Page 1


Heading body

Maatschappelijk relevant 路 Professioneel 路 Samen 路 Divers 路 Duurzaam


FIX begeleidt meer arbeiders dan ooit In 2017 werden 8 extra DSP-profielen toegekend aan FIX om de werking te versterken. Dit brengt het totale aantal trajectplaatsen bij FIX op 41. Voor FIX betekent dat voor het derde jaar op rij een flinke stijging. Ondanks de stijging van de afgelopen jaren slaagt FIX er toch in haar profielen netjes in te vullen en blijven we een kwaliteitsvol traject aanbieden aan al onze arbeiders. FIX begeleidt niet uitsluitend DSP’ers maar zet tevens in op tal van andere profielen: ww 28 x DSP-contracten ww 6 x Artikel 60 ww 1 x Stage First ww 1 x Startjob ww 3 x Inschakelingscontracten ww 2 x Deeltijds werken, Deeltijds leren

Dankzij de grote variatie aan profielen biedt FIX zoveel mogelijk laaggeschoolde Brusselaars een kans op een kwaliteitsvoller leven. FIX is permanent geïnteresseerd in samenwerkingen met nieuwe OCMW’s en op zoek naar kandidaten voor inschakelingscontracten en Stage First-stagiairs. De extra profielen zorgen ervoor dat FIX meer scholen dan ooit kan bedienen. Vier DSP-profielen worden ingezet op de werven van de Brusselse jeugdinfrastructuur.

Maatschappelijk relevant · Professioneel · Samen · Divers · Duurzaam


FIX-doorstroom onder de loep In 2017 vervolledigden 14 arbeiders hun traject bij FIX. Hiervan zijn er 9 zes maanden later nog aan het werk. 5 arbeiders vonden werk in de bouwsector en 4 arbeiders gingen in een andere sector aan de slag. 1 arbeider besloot na zijn traject bij FIX een beroepsopleiding te volgen. Dit brengt het doorstroompercentage van FIX voor 2017 op een succesvolle 71%. 2 arbeiders zijn momenteel nog werkzoekend. Zij worden net als alle arbeiders die uitstromen bij FIX na hun traject tot een jaar lang opgevolgd door onze jobcoach. De jobcoach begeleidt en ondersteunt uitstromende arbeiders bij hun zoektocht naar werk binnen het reguliere arbeidscircuit. Tot slot zijn er twee arbeiders waarvan wij geen nieuws meer hebben. Wij kunnen niet met zekerheid zeggen of zij intussen werk hebben gevonden.

Maatschappelijk relevant 路 Professioneel 路 Samen 路 Divers 路 Duurzaam


FIX’er in de spotlights: het verhaal van Bily Sociale economie werkt, om dat te bewijzen hoeven we niet ver te zoeken. Bilynankouma Camara verliet FIX dit jaar en is sinds kort aan het werk. Zijn verhaal inspireert de sociale economie sector. Zonder opleiding kwam Bily als 15-jarige in 2007 in België toe in het kader van een gezinshereniging met zijn moeder die als erkend vluchtelinge reeds in België verbleef. Na enkele losse jobs is hij sinds 2012 actief in de bouw. Hier speelt zijn gebrek aan ervaring en opleiding hem parten waardoor hij nergens een stabiele job vindt. Zo komt hij bij FIX terecht waar we hem structuur en een duidelijke opleiding aanbieden.

Reeds na 6 maand is Bily klaar voor de volgende stap en begint hij met een stage bij Isoltechnics, een isolatiebedrijf uit Sint-Pieters-Leeuw. De stage heeft hij succesvol afgerond en na een opleiding van 7 weken heeft hij eindelijk een IBO-contract op zak! Ondanks zijn woelige verleden is Bily nu een super gemotiveerde werknemer die net als zijn grootvader isolateur wil worden. Zijn belangrijkste doel: stabiliteit vinden en zijn zoon trots maken! Het hele FIX-team is fier dat we hem op weg konden helpen die doelen waar te maken. Een uitgebreid artikel over zijn traject verschijnt in de nieuwsbrief van Febio (april 2018).

Maatschappelijk relevant · Professioneel · Samen · Divers · Duurzaam


Diversiteit: van basiswaarde naar troef FIX is een organisatie die diversiteit als basiswaarde omarmt. In dit kader werd samen met Actiris een diversiteitsplan opgestart in 2016 en verder uitgewerkt in 2017. Dit plan heeft als doel diversiteit binnen de organisatie onder de aandacht te brengen, stil te staan bij de eisen van een divers personeelbestand en hoe we hier een antwoord op kunnen bieden. FIX wil daarbij de klassieke kansengroepenbenadering overstijgen en de sterkte en eigenheid van elke individuele medewerker inzetten. We willen elke medewerker maximale verantwoordelijkheid en autonomie geven in de uitbouw van de organisatie en realisatie van de FIX-activiteiten op basis van zijn eigen competenties. Uit onderstaande cijfers blijkt hoe FIX er goed in slaagt een divers publiek aan te trekken:

Arbeiders per werelddeel

39 16

10

11

Leeftijdsverdeling arbeiders

Maatschappelijk relevant 路 Professioneel 路 Samen 路 Divers 路 Duurzaam


Inzetten op Nederlands als investering in de toekomst Eerder dit jaar werd in een studie nog eens aangetoond dat werkzoekenden met een kennis Nederlands dubbel zoveel kans maken op een job in Brussel1. Deze studie versterkt de overtuiging van FIX om als diverse organisatie verder in te zetten op de taalkennis van haar doelgroep. Naast de technische opleiding en de attitudetraining krijgt elke medewerker bij FIX een basisopleiding Nederlands. Dit doen we in de eerste plaats door zoveel mogelijk dag in dag uit Nederlands te spreken op de werkvloer. Elke nieuwe instructeur krijgt Nederlandse taalcoaching van Brusselleer zodat de instructies op de werf op een laagdrempelige manier in het Nederlands kunnen gegeven worden. Elke medewerker van FIX volgt ook een opleiding

“Duidelijk Nederlands spreken/schrijven” om het contact met alle medewerkers zo vlot mogelijk in het Nederlands te laten verlopen. Ook de trajectbegeleider en jobcoach krijgen hiervoor taalcoaching. Daarnaast coacht de permanente taalcoach van Brusselleer wekelijks individueel elke arbeider op de werf. In eerste instantie focust zij zich op Nederlandstalige technische woordenschat die voor de arbeiders in hun verdere loopbaan goed van pas komt. Tot slot krijgt elke arbeider de kans om na zijn uren een opleiding Nederlands te volgen op kosten van FIX. Het Huis van het Nederlands en Brusselleer zijn waardevolle partners om het taalbeleid van FIX mee te ondersteunen.

1 bv. (2017, 25 januari). ‘Kennis Nederlands verdubbelt kansen op job in Brussel’. De Standaard.

Maatschappelijk relevant · Professioneel · Samen · Divers · Duurzaam


Polyvalente arbeiders zijn de vakmensen van morgen FIX werkte vroeger met vaste ploegen die zich elk focusten op een eigen expertisedomein. Arbeiders die startten bij FIX solliciteerden voor een specifieke stiel zoals ruwbouw, schilder of schrijnwerker en kregen tijdens hun hele traject de kneepjes van dit ene vak aangeleerd. Uit analyse van de arbeidsmarkt blijkt nu echter dat met laaggeschoolde profielen polyvalentie een grotere troef is. Een hoog niveau van specialisatie is immers moeilijk haalbaar.

Voortaan krijgen arbeiders daarom via een doorschuifsysteem per 4 maanden de kans om zich met verschillende vakgebieden (en leiderschapsstijlen) vertrouwd te maken. Als bijkomend voordeel kunnen zij ook ontdekken welke vakgebied hen het beste ligt en hier naar het einde van hun traject meer op focussen. Bijkomende opleidingen worden op deze keuze afgestemd. Met dit systeem kiest FIX ervoor haar trajecten gericht op maat van elke individuele arbeider op te bouwen.

Maatschappelijk relevant 路 Professioneel 路 Samen 路 Divers 路 Duurzaam


148 werven en 64 locaties in 2017 In 2017 heeft FIX 148 interventies uitgevoerd bij 61 scholen, 1 scoutslokaal en 1 jeugdhuis. De soorten interventies zijn heel verschillend en gaan van grote werven waar FIX 2 tot ad hoc ingrepen zoals het herstellen van verstopte toiletten, gebroken ramen of andere kleine klusjes die snel aangepakt worden. Er is nog steeds heel veel vraag naar de diensten van FIX. Het beantwoorden en verwerken van de grote hoeveelheid aanvragen blijft een belangrijke uitdaging. Omdat bij FIX klantvriendelijkheid prioriteit is nemen we ons voor om elke aanvraag binnen de 2 werkdagen te beantwoorden. Door snel te reageren op aanvragen geven we directies en verantwoordelijken voor jeugdinfrastructuur de bevestiging dat hun problemen gekend zijn en op de agenda staan om te worden aangepakt.

Maatschappelijk relevant 路 Professioneel 路 Samen 路 Divers 路 Duurzaam


Drie geslaagde werven uitgelicht!

1. De Sint-Gillisschool verhuisde in 2017 naar

een nieuwe locatie. In de nieuwe vestiging voorzag FIX voor alle 16 klassen mooie op maat gemaakte wandkasten. Voor elke klas werd afzonderlijk met de leerkrachten overlegd hoe de kasten het best aan hun noden konden tegemoet komen.

2. In samenwerking met Dox Acoustics, een

bedrijf dat akoestische studies uitvoert, werd de turnzaal van het Sint-Pieterscollege (Jette) grondig aangepakt zodat deze voortaan veel comfortabeler is om in te sporten. Op het plafond werden akoestische panelen geplaatst die de galm van de grote turnzaal halveerden. Voor onze arbeiders was dit een bijzonder boeiend leermoment.

3.

Met een grote werf in Jeugdhuis De Schakel (Sint-Pieters Woluwe) maakte FIX Jeugd een vliegende start. We vereenvoudigden er de elektriciteitsvoorzieningen zodat deze veiliger en conform de wetgeving zijn. Verder herstelde FIX het sanitair en riolering met oog op hygiëne en repareerden we de loshangende radiatoren.

Maatschappelijk relevant · Professioneel · Samen · Divers · Duurzaam


FIX Jeugd: méér dan scholen November 2017 betekende de aftrap van het langverwachte FIX Jeugd! Vanaf nu beschikt FIX over één ploeg die zich exclusief inzet voor het onderhoud en de renovatie van Brusselse Jeugdinfrastructuur. FIX zal actief zijn in de lokalen van ongeveer 50 Brusselse jeugdorganisaties. Hiermee realiseert FIX haar missie om zoveel mogelijk publieke voorzieningen te renoveren met Brusselse laaggeschoolden in een werkervaringscontract alweer een beetje meer.

In eerste instantie worden deze lokalen geëvalueerd op veiligheid en hygiëne en worden dringende mankementen zo snel mogelijk opgespoord en opgelost. Vervolgens worden ook grotere renovatiewerken aangevat waar nodig. Met veel persaandacht werd het project afgetrapt door een bezoek van Brussels minister van jeugd Pascal Smet aan de werf in Jeugdhuis Chicago.

Maatschappelijk relevant · Professioneel · Samen · Divers · Duurzaam


Krijg het warm van onze energiebesparingen De energieverantwoordelijken van FIX zetten zich het hele jaar in om scholen te ondersteunen en advies te verlenen rond zuinig energieverbruik. Ook in 2017 werden hun inspanningen beloond met mooie resultaten. Tegenover vorig jaar werd in de Brusselse scholen meer dan 1200 MWh energie bespaard. Deze winst werd bekomen door de regeling van verwarmingsinstallaties te optimaliseren en/of door isolatiewerken uit te voeren. Via het project “Energiezorg op School” kunnen scholen een subsidieaanvraag indienen die hen toelaat energiebesparende werken uit te voeren. Deze ondersteunende maatregel is een hefboom voor FIX om energie te besparen in de scholen.

Energiewinst als resultaat van type ingreep

Maatschappelijk relevant · Professioneel · Samen · Divers · Duurzaam


Investeren loont! Basisschool De Stadsmus halveert haar energieverbuik Ingrepen die gerealiseerd worden op basis van adviezen van het energieteam van FIX hebben vaak zeer snel effect op het energieverbruik van de scholen. Dat zien we ook bij Basisschool De Stadsmus uit Oudergem. Dankzij de steun van de VGC in het kader van “Energiezorg op School” werden hier thermostatische kranen en een nieuwe verwarmingsregeling geplaatst. Daarnaast verving de school ook de volledige glazen gevel. In het stookseizoen 2016-2017 zien we het effect van deze ingrepen: met een vermindering van 240.000 kWh werd het verbruik bijna gehalveerd!

Evolutie klimaatgecorrigeerd brandstofverbruik BS Stadsmus-Brouckère

Maatschappelijk relevant · Professioneel · Samen · Divers · Duurzaam


Duurzaamheid voorop bij elke werf FIX is een duurzame organisatie en wil de expertise van haar energieverantwoordelijken op zoveel mogelijk domeinen inzetten. In 2017 zoomden de energieverantwoordelijken in op 3 werven om de kennis rond ecologisch verbouwen te verdiepen. Dat dit interessante resultaten oplevert blijkt uit de werf in 2 vestigingen van het Sint-Guido-Instituut te Anderlecht. De nieuwe verlichting die hier zou worden opgehangen werd oorspronkelijk voorgesteld door de leverancier zelf. Maar bij nazicht door FIX bleken dit veel te veel lichten met een veel te groot vermogen. Via een dialux-studie berekende het energieteam de ideale verlichting en plaatsing. Dit onderzoek reduceerde het verbruik zodat de school op 20 jaar tijd meer dan 10.000 EUR uitspaart!

Maatschappelijk relevant 路 Professioneel 路 Samen 路 Divers 路 Duurzaam


Strategisch plan: overzicht van 3 intensieve jaren FIX kijkt als organisatie naar de toekomst en stelt hiervoor duidelijke doelen op. Onze visie op de toekomst wordt gebundeld in een strategisch plan met een termijn van 3 jaar. In 2017 rondde FIX haar eerste strategische plan van 3 jaar af en bereidden we een nieuw plan voor dat werd gedragen door het hele team en de bestuurders. De verwezenlijkingen uit dit plan zijn nu deel van de FIX-identiteit en we nemen ze mee naar de toekomst. Dit waren de Strategische Doelen in het afgelopen plan:

ww De organisatie groeit stap voor stap en op een doordachte en gedragen manier. ww FIX diversifieert haar aanbod binnen onderwijs. ww FIX optimaliseert het huidige werkervaringstraject van arbeiders. ww De organisatie (dienstverlening en eigen infrastructuur) werkt duurzaam. ww FIX is een referentie op vlak van sociaal en duurzaam bouwen. Onze mooiste verwezenlijking? FIX slaagde erin een cultuurverandering naar meer autonomie voor de arbeiders op te starten en door te voeren. Dit is een focus die ook in het nieuwe strategisch plan (2018-2020) wordt verder gezet. Ook op de sterke groei van FIX, waardoor we veel meer arbeiders kansen kunnen geven, zijn we zeer trots!

Maatschappelijk relevant 路 Professioneel 路 Samen 路 Divers 路 Duurzaam


Innovatieve Arbeidsorganisatie: FIX’ers zijn eigenaar van het eigen werk In 2017 heeft FIX de filosofie van de Innovatieve Arbeidsorganisatie verder doorgevoerd in de dagelijkse werking. De kerngedachte hiervan steunt op vertrouwen en autonomie. We willen deze cultuurverandering bereiken door de organisatiestructuur te herdenken, onze evaluatiemethodieken aan te passen, het contact met partners te centraliseren bij 1 persoon en onze arbeiders polyvalent op te leiden. Dankzij deze manier wordt iedereen gestimuleerd om meer initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen voor het eigen werk. Het bord met taakverdeling van werk op de werf is een heel concreet voorbeeld van een ingreep die hiervoor werd geïntroduceerd: Aan het begin van de werf overloopt de instructeur met zijn ploeg alle taken die moeten

gebeuren. Er zijn taken die dagelijks moeten gebeuren en taken waar pas aan begonnen kan worden als een andere klus is afgerond. Elke ochtend wordt er verzameld rond het bord en worden namen bij de taken geschreven. Bij deze verdeling houdt de instructeur zich zo veel mogelijk afzijdig. Vanuit een coachende rol ziet hij er wel op toe dat iedereen werk heeft en dat dezelfde taken niet steeds bij dezelfde arbeiders terecht komen. Dit systeem heeft een positief effect op de motivatie en betrokkenheid van alle mannen. Bovendien laat het toe om deadlines toe te wijzen aan kleine taken waardoor elke arbeider zijn verantwoordelijkheid kan opnemen in het behalen van de werfdeadline.

Maatschappelijk relevant · Professioneel · Samen · Divers · Duurzaam


Een nieuwe thuis voor FIX Sinds de oprichting van FIX in 1999 is de organisatie heel erg gegroeid. 17 jaar later was de tijd rijp om op zoek te gaan naar een nieuwe plek die FIX haar thuis kan noemen. In 2017 vonden we die plek in de Sylvain Denayerstraat te Anderlecht. Na stevige onderhandelingen met de verkopers, een lang proces om de nodige vergunningen te bekomen en natuurlijk een fijne eerste kennismaking met de toekomstige buren van FIX konden we begin januari 2018 eindelijk over gaan tot de aanschaf van onze nieuwe thuis. Dankzij de steun van de VGC en op initiatief van Minister Vanhengel krijgt FIX hiermee de kans om de organisatie verder te professionaliseren en haar missie beter te verwezenlijken.

Sylvain Denayerstraat 50, 1070 Anderlecht

Weststation

enweg Ninoofseste

at ra st m ha g in rm Bi

Jacques Brel Delacroix

Volg de renovatie van onze werf op de voet via onze facebook-pagina: www.facebook.com/fixbrussel

Maatschappelijk relevant 路 Professioneel 路 Samen 路 Divers 路 Duurzaam


Geef ons jouw feedback! Wij zijn trots op de realisaties van FIX in 2017. Om het in de toekomst nog beter te doen zijn we benieuwd naar jouw feedback. Hoe heb jij de samenwerking met FIX ervaren? Laat het ons weten via deze postkaart!

FIX vzw François Malherbelaan 42 1070 Anderlecht

Maatschappelijk relevant · Professioneel · Samen · Divers · Duurzaam


Uitgave FIX vzw François Malherbelaan 42 1070 Anderlecht T 02 523 66 75 F 02 524 66 26 info@fixbrussel.be Fotografie Lander Loeckx

FIX © 2018

Met de steun van

Vormgeving en opmaak Mr. Clinton

FSC LOGO

Maatschappelijk relevant · Professioneel · Samen · Divers · Duurzaam

FIX - Jaarverslag 2017  

Activiteitenverslag FIX - 2017

FIX - Jaarverslag 2017  

Activiteitenverslag FIX - 2017

Advertisement