__MAIN_TEXT__

Page 1

e i js ss r l o pp oo 0 rk ,5 ve â‚Ź 2

www.parkhotelbergen.nl www.parkhotelbergen.nl www.restaurantkoossie.nl www.restaurantkoossie.nl

www.parkhotelbergen.nl

www.restaurantkoossie.nl

75Jaar Oranje in Bergen


Lang leve de Oranjevereniging Bergen! Onze Bergense Oranjevereniging bestaat 75 jaar en dat is meer dan een welgemeende felicitatie waard. Ik vind het een topprestatie van de Oranjevereniging dat elk jaar weer, en dit jaar dus voor de 75ste keer, een fantastische Koninginnedag wordt georganiseerd. Ook dit keer wordt het vast en zeker een prachtige dag, met mooi weer en overal blije mensen. Laat ik het u maar

meteen bekennen: ik ben een fan van Koninginnedag. En sinds ik burgemeester ben van Bergen is dat speciale gevoel alleen maar groter geworden. ’s Ochtends vroeg verzamelen bij de Ruïnekerk, dan die mooie rit in de oldtimers naar Bergen aan Zee en vervolgens de ontmoeting bij het borstbeeld van mevrouw Van Reenen. (Ook hoort daar het griezelen van het glaasje Oranjebitter

bij.) Gelukkig is er daarna koffie met taart bij hotel Meyer en dan rijden we weer terug naar Bergen. En als we dan bij de Ruïnekerk aankomen speelt de fanfare en spreekt de voorzitter terecht over hoe trots hij is op de Oranjevereniging en dan kan het feest beginnen. En wat ik zo bijzonder vind aan onze Koninginnedag is dat het echt een feest van de kinderen is. Elke keer geniet ik zo van de

vrolijkheid op straat en als ik dan zie wat er allemaal voor de kinderen is georganiseerd, spreek ik ongetwijfeld namens iedereen mijn grote waardering uit voor al die vrijwilligers die de Oranjevereniging en Koninginnedag zo’n warm hart toedragen ! Hetty Hafkamp, Burgemeester Bergen

75 jaar oud:

Tijd voor vernieuwing… Onze vereniging bestaat 75 jaar. Daar zijn we natuurlijk bijzonder trots op. Al decennia lang viert Bergen een waardige Koninginnedag en de basis daarvoor is gelegd in 1937. Mooi om daarom dit jubileum op een feestelijke wijze te vieren. Enerzijds als waardering voor de grondleggers van onze vereniging, anderzijds als eerbetoon aan alle mensen die zich door de jaren heen voor onze vereniging hebben ingespannen.

...een ‘Glorieuse’ kijk op Koninginnedag...! 1932 jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1933 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1934 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1935 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

We zijn dan misschien met 75 jaar een oude dame, in ons hart zijn we nog jong en vol energie. Om dat zo te houden, is het ook goed om op tijd te werken aan vernieuwing en verjonging. Daarom is dit jubileum een moment om vertrouwen te geven aan nieuwe bestuurders. Na ruim tien jaar voorzitterschap is het ook voor mij goed om plaats te maken voor een ander. Dat doe ik met een goed gevoel. Want met Caroline le Clercq hebben we een waardige opvolger weten te vinden. Ik wens haar

1936 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

vanaf deze plek heel veel succes. Ik geef de hamer door, maar dat doe ik niet voordat ik iedereen heb bedankt waarmee ik in de afgelopen periode heb samengewerkt. Vanuit de Bergense samenleving kan de Oranjevereniging Bergen altijd op grote steun en sympathie rekenen. Dat geeft een warm gevoel. Zo is de gemeente Bergen altijd een goede en betrouwbare partner geweest met een brede inzet van mensen en middelen. Ook de winkels, horeca en bedrijven in Bergen steunen

ons massaal. Nooit stonden we met lege handen. Kijk ook eens naar onze trouwe leden, altijd ruim 1100. Daar mag je met recht trots op zijn. Mede daardoor is en blijft Koninginnedag in Bergen een unieke gebeurtenis, gedragen door een breed publiek. Nogmaals bedankt en tot ziens op 30 april, voor het leukste feest van Bergen! Maarten Schiphorst Voorzitter Oranjevereniging Bergen NH

1937 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1938 aug sep

okt

nov dec

31 aug eerste Koninginnedag Bergen

jan

feb

mrt apr

31 jan Geboorte Beatrix

75 J aar O ranje in Bergen

mei juni jul

aug sep

okt

nov dec

jan

feb

3

mrt apr

mei jun


Uit het jaarverslag van 1946.. Het Bestuur van de tegenwoordige Oranjevereniging is zijn werkzaamheden begonnen op 3 April 1946. Zoals U zich herinnert werd de Oranjevereniging met zovele niet-commerciële verenigingen op last van de bezetter ontbonden. In 1943 kwam de evacuatie en verschillende Bestuursleden vertrokken naar elders.

Zo gebeurde het dat begin Mei 1945, toen de bevrijding kwam, slechts enkele leden aanwezig waren. Terwijl de Canadezen hun glorieuze intocht deden in Holland, en ook in Bergen met groot gejuich werden begroet, werd behoefte gevoeld ook hier blijdschap en dankbaarheid te uiten en vooral ook de Bergense jeugd in

de Bevrijdingsvreugde te betrekken. Spontaan werden 40 à 50 platte wagens met paardenbespanning door Bergenaren beschikbaar gesteld. De Leerlingen der ULO school wisten deze wagens op keurige wijze met groen en bloemen om te toveren in ware sierwagens, ook een wagen voor Bergens Harmonie ontbrak niet

Hoe het allemaal begon - 1

Koningin Wilhelmina’s verjaardag viel op 31 augustus en dat was daarmee de oorspronkelijke datum voor Koninginnedag. Ook voor de, destijds nog maar 7000, inwoners van het vooroorlogse Bergen.

Op 7 januari 1937 trad haar dochter, prinses Juliana, in het huwelijk met Prins Bernhard. In het koningsgezinde Bergen bereidden enkele comités meteen festiviteiten voor. Op die

winterse huwelijksdag was er voor iedereen een gezellig dorpsfeest. In datzelfde jaar werd ook de geboorte van prinses Beatrix aangekondigd, nog een hoogtepunt! John W. MacDonald, gefortuneerd Bergenaar, bouwer en eerste bewoner van het huidige Blooming belegde als wethouder een oriënterende vergadering om de verschillende Oranje-activiteiten en de ‘werkzaamheden der comités’ te coördineren. Na deze vergadering van 15 oktober 1937 in het Oranje hotel werd de

1939 jan

feb

mrt apr

4

mei juni jul

vereniging definitief opgericht op 19 november 1937. Het bestuur bestond uit burgemeester H. van Reenen, erevoorzitter en J.W. MacDonald, voorzitter. De overige bestuursleden waren vice-voorzitter baron H.I. Taets van Amerongen, secretaris J.H. van der Hagen en penningmeester J.Beekman. Al snel waren er meer dan 130 leden en kon het organiseren van enkele dorpsfeesten ter ere van het nieuwe prinsenkind beginnen! 1 Februari 1938 en enkele dagen na de geboorte van Beatrix, midden in

1940 aug sep

okt

nov dec

5 aug Geboorte Irene

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

en we hadden een Optocht die even deed denken aan de beroemde Bloemencorso’s van V.V.V. Na afloop een Goochelaar in de Rus, en dank zij de goede zorgen van de Heer Van Son, een heerlijke tractatie. De kinderen hadden een onvergetelijke dag.

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

Nog voor de officiële bevrijding op 5 mei 1945, blies een voorlopig comité de ‘ondergedoken’ Oranjevereniging nieuw leven in.

de winter was er dan ook een ‘eenvoudig maar sfeervol vermaak’ in Bergen en Bergen aan Zee: vuurwerk, marsmuziek van Bergens Harmonie, een feest voor de met Oranjestrikken en –linten getooide schooljeugd in de Rustende Jager met een poppenkast en goochelaar.

Onder leiding van mevrouw Taapken, echtgenote van de gemeentesecretaris, kwamen de hoofden der scholen hiertoe bijeen. Zij organiseerden meteen het eerste bevrijdingsfeest. Tot en met mei 1984 viel de organisatie van de Dodenherdenking ook onder de

Er volgden nog twee geslaagde Koninginnedagen in 1938 en 1939 maar daarna, tijdens de oorlogsjaren, waren Oranjefeesten en zelfs de kleur Oranje verboden

1941 aug sep

Hoe het allemaal begon - 2 A

1942 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

verantwoordelijkheid van de Oranjevereniging. Daarna was het de 4 Mei Werkgroep die hiervoor tot en met 4 mei 1995 verantwoordelijk

1943 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

19 jan Geboorte Margriet

De vice voorzitter Baron Taets van Amerongen ‘schaakte’ later de dochter van burgemeester van Rheenen. Hij deed dat door haar met een ladder uit haar raam van de ambtswoning van de burgemeester, huize Kranenburg, naar buiten te laten klauteren. Ze zijn later wel getrouwd maar hij mocht toch niet op de begrafenis van de burgemeester komen. De aubades waren vroeger overigens bij diezelfde ambtswoning en niet bij het gemeentehuis….

was. Deze bestond uit de Oranjevereniging, ‘Remembrance and Friendship’ en vertegenwoordigers van de Bergense bevolking. Vanaf 4 mei 1996 berust de organisatie alleen nog bij het 4 Mei Comité. Koninginnedag viel tot en met 1948 op 31 augustus en daarna toen op de verjaardag van toenmalig Koningin Juliana, 30 april dus. De verjaardag van Koningin Beatrix, 31 januari was gewoon te koud en daarmee is iedereen het nog steeds roerend eens!

1944 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

nekdote

1945 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

aug sep

okt

1945: Mevrouw Taapken richt een voorlopig comite op

nov dec

5

jan

feb

mrt


Dagopening ook aan zee! Geen Koninginnedag zonder feestelijke dagopening. Voor deze soms frisse start van een lange feestdag kan de Oranjevereniging altijd rekenen op Bergens Harmonie en Scouting Bergen. Tussen de muren van de Ruïnekerk en ook daarbuiten doorstaan de belangstellenden graag de ochtendkoelte om het Oranjeritueel met zijn feestredes, vlaghijsen en muziek te kunnen meemaken. Dezelfde plechtigheid vindt ook al ruim 30 jaar plaats in

Bergen aan Zee. In 1981, het jaar dat Bergen aan Zee het 75-jarig bestaan vierde, nam de Oranjevereniging ook de badplaats in het feestprogramma op. Het College van Burgemeester en Wethouders, bestuur, ereleden en leden van verdienste van de Oranjevereniging en het muziekkorps streken toen voor de eerste keer neer in het jubilerende kustdorp. Op het Van der Wijkplein, vlakbij het Zee-Aquarium stonden, behalve vele verraste bewoners, het bestuur en enkele charmante VVV-informatrices ter ontvangst.

1946 okt

nov dec

jan

6

feb

mrt apr

mei juni jul

De laatsten gingen na de speeches, de muziek, het vlaghijsen en het optreden van de majorettes met Oranjebittertjes rond. Daarna nog koffie in strandpaviljoen Zuid als voorbereiding op het vervolg van de Koninginnedag. De tocht naar de dagopening aan zee is in de loop der jaren volledig ‘gemotoriseerd’. In 2012 verwachten we maar liefst 75 vlaggende ‘Oldtimers’ voor het vervoer van de genodigden

1947 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

18 feb Geboorte Christina

J

aarverslag van 1953

vanuit Bergen via polder en duin naar het Van der Wijkplein. Inmiddels is Hotel Meijer al enige jaren de plek waar dit onderdeel door bestuurders, medewerkers, deelnemers en bewoners, wordt afgerond voor men weer vertrekt naar de dagopening bij de Ruïnekerk.

Hoewel het Nederlandse volk in de nacht van 1 Februari in rouw werd gedompeld door de vreselijke stormramp, en een deel van ons volk na gemis van zovele dierbaren en met achterlating van have en goed zijn woongebieden moest verlaten, heeft de Oranjevereniging te Bergen toch

1948 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1949 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

4 sep Juliana volgt Wilhelmina op

mrt apr

mei juni jul

gemeend de 30e April, de verjaardag van onze Geliefde Vorstin niet onopgemerkt voorbij te mogen laten gaan. Hoewel de tijd van voorbereiding kort was, kon men toch, dank zij het uitnemende werk van de subcommissies, met een waardig programma voor de dag komen. Om 10 uur ’s morgens

klonk reeds de feestelijke muziek van Bergens Harmonie voor het Raadhuis en in het dorp, terwijl in de Stationsstraat reeds de kinderspelen, begunstigd door het mooie weer voor de lagere klassen der Lagere Scholen waren aangevangen, en die in de middaguren voor de oudere kinde-

1950 aug sep

eerste koninginnedag op 30 april

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

ren werden voortgezet. Des avonds om 8 uur werden door Bergens Harmonie Marsmuziek en Volksliederen ten gehore gebracht, ditmaal in een geïmproviseerde muziektent op het Stationsplein.

1951 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1952 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

aug sep

7

okt

nov dec

jan

feb

mrt


K

oninginnedag: Een dorpsfeest voor de kinderen georganiseerd door volwassenen

K

inderspelen nieuw en oud

De Koninginnedagactiviteiten speelden zich in de eerste vooroorlogse jaren voornamelijk af in Tuindorp: Zaklopen aan de Turfweg, koekhappen etc. In de Stationsstraat was immers de bushalte en derhalve geen ruimte voor spelletjes daar. Maar er was toch ook ’s middags aan de Hoflaan al wat te beleven: het ringsteken.

A

In gesprek met Leo Rotthier: De Koninginnedagactiviteiten speelden zich later tot 1991 uitsluitend af in de Stationsstraat: ‘s ochtends vroeg de kinderkermis en na het opruimen daarvan op dezelfde plek de straatspelen voor de oudere kinderen en later de zeskamp. De tijd tussen deze twee onderdelen was nog niet ingevuld, maar bestuurslid Charlotte vd Klei kwam met het voorstel voor de draaimolen en daarmee verspreidden de activiteiten zich in de loop van die jaren over het gehele centrum. De kindervrijmarkt startte in 1991. Vergunningen waren nog niet nodig en je kon zo bij de gemeente binnenlopen met eventuele vragen. De gemeente sponsorde ook toen al vooral in ‘manuren’ en niet zo zeer met grote sommen geld. De gemeente zorgde bijvoorbeeld voor de omleidingborden maar de bestuursleden moesten deze ’s ochtends vroeg en aan het einde van de dag omdraaien om het verkeer in goede banen te leiden. Als eerste werd met behulp van een gemeenteladder de vlag opgehangen aan een kabel die van het Parkhotel naar de toenmalige apotheek gespannen werd. Voor de overige vlaggen maakte de plaatselijke smid mooie standaards die nog steeds in gebruik zijn overigens. Scouting plaatste de vlaggen na de vlaggenparade in deze standaards. De kinderkermis voor de allerjongsten trekt ieder jaar honderden kinderen die, allemaal aangemoedigd door hun ouders, hun uiterste best doen om het er zo goed mogelijk van af te brengen. Veel van hen met een geschminkt gezicht want ook de schminkende clowns zijn al jaren een vast onderdeel van Koninginnedag. De (school)zeskamp, raakte in het slop door het ‘Amsterdams model’: schoolvakanties eind april begin mei.

nekdote

Ooit is een bestuurslid afgetreden n.a.v. de Lockheed affaire… die snapte volgens oud bestuurslid Leo Rotthier de essentie van dit dorpsfeest niet...

1953 jun

jul

aug sep

8

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

Een nieuw bedacht spel voor de zeskamp zorgde overigens ook nog eens voor het crashen van een computerprogramma dat gebruikt werd voor het tellen van de punten: een ouderwetse vastloper dus!

1954 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1955 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1956 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1957 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1958 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1959 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

30 april 1959: Koningin 50 jaar!

mei juni jul

9

aug sep

okt

nov d


Jaarverslag 1949 Voor het eerst werd de Koninginnedag gevierd op 30 April. Het feest begon reeds op 29 April met de traditionele etalagewedstrijd, waarvoor zich niet minder dan 84 winkeliers hadden opgegeven. De keurig verzorgde etalages brachten vele mensen op de been, trokken even zo vele kijkers, temeer nog, waar ’t publiek in de gelegenheid was gesteld actief aan de wedstrijd deel te nemen door het opsporen van fouten. Het geheel werd dan ook een groot succes, voor

comité, winkeliers en publiek. De jury bestaande uit de Heren J. de Witt, Th. Verburg en Th. Verbey had geen gemakkelijke taak. De meer dan 80 prijzen voor het publiek werden beschikbaar gesteld door de Bergense winkeliers. De Oranjevereniging verstrekte medailles en diploma’s. Bij de besprekingen van de feestelijkheden voor 1962, blijkt Koninginnedag samen te vallen met het 25jarig jubileum van de Oranjevereniging. gramma: een Jubileum fietsrally en Nieuwe attracties staan op het pro- een asfalttekenwedstrijd, een attrac-

Programma-onderdelen Door de jaren heen bedachten de diverse besturen van alles om het programma op en rond Koninginnedag aantrekkelijk te kunnen houden. Koninginnedag in Bergen is en blijft voor alles een ‘kinderfeest’ maar om hem echt tot een succes te maken moet er voor jong en oud genoeg te beleven zijn. De hoeveelheid bezoekers in Bergen op 30 april toont aan dat we daar gelukkig nog steeds in slagen. Hier onder volgt een (willekeurige ) opsomming van programma-onderdelen uit de afgelopen 75 jaar. Een ongetwijfeld onvolledige lijst maar wel eentje waaruit blijkt dat het bestuur niet stilzit en streeft naar een

vertrouwd dorpsfeest met altijd wel een bijzondere verrassing op het programma. • zaklopen • fietswielrollen • tonkruipen • koekhappen • bolderkarrace • harddraverijen • ringsteken • zangwedstrijd ‘Bergen op Toon’. • Optredens in het openlucht theater van Bergen • diverse optochten en majorettes • Kop van Jut • Diggelentent • boogschieten • darten • broekhangen

1959 jun

jul

aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

• pannenkoeken bakken • Z eskamp voor de hoogste klassen lagere school • vuurwerk op de Vinkenkrocht • feest met poppenkast • Goochelaar in de Rustende Jager • Bergen BinnensteBuiten • Beachvolleybal op de Breelaan, • Pimp je fiets • zandkastelen bouwen • schilderen •O  ptredens in het ‘openlucht theater’ van Bergen (nu Il Primo) • Muziek optredens • straattheater • Ganzenparade • mountainbike trial • Rodeostier • Oldtimerrit

1960 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

tief programmapunt voor 15 jaar en ouder.

• achteruit inparkeren • fietspuzzeltocht • Dagopeningen met vlaggenoptocht • Fotototo in samenwerking met de Bergense middenstand • Brandweer met waterfontein, spuitvoetbal, en natuurlijk rondritten met de oude ladderwagen. • De Kindervrijmarkt • de draaimolen. • Concert Bergens Harmonie in Ruïnekerk, • beeldende kunstenaarsmarkt • aubades bij de Bergense tehuizen, en heel lang geleden natuurlijk ook de aubade van de schoolkinderen, eerst bij de woning van de burgemeester en later bij het gemeentehuis.

1961 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1962 aug sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

22 juni: Bezoek van de Koningin aan Ons Dorp 1962: 25 jarig jubileum oranjevereniging

30 april 1959: Koningin 50 jaar!

aug sep

okt

nov dec

j


Voetballen Ook in 2012 vindt het schoolvoetbaltoernooi weer plaats op de Kiefthoek. Een jaarlijks terugkerend evenement dat inmiddels niet meer alleen georganiseerd wordt door de Oranjevereniging zelf, maar met behulp van vele sportieve vrijwilligers in samenwerking met VV Berdos. Het straatvoetbal tijdens Koninginnedag is ook alleen maar mogelijk door de hulp van deze voetbalclub. En zo kunnen we spreken van een

soort kruisbestuiving op sportief gebied! Maar voetbal maakt al veel langer deel uit van Koninginnedag: Begin jaren 50 voetbalde het gemeentelijke voetbalelftal, aangevuld met politieagenten tegen de middenstand‌misschien een goed idee om dat nog eens over te doen‌? Later tijdens het BBB stond zaalvoetbal ook op het programma. Tenslotte blijft de bal rond en willen de meeste jongetjes en mannen er graag een trap tegen geven!

J aarverslag 1957 De middag van 6 mei (5 mei viel op een zondag) werd geheel gevuld door seriewedstrijden voetballen tussen elftallen van plaatselijke bedrijven, zowel van de gemeente als van particulieren, zelfs door teams van leden van klaverjasclubs en van de bestuurdersbonden van het N.V.V.

UIT HET JAARVERSLAG VAN 1973 Op de velden van de Kiefthoek werden er vervolgens atletiekwedstrijden en wedstrijden in het doelschieten gehouden voor de leerlingen van

1962 jun

jul

aug

sep

1963 okt

12

nov

dec

jan

feb

mrt

28 nov Overlijden Wilhelmina

apr

mei juni jul

de basisscholen, waar zo ongeveer 800 kinderen aan meededen. Vooral het doelschieten op de keepers van BSV en Berdos bracht veel spanning en vrolijkheid.

1964 aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

Fel werd gestreden op het gemeentelijke sportveld aan de Kerkedijk om de zilveren wisselbeker, die hiervoor reeds enige jaren in circulatie is en de laatste jaren in het bezit was van

1965 aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

1966 aug

sep

okt

Een nieuw element: De Kleuteroptocht!

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

1967 aug

sep

okt

10 mrt Huwelijk Beatrix met Claus von Amsberg

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

het Bouwbedrijf Van Exter. De eindstrijd werd een ontmoeting tussen het Centrale Verwarmingsbedrijf J. Smit en het Bouwbedrijf J. Kroon. De wedstrijd eindigde onbeslist, ook na verlenging. Door een serie strafschoppen werd het Bouwbedrijf Kroon overwinnaar, dat dus voor een jaar de wisselbeker in bezit kon nemen. Muziek van Bergens Harmonie en ritme van de vorig jaar opgerichte Drumband van de R.K. Verkenners brachten er weer de nodige fleur aan.

1968 aug

sep

27 apr Geboorte Willem-Alexander 10 jan Huwelijk Margriet met Pieter van Vollenhoven

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

1969 aug

17 apr Geboorte Maurits

sep

okt

nov

dec

jan

25 sep Geboorte Johan Friso

feb

mrt

apr

13

mei juni jul

aug

sep

okt


D

e Dodenherdenking, een eretaak

Het 4 Mei Comité organiseert de jaarlijkse Dodenherdenking Deze eretaak werd vanaf 1945 echter 15 jaar door de Oranjevereniging vervuld. Anno 2012 is de jaarlijkse Dodenherdenking nog altijd een drukbezochte plechtigheid met een herdenkingsbijeenkomst, gevolgd door de Stille Tocht naar de Geallieerde Begraafplaats, waar de kransleggingen plaatsvinden. De organisatie berust sinds 4 mei 1960 geheel bij bovengenoemd comité. Hoe begon dat indertijd ? Vrijheidslievende Bergenaren deden vier weken vóór de Bevrijding de toen streng verboden Oranjevereniging herleven. Dat was moedig maar ook heel praktisch. Toen de Bevrijding er op 5 mei 1945 eenmaal was, kon de Oranjevereniging meteen aan de slag voor de Bevrijdingsfeesten. Voorafgaande aan de Bevrijdingsdag (5 mei) was vanaf 1946 de Dodenherdenking op 4 mei. Begrijpelijk, dat de Oranjevereniging beide zaken in handen had. Aanvankelijk vond de Dodenherdenking plaats bij de Bevrijdingsboom met de herdenkingssteen voor de Bergense verzetsmensen, vlakbij de Hertenkamp.

Geallieerde Begraafplaats

In de beginjaren was er nog geen Geallieerde Begraafplaats, zoals wij nu kennen. Op de Openbare Begraafplaats bevonden zich honderden graven van oorlogsdoden (o.a. vliegers en marinepersoneel) uit het Gemenebest, maar ook van de later naar Limburg overgebrachte gesneuvelde Amerikaanse vliegers en Duitse oorlogsdoden. Na aanpassingen werd de Geallieerde Begraafplaats de locatie voor de Dodenherdenking. In 1960 droeg de Oranjevereniging de organisatie over aan het 4 Mei Comité. Sinds 1984 heeft de stichting ‘Remembrance and Friendship Bergen NH 1939-1945’ vele jaren warme contacten met (bezoekende) nabestaanden en oud-vliegers onderhouden. Op 4 mei 2000 werd de zwarte gedenksteen voor de 17 omgekomen Joodse medeburgers bij de Geallieerde Begraafplaats gelegd.

962

p

okt

1969 nov dec jan

feb

mrt apr

mei juni jul

14

1970 aug sep

okt

nov dec jan

feb

mrt apr

25 dec Geboorte Bernhard jr 11 okt Geboorte Constantijn

mei juni jul

1971 aug sep

okt

nov dec jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1972 aug sep

okt

nov dec jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1973 aug sep

22 mrt Geboorte Pieter-Christiaan

okt

nov dec jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1974 aug sep

okt

nov dec jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1975 aug sep

okt

nov dec jan

feb

mrt apr

mei juni jul

10 apr Geboorte Floris

aug sep

okt

nov dec jan

15

feb

mrt apr


16

75 J

aar O ranje i n Bergen

17


un

Het Parkhotel en Hotel het Wittehuis

Padvinders, Scouting

De padvinders of zoals we dat nu noemen ‘Scouting’ hebben altijd een grote rol gespeeld op Koninginnedag. Vlaggenmasten werden gepionierd, de vlaggenparade werd gelopen en uiteraard hebben ze ook een grote rol tijdens de Dodenherdenking.

Ook nu zijn ze nog steeds volop van de partij, zoals bijvoorbeeld bij de diggelentent: een prachtige gelegenheid om eens even lekker iets van je af te gooien…En de vlaggenmast op het Ruïneterrein zetten ze ook ieder jaar weer neer! Zeker geen onbelangrijke taak!

Twee belangrijke pleisterplaatsen van de Oranjevereniging zijn het Parkhotel en Hotel Het Wittehuis Het Parkhotel is al sinds jaar en dag de gastheer van de Oranjevereniging tijdens Koninginnedag. De voormalige garage van het Parkhotel (ter hoogte van de viskraam in de Stationsstraat nu) was jaren lang de opslagplaats van alle spelletjes die op 30 april gebruikt werden. Tijdens Koninginnedag verzamelt het bestuur zich in het Parkhotel tijdens (onverwachte) momenten waarop belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Maar ook jaren lang was hier de lunch voor alle betrokken medewerkers c.q. vrijwilligers. Met alle respect voor de kwaliteit hiervan moest in het kader van het verantwoord omgaan met de beschikbare financiële middelen toch uitgekeken worden naar een alternatief. Dat is inmiddels al weer enige jaren gevonden in het zelf verzorgen van de lunch in het Harmonie gebouwtje op het Plein. Maar nog steeds keert het bestuur van de Oranjevereniging aan het eind van Koninginnedag trouw terug naar het Parkhotel alwaar zij de genodigden trakteert op een receptie tijdens welke de voorzitter een kort verslag doet van de dag onder het uitdelen van de nodige bossen bloemen.

J

Het Witte huis is al sinds tijden de locatie waar de jaarvergadering van de Oranjevereniging plaatsvindt. Een combinatie van het nuttige en het aangename. Het programma bestaat uiteraard uit het afwerken van de serieuze agendapunten waarin ook ruimte is voor een terugblik en een vooruitblik. Ook de financiële verantwoording wordt daar afgelegd aan de leden. Nieuwe bestuursleden voorgesteld en afscheid genomen van oude. Tijdens het gedeelte na de pauze is er plaats voor minder serieuze zaken zoals een verrassende quiz of andere luchtigere beschouwingen rondom Koninginnedag in Bergen. Volgens oud-voorzitter de heer van de Ven werd de Ledenvergadering in het Witte huis in het verleden ‘na de officiële afsluiting om 11.00 uur vaak nog vele uren voortgezet’

aarverslag van 1990

Ook dit jaar verzorgde de Oranjevereniging een uitgebreide dagopening in Bergen aan Zee, om ook de inwoners van onze badplaats bij de feestelijkheden te betrekken. Voorafgaand aan de dagopening op het Van der Wijckplein werd om 9.30 de Nederlandse driekleur gehesen in de vlaggemast bij het Vredeskerkje; e.e.a. werd verzorgd door Scouting Bergen, de muzikale omlijsting was van het jeugdtrompetterkorps ‘Alkmaar’ die daarbij de majorettegroep ‘The Victory Stars’ begeleidde. Het college van B. en W. en de bestuursleden van de Oranjevereniging werd gereden door liefhebbers van een ieder jaar langere stoet oude auto’s.

1975 jul

aug

sep

J

aarverslag van 1973

Het Ruïneterrein was al vroeg in gebruik, met name bij de padvinders van Scouting Bergen, die er een volledige keuken ingericht hadden waar pannenkoeken werden gebakken. Velen genoten, gezeten op lange banken, niet alleen van deze heerlijke lunch maar ook van de klanken van het carillon dat bespeeld werd door Jenke Kal-

1976 okt

nov

dec

jan

18

feb

mrt

apr

mei juni jul

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

denberg. Een leuk idee en bovendien een pracht programmapunt dat goed verzorgd in de kom van het dorp een trefpunt vormde. De padvinders lieten zich die dag overal zien. Zij werkten grandioos mee. Zij verzorgden voor de kleintjes een openlucht poppenkast en bouwden een stellage bij de Oranjeboom die

sep

okt

nov

dec

1984/85: Oranjevereniging, ook onder anti-Oranjegezinde bekend als ‘club die met een glimlach werkt voor een glimlach’ en de Gemeentelijke subsidies worden ook al teruggeschroefd.

Het Parkhotel vierde het 40-jarig jubileum, waarvoor de eigenaresse tijdens de Oranjereceptie op 30 april werd geëerd met een oorkonde met de titel: Moeke van Oranje. Voor de Harmonie waren er 50 bosjes tulpen.

aarverslag van 1997

Rekening Koninginnedag 1989: (inclusief 4 en 5 mei ƒ 1348,- en ƒ 4100,reserve ƒ 32.461,72 Met 1244 leden de grootste vereniging van Bergen Inkomsten contributies: 16.578,87 gulden Met een knuffel en verse portie paling van bestuurslid M. Houben nam men afscheid van voorzitter de heer van de Ven.

aller bewondering afdwong. Met de vlag in top en een bord met ’25 jaar Juliana’ vormde dit meteen een prachtige achtergrond voor het unieke paardengebeuren rond de Hertenkamp: het Concours d’Elégance, dat te elfder ure met behulp van de Oranjevereniging Schoorl en ‘De Vrienden van het aangespannen paard’ was ingelast.

1978 aug

J

an de jaarvergadering

1977 aug

V

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

1979 aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

1980 aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

1981 aug

sep

23 oktober: Koningin Beatrix in Bergen, onthulling beeld Roland Holst

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

1982 aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

19

aug

sep

okt

nov

dec

jan

fe


Bergense Harmonie J

Brandweer

aarverslag van 1953

De Bergense Brandweer verzorgde al in de jaren 60 een gekleurde waterfontein bij de Herten­ kamp en ze was actief betrokken bij de kinderspelen. Tegenwoordig maken de rondritten met de oude ladderwagen gelukkig nog steeds deel uit van het programma . Het blijft natuurlijk stoer om een keertje mee te kunnen rijden terwijl de sirene loeit.

Bergens Harmonie verzorgt al jaar en dag de muzikale omlijsting van de dagopeningen. Zo ging het hele gezelschap in 2006 in een oldtimer schoolbus richting Bergen aan Zee. Na de dagopening volgde soms nog een rondgang door het dorp en tot op heden verzorgt Bergens Harmo-

J

Uit de Oranje special 2006

Aubades

aarverslag van 1981

In het jubilerende 75-jarige Bergen aan Zee was het een zeer nat en koud, maar desondanks groots gebeuren. Met antieke auto’s kwamen gemeentebestuurders de dagopening opluisteren. Een apart woord van dank voor het moedig volhouden van de muzikanten en de majorettes, alsook aan de familie Peters van Nijenhof die iedereen onthaalde op warme chocolademelk. Dagopening en vlaggentocht in Bergen verliepen nog naar wens doch de kin-

1982 apr

mei jun

jul

aug

20

sep

1983 okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

derspelen moesten helaas worden afgelast. Maar Bergens brandweer ging onverdroten door met de jeugdwedstrijden. Echte ‘mannen van sta(water)vast’… Museum Het Sterkenhuis had de deuren geopend voor de tentoonstelling 75 jaar Bergen aan Zee en in het gemeentehuis kon het publiek binnenlopen om een foto en filmtentoonstelling van het ‘oude Bergen’ te bekijken: ‘Bergen, hier, nu en toen.’

1984 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

nie aubades bij de Bergense verzorgingstehuizen. Aan het einde van de dag verzorgt Bergens Harmonie het traditionele Koninginnedagconcert in de Ruïnekerk.

Bergen- Behalve het optreden van de Bergense Harmonie in Bergen aan Zee staan nog drie aubades op het programma. Ieder jaar wordt er in één of meerdere tehuizen een optreden verzorgd. Een hele organisatie om iedereen weer min of meer op de afgesproken tijd te bereiken. Dit jaar worden vanaf ongeveer 11.00 uur achtereenvolgens De Oudtburgh, de Uithof en de Marke (letterlijk en figuurlijk) aangedaan. De komst van

1985 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

Jaap Kroon neemt na 25 jaar afscheid van de oranje vereniging

mrt apr

mei juni jul

aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

de Harmonie brengt voor velen herinneringen uit een ver verleden met zich mee. De ervaring leert dat de bewoners zich ruim van te voren gereed maken om vooral niets te missen. Dank is ook verschuldigd aan het personeel van de betreffende tehuizen dat altijd koffie, cake en vaak ook een oranjebittertje klaar heeft staan voor het muzikale bezoek.

Op 12 september 1936 maakt het korps ter ere van de verloving van prinses Juliana van ‘s morgens 10 tot 2 uur ‘s nachts muziek. Op 9 januari 1937 wordt het ter ere van haar huwelijk nog eens dunnetjes overgedaan. Een goed jaar later, op 31 januari 1938, staan de muzikanten te spelen ter ere van de geboorte van het prinsesje Trix. Op 5 augustus 1939 blazen ze al voor nummer twee, prinses Irene. Na de capitulatie van de Duitsers in mei 1945 had dirigent Pranger de mannen weer

1987 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

uren voor de oudere kinderen werden voortgezet. Des avonds om 8 uur werden door Bergens Harmonie Marsmuziek en Volksliederen ten gehore gebracht, ditmaal in een geïmproviseerde muziektent op het Stationsplein.

Uit de historie van Bergens Harmonie

(vanaf 11.00 uur)

1986

Om 10 uur ’s morgens klonk reeds de feestelijke muziek van Bergens Harmonie voor het Raadhuis en in het dorp, terwijl in de Stationsstraat reeds de kinderspelen, begunstigd door het mooie weer voor de lagere klassen der Lagere Scholen waren aangevangen, en die in de middag-

mei juni jul

snel aan het oefenen. Bij het vieren van de bevrijding speelde het korps natuurlijk een belangrijke rol. Toen de Canadezen Bergen binnenreden speelde de Harmonie. Eind 1947 telt de Harmonie ca. veertig leden. Het marcherend muziekmaken is voor een Harmonieorkest geen eenvoudige opgave. Het gaat het best in combinatie met een drumband of een tamboerkorps. Een eigen groep tamboers is natuurlijk het mooist omdat je dan weet wat je aan elkaar hebt

1988 aug

sep

50 jaar Oranjevereniging in Bergen

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1989 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

21

mei juni jul

aug

sep

okt


Muziek & Theater

‘Bergen op Toon’ was vanaf 1959 het muziek en theater onderdeel met o.a. een zangwedstrijd. Eigenlijk The Voice of Holland/Bergen avant la lettre. Velen hebben geprobeerd hier een carrière te beginnen. Tot in de jaren 80 van de vorige eeuw(!) was dit een onderdeel van Koninginne­dag. In de latere jaren kwam de nadruk meer te liggen op muziek die op de diverse podia in het dorp afwisselend klonk.

U it de jaarverslagen In feite begon het be­vrijdings­ feest op 2 mei 1975 met een concert in het kader van ‘Bergen op Toon’. Een volle Ruïnekerk genoot van schitterende, op hoog peil staande, koorzang van het Noord-Hollands Kamerkoor.

Uit het jaarverslag van 1964

De jeugd besloot de dag op het Plein met het Oranjebal dat in de aanvang zéér plezierig verliep en een ongekende hoogte bereikte tijdens de Twistwedstrijd. Na deze wedstrijd echter, was het zeer rommelig en het was jammer dat door de misdragingen van een aantal jongens het bal voortijdig moest eindigen. Het is wel zeer betreurenswaardig

1987 apr

mei jun

jul

aug

22

sep

dat er altijd weer jongelui zijn die dergelijke evenementen door materiaalvernietiging en wangedrag moeten verstoren. Zelfs op Koninginnedag blijkt het respect ver te zoeken bij dergelijke jongens. Voor 1965 zal door het bestuur uiteraard een herhaling van zo’n evenement goed overwegen.

Met de nog vol in de belangstelling staande foto-toto, de zo geslaagde Koninginnedag, de muzikale ‘Bergen op toon’ gebeurtenissen die elkaar

1988 okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1989 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1990 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

opvolgden was de feestweek in volle gang en de vele medewerkers van het Bevrijdingscomité namen zo geruisloos de taak over van de Oranjevereniging. Eigenlijk een beetje een twee-eenheid die borg stond voor een geweldig dorpsgebeuren.

De avond bracht ‘Bergen op Toon’ in volle glorie. De steeds meer bekendheid genietende ‘Seasight Singers’ zorgden voor een eigentijds concert, afgewisseld door muzikantjes van de Volksmuziekschool.

1991 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1979

De jeugd kon ’s avonds terecht in Schoorl waar een groot discoge­ beuren werd aangeboden in de ‘Oorsprong’. De Krijn Torringashow stond borg voor een eigentijds ‘Rock- en Popfestijn’. Op 26 april 1987 was er een verrukkelijk weerzien met Antje van Tharau, die met haar ‘Für Eliseachtig’ muziekprogramma niet meer weg te denken is uit het Oranjefeest. Deze muzikale belevenis met jubileumverrassingen, gezelligheid, humor en thee met cake vindt plaats in het

1992 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

gastvrije Gemeentehuis. Het uitgebreide programma wordt afgesloten met een muziekfestijn, georganiseerd door de heren Schrama en de Oranjevereniging, in ‘De Rustende Jager’. In de voorzaal speelt het ‘Duo Abanda’ en in de achterzaal gaat het publiek helemaal uit zijn bol bij de succesvolle ‘Ship and Horse Band’. De bus van deze band wordt steeds vaker gesignaleerd op de snelwegen om de mannen te vervoeren naar weer een spetterend optreden ergens in Nederland.

1993 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

10 apr Geboorte Floris

1994 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

23

mei juni jul

aug

sep

okt


Oranjebesturen

‘Bergen Binnenste Buiten’ (BBB) In 1978 bedacht de Oranje­ vereniging voor de dagen rond Koninginnedag een nieuwe serie evenementen. De originele naam luidde ‘Bergen Binnenste Buiten’, afgekort BBB. Ze waren bedoeld om het publiek te laten kennismaken met Bergense instellingen. We noemen het toenmalige Dorpshuis, Het Sterkenhuis, het Vogelopvangcentrum aan de Nesdijk en IVN-Natuurcentrum Parnassia te Bergen aan Zee. Daarnaast waren er zaalsportdemonstraties in de Europahal, waaraan diverse Bergense clubs

deelnamen en met een enorm enthousiast aanwezig publiek. Ook Scouting Bergen, Bergens Harmonie, alsmede Bergens Drumband en Trompetterkorps (toen nog bestaand), de Berger Damclub, Schaakvereniging ‘Bergen’ en Schietvereniging ’De Vrijheid’ waren en zijn actief bij ‘Bergen Binnenste Buiten’ betrokken. Zwemvereniging ‘Animo 77’ verzorgde een zwemfestijn in De Beeck. In de Europahal gaf Tennisvereniging ‘Bergen’ een avond tennisdemonstraties, terwijl schermvereniging ‘De Gascogner’ een ludieke schermdemonstratie presenteerde.

Ook toonden achtereenvolgens Badmintonvereniging ‘Bergen’, Volleybalvereniging ‘Time Out’, Gymnastiekvereniging ‘Be Quick’ en Zaalvoetbalvereniging ‘Berdos’ hun prestaties. Naderhand werden de sportactiviteiten van teams uit de bevolking gebundeld tijdens het spannende ‘Straat-en Wijkentoernooi’ in de Europahal. Inmiddels is dat al weer lang verleden tijd maar ook nu nog verlenen diverse, hier genoemde instellingen, clubs en verenigingen jaarlijks hun medewerking aan de Oranjevereniging.

Het bestuur kent vanaf de Bevrijding tot aan dit jubileumjaar acht voorzitters die zich inzetten voor de Oranjevereniging: H.I. Baron Taets van Amerongen, J.M. Baretta, N.M. Haakman, Jan van der Hagen, Hans Tromp, Albert van de Ven, Henk van den Herik en Maarten Schiphorst. Bij het verschijnen van dit magazine staat de eerste vrouwelijk voorzitter aan het roer: Caroline Le Clerq.

U it het jaarverslag 1979 Het zich in stijging verheugende bedrijfsvoetbal met veel deelname en gezelligheid startte reeds om half één en in het kader van BBB, Bergen Binnenste Buiten, was er de mixed softbal demonstratie. Om twee uur weer een overbezette zaal bij de studenten van de pedagogische academie en ook een overvol, met spanning geladen, zeskamptoneel in

1992 apr

mei jun

jul

aug

sep

24

de Stationsstraat en het Van Reenenpark. Wonder boven wonder bleef het in Bergen droog, in tegenstelling tot elders in het land waar de Koninginnedag totaal verregende. De zeskamp had slechts tegen vijf uur een licht regenbuitje te verwerken, doch het enorme enthousiasme van 86 teams van vijf en de onvermoeibare medewerkers kon door niets worden

beïnvloed. Die vele medewerkers werkten keihard volgens het strakke computerschema en het nieuwe spel bijvoorbeeld met de grote waterkokers was vernuftig en zeer attractief. De volksspelen, een steeds groeien gebeuren, telde honderden deelnemers en de leiding en organisatie was in goede handen. Veel plezier en veel belangstelling genoten deze spe-

1993 okt

nov dec

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

len en deze traditie zullen we zeker voortzetten als passend element van klasse in het dorpsfeest. De jeugd kon ’s avonds terecht in Schoorl waar een groot discogebeuren werd aangeboden in de ‘Oorsprong’. De Krijn Torringashow stond borg voor een eigentijds ‘Rock- en Popfestijn’.

1994 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

A

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

Uiteraard konden deze voorzitters het niet alleen en zijn ze in de loop der jaren geassisteerd door een groot aantal bestuurs- en commissieleden. O.a. Jaap Swaag, Koert Finkensieper, Dirk Appelman, Janny Schutte, Bert van Soest, Cootje Smit, Dirk Bakker, Elske Hornsveld, Nout Essen, allen overleden. Ook Jaap Kroon, Charlotte van der Kleij, Henk Dronkers, Do van Leeuwen, Rob Swanenburg de Vije,

sep

okt

Samen met de huidige bestuursleden, maar ook talrijke andere bewoners van Bergen en Bergen aan Zee hebben zij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de Oranjevereniging.

nekdote

1996 aug

Jenny Dijkema, Niek Weel, Frans Thomas, Loes Vader, Leo Rotthier, Hannie van den Herik, Maarten de Pee, Han Burger, Henk Jellema, Thea Horsten, Lia Van Tilborg en Gertie de Zaaijer.

‘Volgens het in art. 2 sub 2 en 4 van het Huishoudelijk Reglement der Oranjevereniging Bergen N.H. gestelde, is de voorzitter gehouden zich enige tijd terug te trekken teneinde te komen tot een aanzet voor het nieuwe verenigingsjaar, alsmede te spiegelen over de rol van de Oranjevereniging in Bergen op kort een lange termijn… de terugblik ‘85/’86 kreeg als kwalificaties “rustig, ietwat zorgelijk, avontuurlijk en verheugend’…

Het bestuur zelf bestond lange tijd alleen uit mannen, bestuurslid Jaap Swaag vond lang geleden dat er maar geen vrouwen in moesten komen omdat de mannen dan geen schuine moppen meer konden vertellen…

1995 aug

Uit proeve van een Raamwerk 1986/87 (A. van de Ven)

nov dec

1995: Bello keert nog een keer terug naar Bergen

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

1997 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

1998 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt

apr

mei juni jul

1999 aug

sep

okt

nov dec

jan

29 mei Huwelijk Maurits met Marilène van den Broek

feb

mrt

apr

25

mei juni jul

aug

sep

okt


Oldtimers door

de jaren heen

Oude voertuigen maken al heel lag deel uit van het programma rond Koninginnedag en de viering van 5 mei. In de beginjaren betrof het voornamelijk oude leger­ voertuigen die o.a. door ‘Keep them Rolling’ geconserveerd werden. De oldtimertocht naar Bergen aan Zee op de vroege Koninginnedag heeft in de loop der jaren ook een verandering meegemaakt. In de beginjaren was Rob Bos Eijssen van het gelijknamige garagebedrijf de motor, met voornamelijk klanten en daarbij diverse Italiaanse auto’s. Na een teruggang in het aantal auto’s hebben Richard Dekker en Fred Jostmeijer

1912 Schildersbedrijf Kamp gaat van start in Heerhugowaard-

1970: Als jonge ondernemers bedienen wij veel particulieren,

Noord, met als initiatiefnemer onze opa Pieter Kamp. Hij betaald over een belastbaar jaarinkomen van 200,00 gulden, 3,15 gulden inkomstenbelasting. Een van zijn eerste klussen was de nieuwbouw van de katholieke kerk in Heerhugowaard-Noord.

instellingen, woningbouwverenigingen, aannemers, gemeentes en horeca.

1946: Zoon Ben en Jan Kamp, gaan samen verder met hun vader Pieter Kamp. Zo kort na de tweede wereldoorlog is Nederland in opbouw en hebben ze werk van Texel tot Amsterdam. 1957: Na het overlijden van oprichter Pieter Kamp, neemt zoon Jan Kamp het bedrijf van onze Opa over. Zoon Ben begint een nieuw schildersbedrijf in Zaandam. In datzelfde jaar verhuist ons bedrijf naar Bergen NH. Elkshove wordt gebouwd en met deze schildersklus heeft onze vader de gelegenheid om zich in Bergen te vestigen. Na overname van het toenmalige schildersbedrijf Hoogland, is Bergen onze nieuwe vestigingsplaats. 1967: In dit jaar komt onze vader Jan te overlijden, onze moeder zet het bedrijf voort en in 1970 nemen Gerard en Piet de zaken over.

de organisatie op zich genomen en werd standaard een toertocht door de omgeving toegevoegd met een verdere ‘aankleding’. De deelname steeg jaarlijks en uiteindelijk werd de laatste jaren een deelnamegrens van 40-50 auto’s aangehouden. O.a. Rob en Elly Bos Eijssen, Agnes Dekker anderen ondersteunen de inmiddels uitgebreide organisatie. Voor 2012 worden 75 oldtimers en klassiekers ingeschreven die gebouwd zijn in 1970 of eerder, waarbij een grote diversiteit wordt nagestreefd. Ook is het gelukt enkele oldtimers met bouwjaar 1937 te vinden. Na de tocht door de omgeving staan de auto’s zoals gebruikelijk begin van de middag een uur opgesteld voor interessant kijkplezier.

1980: Het bedrijf begint te groeien en door de vele nieuwbouw in de gemeente, wordt de particuliere sector een steeds belangrijkere tak van opdrachtgevers binnen ons bedrijf.

1990: Bouwexpansies nemen af binnen de gemeentelijke grenzen, het betere onderhoudswerk in de regio slokt al onze aandacht op en specialisatie heeft onze aandacht.

2000:

De schilder wordt een in- en exterieur specialist, alle specialisaties worden in huis gehaald en de klant wordt op zijn wenken bediend.

2012:

Een gedegen organisatie die al jaren zijn vakbekwaamheid verzorgd in het schildersvak, waar van al meer dan 50 jaar in de gemeente Bergen.

U it het jaarverslag 1968 De autorally stond, zoals altijd, in het brandpunt der belangstelling. Om 14.00 uur gingen 101 equipes van start voor een leuke rit. Een moeilijkheidje in het begin bij het kruispunt

Jan Kampschilders & Int. Afwerkers BV, Oude Bergerweg 13a, 1862 KH BERGEN NH, www.kampschilders.nl

0% BTW 1992 apr

mei jun

jul

aug sep okt

1993 nov dec jan

feb

mrt apr

mei juni jul

1994 feb mrt apr mei juni jul Te mooi om verfraaid te worden?

aug sep okt

“WIJ GUNNEN U HET BTW VOORDEEL”

nov dec jan

1995 aug sep okt

nov dec jan

“Schilderwerk tot kunst verheven”

feb

mrt apr

mei juni jul

Kerkelaan-Komlaan bracht reeds velen tot diep nadenken en enkelen raakten dan ook de goede weg kwijt. De rit was niet moeilijk maar de Negen Nessen, die de heer Smit er uiter-

1999 aug sep okt

nov dec jan

NATUURLIJK SCHILDERWERK

feb

mrt apr

mei juni jul

aard weer in verwerkt had, vormde voor velen het bekende struikelblok. 36 keer links is dan ook geen kleinigheid en men moet met recht op zijn tellen passen. Het spreekt dan ook

2000 aug sep okt

nov dec jan

feb

mrt apr

mei juni jul

voor zich dat velen niet ‘per kilometer wijzer’ werden, maar daar is het dan ook een puzzelrit voor.

2001 aug sep okt

nov dec jan

feb

mrt apr

6 juli Huwelijk Bernhard jr met Annette Sekrève

mei juni jul

2002 aug sep okt

17 mei Huwelijk Constantijn met Laurentien Brinkhorst.

nov dec jan

feb

mrt apr

mei juni jul

aug sep okt

2 februari Huwelijk Willem Alexander en Máxima Zorreguieta

nov dec jan

feb

mrt


De Arena

De Breelaan ter hoogte van het huidige VVV/ANWB kantoor is al jaren het toneel van bijzondere evenementen. Zo stond Bello er onder stoom in 1987 en was er beachvolleybal. De laatste jaren wordt het ’s ochtends vroeg met strobalen omgetoverd in een ‘Arena’. En is dan het domein voor de kinderen zoals een circusschool, schilderen, zandkastelen bouwen,prinsen- en prinsessenparade kortom kunstzinnige activiteiten die zeker niet misstaan in ons kunstenaarsdorp.

2002 apr

mei jun

jul

aug

sep

28

2003 okt

nov dec

jan

feb

6 oktober Overlijden Claus

mrt apr

mei juni jul

2004 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

2005 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

7 december 24 april Huwelijk Johan Friso met Mabel Wisse Smit Geboorte Amalia 20 maart Overlijden Juliana 1 decemberOverlijden Bernhard

2006 aug

sep

26 juni Geboorte Alexia

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

2007 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

2008 aug

10 april Geboorte Ariane

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

2009 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

29

mei juni jul

aug

sep

okt

no


kt

Tenslotte

Koninklijk wonen, royale service. Dat is STERCK!

De nieuwe voorzitter Vijf jaar geleden liep ik langs de Kinderspelen in de Stationsstraat en raakte bij de Oranjekraam aan de praat met enkele vrijwilligsters. Ze vertelden enthousiaste verhalen over de organisatie maar ook hoe moeilijk het was om vrijwilligers te vinden.

Het jaar daarna hielp ik mee met het organiseren van de Kinderspelen. Ze vormen een belangrijk deel van de Koninginnedag in Bergen. De formule

is goed en de kinderen komen graag Vorig jaar ben ik ook mee gaan den- stoppen. (Hij is tevens voorzitter met de spelletjes doen. Inmiddels leveren ken met het bestuur van de Oranje- een opdracht bij voetbalvereniging de Bergense basisscholen hiervoor vereniging. Het jubileumjaar stond Berdos) ieder jaar bij toerbeurt vrijwilligers. voor de deur, in 2012 zou de Oran“Is het wat voor jou Caroline?”, vroeg Kenneth Training voorenwaardevolle medewerkers die bedrijfsdoelen helpen realiseren. Dat doen we met praktijkgerichte Dat is een geweldig goed idee geble-Smit jevereniging 75 zorgt jaar bestaan ook Maarten mij . “De eerste vrouwelijke ken! ‘Vaste’ vrijwilligers komen en plande een aantal bestuursleden hun voorzitter in 75 jaar”!! “Ja, dat wil ik en boeien en bijdragen aan het bedrijfsresultaat en een succesverkoop-, management- en communicatietrainingen die binden gaan echter ook, soms na vele trou- afscheid. Sommigen na meer dan 20 wel doen, zei ik toen”. Het lijkt mij Breelaan 17-A 1861 GC Bergen nh volle carrière. doel? Meerwaarde door teover confronteren. we jaren. Gelukkig slaagt de Oranjejaar Ons hun belangrijke taken binnen creëren erg leuk om de hamer te nemen 072-5816630 info@sterckmakelaars.nl www.sterckmakelaars.nl vereniging er steeds in om hiervoor dit bestuur te hebben uitgevoerd en en met die fantastische mensen de nieuwe dorpsgenoten aan te trekken. daarmee bijna onmisbaar geworden. Koninginnedag feesten te gaan orgaTrainen bij Kenneth Smit vraagt om lef en doorzettingsvermogen: Die spelletjes zitten dus wel goed. Gelukkig zijn er nu vervangers met niseren. Op naar de extra feestelijke tough it gets you there’. Koninginnedag kan nu ‘It’s eenmaal niet but elk hun eigen specialiteit en inbreng. jubileum Koninginnedag. Het wordt zonder al die enthousiastelingen! Ook voorzitter Maarten Schiphorst een topfeest kan ik wel verklappen. Meehelpen kan eigenlijk altijd. wilde na ruim 10 jaar voorzitterschap Caroline le Clercq

De kroon op uw communicatie Kenneth Smit Training de Pas Tel. Rob (072)JW 515van 14 13 Notweg 12, 1861 JL Bergen NH www.mediasupport.nl Tel.: 072 - 589 62 95 of 06 - 22.44.24.66 E-mail: r.vandepas@kennethsmit.com

www.kennethsmit.com Bent u op zoek naar nieuwe business of wilt u bestaande relaties uitbouwen? Kenneth Smith Training zorgt sinds 1987 voor waardevolle medewerkers die bedrijfsdoelen helpen realiseren. Dat doen we met praktijkgerichte verkoop-, management- en communicatietrainingen die binden en boeien en bijdragen aan het bedrijfsresultaat en een succesvolle carrière.

Foto’s, verhalen, gebeurtenissen en herinneringen laten zien wie je bent en wat je belangrijk vindt. Bij MagazinePlaza maak je van jouw belevenissen, van jouw verhaal je eigen magazine. Je eigen tijdschrift. Je eigen glossy. Bewaar je herinneringen zodat je ze met anderen kunt delen. Voor jouw eigen magazine ga je snel naar www.magazineplaza.nl

Ons doel: Meerwaarde creëren door te confronteren. Geïnteresseerd Vraag informatie op via r.vandepas@kennethsmit.com, 06 - 22 44 24 66

Kenneth Smit Training zorgt voor waardevolle medewerkers die bedrijfsdoelen helpen realiseren. Dat doen we met praktijkgerichte verkoop-, management- en communicatietrainingen die binden en boeien en bijdragen aan het bedrijfsresultaat en een succesvolle carrière. Ons doel? Meerwaarde creëren door te confronteren.

Kenneth Smit Training Rob JW van de Pas Notweg 12, 1861 JL Bergen NH Tel.: 072 - 589 62 95 of 06 - 22.44.24.66 E-mail: r.vandepas@kennethsmit.com

De klant is koning, maar dan als gast

Trainen bij Kenneth Smit vraagt om lef en doorzettingsvermogen: ‘It’s tough but it gets you there’.

C

www.kennethsmit.com

olofon

Al meer dan 28 jaar hofleverancier van vergaderzalen aan gerenommeerde trainingsbureau’s in Nederland.

Een uitgave van de Oranjevereniging Bergen

Redactie: Frank ’t Hart en Sanna Willebrands (Oranjevereniging) Opmaak en advies: Frank Duijn (RODI media) Foto’s: de heer Roosloot, Fred Jostmeijer en Frank ‘t Hart Druk en verspreiding: RODI Media Met dank aan Henk Jellema en Maria Smook-Krikke voor het leveren van ‘historische kopij’ en het napluizen van de jaarverslagen. Tevens dank aan Albert van de Ven, Jaap Kroon, Leo Rotthier en de heer Boon voor het (laten) graven in hun herinneringen en het doorbladeren van hun Oranje albums. En natuurlijk aan de sponsors die zich aan dit magazine verbonden hebben door middel van een passende advertentie.

Kees Boekestraat 2 Alkmaar | 072-515 62 63 www.dynamicfit.nl | www.facebook.com/dynamicfitalkmaar

Jacob Kalffweg 4 1865 AR Bergen aan Zee Telefoonnummer 072 - 58 124 88 Faxnummer 072 - 58 961 92 info@hotelmeyer.nl www.hotelmeyer.nl

Wij hopen u veel lees- en kijkplezier bezorgd te hebben! J. Duikerweg 8 1703 DH Heerhugowaard 2009 nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

30

2010 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

2011 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

2012 aug

sep

okt

nov dec

jan

feb

mrt apr

mei juni jul

aug

  

+31 (0)72 512 70 93 +31 (0)6 22 55 28 38 job@klaverbuilding.nl www.klaverbuilding.nl

Reserveringen uitsluitend telefonisch!!!! 072 - 5815362 Restaurant Bergen binnen Breelaan 130 1861 GH Bergen NH Tel: 072 581 5362 email: info@bergenbinnen.nl

Profile for Frank 't Hart

Jubileum magazine Oranjevereniging Bergen NH  

75 jaar historie in woord en beeld

Jubileum magazine Oranjevereniging Bergen NH  

75 jaar historie in woord en beeld

Profile for fjh6
Advertisement