Page 23

11

Daling van het aantal dienstverplaatsingen

In 2015 startte FIX met rechtstreeks naar de werf gaan. Arbeiders en instructeurs spreken nu rechtsreeks op de werf af en gebruiken enkel de bedrijfsvoertuigen wanneer ze zich verplaatsen naar een nieuwe werf of materiaal nodig hebben. Vertrekken vanuit de kantoren van FIX met de bedrijfsvoertuigen is nu eerder een uitzondering. Voor de rechtstreekse verplaatsingen naar de werf wordt nu vooral gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Deze beslissing levert dagelijks een enorme besparing op qua verplaatsingstijd, waardoor we meer werk kunnen verzetten op 1 dag. De verplaatsingstijd naar de werf wordt nu niet meer meegerekend in de werkuren, wat een meer realistische voorbereiding is voor onze arbeiders op een reële werksituatie.

OPLEIDING & TEWERKSTELLING ENERGIE

Dankzij deze actie daalde het aantal verplaatsingen met dienstwagens met één vijfde: van 10.000 kilometer in het eerste kwartaal van 2015 naar 8.000 kilometer in het laatste kwartaal. Bovendien merkten we dit jaar dat verschillende voertuigen ongebruikt blijven en bekijken we nu of we deze kunnen verkopen. We halen zo meer voertuigen van de baan in Brussel én leveren ook een mooie bijdrage aan het milieu.

FIX - jaarverslag 2015  

FIX is een Brusselse sociale onderneming. We renoveren publieke infrastructuur en organiseren opleiding en werkervaring voor laaggeschoolde...

FIX - jaarverslag 2015  

FIX is een Brusselse sociale onderneming. We renoveren publieke infrastructuur en organiseren opleiding en werkervaring voor laaggeschoolde...

Advertisement