Page 182

Hummerfredningssone hele året Bestanden av hummer i våre kystområder er truet, og vi trenger din hjelp til å bygge den opp igjen. Derfor ber Kragerø kommune alle gjester og fastboende om å respektere hummerfredningen i området som er vist på kartet (2,9 km2). I fredningsområdet vil det være forbud hele året mot bruk av fiskeredskaper som kan fange hummer, det vil si alle typer garn, ruser og teiner. Det vil imidlertid fortsatt være tillatt å fiske i dette området med redskaper som håndsnøre, fiskestang, juksa og dorg, samt notfiske som foregår i øvre del av vannsøylen.

180

Kg2017 02  

Kragerøguiden 2017

Kg2017 02  

Kragerøguiden 2017

Advertisement