Page 14

«Hurra – hipp hipp hurra og gratulerer! I hele år feirer feriebyen, kunstnerbyen, idrettsbyen, musikkbyen, festivalbyen, godt bevarte byen – kort sagt byen over alle byer – 350 år. 16. januar 1666 underskrev Kong Fredrik III Kragerøs byprivilegier på København slott. Byprivilegiene gjorde Kragerø til en kjøpstad uavhengig av Skien, med egen overrådmann og byfogd. 19. april 1666 måtte Rådmannen i Skien «nødt og tvungen» lese opp Kragerøs byprivilegier på Rådstuen i Skien. 12. juli 1666 leste sorenskriveren i Bamble, Herman Thomesen, opp byprivilegiene på «den forordnede Rådstue i den menige Allmues Påhør» i Kragerø. Jubileumsdagen tirsdag 12. juli er den største merkedagen i byjubileet 2016. Men festligheter og aktiviteter vil foregå gjennom hele året. Vi startet faktisk feiringen allerede i januar. I Kragerøguiden vil man finne en oversikt over alle arrangementer knyttet til byjubileet. Her blir det mye interessant og mye moro! I alt er det over 60 varierte arrangementer for store og små og over hele kommunen. Jeg sier ofte at hver dag er det en begivenhet i Kragerø. Noen begivenheter større enn andre og det gjelder selvsagt feiringen av byjubileet vårt i år. Historieverkets første bind ble utgitt allerede desember 2015 og de to siste kommer i juni. Verket kan kjøpes i bokhandlene, Historielagets stand på torget, biblioteket, turistkontoret og kulturkontoret. Ved utgivelsen av Kragerøs historie står lokalsamfunnet virkelig sammen om en særdeles stor begivenhet og ikke minst en betydelig lokalhistorisk dokumentasjon. Egen Jubileumsfilm er utgitt med mange gode arkivopptak og bilder fra Kragerø i gamle dager. Som kultursjef er jeg stolt, og det har alle i Kragerø også god grunn til å være. Og hjertelig takk til alle dere som gjør kultursommeren i Kragerø til en begivenhet for oss fastboende og våre sommergjester. God sommer og vær gledelig til stede der alle gode opplevelser kan deles med andre!»

Harald Bothner – Kultursjef

12

Kg2016  

Kragerøguiden 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you