Page 1


Anys

Habitants

2001

750.476

2002

764.010

2003

782.846

2004

790.754

2005

797.291

2006

807.396

2007

800.666

2008

810.064

2009

815.440

2010

810.444

2011

800.469

Font: Oficina d’Estadística. Ajuntament de València


Font: Oficina d’Estadística. Ajuntament de València


Font: Oficina de Patents i Marques. Dades de la Província de València


CIUTAT

TOTAL MATRICULATS

UNIVERSITARIS / TOTAL POBLACIÓ

UNIVERSITARIS / TOTAL POBLACIÓ >15 ANYS

UNIVERSITARIS / TOTAL POBLACIÓ 20 - 34 ANYS

UNIVERSITARIS / TOTAL POBLACIÓ 15 - 64 ANYS

MADRID

191.977

5,88%

6,79%

27,64%

8,71%

BARCELONA

133.797

8,28%

9,43%

38,40%

12,36%

VALÈNCIA

83.472

10,46%

12,15%

50,84%

15,42%


- Número d’investigadors: 3.961 en la UV, dels quals 1.041 pertanyen al PCUV. - Número d’empreses en viver empresarial: 75 empreses allotjades, de les quals 13 al PCUV. - Patents vigents a la UV: 119. - Financiació a la investigació: 64,5 milions d’Euros


- Número de treballadors: 2.524. - Número d’empreses en viver empresarial: 1.464. - Patents registrades per la UPV en 2011: 11. - Patents sol·licitades per la UPV en 2011: 17. - Número d’empreses ubicades en la CPI: 21.


C/ Antiga Senda de Senent, 8 – 4º izq 46023 València T. 963910477 F. 963918717 www.inndeavalencia.com

Per què València  

Anys Habitants 2001 750.476 2002 764.010 2003 782.846 2004 790.754 2005 797.291 2006 807.396 2007 800.666 2008 810.064 2009 815.440 2010 810...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you