Issuu on Google+

www.fjardarposturinn.is

ISSN 1670-4169 Vefútgáfa: ISSN 1670-4193

Gleraugnaverslun

bæjarblað inga ð r i f n f a H

29. tbl. 31. árg. Fimmtudagur 15. ágúst 2013 Upplag 10.500 eintök. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Hafnarfirði

Strandgötu, Hafnarfirði Sími 555 7060 www.sjonlinan.is

– BÍLAVERKSTÆÐI – VARAhLuTIR og VIÐgERÐIR –

He ml a h l u t i r, k ú p l i ng a r, star ta r ar, alt er n at orar, raf geymar, bilan agrein in g ar o .f l. o .f l. FRUM

Sími 564 0400

www.bilaraf.is bilaraf@bilaraf.is Bílaraf ehf. Strandgata 75

220 Hafnarfjörður

VELKOMIN Í LÆGRA LYFJAVERÐ Apótekið Setbergi • Opið virka daga 9-18.30 og laugard. 10-16

THafnfirska AXI leigubílastöðin

520 1212 555 0888

veislur við öll tækifæri www.kökulist.is Firði • sími 555 6655

714 atvinnulausir í lok júní

Atvinnuleysi hefur minnkað um 20% frá sama tíma í fyrra

Atvinnuleysi í Hafnarfirði náði hámarki á þessari öld í maí 2010 er 1.497 manns voru skráðir atvinnulausir. 714 voru skráðir atvinnulausir í lok júní en að meðaltali hafa 822 vinnufærir einstaklingar verið á atvinnu­ leysisskrá sl. 12 mánuði. Aðeins voru 190 atvinnulausir að meðaltali árið 2008 en voru 1.344 árið 2009 en síðan hefur atvinnuleysið minnkað jafnt og þétt, var 1.322 árið 2010, 1.221 árið 2011 og 943 að meðaltali árið 2012. Minnst var atvinnu­ leysið á þessari öld í desember 2007 er aðeins 62 voru skráðir atvinnu­lausir. Atvinnuleysi er að jafnaði meir hjá körlum en konum, varð mest í júlí 2011 er 608 konur voru skráð­ar atvinnulausar í apríl 2009

er 965 karlar voru atvinnulausir. Að jafnaði hafa 264 karlar verið atvinnulausir á þessari öld en 250 konur. Á fyrri helmingi þessa árs

hafa þó fleiri konur verið atvinnu­ lausar að jafnaði eða 434 en 356 karlar hafa verið atvinnulausir að jafnaði fyrstu 6 mánuði ársins.

BLÁTUNNAN

við hverT hús í ÁgúsT Vertu tilbúinn. Kynntu þér pappírsflokkun á blatunna.is og hafnarfjordur.is.

Ljósm.: Guðni Gíslason

-stöðin

– einfalt og ódýrt

Frá skógar- og rósagöngu Skógræktarfélagsins í Höfðaskógi.

JEPPADEKK

SumarSkoðun!

SuMArSKoðun

SÓLNINGar

Komdu við hjá Sólningu og láttu okkur kanna hvort bílinn sé tilbúinn í sumarfríið. Í sumarskoðun Sólningar þá skoðum við:

n n n n n n n n

aðeinS kr.

1.990*

Bremsuklossa og bremsudiska Ljósabúnað Fjöðrunarbúnað Mælum loftþrýsting og könnum ástand hjólbarða Könnum olíu Skoðum rúðuþurrkur Athugum kerrutengi Mælum rafgeyma

Dekkjaverkstæði

Smurþjónusta

Smáviðgerðir

Hjólastillingar

Bremsuklossar

*InnIFALIn áFyLLIng á rúðuvöKvA og vÍxLun á deKKjuM

Rúðuþurrkur

rúðuvökvi

Rafgeymar

Peruskipti

www.solning.is

SÓLNING NÚ Á 5 Stöðum Smiðjuvegi ☎ 544 5000 Rauðhellu ☎ 568 2035 Hjallhrauni ☎ 565 2121 Selfossi ☎ 482 2722 Njarðvík ☎ 421 1399


2

www.fjardarposturinn.is

Fimmtudagur 15. ágúst 2013

Íbúar á Höfn í sumarskapi og ferðahug Hafnfirska fréttablaðið

Prentun: Steinmark ehf. • Dreifing: Íslandspóstur ISSN 1670-4169 Vefútgáfa: ISSN 1670-4193

www.fjardarposturinn.is

www.facebook.com/fjardarposturinn

leiðarinn Stundum velti ég því fyrir mér hvort það sé í raun tjáningarfrelsi á Íslandi. Ákveðnar skoðanir virðast vera leyfðar en aðrar ekki. Á samfélagsmiðlum hefur blossað upp undarleg umræða í kjölfar tjáningar vinsæls lagahöfunar og söngvara. Dægurlagatextar snerta oft sálir manna og fólk tekur ástfóstri við þá. Enginn veit þó hvað liggur að baki hjá höfundi. Þegar sá sami leyfir sér að hafa skoðanir sem ganga á skjön við það sem meirihlutinn segir opinberlega – ætlar allt vitlaust að verða. Hugtök eins og rasismi, fordómar og mannvonska skjóta upp kollinum og notuð þannig að maður hættir alveg að vita hver sé sekur og hver saklaus. Oft held ég að fólk noti hugtök sem það hefur ekki fullan skilning á. Hvernig er t.d. hægt að tala um fordóma ef fólk hefur eftir mikla ígrundun myndað sér ákveðna skoðun? Við þurfum ekki að vera sammála og hafa sömu skoðun. Við þurfum hins vegar virða skoðanir hvers annars. Enginn ætti að líða fyrir skoðanir sínar og enginn ætti heldur að líða fyrir skoð­ anir annarra. Það virðist vera í tísku að vera öðruvísi í dag og allir virðast keppast við að verða öðruvísi, enda virðist það vera örugg leið í fjölmiðla landsins. Nú er verið að endurnýja Strandgötuna frá klettunum og inn fyrir gamla Íshúsið og er það fagnaðarefni. Hins vegar spyr maður sjálfan sig hvað ráði því að einstaka lóðareigendur fái á kostnað skattborgarana sérútbúin bílastæði í sérgerðri götu við hlið Strandgötunnar? Eitt dæmi er um slíkt á litlum hluta Reykjavíkurvegar á meðan aðrir eiga ekki kost á að koma bílum inn á sínar lóðir, aðeins við gangstéttarbrún á fjölfarinni götu. Er þetta stefnubreyting hjá Hafnarfjarðarbæ eða var látið undan þrýstingi? Nú er gatan komin svo nálægt gamla Íshúsinu að það hlýtur að hamla starfsemi þar auk þess sem fólk getur gleymt framhaldi á strandstígnum næsta áratuginn. Ef umferðaröryggi er ástæðan er aukaak­reinin næg bragarbót en viðbótarbílastæðin gjöf bæjarbúa til íbúanna í nokkrum húsum. Mjög víða í bænum eru vandamál með bílastæði en það hlýtur að vera á ábyrgð íbúanna að leysa þau á sínum lóðum þar sem það er hægt. Bílarnir geta ekki ráðið endalaust og fólk þarf að sníða sér stakk eftir vexti. Búi fólk t.d. í miðbænum, á Austurgötu eða Hverfisgötu, þýðir lítið að kaupa sér risa stóran pallbíl og ætlast til þess að geta lagt honum við hús sitt í þröngri götunni. En kannski er búið að ákveða að gamla Íshúsið eigi að fara, a.m.k. hefur verið þrengt að því. Var það meðvitað? Guðni Gíslason ritstjóri.

Ljósm.: Helgi Jóhann Hauksson

Útgefandi: Keilir ehf. kt. 480307-0380 Fjarðarpósturinn, Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði Vinnsla: Hönnunarhúsið ehf. Ritstjóri: Guðni Gíslason Ábyrgðarmaður: Steingrímur Guðjónsson. Ritstjórn: 565 4513, 896 4613, ritstjorn@fjardarposturinn.is Auglýsingar: 565 3066, auglysingar@fjardarposturinn.is

Þessi skemmtilega mynd er af íbúum í Höfn við Sólvangsveg sem nýttu góða veðrið til að ferðast um Suðurnesin og Suðurlandið. Stilltu þeir sér upp til myndatöku fyrir brottförina enda allir í sólskinsskapi.

Ég vil finna St. Jósefsspítala starfsgrundvöll

Í svipuðu verkefni sem hann var byggður upp til og gefinn Hafnarfjarðarbæ. Þetta var og er kærleiksrík gjöf. Í þessu húsi líður öllum vel. Öll hús hafa eins konar sál. Upp hafa komið alls konar hugmyndir um notkun hús­ sins. Allar hafa þær gengið út á breytingar á húsinu og niðurbrot á veggjum. Undirritaður vill gera þetta svona. Gera samning við forráðamenn Bláa Lónsins um ótakmarkaðan fjölda gesta, til dæmis frá Banda­ ríkjunum og hvaðan úr heiminum sem er. Efnaðra gesta á hvaða aldri sem er, en sér í lagi fólks sem er komið á aldur og er komið út af Garðar Hafsteinn Björgvinsson vinnumarkaði. Þarna er fyrir hendi vandað eldhús með öllu án breytinga. Þarna eru sjúkraog hvíldaraðstaða, engu þarf að breyta eða brjóta. Þetta væri eins konar heilsuhæli líkt og í Hveragerði, þar sem boðið væri upp á ómengaðan fisk og ómengað íslenskt grænmeti. Gera mætti samning við fólksflutningafyrirtæki um ferðir um okkar fagra land, sumar vetur vor og haust, allir árstímar hafa sinn sjarma í ómenguðu hreinu umhverfi. T.d væri þetta paradís fyrir Japani og Kínverja og alls staðar frá þar sem mengun er mikil. Já hvergi í heimi eru svo margir möguleikar til sjós og lands. Og síðast en ekki síst, þarna er skurðstofa og lækninga­ tæki á heims­ mælikvarða og á Íslandi er gott læknalið. Innkalla skal öll tæki og tól sem spítalinn á og voru tekin í skjóli skammsýni og eru í eign Hafnfirðinga. Það er dapurlegt hvernig stjórnsýslan í bænum okkar er úrræðalaus og hugmyndafátæk.

Munið kæru Hafnfirðingar hvernig Lúðvík Geirsson barðist með sínum bæjarbúum þegar Guðlaugur Þór ætlaði að gefa vini sínum Róbert Wessman úr Keflavík spítalann með húð og hári. Leitum í huga okkar hvað bærinn var vel rekinn í tíð Lúðvíks. Munum nú eru bæjarstjórnarkosningar í nánd. Hvar erum við best sett? Biðjum Lúðvík að taka aftur við stýrishjólinu. Athugið reynsla mín er mikil í rekstri fyrirtækja sbr. rekstur bifreiðaverkstæðis míns gamla. Mín fyrirtæki hafa malað gull og með mínum ráðum mætti mala gull á okkar virðulega gamla St. Jósefsspítala. Mér er sem ég sjái bros Bjarna læknis og sonar hans Jónasar Bjarnasonar. Gleymum aldrei því sem vel er gert. Höfundur er fv. bifvélavirki og bátasmiður.

Sunnudagurinn 18. ágúst

Messa kl. 11 Barn borðið til skírnar. Félagar úr Barbörukórnum syngja. Organisti er Guðmundur Sigurðsson. Prestur er sr. Þórhildur Ólafs Kaffi og kex í Ljósbroti Strandbergs safnaðarheimilis Hafnarfjarðarkirkju.

Útfararþjónusta Inger Steinsson

Vönduð og persónuleg þjónusta Sími: 551 7080 & 691 0919 Inger Rós Ólafsdóttir

RAGNAR SCHEVING ÚTFARARÞJÓNUSTA

FRÍMANN ANDRÉSSON ÚTFARARSTJÓRI

HÁLFDÁN HÁLFDÁNARSON ÓLÖF HELGADÓTTIR ÚTFARARSTJÓRI

ATHÖFN ÚTFARAÞJÓNUSTA - athofn@athofn.is - www.athofn.is

www.hafnarfjardarkirkja.is.

Við prentum sálmaskrár eftir þínum óskum!

Útfararskreytingar

Hafðu samband í síma 555 4855

CV[cY‹ii^g ;¨YY 9{^c

;¨YYjg";¨YY 9{^cc"9{^c

CV[cH

dc"9‹

;¨YYjg ";¨YY 9{^cc" 9{^c

nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

nnn

nnn nnn nnn nnn nnn nnn

FJÖLSMÍÐ

Prentsmi›jan Steinmark

Síðan 1993

Dalshrauni 24 • 220 Hafnarfir›i • www.steinmark.is

LÍKKISTUVINNUSTOFA

ii^g

Bæjarhrauni 26

Opið til kl. 21 öll kvöld

ÚTFARARÞJÓNUSTA

565-9775

Stapahraun 5 220 Hafnarfjörður www.uth.is uth@simnet.is

CV[c hdc"Y‹ii^g

kransar, altarisvendir, kistuskreytingar, hjörtu

Stofnað 1982

Símar 555 0202 og 555 3848 www.blomabudin.is

Stolt að þjóna ykkur

35 ár


Fimmtudagur 15. ágúst 2013

Ein af fáum náttúrulegum ströndum Hafnarfjarðar eru fjörurnar út að Skerseyri. Þarna er bærinn Brúsastaðir, fuglalíf er mikið og einstakur staður að koma á. Svæðið var friðað árið 2009 með auglýsingu um stofnun fólkvangs á Hleinum.

Bílhræ á almenningsstæði frá í vor

Á litlu almenningsbílastæði í Grænukinn hefur ógangfær bíll staðið númerslaus síðan í vor. Við eftirgrennslan Hjartar Hows­ er, íbúa í hverfinu, kom í ljós að númerin höfðu ekki verið klippt af heldur hafði eigandinn sjálfur skrúfað plöturnar af og komið þeim fyrir inni í bílnum, væntan­ lega til að torvelda afskipti lög­regl­ unnar. Segir hann bílinn ekki hafa verið skoðaðan, né greidd af honum gjöld, frá 2010. Þrátt fyrir það þurfti nokkrar fortölur áður en lögregla gerði svo lítið að skoða málið að sögn Hjartar. Þjón­ ­ ustumiðstöð Hafnarfjarðar taldi sig ekkert geta aðhafst, þar sem lögregla hafði ekki klippt af bílnum. Segir Hjörtur að eftir dúk og disk hafi lögregluþjónar komið í hverfið og séð hvers kyns var. Þeir fóru inn í bílinn, sem var ólæstur, fjarlægðu skráningar­ plöturnar og límdu aðvörunar­miða í rúðu. Nú er fresturinn sem tilgreindur var á

miðanum hins vegar liðinn, en hræið er enn í stæðinu. Börnin í hverfinu hafa áttað sig á að bílinn er ólæstur og hafa þau gert hann að leiktæki, með til­heyr­ andi hættu á slysum. Ég hringdi í lögreglu, sem gaf málið frá sér og benti á Þjónustu­ mið­ stöðina. Þar var kvartað sáran und­an manneklu og yfirstandandi sumarfríum og

lítill áhugi var á að tala um bíldrusluna, sem stað­ ið hefur óhreyfð í almennings­stæðinu síð­ an snemma í vor. „Ég skil einfaldlega ekki, hvers vegna ekki er brugðist við þeg­ar ítrekað er kvartað og jafn­vel ekki þegar börnum í hverf­inu er augljós hætta búin af aðgerð­ arleysinu,“ segir Hjörtur.

www.fjardarposturinn.is

3

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Skólabyrjun 2013 Grunnskólar Hafnarfjarðar verða settir fimmtu­­daginn 22. ágúst. Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðum skólanna, sjá www.hafnarfjordur.is – Þjónusta, Skólar og frístundir - Grunnskólar Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Fjögur ný verslunarrými Klettshúsið við Helluhraun endurnýjað

Bíllinn hefur staðið þarna síðan í vor, enn ólæstur en nú með miða.

Fasteignafélagið Eik vinnur nú að miklum endurbótum á húseigninni Helluhrauni 16 sem Vélsmiðjan Klettur var í á sínum tíma og síðan Húsa­ smiðj­an. Að sögn Sindra Gunnarssonar hjá Eik var húsið illa farið og því er verið að gera miklar endurbætur á því og skipta upp í fjögur verslunarrými og

góðum lagerdyrum á bakhlið. Sindri segir að húsnæðið verði væntanlega tilbúið í október og vonast eftir að þarna verði komnar verslanir fyrir jólin. Fljótlega verði farið í að setja glugga í og klæða húsið og í framhaldi af því verði versl­un­ ar­­rýmin auglýst. Býst Sindri við góðri eftirspurn enda húsnæðið á mjög góðum stað í bænum.

HNEFALEIKAFÉLAG HAFNARFJARÐAR SKRÁNING HAFIN Á HAUSTÖNN börn unglingar fullorðnir fitness box

æfingar hefjast í Dalshrauni 10 19.-23. ágúst

FREKARI UPPLÝSINGAR Á www.hfh.is Skráning í síma 865 2483 / 772 5349 eða hfh@hfh.is


4

www.fjardarposturinn.is

Fimmtudagur 15. ágúst 2013

Um 60 manns í byggingarvinnu

Ein stærsta framkvæmd á höfuðborgarsvæðinu undanfarin ár

Nú standa yfir töluverðar framkvæmdir við 6.000 m² ný­­ byggingu Reita að Dalshrauni 3 en þar er Reitir fasteignafélag að innrétta skrifstofur fyrir Valitor sem munu flytja höfuð­ stöðvar sínar og taka á leigu þrjár hæðir, samtals um 3.600 m². Framkvæmdin, sem er ein sú stærsta á höfuðborgarsvæðinu undanfarin ár, felst í að fullklára húsnæðið að utan, ganga frá lóð og bílakjallara og innrétta þrjár hæðir af fimm. Byggingaframkvæmdir við húsið lágu niðri um nokkurt skeið en í dag starfa að jafnaði 60 manns við verkið sem hófst í lok mars en verklok eru áætluð nú í október. Helstu verktakar eru ÍAV, Pípulagnaverktakar,

ÁTAK Í HREINSUN IÐNAÐARSVÆÐA Öllum fyrirtækjum á iðnaðarsvæðum Hafnarfjarðar er boðið að taka þátt í hreinsunarátaki á iðnaðarsvæðum sem stendur yfir 1. september 1. nóvember 2013. Nánari upplýsingar á www.hafnarfjordur.is

Tæpum þremur milljónum kr. úthlutað

Blikksmíði, Sérverk, Byggás, Litalausnir, Raf-X, Fjarðar­ garð­ ar, Fjarðargrjót ásamt

Frítt Ratleikskort – upplifðu fegurðina hið næsta þér!

Úthlutað úr Samfélagssjóði Rio Tinto Alcan á Íslandi

Kortið liggur frammi í Ráðhúsinu, Bókasafninu, í Fjarðarkaupum, Fjalla­­kofanum, Altis, Músik og sport, Byggðasafninu, bensín­stöðvum, sundlaugum og víðar.

• Bókasafn Hafnarfjarðar: kr. 250.000,- til lestrarátaks barna Þetta er önnur úthlutun ársins en fyrr á árinu styrkti sjóðurinn níu verkefni um alls kr. 3.050.000,-. 10-15 milljónir á ári Styrkir úr sjóðnum nema að jafnaði um 10-15 milljónum króna á ári. Auk þess hefur fyrirtækið formlegt samstarf við ýmsa aðila um stuðning við önnur samfélagsverkefni, m.a. barna- og unglingastarf íþrótta­ félaganna í Hafnarfirði og endurheimt votlendis.

Leikurinn er fyrir alla fjölskylduna og stendur til 23. september! Hafnfirska fréttablaðið

fjölda annarra. Byggingastjórn er í höndum ÍAV.

RatleikurRatleikur RatleikurHafnarfjarðar Hafnarfjarðar ar Hafnarfjarð

Sumarið 2013 13 2013 Sumarið 20Sumarið

www.ratleikur.blog.is • www.facebook.com/ratleikur

Hafnfirska fréttablaðið

Þrjú skemmtiferðaskip í einu í höfn Öll á vegum skipamiðlunarinnar Gáru

Þrjú skemmtiferðaskip lágu við bryggju 30. júlí sl. í Hafnarfirði. Þetta voru Astor og systurskipin Le Boreal og Le Soleal, sem fór jómfrúarferð sína í sumar. Le Boréal hefur oft komið hér áður en Le Soléal, var að koma hingað í annað sinn í sumar. Astor hefur einnig komið hingað á hverju ári undanfarið. Öll þessi skip koma hingað á vegum hafnfirsku skipamiðl­ un­ar­innar Gáru.

Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara óskast Laus er til umsóknar staða aðstoðarmanns sjúkraþjálfara við endurhæfingardeild Hrafnistu í Hafnarfirði.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Um miðjan júlí var úthlutað 2.750.000 kr. úr Samfélagssjóði Rio Tinto Alcan á Íslandi til eftirfarandi verkefna: • Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs: kr. 1.000.000,- til landgræðslu í austanverðum Sveifluhálsi • Björgunarsveit Hafnarfjarð­ar: kr. 500.000,- til kaupa á fjarskiptabúnaði • Hjálparsveit skáta í Kópa­vogi: kr. 500.000,- til endur­nýjunar á beltum á snjóbíl • Slysavarnafélagið Landsbjörg: kr. 500.000,- Framlag til landssöfnunar félagsins

Í haust flytja starfsmenn Valitors í þrjár hæðir á Dalshrauni 3.

Unglingar skemmtu farþegum og allir fengu minningargjöf úr Hafnarfirði.

Vinnutími er frá kl. 09:00 – 14:00 þrjá daga í viku og kl. 09:00 – 13:00 tvo daga í viku. Starfið er laust frá og með 20. ágúst 2013. Um framtíðarstarf er að ræða. Endurhæfingardeildin er staðsett á 1. hæð heimilisins, í björtu og fallegu húsnæði. Starfsmenn deildarinnar eru þrettán

Þó skipin séu lítil er mikið mál að skipta um farþega og áhöfn.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Nánari upplýsingar veitir Bryndís F. Guðmundsdóttir, s. 585 3081/80 netfang bryndis.gudmundsdottir@hrafnista.is og Hrafnhildur Ósk Broddadóttir, s. 585 3081/80 netfang hrafnhildur.broddadottir@hrafnista.is

Astor


Fimmtudagur 15. ágúst 2013

www.fjardarposturinn.is

5

góðir grannar Helgartilboð 15. - 18. ágúst

samkaupurval.is

...sjá uppskrift

„Þorsksteikur vafðar parmaskinku”

3af0sláttu

%r

af

verð áður 1.098 kr/kg

769

%r 5 2 sláttu

kr kg

Kjúklingur , heill frá Ísfugli

%r 5 2 sláttu

Þorskhnakkar frosnir

verð áður 1.998 kr/kg

1.499

kr/kg

...sjá uppskrift

af

verð áður 3.998 kr/kg

2.999

kr kg

Úrvals nautafilé með fitu

„Nautakjöts KEBAB á grillið” samkaupurval.is

úr kjötborði eða pakkað ferskt

%r 6 2 sláttu

óðp!

Gkau

af

verð áður 219 kr/stk

175

kr stk

Úrvals nautaborgarar 120g úr kjötborði eða pakkaðir ferskir

%r 0 5 sláttu af

Tilboð!

P&Ó

Birt með fyrirvara um prentvillur.

Grillaður kjúklingur franskar og pepsi

1.298 kr

fimmtudag og föstudag

Úrvals nauta innralæri úr kjötborði eða pakkað ferskt

verð áður 3.498 kr/kg

2.589

kr/kg

...sjá uppskrift

„Mangó- og ananassalat með kókosflögum og myntu”

%r 0 5 sláttu af

verð áður 659 kr/kg

Mangó

330

kr/kg

Skráðu þig á póstlistann á samkaupurval.is og fáðu nýjustu tilboðin og uppskrift í tölvupósti á hverjum fimmtudagsmorgni


6

www.fjardarposturinn.is

Fimmtudagur 15. ágúst 2013

Skógar- og útivistardagur fjölskyldunnar v/ Hvaleyrarvatn

Við getum bætt umgengni

Sunnudaginn 18. ágúst kl. 14–17

Bænalundur, Höfðaskógi kl. 14 ( aðkoma frá bækistöðum Skógræktarfélagsins) • Helgistund í umsjón séra Gunnþórs Ingasonar. • Ganga með Jónatani Garðarssyni formanni Skógræktarfélags Hafnarfjarðar upp í Vatnshlíðarlund að lokinni helgistund. Gangan tekur um eina klst. Bækistöðvar Skógræktarfélagsins v/ Kaldárselsveg kl. 14.45-17 • Þórður Marteinsson leikur ljúf lög á harmonikku. • Skógargetraun fyrir yngstu kynslóðina. Dregið úr réttum svörum og verðlaun veitt kl. 16.30. • Heitt í kolunum á hlaðinu. Komið með á grillið. • Heitt á könnunni í boði Skógræktarfélagsins. Skátalundur, skátaskálinn við Hvaleyrarvatn kl. 14.45-17 • Sýning eldri skáta á útskornum munum út tré. • Hnútakennsla og galdrahnútar fyrir börnin. • Kanóar á Hvaleyrarvatni. • Heitt kakó í boði gildisskáta. • Gömlu góðu leikirnir í boði ÍTH. Hestamiðstöð Íshesta kl. 15-16 • Börnin fá að fara á hestbak í gerðinu við Hestamiðstöð Íshesta.

Svanhildur sendi Fjarðarpóst­ inum mynd og sagðist bara ekki getað á sér setið, henni væri svo gjörsamlega misboðið. Hún rakst á þetta drasl á leið sinni úr köf­ un við Óttarsstaði en sá staður er mjög vinsæll hjá Sport­kafarafélaginu og því fara margir þarna um.

En hún var ekki ein um að hneykslast á þessu drasli því Karl sendi blaðinu myndina hér að ofan og minnti á að fyrir um ári hafi verið gerð gangskör að því að hreinsa drasl úr hraun­ gjótum sunnan Hafnarfjarðar. „Sóð­arnir eru greinilega komnir aftur á stjá,“ segir Karl.

Sigrún sendi þessa mynd og spyr hvernig fólk nenni að keyra langar leiðir og henda rusli þar frekar en fara í Sorpu. Hún var í göngu í Ratleiknum í fallegu umhverfi við Bláfjallaveginn þegar hún rakst á þessa ruslahrúgu. Kannast einhver við girðinguna?

Það er gaman að dansa ...vertu með

Námskeið í boði: Börn Unglingar ballett barnadansar djassdans sirkus NÝTT afró hipp hopp showdans Michael Jackson dansar NÝTT

ballett djassdans nútímadans sirkus NÝTT afró hipp hopp showdans

Fullorðnir skvísutímar ballett pilates NÝTT afró meðgöngujóga NÝTT mömmujóga NÝTT foreldra púl NÝTT líkami og sál NÝTT

Glæsileg jólasýning í lok annar. Dansbikarinn í október. Námskeiðin hefjast 2 september.

Skráning og allar nánari upplýsingar eru á listdansskoli.is Bæjarhraun 2

3 hæð www.listdansskoli.is S:894 0577

LISTDANSSKÓLI

HAFNARFJARðAR


Fimmtudagur 15. ágúst 2013

BLÁTUNNUNNI VERÐUR DREIFT SÍÐUSTU HELGINA Í ÁGÚST

www.fjardarposturinn.is

7


8

www.fjardarposturinn.is

Fimmtudagur 15. ágúst 2013

Erfiðara að ferðast um Hafnarfjörð Sýning um Hellisgerði en nágrannasveitarfélögin? kostaði 861 þúsund kr. Opið bréf til bæjarstjóra frá illa sjáandi Hafnfirðingum Sæl Guðrún Ágústa. Það lítur ekki út fyrir að við sem um förum fáum úr bætt. Eiginkonan gaf mér sem betur fer öflugt fjallahjól í jólagjöf á síðustu jólum til þess að ég kæmist leiðar minnar um jörð þeirra bræðra og ábúenda að Kaplakrika. Í byrjun sumars komu síðan til ungar ótilkvaddar stúlkur og gerðu góðan stíg um mestu ófærur þeirra sem leggja það á sig að fara gangandi eða hjólandi um land bræðranna, sbr. frétt í Fjarðarpóstinum. Við sem það gerum vonuðum að vinningur kæmi upp á ársmiða bræðranna í Evrópumeistara­ happdrættinu. Þeir miðar eru að líkum keyptir án samráðs við bæjarbúa sem miðana á end­­anum að líkum greiða og þá fyrir fé sem nota átti til annars ef marka má frásögn í Fjarðar­ póstinum góða. Draumurinn um úrbætur í akstursþjónustu á borð við þá sem ríkt hefur að Gnarrstöðum

www.facebook.com/ fjardarposturinn

í tíð síðustu ótal borgarstjórna og -stjóra rætist að líkum ekki okkur illa sjáandi Hafnfirð­ ingum fyrir komandi sveitar­ stjórnarkosningar hið minnsta? Mörg Gaflarans sál á Sólvangi stolt frá segir að vera fædd í Firðinum lifum þó sem fangi fráviki í genum sem vorum gædd. Ég hef lengst af ekki haft uppi önnur áform en að búa í Hafnarfriði. Maður hugsar þó vissulega sinn gang nú þegar eldri dóttirinn mætir því í vax­ andi mæli að hafa erft sjóngalla föður síns, sem átti ekki að geta gerst að lækna tali. Sú fékk félagsskírteini í Blindrafélaginu

í stað ökuskírteinis á liðnu ári og náði því ekki að aka bifreið hálfblind hálfa sína ævi eins og faðir sinn. Umrædd dóttir mín flutti sig úr Flensborg í MH en mun ekki njóta ferðaþjónustu á borð við aðra félagsmenn í Blindrafélaginu nema að við fjölskylda hennar flytjum lög­ heimilisfestu okkar til sjálfrar Sódómu Reykjavíkur. Vona að þér farnist vel í þínu lífi og störfum. Áfram Hafnarfjörður, Guðmundur Rafn Bjarnason og fjölskylda að Ljósabergi 48.

Árlega er lagt 403 þús kr. til Hellisgerðis

Skv. upplýsingum Ólafar K. Sigurðardóttur, forstöðumanns Hafnarforgar kostaði sýningin um Hellisgerði og útgáfa tengd henni 860.704 kr. Til samanburðar má geta að árlega er aðeins veitt um 400 þúsund kr. í viðhald á Hellis­ gerði sem má muna fífil sinn fegri enda er miklu minni vinna lögð í viðhald á garðinum en gert var um langt skeið. Hafa

fjölmargir bæjarbúar vakið at­hygli á því og fv. starfsmaður bæjarins sem sá um viðhald í garðinum um langt skeið segir ömurlegt til þess að vita að ekki sé meiri virðing borin fyrir þess­ um einstaka garði. Garð­ urinn sé sóðalegur og greinilega hafi skort natni og ástúð sem fjölmargir starfsmenn lögðu í garðinn fyrr á árum.

Átthagafélag St. Jósefsspítala stofnað

Fyrrverandi starfsmenn halda í ferðalag

Þín velgengni - okkar hagur

Almenn bókhaldsþjónusta – Stofnun félaga – Ársreikningar – Skattframtöl Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði – www.3skref.is – 3skref@3skref.is

Stofnað hefur verið Átthaga­ félag St. Jósefsspítala Hafnar­ firði og eru allir fyrrverandi starfs­menn spítalans velkomnir í félagið. Ákveðið hefur verið að fara saman í ferðalag að hætti starf­ mannaráðs og makar eru vel­ komn­ir með. Farið verður laug­ ar­ daginn 7. september nk. kl. 11. Farið verður frá St. Jósefs­ spítala. Víkingasafnið í Njarð­ vík verður skoðað en boðið verður upp á hressingu og sam­ lokur. Þá verður safn Rúnars Júlíus­sonar heimsótt og hlýtt á

tónleika á Ljósanótt. Því næst verð­ ur Orkuverið Jörð við Reykjanesvita skoðað og ekið um nýja Suðurstrandarveginn og etv. Strandarkirkja skoðuð. Um kl. 19.30 verður kvöldverður á Fjöruborðinu Stokkseyri. Sjá má mat­seðil­inn á netinu. Heimferð með Ella rútubílstjóra er áætluð kl. 22. Áhugasamir tilkynni þátttöku fyrir 25. ágúst í síma 8489267, raggabj@gmail.com , 8678573, st.eik@hotmail.com Verð kr. 5000 fyrir rútu, söfn og hressingu. ( Ekki kort )

Nýtt sundtímabil hefst með látum 2. september!

Skráning er hafin á heima síðu Sundfélags Hafnarfjarðar – www.sh.is Eitthvað fyrir alla: - Sundnámskeið með foreldrum; fyrstu sundtökin (3-4 ára) - Sundnámskeið; sundtökin og vatnið kynnt fyrir krökkunum (4-6 ára) - Sundkennsla; áframhaldandi bæting á tækni og sundi „Stjórn á vatninu“ - Sundæfingar yngri (8-16 ára) - Sundæfingar eldri (16 ára og eldri) Æfingastaðir: Sundhöll, Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug

styrkir barna- og unglingastarf SH

Skriðsunds­ námskeið fyrir fullorðna

Endurskráning eldri hópa fer einnig fram á www.sh.is Sundfélag Hafnarfjarðar • sh@sh.is • www.sh.is • 555 6830


Fimmtudagur 15. ágúst 2013

Henning Darri Íslands­meist­ari í golfi drengja

Það var hörð keppni í flokki drengja 15-16 ára á Íslandsmót­ inu í höggleik á Hólmsvelli í Leiru. Henning Darri Þórðarson úr Golfklúbbnum Keili stóð að lokum uppi sem sigurvegarin en hann lék á 211 höggum eða fimm undir pari. Bráðabana þurfti til að knýja frá úrslit í

næstu sætum því þrír kylfingar deildu næst besta skorinu sem var 214 högg, eða tvö högg undir pari. Þetta voru þeir Kristófer Orri Þórðarson úr Golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar, Birgir Björn Magnússon og Gísli Sveinbergsson báðir úr Golf­ klúbbnum Keili.

Gísli féll fyrstu úr keppni á fyrstu holu bráða­ banans og hafnaði því í fjórða sæti. Áfram hélt bráðabaninn og fór svo að lokum að Birgir Björn Magnús­ son hafði betur en sjö sinnum þurftu þeir félagar að leika 16. holuna á Hólmsvelli.

www.fjardarposturinn.is

9

Listamenn gerðu ekki svona!

Veggjakrot er mikið vanda­ mál í Hafnarfirði og þykir Helga nóg um sem sendi inn þessa mynd. Hann spyr hvor listamenn gerðu svona, að skilja verkfærin sín eftir? Þarna hefur verið krotað á eigur bæjarbúa.


10

www.fjardarposturinn.is

Fimmtudagur 15. ágúst 2013

Börn styrkja Rauða krossinn

Þrír hressir strákar komu færandi hendi til Rauða krossins í sumar. Andrew Tyler, 9 ára, tók sig til og bakaði muffins með broskörlum sem hann seldi til styrktar Rauða krossinum. Tristan Georg, 4 ára, var búinn að safna mörgum spápeningum með því að vera duglegur og stilltur strákur og vildi að fátæk börn í útlöndum fengju að njóta peninganna. Bróðir hans Erik Nói, 9 ára, vildi ekki vera minni maður og lagði líka fram fram­

húsnæði óskast Erum par að leita af íbúð. Erum með hund. Hægt að hafa samband í halldorg90@gmail.com Óska eftir lítilli skrifstofuaðstöðu í Hafnarfirði. Gjarnan með aðgangi að kaffistofu. Uppl. í s. 777 9111.

húsnæði í boði Mjög gott herbergi, fullbúið húsgögnum til leigu í gamla Vesturbænum í Hf. Aðgangur að eldhúsi, borðstofu, þvottaaðst. og interneti. Uppl. í s. 899 3311.

Andrew

Herbergi til leigu m/ heilu eða hálfu fæði. Hentar t.d. framhalds­ skólanema. Uppl. í s. 661 7338.

þjónusta Tölvuviðgerðir alla daga, kem á staðinn, hægstætt verð. Sími 664 1622 - 587 7291. Tölvuaðstoð og viðgerðir Viðgerðir og kennsla í tölvunotkun. Apple* & Windows. Kem í heimahús. Sími 849 6827 - hjalp@ gudnason.is

Betri líðan. Mæli þyngd og ástand líkama þíns. Ókeypis. Gerður Hannesdóttir sjálfstæður dreifingaraðili Herbalife, gsm. 865 4052, ghmg@internet.is

Bæjarstjórn kemur saman eftir 2ja mánaða sumarfrí

Síðasti fundur bæjarstjórnar Hafnarfjarðar var 19. júní sl. og næsti fundur verður nk. mið­ vikudag, 21. ágúst, um tveimur mánuðum seinna. Fól bæjar­ stjórn bæjarráði fullnaðar­ af­ greiðslu mála í umboði bæj­ar­ stjórnar. Bæjarráð hefur aðeins tvisvar komið saman, 27. júní og 18. júlí en kemur svo saman

í dag, viku fyrir fyrsta bæjar­ stjórn­arfund. Forseti bæjarstjórnar er Margrét Gauja Magnúsdótir og formaður bæjarráðs er Gunnar Axel Axelsson. Fundur bæjarstjórnar næsta miðvikudag sem verður í Hafnarborg hefst kl. 14 og er öllum opinn.

Tristran Georg og Erik Nói. lag af eigin fé. Rauði krossinn þakkar þessum duglegu strák­ um kærlega framlagið. Vinkonurnar Kristrún Lena Eyjólfsdóttir, Hrefna Sigurborg Friðþjófsdóttir og Ása Kristín Valdimarsdóttir ákváðu fyrr í sumar að safna peningum fyrir

Rauða krossinn. Þær gengu í hús seldu föndur eftir sjálfa sig s.s. grjónabolta, kerti, stúkur sem þær bjuggu til úr gömlum bolum og sokkum og teninga úr töppum. Með framtakseminni söfnuðu þessar flottu stelpur 6.268 kr.

Fallegar neglur - gott verð. Gel neglur með frens og án. Gel á þínar eigin neglur. Gyða, s. 899 0760.

til sölu Bílskúrssala Hólabraut 8, laugardag og sunnudag 24.-25. ágúst kl. 11-17.

atvinna Osushi Hafnarfirði óskar eftir starfsmanni í ræstingu og í sal. 100% starf. Umsóknir sendist á osushi@osushi.is 26“ grátt stelpureiðhjól er í óskilum í Setberginu. Upplýsingar í síma 895 8985.

smáauglýsingar

auglysingar@fjardarposturinn.is

565 3 0 6 6

sími Aðeins f yrir einstaklinga. Verð aðei ns 5 0 0 k r. m . v. m a x 1 5 0 sl ög. Myn d b ir tin g 7 5 0 k r. Tapað-fundið og fæst gefins: FRÍTT

Rekstraraðilar: Fáið tilboð í rammaauglýsingar! www.fjardarposturinn.is

Frístundaleiðbeinendur og stuðningsfulltrúar Frístunstundaheimili Vinnutími er kl. 13 - 17. Menntunar og hæfniskröfur: Frístundaleiðbeinendur: • Reynsla eða menntun sem nýtist í starfi æskileg. • Hæfni í mannlegum samskiptum. Stuðningsfulltrúar: • Uppeldismenntun æskileg en ekki skilyrði. • Hæfni í mannlegum samskiptum. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

– bæjarblað Hafnfirðinga!

Karlar jafnt sem konur á öllum aldri eru hvött til að sækja um störfin.

Loftnet - Netsjónvarp

Nánari upplýsingar veitir Linda Hildur Leifsdóttir. Senda má fyrirspurnir á lindah@hafnarfjordur.is eða hafa samband við Skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5500. Umsóknum skal skilað í þjónustu­ ver Hafnarfjarðarbæjar merktar „Starfsfólk – börn og ung­ menni“ eða með rafrænum hætti á lindah@hafnarfjordur.is

Viðgerðir og uppsetning á loftnetum, diskum, síma- og tölvulögnum, ADSL/ljósleiðurum, flatskjám og heimabíóum. Húsbílar - hjólhýsi!

Loftnetstaekni.is sími 894 2460

Skrifstofa æskulýðs- og tómstundamála.

Hrefna Sigurborg, Kristrún Lena og Ása Kristín.

menning & mannlíf Þrívíddarlistasýning Þrívíddarlistasýning Ingvars Björns Þorsteinssonar hefst í dag kl. 16 við Strandgötu 32 og stendur út september. Sýninguna þarf að skoða með þrívíddargleraugum sem bæjarbúar fá send heim.

Skógar- og útivistardagur Skógar- og útivistardagur fjölskyld­ unn­ar verður á sunnudaginn og hefst með athöfn í bænalundi kl. 14 á svæði Skógræktarfélagsins við Kaldár­sels­veg. Fjölbreytt dagskrá við bækistöðar Skógræktarsvæðisins og við skáta­skálann við Hvaleyrarvatn kl. 14.45-17 auk þess sem börn fá að fara á hestbak í gerðinu hjá Íshestum kl. 15-16. Sjá augl. á bls. 6.

Gítartónleikar Búi Steinn Kárason gítarnemandi heldur tónleika miðvikudaginn 21. ágúst kl. 20 í Hásölum. Tónleikarnir eru hluti af framhaldsprófi, en Búi er að útskrifast frá Tónlistarskóla Hafnar­ fjarðar. Aðalkennari hans hefur verið Þröstur Þorbjörnsson. Á tónleikunum

verða flutt verk eftir m.a. J. S. Bach, H. V. Lobos, I. Albenis, F. Sor og A. Piazzola, en í því verki leikur Karen Erla Karólínudóttir þverflautuleikari með Búa Steini. Allir eru hjartanlega velkomnir og er aðgangur ókeypis.

Eiríkur Smith í Hafnarborg Sýning stendur yfir í Hafnarborg sýning á verkum list­málarans Eiríks Smith með verkum frá árunum 1968 - 1982.

Sendið stuttar tilkynningar á ritstjorn@fjardarposturinn.is


Ísak og Anna Sólveig Íslands­ meistarar

NÝTT NÝTT NÝTT

Erum með til sölu gæða lóðaþökur, fótboltagras, gólfvallagras og gras á opin svæði. Margra ára reynsla. sími 663 6666/ 663 7666

www.tso.is | Erum í Hafnarfirði

Vantar þig pípara?

Getum bætt við okkur verkefnum

Viðgerðir, viðhald, nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. Tilboð - tímavinna.

Upplýsingar í síma 869 4808

Heimslagnir ehf.

Knattspyrna:

15. ágúst kl. 19, ÍR völlur ÍR - Haukar 1. deild kvenna A

1. deild karla

18. ágúst kl. 17, Akranes ÍA - FH úrvalsdeild karla

20. ágúst kl. 19, Varmá Afturelding - FH úrvalsdeild kvenna

20. ágúst kl. 19, Akureyri KA - Haukar 1. deild karla

Fótbolti úrslit:

SALSA fyrir byrjendur, pör og einstaklinga verður kennt á þriðjudögum og fimmtudögum í Íþróttahúsi Setbergsskóla kl. 20-21 í 8 vikur.

Trausti 3. á heimsleikum Kennsla hefst þriðjudaginn 20. ágúst. öldunga

Trausti Sveinbjörnsson SH varð 3. eftir mikinn endasprett í 50 m bringusundi á Heims­ leikum öldunga á Ítalíu fyrir helgi. Setti hann nýtt Íslands­ met í aldursflokki 65-69 ára í 50 m laug, 45,94 sek. Þá varð Trausti 4. í 100 m bringusundi.

Íþróttir 16. ágúst kl. 19.15, Ásvellir Haukar - KF

Ísak Jasonarson og Anna Sólveig Snorradóttir úr Golf­ klúbbnum Keili urðu Íslands­ meistarar í flokki 17-18 ára á Hólmsvelli í Leiru sl. helgi. Ísak lék frábært golf á loka­ hringnum þegar hann lék á 71 höggi eða einu höggi undir pari. Hann lék sam­­tals á 224 höggum eða 8 yf­ir pari. Anna Sólveig lék hringina þrjá á 229 höggum eða á 13 höggum yfir pari og sigraði með 14 högga mun. í öðru sæti varð Sara Margrét Hinriksdóttir úr Keili eftir bráðabana við Gunnhildi Kristjánsdóttur úr Golfklúbbi Kópavogs og Garða­ bæjar, þær stöllur léku hringina þrjá á 243 höggum.

Túnþökusala Oddsteins

11

www.fjardarposturinn.is

Fimmtudagur 15. ágúst 2013

Kennari Lilja Guðmundsdóttir. Innritun á www.dih.is eða í síma 861 6522.

Haukahrauni 1 – Hafnarfirði – www.dih.is – dihdans@simnet.is

Nú í ágúst mun Hafnarfjörður óendurvinn­an­legan úrgang sem skipa sér í flokk þeirra sveitar­ kemur okkur öllum til góða, félaga sem taka ásamt því að gera blátunnu í notk­un. Þar íbúum hægara um við með er Hafnarfjörður að flokka pappír sem kom­ inn í hóp sveitar­ seldur er til endur­ félaga sem eru með vinnslu. tveggja tunnu kerfi, Flokkum heima ann­ ars vegar svarta Hvert heimili fær tunnu fyrir óend­ ur­ blátunnu og í hana á að vinnanlegan úr­gang og fara bylgjupappi, slétt­ blátunnu fyr­ ir end­ ur pappi(umbúðir úr Helga urvinnanlegan úr­­gang pappír) pappír og fern­ Ingólfsdóttir (pappír). Mikil­vægt er ur. Léttir málmar svo að bæjarbúar flokki samkvæmt sem álbakkar, krukkulok, niður­ þessu kerfi því ávinn­ingurinn er suðudósir, álform og fl. mega stór og felst í því að minnka fara með í svörtu tunnuna því

þetta frásogast í flokkunarstöð Sorpu í Gufunesi. Áfram í grenndargám eða Sorpu Plastumbúðir þarf að flokka frá og setja í grennd­ar­gáma eða til Sorpu. Spilli­ efni svo sem ljósa­­perur, rafhlöður, úða­brúsar, hreinsiefni, máln­ing o.fl. þarf að fara með til Sorpu. Allir stór­ir hlutir til förgunar eiga að fara í Sorpu. Sorphirðudagar í nýju kerfi Þegar bláa tunnan hefur verið afhent íbúum mun sorp­hirða fara fram með þeim hætti að losun á svörtu tunnunni verður á 14 daga fresti en losun á blá­tunnu á 28 daga fresti. Fjöl­margir flokka til

Knattspyrna,

staða efstu liða:

Úrvalsdeild karla 1 KR 2 FH 3 Stjarnan 4 Breiðablik 5 Valur 6 ÍBV ... (12 lið)

14 11 15 10 14 8 13 8 14 6 14 5

1 Stjarnan 2 Valur 3 Breiðablik 4 ÍBV 5 Selfoss 6 Þór/KA 7 FH ... (10 lið)

12 12 12 8 11 7 12 7 11 5 12 4 12 3

endurvinnslu en með tilkomu blátunnu við hvert heim­ ili er miðað að allir bæjar­búar taki sig til og flokki pappír til endurvinnslu. Það er hags­ munamál okkar allra. Höfundur er bæjarfulltrúi.

1 3 4 3 6 3

2 2 2 2 2 6

Úrvalsdeild kvenna

1. deild karla

Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar

Blátunnan í Hafnarfjörð

Karlar: FH - Breiðablik: 0-0 FH - Austria Wien: 0-0 Austria Wien - FH: 1-0 Haukar - Selfoss: 2-1 FH - Þór: 1-0 FH - FK Ekranas: 2-1 Haukar - Þróttur R.: 1-2 Haukar - Völsungur: 5-1 Konur: FH - Stjarnan: 1-3 Haukar - Fylkir: 1-3 Haukar - BÍ/Bolungarvík: 3-1 Haukar - Álftanes: 1-2

1 2 3 4 5 6

Grindavík 15 BÍ/Bolungarvík 15 Fjölnir 15 Víkingur R. 15 Leiknir R. 15 Haukar 15 ... (12 lið)

1 2 3 4 5 6

Fylkir ÍA Fram Haukar Álftanes Tindastóll ... (8 lið)

8 9 8 7 7 7

0 2 1 1 2 4 4

0 2 3 4 4 4 5

41-4 36 35-14 26 25-13 22 30-20 22 15-17 17 22-20 16 24-29 13

3 0 3 5 4 4

4 6 4 3 4 4

33-21 27 32-28 27 20-16 27 28-24 26 25-19 25 28-23 25

0 2 5 7 5 5

61-6 37 48-18 34 24-20 23 21-21 19 16-18 18 24-19 13

1. deild kvenna A 13 12 14 11 14 7 14 6 13 5 12 3

34-16 34 28-12 33 21-13 28 22-12 27 30-18 24 18-18 18

1 1 2 1 3 4

www.facebook.com/ fjardarposturinn

Markaður 2. hæð í Firði

Opið kl. 11-17 virka daga og kl. 11-16 laugardaga.

Verð 200-5000 kr. á frábærum nýjum vörum, armbönd hálsfestar, hringir og fl. Samkvæmiskjólar, skyrtur, bolir. Mikið úrval af treflum, slæðum og vettlingum. Leðurjakkar og töskur í miklu úrvali. Ótrúleg verð. Heimilisvörur á 100-500 kr. í bakherbergjunum. Frábærir barna-sparikjólar.

Ótrúlegi markaðurinn sími 611 8148


12

www.fjardarposturinn.is

Fimmtudagur 15. ágúst 2013

Glerskálinn og Íspan sameina rekstur sinn. Þann 1. ágúst næstkomandi verður rekstur glerfyrirtækjanna Glerskálans og Íspan sameinaður undir nafni Íspan. Öll afgreiðsla fyrirtækjana verður frá þeim tíma hjá Íspan að Smiðjuvegi 7, Kópavogi.

30 ára Stofnuð 1983

Smiðjuvegi 7 Kópavogi - Sími 5454 300 - www.ispan.is

styrkir barna- og unglingastarf SH

Horfðu á miðbæinn með þrívíddargleraugum Ingvar Björn Þorsteinsson setur upp 9 stór þrívíddarlistaverk í Hafnarfirði

Sundstund gefur gull í mund

Viðgerðir fyrir öll tryggingafélög

Suðurhrauni 2

Garðabæ sími 554 4060, fax 554 4061 versus@simnet.is

Hann er 39 ára, fullur eldmóði og jákvæðni, vann að stærsta listaverki í heimi, er gallharður Hafnfirðingur af Kassahúsa­ ættinni og á titla með bæði FH og Haukum. Þetta er Ingvar Björn Þorsteinsson listamaður sem stendur að mikilli list­ sýningu í miðbænum í Hafnar­ firði sem hefst í dag og stendur til sept­em­ber­loka. Guðrún Ágústa Guðmunds­dóttir bæjar­ stjóri opnar sýning­una í dag kl. 16 við Strandgötu 32. Á göflum og gluggum Á sýningunni eru 9 stórar þrívíddarmyndir á göflum húsa og í gluggum og til að njóta verkanna þarf að skoða þau með þrívíddargleraugum. Að sögn Ingvars eru verkin sam­ofin listviðburðinum Larg­ est Artwork sem stóð yfir í 66 daga fyrr á þessu ári. Ingvari er hugleikið sameina krafta sam­ félagsins og vekja vitund okkar til stuðnings þeim sem minna mega sín, líkt og þegar hann vann þetta stærsta listaverk heims til styrktar UNICEF. Ingvar Björn og Hafnar­ fjarðar­ bær hafa sameinast um að setja á laggirnar þessa óvenju­­­legu sýningu þar sem lista­ maðurinn breytir miðbæ Hafnarfjarðar í stórt listagallerí. Hvert heimili í Hafnarfirði fær í dag send þrívíddargleraugu ásamt upplýsingum um stað­ setningu listaverkanna en einn­ ig má nálgast þrívíddargler­ augun í útibúum Arion banka,

Lands­bankans og Íslandsbanka í Hafnar­firði. Sameiningartákn „Hafnarfjörður er einn af svölustu menningarbæjum Íslands og er því kjörið tækifæri að kíkja við og upplifa þessa

ótrúlegu þrívíddarlistasýningu. Sýningin er hvort í senn sam­ einingartákn fyrir sam­félagið í Hafnarfirði og stór­ fenglegur menningarviðburður sem á eftir að draga til sín ferða­menn, vini bæjarins, gesti og gangandi,“

Ingvar Björn Þorsteinsson segist vera ótrúlega jákvæður og vill að verk sín tengi fólk saman. segir Ingvar og þakkar Ingvar KFC og Enska barnum fyrir að gera það kleift að hægt væri að senda þrívíddargleraugum á öll heimili í bænum en auk þessara fyrirtækja styrkja bankarnir þrír verkefnið. Næsta stórverk Ingvars er að setja upp sýningu í New York.

Eitt af listaverkunum sem finna má í miðbænum.

Notaðu gleraugun Skoðaðu myndirnar hér í þrívídd!

www.facebook.com/ fjardarposturinn

Lagfærum flestar tegundir bifreiða ALMENNAR VIÐGERÐIR BÍLASPRAUTUN OG RÉTTINGAR

Kaplahrauni 1 · Hafnarfirði Sími: 565 4332 · bsp@bsp.is

Þessi mynd nefnir Ingvar No Borders eða engin landamæri. Skoðaðu myndina með þrívíddargleraugum og sjáðu breytingarnar.


Fjarðarpósturinn 15. ágúst 2013 - 29. tbl. 31. árg.