Page 156

7

Hus i Kragerø, 1916, Litografi, 232 x 353 mm, Munch-museet. Foto: Sidsel de Jong. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009 Hus i Kragerø, 1916, Litografi, 232 x 353 mm, Munch-museet. Foto: Sidsel de Jong. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

9

HUS I KRAGERØ (1916)

HOUSES IN KRAGERØ (1916)

I dette litografiet har Munch for å finne sitt motiv beveget seg opp de bratte kneikene mot Høyåsen. Husene står her fortsatt, men er i dag litt forandret, og noen nye har kommet til. Furuene, som står oppe på toppen av fjellknausen, tegner sine karakteristiske silhuetter mot himmelen. Munch var ikke den første maleren som ble fascinert av dette særegne stedet, og før ham hadde maleren Frits Thaulow også vært her under sitt Kragerøopphold i begynnelsen av 1880-årene. I en tegning i en av sine skissebøker har Munch avbildet dette området slik det ser ut hvis en står oppe på Biørneveien og ser nedover langs kanten av Høyåsen.

Munch has walked up the steep hills towards Høyåsen to find his motif for this lithograph. The houses are still there, although with some changes, and some new houses have been added. The pines on top of the big rock make characteristic silhouettes against the sky. Munch was not the first artist to be fascinated by this particular site, as the artist Fritz Thaulow also went there during his stay in Kragerø at the beginning of the 1880’s. In one of his sketchbooks, Munch draws this area seen from Biørneveien in the direction of the edge of Høyåsen.

Arbeidere i snø, 1910, Olje på lerret, 224 x 162 cm, Privat eie, utlånt til The National Museum of Western Art, Tokyo. Foto: National Museum of Western Art, Tokyo. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

8

Grønt tre ved landevei, 1913?, Olje på lerret, 102 x 96 cm, Foto: ARBEIDERE I SNØMunch-museet. (1910) Modellen i dette berømte kunstverket er Munchs nabo og hjelper Kristoffer Hansen Stoa. Richard Jeffries. © Munch-museHan var anleggsarbeider, og tilhørte også ett av kommunens snøryddingslag. Munch var tydeligvis fascinert av den kraftige kroppsarbeideren Stoa, som hadde kjempestore et / Munch-Ellingsen gruppen / arbeidsnever. Før Arbeidere i snø ble malt, hadde Munch i lang tid vært opptatt av scener med snømåkere. Han hadde laget flere skisser av dette motivet da han sommeren 1909 BONO 2009 reiste med den nyåpnete Bergensbanen. Munch og Stoa kom godt overens, til tross for at deres bakgrunn var ulik. Stoa var svært interessert i musikk, og han var en habil felespiller. Det fortelles at Munch kunne bli stående utenfor og lytte når Stoa spilte for åpent vindu. De to hadde gleden over vakker musikk felles. Stoa var også sterkt engasjert i arbeidernes kamp for bedre kår. Med Arbeidere i snø viste Munch sin innlevelse i de store forandringene som foregikk i samfunnet rundt ham. Maleren framstilte arbeideren som en imponerende figur, som avkrevde respekt for sin innsats i oppbyggingen av det nye samfunnet. Stoa bodde i huset vi ser rett foran oss.

WORKERS IN SNOW (1910)

MUNCH

The central model in this famous work of art is Munch’s neighbour Kristoffer Hansen Stoa. He was a construction worker, and he also worked for the local council in one of the snow-clearing teams. Apparently, Munch was fascinated by this strong worker, not least his large hands. Before he painted Workers in Snow, Munch had shown interest in scenes with snow clearing. He made several sketches of this theme when he travelled with the newly opened Bergen railway in the summer of 1909. Although from very different backgrounds, Munch and Stoa got along well. Stoa was interested in music, and was a competent violinist. It is said that Munch was listening outside Stoa’s open window when he played inside. The two shared the interest in beautiful music. Stoa was strongly involved in the labourers` struggle for better working conditions. With Workers in Snow, Munch showed sympathy for the changes in the society around him. The artist portrays the worker as an impressive character who demanded respect for his struggle for a new society. Stoa lived in the house right in front of us.

154

Arbeidere i snø, 1910, Olje på lerret, 224 x 162 cm, Privat eie, utlånt til The National Museum of Western Art, Tokyo. Foto: National Museum of Western Art, Tokyo. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Grønt tre ved landevei, 1913?, Olje på lerret, 102 x 96 cm, Munch-museet. Foto: Richard Jeffries. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

S

Kg2017 02  

Kragerøguiden 2017

Kg2017 02  

Kragerøguiden 2017

Advertisement