Page 11

5

Nieuwe investeringen in veiligheid

OPLEIDING & TEWERKSTELLING

In 2015 zette FIX verder in op de versterking van haar veiligheidsbeleid, naar aanleiding van een arbeidsongeval in 2014. Het takenpakket van de preventieadviseur bleef uitgebreid tot een halftijdse om een inhaalbeweging te doen. FIX sloot bovendien een betalend contract af met IDEWE, de Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Hun preventieadviseur werkte tot september in 2015 een dag per maand mee aan het optimaliseren van het veiligheidsbeleid. Dankzij verschillende acties ging het veiligheidsbeleid van FIX er sterk op vooruit: §§ de schrijnwerkerij werd verder in regel gesteld, met aangepaste bescherming en veiligheidsfiches voor elke installatie; §§ FIX investeerde in nieuwe valbescherming en nieuwe stellingen; §§ het technisch personeel kreeg een uitgebreide briefing over veiligheid; §§ het thema veiligheid werd behandeld op een infomoment met al onze arbeiders; §§ alle medewerkers volgden de cursus werken op hoogte; §§ aangepaste formulieren voor risicoanalyse werden voorzien per werf. FIX stelt zich bovendien als doel om het aantal dagen ziekte ten gevolge een arbeidsongeval op de werkvloer jaarlijks met 10% te doen dalen. Veiligheid blijft dus ook de volgende jaren een permanent aandachtspunt.

FIX - jaarverslag 2015  

FIX is een Brusselse sociale onderneming. We renoveren publieke infrastructuur en organiseren opleiding en werkervaring voor laaggeschoolde...

FIX - jaarverslag 2015  

FIX is een Brusselse sociale onderneming. We renoveren publieke infrastructuur en organiseren opleiding en werkervaring voor laaggeschoolde...

Advertisement