Page 215

Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss express for å gi deg som kunde et best mulig tilbud!!!

3750 Drangedal - Tlf. 35 99 81 00, www.drangedal-bilruter.no. Ruteopplysning 177

Buss fra Kragerø i korr. med Ekspressbuss på Tangen

Gjelder fra 19. juni - 20. august 2017

Til Oslo

Avg. fra Kragerø

67** Dx67 Dx67* Dx7* Dx6 D D D D D D Dx6 57

0815 0830 0915 1030 1115 1230 1315 1430 1515 1630 1715 1830 2045

Til Sørlandet Avg. fra Kragerø

Dx67 7* Dx67 Dx7 D D D D D D Dx6 Dx6 Dx6

0830 1030 1045 1130 1230 1315 1430 1515 1630 1715 1830 1945 2045

*Søndager/**Lørdag og søndag: Kun bestillingsruter som bestilles minimum en time før avgang hos Kragerø Taxi på tlf. 35 98 12 40 D=daglig, x=unntatt, 5=fredag, 6=lørdag, 7=søndag

Utfyllende ruteinformasjon fås på våre busser og nettsider, turistinformasjonen i Kragerø eller nettsidene www.konkurrenten.no og www.nettbuss.no 213

Kg2017 02  

Kragerøguiden 2017

Kg2017 02  

Kragerøguiden 2017

Advertisement