Page 191

IERLIV I KR

Til utenbys medlemmer: Skriv til Historielaget og be om at årsskriftene blir sendt automatisk til din adresse.

– ANDØLI

www.kragerohistorielag.no

IV I KRAG

en byde GATA –

SKIPPER

PATRISIERL

NGEN,

Kragerø og Skåtøy Historielag

l i Krag

ERØ

HISTORIEGL

ÅRSSKRIFT FOR KRAGERØ

2011 OG SKÅTØY OG SKÅTØY HISTORIELAG ÅRSS UTGITT AV KRAGERØ G KRIF

www.kragerohistorielag.no

RIELA

erø

ERØ KRAG AV IEL AG UTGITT TOR

UTGITT

HISTORIEGLIMT 2010

Tidligere bøker til nedsatte priser.

OG PATRIS

N TÅTØY OG

BERG

lag

storie y Hi o

– en gammel bydel i Kragerø

Kragerø KIRKEBUKT – en gammel bydel i

JØRANS www.kr

HISTORIEGLIMT 2010

Årskontingent: kr. 75,–

elag Skåtøy Histori 2010 Kragerø og Skåtøy Historielag g.no agerohistoriela

STORE OG

…da støtter du den lokale historieforskningen, og du får vite mer om bakgrunnen for ditt eget miljø.

: LYSTGÅRDE HOPSTOCK

OLSEN:

ø

el i Krager

– en byd

MADS OLSEN

DENKIRKEBUKT LYSTGÅRLILLE TÅTØY AGERØ

CARSTEN

MADS

Kragerø og

KRAGERØ OG TOCK SKÅTØY TEN HOPS CARS HISTORIELAG!

BERG JØRANS NGEN ANDØLIRGATA SKIPPE

MADS

MADS OLSEN: STORE OG LILE

BLI MEDLEM AV

OLSEN

TØY OG SKÅ GERØ

HIS

HISTO OG SKÅTØY

IMT 2 011

HISTORIELAG

T FOR KRAGERØ OG SKÅTØY HISTORIELAG

AV KRA

elag.n

Sommersalget av historielagets bøker skjer fra stand på Torvet! Velkommen til en hyggelig handel og lokalhistorisk prat!

Kragerø og Skåtøy Historielag 189

Kg2016  

Kragerøguiden 2016

Kg2016  

Kragerøguiden 2016

Advertisement