Page 21

Lørdag 27. august kl.10001400

Det gjennomføres POLITIETS DAG rundt om i Norge på denne dagen. I Telemark vil Kragerø politistasjon være prioritert til dette arrangementet i forbindelse med Kragerø sitt 35o års jubileum. Politiet i Kragerø håper å få gjennomført arrangementet på brygga mellom apoteket og kiwi. Annonse med program vil bli kunngjort senere.

Søndag 28. august kl. 11.00

Byjubileums-gudstjeneste i Kragerø kirke med biskop Stein Reinertsen og Kragerø kantori.

Onsdag Besøk av Kronprins Haakon Magnus og Kronprinsesse Mette Marit. 31. august

Tirsdag 11. oktober kl. 19:00

Litteratur - Nanna Schwengaard og Siggen Andresen ved journalist Jimmy Åsen. Foredrag Kragerø bibliotek.

8. – 23. oktober

Kragerø Kunstforenings jubileumsutstilling – Høstutstilling.

Tirsdag 15. november kl. 19:00

Geografi og historie - Paneldebatt over temaet «Framtiden sett ut fra fortiden.» Jubileumsåret nærmer seg slutten og vi kan kanskje oppsummere hva har vi lært om og hva ønsker vi for Kragerø framover? Panel- deltagere blir blant andre disse: rådmann Inger Lysa, byantikvar Tanja Røskar, Historielagets leder Sverre Okkenhaug og historiker Lars-Erik Vaale. Kragerø bibliotek.

JUBILEUM

Tirsdag Kunst og fritidsaktiviteter – «Kunstnerlivet i Kragerø» ved kunsthis13. september kl. toriker Hans-Martin Frydenberg Flaatten. Foredrag Kragerø bibliotek. 19:00

19

Kg2016  

Kragerøguiden 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you