Page 152

christian gierløff 1909 1

hus i kragerø 1916 7

historien 1911 / 1914-16 11

oppover bakken med kjelke 1910-12 2

grønt tre ved landevei 1913? 8

galopperende hest 1910-12 3

arbeidere i snø 1910 9

gate i k 4

den gule tømm 10

historien 1911 / 1914-16 12

d

r.

h

ma o

nn

s

ve

i

rørvikv eien

sm ed

sb u

k tv

e ie

n

MUNCH

8

150

Alle reproduksjoner av kunstverk på plansjer og kart for i edvard munchs fotspor c Mu

Kg2017 02  

Kragerøguiden 2017

Kg2017 02  

Kragerøguiden 2017

Advertisement