Page 10

12. juli 2016 er det 350 år siden Kragerø fikk byprivilegier signert av kong Fredrik 3. og kunngjort ved byens rådstue. Dette skal selvsagt ikke gå upåaktet hen! Det er lagt opp til et omfattende program med størst fokus på selve jubileumsdagen. Jubileet markeres også med et lokalt historieverk i tre bind med hovedvekt på tiden fra 1666 og frem til i dag. For å kunne danne seg et bilde av utviklingen, blir det også et innblikk i lokal geologi og grunnlaget for bosetting etter at isen trakk seg tilbake for ca. 10 000 år siden. De eldste spor av mennesker finner man på Haugholt i Sannidal. I 1960 ble kommunene Sannidal, Skåtøy og Kragerø slått sammen. En viktig målsetting for historieverket blir å beskrive menneskene og deres livsvilkår i det mangfoldet distriktet vårt byr på. Kragerødistriktets historie kan gjerne beskrives med slagordene skog-kyst-by. Skogbygdene i Sannidal og kystområdene i Skåtøy la grunnlaget for byetableringen i Kragerø, som på sin side ble et nødvendig senter for tjenesteytelser og handel. Et historieverk for vårt distrikt skal fortelle om særpreget i de enkelte delene av kommunen, men samspillet og den gjensidige avhengigheten mellom dem er minst like viktig.

8

Kg2016  

Kragerøguiden 2016

Kg2016  

Kragerøguiden 2016

Advertisement