Page 177

Andre steder i Kragerøskjærgården er det tillatt å fange hummer i perioden fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 30. november. Fiskerioppsyn, politi og skjærgårdstjeneste er blant dem som holder oppsyn, og bøtene for tyvfiske har blitt svært høye. Allmennheten kan tipse om ulovlig redskap gjennom å varsle Fiskeridirektoratet: 03415. Kontaktperson i Kragerø kommune er miljørådgiver Elke Karlsen, 992 05 797

BYGGSENTER

Les mer på: www.fiskeridir.no/fritidsfiske/hummerfiske

175

Kg2016  

Kragerøguiden 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you