Page 61

PÅ KALSTAD

Kragerø Auto

- ditt lokale merkeveksted Service og ogrep. rep. på20 alle merk ÅR 20 ÅR •• Service på alle merke 20 ÅR 20 ÅR PÅ KALSTAD PÅ KALSTAD PÅ KALSTAD PÅ KALSTAD 20ÅR ÅR Bilskade/lakkering 20 •• Bilskade/lakkering PÅ KALSTAD PÅ KALSTAD

Service ogrep. rep. påalle allemer me Service og••rep. rep. påalle alle merker Bilglass skifting/rep. Service og på •• Service og på merker •• Bilglass ––skifting/rep. Service ogrep. rep.på på20 alle merker •Bilskade/lakkering Bilskade/lakkering Bilskade/lakkering ÅRmerker 20 ÅR •• Service og alle • •• Bilskade/lakkering 20 ÅR 20 ÅR • Klimaanlegg Klimaanlegg kontroll/fylli •Bilglass ––kontroll/fyllin • Bilskade/lakkering Bilskade/lakkering Kragerø Auto • Bilglass – skifting/rep. • – skifting/rep. • Bilglass – skifting/rep. • Bilglass – •skifting/rep. - ditt lokale merkeverksted • Service og rep. påalle allemerker merke Service og•rep. rep. påalle alle merker • Eu Eu••kotroll kotroll (PKK) opp til 7500 • Bilglass Bilglass –skifting/rep. skifting/rep. Service og opp rep. på Service og på merker • (PKK) til 7500 • – • Klimaanlegg – kontroll/fy • Klimaanlegg – kontroll/fylling •påKlimaanlegg – kontroll/fyl •• Service Klimaanlegg – kontroll/fylling Bilskade/lakkering Bilskade/lakkering og rep.på alle•merker •Klimaanlegg Klimaanlegg - kontrol Bilskade/lakkering •• Bilskade/lakkering • Service og rep. alle •merker •kontroll/fylling - kontroll/f • Klimaanlegg – • Bilskade/lakkering Bilskade/lakkering • Eu kontroll (PKK) opp • Klimaanlegg – kontroll/fylling • Eu kotroll (PKK) opp til 75 • Dekkhotell kr. 600 pr. halvår • Eu kotroll (PKK) opp til 7500 kg • • Eu kontroll (PKK) opp ti •skifting/rep. Bilglass –skifting/rep. skifting/rep. •-Kragerø Bilglass –Auto • Eu kotroll (PKK) opp til 750 • Dekkhotell kr. 600 pr. halvår ••• Bilglass Eu kotroll (PKK) opp til 7500 kg • Bilglass – • Bilglass – skifting/rep. Bilglass skifting/rep. • Dekkhotell kr. 600 - ditt lokale merkeverksted • Dekkhotell kr. 600 pr.pr. - skifting/rep. h • Eu Eu kotroll kotroll (PKK)opp opp til7500 7500kg kg • (PKK) til • Klimaanlegg – kontroll/fyllin • Klimaanlegg – kontroll/fylling • Klimaanlegg – kontroll/fylling • Klimaanlegg – kontroll/fylling • Dekkhotell kr. 600 pr. hal Dekkhotell kr. 600 pr.halvår halvår 20 ÅR kr. 600 pr. halvå •• Dekkhotell kr. pr. • Service • og Dekkhotell rep. på600 alle merker • Klimaanlegg - kontroll/fyllin 20 ÅR • Service og rep. på alle merker • Klimaanlegg - kontroll/fylling • Bilskade/lakkering Bilskade/lakkering •Eu Eu kontroll (PKK) opp 750 • Eu kotroll (PKK) opp til 7500 • Dekkhotell kr. 600 pr. halvår • Eu kotroll (PKK) opp til 7500 kg • • kontroll (PKK) opp tiltil 7500 •(PKK) Eu kotroll (PKK) 7500 kgk • Dekkhotell kr. pr.opp halvår •• Bilglass Eu kotroll opp600 til kg - skifting/rep. •7500 Dekkhotell kr.til 600 pr. halvår

Foto: Håkon Sundbø

ROGER 20 ÅR MED OPEL Bilskaderep. Skifte av bilglass Rep. av bilglass Taksering Leiebil

PÅ KALSTAD PÅ KALSTAD

PÅ KALSTAD PÅ KALSTAD

ØYSTEIN 30Å

Roger, 20 år og med Service re

EU kontroll in Dekkhotell

20 ÅR MED OPEL Våre mekanikereROGER har lang erfaring og er skolert ved Opel Bilskaderep. serviceskole,for Skifte og ivareta Opels høye krav til kvalitet. av bilglass Rep. lang av bilglass I tillegg har de også erfaring med de fleste andre bilmerker. BenyttTaksering vårt verksted for topp service på din bil. Leiebil

ØYSTEIN 30ÅR MED OP

Roger, 20 år og med Opel Service rep. av alle b

EU kontroll inntil 7500 k Øystein, 30 år me Dekkhotell

VI PASSER PÅ BILEN DIN Våre mekanikere har lang erfaring og er skolert ved Opel serviceskole,for og ivareta Opels høye krav til kvalitet. KALSTAD I tillegg har de også lang erfaring med PÅ dePÅ fleste andre KALSTAD bilmerker. Benytt vårt verksted for topp service på din bil.

ATLE 15 ÅR M

Oljeservice • Dekkhotell kr. 600 pr. halvår p

• Bilglass - skifting/rep.

Lakkforseglin Serviceog og rep. påalle alle merker ••Service rep. på merker Dekkhotell kr. 600 pr.halvår halvår NYE OPEL INSIGNIA COUNTRY Dekkhotell kr. 600 pr. halvår 20ÅR ÅR NYE OPEL INSIGNIA COUNTRY TO ••Dekkhotell kr. 600 pr. •• Dekkhotell kr. 600 pr. halvår 20 Øystein, 30 år med Opel

• Service og rep. ••Bilskade/lakkering • NYE Leiebil ROAR 10BIL ÅR Bilskade/lakkering ATLE 15 ÅR MED NYE OPEL INSIGNIA CO OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER NYE OPEL INSIGNIA COUNT NYE OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER OFFROAD. MEN IKKE Oljeservice på automat Atle, 15IKKE år med biO OFFROAD. MEN A/C service Lakkforsegling 5 års ga alle bilmerker har••Bilglass • Skifte av frontrute Våre mekanikere lang erfaring og er skolert ved Opel • Service og rep. på alle merker Bilglass skifting/rep. Salg av dekk • Service og rep. på alleMEN merker OFFROAD. MEN NYE OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER ––skifting/rep. OFFROAD. MEN IKKE OFFLINE. OFFROAD. MEN IK NYE OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER OFFROAD. IKKE OFFLINE. ROAR 10 ÅR MED OPEL Bilskade/lakkering • EU kontroll inntil kgOpels •––Rep. steinsprut påTOURER frontrute serviceskole,for og 7500 ivareta høye krav til kvalitet. ••Bilskade/lakkering NYE OPEL INSIGNIA COUNTRY TOU NYE OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER NYE OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER NYE OPEL INSIGNIA COUNTRY OFFROAD. MEN IKKE OFFL Atle, 15IKKE år med bilOFFLIN Klimaanlegg kontroll/fylling OFFROAD. MEN A/C service ••Klimaanlegg kontroll/fylling Våre mekanikere har lang erfaring og er skolertMEN ved IKKE OpelOFFROAD. Bilglass skifting/rep. SalgMEN avMEN dekk IKKE O ••Bilglass ––Oljeservice skifting/rep. OFFROAD. OFFLINE. OFFROAD. IKKE OFF OFFROAD. MEN IKKE OFFLINE. • Bilskaderep. • automatgir I tillegg har de også lang erfaring med de fleste andre serviceskole,for og ivareta Opels høye krav til7500 kvalitet. Eukotroll kotroll (PKK) opp ••Eu (PKK) opp tiltil7500 kgkg • Klimaanlegg kontroll/fylling –– kontroll/fylling Bilskaderep. • Benytt Skifte av bilglass • Rep. •avKlimaanlegg bilglass•topp • Dekkhotell Taksering • Leiebil • Service bilmerker. verksted service din bil. • Taksering I tilleggvårt har de også lang for erfaring med de flestepå andre og rep. av alle bilmerker • EU-kontroll intill 7500 kg • Dekkhotell • Oljeservice på PÅ KALSTAD PÅ KALSTAD

Opplev det å på være på en nymed måte med Inte Opplev det å være nettpåpånett en helt nyhelt måte IntelliLink, ogmest våreeffektive mest effektive motorer noensinne. Nye Insignia og våre motorer noensinne. Nye Insignia fra kr

Opplev det å være på nett på en he Opplev være påpånett på en nymed måte med IntelliLink, Opplev det å være på nett på en helt ny måte Opplev det å det væreå på nett en helt nyhelt måte IntelliLink, og våre mest effektive motorer noen Norgesbilen Opel Insignia Country Tourer PREMIUM me ogmest våre effektive mest effektive motorer noensinne. Nye Insignia fra900,krOpel 295 900,og våre mest effektive motorer noensinne. Ny Norgesbilen Insignia Country Tourer PREMIUM med 4x4, og våre motorer noensinne. Nye Insignia fra kr 295

råsterk dieselmotor med hk og automatgir. Veil. pr råsterk dieselmotor med 163 hk163 og automatgir. Veil. pris kr 494

Norgesbilen Opel Country InsigniaTourer Country T Norgesbilen Opel Insignia Country PREMIUM med 4x4, Norgesbilen Opel Insignia PRE Norgesbilen Opel Insignia Country Tourer Tourer PREMIUM med 4x4, Opplev det å på være påpånett på en helt nyråsterk måte med IntelliLink, dieselmotor med 163 hk og a Opplev det pris å være med IntelliLink, råsterk dieselmotor med hk og automatgir. Veil. kr 494nett 900,- en helt ny måtedieselmotor medfra 163 automatg råsterk dieselmotor med 163 hk163 og automatgir. Veil. pris 494mest 900,og kr våre effektive motorerråsterk noensinne. Nye Insignia krhk 295og900,-

opel.no opel.no

opel.no opel.no

og våre mest effektive motorer noensinne. Nye Insignia fra kr 295 900,-

opel.no opel.no

Opplev det å værepå påen nett pånyen heltmed ny måte med IntelliLink, Opplev det være påpånett på en nymed måte med IntelliLink, Opplev det åForbruk være på nett helt måte IntelliLink, Opplev det åCO2 væreåutslipp på nett en helt nyhelt måte CO2 utslipp 5-dørs 120 hkIntelliLink, 99Country g/km. Country169 Tourer 169 g/km. 5-dørs 3,7 l/100 km. Country Tourer 6,4krl/100 5-dørs 120 hk 99 g/km. g/km. Forbruk 5-dørs 3,7 l/100PREMIUM km. Country Tourer 6,4 l/100 km. og våre mest effektive motorer noensinne. Nye Insignia 295 Norgesbilen Opel Insignia Country Tourer med 4x4, ogmest våre effektive mest effektive motorer noensinne. Nye Insignia fraTourer krOpel 295 900,og våre mest effektive motorer noensinne. Nye Insignia fra kr 295 fra 900,Norgesbilen Country Tourer med 4x4, og våre motorer noensinne. Nye Insignia fra krFrakt 295 900,CO2 utslipp 5-dørs 120 hk 99 g/km. Country Tourer 169 g/km. Forbruk 5-dørs 3,7 l/100 To k Gjelder blandet kjøring. Euro 5. og lev.Insignia omkost. Oslo inkludert iPREMIUM prisene. biler kan ha ekstrautstyr CO2 utslipp 120g/km. hk 99Country g/km. Country Tourer 169 g/km. Forbruk 5-dørs 3,7 l/100 km.Tourer Country 6,4 CO2 l/100 km. utslipp 5-dørs 120 hk 99163 g/km. Country Tourer 169Avbildede g/km. Forbruk 5-dørs 3,7900,l/100 km.Importør Country Gjelder blandet Euro 5. Frakt og lev. omkost. Oslo inkludert i prisene. Avbildede biler ha CO2 utslipp 5-dørs 5-dørs 120 hk 99 Tourer 169 g/km. Forbruk 5-dørs 3,7 l/100kjøring. km. Country 6,4Tourer l/100 km. råsterk dieselmotor med hk og automatgir. Veil. pris krekstrautstyr. 494 råsterk dieselmotor med 163 hkkjøring. og automatgir. Veil. pris krkan 494 900,Gjelder blandet Euro 5. Frakt og lev. omkost. Oslo inkludert i prisene. Avbilded Euro 5. og lev. omkost. Oslo inkludert i Avbildede prisene. Avbildede biler kan ha ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS. Norgesbilen Opel Insignia Country Tourer PREMIUM 4x4, Gjelder blandet kjøring. Euro 5. Frakt lev. omkost. Oslo inkludert i prisene. Avbildede biler kan ha Norgesbilen Opel Insignia Country Tourer PREMIUM med 4x4, GjelderGjelder blandetblandet kjøring.kjøring. Euro 5. Frakt ogFrakt lev. omkost. Oslo inkludert biler kan ha ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS.Norgesbilen OpelogInsignia Country Tourer PREMIUM med 4x4, med Norgesbilen Opeli prisene. Insignia Country Tourer PREMIUM med 4x4, råsterk dieselmotor hk og automatgir. Veil. kr 494 90 råsterk dieselmotor med hk og automatgir. Veil. pris900,kr 494 900,råsterk dieselmotor med 163med hk og163 automatgir. Veil. pris kr 494pris 900,råsterk dieselmotor med 163 hk163 og automatgir. Veil. pris kr 494

opel.no opel.no

Eukotroll kotroll (PKK) opp til7500 7500 ••Eu (PKK) opp til kgkg Dekkhotell kr.600 600 pr. halvår ••Dekkhotell kr. pr. halvår opel.no opel.no

opel.no

opel.no CO2 utslipp 5-dørs 120g/km. hk 99Country g/km. Country Tourer 169 g/km. 5-dørs Forbruk 3,7 l/100 km.Tourer Country 6,4 l/100 km. CO2 utslipp 5-dørs 120 hk 99 Tourer 169 g/km. Forbruk 3,75-dørs l/100 km. Country 6,4Tourer l/100 km. utslipp 5-dørs 120 hk 99 g/km. Country Tourer 169 Forbruk 5-dørs 3,7 l/100 Tourer km. Country Tourer l/100 km. Gjelder blandet kjøring. Euro 5. ogutslipp lev.CO2 omkost. i Avbildede prisene. biler kan ha ekstrautstyr. Importør Opel AS. CO2 utslipp 120g/km. hk 99Country g/km. Country Tourer 169 g/km. Forbruk 5-dørs 3,7 l/100 km.Tourer Country 6,4 CO2 l/100 km. 5-dørs 120Oslo hk 99 inkludert g/km. Country Tourer 169Avbildede g/km. 5-dørs 3,7 l/100 km.Importør Country 6,4Norge l/100 km. Gjelder blandet Euro 5. Frakt ogFrakt lev. omkost. Oslo inkludert i prisene. bilerForbruk kang/km. ha ekstrautstyr. Opel AS.6,4Norge CO2 utslipp 5-dørs 5-dørs 120 hk 99 Tourer 169 g/km. Forbruk 5-dørs 3,7 l/100kjøring. km. Country 6,4Tourer l/100 km.

Bilskaderep. • Benytt Skifte av bilglass • Rep. av bilglass • Taksering • Leiebil bilmerker. verksted topp på• Service din bil. automatkasser • Lakkforsegling 5 årsvårt garanti • A/C for service • service Salg av dekk og rep. av alle bilmerker • EU-kontroll intill 7500 kg • Dekkhotell • Oljeservice på

Gjelder blandet kjøring. Euro og lev. omkost. Oslo inkludert i prisene.biler Avbildede biler kan ha Importør ekstrautstyr. Ope Euro 5. og lev. omkost. Oslo inkludert prisene. Avbildede biler kan ha ekstrautstyr. Importør Opel AS. Gjelder blandet kjøring. Euro 5. Frakt og 5. lev.Frakt omkost. Oslo inkludert i prisene. Avbildede kan ha ekstrautstyr. OpelImportør Norge AS. GjelderGjelder blandetblandet kjøring.kjøring. Euro 5. Frakt ogFrakt lev. omkost. Oslo inkludert i prisene.i Avbildede biler kan ha ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS. Norge

Dekkhotellkr. kr.600 600pr. pr.halvår halvår ••Dekkhotell

automatkasser • Lakkforsegling 5 års garanti • A/C service • Salg av dekk

Roar, 10 år med O

Roar, 10 år med Opel

Dalaneveien Dalaneve Kragerø Auto as Kragerø Auto as Kragerø as Kragerø Auto as Kragerø Auto as Kragerø Auto as Kragerø Auto as Kragerø Auto as Auto Kragerø Auto as 3770 Krage Kragerø Auto as 3770 Kra Kragerø Auto as Kragerø Auto as AUTORISERT OPEL VIRKSOMHET AUTORISERT OPEL VIRKSOMHET AUTORISERT OPEL VIRKSOMHET AUTORISERT OPEL VIRKSOMHET AUTORISERT AUTORISERT AUTORISERTOPEL OPELVIRKSOMHET VIRKSOMHET AUTORISERTOPEL OPELVIRKSOMHET VIRKSOMHET

Dalan Dalaneveien 13 NYENYE OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER Dalaneveien OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER Dalaneveien 13 D Dalaneveien 13 13 13 NYENYE OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER Dalaneveien 1 Dalaneveien OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER OFFROAD. MEN IKKE OFFLINE. 3770 3770 Kragerø 13 OFFROAD. MEN IKKE OFFLINE. 3 OFFROAD. MEN IKKE OFFLINE. 3770 Kragerø 3770 Kragerø 3770 Kragerø Dalaneveien Dalaneveien 13 OFFROAD. MEN IKKE OFFLINE. 3770 Kragerø 3770 Kragerø Telefon: 35 Telefo 98 Telefon: 3535 9835 12 12 28 Telefon: 3512 98 Telefon: 35 98 3770 Kragerø Telefon: 98 122812 28 T 3770 Kragerø Telefon: 98 28 www.kragero-auto www.kragero-auto.no www.kragero www.kragero-auto.no Telefon: 35 35 98 98 12www 28w www.kragero-auto.no Telefon: 12 www.kragero-auto.no Telefon: 35 Telefon: 39 AUTORISERT www.kragero-auto.no AUTORISERTOPEL OPELVIRKSOMHET VIRKSOMHET www.kragero-auto. Opplev det å være på det nett på en heltpånyenmåte IntelliLink, Opplev å være på nett helt nymed måte med IntelliLink, det værepå på nett på enny heltmåte ny måte medIntelliLink, IntelliLink, Opplev å Opplev være på ånett en helt med ogdet våre mest effektive motorer noensinne. Nye Insignia fra kr295 295 900,og våre mest effektive motorer noensinne. Nye Insignia fra krInsignia 900,våre mest effektive motorer noensinne. Nye fra kr 295 900,og våre mest og effektive motorer noensinne. Nye Insignia fra kr 295 900,Norgesbilen Opel Insignia Country Tourer PREMIUM med 4x4,

Norgesbilen Country Tourer PREMIUM med 4x4, Norgesbilen Opelråsterk Insignia Country Tourer medpris 4x4, dieselmotor medOpel 163 Insignia hk ogPREMIUM automatgir. Veil. kr 494 900,råsterkInsignia dieselmotor med 163 Tourer hk og automatgir. Veil.med pris kr4x4, 494 900,Norgesbilen Opel Country PREMIUM

opel.no opel.no

råsterk dieselmotor med 163 hk og automatgir. Veil. pris kr 494 900,opel.no råsterk dieselmotor med 163 hk og automatgir. Veil. pris kr 494 900,opel.no

CO2 utslipp 5-dørs 120 hk 99 g/km. Country Tourer 169 g/km. Forbruk 5-dørs 3,7 l/100 km. Country Tourer 6,4 l/100 km. CO2 utslippEuro 5-dørs 120 hk Country Tourer 169 g/km. Forbruk 5-dørs km. CountryImportør Tourer 6,4 l/100 km. AS. Gjelder blandet kjøring. 5. Frakt og 99 lev.g/km. omkost. Oslo inkludert i prisene. Avbildede biler3,7 kanl/100 ha ekstrautstyr. Opel Norge Gjelder blandet kjøring. Euro 5. Frakt og lev. omkost. Oslo inkludert i prisene. Avbildede biler kan ha ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS.

CO2 utslipp 5-dørs 120 hk 99 g/km. Country Tourer 169 g/km. Forbruk 5-dørs 3,7 l/100 km. Country Tourer 6,4 l/100 km. CO2 utslippEuro 5-dørs 120 hk Country Tourer 169 g/km. Forbruk 5-dørs km. CountryImportør Tourer 6,4 l/100 km. AS. Gjelder blandet kjøring. 5. Frakt og 99 lev.g/km. omkost. Oslo inkludert i prisene. Avbildede biler3,7 kanl/100 ha ekstrautstyr. Opel Norge Gjelder blandet kjøring. Euro 5. Frakt og lev. omkost. Oslo inkludert i prisene. Avbildede biler kan ha ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS.

6

AUTORISERT OPEL VIRKSOMHET 66• Telefon: 6 AUTORISERT OPEL VIRKSOMHET Dalaneveien 13 • 3770 Kragerø 35 98 12Auto 28 •as www.kragero-auto.no Kragerø KragerøAuto as 66 AUTORISERT OPEL VIRKSOMHET Kragerø Auto as 6 Kragerø Auto as 6 AUTORISERT OPEL VIRKSOMHET

6

6 AUTORISERT OPEL VIRKSOMHET AUTORISERT OPEL VIRKSOMHET

66

Dalaneveien 13 Dalaneveien 13 3770 Kragerø 3770 Kragerø Telefon: 35 98 12 28

Telefon: 13 35 98 12 28 Dalaneveien www.kragero-auto.no Dalaneveien 13 www.kragero-auto.no 3770 Kragerø 3770 Kragerø Telefon: 35 98 12 28 Telefon: 35 98 12 28 www.kragero-auto.no www.kragero-auto.no

www.krager www.kra

59

Kg2016  

Kragerøguiden 2016

Kg2016  

Kragerøguiden 2016

Advertisement