Page 1

Fjaler kommune

Fjaler Frisklivssentral vi i løpet av våren 2014 starte opp med kosthaldskurset «Bra mat for betre helse». Kurset er eit inspirasjonskurs for deg som ønskjer å få varig endring i levevaner i forhold til matvaner og matval. Kurset er basert på Helsedirektoratet sine tilrådingar i forhold til kosthald og fysisk aktivitet. Undervisning, dialog og praktisk matlaging er ein del av kurset. Kurset går over fem kveldar og kostar 250,- per deltakar. Oppstart og tid for kurs vert fastsett ved påmelding. For meir informasjon og påmelding kontakt Fjaler Frisklivssentral på epost: frisklivssentralen@fjaler.kommune.no eller tlf 57 73 81 03/47 61 68 69

BRA MAT KURS  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you