Page 1

hybel i Stavanger Fjelltun studentheim Kr 4000,- pr mnd (fra 1. august 2014)

Strøm og ADSL-oppkobling pü alle rom inkl. i prisen.

Gulaksveien 4, 4017 Stavanger

Tlf: 51 82 65 00

E-post: fjelltun@fjelltun.no

www.fjelltun.no

hybel-2014