Page 137

GALLERI SKAGERAK, JOMFRULAND Hovedveien 80, 3781 Jomfruland Tlf.: 974 78 379 • kirsten@pisani.no SKARBO KULTURSENTER Fossingveien 63, 3790 Helle. Tlf.: 938 88 076 SANNIDAL BYGDETUN Gamle Sørlandske, 3766 Sannidal Siden 1949 har 8 bygninger fra 1700- og 1800-tallet blitt samlet her: kvernhus, stolpebu, låve, stabbur, stue, våningshus, korntørke og husmannsstue. I husene finnes det rundt 1200 gjenstander, for det meste fra bondekulturen og arbeidslivet i Sannidal på 1700-, 1800- og 1900-tallet. Markedsdag i Sannidal Sannidal historielag arrangerer “Markedsdag” fra kl 12.00 – 16.00 på Bygdetunet i Sannidal. Åpne hus, salg fra boder og underholdning. Grøt og annet spiselig kan kjøpes.

LØKKA Jubileumsutstilling – Kragerø 350 år Utstillingsåpning i Løkka lørdag 25. juni kl. 13.00. Åpen hverdager fra kl. 12.00 – 16.00. Lør- og søndag kl. 12.00 – 15.00. Ca. 100 motiver fra Kragerø av Erik Werenskiold, Frits Thaulow, Theodor Kittelsen, Edvard Munch, Christian Krohg og mange flere. Egen utstilling av akvareller for salg av Per Elsdorf Christensen.

GALLERIOVERSIKT

ØRVIK MISJONSHUS: Ørvikveien 323, 3788 Stabbestad Basar tirsdag 19. juli fra kl.15.00 til 19.00. Malerverksted/ utstilling fra 16. juli til 22. juli kl. 15.00 - kl.19.00.

135

Kg2016  

Kragerøguiden 2016

Kg2016  

Kragerøguiden 2016

Advertisement