Page 1

Fjelltunglimt

03/11

Årgang 36

uds kjærlighet i ord og gjerning – «Hjem» til Israel – Gjensynsglede og takknemlighet G – Jubilanter – Gud er trofast – Velkommen i fellesskapet! – Bibelskolestudentene


3 Rektorspalten 4 Glimtandakt 5 Guds kjærlighet i ord og gjerning 6 «Hjem» til Israel 8 G j e n s y n s g l e d e o g t a k k n e m l i g h e t 8 J u b i l a n t e r 1O G u d e r t r o f a s t 12 Glimtalbum 14 Ve l k o m m e n i f e l l e s s k a p e t ! 16 B i b e l s k o l e s t u d e n t e n e

03/11

Vi ønsker våre lesere en riktig fin høst!

Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole

Fjelltun Bibelskole Gulaksv. 4, 4017 Stavanger

Redaksjon: Jan Helge Aarseth, Annelise Ødemotland, Johnny Vågen

Utgivelser: 4 pr. år Opplag: 3 500

Tel: 51 82 65 00 E-post: fjelltun@fjelltun.no Kontonr: 8220 02 90107

Forsidefoto: Johnny Vågen

Hjemmeside: www.fjelltun.no

Grafisk design: Liv K. Norland Trykk: Omega Trykk a/s

Forside: Endelig til toppen av Hovknuten! Fra v.: Jostein Skartveit, Simen Arnesen, Johanne Gunnersen, Magnus Glorup og Jan Helge Aarseth

2

Fjelltunglimt 03/11


rektorspalten av Odd Geir Norland

o

H a l vveis t il 5 O – det n y t t er a be ! Det er 25 studenter på Bibelskolen denne høsten. Søkertallet lå hele våren og

sommeren lavere enn på samme tid i fjor. Derfor var det med en viss spenning

vi nærmet oss det nye skoleåret. Prosenten som takket ja til skoleplass var

høyere enn vanlig, så vi ble en fin flokk likevel. Vi har hatt en bønneaksjon der vi ber om 50 studenter til 2012. Nå er vi halvveis til målet, og vi må bare

fortsette å be. Vi har allerede nå flere søkere til våren 2012 og til høsten 2012. o

N y e m e da r b e ider p a F j el l t un For å drive en god bibelskole trenger vi dyktige medarbeidere som setter studenten i sentrum. Denne høsten har vi ansatt tre nye i personalet på Fjelltun i ulike prosentstillinger.

Ronny Myksvoll har undervisning og han skal også være med å markedsføre skolen.

Jostein Skartveit har undervisning og han skal ha hovedansvar for studieturen til Øst-Afrika som går mellom vinterferien og påske.

Anne Kari Steinbru har en viktig stilling på Fjelltun. Hun sørger for god mat og trivsel på skolen.

U tr u s t n in g t il t j e n es t e Fulle bibelskoler vil gi velsignelse tilbake til forsamlingene o

vare som ingen aner rekkevidden av.

Mange spør i dag etter ungdom som kan gå inn i oppgaver i menighet, forsamling og skole. En ungdomsleder eller en forkynner kommer som regel ikke fiks ferdig til oppgaven. Både opplæring og praksis er nødvendig. På Fjelltun har vi gleden av å utruste unge til tjeneste i kristent arbeid. Skal vi få engasjerte unge ut fra bibelskolen, må vi også ha noen inn i bibelskolen.

Vi mener at menigheter, forsamlinger og skoler kunne gjort mer for å

fylle plassene på bibelskolene våre, også Fjelltun. Fulle bibelskoler vil gi velsignelse tilbake til forsamlingene våre som ingen aner rekkevidden av.

Fjelltunglimt 03/11

3


Av Magnus Glorup o

glimtandakt

Leder for studentråadet ved Fjelltun Bibelskole

Evangeliets frelsende kraft Da jeg var ca. 10 år gammel, mistet jeg min barnetro. Noen av barna på skolen som var blant de “tøffe” i klassen, begynte å spørre ut de andre: Tror du på Gud? Og hvis svaret var ja, fikk du straks høre at det bare var dumme folk som trodde på Gud. Da jeg ble konfirmert, valgte jeg borgerlig “konfirmasjon”. Jeg ville ha pengene og brydde meg ikke det grann verken om Gud eller kristelige verdier. Avstanden mellom meg og Gud ble bare større og større. Som 16-åring begynte jeg å dyrke det “sanne norske”: Vikinger, norrøn religion, ære og stolthet. Jeg måtte jo fylle det voksende tomrommet jeg hadde inni meg, jeg måtte finne min identitet. Jo mer jeg dyrket det norrøne, jo mer hatet jeg kristendommen som hadde ødelagt norsk kultur. Som 19-åring begynte jeg å høre på norsk folkemusikk, og dette ble straks et lyspunkt i denne mørke perioden. Eneste problemet var at det stadig - til min store irritasjon - kom noen gamle salmer på disse folkemusikk-CD-ene jeg hadde kjøpt. Jeg var selvfølgelig rask til å hoppe over disse. Men så var det det at jeg hadde for vane å legge meg til å sove med musikk på ørene. En natt våknet jeg til den gamle salmen “Maria hun er en jomfru ren” hvor teksten lød (her i nyeste utgave): Maria hun er en jomfru ren, Gud ville sin miskunn vise, hun fødte en sønn foruten mén, ham skal vi love og prise. Han har oss alle fra synden løst, han unne oss trøst og himmeriks evige lise (lindring). Var verdens mestre på samme sted, det var så fager en skare, de kunne dog ei med alt de vet, hans godhet åpenbare; for så er Jesus av nåde full, han være oss hull (trofast) når vi skal av verden fare. Min synd den er som sand i strand, som støv i solfylt strime, Gud løse meg nå fra syndens bann, og helst i dødens time. Gud, la meg aldri gå fortapt, du har meg skapt, bevar meg nådig blant dine!” Dette var mitt første møte med Jesus i voksen alder, og det ble et vendepunkt for meg. Etter dette begynte jeg å tillate meg selv å høre på salmer, og før jeg visste ordet av det, hørte jeg på gamle salmer hele tiden. Dette begynte å forandre meg på innsiden. Kunne Jesus virkelig være den jeg trengte? Det hele endte med at jeg i slutten av juli 2009 la meg ned på kne ved sengen min og sa til Jesus: “Hvis du vil redde meg ut av dette grusomme livet som jeg hater, så skal jeg følge deg. Amen”. Heldigvis svarte han bønnen min!

4

Fjelltunglimt 03/11


Guds kjærlighet i ord og gjerning - Jeg satte pris på respekten for Guds ord som preget undervisningen. Alt Guds ord ble tatt på alvor og fikk lov til å tale til en. Dette uttaler Bjarte Tidemann Andersen, nå bosatt i Arendal sammen med kona Helen og deres tre barn, begge 20 års jubilanter ved Fjelltun Bibelskole.

Tekst og foto: Johnny Vågen - Ja, vi lærte at Guds ord er hellig. Det har vært en god ballast å ta med seg gjennom livet, understreker Helen, født Sinnes. Ho kom fra Sirdal og kjente litt til NLM, ikke minst fra leirer på Tonstadli. Selv om ho hadde søkt litt forskjellige steder, ble det Fjelltun, etter en samtale med ei venninne.

Bjarte kom fra Kvæfjord, men kjente litt til NLM og Fjelltun etter oppvekst i Ryfylke til og med 1. gym. – Jeg ønsket å gå på en bibeltro, konservativ bibelskole. Da ble det Fjelltun for meg, forklarer han. Bjarte var litt spent på hvordan det var å bli kjent med så mange nye på bibelskolen. Så da han reiste fra Evenes, postet han like godt et kort til seg selv. Der ga han uttrykk for at han håpet at han hadde det godt. Slik ble han den aller første som fikk post på Fjelltun. Det ble et flott år for begge to på alle måter, hvor de fikk lære Guds ord bedre å kjenne, og hvor de fikk oppleve et godt menneskelig og åndelig fellesskap. – Jeg hadde misjonærkall og fikk støtte i dette kallet gjennom det jeg hørte her på bibelskolen, utdyper Bjarte. – Vi fikk fine utfordringer gjennom bl.a. barnelagsarbeid og institusjonsbesøk, legger Helen til. – Og så fant vi jo hverandre her, utbryter begge og smiler godt. – Det er vi veldig glad for! – Ja, vi anbefaler gjerne bibelskole for våre egne barn,

Helen og Bjarte Andersen med Sofia Naomi på armen.

Artikkelen fortsetter på s. 11.

Fjelltunglimt 03/11

5


«Hjem» til Israel Vi har lenge sett frem til denne turen med Fjelltun, i et fellesskap som søker mer viten og opplevelser fra de første kristne røttene, der Jesus satte sine fotspor - nemlig i det hellige landet, Israel.

Tekst: Lars Jøran Storhaug og Sindre Settemsdal Foto: Johnny Vågen Vi to skribenter har vært mye sammen siden vi var små, og dette bibelskoleåret er det 12. året i samme klasse. Begge har vi vært i Israel før – Sindre én gang, i 2000, og Lars Jøran to ganger, i 2008 og 2010. Vi vet begge at Israel er landet Gud lovet Abrahams ætt, hans utvalgte folk, og at vi får velsignelse dersom vi velsigner landet og jødene. Selv om Israel møter mye motgang og hat, med krig og terror og kamp om landet, har vi med den allmektige Gud å gjøre. Derfor hadde vi ingen problemer med å reise ned, selv om landet blir truet fra omverdenen. Vi hadde lyst til å reise og føler velsignelse med å komme «him» igjen. Vi ankom Ben Gurion flyplass, og følelsen av å sette foten ut av flyet og vite at vi var fremme, var ubeskrivelig. Salige smil og forhåpninger var blandet med trøtthet etter en lang reise, selv om vi ble oppkvikket da vi kom ut av ankomsthallen. Stemningen blant elevene var til å ta og føle på da vi kunne kjenne den behagelige nattevarmen. Vi ankom trolig til 25 grader og tilbakela høstkulden fra Norge, og den vet alle hvordan er på dag- og nattestid. Det var vanskelig å få sove på bussen til Kafr Yasif i Galilea, for det er så mye spennende å se.

6

Fjelltunglimt 03/11

Her i Kafr Yasif, hjembyen til reiselederen vår, Paul Odeh, skal vi være i ca. to og en halv uke, og herfra reiser vi mye rundt i Galilea og ser på de bibelske stedene, slik som Nasaret, Genesaretsjøen, Haifa, Karmelfjellet. Da vi var i Nasaret, fikk vi oppleve de viktigste stedene, og vi fikk dem også beskrevet fra bibeltekstene. Det var fantastisk å være der Jesus vokste opp og satte sine fotspor. Vi var også i et levende museum, Nazareth Village, der vi fikk se det som var dagligdags for en som bodde i Nasaret på Jesu tid, slik som redskaper, jordbruksteknikk, bolighus og synagoge. Det var utrolig bra laget, og vi fikk mye informasjon og et nytt perspektiv på hvordan de levde på den tiden. - Det blir heldigvis også tid til en del bading, spesielt i Middelhavet. Godt å få kjølt seg ned litt! Etter oppholdet i Kafr Yasif blir det bading (helst flyting) i Dødehavet og overnatting i beduinleiren Kfar Hanokdim før vi drar til

Sindre Settemsdal og Lars Jøran Storhaug på den gamle bymuren i Akko.


Alle samlet i synagogen i Kapernaum. Jerusalem. Der skal vi være noen dager og besøke flere bibelske steder. Vi skal også en tur til Betlehem. Opplevelsene til nå har vært fantastiske, med mange nye inntrykk både bibelsk, historisk og kulturelt - i en flott atmosfære. Temperaturen har variert fra rundt 30 og opp mot 40 grader i skyggen, litt dis vestover mot havet, ellers sol og antydning til et par umerkelige skyer i ny og ne (før det faktisk kom noen regnbyger! ). Vi ser frem til to uker til i det hellige landet med inntrykk fra bibelske steder og hendelser, slik at det åndelige får være i fokus og ikke bare det fantastiske været! Vi vil til slutt få takke Paul Odeh ubeskrivelig mye for alt han har lagt til rette, både med boplass, all transport og vennlighet som den perfekte reiseguide og ekstra-pappa. Vil også takke mye alle Fjelltunelevene for fantastiske

stunder sammen, og ikke minst Johnny Vågen

for co-reiseguide, bibellærer og «medelev» - og selvfølgelig også som ekstra-pappa.

Varme hilsener og gledelig uttrykt “Shalom” fra to glade Israelsreisende, Sindre & Lars Jøran.

Paul Odeh lar Lars Jøran Storhaug og Johanne Gunnersen og resten av flokken få et førsteinntrykk av den flotte utsikten fra taket. Fjelltunglimt 03/11

7


Gjensynsglede og takknemlighet

God stemning

lantene.

blant 5 års jubi

Det var stor gjensynsglede og takknemlighet blant jubilantene på elevstevnet i juni. For noen var det mange år siden de møttes sist. Da er det godt å oppleve at det ikke tar lang tid å finne tilbake til tonen fra «den gang». Det er også en oppmuntring for oss ansatte å høre hvor mye tida på bibelskolen har hatt å bety for livet videre – både i medgang og motgang. Takken og æren går fremfor alt til Gud. Men takk også til deg som kom!

Jubilanter 30-års jubilanter:

Foran fra venstre: Evy Oddbjørg Sjo Steffensen, Johannes Eiken, Kari Tostensen, Tordis Lyche Bak fra venstre: Annelise Ødemotland, Elin Meland, Solvor Høiland, Astrid Kvamsøe Kandal

25-års jubilanter:

Fra venstre: Signe Marie Landøy, Marit Olene Skogseth, May-Britt Høyvik, Helga Røyland, Grete Flesjå Aarstad, Marit Elin Bjørheim, Johnny Vågen

8

Fjelltunglimt 03/11


Jubilanter 20-års jubilanter:

Foran fra venstre: Ingunn Aar Jacobsen, Valbjørg Kjølvik Torland, Oddrun Gilje Tynning, NinaKristin Frafjord, Nils Boganes, Per Lerang, Johnny Vågen Bak fra venstre: Inger Marie Nygård Espeland, Anne Brit Fuglestad Ackers, Helen Sinnes Andersen, Bjarte T. Andersen, Trond Roger Pundsnes, Tor Vatnedal

15-års jubilanter:

Foran fra venstre: Katrine Fredly, Kristine Frafjord, Nils Boganes, Johnny Vågen Bak fra venstre: Mirjam Ydstebø, Kristin Ravnås Vedøy, Geirmund Gausel, Asger RefslundNørgaard

10-års jubilanter:

Foran fra venstre: Kristine Frafjord, Henning Bøe, Helga Hunnes Bøe, Kristine Nordbø, Hilde Rannestad, Gro Mariero Totland Bak fra venstre: Knut Inge Edvardsen, Jon Håvard Gundersen, Tore Lillemo, Svanhild Nordhus, Tor Martin Rannestad, Johnny Vågen

5-års jubilanter:

Foran fra venstre (liggende): Solveig Elise Lindhjem, Brynhild Roth 1.rekke fra venstre: Kristine Frafjord, Daniel Lind Hermansen, Erlend Espeland, Marte Blænes, Katrine Hermansen, 2.rekke fra venstre: Asbjørn Nordpoll, Svanhild Nordhus, Renate Ydstebø, Ragnhild Harestad Feed. Bak fra venstre: Silje U.N. Ydstebø, Kristoffer Ueland, Thana Veerasingam, Bjarne Ydstebø, Jan Helge Aarseth, Odd Geir Norland, Johnny Vågen.

Fjelltunglimt 03/11

9


Gud er trofast - Det var et skriftord som drev meg til Fjelltun: “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler…” Jeg kjente på et kall til å reise ut som misjonær. Slik uttrykker Elin Meland fra Tysnes det når ho skal begrunne hvorfor ho kom til Fjelltun for 31 år siden.

Tekst og foto: Johnny Vågen Elin hadde ei fin tid på Fjelltun, og hadde planer om å utdanne seg til jordmor etterpå for å bruke det i misjonærtjenesten. Men det ble ikke helt slik, i hvert fall ikke med planene om utreise. For 27 år siden, mens jeg gikk i sykepleien, fikk jeg diagnosen MS, med de begrensningene det innebærer, forteller ho. Det har vært mange tunge stunder, mange humper og ujevnheter underveis. - Selvfølgelig har jeg bedt om å bli frisk, men det har ikke

gått slik. Derfor synes jeg det er stort at jeg er blitt bevart i troen og tilliten til Jesus, midt i sykdommen og som alenemor til 3 barn etter en skilsmisse for 11 år siden. Elin forteller hvordan ho har fått erfare sannheten i Guds løfter om at “jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder…” Jes 45,3a. – Jeg gikk fire år i stor usikkerhet før de klarte å stille diagnosen på sykdommen jeg hadde fått. Det skjedde mens jeg gikk i sykepleien. I praksisen møtte jeg en pasient som var veldig engstelig for sin situasjon. Da ho betrodde seg til meg, kunne jeg med de dyrekjøpte erfaringene i min usikkerhet få hjelpe henne, understreker ho. På grunn av sykdommen måtte Elin endre videreutdannelsen fra jordmor til psykiatrisk sykepleier. Ho jobber nå innen den sektoren i en 50 % stilling og føler ho får være til god hjelp for mange, også ut fra de erfaringene ho har fått gjennom livet. - Når en blir rammet av sykdom og ikke blir frisk, er det lett å tenke at det er noe galt med forholdet til Gud. Men jeg har den tillit til Gud at han ikke bryr seg mindre om meg, selv om jeg ikke blir frisk. Det er et minst like stort under at han bevarer deg gjennom sykdommen, utbryter Elin med et trygt smil. – Og i mitt tilfelle har det underet skjedd at sykdommen har stagnert og at den ifølge legene kommer til å brenne seg ut. Selv om jeg må leve videre med skadene som sykdommen har forårsaket, har legene aldri sett en lignende utvikling av en slik sykdom.

1O

Fjelltunglimt 03/11


Halvåret på Fjelltun ga Elin mye tid til både å høre og å lese Guds ord. Ho fikk med seg mye bibelkunnskap som var til stor hjelp for henne i møte med sykdommen og andre problemer i livet. - Da jeg gikk på Fjelltun, var ting så enkelt og klart. Men gjennom livet har det skjedd ting som jeg ikke kunne forestille meg på forhånd. Da har det vært godt å få erfare at Gud er med på tross av og ikke på grunn av meg, vitner ho frimodig. - Det er noe som heter “daglig omvendelse”, fortsetter ho. - Ei tid var det ikke så lett å se hva jeg skal vende meg fra. Jeg hadde ikke noen åpenbare synder. Men så fikk jeg se at jeg skulle få vende meg fra mine bekymringer – hver dag. Bekymringene ble etter hvert mye mer konkrete – om økonomien, om krefter til daglige gjøremål osv.. Elin synes det har vært veldig godt å komme tilbake til Fjelltun, både å treffe de andre 30 års jubilantene og å få sitte ned og lytte til Guds ord. - Min hverdag er ellers så travel at det er vanskelig med et regelmessig menighetsliv. Derfor har det å få være her, vært som en oase. Det har gjort veldig godt, sier ho strålende.

- Nå, 30 år senere, er jeg ikke ferdig med Jesu ord: “Gå derfor ut…”. Men jeg har fått mer bruk for siste delen av misjonsbefalingen: “Og se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”

Fortsettelse fra s. 5. legger Bjarte til. – Selv om det er flere år til det er aktuelt, er det viktig at de får det inn som en naturlig del av livet. Helen tok sykepleierutdannelse, mens Bjarte studerte noen år teologi og realfag, før han fant ut at han skulle bli lege. Han spesialiserte seg innen kirurgi og har sammen med Helen arbeidet to perioder (én på to måneder og én på 2 år) ved Jinka sykehus i Etiopia, utsendt av NLM. – Gjennom dette har vi virkelig fått øynene opp for betydningen av sammenhengen mellom helsearbeid og misjon, forteller Bjarte ivrig. – På denne måten kan vi hjelpe mennesker i nød og være med å åpne deres øyne for Jesu kjærlighet. På Jinka fikk vi se hvor viktig det er for folk at det er et sykehus som fungerer. Der fikk vi redde mennesker i nød og vise kristen nestekjærlighet. Det er stort å få være med på å redde liv, f.eks. til mødre og barn. Vi er glad for at vi fikk være en liten del av dette arbeidet. I dag er Bjarte spesialist i gastrokirurgi ved sykehuset i Arendal. Men misjonærkallet lever fortsatt hos begge. På privat initiativ planlegger de en 6 ukers tur i høst for å tjenestegjøre ved et sykehus i Etiopia. Begge synes det har vært veldig flott å være med på elevstevnet. – Det er artig å se på bildene og friske opp gamle minner, sier Helen. – Fint å møte flere av dem som vi gikk sammen med, og veldig kjekt å treffe personalet igjen. – Det er bare det andre elevstevnet vi har hatt anledning til å være med på, så vi kommer når vi kan! avslutter Bjarte med et smil.

Jeg har fått erfare at Gud er trofast. Og det vil han være for oss alle, om vi lar han få lov, avslutter Elin. Fjelltunglimt 03/11

11


glimtalbum Fornyelse

1. Lærerne Jan Helge Aarseth og Ronny Myksvoll gjør det lysere på Fjelltun – også med maling. Foto: Johnny Vågen

Tur til Dalsnuten

2. Øyvind Askjem, Magnus Glorup, Hanne Bjønnum og Sigrun Vågø nyter utsikten på Dalsnuten. Foto: Jan Helge Aarseth

Til Preikestolen

3. Det ble en våt opplevelse i høyden for de nye studentene, her representert ved Menelik Bekele, Audun Valbø og Lene Heian. Foto: Johnny Vågen o

Apningsfesten

4. og 5. Fjorårsstudent Tone Iren Østebø gledet oss med sang og vitnesbyrd på åpningsfesten. Foto: Johnny Vågen

Bli-kjent-tur til Tonstadli

6. og 7. Lurer på hvem som vant denne konkurransen?! Fra v.: Sigrun Vågø, Johanne Gunnersen, Elisabeth Osaland, Marianne Sæter, Kristine Frafjord og Jan Helge Aarseth. Foto: Johnny Vågen 8. Marie Hagevik og Lene Heian nyter den fine dagen i fjellet. Foto: Johnny Vågen

« K oinonia»

9. Kjekt med «Koinonia» - sosialt fellesskap på huset. Foto: Johnny Vågen

Besø k fra Israel

10. Både Lars Jøran Storhaug og vi andre syntes det var flott å ha Messiastroende Lena Levin fra Jerusalem på besøk. Foto: Johnny Vågen

1

2

12

Fjelltunglimt 03/11

3


5 4

6

8

7

9

1O

Fjelltunglimt 03/11

13


Velkommen i fellesskapet! Tekst og foto: Johnny Vågen Ny kokk

Anne Kari Steinbru startet som kokk på Fjelltun i august. Ho er opprinnelig fra Suldal, gikk på Lundeneset og Fjellhaug, før ho dro til Valdres sammen med tre andre jenter for å jobbe og drive barne- og ungdomsarbeid på fritiden. Deretter var ho nesten 21 år på kretskontoret til NLM i Haugesund og ca. 4 år som bestyrer på Holmavatn Ungdoms- og misjonssenter. Nå er ho på Fjelltun i 60 % og i Internasjonalt Kristent Fellesskap i Salem, Stavanger, i 40 %. - Selv om jeg ikke har vært så lenge på Fjelltun, trives jeg allerede veldig godt, uttaler ho. - Jeg synes det er flott å få være i et skoleslag som har betydd så mye for meg selv, og det er fint å få være sammen med gode medarbeidere.

Nye lærere

Jostein Skartveit startet som lærer i 25 % fra 1. august. Han er fra Vedavågen på Karmøy, er gift med Randi (f. Haga) fra Stavanger og har 6 barn. Jostein har gått på Misjonsskolen på Fjellhaug og har vært misjonær i Tanzania i ca. 8 år. Han har vikariert som rektor ved Fjellheim Bibelskole. Ved siden av jobben på Fjelltun, er han nå områdearbeider i NLM for Haugalandet. - Det har vært en stor glede å bli bedre kjent med personalet på Fjelltun, sier han. – Det er en spennende studentflokk, og jeg tror vi vil få det gildt sammen både menneskelig og åndelig. Jeg håper på rike stunder sammen med Guds ord. Ronny Myksvoll begynte som lærer i 25 % fra 1. august. Han er fra Åsane i Bergen, har gått på bibelskolen på Fjellhaug, har master i teologi fra Fjellhaug internasjonale høgskole og har vært ettåring i Tanzania. Ronny er gift med Bendedikte (f. Eikeland) fra Vikeså. Han har drevet firma innen foto og video fra 2006, og også disse ferdighetene kommer Fjelltun til gode. - Jeg synes det har vært veldig spennende å være på Fjelltun, uttaler han. – Jeg har lært mye sjøl under forberedelsene til undervisningen. Det er veldig givende å få ulike problemstillinger i møte med studentene, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Tror det blir et spennende år!

Vi ønsker alle tre hjertelig velkommen i fellesskapet!

14

Fjelltunglimt 03/11


Oppslagstavla Elevstevnet 2012: 16.-17. juni

Fjelltunbasaren Alle kvelder på Fjelltun kl. 19.30

Bilde fra kullsamling 2009-10

Tirsdag 18.10. Tale: Kåre Eidsvåg. Sang: Bjerkrheim syngjande kameratar. Kaffe. Kveldstrekning. Onsdag 19.10. Tale: Birger Helland. Sang: Vitne. Kaffe. Kveldstrekning. Fredag 21.10. Tale: Kjell Håland. Sang: Fjordingane. Kaffe. Kveldstrekning. Hovedtrekning

Mange av fjorårets kull var samlet på Fjelltun i sommer. Et flott initiativ! Foto: Marilou Rescobillo.

Vi gratulerer Gi ft Dagrun Haslestad og Jakob Meling (74-75)

Karen Margrethe Frafjord (09-10) og Ruben Veland Marie Norenes (02-03) og Rune Skogly

Camilla Handeland (08-09) og Tor Gunnar Gjedrem

Anbjørg Naterstad (10-11) og Andreas Våge

Randi Røgenes og Jone Askeland (08-09)

Biwen Chen (10-11) og Einar Christian Drange (08-09)

F o r lo ve t Eva Slimestad (04-05) og Kjetil Røysland Anne Thorsen (09-10) og Daniel Dåvøy (10-11) Annelise G. Drange (10-11) og Jan-Henrik Skogly (10-11)

Venneringen 200000 Enkeltgaver 150000

Fast givertjeneste

100000 50000 0

15.02.2011 Tot.: 40450,-

30.04.2011 Tot.: 90050,-

29.09.2011 Tot.: 197850,-

Vi gleder oss over gavene som er kommet inn siden sist! Det er stort å erfare at Fjelltun heller ikke er glemt i sommermånedene. Takk for konkrete gaver, og takk for forbønn! Må Gud velsigne dere rikelig igjen!

«Men ham som kan gjore mer enn alt, langt ut over det vi ber o eller forstar, etter den kraften som er virksom i oss – ham vaere aere i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen.» Ef 3:2O-21 Fjelltunglimt 03/11

15


B Returadresse: Fjelltun Bibelskole, Gulaksv.4, 4017 Stavanger Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Bibelskolestudentene

Fra venstre: Magnus Glorup, Lars Jøran Storhaug, Øyvind Askjem, Heidi Johansen, Åsmund Susort, Sylvia Boganes, Sindre H. Knutsen, Fredrik Bjelland, Inger Marie Øgreid, Audun Valbø, Reidar Stokkeland, Johanne Gunnersen, Eva Helén Olsen, Asta Gravdahl, Hanne Bjønnum, Sigrun Vågø, Lene Heian, Marie Hagevik, Lilja Olafsson, Sindre Settemsdal, Emanuel Drange og Menelik Bekele. Innfelt, f.v.: Sindre Arnesen, Anne-Britt Susort og Elisabeth Osaland.

Fjelltunglimt 3-2011  

Bibelskolen i Stavanger - for livet, tanken og fremtiden :)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you