Page 9

Sevicesenteret finner du i Rådhuset midt i Kragerø sentrum. Her kan du få informasjon og veiledning om kommunale tjenester, kommunale tomter, sommerrenovasjon, politiske vedtak/ planer, osv. Servicesenteret i Kragerø Rådhus er kommunens sentralbord og skranke. Målsettingen er å gjøre det enkelt for deg å få hjelp av det offentlige. Åpningstider: Man til fre: 9.00- 15.30 Telefon: 35 98 62 00 post@kragero.kommune.no www.kragero.kommune.no Adresse: Rådhusgata 5 • 3770 Kragerø

TURISTINFORMASJON

SERVICESENTERET KRAGERØ RÅDHUS

7

Kg2017 02  

Kragerøguiden 2017

Kg2017 02  

Kragerøguiden 2017

Advertisement