Page 1

De 16 werken van

2016


1

UITGEVOERDE WERKEN


1

Uitgevoerde werken

FIX voerde in 2016 werken uit in 65 verschillende scholen. Veel tevreden scholen keerden terug naar FIX voor de uitvoering van zowel grote als kleine werken. Maar FIX wil er zijn voor alle (Nederlandstalige) Brusselse scholen. Daarom blijven we inzetten op bekendmaking bij scholen. Zolang er in scholen ruimte is voor verbetering van isolatie, veiligheid en/of de ontwikkeling van fantasierijke en aangename ruimtes voor leerlingen en leerkrachten blijft FIX in de weer!

WERVEN

Door een grote vraag werden scholen in het verleden vaak geconfronteerd met lange wachtlijsten. FIX ging de uitdaging aan om dit probleem aan te pakken door te streven naar een verhoogde efficiĂŤntie. Dit doel werd bereikt dankzij een centraal magazijn, werknemers die rechtstreeks naar de werf gaan en een optimalisatie van de werfplanning (niet langer standaard 4 mensen op een werf, maar een aantal in functie van de specifieke noden). Op die manier werd de gemiddelde wachttijd verkort tot 3 maanden. Men zegge het voort!


2

DRIE GESLAAGDE WERVEN UITGELICHT!


2

Drie geslaagde werven uitgelicht!

Zoals ieder jaar zetten we graag een aantal mooie werven in de kijker. §§ FIX nam het eerste verdiep van de Scheutplaneet (Anderlecht) onder handen: de indeling in kleine lokalen werd omgegooid naar grotere lokalen met nieuwe vloeren, binnendeuren en -ramen en verlichting. Door de toevoeging van schuifdeuren tussen de lokalen is het bovendien mogelijk om lokalen samen te voegen indien nodig waardoor de ruimte multifunctioneel ingezet kan worden. §§ De schrijnwerkerij van FIX voegde wederom een pareltje toe aan haar portfolio met de nieuwe moderne keuken die geplaatst werd in Regina Assumpta (Anderlecht). Met deze keuken bewijst FIX dat zij de professionele kennis in huis heeft om advies te geven over het gebruik van kwalitatieve materialen in keukens en dat ze op de hoogte is van de wettelijk voorgeschreven HACCP-normen voor keukens in scholen. Hiervoor werkte FIX samen met de FOD Volksgezondheid en IDEWE.

WERVEN

§§ De schilderploeg gaf in het Sint-Pieterscollege (Jette) de gangen, trappenhallen en de turnzaal een nieuw likje verf. Dit zorgde meteen voor een verfrissende look en feel!


3

FIX BOUWT OP JEUGDWERK


3

FIX bouwt op jeugdwerk

In 2016 kreeg FIX van de VGC jeugdraad en het kabinet groen licht om het onderzoek te starten of zij haar activiteiten kon uitbreiden naar het jeugdwerk. Als eerste fase in dit proces voerde FIX een onderzoek uit naar de noden van de Brusselse jeugdinfrastructuur. FIX ging op bezoek bij 28 jeugdhuizen, jeugdbewegingen en andere jeugdinfrastructuur. Tijdens deze rondgang deed FIX vaststellingen over verbeteringen van veiligheid, sanitair, energieverbruik en hygiĂŤne. De resultaten werden gebundeld in een rapport dat in april 2017 werd voorgelegd aan de VGC Jeugddienst en het kabinet van minister Smet.

WERVEN

Met FIX Jeugd wil de organisatie zich concentreren op 3 pijlers: 1. Onderhoud en renovatie van bestaande jeugdinfrastructuur 2. Problemen tijdig opmerken via regelmatige opvolging 3. Sensibilisering van de vrijwilligers in het jeugdwerk inzake veiligheid, hygiĂŤne en energieverbruik.


4

CIJFERS, BEGELEIDING EN DOORSTROOM


4

Cijfers, begeleiding en doorstroom

In 2016 gingen 19 doelgroepwerknemers uit dienst. Na het doorlopen van een werkervaringstraject bij FIX stroomden er 12 (63%) onder hen door naar een baan binnen de reguliere arbeidsmarkt of een bijkomende opleiding. 7 arbeiders vonden werk in de bouwsector. Dit bevestigt FIX in de overtuiging om bij deze sector haar prioriteit te leggen. 2 arbeiders besloten van start te gaan in een andere sector en 3 arbeiders startten een (aanvullende) opleiding. Wij zijn blij dat het FIX-traject zovelen klaarstoomt om de arbeidsmarkt te betreden of hen aanmoedigt om meer bij te leren in een domein dat hen interesseert. Verder worden twee arbeiders nu nog intensief begeleid door onze jobcoach. FIX doet er alles aan om hen zo snel mogelijk naar een geschikte en interessante werkplek te begeleiden. Van 5 doelgroepwerknemers heeft FIX geen verder nieuws. Niet toevallig zijn dit allen ex-werknemers die hun traject bij FIX vroegtijdig afbraken.

WERKERVARING

Na hun ervaring bij FIX wordt niemand zomaar aan zijn lot over gelaten. De jobcoach begeleidt hen tot 1 jaar na hun uittreden. Op die manier maximaliseren we de kans op een duurzame tewerkstelling voor alle doelgroepwerknemers.


5

VAN DOELGROEPWERKNEMER TOT MAGAZIJNIER: DE VRUCHTEN PLUKKEN VAN JE EIGEN OPLEIDING


5

Van doelgroepwerknemer tot magazijnier: De vruchten plukken van je eigen opleiding

Doorgroeimogelijkheden zijn verrijkend en motiverend. Dat geldt ook voor FIX! FIX had reeds enkele keren het genoegen om voormalige doelgroepwerknemers met succes een jobkans aan te bieden binnen de eigen organisatie. Onze meest recente aanwinst is Costel Cida. Costel startte op 1 februari 2015 bij FIX in het kader van een Doorstromingsprogramma. Vol motivatie kwam hij terecht bij de schildersploeg van instructeur Alain. Tijdens zijn traject werd Costel door FIX aangemoedigd om Nederlands te leren en kreeg hij de kans om zich verder te ontwikkelen. Naast een opleiding als schilder leerde Costel vooral ook zelfstandig werken, afspraken nakomen, planningen opstellen, verantwoordelijkheid nemen en in team functioneren. Dit gaf hem het vertrouwen om zelf naar de directie toe te stappen en zich kandidaat te stellen voor een vaste aanwerving bij FIX. Begin september 2016 kreeg hij nog tijdens zijn traject de kans om de functie van mobiele magazijnier op zich te nemen.

WERKERVARING

FIX beschikt nu over een chauffeur in het magazijn die de bestellingen kan leveren op de werven. We besparen heel wat tijd door efficiĂŤnter transport. Ploegen worden bovendien gestimuleerd om hun benodigde materiaal op voorhand te voorzien en bijgevolg hun werf beter te plannen. De magazijnier kan uiteraard niet elke dag komen leveren!


6

BIJSCHOLINGEN: EEN AANVULLING OP HET TRAJECT


6

Bijscholingen: een aanvulling op het traject

De focus van FIX ligt op werkplekleren. Daarnaast geeft FIX arbeiders de kans om tijdens hun traject bijkomende opleidingen te volgen. Elke arbeider volgt minimum het VCA-attest en theorie rijbewijs. Daarnaast biedt FIX ook een opleiding “Werken op hoogte” en “Ergonomie” aan. Een extra aanbod wordt ontwikkeld in functie van de individuele noden van de arbeiders en met het oog op specifieke doorstroommogelijkheden. Ieder jaar onderzoekt FIX specifieke opleidingen met het oog op het verhogen van de kans op deze doorstroom. Hieronder een voorbeeld uit 2016: Een gewaarschuwd persoon is er twee waard: BA4-certificaat

WERKERVARING

Elektriciteit op zich behoort niet tot de vakgebieden waarin arbeiders bij FIX opgeleid worden. Aangezien onze arbeiders echter op reële werven ingeschakeld worden is het onvermijdelijk dat ze bij de uitoefening van hun werven op elektrische kabels stoten of eens een lamp moeten vervangen. Daarom was het meer dan tijd om hen de beginselen van elektriciteit bij te brengen en hen op de hoogte te brengen van de risico’s die met elektrische installaties gepaard gaan. Via een tweedaagse opleiding ‘BA4 voor niet-elektrisch geschoolden’, georganiseerd door Syntra, gaf FIX al haar arbeiders de kans om een attest te behalen dat ook op de arbeidsmarkt een extra troef is.


7

HET VERHAAL VAN MAMADOU: VADER, SCHRIJNWERKER, FIX’ER


7

Het verhaal van Mamadou: vader, schrijnwerker, FIX’er

Mamadou Bah (36), is afkomstig uit Guinee, waar hij woonde met zijn vrouw en dochter. Hij werkte er als schrijnwerker maar was tevens politiek actief in zijn land. In 2012 werd zijn situatie daar onhoudbaar en vluchtte hij naar België waar hij politiek asiel aanvroeg. Het vinden van een woning was prioritair voor Mamadou. Een geschikte woning is immers één van de voorwaarde om zijn familie, die achter bleef in Guinee, naar België te laten overkomen. Mamadou en zijn vrouw zijn getrouwd in een religieuze ceremonie in Guinée. Hierdoor is zijn huwelijk niet officieel geregistreerd en werd het huwelijk niet erkend. Een andere vereiste was het vinden van werk voordat een gezinshereniging overwogen kon worden.

WERKERVARING

Via het OCMW van Schaarbeek werd hij in juni 2014 als Artikel 60 één jaar tewerkgesteld bij het Atelier Groot Eiland. Via deze sociale onderneming kwam Mamadou vervolgens met een DSP-contract bij het schrijnwerkersatelier van FIX terecht. Deze tewerkstelling geeft hem de kans om een inkomen te verwerven terwijl hij een job leert waar zijn hart ligt. Bovendien leert hij nu Nederlands op de werkvloer, een extra troef wanneer zijn opleidingstraject bij FIX afloopt en hij verder op zoek gaat naar werk. Intussen verhuisde zijn vrouw naar buurland Senegal. Dit land vormt voor Mamadou geen bedreiging waardoor hij zijn vrouw kon opzoeken én het gelukkige paar officieel kon trouwen! De laatste keer dat Mamadou zijn vrouw bezocht was in december 2015. Mamadou is intussen vader van zijn tweede kindje, een zoon, en mocht vorige week voor de eerste keer op sollicitatiegesprek. Proficiat Mamadou, en veel geluk!


8

EnergieID. METEN IS WETEN!


8

EnergieID. Meten is weten!

Een overzicht krijgen op het huidige energieverbruik van scholen vormt het startpunt om te monitoren of de uitgewerkte energiemaatregelen hun vruchten afwerpen. Het verzamelen van deze data is door het groeiend aantal gemonitorde scholen een belangrijke taak geworden voor onze energieverantwoordelijken. De oprichting in 2016 van een FIX-subgroep speciaal voor de Nederlandstalige scholen in Brussel op het digitaal monitoringplatform EnergieID.be bleek de oplossing. Deze subgroep valt onder de groep van Leefmilieu Brussel (Plage Volontaire) en is momenteel goedgekeurd voor een periode van 2 jaar. De oprichting van de FIX-subgroep bleek een groot succes, de groep omvat reeds 67 leden en dit aantal blijft groeien. Aangezien 1 lid meerdere schoolgebouwen kan vertegenwoordigen ligt het aantal vertegenwoordigde schoolgebouwen zelfs nog hoger! Het idee is eenvoudig: via EnergieID kunnen scholen zelf op regelmatige basis hun energietellerstanden doorgeven. Op deze manier kan de impact van maatregelen sneller en gemakkelijker geĂŤvalueerd worden en zullen onvoorziene of plotse stijgingen van het energiegebruik sneller gedetecteerd en opgevolgd worden.

ENERGIE

De EnergieID zet scholen aan om zelf de evolutie van hun energiegebruik te blijven volgen. Scholen worden zich zo meer bewust van hun eigen energieverbruik.


9

ENERGIEZORG OP SCHOOL


9

Energiezorg op school!

Via enkele ingrepen kan al snel heel wat energiewinst geboekt worden in de Brusselse scholen. Vele scholen staan echter niet te springen om de nodige financiĂŤle investeringen te doen. Via het project Energiezorg op school wil de VGC hieraan tegemoet komen. De energieverantwoordelijken van FIX spelen hierbij een belangrijke rol aangezien zij mee input geven over de krijtlijnen en verdeling van de subsidie. Sinds 2012 nemen zij de scholen die een aanvraag indienen onder de loep en wordt door hen nagegaan in welke scholen energiewinst kan bereikt worden door middel van concrete en doelbewuste investeringen. In 2016 dienden 38 scholen een subsidieaanvraag in. Deze scholen werden, voor zover relevant, bezocht door de energieverantwoordelijken waarna een lijst met te weerhouden aanvragen werd voorgesteld aan de VGC. Uiteindelijk kregen zesentwintig scholen VGC-subsidies om energiezuinige maatregelen uit te voeren voor een totaalbedrag van 393.887,80 euro. FIX stelde voor om vooral aanvragen omtrent het vernieuwen van stookplaatsen (ketel en/of regeling) toe te kennen. Per geĂŻnvesteerde euro, leveren vernieuwingen van stookplaatsen in regel de meeste energiewinst op. Dat het project loont blijkt uit de cijfers van de energieverantwoordelijken: met de voorbije subsidierondes werd reeds een energiebesparing van meer dan 121.000 euro gerealiseerd, een bedrag dat bovendien jaarlijks toeneemt. Van de maatregelen die in 2016 werden gesubsidieerd werden 6 werven bovendien uitgevoerd door FIX.

ENERGIE


10

DUURZAAMHEID EERST! EEN INTERESSANTE WERF MET CELLULOSE


10

Duurzaamheid eerst! Een interessante werf met cellulose

In de gemeentelijke basisschool Harenheide (Anderlecht) werden twee zoldervloeren geĂŻsoleerd met 16 cm cellulose met subsidies van de VGC (Energiezorg op school). Cellulose-isolatie bestaat uit papiervlokken die gemaakt zijn uit gerecycleerd krantenpapier en heeft goede thermische en akoestische eigenschappen. De plaatsing van cellulose-isolatie gebeurt erg snel via een inblaasmachine.

ENERGIE

Deze isolatiewerken werden aan de stad Brussel voorgesteld door de Energieverantwoordelijke van FIX en werden uitgevoerd door FIX in samenwerking met een professionele cellulose-blazer. Onze ploeg nam de voorbereiding van de werf voor zijn rekening waarna de cellulose-blazer de klus kon komen klaren. Deze aannemer neemt waar mogelijk de tijd om onze mensen deze isolatietechniek aan te leren zodat we op termijn kleinere werven zelfstandig kunnen uitvoeren via het huren van een inblaasmachine. Dit was de tweede zoldervloer die we met cellulose isoleerden en er staat een derde zoldervloer op het programma.


11

ENERGIEVERBRUIK IN DE KLEUTERSCHOOL VAN MATER DEI: ACTIE ... REACTIE!


11

Energieverbruik in de kleuterschool van Mater Dei: actie ... reactie!

Het energieverbruik van het Mater Dei Instituut (Sint-PietersWoluwe) wordt al jaren opgevolgd door de energieverantwoordelijke van FIX. Door middel van energiebesparende maatregelen is het verbruik van de school als geheel in dalende lijn sinds het schooljaar 2014-2015. Vorig schooljaar viel echter op dat specifiek voor de kleuterschool het gasverbruik in korte tijd enorm was toegenomen (met +30%). Door onderzoek van de energieverantwoordelijke kwam aan het licht dat de sturing van de verwarming erg ontregeld was. Het gebouw van de kleuterschool werd permanent en dus vaak onnodig verwarmd. FIX stelde het weekprogramma opnieuw in en plande een aangepast verwarmingsprogramma voor tijdens de schoolvakanties. Extra controlemetingen werden uitgevoerd om na te gaan of de maatregelen het nodige effect hadden. De aanpak heeft gewerkt en het niveau van gasverbruik in de kleuterschool ligt nu op het laagste niveau sinds dit wordt opgevolgd. Het valt niet te ontkennen: meten is weten en hoe sneller afwijkende cijfers worden opgemerkt, des te sneller kan er actie ondernomen worden.

ENERGIE

Mater Dei: evolutie klimaatgecorrigeerd primair energieverbruik

Gas (lager) Gas (secundair) Gas (kleuter) Elektra totaal


12

APOLLO: REORGANISEREN? DE TIJD ZAL HET LEREN!


12

Apollo: reorganiseren? De tijd zal het leren!

Om de veelbelovende toekomst het hoofd te bieden lanceert FIX Apollo! Apollo? Dat is een nieuwe structuur, een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van werken. Deze drie pijlers organiseren we rond 1 doel: een betere service bieden aan onze klanten: De scholen én de laaggeschoolde Brusselaars. Tot voor kort werkte FIX met 7 vaste ploegen van 1 instructeur met 4 à 5 arbeiders. Los van de specificiteit van de aangevraagde werken werd een vaste ploeg op pad gestuurd om de klus te klaren. Deze rigide werking boette in aan efficiëntie doordat werven vaak over- of onderbemand waren. Bovendien kregen arbeiders op deze manier niet de kans om hun competenties te diversifiëren. In de nieuwe structuur zal de samenstelling van de ploeg in functie van de noden van de werf gebeuren. Ook kan beter rekening gehouden worden met het individuele opleidingstraject van elke arbeider (wie moet wat nog leren, wie kan waar nog iets opsteken, …?).

TEAM IN EVOLUTIE

De overgang van de oude naar de nieuwe situatie vereist permanente opvolging, reflectie en bijsturing waar nodig. FIX stelt zichzelf in vraag en bewaart voorzichtig het evenwicht tussen ambitie en realiteit om de voortgang van de werven en de kwaliteit van onze werken te blijven garanderen. 2016 kan niet los gezien worden van deze reorganisatie en de impact van onze inspanningen zal pas later blijken. De reorganisatie is een proces met vallen en opstaan. Het is bij momenten moeilijk geweest maar we weten waar we naartoe gaan. Zo zetten we vastbesloten en met volle overtuiging stappen vooruit.


13

FIX KIEST VOOR AUTONOMIE EN VERTROUWEN


13

FIX kiest voor autonomie en vertrouwen

In 2016 nam FIX haar eerste stappen richting de Innovatieve Arbeidsorganisatie. Twee aspecten waar wij vooral op moeten inzetten zijn autonomie en vertrouwen. Het uitgangspunt is dat er meer autonomie gegeven maar ook verwacht wordt van het personeel. Zowel het vast personeel als de doelgroepwerknemers worden gestimuleerd om meer initiatief te nemen en verantwoordelijkheid op te nemen voor hun werk. Zo bouwen wij wederzijds vertrouwen op die ons team versterkt. Op deze wijze wenst FIX: §§ mensen op te leiden die meer vertrouwen hebben in hun eigen competenties en meer gemotiveerd zijn wanneer deze ten volle benut worden. §§ mensen op te leiden die zelfstandig zijn, initiatief nemen en dus beter voorbereid zijn op de reguliere arbeidsmarkt. §§ een verhoogde efficiëntie te bekomen op de werven. Om te leren hoe zij autonomie binnen hun team kunnen stimuleren volgden alle instructeurs en leidinggevenden gedurende 3 dagen een opleiding “coachend leiderschap”.

TEAM IN EVOLUTIE

Instructeur Yves aan het woord: De harde wereld chef-werknemer, zonder inspraak, coaching en begeleiding heeft afgedaan. Bij FIX halen we nu alle andere instructeurs over de streep om coachend leiding te geven. Daar staat tegenover dat ik wél eigenaarschap verwacht van mijn ploeg. Zij zijn verantwoordelijk voor hun werk, ik begeleid hen daarbij. Maar nu zijn ze trots op hun werk, terwijl ze vroeger alleen hun job uitvoerden. Ze verzinnen zelf oplossingen. Na de ochtendbriefing vraag ik hén wat ik moet doen. Dat kan best een muur schilderen zijn (lacht).1 1 “Jobs waar iedereen beter van wordt”, Jobat-krant 24 september 2016, www.jobat.be


14

DUURZAME GROEI, DAT ZIJN MEER KANSEN VOOR BRUSSEL!


14

Duurzame groei, dat zijn meer kansen voor Brussel!

FIX heeft niet stil gezeten, en is dat ook niet van plan in de toekomst! FIX groeit naar meer professionalisering, naar verbeterde processen, maar ook de inzetbaarheid van haar werknemers “groeit” letterlijk. Op 1 mei 2016 nam FIX resoluut de volgende stap: vanaf nu krijgt iedere doelgroepwerknemer die start in een doorstromingsprogramma (DSP) meteen een voltijds contract aangeboden. Een groot verschil met de 4/5e contracten van de meeste DSP’ers bij FIX. Met dank aan de financiële steun van de VGC kan FIX nu alle 20 DSP-plaatsen een voltijds contract aanbieden. Zo ervaren de arbeiders reeds bij FIX de impact die een voltijdse baan heeft op hun leven en zijn ze beter voorbereid op de realiteit van de arbeidsmarkt. Dankzij deze voltijdse contracten kan FIX aan de scholen tevens een verbeterde continuïteit en vooruitgang van de werven garanderen. Naast deze uitbreiding van contracten werd ook een nieuw partnerschap opgestart met het OCMW van Anderlecht en kon FIX ook één jongere aanwerven in het kader van Startjob.

TEAM IN EVOLUTIE

Gemiddeld aantal doelgroepwerknemers in VTE


15

INSPIRATIE OPDOEN: FIX GAAT OP BEZOEK BIJ DE BUREN


15

Inspiratie opdoen: FIX gaat op bezoek bij de buren

De bouwsector staat nooit stil en FIX doet er alles aan om up-todate te blijven. Welke zijn de nieuwste opkomende technieken? Wat verwachten de werkgevers vandaag? Welke profielen liggen goed in de markt? Hoe kunnen we onze arbeiders optimaal voorbereiden op een toekomst na FIX? Om een passend antwoord te bieden op deze vragen kijkt FIX voorbij de eigen muren. Met het vast personeel en de doelgroepwerknemers gaan we meermaals op bezoek bij partners en collega’s uit de sector. Zo toetsen we af of onze opleiding, de verwachtingen van de werknemers en de gebruikte technieken nog steeds aansluiten bij een sector in beweging. Door benchmarking houden we onze organisatie up-to-date en dynamisch!

TEAM IN EVOLUTIE

In 2016 gingen de arbeiders van de schrijnwerkerij op bezoek bij Feneco, een B2B-bedrijf actief in de vervaardiging van vliegenramen en –deuren. Niet enkel konden onze arbeiders kennismaken met een reële werksituatie en de werkdiscipline die hierbij verwacht wordt, ze ontmoetten er ook een doorgestroomde oud-collega van FIX. Het bieden van reële perspectieven na FIX moet hen de motivatie geven om hun traject positief verder te zetten. Tegelijk biedt dit bezoek ook een realistisch beeld van wat in de arbeidsmarkt van hen verwacht zal worden. Met de vaste ploeg van FIX bezochten we de passiefschool “les Trèfles” (Anderlecht). Deze splinternieuwe kleuter- en lagere school zet zonder twijfel aan tot out of de box denken door de manier waarop zij duurzaamheid een integraal onderdeel laat uitmaken van de leeromgeving van de leerlingen.


16

15 JAAR DIENST PIERRE, ERIK EN DRISS


16

15 jaar dienst Pierre, Erik en Driss

In de zomer van 2016 mocht de champagne knallen! Drie werknemers, Pierre, Driss en Erik, werken allen nu al langer dan 15 jaar bij FIX. Samen vertegenwoordigen zij een schat aan kennis, expertise en ervaring die onmogelijk overschat kan worden. Zij waren er vanaf het begin bij en hebben de organisatie zien groeien tot waar we nu staan. En daar hebben zij zelf meer dan wie ook aan bijgedragen, met motivatie, loyaliteit en doorzettingsvermogen. We kunnen hen hiervoor niet genoeg bedanken.

TEAM IN EVOLUTIE

Als organisatie zijn we fier dat we erin slagen een bedrijfscultuur te creĂŤren waarin mensen zich doorheen de jaren blijven inzetten voor de realisatie onze missie en visie.


FIX © 2017

Uitgave FIX vzw François Malherbelaan 42 1070 Anderlecht T 02 523 66 75 F 02 524 66 26 info@fixbrussel.be Fotografie Lander Loeckx Vormgeving en opmaak Mr. Clinton

Met de steun van

FIX - jaarverslag 2016  

FIX is een Brusselse sociale onderneming. We renoveren publieke infrastructuur en organiseren opleiding en werkervaring voor laaggeschoolde...

Advertisement