Page 168

DeltaCom AS P. A. Heuchsgate 33 • Tlf. 35 98 02 02 e-post: kragero@c2g.no

Telefoniløsning l Mobil og fasttelefoner m/tilbehør Data l Nettverksløsninger l Datatilbehør l Elektroniske kassesystemer l Exchange E-post/Nettsky PC- service/ reparasjon/ installasjon/ etc. Du finner oss like ved Victoria Hotell og Rådhuset!

Solveig Hårstudio Kirkegata 5 – vis á vis NAV

DAME • HERRE • BARN TIMEDROP BESTILLING Tlf. 35 98 16 70 • 91 70 04 97 IN 166

Kg2016  

Kragerøguiden 2016

Kg2016  

Kragerøguiden 2016

Advertisement