Page 151

10

Den gule tømmerstokken, 1912, Olje på lerret, 129 x 160,5 cm, Munch-museet. Foto: Svein Andersen. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Den gule tømmerstokken, 1912, Olje på lerret, 129 x 160,5 cm, Munch-museet. Foto: Svein Andersen. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

DEN GULE TØMMERSTOKKEN (1912)

THE YELLOW LOG (1912)

Vinteren 1912 malte Munch en rekke bilder som viser tømmerhogst. Motivene hentet han sannsynligvis fra det området der idrettsplassen Kragerø Stadion ligger i dag. Her hadde George Dahll donert grunn slik at det kunne anlegges tennis- og fotballbane. Tømmeret måtte felles om vinteren på grunn av uttransportering og fordi kvaliteten på trevirket da ble bedre. Stokken er gul fordi den nylig er barket. Før i tida fjernet man barken før man fraktet trærne ut av skogen.

During the winter of 1912, Munch painted several pictures featuring timber felling. The location of these motifs was probably the area where Kragerø’s sports stadium is today. Mr. George Dahll donated the land for the purpose of making tennis courts and a football field. Trees had to be felled during the winter to ease the transport and for the best possible timber quality. The log is yellow because the bark has just been removed.

Den gule tømmerstokken er et mesterlig eksempel på kunstnerens bruk av perspektivet som virkemiddel. Forgrunnen i bildet er dominert av de stående trærnes vertikale stammer. Disse furuene står solid plantet i bakken, mens den gule tømmerstokken strekker seg i hele sin lengde dypt innover i bildet. Slik har Munchs skapt et sugende perspektiv som tiltrekker seg betrakterens blikk. Malerens framstilling av den liggende trestammen fører også til et optisk bedrag, noe som har fascinert mange. Hvis vi står foran bildet og ser på den felte tømmerstokken, får vi en underlig følelse av at den peker rett mot oss selv om vi beveger oss.

Dette berømte Aula-bildet viser et norsk urlandskap. Under et eldgammelt eiketre sitter en olding og forteller for en liten gutt. Munch har slik skapt et symbol på det som han så på som historiefortellingens dypeste grunn; den muntlige overleveringen mellom generasjonene. Selv om naturen og personene har et tidløst preg, var Munch inspirert av sine nærmeste omgivelser da han skapte dette mesterverket. Som modell for den gamle mannen brukte han sin hjelper Børre Eriksen, en tidligere sjømann og verftsarbeider. Eriksen bodde på Thomesheia. Han satt modell for Munch i grusgangen foran malerens hus. Det er tydelig at Munch var fascinert av Børre. Han kunne se på sin gamle hjelper som en nesten mytisk skikkelse. Munch arbeidet på Historien i friluftsatelieret som lå foran villaen. Utsynet over fjordlandskapet bak den gamle mannen og gutten, viser innseilinga til Kragerø, der Skåtøy ligger til venstre og Stabbestad-landet til høyre.Som modell for den lille gutten brukte Munch flere barn, men den mest kjente er den senere fiskehandleren Erik Krafft, barnebarnet til Munchs hushjelp Stina Krafft. Til den mektige eika gjorde Munch studier flere steder i Kragerøs omegn.

Skipsopphugging, 1909, Olje på lerret, 99,5 x 110,5 cm, Kunsthaus Zürich. Foto: Kunsthaus Zürich. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

11

Historien, 1911/1914-16, Olje This great decoration in the Festival Hall or Aulapå of the University of Oslo presents lerret, 455an ancient x Norwegian scenery. An old man is sitting beneath an old oak telling stories to a little boy. Munch created a symbol of the oral tradition between the generations, which heUniversitetet regarded as the foundation of the understanding of 1160 cm, i history. The nature and the two persons have been taken out of time, but Munch was inspired by his close surroundings when he created this masterpiece. As a model for theFoto: old man, he used one of his close helpers, Oslo, Aulaen. Børre Eriksen, a former sailor and shipyard worker. Eriksen lived at Thomesheia. He posed for Munch on the painter’s house. Evidently Børre fascinated Munch. the gravelled path in front of© Munch-museet / He viewed his old helper as an almost mythical character. Munch-Ellingsen gruppen Munch worked on History at his open studio in front of his house. The view of the fjord behind the old man and the boy shows the Kragerø approach with the island of Skåtøy to the left and the coast of / BONO 2009 Stabbestad to the right. Munch used several children as models for the little boy, but the best known is the

Historien, 1911/1914-16, Olje på lerret, 455 x 1160 cm, Universitetet i Oslo, Aulaen. Foto: © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

HISTORIEN (1911/1914-16)

The Yellow Log is an excellent example of the artist’s use of perspective. The foreground is dominated by the standing trees’ vertical positions. These pines are solidly rooted, whilst the yellow log stretches deep into the picture. Munch created an irresistible perspective attracting the onlooker’s eye. The artist’s portrayal of the felled log gives a fascinating optical illusion. When we stand in front of the picture and look at the felled log, we get a strange feeling that it points straight at us even though we move.

HISTORY (1911/1914-16)

later fishmonger Erik Krafft, grandson of one of Munch’s housemaids Stina Krafft. To create the monumental oak, Munch made studies of various trees in the Kragerø district.

12

Skipsopphugging, 1909, Olje på lerret, 99,5 x 110,5 cm, Kunsthaus Zürich. Foto: Kunsthaus Zürich. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

MUNCH

Motiver fra Munchtavlene i Kragerø. Bla noen sider tilbake og sjekk kartet!

149

Kg2016  

Kragerøguiden 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you