Page 154

1

Christian Gierløff, 1909, Olje på lerret, 207 x 100,5 cm, Göteborgs Konstmuseum. Foto: Göteborgs Konstmuseum © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

GALOPPERENDE HEST (1910-12)

I dette maleriet tar Munch utgangspunkt i den trange passa sprengt gjennom steinmassene, der veien opp Barthebakken ba på høyre side av fjellet Hefte. På Munchs tid var det mye trangere her enn i dag. Den galopper kommer stormende mot oss i et voldsomt tempo, og kaster vilt at manen blafrer. På sleden står kusken og prøver å kontroller dyret. Vettskremte barn hopper til side. Den flate sleden som he ble hovedsakelig brukt til å frakte varer fra havna til kjøpmen i byen. Doningen er tom, så mannen med hesten skal nok h lass. På toppen av bakken, rett bak dyrets hode, kan vi skimte bygning. Dette er Isaks bu, som fortsatt står der i dag. Den er materielle etterlevningene fra Munchs tid på Skrubben. Han ha andre motiver tatt utgangspunkt i den trange passasjen i Barthebakken. Sammen med Galopperende hest viser disse bildS kunstneren hadde et skarpt øye for naturen rundt seg. Han ha blikk for hvordan karakteristiske trekk ved landskapet kunne han skulle realisere sine maleriske ideer.

GALLOPING HORSE (1910-12)

Barthebakken’s narrow passage, which was blasted through the rock o location of this picture. At Munch’s time it was even narrower than today. horse comes rushing towards us at a terrific speed, throwing its head wil Standing a man tries Foto: to control the bolting horse. Te Christianmane. Gierløff, 1909, Olje på lerret,on 207 xthe 100,5sledge, cm, Göteborgs Konstmuseum. Göteborgs Konstmuseum © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009 jump aside. The flat sledge pulled by the horse was usually used to brin merchants around town. The sledge is empty, and the man with the hor on his way to fetch more goods. At the hilltop, right behind the animal red house can be seen. It is Isak’s shed, which is still there today. It is one o material remains from Munch’s time at Skrubben. He also based sever motifs on the narrow passage at the upper part of Barthebakken. Galloping Horse these pictures demonstrate the artist’s sharp eye for around him. He had the ability to recognize how characteristic features when realizing his artistic ideas.

3

Galopperende hest, 1910-12, Olje på lerret, 148 x 120 cm, Munch-museet. Foto: Sidsel de Jong. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Galopperende hest, 1910-12, Olje på lerret, 148 x 120 cm, Munch-museet. Foto: Sidsel de Jong. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

2

MUNCH

Oppover bakken med kjelke, 1910-12, Olje på lerret, 65 x 115,5 cm, Munch-museet. Foto: Richard Jeffries. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

152

Oppover bakken med kjelke, 1910-12, Olje på lerret, 65 x 115,5 cm, Munch-museet. Foto: Richard Jeffries. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Kg2017 02  

Kragerøguiden 2017

Kg2017 02  

Kragerøguiden 2017

Advertisement