Page 1

the fastest way to permanent hair reduction

user guide Nederlands


NL Inhoudsopgave Verwijderbare Beknopte handleiding Het me-, my elo-s - haarverwijderingssysteem_________________________ 4 Inhoud van de verpakking_______________________________________ 4 Belangrijke veiligheidsinformatie__________________________________ 4 Systeem beschrijving____________________________________________ 8 Voorbereiden van het me-, my elo-s-systeem voor gebruik_________________10 Voorbereiden van het systeem____________________________________ 12 Het vervangen van de elos-cartridge______________________________ 14 Aanbevolen elo-s - niveaus_______________________________________ 15 Het me-, my elo-s - systeem gebruiken_______________________________ 16 Me-, my elo- s - behandelingsprocedure______________________________ 20 Gezichtsbehandeling___________________________________________ 22 Het gebruik van me-, my elo-s_____________________________________ 26 Probleemoplossing_____________________________________________ 27 Specificaties__________________________________________________ 28 Labels en symbolen_____________________________________________ 29

NL

3


Het me-, my elo- s haarverwijderingssysteem

Uw nieuwe me-, my elo- s systeem is bedoeld om haren direct en langdurig te verwijderen. Het me-, my elo- s systeem is eenvoudig in het gebruik; u hebt er geen hulp bij nodig. En u kunt het in uw eigen vertrouwde omgeving gebruiken. Het systeem is bestemd voor vrouwen en mannen met huidtypes I-V volgens Fitzpatrick (zie pagina 15 om te bepalen of uw huidtype kan worden behandeld). Het systeem is bedoeld voor de verwijdering van haar van alle lichaamsdelen behalve het hoofd. Het me-, my elo- s systeem wordt aangestuurd door elo- s™ (Electro-Optical Synergy), Synerons klinisch bewezen toptechnologie die gebruik maakt van lichtpulsen met lage energie in combinatie met gematigde radiofrequentie (RF). Opmerking: De haarvermindering kan variëren. Lees deze volledige gebruikershandleiding en bekijk de instructie-dvd (meegeleverd) voordat u het systeem voor de eerste keer gebruikt.

4

NL

Het wordt aangeraden de handleiding op een veilige plaats te bewaren voor toekomstig gebruik en vóór elk gebruik van me-, my elo- s opnieuw te lezen.

Inhoud van de verpakking

Als u de verpakking van me-, my elo- s opent, treft u de volgende onderdelen aan: beschermende dop elo- s-cartridge en epilator/scheerapparaat (al bevestigd) Accessoireset, met: elo- s beschermkap Stroomkabel Gebruikershandleiding (inclusief een beknopte referentiegids) Gebruikershandleiding op dvd Garantiekaart De gezichtsbehandelingskit Opmerking: epilator en scheerapparaat worden apart verkocht

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees alle waarschuwingen en de veiligheidsinformatie voordat u het me-, my elo- s systeem gebruikt. Respecteer altijd de basisvoorzorgsmaatregelen met betrekking tot veiligheid wanneer u een elektrisch product gebruikt. Het systeem is uitsluitend ontworpen voor thuisgebruik.


Waarschuwingen

Het systeem is ontworpen voor het verwijderen van lichaamshaar bij mensen. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden. Gebruik het systeem NIET voor het verwijderen van haar in uw gezicht of op uw hoofd. Gebruik het me-, my elo- s-systeem NIET op tatoeages of permanente make-up. Houd de applicator tijdens de behandeling NIET stil op ĂŠĂŠn plek! Hierdoor kan te veel warmte ontstaan en kan de huid beschadigd raken. Dompel het systeem of de applicator NOOIT onder in water of een andere vloeistof. Spoel de onderdelen van het systeem NIET af met een vloeistof. Gebruik het systeem NIET op een plaats waar het in water terecht kan komen. Als het apparaat in het water valt, moet u de stekker direct uit het stopcontact trekken. Haal het apparaat NIET uit het water als de stekker nog is ingestoken. Gebruik het apparaat NIET meer. Neem contact op met de klantenservice. Gebruik het systeem NIET als het is gevallen of beschadigd. Trek de stroomkabel na gebruik altijd uit het stopcontact.

Gebruik het systeem NIET als een van de onderdelen tekenen van beschadiging vertoont. Maak de behuizing van het systeem onder geen beding open. Gebruik het apparaat NIET als het glas van de elo- s-cartridge gebarsten of gebroken is. Om ongelukken te voorkomen houd u het systeem uit de buurt van het hoofdhaar, van uw gezicht , en van kleding, borstels, draden, koorden, veters, enz. Gebruik het systeem NIET bij kinderen en laat kinderen dit apparaat niet gebruiken. Houd het systeem buiten het bereik van kinderen. Bij gebruik door jongeren onder de 18 jaar wordt toezicht door een volwassene aangeraden. Gebruik het systeem NIET als u fysiek, zintuiglijk of mentaal beperkt bent. Dit geldt niet indien instructies zijn gegeven over het gebruik van het systeem of indien het systeem wordt gebruikt onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Het systeem wordt alleen volledig uitgeschakeld wanneer u de stroomkabel uit het stopcontact trekt.

NL

5


Wanneer kan u het my elo- s systeem NIET gebruiken

U kunt het me-, my elo-s systeem NIET gebruiken als een van het volgende op u van toepassing is: Als uw huid donkerder is dan huidtype 5 (zie pagina 15). Als uw huid in de afgelopen drie dagen langdurig is blootgesteld aan de zon of als uw huid in de afgelopen twee weken zeer erg gebruind is door de zon, zonnebank of bruiningscrèmes. Dit kan namelijk van invloed zijn op de veiligheid van de behandeling. Als u een pacemaker of interne defibrillator hebt. Als u een oppervlakkige metalen of andere implantaten in het gewenste behandelgebied hebt. Als u een vorm van kanker of premaligne moedervlekken hebt gehad. Als u een ernstige aandoening hebt, bijvoorbeeld een hartaandoening. Als u spataderen in het behandelgebied hebt. Als u moedervlekken, grote sproeten, pigmentvlekken of littekens hebt, mag u deze gebieden niet behandelen. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

6

NL

Als u een aangetast immuunsysteem hebt door immunosuppressieve aandoeningen, zoals aids en hiv, of bij het hebt of indien u immunosuppressieve medicatie. Als u een endocriene aandoening, zoals diabetes of het polycysteusovariumsyndroom, hebt. Als u een actieve aandoening in het behandelgebied hebt, bijvoorbeeld zweren, psoriasis, eczeem, brandwonden, herpes simplex, wonden of uitslag. Als een voorgeschiedenis van huidaandoeningen, afwijkende wondgenezing, of een zeer droge en fragiele huid hebt. Als u een voorgeschiedenis van bloedingsstoornissen of het gebruik van antistollingsmiddelen gebruikt. Als u medicatie, kruiden, voedingssupplementen en vitamines gebruikt waarvan bekend is dat ze leiden tot fotosensibiliteit voor de blootstelling aan licht in de gebruikte golflengte, bijvoorbeeld isotretinoïne (Accutane) en/of plaatselijke retinoïden in de afgelopen zes maanden, tetracyclines of sint-janskruid in de afgelopen twee weken.


Als u medicatie gebruikt die de haargroei stimuleert, bijvoorbeeld Minoxidil. Als u in de afgelopen drie maanden geopereerd bent in het behandelgebied of v贸贸r totale genezing. Als u epilepsie hebt. Als u verdoofd bent geweest. Als u goudtherapie ondergaat Opmerking: Als u medicatie gebruikt, moet u uw arts raadplegen voordat u me-, my elo-s kunt gebruiken.

Mogelijke bijwerkingen

Door het verwijderen van haren kan de huid rood worden of ge茂rriteerd raken. Dit is een normale reactie en duurt slechts even. Opmerking: Wanneer het gebied langer dan 24 uur gevoelig blijft, moet u een arts raadplegen. Een onjuist gebruik van het me-, my elo-s systeem kan tot bijwerkingen leiden. Hoewel deze effecten zeldzaam zijn en normaal gesproken binnen een korte tijd weer wegtrekken, is het belangrijk te begrijpen dat elke cosmetische behandeling bepaalde risico's met zich meebrengt.

U moet de risico's en mogelijke complicaties van lichtimpulsen in combinatie met RFhaarverwijderingssystemen begrijpen en accepteren. Bijwerkingen zijn onder andere roodheid of zwelling, brandwonden/blaren, verkleuringen of littekenvorming. Dit kan tijdens de behandeling of kort erna optreden. Opmerking: Raadpleeg uw arts als u bijwerkingen ervaart. 1. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) waarvan de fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten zijn verminderd of die geen ervaring hebben met het apparaat of niet weten hoe het te gebruiken, tenzij ze onder toezicht staan of 芦 instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 2. Er moet worden op toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen 3. De apparaten mogen niet worden ingeschakeld via een externe timer of een aparte afstandbediening. 4. WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wasbakken en andere houders met water

NL

7


Systeembeschrijving

Uw me-, my elo-s systeem is eenvoudig in gebruik en onderhoud. Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen: 2 3

1

4 5,6

1. Basis

4. elo-s cartridge

2. Bedieningspaneel

5. Epilatorcartridge

3. Applicator

6. Scheercartridge

De elos cartridge, de epilator- en scheercartridges worden apart verkocht. 8

NL


De behandeling wordt uitgevoerd met de me-, my elo-s cartridge en, desgewenst, met gelijktijdig gebruik van de epilator- of scheercartridge (apart verkrijgbaar):

1

2

3

1. elo-s cartridge IPL-outputvenster. Metalen contacten voor RF-afgifte (afgifte van radiofrequentie). 2. Epilatorcartridge Roterend epilatiemechanisme. 3. Scheercartridge Beschermde scheermesjes, gecombineerd met een trimmer. NL

9


Voorbereiden van het me-, my elo- s systeem voor gebruik

1. Wanneer u de epilator- of scheercartridge wilt gebruiken, moet u de beschermkap verwijderen, op de twee blauwe knoppen drukken om een cartridge te verwijderen en een andere cartridge daarvoor in de plaats aan te brengen. Schuif de nieuwe cartridge in de applicator tot deze vastklikt. Wees voorzichtig! De elo-s cartridge is niet uitwisselbaar met de epilator en scheercartridges.

Het me-, my elo-s systeem is eenvoudig in gebruik en onderhoud. Belangrijk! Het nieuwe me, my elossysteem wordt vanuit de fabriek geleverd met de elo-s cartridge en beschermdop van de epilator bevestigd aan de applicator.

onderkant

bovenkant

epilator of scheercartridge

cartridge

V贸贸r gebruik moet u controleren of de balken voor RF-afgifte en het IPLoutputvenster van de elo-s -cartridge schoon zijn (deze onderdelen kunnen worden gereinigd met een zachte doek of met vochtige doekjes zonder alcohol). 10

NL


Opmerking: Het systeem kan met alleen de elo-s cartridge worden gebruikt (de beschermkap voor de epilator/scheercartridge moet aan de tegenovergestelde zijde op de applicator worden geplaatst). Opmerking: Het systeem kan met alleen de epilator/scheercartridge worden gebruikt (de beschermkap moet aan de tegenovergestelde zijde op de applicator worden geplaatst).

kap

NL

11


Voorbereiden van het systeem

De volgende afbeelding toont het bedieningspaneel van de basis en op de volgende pagina's wordt uitgelegd hoe het systeem moet worden voorbereid voor gebruik.

12

NL


1. Sluit de stroomkabel aan op het systeem en steek de stekker vervolgens in het stopcontact. Er verschijnt een oranje indicator naast de aan-uitknop.

2. Alvorens het systeem in te schakelen moet de applicator in de basis geplaatst zijn. Druk op de aanuitknop om het systeem in te schakelen. De indicatoren op het elo-s systeem knipperen enkele seconden en vervolgens wordt de indicator naast de aan-uitknop groen. Het systeem is nu klaar voor gebruik. 3. Selecteer het gewenste elo-s-niveau voor gebruik door op de betreffende elo-s Level-toets te drukken: High (Hoog), Medium of Low (Laag). Het actieve niveau wordt aangegeven door een witte indicator. (Raadpleeg de tabel op pagina 15 van de gebruikershandleiding voor het instellen van het juiste elo-s niveau voor uw huidtype.) 4. Let op de indicator voor de elo-s cartridge: er is al een reeks met pulsen ingesteld op de elo-s cartridge; de teller begint op 100% en neemt af als u het systeem gebruikt. Het aantal pulsen dat overblijft in de elo-s cartridge, wordt aangegeven door de lampjes op het paneel (zie de afbeelding op de volgende pagina). Als de elo-s cartridge nog slechts 5% van de capaciteit bereikt, begint er een rood lampje te knipperen. Bij 0% blijft het rode lampje branden, waarmee wordt aangegeven dat de elo-s cartridge moet worden vervangen en dat u het gebruik van de huidige elo-s cartridge moet staken. (zie WEEE richtlijn op bladzijde 25) Opmerking: Het is veilig om het systeem te gebruiken totdat er een rood lampje naast 0% constant blijft branden. NL

13


Vervangen van de elo- s cartridge

1. Zorg ervoor dat de me-, my elo-s uitgeschakeld is. 2. Verwijder de oude elo-s cartridge van de applicator door op de 2 ontgrendelknoppen op de zijkant te drukken en de cartridge voorzichtig los te

GEBRUIKT

trekken. 3. Haal de nieuwe elo-s cartridge uit de beschermende container (raak de lens niet aan). Schuif de cartridge voorzichtig in de

NIEUW

Opmerking: Nieuwe elo-s cartridges kunnen bij de verkoper aangekocht worden . 14

NL

applicator tot deze vastklikt. 4. Alvorens het systeem in te schakelen moet de applicator in de basis geplaatst zijn. Zet me-, my elo-s aan. Een nieuwe elo-s cartridge geeft 100% aan op het paneel. 5. Schakel de elo-s in door op de elo-s knop aan de zijkant van uw applicator te drukken. Controleer of de elo-s indicator op de applicator brandt en niet knippert. 6. De me-, my elo-s is klaar voor gebruik.


Aanbevolen elo- s niveaus

Bepaal uw huidtype op basis van de onderstaande beschrijvingen en stel het elo-s niveau op uw me-, my elo-s systeem overeenkomstig in.

Als het aanbevolen elo-s niveau onprettig aanvoelt, gebruikt u een lager niveau. Als het niveau verdraagbaar is, verhoogt u het elo-s niveau voor meer effect.

Behandelbare huidskleuren Huidtype 1 – Bleke blanke huid (verbrandt altijd, wordt niet bruin) elo-s niveau: Hoog Huidtype 2 – Blanke huid (verbrandt snel, wordt zelden bruin) elo-s niveau: Hoog Huidtype 3 – Donkerdere blanke huid (wordt bruin na te zijn verbrand) elo-s niveau: Hoog Huidtype 4 – Lichtbruine huid (verbrandt bijna niet, wordt makkelijk bruin) elo-s niveau: Medium tot hoog * Voor de gezichtsontharing, zie tabel in de gezichtsHuidtype 6 – Donkerbruine of zwarte huid (verbrandt nooit, wordt zeer bruin): behandelingGebruik het me-, my elo-s systeem niet! skit.

Huidtype 5 – Bruine huid (verbrandt zelden, wordt makkelijk zeer bruin) elo-s niveau: Laag tot hoog

Opmerking: Als u momenteel zeer gebruind bent, mag u me-, my elo-s NIET gebruiken. NL

15


Het me-, my elo- s systeem gebruiken Voorbereiding Uw huid moet schoon zijn voordat u de behandeling start. Er mag zich geen lotion, make-up, parfum, poeder of bad/douche-olie op de huid van het te behandelen gebied bevinden. V贸贸r de behandeling reinigt u het gebied met een doekje zonder alcohol. U hebt een van de volgende twee opties:

activeringsindicatoren van scheer-/epilatorcartridge epilator of scheercartridge apart verkrijgbaar

elo- s activeringsindicator

handsensoren

1. Gebruik de epilator of scheercartridge (apart verkrijgbaar) tegelijkertijd met de behandeling met elo-s. Op deze manier hoeft u het gewenste gebied niet eerst te scheren alvorens het te behandelen. Opmerking: U kunt de epilator of het scheerapparaat gebruiken als het haar maximaal 10 mm lang is. 2. Als u geen scheer- of epilatorcartridge tot uw beschikking hebt, moet u het gewenste gebied scheren alvorens het te behandelen met de elo-s cartridge. Opmerking: Voor het beste resultaat moet u het haar niet minder dan 5 minuten voorafgaand aan de elo-s behandeling harsen of epileren. U behaalt de beste resultaten wanneer de epilator- of scheercartridge tegelijkertijd met de elo-s cartridge wordt gebruikt. ventilatierooster

activeringsknoppen van cartridge

ontgrendelknoppen van cartridge ontgrendelknoppen van cartridge 16

NL

elo- s cartridge


Wijze van gebruik

Selecteer uw elo-s niveau: 1. Selecteer het gewenste elo-s niveau op het bedieningspaneel van het systeem overeenkomstig uw huidtype (raadpleeg de tabel op pagina 15): Low (Laag), Medium of High (Hoog).

2. Druk eenmaal op de elo-s activeringsknop op de applicator om deze in te schakelen; de witte indicator gaat branden en er start een ventilator om de applicator aan te drijven.

elo-s activeringsknop metalen contacten voor RF-afgifte handsensoren

Behandeling met de epilator of scheercartridge (optioneel)

Als u ervoor kiest de epilator- of scheercartridge niet te gebruiken, moet u de beschermkap van de epilator (meegeleverd) plaatsen. Het systeem kan anders niet worden gebruikt. 3. Druk eenmaal op de activeringsknop van de epilator-/scheercartridge om het epilatiemechanisme op lage snelheid te laten werken. De eerste indicator gaat branden. 4. Druk desgewenst nogmaals op de knop om het epilatiemechanisme op hoge snelheid te laten werken. De tweede indicator gaat branden.

activering van epilator- en scheercartridge

Belangrijk! De scheercartridge (afgedekt) werkt alleen op snelheid 1. NL

17


Belangrijk! De elo-s activeringsknop schakelt zichzelf uit als er gedurende één minuut geen pulsen zijn afgegeven. 5. Raak de twee handsensoren, een aan elke zijkant van de applicator, licht aan met uw duim en wijsvinger. 6. Plaats de elo-s cartridge zodanig op uw huid dat de twee metalen contacten voor RF-afgifte volledig contact maken met de huid. 7. Wanneer volledig contact wordt gemaakt, ziet u lichtflitsen. Dit geeft aan dat het systeen actief is. Het wordt aanbevolen het systeem bij helder daglicht te gebruiken. Belangrijk! Het wordt niet aangeraden en het is niet nodig om direct naar de lichtflitsen te kijken. 8. Gebruik het systeem als een epilator/ scheerapparaat met ronddraaiende of voor- en achterwaartse bewegingen. 9. Beweeg de applicator langzaam en constant, zodat de lichtflitsen elkaar opvolgen en het gehele gebied behandeld wordt. Houd het apparaat NIET stil op één

18

NL

plaats. NIET uw gezicht behandelen. Voor de gezichtsbehandeling, gelieve de gezichtsbehandelingskit tegebruiken. Het wordt aanbevolen de instructie-dvd te bekijken alvorens het systeem voor de eerste keer te gebruiken. Opmerking: Bij gebogen gebieden (onderarm en knieën) beweegt u het apparaat in 2 richtingen in een hoek van 90 graden om het volledige gebied te behandelen. Moeilijk bereikbare gebieden kunnen ook worden behandeld door ze eerst te scheren of epileren (met de beschermkap in plaats van de elo-s cartridge) en daarna elo-s toe te passen (met een beschermkap in plaats van de scheer- of epilatorcartridge). Opmerking: Als u het systeem voor de eerste keer met de epilatorcartridge gebruikt, kan dat enigszins onprettig aanvoelen. U verwijdert de haren namelijk uit de haarzakjes. Dit gevoel neemt na een paar behandelingen af, zelfs als u een gevoelige huid hebt.


Belangrijk! De elo-s cartridge werkt niet tenzij de beide metalen contacten voor RF-afgifte contact maken met de huid en u de beide handsensoren op de applicator aanraakt.

juiste positie de beide metalen contacten voor RF-afgifte maken contact met de huid huidoppervlak

Belangrijk! Blokkeer of bedek het ventilatierooster van de applicator niet om oververhitting van de applicator te voorkomen.

onjuiste positie

huidoppervlak

ventilatierooster

uitlaat voor warme lucht

Wanneer het systeem gebruikt wordt, komt er warme lucht uit de luchtuitlaat.

NL

19


me-, my elo- s behandelingsprocedure

uw configuratie selecteren: Syneron raadt aan uw huidige gewoonten voor haarverwijdering te integreren in uw nieuwe me-, my elo-s systeem: Als u gewend bent te scheren, kunt u het behandelgebied scheren alvorens alleen de elo-s-cartridge te gebruiken. Houd u aan de behandeltijd en het protocol, zoals aangegeven. Als u gewend bent te scheren, moet u nu het me-, my elo-s systeem gebruiken met de elo-s- en scheercartridges. Als u gewend bent te epileren, moet u nu het me-, my elo-s systeem gebruiken met de elo-s- en epilatorcartridges. Als u normaal gesproken sommige delen van uw lichaam scheert en andere epileert, gebruikt u het me-, my elo-s systeem op dezelfde manier. Bij de behandeling van licht haar wordt aangeraden de elo-s- en epilatorcartridges te gebruiken voor meer effect.

Behandelbare huidtypes

20

NL

NIET GEBRUIKEN

Behandelduur: Voor effectieve resultaten moet me-, my elo-s gedurende de aangegeven tijd worden gebruikt.

1 minuut

2 minuten

3 minuten

10 minuten


Het gebruik van me-, my elo- s 1e

behandeling

1 week

2 weken

2e

behandeling

3 weken 4 weken

3e

behandeling

5 weken 6 weken

4e

behandeling

1. voer de eerste 4 behandelingen eens per 2 weken uit. 2. na de eerste 6 weken gebruikt u me-, my elo-s als haren weer zichtbaar worden.

Opmerking: De behandelingsintervallen hebben alleen betrekking op het gebruik van de elo-s-cartridge. Voor een optimale veiligheid wordt aangeraden de elos-cartridge niet vaker dan eens per twee weken te gebruiken. Opmerking: De resultaten kunnen variĂŤren en zijn afhankelijk van het behandelgebied, haartype, huidtype, enz. Als u klaar bent met de behandeling 1. Haal de applicator van uw huid. 2. Druk op de elo-s activeringsknop om het apparaat uit te schakelen.

Opmerking: Als de elo-s wordt uitgeschakeld, blijven de koelventilatoren nog 4 seconden actief. 3. Druk op de activeringsknop van de epilator-/scheercartridge om deze uit te schakelen. 4. Druk op de aan-uitknop op de basis om het systeem uit te schakelen. 5. Plaats de applicator op de daarvoor bestemde plaats in de basis. 6. Spoel uw huid voorzichtig af met lauw water en dep de huid droog. 7. Breng voorzichtig een vochtinbrengende crème aan op uw huid.

NL

21


Gezichtsbehandeling

Ongewenst gezichthaar verwijderen is iets heel anders dan ongewenst haar van andere lichaamsdelen verwijderen. Lees dit hoofdstuk aandachtig alvorens me te gebruiken voor het verwijderen van gezichtshaar. Waarom is het verwijderen van gezichtshaar zo anders dan het verwijderen van haar op andere lichaamsdelen? De fysiologie van gezichtshaar is niet hetzelfde als die van ander lichaamshaar. De groeicycli zijn anders en de kenmerken, zoals dikte (donshaar), kleur en diepte van het haarzakje verschillen van die van ander lichaamshaar. Het gezicht is gevoeliger voor haarverwijdering vanwege de gevoeligheid van de zenuwen in bepaalde gelaatsdelen. De huid op het gezicht en de hals wordt waarschijnlijk meer blootgesteld aan de UV straling van de zon en kan daarom gevoeliger zijn dan de huid van andere lichaamsdelen.

22

NL

Behandeling rond de ogen kan tijdelijk een onprettig gevoel veroorzaken en het is daarom een vereiste dat u een beschermbril draagt en alleen uw wangen en lagere delen van het gezicht behandelt. Wanneer mag u me niet op het gezicht gebruiken Als uw huidtype 5 of 6 is (uitsluitend goedgekeurd voor huidtypes 1-4). NIET GEBRUIKEN

Als uw gezicht door de zon verbrand of _ gebruind is; wacht totdat de zonnebrand _ gekalmeerd of bruine kleur vervaagd is alvorens een testpuls op een verborgen _ plekje uit te voeren. Inspecteer dit plekje _ na 3 dagen om te controleren dat er geen bijwerkingen zijn en begin pas dan _ met de behandeling. Als u in de afgelopen 3 maanden een professionele gezichtbehandeling hebt gehad (zoals chemische peeling, een behandeling met laser/licht/ radiofrequentie of huidvullers hebt ge誰njecteerd).


Voorzorgsmaatregelen Uitsluitend onder de wanglijn behandelen.

De epilator of scheeraccessoires NIET _ gebruiken wanneer u me op het gezicht gebruikt. Ten minste 2 weken voor een behandeling NIET zonnebaden en GEEN zonnebank gebruiken. Vermijd een behandeling op uw gezicht als u weet dat u uw gezicht in de komende 24 uur aan zonlicht zult _ blootstellen. Als u na een behandeling in de zon gaat, dient u het behandelde oppervlak _ met een hoed of parasol tegen direct zonlicht te beschermen. Het behandelde oppervlak na een behandeling ten minste 24 uur lang niet _ aan de zon blootstellen. Gebruik gedurende 2 weken na de behandeling een zonnebrandcrème met een SPF van ten minste 30 op de __ behandelde huid.

NOOIT de oogholte en de huid rondom _ de ogen behandelen. NIET voor de wenkbrauwen gebruiken! _ Het is belangrijk dat u de wenkbrauwen _ niet per ongeluk behandelt, aangezien alle haarverlies waarschijnlijk permanent zal zijn. NOOIT over moedervlekken gebruiken. Kleine, gevoelige huiddelen, zoals moedervlekken enz., met witte eyeliner beschermen. Voor grotere gevoelige huiddelen gebruikt _ u een stukje karton of dik papier om het _ betreffende deel te beschermen tegen blootstelling aan de elos-behandeling. Bescherm de lippen en lipranden met een _ witte eyeliner. NOOIT tatoeages of permanente make up behandelen. NOOIT de hoofdhuid behandelen. NOOIT de binnenkant van de neusgaten _ of oren behandelen; de huid daar is zeer _ teer. Nooit delen met alleen donshaar (zeer dunne, fijne haartjes) behandelen, daar _ dit tot ongewenste teruggroei kan leiden. In het zeer onwaarschijnlijke geval van veranderde pigmentatie op uw gezicht, _ dient u de behandeling te stoppen en uw _ arts te raadplegen.

NL

23


Gebruiksaanwijzing De behandeling moet worden uitgevoerd in een omgeving met helder _ licht. Stel de elastische band van de oogbescherming zo af, zodat deze comfortabel over uw ogen past. Bedek tere huid, zoals de lipranden en _ moedervlekken op uw gezicht, met een _ witte eyeliner. Schakel het me-apparaat in. Selecteer het elos-niveau ‘LOW’ op de voet van de eenheid en druk op de _ applicator de elos-knop. Plaats de beschermbril zo, dat deze uw _ ogen bedekt.

24

NL

Pas één enkele evaluatiepuls toe op een _ verborgen plekje op uw gezicht of hals en inspecteer het behandelde oppervlak _ (als u een ongebruikelijke reactie waarneemt, dient u de behandeling onmiddellijk te stoppen). Pak het bovenste gedeelte van de me applicator vast zonder de twee gripsensoren aan te raken en plaats dit voorzichtig over het oppervlak dat u wilt _ behandelen. Om elos te laten knipperen over het te behandelen oppervlak, raakt u beide _ gripsensoren met de duim en wijsvinger _ van uw andere hand even aan en laat u _ deze los nadat 1-2 pulsen zijn gegeven. Plaats de applicator zonder de gripsensoren aan te raken op het volgende oppervlak dat u wilt behandelen _ en herhaal stap 8. * Begin altijd op het elos-niveau ‘LOW’. Als het comfortabel aanvoelt, kunt u het elos-niveau verhogen voor een meer _ doeltreffende behandeling.


Tips Wees extra voorzichtig wanneer u haar boven de bovenlip behandelt, aangezien de huid midden onder de neusgaten bijzonder gevoelig is. Haargroei onder de kin kan dichter zijn, waardoor de huid na een behandeling wat rood kan zijn. Deze roodheid is tijdelijk en dient na 24 uur volledig verdwenen te zijn. Wij raden u aan om na de behandeling een olievrije vochtinbrengende crème of lotion te gebruiken, zodat de huid zacht aanvoelt.

Voor heren is het niet raadzaam om de baard te behandelen, aangezien dit ongelijkmatige resultaten kan opleveren, die ongewenste veranderingen in gelaatstrekken kunnen veroorzaken. Kijk voor meer informatie over gezichtsbehandeling met een me-apparaat op www.memyelos.com.

NL

25


Na gebruik

Trek het systeem uit het stopcontact. Verwijder de elo- s cartridge niet van de applicator, tenzij de cartridge leeg is. Als u de elo- s cartridge verwijdert, moet u de elo- s beschermkap daarvoor in de plaats aanbrengen. Reinig de epilator-/scheercartridge met de reinigingsborstel (meegeleverd). Veeg de applicator, en in het bijzonder het glazen venster van de elo- s cartridge, schoon met een zacht doekje of nietalcoholisch nat doekje. Bewaar het apparaat met de applicator op de basis geplaatst. Bewaar het systeem buiten het bereik van kinderen.

Belangrijk! Om een langdurige werking te garanderen, wordt aangeraden de epilator en/of het scheerapparaat na elk gebruik te reinigen met een wattenstaafje dat eerst in alcohol is gedompeld en daarna is uitgeknepen. Het wattenstaafje moet niet doornat zijn, alleen vochtig.

De scheercartridge reinigen 1. Schakel het systeem uit en trek de stroomkabel uit het stopcontact. 2. Verwijder de scheercartridge door op de ontgrendelknoppen te drukken en de cartridge van de applicator af te schuiven. 3. Verwijder de afgedekte mesjes van de scheercartridge door eraan te trekken. 4. Gebruik de meegeleverde reinigingsborstel om de mesjes te reinigen. 5. Reinig de onderkant van de scheercartridge met de meegeleverde reinigingsborstel. 6. Plaats de afgedekte mesjes terug op de scheercartridge. 7.Plaats de scheercartridge terug. Druk op de scheerkop tot deze vastklikt.

Belangrijk! Gebruik geen huishoudelijke reinigingsmiddelen. Waarschuwing: Geen enkel onderdeel van het systeem mag met water worden afgespoeld. 26

NL

apart verkocht


Probleemoplossing

Hier wordt beschreven wat u moet doen als er problemen optreden met uw me-, my elo-s systeem: Als het me-, my elo-s systeem niet start: Controleer de stroomkabel; deze moet aangesloten zijn op het systeem en het stopcontact. Als er geen lichtpulsen worden afgegeven door de elo-s cartridge: Controleer of aan beide zijden van de applicator een cartridge of beschermkap is geplaatst en of dit op de juiste wijze is gedaan. De groene indicator naast de aan-uitknop moet branden. Als de indicator oranje is, betekent dat dat het systeem is uitgeschakeld. Druk op de aan-uitknop om het systeem in te schakelen. De witte elo-s indicator op de applicator moet constant branden. Een knipperende witte indicator betekent dat de elos-cartridge, epilator-/scheercartridge of beschermkap niet juist geplaatst is. Plaats de cartridge/kap opnieuw.

Het elo-s cartridgedisplay op het bedieningspaneel van de basis moet een indicator naast een van de percentagewaarden (100%, 80%, etc.) of een knipperend rood lampje naast de Empty-indicator weergeven. Als de rode Empty-indicator constant brandt, is het tijd om een nieuwe elo-s cartridge te plaatsen. Controleer tijdens de behandeling of de metalen contacten voor RF-afgifte contact maken met uw huid en of u de handsensoren op de zijkanten van de applicator aanraakt. Controleer of de Error-indicator (boven de aan-uitknop) niet brandt. Als dat wel het geval is: Schakel het systeem uit. Trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 1 minuut. Steek de stroomkabel opnieuw in het stopcontact. Schakel het systeem weer in. Als deze voorgestelde maatregelen niet werken, neemt u contact op met uw lokale leverancier voor hulp.

NL

27


Specificaties Lichtspectrum 550 – 1200 nm Max. elo-s-energie 9 J/cm2 Max. optisch 4 J/cm2 Geleide RF 5 J/cm2 (in soortgelijke optische apparaten) Herhalingsfrequentie van lichtpulsen Tot 2 pulsen/seconde (2 Hz) RF-golffrequentie 6,78 MHz Radiofrequente stroom 5 watt

Aanvaardbare omgevingsomstandigheden

Behandelingssnelheid Tot 6 cm2/seconde Levensduur van elo-s-cartridge 5400 pulsen

Opslag en transport

Stroomvoorziening 200-240 V wisselstroom, 50 Hz Afmetingen en gewicht 20,5 x 15 x 9 cm (B x L x H) 1,17 kg

Temperatuur

-10ºC tot 55ºC

Vochtigheid

90% bij 55ºC

Druk

700-1060 hPa

Gebruik: Temperatuur

10ºC tot 30ºC

Relatieve vochtigheid

maximaal 90% bij 37ºC

Hoogte

maximaal 3900 m

Opmerking! Het systeem functioneert niet boven de 30ºC 28

NL


Labels en symbolen

Het naamlabel bevindt zich aan de onderkant van uw me-, my elo-s systeem. Hierop staat de naam en het adres van de fabrikant, de artikel- en serienummers van het systeem, de elektrische vereisten en regelgevende normen waaraan het systeem voldoet. Deze tabel verklaart de symbolen die onderaan het label staan.

Geldende normen EN 60335-1: 2002 (A1:2004; A2:2009) Veiligheidsnormen EN 60335-2-8 EN 60335-2-23: 2003 EN 60335-2-27: 2003 EN 60825-9 EMC-normen EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007

Lees de gebruiksaanwijzing v贸贸r u het product gebruikt. Apparatuur van Klasse II CE-markering

Uitleg WEEE

Het symbool geeft aan dat het product moet niet worden vernietigd met het andere afval in de Europese Unie. De ongecontroleerde verwijdering van de afvalstoffen kan schade an het milieu of aan de menselijke gezondheid veroorzaken en moet op een verantwoorde manier gerecycleerd worden. U zult zo het hergebruik van materi毛le middelen aanmoedigen. Om uw toestel terug te sturen gelieve het terugstuursysteem te gebruiken of uw detailhandelaar te contacteren. Zij kunnen zich van het product ontdoen, zodat het product wordt gerecycleerd op een milieuvriendelijke manier.

NL

29


Gefabriceerd door Syneron Medical Ltd en gedistribueerd door HoMedics Group Ltd en haar aangesloten distributeurs. Auteursrecht © 2012 HoMedics Group Ltd. Alle rechten voorbehouden. HoMedics Group Ltd. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in zijn producten of specificaties om de werking, betrouwbaarheid of produceerbaarheid te verbeteren. Van informatie die wordt verstrekt door HoMedics Group Ltd, kan worden aangenomen dat deze nauwkeurig en betrouwbaar is. HoMedics Group Ltd aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor het gebruik. Er wordt geen licentie afgegeven door implicatie of anderzijds onder een patent of patentrechten van Syneron Medical Ltd. Dit document mag niet (gedeeltelijk), elektronisch of mechanisch, worden gekopieerd of verzonden op wat voor

30

NL

manier dan ook voor een doel, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Syneron Medical Ltd. Syneron Medical Ltd. bezit patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectueeleigendomsrechten met betrekking tot het onderwerp in dit document. De verstrekking van dit document geeft geen rechten op deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectueeleigendomsrechten, behalve als dit nadrukkelijk is vermeld in een schriftelijke overeenkomst van Syneron Medical Ltd. Specificaties zijn onderwerp van veranderingen zonder kennisgeving. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de behandeling start! Opmerking: Het systeemontwerp kan wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Contactgegevens voor klantenservice: Distec International, Z.I.”Les Portes de l’Europe”, Rue Maurice Faure 1, 1400 Nivelles, Belgium. Tél : +32-67-874821 Site web : www.memyelos.com, Courriel : support@distec.be


Beknopte handleiding Belangrijke veiligheidsinformatie

6. Houd de applicator zodanig vast dat de balken voor RF-afgifte volledig contact Lees alle waarschuwingen en maken met de huid. de veiligheidsinformatie in de gebruikershandleiding voordat u me-, Oefen geen druk uit; raak de huid zachtjes my elo-s gebruikt. aan. Het systeem begint met de afgifte van Opmerking: Als u momenteel gebruind bent, elo-s pulsen. mag u me, my elos. niet gebruiken. 7. Gebruik het systeem met ronddraaiende of voor- en achterwaartse bewegingen. Voorbereiding Behandelbare huidskleuren 1. Reinig uw huid en veeg het gebied af met een doekje zonder alcohol. 2. Scheer het haar in het te behandelen gebied of, als u de scheer- of epilatorcartridge gebruikt, haal een stukje van het haar af als het langer is dan 10 mm (u kunt hiervoor de scheercartridge gebruiken).

Behandeling 1. Druk op de aan-uitknop om het systeem in te schakelen. 2. Selecteer het elo-s-niveau door op de knop naast het gewenste niveau te drukken (zie hiervoor de tabel). 3. Druk op de elo-s activeringsknop. 4. Druk op de activeringsknop van de epilator-/scheercartridge* om de gewenste snelheid te selecteren. * De epilator- en scheercartridge worden apart verkocht 5. Zorg ervoor dat u de twee handsensoren aanraakt.

Opmerking: Als u ongemak ervaart, gebruikt u een lager niveau. Als het niveau verdraagbaar is, verhoogt u de elo-s instelling voor meer effect. Opmerking: Gebruik me-, my elo-s niet als uw huid in de afgelopen drie dagen langdurig is blootgesteld aan de zon. Opmerking: Houd de applicator tijdens

de behandeling NIET stil op ĂŠĂŠn plek!


Het gebruik van me-, my elo- s 1e

behandeling

1 week

2 weken

2e

behandeling

3 weken 4 weken

3e

behandeling

5 weken 6 weken

4e

behandeling

1. voer de eerste 4 behandelingen eens per 2 weken uit. 2. na de eerste 6 weken gebruikt u me-, my elo-s als haren weer zichtbaar worden.

Behandelduur:

Voor effectieve resultaten moet me-, my elo-s gedurende de aangegeven tijd worden gebruikt.

1 minuut

2 minuten

3 minuten

10 minuten

Als u klaar bent met de behandeling 1. Haal de applicator van uw huid. 2. Druk op de elo-s activeringsknop om het apparaat uit te schakelen. 3. Druk op de activeringsknop van de epilator-/scheercartridge om deze uit te schakelen. 4. Druk op de aan-uitknop op de basis om het systeem uit te schakelen. 5. Plaats de applicator op de daarvoor bestemde plaats in de basis. 6. Spoel uw huid voorzichtig af met lauw water en dep de huid droog. 7. Reinig de epilator-/scheercartridge zo nodig. activering van epilatoren scheercartridge

elo-s activeringsknop metalen contacten voor RF-afgifte

handsensoren


www.memyelos.com

- and elos - are trademarks of Syneron Medical Ltd. and may be Š 2012. All rights reserved. Syneron, me, my elos,

- (electro-optical synergy) is a proprietary technology of Syneron Medical. Patent pending. registered in certain jurisdictions. elos

Me My Elos: Gebruiksaanwijzing  

De elōs-technologie maakt gebruik van zachte impulsen van twee gerichte energiebronnen (IPL en RF) om dieper dan laserstralen en IPL binnen...