Issuu on Google+


Anys

Habitants

2001

750.476

2002

764.010

2003

782.846

2004

790.754

2005

797.291

2006

807.396

2007

800.666

2008

810.064

2009

815.440

2010

810.444

2011

800.469

Font: Oficina d’Estadística. Ajuntament de València


Font: Oficina d’Estadística. Ajuntament de València


Font: Oficina de Patents i Marques. Dades de la Província de València


CIUTAT

TOTAL MATRICULATS

UNIVERSITARIS / TOTAL POBLACIÓ

UNIVERSITARIS / TOTAL POBLACIÓ >15 ANYS

UNIVERSITARIS / TOTAL POBLACIÓ 20 - 34 ANYS

UNIVERSITARIS / TOTAL POBLACIÓ 15 - 64 ANYS

MADRID

191.977

5,88%

6,79%

27,64%

8,71%

BARCELONA

133.797

8,28%

9,43%

38,40%

12,36%

VALÈNCIA

83.472

10,46%

12,15%

50,84%

15,42%


- Número d’investigadors: 3.961 en la UV, dels quals 1.041 pertanyen al PCUV. - Número d’empreses en viver empresarial: 75 empreses allotjades, de les quals 13 al PCUV. - Patents vigents a la UV: 119. - Financiació a la investigació: 64,5 milions d’Euros


- Número de treballadors: 2.524. - Número d’empreses en viver empresarial: 1.464. - Patents registrades per la UPV en 2011: 11. - Patents sol·licitades per la UPV en 2011: 17. - Número d’empreses ubicades en la CPI: 21.


C/ Antiga Senda de Senent, 8 – 4º izq 46023 València T. 963910477 F. 963918717 www.inndeavalencia.com


Per què València