir mer ti skeivt longu at fara undir at gera smabroytingar i login! aOrenn taO hevur vist seg at vera ney5ugt. Betri er at bios. nakao enn, og so heldur taka alIa logina til viogeroar undir ein­ um.

Ikki er plass til at koma. so gj¢lla illl1

a.

allar spurningar i hesum fiZSri, men tae sum er sagt frammanfyri skuldi veriO nog mikio til at gj¢rt limunum greitt, at teir eigs. at atkv¢aa imoti broytingaruppskotinum um teir vilja felagnum vel. Halgir W. Poulsen.

-------------------------------~------~ R..~t)SVAL

============= I oktober aka! val fara fram til MeginfelagsrsoiO. Valevnauppakot Skulu verOa nevndini Poul Olsen, S)!1lvga.de 15, K)!1benhavn It i hendi i aeinasta. lagi 10. oktober.

vi

Nevndin.

Nmstu Meginfelagstiaindi koma i november.

Meginfelagstíðindi - Árgangur 1 - Nr. 3  

Meginfelagstíðindi - Árgangur 1 - Nr. 3

Meginfelagstíðindi - Árgangur 1 - Nr. 3  

Meginfelagstíðindi - Árgangur 1 - Nr. 3

Advertisement