Page 149

CHRISTIAN GIERLØFF (1909) Dette praktfulle og levende portrettet viser Munchs gode venn, Christian Gierløff, stående i Barthebakken. I bakgrunnen ser vi Bysundet og de røde bygningene på Bosebodskjæret. Gierløff var født inn i en av Kragerøs trelasthandelfamilier, men han utviklet seg til å bli en radikal pressemann og en viktig forkjemper for boligreformer. Han ble kjent med Munch tidlig på 1900-tallet, og de to ble raskt gode venner. Munch har fortalt at han har malt Gierløff i ferd med å holde en tale til sine bysbarn, noe som passer for en ivrig samfunnsreformator. Gierløff har på seg en lysegul sommerfrakk, og bak ham ser vi den knallblå havna. Det hvite fjellet med svarte flekker til venstre i bildet, er nå delvis dekket av en Ålesundsmur. Også bebyggelsen på Bosebodskjæret har gjennomgått store forandringer, men utsikten i bildet er fortsatt lett gjenkjennelig. Gierløff har i boka Edvard Munch selv fortalt levende om malerens liv i Kragerø.

CHRISTIAN GIERLØFF (1909) This wonderfully vibrant portrait is of Munch’s good friend, Christian Gierløff, standing in Barthebakken. Bysundet and the red buildings on Bosebodskjæret can be seen in the background. Gierløff was born into one of Kragerø’s timber merchant families, but became a radical writer and an important champion of housing reforms. He met Munch early in the 1900’s, and they instantly became good friends. Munch has explained that he painted Gierløff just before he was going to address the people of the town, which suits a passionate civic reformer. Gierløff wears a light yellow summer coat, and behind him is the bright blue harbour. The white rock with black spots behind him is now partly covered by a stone-wall. The buildings on Bosebodskjæret have been changed, but the view in the picture is still recognizable. Gierløff portrays the artist’s life in Kragerø in his book Edvard Munch selv.

6

Solen, 1911, Olje på lerret, Motiver fra Munch455 x 780 cm, Universitetet i SOLEN (1911) THE SUN (1911) i Kragerø. Se kart Oslo, Aulaen. Foto: © Munch-mu- tavlene Hvert årseet i desember og mot slutten av januar står sola opp ute i/ At the beginning of December and towards the end of January the sun rises foregående side! / Munch-Ellingsen gruppen from the mouth of the Kragerø Fjord. During a few minutes, the life-giving havgapet over innseilingen til Kragerø. I løpet av noen minutter BONO 2009 sunrays drive away the winter darkness. The powerful experience of this fordriver de livgivende solstrålene vintermørket. Den sterke

Solen, 1911, Olje på lerret, 455 x 780 cm, Universitetet i Oslo, Aulaen. Foto: © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

impressive natural phenomenon inspired Munch to develop one of his most opplevelsen av dette imponerende naturfenomenet inspirerte daring compositions, The Sun, as one of the decorations in the Festival Munch til å utvikle en av sine dristigste komposisjoner: Solen til Gate i Kragerø, 1913, Olje på Vinter i Kragerø, Hall or Aula of the University of Oslo. The artist said that he 1912, had a virtually Universitetets Aula. Maleren uttalte også at han hadde et nesten religious relationship to light. Apparently Munch was preoccupied lerret, x 100 cm,ogsåKunsthalle Olje på lerret, 132,5 xwith the religiøst forhold til lyset. Det 80 er tydelig at Munch var opptatt philosophical ideas of light’s life-giving powers. av filosofiske ideer om lysets livgivende kraft. Bielefeld, permanent utlånt fra 131 cm, Munch-museet.

4

5

monumental masterpiece his open-air studio by the Staff Stiftung, Lemago. Foto: Kunst- He painted thisFoto: Sidsel deinJong.

Han malte dette monumentale mesterverket i sitt friluftsatelier, house at Skrubben. The picture’s coastal landscape almost merges with the halle Bielefeld. © Munch-museet / surroundings. As©oneMunch-museet / Munch’s friend Lars of the town’s decorative painters, som lå foran huset på Skrubben. Kystlandskapet i maleriet gikk da gruppen BONO 2009Fjeld gave the artist technical assistance in the creation of the picture’s gruppen / linear Munch-Ellingsen nesten Munch-Ellingsen i ett med den omkringliggende naturen. Da/Munch skulle sunrays. The view featured in The Sun is the same as seen from Munch’s house, lage de lange, rette lysstrålene som skyter ut fra solskiven, fikk han BONO 2009 with grassy slopes stretching towards the steeper hill down to the shore. hjelp av sin venn Lars Fjeld. Han var dekorasjonsmaler i Kragerø. Munch lets nature provide a simple frame for the face of the sun. UnfortunaFjeld viste Munch noen enkle tekniske knep som kunne gjøre tely, very little of this location has been preserved. It is possible to recognize solstrålene snorrette. Utsikten i Solen er den samme som Munch så parts of the rock to the left in the picture near the transformer kiosk da han sto foran sin villa, med en grasslette som strakte seg bort and the bronze statue of Munch. til skrenten ned mot sjøen. Munch gjengir naturen slik at den danner en enkel ramme for solskiven i bildet. Dessverre er svært lite av disse omgivelsene bevart. Deler av knausen til høyre i maleriet kan gjenkjennes der transformatorboksen og Munchstatuen står i dag.

Gate i Kragerø, 1913, Olje på lerret, 80 x 100 cm, Kunsthalle Bielefeld, permanent utlånt fra Staff Stiftung, Lemago. Foto: Kunsthalle Bielefeld. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

VINTER

Til dette mo bak huset h kneiser over til malerens er et svært k et av de nak Munch har frodige tre Kragerø fore er enkelt, og i sin naturg snødekte kn den gule ba er i balanse en monume

MUNCH

WINTER

Munch chose show this tre right in the p towards Høyå scape. The na slightly to the road, both in melting snow and clear win structure and the edges of t roof of the ye balance, and of monument

Vinter i Kragerø, 1912, Olje på lerret, 132,5 x 131 cm, Munch-museet. Foto: Sidsel de Jong. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

147

Kg2016  

Kragerøguiden 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you