Page 3

Alle som i år gjester vår kommune og vår by, vil komme til å oppleve feiring og glede knyttet til vårt 350-års jubileum. Vi er stolte av å være et inkluderende og utadvendt samfunn. Våre lange og gode tradisjoner innen skipsfart og handel med den store verden, gjør at vi trygt kan kalle oss «Den internasjonale byen.» Dette gjenspeiles i at vi glade for alle de hyttegjestene, båtgjestene og andre tilreisende som besøker oss og som bor her i lengre perioder. Stoltheten består i å ta godt imot alle de som kommer, både de som kommer frivillig og de som kommer hit på grunn av flukt fra krig og sult. Vår feiring vil bestå av mange elementer. Fest, glede og troen på fremtiden vil allikevel være det overordnede i alt det som skal skje dette året.

ORDFØRER JONE BLIKRA

1

Kg2016  

Kragerøguiden 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you