Page 1

LÉTO 2/2014

Situace na trhu se zlepšuje Petr Kořínek, Expreska

Začínáme podnikat ve fitness Franšízy ve fitness Členství ano, nebo ne?

Cena: 89 Kč/EUR 3,50


????????

milon ÄŒesko & Slovensko

e-mail: info@miloncircle.com

Fitness Business 2 | 2014

web: www.miloncircle.com

tel: +420 776 224 911


úvodník

Podnikat profesionálně a s pokorou

obsah 1

úvodník

2 – 3

novinky

3

FIBO 2014 potvrzuje směr

razných osobností českého

4

kalendář

podnikatelského prostředí

6 – 25

téma:

18

Členství ano, nebo ne?

20 – 24

Franšíza je cesta – rozhovor

Tomáš Baťa, jedna z vý-

nejen své doby, kdysi řekl: „Úspěch životní závisí od

množství nejrůznějších vědomostí a zkušeností v mnohém oboru. Znáti jednu věc dokonale ze všech stran, oblíbiti si je-

Začínáme podnikat ve fitness

s

Petrem Kořínkem

nom ji, věřit v ni a věnovat se jí mozkem a srdcem vytrvale bez výhrad, s myšlenkou jenom na ni uléhat, s myšlenkou na ni vstávat, poznat vše, co jí podrývá půdu, co jí škodí, krátce soustřediti se 28 – 30

– to jest cesta k úspěchu.“ Myslím, že to naprosto vystihuje téma našeho letního čísla, které se zabývá z velké části podnikáním ve fitness. Stále ještě se totiž do tohoto podnikání pouštějí hlavně nadšenci v oboru,

32

rozhovor:

John Baudhuin Novinky České komory fitness 

sportovci, trenéři či lektoři. Alespoň co do počtu stávajících provozovatelů fitness center a studií. Není na tom nic špatného, jsou odborníky ve svém oboru. Aby se kdokoliv mohl zorientovat v oboru podnikání, právě proto přinášíme našeho rádce. Tentokrát výjimečně jsme pro rozhovor neoslovili majitele fitness centra, ale rovnou celé franšízové sítě. Petr Kořínek z Expresky v rozhovoru zcela jasně prezentuje výhody franšízy, která je vhodná i pro ty, kdo „jen“ chtějí podnikat a nejsou typickými fitness nadšenci. Franšízy jsou totiž v ČR i na Slovensku nejrychleji rostoucími sítěmi podnikajícími v oboru fitness. A jelikož je léto, aspoň podle teploty snad 50 stupňů Celsia v době psaní tohoto úvodníku, rozšířili jsme vydání časopisu na 32 stran a přidali ještě jeden bonusový rozhovor s Johnem Baudhuinem, zakladatelem značky Spinning. Přeji úspěšné léto, co nejméně okurkové. A pokud přece, vezměte si časopis k vodě a inspirujte se na podzimní sezónu.

FITNESS BUSINESS 2/2014 Čtvrtletník pro majitele, provozovatele, investory a odbornou veřejnost v oboru fitness Vychází 16. 6. 2014 Vydavatel: Karel Jarušek – Fit Academy IČ: 757 54 436 Ev. č. MK ČR E 21468 ISSN 2336-2294 Foto na obálce: Nové fitness, s. r. o. Šéfredaktor, inzerce: Karel Jarušek Redaktoři: Nina Teodorová, Katarína Šlesariková Grafika a design: Jitka Žáčková Jazyková korektura: Ivan Ondřej Straka Kontaktní adresa: Hub Praha Drtinova 10 150 00 Praha 5 T.: +420 602 777 654 E: kontakt@fitacademy.cz W: www.FitnessBusiness.eu Veškerá autorská práva jsou vyhrazena vydavatelem Karel Jarušek – Fit Academy, MK ČR E 21468.

Fitness Business 2 | 2014

1


novinky Nová centra v Česku a na Slovensku 3PLE fitness, Košice

Cross Gym, Sokolov

včetně masáží nabízí bohatě vybavené

www.3plecentrum.sk

www.cgsokolov.cz

wellness centrum s vířivkou, čtyřmi

V košickém centru OC Optima otevřelo

Obliba cross fitu a funkčního tréninku

saunami a ledovou zónou. Nechybí ani

v květnu své nové luxusní prostory 3ple

zasáhla také Sokolov. Vyrostlo zde cen-

kavárna, či servis pro firmy. Centrum

wellness–fitness. Klienti se mohou těšit

trum s klecemi a funkčními pomůckami

nabízí vstupy, stejně jako možnosti

na překrásné wellness na více než 400

Bear Foot, doplněné značkami Reebok

členství. Opět je vybaveno systémem

m2 s pěti saunovými komorami, kneippo-

a kvalitní funkční podlahou. Centrum se

Clubspire pro management a rezer-

zaměřuje na bojové sporty, cross trai-

vace.

ning, ale v nabídce je také calisthenika, lekce Bosu, Fitball, Pilates. Centrum

Pure Jatomi Fitness Eden otevírá v září

využívá software CLUBSPIRE pro své

www.jatomifitness.cz

řízení a rezervace. V nabídce nechybí

Již v září otevře své brány nejnovější klub

ani regenerace v sauně, vířivce,

této sítě. A podle předběžných informací

či na masáži a bistro nabízející kromě

bude jeden z největších. Slibuje 85 cardio

pro kterou má ideální vybavení, nebo

sportovních doplňků také saláty a sendviče. vým chodníkem, prostorným jacuzzi ba-

2

zénem a množstvím odpočinkových míst.

Naparia, Hranice na Moravě

V prvním patře čeká velkorysé fitness

www.napariasport.cz

s množstvím kardio strojů, ale i silovou

Nové sportovní centrum na zelené

zónou a funkčním tréninkem. Vybavené

louce vyrostlo v Hranici. Centrum

je stroji Panatta z nejvyšší linie XP Lux

zahrnuje ze sportovních aktivi badmin-

a kardiem z řady Pininfarina Gold. Celé

tonové kurty, multifunkční halu, fitness

stanovišť zahrnujících 24 běžeckých

centrum je řízeno softwarem Clubspire

zónu vybavenou stroji značky Impulse,

pásů, 42 posilovacích strojů, dva sály na

pro fitness a wellness centra od brněn-

cardio zónu vybavenou značkou Cybex,

cvičení, basketbalové hřiště a saunu. Více

ské firmy INSPIRE. Nabízí také širokou

a sportovní sál na skupinové lekce.

nabídku skupinových lekcí s exotickými

Zacvičit si klienti mohou pod dohledem

informací přineseme již brzy. « Všechna centra najdete přehledně

názvy Wake Up, T.N.T., Forever Young

juniorského mistra ČR v kulturisti-

a další.

ce, Jana Turka. Odpočinkové aktivity

v novinkách na www.fitnessbusiness.eu/aktuality

Novinky na trhu

tělo naplno pracovat. Děje se tak díky

CrossCore nově v ČR

která umožňuje tělu přirozený pohyb

Dynamický závěsný rotační systém

v rotaci. V důsledku toho dochází

CrossCore byl představen v ČR. Tento

k odstranění stability, čímž je zvýšený

systém jsme zmínili již v minulém čísle,

nárok na rovnováhu a propriocepci.

v přehledu funkčního tréninku. Společ-

S CrossCore lze cvičit také jako na

nost Nové fitness, která distribuci

ostatních závěsných systémech a to

v Česku a na Slovensku zajišťuje, jej

díky kladce Locked-N-Loaded, která

po veletrhu FIBO představila podrob-

odstraní rotaci jejím zaaretováním.

ně. CrossCore 180 není jen samotný

Zařízení není typickým přenosným zá-

systém, ale zahrnuje také školení

věsným systémem, ačkoli to umožňuje.

Rotational Bodyweight Training. Podle

Tuto nevýhodu umí vynahradit použi-

slov distributora napraví rotační závěsný

tím kladky s jiným nářadím, jako jsou

systém pracující na bázi kladky cvičenci

gymnastické kruhy, kettlebell, sandbag,

všechny svalové dysbalance a donutí

nebo expander. «

zapojení třetí – transverzální – roviny,

Fitness Business 2 | 2014


FIBO 2014 potvrzuje směr Přední evropský veletrh fitness, wellness a zdraví představil řadu novinek a jen potvrdil přesvědčení, že trendem na příští sezóny ještě chvíli zůstane funkční trénink a do popředí se posouvá také medical fitness.

i ve dnech pro neodbornou veřejnost se

o letošním FIBU lze mluvit z mého pohledu

dalo vést jednání s obchodními partnery,

jen pozitivně.“

či nechat si ukázat novinky jednotlivých výrobců. Podle informací českých zástupců letos

FIBO a velké značky

také zaznamenali více návštěvníků z Česka

Výrobci strojů pro fitness

a Slovenska, což značí, že odborná veřej-

ve většině případů

nost z našich končin začíná více vnímat

utvrdili

Letošní ročník veletrhu FIBO 2014,

potřebu udržovat si přehled i „za humny“.

v pokračování

konaný v dubnu v německém Kolíně nad

Pavel Suchý z firmy Nové fitness vy-

směru, který

Rýnem, byl v mnoha ohledech výjimeč-

světluje: „Letošní rok jednoznačně potvrdil,

nastolili již

ný. Podruhé se konal v tomto městě,

vzhledem k rekordnímu počtu návštěvníků,

před lety.

kam se vrátil po letech z Essenu, a i na

pozici výstavy FIBO jako nejvýznamnější

Někteří

jeho organizaci bylo znát, že se už zaby-

evropské výstavy.“ Jarmila Štěpánko-

proti levným vý-

dlel. Oproti loňskému ročníku byl daleko

vá z firmy Fitness Pro pak doplňuje:

robkům z asijského kontinentu bojují lepší

přehlednější, vystavovatelé si většinou

„Ačkoli se forma prezentace obecně mění

a levnější produkcí vlastních produktů. »»

pochvalovali rozdělení do pavilonů, takže

a veletrhy jsou tímto vývojem zasaženy,

NO VI

NK

A

pokračování na str. 26–27

PŘIPRAVUJEME: Bezdrátové mobilní pásy pro skupinové cvičení

Belly ®

Rozšiřte chytře nabídku vašeho fitka

Perfektní pro kombinaci cvičení a hubnutí břicha

- skupinové cvičení aerobik, spinning, dancing apod. - kruhový trénink na strojích či bez, cross training, HIIT

- Návratnost investice do 6 měsíců: OVĚŘENO! - Oslovíte nové klienty, vhodné pro retenci bývalých klientů

- individuální kondiční trénink v posilovně - squash, běh, chůze či nordic walking zaváděcí ceny od 1.7.2014

- Novinka: i v létě máte klientele co nabídnout - Perfektní načasování pro hubnutí břicha do plavek během 4 týdnů - 2 pásy v jedné BetterBelly stanici = 2 klienti cvičí najednou na 2 kardio strojích - Pro smíšené i čistě ženské provozovny - Efektivní rozšíření vašich stávajících kardio strojů

www.betterbelly.cz / +420 602 616 510 / prodej@bodybalantes.cz / Výhradní obchodní zastoupení pro východní Evropu

Fitness Business 2 | 2014

3


kalendář Červenec

Srpen

Září

4. 7. 2014 – pátek

1. 8. 2014 – pátek

6. 9. 2014 – sobota

✔ REKVALIFIKACE CVIČITEL ZDRAVOTNÍ

✔ FISAF AEROBIC INSTRUCTOR, Praha

✔ FISAF JÓGA BASIC, Praha

TV, Praha

✔ FISAF BODYSTYLING INSTRUCTOR, Praha

7. 7. 2014 – pondělí

7. 9. 2014 – neděle ✔ ŠKOLENÍ LEBERT® TRAINING SYSTEM

✔ INTENZIVNÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZ –

2. 8. 2014 – sobota

INSTRUKTOR FITNESS, Praha

✔ TRX – SKUPINOVÉ CVIČENÍ, Pezinok

LEVEL I., Praha 11. 9. 2014 – čtvrtek

10. 7. 2014 – čtvrtek

3. 8. 2014– neděle

✔ FISAF FITNESS CORE, Praha

✔ TRX – SKUPINOVÉ CVIČENÍ, Žamberk

✔ REKVALIFIKACE INSTRUKTOR PILATES, Praha

✔ REKVALIFIKAČNÍ KURZ INSTRUKTOR JÓGY, Praha ✔ REKVALIFIKAČNÍ KURZ INSTRUKTOR

4. 8. 2014 – pondělí

ZTV, Praha

✔ FISAF GO|UP BASIC, Praha 12. 9. 2014 – pátek

12. 7. 2014 – sobota ✔ KURZ TRENÉR SE ZDRAVOTNÍM ZAMĚŘENÍM, Praha ✔ TRX – OSOBNÍ TRENÉR, Pezinok

11. 8. 2014 – pondělí ✔ SEMINÁŘ CORE A – STABILIZAČNÍ

VÝŽIVU NUTRIS, Praha – Vestec

SYSTÉM, Praha

✔ ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ HEAT PROGRAM – LEVEL III, Praha

✔ VÍKENDOVÝ KURZ PORADCE PRO

14. 9. 2014 – neděle 12. 8. 2014 – úterý

✔ BODY & BALANCE, Pezinok

✔ BYZNYS PLÁN PRO ZAČÁTEČNÍKY, 15. 7. 2014 – úterý

Praha

✔ KURZ KINESIOTAPING, Praha

19. 9. 2014 – pátek ✔ BAZÉNY, SAUNY & SPA 2014, Praha

15. 8. 2014 – pátek 16. 7. 2014 – středa ✔ SEMINÁŘ DRŽENÍ TĚLA – STABILIZACE KYČELNÍHO KLOUBU A CENTRACE

✔ BOSU BALANCE TRAINER – CORE, Praha

20. 9. 2014 – sobota ✔ BAZÉNY, SAUNY & SPA 2014, Praha

✔ PILATES MODUL- II, Praha

✔ SEMINÁŘ MASTER TRAINING

16. 8. 2014 – sobota

✔ SPECIALIZACE TECHNIKA JÓGOVÝCH

DOLNÍ KONČETINY, Praha

POWERJÓGY, Praha

18. 7. 2014 – pátek

✔ CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, Praha

✔ PILATES MODUL – I, Praha

✔ TRX – OSOBNÍ TRENÉR, Žamberk

19. 7. 2014 – sobota

23. 8. 2014 – sobota

✔ SEMINÁŘ UMĚNÍ JÓGOVÉHO DOTYKU A

✔ VIPR INTERNATIONAL, Žamberk

POZIC A UPRAVOVÁNÍ POZIC, Praha 21. 9. 2014 – neděle

ASISTENCE V ÁSANÁCH, Praha

23. 9. 2014 – úterý 24. 8. 2014 – neděle

22. 7. 2014 – úterý

✔ FLOWIN PILATES, Praha

✔ FLOWIN® BASIC, Praha

✔ KONFERENCE „KAM MÍŘÍ ČESKÉ FITNESS“, Praha

✔ JAK PRODÁVAT ČLENSTVÍ VE FITNESS/ WELLNESS KLUBU, Praha

25. 8. 2014 – pondělí

25. 9. 2014 – čtvrtek

✔ FISAF JÓGA BASIC, Praha

✔ DĚTSKÝ DEN FITNESS 2014, Praha

23. 7. 2014 – středa ✔ KURZ INSTRUKTOR FITNESS, Praha

✔ EUROPEAN TAEBO BASIC – TRAINER, 27. 8. 2014 – středa ✔ KURZ INSTRUKTOR FITNESS, Praha

WELLNESS KLUBU, Praha

26. 7. 2014 – sobota ✔ ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ HEAT PROGRAM - – BASIC, Praha

Praha ✔ JAK PRODÁVAT ČLENSTVÍ VE FITNESS/

29. 8. 2014 – pátek ✔ SPECIALIZACE BODYSTYLING INSTRUCTOR, Praha

28. 9. 2014 – neděle ✔ TRX – OSOBNÍ TRENÉR, Pezinok

28. 7. 2014 – úterý ✔ INTENZIVNÍ KURZ INSTRUKTOR JÓGY (SPECIALIZACE HATHAJÓGA), Luhačovice

44

31. 8. 2014 – neděle ✔ WORKSHOP PERSONÁLNÍ TRÉNINK V TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU, Praha

Kompletní kalendář najdete na www.FitnessBusiness.eu/Kalendar

Fitness Business 2 | 2014


Fitness Business 2 | 2014 FitnessBusiness 1 | 2013

5


téma

Začínáme podnikat ve fitness Podnikání ve fitness je jako jakékoliv jiné podnikání. Jen víc přitahuje nadšence, kteří zpravidla mají kladný vztah ke sportu a fitness, ale často netuší mnoho o provozu a ekonomice. Je tedy podnikání ve fitness pro každého? Rozhodně ne. Již mnozí si na něm vylámali zuby a nakonec jim zůstalo vybavení, které se horko těžko snaží prodat, a nemnoho prostředků na kontě.

foto: Nové fitness,

Jak to tedy udělat tak, aby provoz fitness centra byl bezchybný, ekonomika perfektní, zákazníci spokojení a provozovatel stihl vše v čase, který to vyžaduje? Posbírali jsme rady a tipy jak od úspěšných provozovatelů, dodavatelů, poradců i manažerů klubů, či franšíz. V našem průvodci si své najdou ostřílení matadoři z řad provozovatelů center, stejně jako ti, kteří potřebují získat prvotní důležité informace.

6

Obsah tématu: Jak začít podnikat (s)právně? 7-8 Business plán a jeho nezbytnost 10 Provozování indoor walking studia a jeho ekonomika 12 Otevření menšího centra vyžaduje cit i pokoru 13 Systém je třeba vybrat ještě před stavbou 14 Od spokojených klientů k fanouškům 16 Šatna není nutné zlo 17 Členství ano, nebo ne? 18 Franšíza je cesta – rozhovor s Petrem Kořínkem 20 - 24 Přehled franšízových konceptů pro fitness 25

Fitness Business 2 | 2014


začínáme podnikat

Jak začít podnikat (s)právně? Rady obsažené v tomto článku jsou zpracovány na základě právní analýzy České komory fitness, aktualizované podle stávajícího právního rámce. Pomohou tak zejména zájemcům o podnikání v ČR, neboť na Slovensku podobná analýza neexistuje. Lze však v jistých bodech očekávat velkou podobnost. Co je fitness centrum?

pouze živnost volná: Provozování tělový-

majetkem a společníci ručí pouze do výše

Fitness centrum je z pohledu legislativy

chovných zařízení.

svého nesplaceného vkladu. To se však

prostor pro konání pohybových aktivit,

Výhody: Po právní úpravě u společností

s novým občanským zákoníkem upravu-

které mají za cíl všeobecnou fyzickou

s ručením omezeným ztratila živnost své

je. Dříve platila povinnost minimálního

kondici, zdatnost, zlepšování držení těla,

výhody v nižší finanční zátěži při slože-

základního jmění společnosti s ručením

rozvoj svalstva a podobně. Většina center

ní základního jmění. Nicméně přesto je

omezeným (s. r. o.) ve výši 200 tis. Kč.

dnes nabízí také mnoho jiných služeb

finančně a administrativně méně náročné

Tím společnost ručila za svoje podnikání

jako masáže, saunu, vířivky, poradenství,

stát se živnostníkem. Další, pro mnohé

případným věřitelům. Ve skutečnosti opak

prodej různých doplňků výživy a jiné. Při

podstatnější výhodou je jednoduchost ad-

byl pravdou. Dnes tato povinnost zaniká

poskytování těchto služeb je samozřejmě

ministrativy. Tu drobní živnostníci zvládají

a s. r. o. je možné založit se základním

nutné splňovat podmínky k tomu, abyste

většinou sami, nemusí si proto zpravidla

kapitálem již od jedné kuruny.

spadali do kategorie fitness centra.

najímat účetní nebo právníky.

Živnost nebo firma? Co se týče samotného založení, je třeba

Nevýhody: Na druhé straně zajišťují

Nevýhody: Za závazky ručíte celým svým

případnou ochranu věřitelů s. r. o. kromě

majetkem v plné výši.

ustanovení o správě majetku společnos-

Pokud se naopak rozhodnete založit

ti a odpovědnosti také pravidla o testu

mít jasno v tom, jestli chcete podnikat jako

si fitness centrum jako právnická osoba

insolvence, které společnosti zakazují

fyzická nebo právnická osoba. Pokud se

(PO), je určitě pozitivní, že tuto možnost

poskytovat určitá plnění v případě, že by si

rozhodnete podnikat jako fyzická osoba,

má každá PO bez ohledu na formu nebo

tím způsobila úpadek. Odpovědnost se tak

znamená to, že musíte být vlastníkem živ-

zaměření. V praxi to znamená, že si může-

více přenáší na majitele a jednatele. Tím

nostenského listu, máte podle obchodního

te za tímto účelem založit nebo využit už

se rizikem přibližuje podnikání na ŽL.

zákoníku statut podnikatele a zapisujete se

existující s. r. o., akciovou společnost nebo

do živnostenského rejstříku.

kteroukoli jinou formu. Fitness centrum tak

počítat s větší časovou i finanční nároč-

může provozovat třeba škola, obec nebo

ností, o čem vypovídají třeba větší nároky

církevní spolek.

na účetnictví, a tím potřeba angažování

Živnostenský list může získat každá osoba po dosažení 18 let, která je bezúhonná a způsobilá k právním úkonům. K provozování fitness centra je potřeba

Výhody: Právnické osoby ručí na rozdíl

Při zakládání právnické osoby je nutno

odborné účetní.

od živnostníků jenom svým obchodním

Živnosti pro provozování fitness centra, či studia

Založení živnosti Fyzická osoba

Právnická osoba

Volné

občanský průkaz

čistý trestní rejstřík

Začít podnikat ve fitness branži je relativně

zaplacení správního poplatku 1000 Kč (za všechny živnosti dohromady)

doklad prokazující právní důvod k užívání prostor podnikání (smlouva o umístění sídla s pronajímatelem prostor atp.)

jednoduché. Pro provozování fitness centra

doklad prokazující právní důvod k užívání prostor podnikání (není nutné v případě umístění sídla podnikání na adrese trvalého bydliště)

sepsání společenské smlouvy u notáře

složení základního kapitálu ve výši minimálně 1 Kč

Fitness Business 2 | 2014

je totiž dle zákona třeba pouze živnost volná. Podle druhu činnosti zvolíte minimálně první živnost v pořadí. Ostatní jsou volitelné, dle záběru služeb: ● Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.

7


téma

● Velkoobchod a maloobchod – pro činnost prodeje nápojů, doplňků atp. ● Poradenská a konzultační činnost, zpra-

a skupiny. Přesný výčet činností, které

(trenér, instruktor, masér atp.), potřebné

spadají pod tuto živnost, je uvedený na

pro vázanou živnost, je nutné odbornost

stránkách MŠMT.

cování odborných studií a posudků – pro

prokázat, a to u každého jednotlivého

poradenskou činnost klientům i institu-

pracovníka.

cím.

Pokud například budete provozovat

● Provozování solárií – provozování a údržba zařízení solária k bezprostřednímu použití spotřebiteli tak, aby při jeho

skupinové lekce či poskytovat služby osob-

použití nedošlo k překročení povolených

pokud plánujete pronájem věcí, pomů-

ního tréninku, každý jednotlivý instruktor

dávek záření, a tím k poškození zdraví

cek, kol, obuvi atp.

nebo trenér musí mít odpovídající vzdělání

člověka.

● Pronájem a půjčování věcí movitých –

(VOŠ, VŠ, nebo rekvalifikační kurz, popř.

● Masérské, rekondiční a regenerač-

nost – v případě plánů provozovat dětský

zkoušku z profesní kvalifikace) v tělový-

ní služby – poskytování sportovních,

koutek.

chovném směru. Platí také, že lektor

rekondičních a regeneračních masáží.

s rekvalifikačním kurzem na jógu nemůže

Řadíme sem ty, které jsou provozovány

provozování vzdělávacích kurzů, kurzů

dělat např. osobního trenéra a naopak.

na zdravých jedincích a neobsahují lé-

pro děti atp.

Není naopak podstatné, jestli spolupracov-

čebný proces. Nepatří sem však všechny

ník má spolupráci s fitness centrem na bázi

techniky, například reflexní masáž nebo

● Poskytování služeb pro rodinu a domác-

● Mimoškolní výchova a vzdělávání – pro

Je lepší zaregistrovat více živností na-

různé speciální procedury.

jednou. Pokud se rozhodnete svou činnost

ŽL, dohody nebo pracovní smlouvy.

později rozšířit, za každé rozšíření o jednu

Přehled živností:

Pro získání živnostenského listu je tedy

či více živností opět platíte 1000 Kč správní

● Poskytování tělovýchovných

třeba postupovat tak jako v případě volné

a sportovních služeb – podle definice

živnosti, ale navíc máte povinnost předlo-

pod tímto pojmem rozumíme výuku

žit potřebný doklad o odborné kvalifikaci.

Vázané

dovedností příslušného sportovního

Může jim být maturitní vysvědčení, vyso-

Jak již bylo uvedeno, k provozování

odvětví, a s tím spojené organizování

fitness centra v podstatě stačí volná

sportovní činnosti pro jednotlivce

koškolský diplom a jiné. « Katarína Šlesaríková

poplatek.

8

živnost. Avšak pro činnosti odborné

Fitness Business 2 | 2014


začínáme podnikat

Panatta - nikdy dříve tak dostupná! FEnIX made and designed in italy

Fitness pro trade s.r.o.

Výhradní distributor pro Česko, sloVensko a polsko tel.:Business +420 603 867 253 Fitness 2 | 2014

www.panatta.cz


téma

Začínáme podnikat ve fitness Business plán

o tom, na co si dát pozor v začátcích

Měl by být tvořen ve spolupráci či za

podnikání ve fitness, a to maximálně na

supervize ekonomicky a marketingově

jednu A4. Těžší úkol, hraničící se sci-fi,

vzdělané osoby, aby jeho jednotlivé části

odměny personálu, pokud jsou na ně

jsem už dostat nemohl. Jedna strana by

nebyly jen „zbožným přáním“, ale reálně

vázány.

nestačila ani na hesla či nadpisy jednot-

dosažitelnou skutečností.

Pokud na žádnou část příjmů a nákladů nezapomenete, dosadíte je do časové osy

livých kapitol takové studie, pokud by

Business plán lze obecně rozdělit

měla obsáhnout vše, na co je potřeba

na část příjmovou a část výdajovou.

a budete předpokládat nárůst klientů

myslet.

Výdaje-náklady jsou investiční, fixní

v průběhu času, zjistíte, kdy se z provoz-

a variabilní.

ně záporných výsledků máte dostat do

Soustředím se tedy pouze na jednu

Do investičních nákladů počítáme po-

zisku. Samozřejmě musíte počítat i s ná-

často opomíjená a přehlížená a důsled-

čáteční vybavení (například stroje, šatní

klady na pokrytí rozjezdu, tedy provozně

ky jejího podcenění či úplné absence

skříňky), jejichž hodnota se postupně

záporných čísel.

jsou v následném denním provozu

snižuje, až za nějakých pár let musíme

fitness centra překvapující až zničují-

investice obnovit. Po celou tu dobu je

porovnat s business plánem. Čím lépe

cí. Tou výsečí je business plán. Reálně

tzv. odepisujeme. Na investice použije-

jste odhadli svůj potenciál a správně

postavený a v běžném provozu dodržo-

me buď vlastní peníze, nebo nám někdo

nastavili business plán, tím lépe se vám

vaný.

půjčí (například banka). V tom případě

jej bude dařit dodržovat či překračovat.

se jednotlivé splátky přesunou do kapi-

Ale business plán mít musíte!

výseč, která bývá v přípravách velmi

Business plán, který reflektuje zaměření, cílovou skupinu, místo, velikost

toly fixních nákladů.

Každý měsíc musíte reálné výsledky

Bohužel se docela často setkáváme s provozovateli, kteří business plán ne-

fitness centra, rozsah a úroveň poskyto-

Fixní náklady jsou ty, které musíte

vaných služeb a schopnosti celého týmu

platit, ať už přijde tisíc zákazníků za tý-

měli a nemají. Měli jen nadšení, myšlen-

od majitele či managera po uklízečku.

den, nebo nikdo. Do této kategorie patří

ku, radost ze cvičení. Podívali se, kolik si

Než se však ke klíčovým bodům busi-

nájem, leasing, splátky úvěru, paušály

za cvičení účtuje konkurence a doufali,

ness plánu dostaneme, alespoň heslovitě

telefon/internet, hlídací služba apod.

že jim to nějak vyjde. Někdy měli štěstí…

o dalších nezbytnostech podnikání ve

A také fixní část platů zaměstnanců,

fitness i s nasměrováním, kde relevantní

včetně všech povinných odvodů.

informace získáte.

Variabilní náklady se liší podle toho,

A ještě na jednu věc bych rád začínající podnikatele ve fitness upozornil. Na riziko nekalé konkurence. Bohužel stále

jaká je sezóna, kolik přišlo lidí, kolik se

ještě existují provozy, které balancují na

najdete v sekci Právní poradenství na

nakoupilo zboží. Tedy náklady na teplo,

hraně šedé ekonomiky, či ji překračují.

stránkách České komory fitness.

vodu, elektrickou energii, nákup zboží na

Nepíše se mi to snadno, ale jsou fitness

bar, spotřeba hygienických potřeb a další.

centra, kde se snaha ušetřit náklady

různé typy center najdete v příručce

Také variabilní složka platů zaměstnanců,

mění na nedodržování pravidel hospo-

Strategie úspěšného fitness centra na

včetně odvodů a náklady na marketing.

dářské soutěže, vyplácení odměn mimo

Právní souvislosti – obecný základ

Rozsah a skladba vybavení – pro

stránkách novefitness.cz.

Příjmy jsou v podstatě všechny varia-

smluvní rámec, nepřiznávání příjmů a vytváření černých fondů.

Technické parametry prostoru

bilní. I když máte roční smlouvy o člen-

– najměte autorizovaného inženýra ve

ství, je variabilní, kolik takových smluv

stavebnictví pro posouzení vhodnosti

máte. Členství pouze snižuje nejistotu

postavit nelze. Dlouhodobě nemůže fun-

prostor, a to včetně vzduchotechniky.

a dává určitou záruku predikovatelných

govat, ale krátkodobě kazí trh. Už proto,

příjmů i v době mimo sezónu. Některé

že si nemůžete být jisti, kdo podniká

příjmy s sebou nesou přímou vazbu na

korektně, a kdo ne, se nemůžete řídit

variabilní náklady. Například čím větší

cenami konkurence, ale jen svým vlast-

Strategii úspěšného fitness centra na

příjmy z prodeje zboží na baru, tím větší

ním business plánem.

výše uvedených stránkách.

náklady na pořízení zboží, případně na

Uzavírání smluv – najměte právníka, aby odhalil případná rizika. Volba cílové skupiny – najdete ve

10

Tomáš Krmíček, club manager STAR TRAC health club

Byl jsem osloven, abych napsal článek

Seriózní podnikání na tomto principu

Přeji vám úspěch! «

Fitness Business 2 | 2014


začínáme podnikat

Fitness Business 2 | 2014


téma Provozování indoor walking studia a jeho ekonomika Příprava provozu velkého fitness centra

Nové centrum je výhodnější otevřít

s více službami vyžaduje detailní zpraco-

o kapacitě dvou sálů než pouze s jedním

vání analýzy a kompletní sadu informací,

sálem. A Michal Pietrak přidává, co by

které by vydaly na celou knihu. Pojďme

dále nemělo chybět: „Malé posezení

se alespoň stručně podívat, jaká spe-

(kavárnička) + malé dětské hřiště

cifika bude mít, pokud se rozhodnete

(koutek).“

provozovat HEAT centrum pro indoor

Podrobná čísla říkají:

walking.

•S ál HEAT Program: 60 m2,

.

kapacita 10 lidí (HEAT Program

Prostory a specifika provozu centra „Vždy záleží, kolik pásů budete chtít provozovat a také jaký druh centra chcete vytvořit. Pokud se jedná o stávající

circuit – 20 lidí). • Sál active, funkční sál: 80 m2, kapacita 15 lidí, náplň – TRX, kruhové tréninky, jóga, Pilates, břišní pekáč atd. • Dětské hřiště: min. 9 m2, 2-4 děti

Příjmy z kavárničky: posezení 5 000-8 000 Kč

fitness centrum, kde máte již nějaký sál,

ideálně, nebo 20 m2 pro 5-7 dětí;

Celkem tedy: 195 000 Kč – 20 %

který je nevyužitý, popřípadě s nízkou

nutný je odborný dohled, aktivní

(nenaplněná kapacita) = 156 000 Kč

návštěvností, potřebujete prostor cca

hlídání dětí, programy pro děti.

40 m2 na 11 pásů,“ vysvětluje Michal Pietrak z firmy HEAT Trade. Pro provoz musí mít provozovatel živnostenský list

•M alé posezení s recepcí + šatny: cca 40-60 m2. •C elkem tedy: 220 m2.

Orientační náklady: Nájemné: 12 000-18 000 Kč Energie: 5 000-7000 Kč Mzdy zaměstnanců: 25 000-40 000 Kč

na vázanou živnost – poskytování a provozování tělovýchovných

(obvykle již se mzdou majitele/

a sportovních aktivit.

majitelky) Rezervační systém + web měsíčně:

Michal Pietrak výčet doplňuje: „Potřeba jsou určité zkušenosti v podnikání či

1 000 Kč

alespoň osoba, která má zkušenosti

Poplatky OSA, Integram, OAZA:

z fitness oboru či z podnikání ve služ-

3 000 Kč

bách. Dále je zcela určitě potřeba znalost

Režijní náklady: 5 000 Kč

daného místa podnikání a infrastruktury

Náklady celkem maximálně:

pro následnou komunikaci a propagaci

74 000 Kč

centra.“

Rozdíl příjmy – náklady: 156 000 Kč - 74000 Kč = 82 000 Kč

Finance

12

Investice: cca do 1 000 000 Kč

Základní kalkulace: 10 pásů x 3 lek-

Ekonomika takovéhoto centra měsíčně

ce denně x 100 Kč (průměrná lekce

Sál HEAT Program:

do roku a půl. V případě provozování

110-140 Kč za jednu lekci) x 24 dní

viz kalkulace nahoře

na klubové členství a s cenou členství

v měsíci - 72 000 Kč - 20 % = 57 600 Kč

Sál active: 70 Kč průměr za lekci

700 Kč měsíčně pak vychází ekonomi-

Kalkulace pro fungující fitness:

x 15 lekcí týdně x 15 lidí x 4 týdny

ka s 300 členy na ziskovost ještě lepší,

10 pásů x 5 lekcí x 100 Kč x 24 dní

= 63 000 Kč – 20 % = 50 400 Kč

zhruba 136 000 Kč a s ještě menší oče-

v měsíci = 120 000 Kč - 20 %

Dětský koutek: cca 3 000-4 000 Kč

kávanou návštěvností. «

= 96 000 Kč

příjmů z hlídání dětí.

Návratnost takového centra je cca

Karel Jarušek

Fitness Business 2 | 2014


začínáme podnikat

Otevření menšího centra

vyžaduje cit i pokoru V současné době vzniká s nároky spo-

a porovnat vhodné nabídky včetně

je přesvědčit sebe sama, že firma bude

lečnosti na člověka mnoho míst, kde se

následného servisu; vybavení interiéru

stále lepší a lepší a nezažije propady.

lze uvolnit a relaxovat. Otevírá se mnoho

i prostorové uspořádání konzultovat

menších sportovních, jógových nebo

s architektem nebo feng shuei po-

wellness center s cílem upevnit zdraví,

radcem z hlediska dobrého působení

ve kterých se projeví naše přesvědčení

zbavit se stresu a zlepšit kondici, even-

energií, vybavení interiéru pořizovat

o záměru celého podnikání. Jsou to

tuálně zhubnout.

„levně“ s kombinací dražších doplňků

zkoušky (reakce na situace), které

– možnost průběžných úprav a změn

přicházejí a buď podnikání posílí, anebo

ve vybavení interiéru),

zničí. To je přirozený proces, kterého

Tyto motivy většinou vedou lidi k pravidelnému cvičení. Životní zrychlení, kterému je člověk vystavený,

• konkurenci (nebát se a přinést svou

Propady jsou součástí vzestupu, proto je nutné, aby přišly slabší chvíle,

není třeba se bát.

napomáhá vzniku různých menších rela-

jedinečnost na trh, zaměřit se určitým

xačních center, kde téměř individuálním

směrem a svou jedinečnost vyzdvih-

a smýšlení o konkurenci jako o něčem

způsobem pečují o psychickou a fyzi-

nout),

špatném. Naopak. Konkurence je motiv,

kou kondici zákazníka. Tato centra jsou

• profesionalitu (školený, přívětivý

Vyvarovat by se člověk měl závisti

jak v rámci dobrých mravů pracovat na

oázou, chrámem, kam člověk přichází

a milý personál, poskytované služby

kvalitě poskytovaných služeb, aby pro-

odevzdat své problémy. Odloží je na

certifikovanými trenéry a instruktory,

vozovatel sám, rád využil služeb svého

základě prováděného pohybu a domů se

terapeuty),

centra. «

vrací oživený a regenerovaný. Tento základní proces velice dobře

• intuici (dělat to, co člověk cítí a čemu věří).

podpoří i menší prostor, kde personál

Při plánování otevření centra

lépe vnímá pravidelné klienty a dokáže

je třeba dát si pozor na:

s nimi navázat lepší kontakt než při vel-

• kolaudaci (pro jaké účely jsou prostory

ké obrátce lidí. Záleží opět na člověku. Může si vybrat, kam jít cvičit, má možnost dle své nálady zvolit prostředí, ve kterém chce trávit svůj volný čas.

zřízeny), • smlouvy (složité kličky ve smlouvách, výpovědní doba), • poplatky za služby (množství poplatků

Při plánování otevření centra

může zvednout „nízký“ nájem, často

je třeba myslet na:

se poplatky mohou vyrovnat pronájmu

• cíl a záměr (stanovení spektra služeb,

za m2),

cenová politika, profesionální zajištění

• rentabilitu (rychlá očekávání zisku),

služeb),

• kvalitu poskytovaných služeb (nespo-

• energetické vnímání zvoleného místa (pokud volíte do pronájmu místo, které bylo několikrát pronajímáno

kojit se s neodborným poskytnutím služeb za cenu zisku), • konkurenci (manévry konkurence

a střídaly se služby i provozovatelé,

a případný strach, který vyvolá snížení

je vhodné zjistit, proč docházelo k tak

cen konkurencí – každá kvalitní služba

častému střídání – nesvědčí o vhod-

má svou cenu, přestože o několik ulic

ném místě), • dopravní obslužnost (co největší spektrum dopravy v případě velkých měst), • koncentraci lidí (business area, frekventované místo), • rozpočet (zjistit si cenové možnosti pro vybavení u více dodavatelů

Fitness Business 2 | 2014

dál je služba levnější). Otevření menšího centra (ale i velkého) umožňuje provozovateli být svobodný a nezávislý. Je třeba pěstovat víru v sebe sama, své schopnosti, možnosti a vydržet také poklesy, které jsou přirozené ve vývoji firmy. Velkým neduhem

Vašek Krejčík Provozovatel Energy Studií a obchodní ředitel Power Yoga Akademie

13


téma

Systém je třeba vybrat ještě před stavbou

Přestože to na první pohled není vidět, podnikání ve fitness nejsou jen usměvavé trenérky a nablýskané stroje, ale také hodně papírování, rezervace klientů a vedení účtů. Výběru rezervačního a manažerského systému je proto třeba věnovat stejné úsilí jako vybavení a personálu.

Kdy vybírat systém pro rezervace a řízení centra? Na rezervační systém je třeba myslet

Tři nejčastější chyby provozovatelů při výběru systému • Vybírají jen rezervační systém, který nedokáže reagovat na rostoucí potřeby. • Vybírají dodavatele bez zkušeností a referencí. • Přemýšlejí o systému, až když je fitcentrum hotové a připravené k provozu.

už před stavbou nebo rekonstrukcí.

vaným softwarem dokážete zautomati-

Promyslete, kam umístit turnikety, kudy

zovat vstupy stálých klientů a zamezit

povede kabeláž, konzultujte možnosti

„černým vstupům“.

jak s dodavateli, tak s projektantem

U klubových center, kde má zákazník

je totiž lidská chyba či příležitost velkým nepřítelem příjmů provozovatele.

Výběr spolehlivého dodavatele Dodavatele je třeba vybírat velmi pečlivě, protože změna dodavatele systému není stejná, jako když se rozhodnete změnit svého mobilního operátora. Podle čeho tedy vybírat? Oslovte více dodavatelů a zjistěte, který vám dokáže poradit a inspirovat vás už ve fázi projektu. Myslete také na to, jak je rezervační systém přehledný pro vás a ty, kteří s ním budou pracovat, zda nabízí mož-

jednotlivé části v ceně měsíčního poplat-

nost onlinových rezervací, onlinových pla-

ku, je rozhodně pro klubovou atmosféru

teb a dalších volitelných rozšíření, které

stavu o tom, jak budou ovládány šatní

lepší volit možnost neomezeného pohybu.

nemusíte využít hned v počátku, ale do

skříňky (zda budou hlídané systémem,

A tak je vhodné turnikety, či čtečky na

budoucna se mohou rozhodně hodit.

nebo po staru visacími zámky) a také,

kódové karty či čipy umístit pouze

zda máte ohlídané, že se zákazníci ne-

u vstupu. U center, kde se platí za jednot-

jako klientská podpora, délka působení

budou pohybovat tam, kde nemají.

livé služby, je určitě vhodné ohlídat, že

na trhu a celkové nabyté zkušenosti by

zákazník dostane pouze to, za co si platí.

pak měly být naprosto zásadním výběro-

a architektem. Neméně důležité je mít jasnou před-

Očekávání teď a do budoucna se mo-

Zázemí poskytovatele celého řešení

vým kritériem, které vám do budoucna

hou výrazně lišit. Vybírejte systém, který

Platí to i pro kontrolu personálu, který

zvládá víc než vyplňovat kolonky v kalen-

zákazníka nemůže samovolně vpustit do

může otevřít mnoho možností a také

dáři. Ideální je takový, který se přizpůsobí

jednotlivých částí zařízení bez kontroly.

ušetřit spoustu peněz. A když si nebude-

velikosti centra a pomůže s automatizací provozu i se správou účtů klientů. „Zákazníci chtějí ušetřit pár set měsíčně a sáhnou po, nadsazeně řečeno,

Podle vlastních zkušeností centra, která fungují na vstupy a zavedla turniketový systém, zpravidla zvýší své tržby na některých sportovištích až o 50 %. Často

te jistí, vezměte si referenci a zavolejte těm, kteří již systém používají. « Karel Jarušek, Nina Teodorová Foto: Clubspire

lepším kalendáři. Postupně zjistí, že lépe funguje specializovaný systém, ve kterém spravují rezervace, mají v něm pokladní systém, skladové hospodářství, funkce pro motivaci klientů i detailní manažerské přehledy. Zjišťují, že když mají vše v jednom, ušetří,“ říká Michal Navrátil z Clubspire.

Turnikety hlídají personál za vás Zvažte, zda hned na začátku neinvestovat do turniketů. Počáteční investice se rychle vrátí a v kombinaci se specializo-

14

Fitness Business 2 | 2014


začínáme podnikat

Fitness Business 2 | 2014


téma

Od spokojených klientů k fanouškům V letech 1997 až 2013, kdy jsem působil ve fitness branži v Holandsku, zde trénovala ve fitness klubech čtyři procenta holandské populace. Do roku 2014 se toto číslo vyšplhalo až na 12,5 %, což je jedna z nejvyšších hodnot v Evropě. Dnes jsem dostal za úkol odpovědět na otázku, co v současné chvíli brání v Česku a na Slovensku k většímu růstu počtu návštěvníků ve fitness klubech. Růst

během odpolední špičky, ale přes den

Růst ve fitness branži způsobil větší příliv

zůstávaly extra sály stále prázdné.

klientely, ale také konkurence. Musel jsem

Obrat stoupal, ale současně s ním i ná-

se svým fitness klubem přizpůsobit,

klady. Když se na to podívám s odstupem

z 600 m2 na 900 m2, z 1300 m2 až na

času, měli jsme spoustu kvalit, ale procen-

konečných 1600 m . Nevyhnul jsem se

to klientů osobních tréninků nestoupalo

velké investici do přestavby a mimo jiné

a ukázalo se, že to není ten pravý způsob,

ani investici za extra vybavení.

jak oslovit velkou masu lidí.

2

Konzument očekává, že budou všechny stroje volné, neboť má v plánu

Průzkum

strávit 30 minut na jednom crosstraineru.

V systému pro administraci členů jsme

Na tuto poptávku reagujeme nabídkou

mohli přesně sledovat retenci (schopnost

velkých sálů plných posilovacích a kardio

udržet klienta, pozn. red.). Ale abych

strojů.

pravdu řekl, nevěděli jsme, jestli klienti

zumby, u kterých klienti nedocílili měřitel-

s jednorázovým vstupem do fitness a na

ného výsledku a nakonec víra ve výsledek

klubů, utrácíme spoustu peněz za nové

skupinové aktivity také skutečně dosáhnou

prohrála. Následkem toho nás demotivova-

stroje, abychom během odpolední špičky

požadovaných výsledků.

ný klient po třech měsících opustil, aby to

Udivující je, že my, majitelé fitness

udrželi klienty spokojené. Paradoxní je, že

Z průzkumu totiž vyšlo, že pouhých

Tak to bylo i v případě Thai-Bo a později

příští rok možná zkusil znovu.

přes den nám ve fitnessech stojí prázdná

sedm procent klientů fitness klubů opravdu

kola, běžecké pásy a crosstrainery. Odlišuji

dosáhne požadovaných výsledků. To je

sel. S „chytrou“ konstrukcí členství jsme

se tímto od ostatních? U konkurentů to

z velké části procento klientů, které inves-

obrat přece jen mohli ovlivnit, ale zajistit

přece chodí stejně...

tuje do osobních tréninků a programů na

kontinuitu velké skupiny klientů se nám

hubnutí. S politováním však malé procento

nedařilo.

Odlišit se

klientů, přestože jsem investoval do vzdě-

Odpovědí je odlišit se od ostatních.

lání svých zaměstnanců.

Obzvláště v dnešní době, kdy přibývá

Odpovědí tedy nebyly specifické vě-

Tato skutečnost byla zřejmá i z čí-

Fanoušci Hledal jsem řešení, které by mi přines-

nízkonákladových klubů. To byl důvod,

domosti mých zaměstnanců, ale potřeby

lo více fanoušků namísto spokojených

proč jsme se daleko více specializovali na

mých klientů.

klientů. A když píšu fanoušků, myslím tím

skupinové aktivity a osobní trénink. Z toho

spokojené klienty, kteří se budou chtít

pak vyšel funkční trénink. S rozsáhlou

Zjištění

svým výsledkem pochlubit ostatním. Díky

nabídkou skupinových aktivit a velkým

Zjistil jsem, že růst fitness branže nebyl

nim získám další spokojené klienty, kteří

fokusem na hubnutí se moji trenéři stali

způsoben pouze profesionalizací klubů a

dosáhnou požadovaných výsledků a budou

specialisty na hubnutí.

personálu. Branže také rostla z toho důvo-

mít potřebu podělit se o svou dobrou zku-

du, že přišla nabídka nových aktivit,

šenost s ostatními.

Ve skutečnosti má každá výhoda

16

Pjotr Ghering je původem z Holandska, kde po ukončení studií učitele sportu a marketing se zaměřením na sport pracoval 17 let v různých fitness klubech. Byl také 12 let majitelem Fitness & Health Center a mimo jiné i Sport Medical Center. V současné chvíli společně s partnerkou Markétou Richterovou pomáhá zlepšit podnikání pod značkou milon circle podnikatelům v Česku a na Slovensku.

i svou nevýhodu. Rozsáhlá nabídka skupi-

o kterých si klient myslel, že díky nim za

nových aktivit způsobila přeplněnost šaten

pár týdnů zhubne.

Abych tohoto efektu ve svém klubu docílil, začali jsme pracovat s novým

Fitness Business 2 | 2014


začínáme podnikat konceptem, 12 automatickými onlinový-

To se odrazilo v lepším prodeji, klientům

tom jsem s podobnou investicí na pouhých

mi stroji: milon circle. Před tím, než byly

byla věnována větší pozornost, a klub tak

45 m2 již během jednoho roku dosáhl bodu

stroje nainstalovány, jsme s milon coach

získal více fanoušků.

zvratu. Jsem rád, že jsem těch 45 m2 včas

detailně prodiskutovali celou strategii,

Ukázalo se, že to bylo řešení pro lidi,

která byla šitá na míru pro moji organi-

kteří až tak sportu neholdovali, ale rádi by

zaci.

dosáhli výsledků. Jednoduše, bezpečně

našel, tím jsme získali jakousi pomyslnou (hotelovou) hvězdičku. Přestože to bylo proti vůli mého club

a efektivně trénovat podle správných tré-

managera (který byl také osobním trené-

zaškoleni do nových pracovních postupů

ninkových principů s přesně danou délkou

rem), už vím, že šlo o nejlepší rozhodnutí,

a prodejních (sales) dovedností. Tento kon-

a intenzitou. S trenéry, kteří jako tým

jaké jsem kdy udělal. Nakonec to potvrdila

cept změnil jejich postoj a motivaci. Stali

věnují klientům pozornost.

i volba mého club managera, který se po

Všichni moji zaměstnanci byli intenzivně

se proaktivnějšími a celý tým manažerů,

Později jsem si uvědomil, že jsem si

recepčních, trenérů a instruktorů skupino-

všechny ty přestavby a investice měl uše-

vých aktivit začali efektivně spolupracovat.

třit, 10 let mi trvalo, než se mi vrátily. Při-

mém rozhodnutí klub prodat ucházel o místo ve firmě milon. « Pjotr Ghering

Šatna je důležitý základ centra Při stavbě fitness či wellness centra jsou

ním mohou návštěvníky velmi rozladit,“ do-

prostory šaten jedny z nejdůležitějších.

plňuje Ing. Daniela Frajtová ze společnosti

Řada provozovatelů na ně neklade příliš

Frajt, zabývající se právě vybavením šaten.

Trendem jsou kvalitní materiály a pestré barevné kombinace

velký důraz, a tak se pak klienti často tísní

Daniel Šiller ze společnosti Tritón Pardu-

Podle zkušeností firmy Tritón Pardubice

v prostorách, které jsou naprosto nevyho-

bice doplňuje: „Je třeba věnovat pozornost

vzrůstá náročnost zákazníků na prove-

vující. Čeho se vyvarovat a co si pohlídat

dostatečnému prostoru pro uličky, dostat-

dení, která nevychází jen z ceny, ale

při jejich budování?

ku místa jak k sezení, tak pro snadný úklid

také z kvality zpracování. Některé spo-

v prostoru šaten.

lečnosti pak nabízejí také individualizaci

Jak správně naplánovat prostor šaten

formou potisku skříněk či velmi desig-

Před začátkem provozování centra je třeba

Materiály vhodné pro šatní skříňky

naplánovat maximální možnou kapacitu

Šatní skříňky by podle Daniela Šillera

centra ve špičce a v nejsilnějším období.

měly být vyrobeny z kvalitních materiálů

Výběr dodavatele

Podle těchto údajů je pak možné plánovat

umožňujících snadnou údržbu. „Kvůli velké

Samozřejmostí by při výběru šatních skříní

šatnu tak, aby její kapacita odpovídala

fluktuaci zákazníků je také dobré myslet

by měla být možnost návštěvy zákazníka

prostorem i počtem skříněk zhruba 1,5 až

na kvalitní panty a zámky, neboť obzvláště

přímo ve výrobě či showroomu, kde si

dvojnásobku maximální kapacity.

dveře skříní jsou velmi namáhané častým

může skříně „osahat“, otestovat kvalitu

používáním,“ doplňuje.

materiálu a zpracování a vyzkoušet různé

„V mnoha projektech a ve stavebních záměrech je tato oblast velmi podceňová-

Dříve častou volbu kovového prove-

nově povedeného skleněného provedení dvířek.

systémy zamykání.

na, protože většina investorů má za hlav-

dení skříněk nedoporučuje ani jeden

ní vždy prostory, které poskytují služby

z vybraných zástupců dodavatelských

a je to dlouhodobý záměr,“ připomíná

a zábavu. Přitom malé stísněné šatny,

firem. Kovové skříňky jsou tak vhodné

Daniel Šiller. Vhodné je také vzít si od-

s ještě menším stísněným sociálním zaříze-

spíše do výrobních závodů či k personální-

borné reference od stávajících zákazní-

mu využití pro zaměstnance, nikoliv však

ků, kteří skříňky od konkrétního do-

do prostor fitness centra, nebo wellness

davatele již několik let provozují. Mají

centra s větší vlhkostí.

tak zkušenosti nejen s instalací a pro-

Na trhu se již zabydlel systém šatních

dejními službami dodavatele, ale také

skříní v provedení HPL (vysokotlakého la-

s poprodejním servisem, který je velmi

minátu) vsazeného do hliníkových profilů.

nepostradatelný. Žádné centrum nechce

Tyto skříňky jsou velmi odolné vůči vlivu

mít dlouhodobě na svých skříňkách nápis

vlhkosti, snadno omyvatelné a mají dlou-

„Mimo provoz“. «

hou životnost při udržení pěkného vzhledu: i desítky let.

Fitness Business 2 | 2014

„Investice do šaten není zanedbatelná

Karel Jarušek, za přispění materiálů zmíněných firem

17


téma

Klubové členství: ANO, nebo NE? ANO: Jsem jakožto majitel ochoten a schopen investovat finance do rozjezdu změny svého fitness či wellness na klub. A to jak do pravidelné obnovy a údržby zařízení, tak do zřízení prodejního a klientského oddělení, které bude členství obhospodařovat. NE: Pokud jako majitel nemohu, nebo nechci investovat ani korunu do rozjezdu a stabilizace klubového systému, a zejména už vůbec ne, pokud nevěřím, že je třeba na to mít zvláštní zaměstnance, či spolupracovníky ve formě prodejního a klientského servisu.

?

NE: Nejsem tak úplně jistý, jestli to může fungovat a chci si to jen na chvíli vyzkoušet. Navíc nevím, jestli mě brzy někdo nebo něco nepřesvědčí, že klubové členství je nesmysl. Důvod: Musíte svému byznysu i jeho způsobu věřit. V opačném případě členství nezavádějte. ANO: Jako majitel vím, že nejdůležitěj-ší je personál, protože to je důvod, proč se zákazníci budou rádi vracet. A jsem tento personál ochoten pravidelně školit, motivovat, vzdělávat, disku-

18

a servisu, cílové skupiny, vašeho cíle atd.) jedním z nejdůležitějších kroků.

NE: Pokud nechci příliš pečovat o personál a myslím si, že vzdělání a vzdělávání je záležitostí každého zvlášť, takže stačí jen nastavit jasná pravidla.

NE: Jestliže si myslím, že podnikám už dost dlouho ve fitness či wellness branži na to, aby mi někdo radil. Ne vždy však o podnikání vypovídá jeho délka, ale spíše získané zkušenosti. Máte je jen ze svého centra, či klubu, nebo jste měli prostor dostatečně čerpat i jinde?

Důvod: Klub nedělá pravidelný měsíční poplatek, ale prostředí, lidé a s tím také zaměstnanci. ANO: Pokud vím (nebo jsem pomoci průzkumu či statistických dat schopen zjistit), kdo jsou moji zákazníci, jestli jich je v dané spádové oblasti dostatek, proč by chtěli využívat služeb klubu.

Důvod: Pokud si myslíte, že členství může prodávat majitel nebo trenér či v nejvíce potřebnou dobu (tedy ve špičce) recepce, velmi brzy zjistíte, že to nejde. Ano, existují například malé dámské kluby, nebo malá studia o 1-2 zaměstnancích, kde to touto formou řešit lze, ale to je spíše výjimka. ANO: Pokud jsem přesvědčený, že klubový systém může fungovat (ať jsem se o tom přesvědčil v zahraničí, nebo na mnoha úspěšných příkladech i u nás) a jsem schopen ustát tlak „bezvěrců“ v řadách zejména svých kolegů, zaměstnanců či spolupracovníků, příbuzných, známých a také své rodiny.

?

?

tovat o tom, jak věci dělat pro klubové členy ještě lépe.

NE: Jestliže znám své zákazníky jen z hlediska okruhu pár známých a nemám jasně vyhraněnou cílovou skupinu. Vždy je totiž důležité vědět přesně co (tedy s jakým cílem) a pro koho (tedy jakou cílovou skupinu) něco vytváříte.

?

Důvod: Klub nemusí být vždy pouze exkluzivní záležitostí pro vybrané VIP, ale musím vědět, kdo je jeho předem definovaná cílová skupina. Klubové členství může poskytnout pohodlí jako vyšší standard, střední třída nebo i tzv. low cost. Musí být tedy založen více na kvantitě a zároveň na nižším standardu nabízených služeb (například za cenu, že zákazník nemá ve standardu k dispozici zapůjčení ručníku nebo že za sprchu musí platit). ANO: Jsem-li jsem ochoten nechat si poradit od odborníků v případě, že nevím, jak dál. Klubové členství není lehká záležitost. Ostatně část podnikatelů ve fitness u nás si ho již „vyzkoušela“, nepříliš úspěšně. Proto je základní nastavení členství (opět odvíjející se od místa klubu, jeho vybavení

Někdy stačí jen zajít na se? Důvod: minář, „vystrčit nos“ ze svého centra a načerpat trochu nových poznatků. Nemusíte hned vyhazovat peníze za drahé konzultace či kouče. ANO: Jsem ochoten dát klubovému členství čas a třeba i učit potenciální klienty, že je to pro ně výhodné. Je třeba si to na začátku dobře a hlavně reálně až pesimisticky spočítat. Lepší je svá finanční čísla podhodnotit a zjistit, že realita je příjemnější, než pak nemít na splátku leasingů za krásné nové stroje nebo na nájem. Tím vás nechci strašit, ale nebyli byste ani první, ani poslední.

NE: Nechcete čekat na lepší výdělky za 9, 12, nebo i 24 měsíců. Je snazší na začátku nastavit jednorázový vstup, jako všichni ostatní ve městě a „slíznout smetanu“ ve formě příchozích klientů hned. Ale bude té smetany dost pro všechny? Je jedno, jestli nastavíte klubo? Důvod: vý systém a k tomu přidáte jednorázové vstupy. Ani tak to zpravidla nefunguje a jak řekl v minulém čísle Jan Pravda jen to svědčí o nerozhodnosti majitele. Pokud jste se našli povětšinou u odpovědí ANO, jste na členství připraveni. I s malým zaváháním se dá ještě pracovat. Držím pěsti, protože vás čeká kus práce, která však zpravidla přináší ovoce. «

Karel Jarušek

Fitness Business 2 | 2014


www.satniskrinky.cz www.shop.satniskrinky.cz

Vybavení šaten • Šatní a odkládací skříňky (kombinace ocelový plech a laminovaná dřevotříska)

• Skříňky na klíče

• Kovové šatní skříňky

• Golfové skříně

• Exklusivní a designové skříňky

• Skříně pro hasiče a záchranné složky

• Šatní lavice a věšákové stěny

Fitness Business 2 | 2014

Tritón Pardubice, spol. s r.o. Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, E-Mail: info@satniskrinky.cz tel.: +420 467 401 121, fax:+420 467 401 130

www.satniskrinky.cz


rozhovor

Situace na trhu se zlepšuje Petr Kořínek je majitelem a franšízorem úspěšného konceptu kruhového tréninku Expreska, určeného pro ženy. Růžové Expresky jsou největší franšízingovou sítí fitness v Čechách i na Slovensku a jsou ryze vlastním konceptem. Petr Kořínek své zkušenosti získal při provozování jiné franšízy v USA, a tak po návratu do ČR v roce 2008 spustil vlastní síť. Je optimistou, co se týká situace na trhu, ostatně čísla za jeho síť mluví o pozitivní změně na trhu zcela jasně. Autor: Karel Jarušek, foto: MgA. Jana Bušková & Expreska.

20

Fitness Business 2 | 2014


Expreska je největší franšízovou sítí dámských fitness v ČR. Jak se zrodil nápad kruhového tréninku pro ženy? Nápad se zrodil, když jsem žil v USA, kde jsem Kalifornii provozoval franšízu Anytime Fitness. To je speciální druh cvičení, kdy klienti mohou chodit cvičit kdykoliv 24 hodin denně, i když tam není personál. Já jsem si tam uvědomil, že klientky vyžadují něco speciálního: jiný přístup, jiné prostředí než muži. A samozřejmě jsem sledoval konkurenci. Kruhový trénink existoval již v té době, fungoval poměrně populárně ve Spojených státech. V České republice se tato příležitost naskytla po mém návratu, já se jí ujal a klientkám v Expresce se cvičení v kruhovém tréninku velmi líbí. Aktuálně má Expreska 30 poboček v ČR a více než 10 na Slovensku. Jaký je podle vás potenciál na obou trzích? Česko i Slovensko dohromady podle průzkumu, který jsme si nechali zhotovit, může mít kolem 250 provozoven. To je docela velké číslo. Jak vnímáte v tomto smyslu konkurenci na jednotlivých trzích? Samozřejmě konkurenci na našem trhu vnímáme. Existují podobné sítě, jako je Expreska, které ovšem nabízejí trochu jiný typ cvičení, takže je nebereme jako až tak velkou konkurenci. Pak existují jiné drobné, samostatné kluby, které se snaží dělat totéž, co my; ty většinou vzniknou a po nějaké době zase zaniknou. Nevytvořily nikdy žádnou velkou síť, takže se dá říct, že na českém a slovenském trhu konkurenci spíše nemáme.

Osm z deseti byznysů v rámci franšízingu uspějí Franšíza je pro mnoho lidí stále ještě ne zcela známý koncept. Jaká jsou její specifika? Franšíza je zajímavý systém mezi podnikáním a zaměstnáním. V zaměstnání samozřejmě přesně víte, v kolik ráno přijdete do práce, v kolik hodin odejdete, v kolik hodin můžete jít na oběd. Víte, zpravidla,

Fitness Business 2 | 2014

21


rozhovor jaká bude vaše mzda za ten měsíc. Jenže

Expresky, stejně jako jakéhokoliv jiného

i když se snažíte sebevíc, vaše mzda zhru-

konceptu, má určitá pravidla daná a těch

ba zůstává stejná.

základních pravidel se musí držet. Samozřejmě nadále platí, že franšízant

Podnikání je zase druhý extrém, kdy jste sám za sebe na trhu, řídíte si svůj čas,

je samostatný podnikatel. To znamená,

ale také jste stoprocentně zodpovědný za

že od nájemních smluv až po smlouvy

svoje výsledky a za svoji mzdu na konci

s personálem jsou to jeho smlouvy, jeho

měsíce. Může být velmi vysoká, ale může

podnikání. On může svůj personál nabírat

být také velice nízká. Vstupní investice

a vyhazovat. Má volnou ruku v lokálním

do samostatného podnikání jsou většinou

marketingu, ale jsou tam samozřejmě daná

poměrně vysoké, časová investice také.

pravidla, jak by měla vypadat grafika.

Člověk dělá spoustu chyb v začátcích, musí

Členství je stoprocentně lepší pro obě strany

se z nich poučit, trvá nějakou dobu, než se značka na trhu zavede, než se získá klientela. Ideální je, když si začínající podnikatel,

Provozujete ryze klubová fitness pro

nebo ten, kdo se chce osamostatnit od

ženy. Bylo při základním nastavení

zaměstnání, pořídí franšízu. Má jistotu, že

těžké definovat, zda bude vaše síť

jde o osvědčený koncept, který už nějakou

dámských fitek provozována na člen-

dobu funguje, má jistotu, že je součástí

ství, či na jednorázové vstupy?

značky, kterou už klientky znají, kterou už

To bylo rozhodnuto hned na začátku

vnímají. Ta značka bývá centrálou, franší-

a bylo to velmi jednoduché rozhodnutí.

zorem, zpravidla dobře propagována.

Členství je stoprocentně lepší pro obě

Dotyčný majitel toho byznysu má

strany. Pro klientky je jednoznačně lepší

finanční model, u kterého je mnohem větší

v tom smyslu, že mají mnohem větší

garance, že bude finančně úspěšný. Ze

motivaci chodit cvičit. Pokud víte, že máte

statistik dokonce vyplývá, že samostatné

členství předplacené, prostě cvičit jdete.

podnikání funguje způsobem, kdy dva

Pokud víte, že se do fitness centra musíte

z deseti byznysů uspějí, ve franšíze je to

dopravit a ještě vás to bude stát dalších

naopak: osm z deseti byznysů je úspěš-

150 korun, není ta motivace už tak velká.

ných.

Pro nás je velmi důležité, aby klientka

Je to hodně dáno tím, že samostatný

měla dlouhodobě dobré výsledky. Pokud

franšízant má vedle sebe franšízora a další

k nám na začátku přijde s konkrétním

tým zkušených lidí, tým manažerů, kteří

cílem, my jí s ním chceme samozřejmě

už provozují jednotlivé další provozovny.

pomoci. Cíle lze dosáhnout pouze

Může se jich kdykoliv na cokoliv zeptat

v případě, že se chodí pravidelně a dlou-

a má zajištěnou podporu.

hodobě. K tomu je členství velmi dobrým motivátorem.

Jaké jsou konkrétní nároky na franší-

Pro manažera či majitele klubu je zase

zanta? Je úspěch zaručen daným kon-

výhoda v tom, že má garanci měsíčního

ceptem, nebo závisí nějakou měrou

cashflow do budoucna. Pokud má majitel

i na jeho osobě?

pouze klientky na vstupy, a tudíž neví,

Pokud podniká samostatně, může roz-

jestli následující den přijdou, nebo ne, je

hodovat sám – volí si úplně vše od A do je tam logo, nebo pokud personál má říkat

investice, marketing a tak dále. Členská

jeho provozovny, jakým způsobem se bude

určité věci, není možné, aby říkal jiné věci.

základna se dá plánovat. Manažer ví úplně

Je pochopitelné, že když přijdete do

přesně, kolik financí mu přijde další měsíc.

prezentovat na veřejnosti. Pokud je někdo

22

těžké predikovat, je těžké plánovat další

Z. Může se rozhodnout, jaká bude barva

v roli franšízanta, tam jsou ta pravidla

jednoho McDonaldu a pak zamíříte do

daná. A pokud například má franšízant

jiného, očekáváte úplně stejný servis. A to

V rámci členství máte také registrační

dáno, že jeho klub má být růžový, není

je důvod, proč je franšíza úspěšná. V Ex-

poplatek. Spousta klubů s nimi bojuje,

možné, aby si zvolil zelenou barvu. Pokud

presce to funguje úplně stejně. Franšízant

neumí je zákazníkovi prodat. Jaký je

Fitness Business 2 | 2014


Naší rolí tady bylo investovat hodně

důležitá věc je délka členství. Klientka si

peněz do marketingu, neustále vysvět-

vybuduje určitý návyk na cvičení, a když

My to zápisné nijak neobhajujeme.

lovat v tisku a v jiných médiích, že kru-

potom přestane pravidelně cvičit, cviče-

Pokud chce klientka cvičit a líbí se jí náš

hový trénink pro ženy má určité výhody.

ní jí chybí. Ať si klientka koupí jakýkoliv

koncept, pochopí, že jsou nějaké podmínky

A v současné době, pokud se zeptáte

cvičební plán, krátkodobý, nebo dlouhodo-

vstupu. Naopak jsme zjistili, že klientka,

kolemjdoucích klientek, většinou vědí, co

bý, velice důležitá je trenérka, protože jí

která si jednou zápisné zaplatí, si dlouho-

je to kruhový trénink, vědí, že kruhový

sestavuje cvičební plán.

době váží svých předplacených plánů do

trénink je pro ně dobrý a mnohé z nich

budoucna.

dokáží vyjmenovat jednu dvě značky,

a k těm cílům se musí postupně dobírat.

které tu kruhový trénink nabízejí.

Na začátku jí sestavujeme jednoduchý

váš recept na obhájení právě tohoto „zápisného“ klientům?

Samozřejmě, pokud zaplatíte nějaký

Každá klientka má nějaké své cíle

plán v závislosti na její kondici, potom

obnos na začátku, nějaké zápisné, tak neskončíte po třech měsících cvičení. Víte,

Jakým způsobem oslovujete a získá-

přidáváme na obtížnosti a plán obměňu-

že kdybyste skončili, tak byste o zápisné

váte klientky?

jeme tak, aby těch cílů skutečně dosaho-

samozřejmě přišli. Takže je tam zase větší

Naše klienty získáváme několika kanály.

vala. Klientka je v prvním měsíci cvičení

motivace si prodloužit členství a chodit

Centrála dělá marketing celorepublikový,

s kondicí samozřejmě úplně někde jinde

dlouhodobě. To znamená, že děláme věci,

do velkých médií typu televize, celostátní

než řekněme po půl roce. To znamená, že

které podporují dlouhodobost, pravidelnost

tisk, internetová reklama, bannerová re-

je neustále potřeba s ní pracovat. Pokud

cvičení našich klientek. Zápisné je jeden

klama, spolupráce s různými pojišťovnami.

se jí dobře věnujete, velice ráda si cvičební

z těch nástrojů.

Dále každá provozovna dělá svůj lokální

plán obnoví.

marketing, a ten zahrnuje buďto lokální Můžete prozradit, kolik klientek do-

tisk, nebo tisk lokálních letáků, výměna

hromady rámcově obsluhujete, tedy

různých plakátů navzájem, spolupráce

kolik máte aktuálně členů ve všech

s různými lokálními byznysy, kosmetičky,

klubech dohromady?

masáže, soutěže, ankety a tak dále.

V současné době máme v ČR a na Slovensku přes 20 tisíc členek.

Situace na trhu se zlepšuje

Kvůli personálu se obnovuje členství Zmínil jste trenérku. Je osobnost trenérky důležitější než koncept cvičení

Obvykle je těžké klientky udržet, aby

v Expresce? Dá se říct, že je hodně

obnovily své členství. Jak je v tomto

podstatné, jaký personál Expreska

ohledu motivujete?

zaměstnává?

Obnovení členství v Expresce je závislé

Expreska jako kruhový typ cvičení je

Kdo je typická zákaznice vašeho fran-

na dvou věcech. První důležitá věc je

sám o sobě koncept, který není závislý

šízového klubu?

trenérka, která se klientce věnuje, druhá

na personálu. Z 90 % jde klientka do

Členky Expresky jsou většinou ženy, které nechtějí z nějakých důvodů chodit do jiných klasických klubů. Je to zhruba 80–90 % ženské populace, kdokoliv; kdo se necítí na klasické fitness centrum, má v Expresce dveře otevřené. Provozujete tuto síť již od roku 2008, zlepšuje se podle vás situace na trhu, pociťujete nárůst počtu klientek? Cítíme, že se situace na trhu velmi zlepšuje. Jen tak pro zajímavost, v Expresce se za rok 2013 počet nových klientek téměř rovnal počtu klientek od počátku fungování naší sítě. Takže jen za minulý rok jsme nabrali veliké množství nových členek. Jako druhé zlepšení vnímám, že když jsme v roce 2008 začínali, kruhový trénink jako pojem nebyl moc znám. Kruhový trénink pro ženy v podstatě vůbec.

Fitness Business 2 | 2014

23


rozhovor Expresky proto, aby si zacvičila na našich speciálních strojích, které jsou logicky uspořádané v kruhu tak, aby to pro klientku mělo význam. Jestli v kruhu stojí Anička nebo Terezka, už nemá takový vliv. Ovlivní to samozřejmě, jestli si klientka členství do budoucna prodlouží. Dobrý personál je vždycky velké plus. Ale klientky se většinou do Expresek nevracejí kvůli personálu, ale kvůli našemu konceptu kruhového cvičení. Právě trenérka je výrazným specifikem oproti běžným fitkům, jak jste zmínil. Jak je zahrnuta do vašeho konceptu oblast jejich vzdělávání? Poté, co nabereme trenérku, prochází tzv. vstupní akademií Expresky. Ta zahrnuje několik částí. Na jedné straně je kompletní proškolení v anatomii, cvičení, diagnostice pohybového aparátu, a to vždy teorie i praxe. Na druhé straně je provoz, kdy trenérka musí umět zajistit

A tomu my říkáme prodej. Taková klientka

stravy. Ty jsou důležité pro klientky,

chod, práci s počítačem, přijmout platbu,

je ráda, protože získá cvičební plán, který

u kterých se právě v průběhu výživové-

vytisknout smlouvu o členství, případně

jí pomůže se dostat k jejím cílům. A takové

ho poradenství zjistí, že je potřeba řešit

prodloužit členství. Třetí důležitou částí

klientky, kde je vztah navázaný velice dob-

něco, co se tradiční stravou zvládnout

je obchodní. Všechny trenérky procházejí

ře od samého počátku, jsou právě ty, které

nedá. To jsou novinky týkající našeho

velice intenzivním a důležitým obchodním

s námi zůstávají nejdéle.

konceptu.

Kruhový trénink nabízí klientkám novinky při každém tréninku

ky, které neustále zapracováváme do

školením, protože trenérka musí umět zvládnout první kontakt s klientkou. Pokud ho zvládne dobře, klientka si zakoupí členství. Teprve potom může přijít na řadu

Potom existují samozřejmě novin-

odborná stránka trenérky.

hový trénink má osm strojů, které jsou neměnné, ale mezi nimi je osm mezista-

Tradičním problémem všech fitness,

nic, na nichž lze dělat různé věci. Existují

Kladete velký důraz na obchodní část.

nejen těch dámských, je, že klienti

různé mezistanice, které lze obměňovat.

Dá se říct, že trenérka, která pracuje

a klientky potřebují neustálou změnu,

Jakýmkoliv způsobem lze na nich vymýš-

v Expresce, musí být zároveň také

motivaci. Jak je toto možné nastavit

let jakákoliv specializovaná cvičení, různé

obchodnicí?

v rámci relativně omezených mož-

specializované hodiny, a díky tomu kruho-

ností jasně definovaného kruhového

vý trénink nikdy nemůže být úplně stejný.

Je to tak, obchodem vztah s klientkou začíná. Trenérka musí členství umět určitým způsobem klientce prodat. Když

tréninku? Expreska jako taková byla od počátků

Ať přijdete do Expresky kdykoliv, trénink je pokaždé jiný. Lze ho samozřejmě

říkám prodat, samozřejmě nemyslím ho jí

postavená pouze jako cvičení. My jsme

uzpůsobit na míru té které klientce, pokud

vnutit nebo ji ke členství „ukecat“. Prodej

postupně do toho konceptu každý rok

to potřebuje. Ale jistotou je, že klientka se

je jen jiné slovo pro pomoc. Klientka hledá

zařazovali něco nového, právě proto, aby

nudit nebude, protože množství mezista-

nějakou pomoc, přichází do Expresky,

to pro klientky bylo zajímavé, a také proto,

nic a množství cviků může být v podstatě

má nějaké cíle, nějaké své bolístky, které

aby pod jednou střechou našly více služeb.

velmi široké.

potřebuje vyřešit.

Proto jsme do konceptu přidali výživové

Přichází za trenérkou, která ji musí umět vyslechnout, pochopit, s čím přichází. Pokud dokážeme pomoci, tak je samozřejmé říct ano, tady umíme pomoci.

24

konkrétního kruhového tréninku. Kru-

poradenství. Následující rok potom přišly

Zmínil jste, že každý rok přicházíte

doplňky stravy.

s něčím novým. Máte něco pro letošní

Pod záštitou Aliance výživových poradců vyvíjíme své vlastní značkové doplňky

rok, co byste mohl prozradit? Máme, ale prozradit to nemohu. «

Fitness Business 2 | 2014
začínáme podnikat

Přehled franšízových konceptů pro fitness v ČR a na Slovensku Provozovat vlastní fitness formou franšízy je možné v ČR a na Slovensku díky několika konceptům. Kromě již zmíněné Expresky, která je v současnosti regulérně největší fitnessovou sítí v obou zemích, je možné vybírat také z obdobných konceptů kruhového tréninku pro ženy s celosvětovou působností.

Aktuální počet poboček:

Aktuální počet poboček: dvě vlastní,

800 celosvětově, 28 v ČR a na Slovensku

jedna formou franšízy.

Kontakt: +420 775 560 560,

Kontakt: 602 344 310,

+420 775 587 587,

pavel.precek@sipkova.cz,

tomas@contours.cz,

www.sipkova.cz

ondrej@contours.cz, www.contours.cz

Mrs. Sporty Německý koncept kruhového tréninku

Expreska

pro ženy, který úspěšně působí v devíti

Kruhový trénink pro ženy (viz rozhovor

evropských zemích, včetně Rakouska,

s Petrem Kořínkem) je v současnosti

Velké Británie, či Slovenska. V brzké

nejrychleji rostoucí fitnessovou fran-

době také chystá vstup na český trh

V nabídce jsou však třeba i fitness kon-

šízou u nás, alespoň podle porovnání

a zájemci o franšízy jsou tak již nyní

cepty pomocí EMS (trénink za podpory

počtu poboček v obou zemích. Obsahuje

i v ČR vítáni. Koncept je 30minutový,

elektronické stimulaci svalstva) či je

kruhový trénink na osmi strojích a osmi

propojený s výživovým poradenstvím,

možné provozovat „fitness“ pro děti.

mezistanovištích po dobu 30 minut,

a klientkám tak stačí maximálně tři tré-

v 30vteřinovém intervalu. Koncept

ninky týdně.

BodyBody

zahrnuje vlastní výživové poradenství

Aktuální počet poboček: 550 v Evropě

Osobní trénink s trenérem za pomoci

a také vlastní doplňky výživy Expreska.

Kontakt: +421 905 863 066,

elektronických impulzů, tzv. EMS

Cena licence: 110 tis. Kč

club632.nitra@mrssporty.sk,

(elektronická stimulace svalstva). Výho-

Celková vstupní investice

www.mrsporty.sk

dou je malá časová náročnost (max. 20

(včetně licence): 460 tis. Kč

minut tréninku) maximálně 1–2x týdně.

Aktuální počet poboček:

The Little Gym

Privátní studia nabízejí maximální luxus,

43 (ČR + Slovensko)

Unikátní, nesoutěživý program

klient tedy nepotřebuje žádnou tašku na

Kontakt: +420 739 755 566,

The Little Gym byl navržen tak, aby

cvičení. Cvičí se na boso, ve speciálním

+421 948 147 747,

hravou formou napomáhal harmonické-

obleku, který klientům ve studiu zapůjčí,

fransiza@expreska.cz,

mu a všestrannému rozvoji dětí od čtyř

stejně jako ručník, kosmetické prostřed-

www.expreska.cz

měsíců do 12 let. Snaží se rozvíjet děti

ky či pitný režim.

nejen po stránce motorické, ale také

Aktuální počet poboček: dvě (Praha)

Fitness Club Olga Šípková

emocionální, intelektové a sociální –

Kontakt: +420 257 315 029,

Relativním nováčkem na trhu franšíz je

tedy rozvíjet fyzickou kondici i celkovou

franchise@bodybody.cz,

Fitness Club Olgy Šípkové. Jak jméno

osobnost dítěte. První pobočka sítě byla

www.bodybody.cz

matadorky českého aerobiku napovídá,

již v roce 1976 otevřena v USA, odkud

nejde však o nováčka na poli fitness.

se síť rozšířila do velké části zemí světa.

Contours

Právě proto se v listopadu 2013 otevře-

Od roku 2001 je v Evropě.

Kruhový trénink Contours pro ženy je

ly brány první franšízové pobočky

Aktuální počet poboček:

mezinárodní koncept vybudovaný v USA

tohoto konceptu, zahrnující tradiční

cca 300 celosvětově, dvě v ČR

již v roce 1998 a aktuálně působící ve

pojetí fitness konceptu s kardio

a na Slovensku

27 zemích světa. Zahrnuje kruhový

i fitnessovou zónou, barem, či kavár-

Kontakt: +420 739 503 518,

trénink na osmi strojích a osmi mezista-

nou, skupinovými lekcemi a odpovídají-

david.masat@thelittlegym.cz,

novištích po dobu 30 minut.

cím servisem.

www.thelittlegym.cz «

Fitness Business 2 | 2014

25


z veletrhu... FIBO 2014 potvrzuje směr »» pokračování ze str. 3

Americká značka Cybex vsadila oproti

rostoucím investicím do výzkumu a vývoje

ostatním na menší počet novinek, i když

(na rok 2014 je to 23 milionů USD) se Life

S výhodnou cenou tak ohromuje například

tady byl hned na první pohled patrný nový

Fitness může pochlubit řadou novinek.“

značka Panatta, která prezentovala novou

design nejvyšší řady silových strojů Eagle,

linii kardio strojů Fenix. Základ strojů

ale zejména jako jedna z mála značek sází

vychází z unikátního designu Pininfarina

na ryze americkou kvalitu.

Gold, který je také v novém hávu. Jarmila Štěpánková dodává: „Fenix

„To se týká nejen designu, ale také výroby, což je oproti jiným značkám již dnes

nezaujme pouze elegantním, nerobust-

téměř unikát,“ doplňuje Jan Hájek z firmy

ním italským designem, ale také velmi

FITBAU. Odkazuje tak na celosvětový

atraktivní cenou. V této linii aktuálně

trend držet vývoj a design zpravidla

nabízíme běhací pás, eliptický trenažér,

v evropských či amerických rukou, ale

kolo a horizontální kolo. V průběhu roku

výrobu zadávat do Asie.

doplní tuto sestavu ještě dvě další varianty

Specialitou, kterou zatím ještě neumí

Jedná se o přístroje PowerMill

strojů, můžeme prozradit, že jedním z nich

mnoho fitness center u nás využívat, je

a FlexStrider, inovovanou řadu posilo-

bude stepper.“

barevný design strojů – jak rámu, tak ča-

vacích strojů Insignia Series a další. Co

lounění prakticky na přání (značka Cybex

jednotlivé stroje umějí, představuje San-

vinky, které používají kombinace několika

nabízí škálu, za kterou by se nemuseli

dra Jacyna: „PowerMill simuluje chůzi do

známých kardio strojů, nebo jsou zamě-

stydět ani výrobci luxusních automobilů).

schodů a jedná se o jedno z nejefektivněj-

řeny na boxerský trénink pro veřejnost:

Většina barevných kombinací je již zahrnu-

ších „high intensity“ cvičení. FlexiStrider je

TreadClimber, TurboTrainer a Box

ta v základní ceně stroje.

stroj na bázi cross-traineru, který díky

STAR TRAC prezentoval zejména no-

master. Pavel Suchý vysvětluje, co se

Matrix jako hlavní partner veletrhu se představil na velkolepém prostoru 900 m . 2

elipsovité dráze pohybu přirozeněji napodobuje běh a jogging.“

Milovníkům silového a olympijského tréninku se představila ucelená kolekce MAG-

Přesunout se ven?

NUM, která, jak dodává Miroslav Jirčík

Unikátem v nabídce jednotlivých velkých

z 3D Fitness, „Sklízí obrovské úspěchy na

hráčů byla řada SkyBlue pro venkovní

půdě USA, Kanady i západní Evropy.“

trénink, od stejného výrobce. Funkční

Virtuální trenér je trendem, který

a tak začíná získávat znatelnější podoby

Innovation Awards. Výrobce indoor

calistheniky či street work outu.

cyclingových kol značky Tomahawk ve

„Na rozdíl od „domácky“ sestavených

spolupráci s firmou FITNESS FX přinesl

zařízení garantuje splnění všech bezpeč-

vlastní variantu této možnosti vytížit sály

nostních norem a 10letá záruka odkazuje

na skupinové lekce v době mimo špičku.

na dlouholetou životnost,“ doplňuje para-

trenažéru, cross-traineru a stepperu, jehož

A to formou využití již existující konzole

metry Sandra Jacyna.

výsledkem je dvakrát účinnější cvičení bez

My Ride, která nově nabízí také programy,

tvrdých dopadů.“ TurboTrainer vypadá,

jako je Pump FX a mnohé další.

pod záhadnými názvy skrývá: „Tread Climber je kombinace běžeckého

26

trénink se totiž stále více vrací k základům,

ostatně získal také ocenění v rámci FIBO

jako byste ho už někde viděli, kombinu-

Jedním z posledních zajímavých, nikoli

je totiž kolo a cross-trainer. „Je to znovu

však co do významu a rozhodně ne co do

oživlá legenda,“ vysvětluje

objemu vynaložených pro-

Pavel Suchý

středků na výzkum a vývoj,

a dodává: „Předlohou

byl americký výrobce značky

byl legendární domácí

Life Fitness. Ten letos razil

Spinning a indoor cycling

trenažér Airdyne značky

heslo Design, Connect, Evol-

Stále ještě nespočet různých řešení pro

Schwinn, jenž má stejné-

ve. Jak dodává Sandra Jacyna

spinnig a indoor cycling byl prezentován na

ho vlastníka jako značka

z Czech Fitness Group: „Díky

veletrhu. Nicméně nejvíce viditelnými byly

STAR TRAC.“

v posledních letech neustále

zejména značky STAR TRAC/Mad Dogg

Fitness Business 2 | 2014


Athletics a MA-

baterií. Systém si generuje vlastní

desky, plyomerické stupínky,

TRIX/Tomahawk.

energii po celou dobu tréninku.

power bagy, lana, ojedinělou kolekce variací medicinbalů,

Podruhé jsem se zde potkal

Je libo funkční trénink?

s Johnem

S funkčním tréninkem dnes již pra-

Baudhuinem

cují prakticky všichni velcí hráči na meziná-

řešení stanoviště pro funkční trénink pod

(zakladatel

činky, kotouče, podložky a mnohé další. „Systémové

rodním trhu. Proto byl zřejmý i v pavilonu,

názvem OCTAGON nadchlo všechny pří-

firmy), který osobně provázel zájemce po

který tepal energií všech, již novému tren-

tomné,“ vysvětlil Miroslav Jirčík.

stánku firmy Mad Dogg Athletics a který

du absolutně propadli. Z velkých značek je

mi ochotně představil novinku SPINNER

třeba určitě zmínit Jordan a Escape.

Veletrh FIBO nabídl více než 700 vystavovatelů, tedy není zcela jednoduše možné obsáhnout všechny zajímavé novinky.

ION – první SPINNER, který měří výkon ve

Jordan představil celou řadu novinek.

wattech. Spolu s nový kolem je podle jeho

„Mezi nejzajímavější a současně i nejdů-

Zkuste příště na veletrh vyrazit také, určitě

slov nabízena i rozšířená metodika pro ve-

ležitější patří inovované činky, které jsou

nebudete litovat. Další ročník bude 9. 4. až

dení lekcí, zahrnující využití měřiče výkonu.

nabízeny v provedení Premium Rubber

12. 4. 2015 opět v Kolíně nad Rýnem. Dou-

nebo Urethane, Soft Plyometric Boxes,

fám, že se tam již tentokrát potkáme! «

Oproti tomu Tomahawk představil zcela nový systém Coach by colour. Displej

Sandbagy X-treme, svinovací sprinterská

zobrazuje tepovou frekvenci, kadenci, měří

dráha Roll out Sprit Track nebo časomíra

watty při každé vteřině jízdy, ujetou vzdá-

6 Digit Interval Timer“, doplňuje Pavel

lenost, spálenou energii a hlavně barevně

Suchý.

znázorňuje, v které zóně se nyní uživatel nachází. Rovněž je konec věčné výměně

Escape přišel poprvé se zcela oddělenou vlastní expozicí, kde představil balanční

Karel Jarušek

TIP:

Podívejte se, koho ocenili odborníci v kategorii FIBO Innovation Award na www.fitnessbusiness.eu/fibo2014.

v Česku již 7 let Atraktivní aktivita, která naplní tvé Fitness necvičící - novou klientelou. Novinka - exkluzivita na Vaše město. www.heatprogram.cz

Fitness Business 2 | 2014

27


rozhovor

Pokud najdeš práci, kterou miluješ,

nebudeš muset pracovat žádný další den ve svém životě Příležitost potkat se s podnikatelem, který udělal ze své vášně miliardový celosvětový byznys, se nenabízí tak často. Navíc, když zjistíte, že je to naprosto normální člověk se smyslem pro humor, který se rád podělí o své zkušenosti. Autor: Karel Jarušek, foto: Archiv firem Mad Dogg Athletics a Nové fitness gramů, který byl zaměřený na specific-

1991. S jakým cílem jste tento pro-

kou sportovní oblast, ale rozšířil se mezi

gram spouštěli? Měl být zaměřený

obyčejné lidi. Na Spinningu mi připadá

na normální lidi, atlety, nebo někoho

úžasné to, že jde o něco, co může dělat

Myslím, že moc lidí u nás neví, že jste

jiného?

opravdu kdokoliv.

se Spinningem a celou firmou začínal

Když jsme začínali, byli jsme s John-

takzvaně v garáži.

nym (spoluzakladatel firmy Johnny Gol-

Indoor cycling je tedy spíše pro oby-

dberg – pozn. red.) oba cyklisté. Johnny

čejné lidi, protože je pro ně snadný,

byl profesionální cyklista, ale já neměl

neexistuje zde žádná choreografie ani

na závodění čas. Miloval jsem to, ale měl

nic podobného.

(smích) Myslím, že tak začíná spousta lidí. Bylo pro vás těžké rozjet podnikání?

Ano, jde jen o tři pozice rukou a pět zá-

Asi jsem se nad tím ani nikdy tak-

jsem jako CPA (Certified Public Account-

kladních pohybů a zároveň je vhodný stej-

hle nezamýšlel, pro mně to byla spíš

ant), cosi jako státní účetní, a také jsem

ně tak pro muže, jako pro ženy. Myslím, že

vášeň, něco, co miluju, než že bych na

měl brzy promovat a získat magisterský

existuje hodně cvičení, na která chodí jen

prvním místě podnikal. Bylo to něco, co

titul (MBA). Takže jsem nikdy neměl čas

ženy, nebo jen muži, ale Spinning můžete

mě strašně bavilo. Myslím, že když lidé

na trénink.

navštěvovat se svojí ženou nebo přítel-

začínají v něčem podnikat, většinou se

kyní a nikdo, ani jeden z vás, neskončí

jedná o něco, co je strašně baví. Asi nej-

způsob, jakým jsme mysleli, že bude-

dřív, všichni skončí ve stejnou chvíli a pro

dřív až po dvou letech jsem si uvědomil,

me moci trénovat. Takže ano, Spinning

všechny je to snadné.

že jde také o něco, na čem bych mohl

jsem časově náročnou práci. Pracoval

Spinning byl původně vytvořen jako

vychází z cyklistiky, ale nakonec jsme

Přijde mi skvělé, že lekce umožňují

vydělat.

sami byli překvapení, když jsme se poz-

různé úrovně zátěže, lidé mohou cvičit

ději rozhlédli při lekci a zjistili jsme, že

dohromady a být v různé kondici. Jedná se

dává lidem možnost si skutečně uvědo-

většina lidí nejsou cyklisté. Byli to prostě

o velmi snadné cvičení, ale zároveň vám

mit, co to všechno obnáší. Když začínáte

jen lidé, kterým se líbily naše lekce a ten

umožní vyvinout úsilí a dosáhnout vyšší

podnikat, tak vy jste ten chlap, co vynáší

formát.

tepové frekvence. Oproti tomu například

odpadky a zvedá telefony, dělá účetnic-

Myslím, že začít drobným podnikáním

kick-box je náročný, protože se musíte

tví, prodává a všechno ostatní. Taky vám

kteří navštěvují lekce Spinningu, nejezdí

naučit spoustu pohybů. Může být skutečně

to dává možnost, jak být pánem svého

na kole. Řekl bych, že asi 90 % z nich

těžký pro někoho, kdo teprve začíná, aby

času. Asi jako ve vašem podnikání, taky

nikdy ani nejelo na kole venku po silnici.

zvládl koordinaci a způsob pohybů. Kdežto

jste ten člověk, co dělá všechno, prodá-

Skutečně se jedná o jeden z těch pro-

u cyclingu nic z toho neexistuje.

vá inzeráty a zajišťuje publikování.

Zajímavé je, že téměř nikdo z lidí,

28

Spousta lidí začíná podnikání v garáži

Spinning jste uvedli na trh v roce

Fitness Business 2 | 2014


Fitness Business 2 | 2014


rozhovor Ano, to je pravda. Dá to hodně práce… S tím souhlasím. Myslím, že pro mě to byl nejšťastnější čas mého podnikání. Bylo to tak kreativní,

částečně to mohlo být i složitostí. Některé

byli v kondici a najednou chodí na Spinning

lekce byly choreograficky velmi náročné

už šest měsíců a jsou jím nadšení, tak jdou

a pro běžného smrtelníka bylo obtížné jen

a koupí si kolo a jezdí i venku na ulici.

tak přijít a myslet si, že se bude chytat, bylo to šíleně komplikované. Spinning přišel na trh právě v takové

ležitý. Pořádáme obrovské jízdy, pořádáme spoustu akcí. Pravidelně děláme akci, která

situaci a zažívali jsme velký boom, čehož

se jmenuje Spinning Nation, což je obrov-

si Reebok velmi záhy všiml. Kontaktoval

ská charitativní akce pro American Heart

Muselo to být skvělé, protože na

nás a chtěl nás zastupovat. Ale jak jsem již

Association. A během těch 20 let jsme zís-

začátku hraje roli vždy spíš vášeň než

říkal, my jsme v této době byli velmi nad-

kali miliony dolarů při charitativních akcích

peníze.

šení tím, co jsme dělali, a bylo nám jasné,

a velkých jízdách.

nové... a tak úžasné to sdílet se světem.

Můj táta vždy říkal: „Pokud najdeš

že lidem od Reeboku jde jen o propagaci

práci, kterou opravdu miluješ, nebudeš

a marketing. Asi jsme cítili, že nesdílejí

Když už jste zmínil charitu, myslíte, že

muset pracovat žádný další den v životě.”

to stejné nadšení jako my. Proto jsme je

každá firma by měla být zodpovědná

Cítím se šťastný, že můžu dělat to, co

striktně odmítli, že budeme pracovat sami

vůči společnosti?

mám tak rád. Samozřejmě jde o spoustu

za sebe.

práce, ale nezdá se to tak. Zrovna tento

Přitom to bylo v časech, kdy mi skoro

Myslím, že pokud můžeme pracovat na tom, abychom něco vrátili komunitám,

měsíc máme už 20 let od založení Mad

nebylo ani 30 a nabízeli nám víc peněz,

díky nimž jsme tak úspěšní, není to jen

Dogg Athetics, a říkám si, že dělat něco

než bych si kdy vydělal. Jenže nám nešlo

a pouze kvůli PR nebo něčemu podob-

20 let a stále si to užívat, je toho jasný

o peníze. Skutečně nám záleželo na tom,

nému. Je to něco, co děláme, protože

důkaz. Znovu ta vášeň, se kterou si mys-

na čem jsme dělali a cítili jsme, že se před

opravdu věříme, že tak můžeme lidem

lím, že jsem začínal.

námi skrývá víc možností, jak můžeme

oplatit, že jsme díky nim tak úspěšní.

následovat svou vášeň. Takže jsme je od-

Je to něco, v čem rozhodně hodláme

Stále je to pro vás vášeň? Protože

mítli, načež nám během tří měsíců přebrali

pokračovat.

20 let je opravdu dlouhá doba.

zaměstnance a stali se v té době naším

Skutečně je, teď když vidím, jak se

největším rivalem.

Často vzejde nápad i od našich zaměstnanců, každý zná někoho, kdo něčím trpí, ať už rakovina nebo onemocnění srdce

věci mění a podnikání se rozrůstá. V současnosti máme kolem 125 zaměstnanců,

Dalo by se říct, že Spinning je něco

nebo cokoliv jiného. Častokrát jsou to

stáváme se větší společností a fungujeme

jako společenství či komunita? My-

naši zaměstnanci, kdo říká: “Hele pomá-

v 49 zemích. Jsou určité oblasti podnikání,

slím, že jde o specifickou skupinu,

hám tady a tamhle a mohli bychom pro

které se stávají výzvou.

stejné zážitky, oblečení atd.

ně udělat charitativní jízdu…”. Zdá se, že

Úžasné na tom je, že Spinning přivádí

většina našich charitativních akcí pomáhá

jsem tady v Praze a měl několik hodin,

dohromady lidi se stejnou zkušeností. Čas-

těm, se kterými jsme nějak spojení. Přijde

abych se mohl jen tak procházet. Šel jsem

to jsou to lidé, kteří se nikdy nezajímali

mi to poměrně zajímavé a rozhodně v tom

kolem paláce YMCA a zničehonic jsem viděl

o sport, ale třeba se rozhodli trochu shodit,

budeme pokračovat.

na dveřích logo Spinningu. Opravdu mě

a proto začali cvičit. Častokrát je to popr-

potěšilo, že i jiné lidi to tak baví a že si to

vé, co tito lidé jsou součástí něčeho jako

my a naši zaměstnanci. Například jsme

skutečně užívají.

týmu. Chodíte na lekce a jsou tam titíž

si právě postavili vlastní studio. Měli jsme

lidé, které už třeba znáte.

jedno v kanceláři, kde vedeme kurzy pro

Včera se mi stalo něco úžasného. Byl

Nám nešlo o peníze. Opravdu nám záleželo na tom, co jsme dělali

30

Myslím, že prvek komunity je velmi dů-

Spousta lidí chodí pravidelně na jednu

Děláme i vzrušující a radostné věci, jen

naše zaměstnance, ale bylo už 10 let sta-

lekci, třeba kvůli oblíbenému instruktorovi

ré. Je to hezké, protože se naši zaměst-

nebo se jim hodí jen úterý nebo čtvrtek

nanci nejen naučí, o čem je Spinning,

večer. A tak začínáte znát lidi z kurzu. Ne-

a další programy, jako je Pilates, ale mys-

Četl jsem v jiném rozhovoru s vámi

chci říct, že se na tom lidé stanou závislí,

lím, že pomáhá, když jim nabízíme způsob,

že jste svého času jednal také se

ale je to něco, co si lidé užívají a neustále

jak zůstat zdraví a fit.

značkou Reebok. Proč jste se rozhodli

se vracejí. Myslím, že kdykoliv se lidem

nakonec nespolupracovat?

Zdraví a šťastní zaměstnanci jsou mno-

podaří změnit svou postavu nebo dokonce

hem lepší než zaměstnanci, kteří nejsou

Pokud si vzpomínáte na dobu, když

své myšlení nebo způsob, jak přemýšlejí,

zdraví a šťastní. Když to zkrátím, je to od

jsme začínali, značka Reebok byla jednou

poskytuje to možnost vytvořit komunitu

z lídrů fitnessových programů, ale její

a myslím, že o to se snažíme se Spinnin-

nás vypočítavé (smích). « Celý rozhovor si můžete přečíst

popularita začínala klesat. Myslím, že

gem. Abychom přivedli lidi, kteří nikdy ne-

na www.fitnessbusiness.eu/johnb

Fitness Business 2 | 2014


„Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“ Johann Wolfgang Goethe

Otevřeli jsme pro vás tyto letní kurzy, kde porozumíte druhým a možná i sami sobě. Jak prodávat členství, úterý 22. 7. 2014 Byznys plán pro začátečníky, úterý 12. 8. 2014 Jak prodávat členství, čtvrtek 25. 9. 2014 Přihlášky a informace: www.fitacademy.cz/skoleni

Podzimní číslo vychází 29. září 2014

podzim 3/2014 podzim 3/2014

podz im 3/ 2014

Po dz Podzim Podz im 2 ní čísilo 9 mn n . í v yč cíhsá zlo 29. zářPodzimní zřívycí čís á vychází í 2290.1z4áří 2číslo í 2 házlío 014 01 vy 29. září 2014 4 ch áz í

po dz im

3/ 20 14

Objednávky předplatného na www.fitnessbusiness.cz/casopis

Fitness Business 2 | 2014

ww edp w. lat n fit ne é z ss bu ísk Předplat Předpla sin át n é tn zí es e w sk é www.fi ww.fi áte n tnessbus tness azískáte s.cz na ines na /ca busin s.cz/c eis asop sszískáte .cz/ca so Předplatné sopna is pis www.fitnessbusiness.cz/casopis

31


Česká komora fitness Průzkum trhu – pomozte nám získat aktuální data

Česká komora fitness připravila na základě

největší fitness akce na území České re-

celoevropského průzkumu fitness trhu mo-

publiky – Dny fitness s Česko se hýbe,

difikovanou verzi dotazníku určeného všem

a to ve dnech 25. – 27. 9. 2014.

provozovatelům fitness center v ČR. Naší

do „dnů otevřených dveří“ zapojilo 236

žalostně chybějí. Potřeba relevantních dat

fitness center a téměř 30 tisíc cvičících

je důležitá zejména pro podporu a pro-

návštěvníků, jsme se rozhodli využít pod-

pagaci fitness jako samostatného odvětví

něty a nápady od provozovatelů i klientů

národního hospodářství, jehož roční obrat

a upravit program a podobu akce tak, aby

v Evropě je 22 miliard Euro, čímž

byla ještě atraktivnější. Záměr zůstává

o 10 miliard převyšuje fotbal.

stejný, přivést před začátkem zimní sezóny

● dětské fitness – novinky, trendy,

o ré fitness W * Mezi p rátila síť v ě ln á aktu

● ukázkové případy fitness managementu pro velká, střední i malá fitness centra,

do fitness center a sportovních areálů co

● Dny fitness 2014.

ším světovým sportem a potřeba vnímání

největší množství potenciálních zájemců

REGISTRACE NA KONFERENCI JE JIŽ

tohoto faktu i v českém sportovním pro-

o pravidelné sportování a umožnit fitness

ZAHÁJENA! REGISTRUJTE SE NA

středí je pro fitness podnikání absolutně

centrům prezentaci nabízených služeb,

WWW.CESKAKOMORAFITNESS.CZ

zásadní!

kurzů a připravených rozvrhů hodin.

Pokud jste provozovatel fitness, sportového či wellness centra nebo

O jaké změny se tedy jedná? Dětský den fitness – vzhledem k ná-

1455

ních čle uálních 281 • základ individ iu 9 rem m ofesionálů •p r 16 fitness p fitness center m • premiu organizací h íc F se c li o k . •š leny ČK rld Class miové č

snahou je získat prvotní data o trhu, která

Fitness je jednoznačně nejrozšířeněj-

Termín konání – Dny fitness 2014 se uskuteční ve dnech 25. 9.– 27. 9. (čtvrtek-pátek-sobota). Rozhodnutí, na kolik dní

studia se skupinovými lekcemi,

růstu nabídky pohybových aktivit určených

(jestli na jeden, dva či celé tři dny) se do

podpořte český průzkum trhu

pro děti a mládež a obrovskému dlouhodo-

projektu rozhodnete zapojit, je zcela na

a vyplňte krátký dotazník na

bému potenciálu této cílové skupiny jsme

provozovatelích.

www.ceskakomorafitness.cz.

se rozhodli čtvrtek 25. 9. 2014 pojmout

Průzkum je možné vyplnit do 30. 6. 2014. Pokud uvedete svůj e-mail, výsledky výzkumu za váš region vám po zpracování zašleme zcela zdarma. Navíc máte mož-

Propagace Dnů fitness – na základě

jako Dětský den, v rámci kterého bychom

zkušeností z loňského roku plánujeme

rádi společně s provozovateli intenzivně

investovat do prezentace na internetu

propagovali lekce a kurzy určené přede-

a sociálních médiích a jednáme o možnosti

vším pro děti.

vydat speciální tištěnou přílohu

Odborná konference (Praha, 23. 9.

Poplatky – z důvodu rostoucích ná-

nost vyhrát hodnotné ceny od členů České

2014) – v návaznosti na tři úspěšné kon-

kladů na pořádání akce a její propagaci

komory fitness, a to ve formě poukázky na

ference z let 2011-2013 připravila Česká

bude účast zpoplatněna symbolickými 500

vzdělávací kurz některého z našich člen-

komora fitness v rámci Dnů fitness 2014

korunami za každou zapojenou provozov-

ských školicích center. Každý zúčastněný

pro provozovatele odbornou konferenci

nu. Získané prostředky budou investovány

získá zdarma mini předplatné (dvě čísla)

„ČESKO SE HÝBE, aneb KAM MÍŘÍ ČESKÉ

do propagace akce. Fitnessová centra

Fitness Business v elektronické verzi.

FITNESS“. Konference bude zaměřena

(právnické osoby), která jsou členy České

na aktuální vývoj a trendy v českém

komory fitness (Premium členství) budou

i světovém fitness průmyslu, přičemž jed-

zvýhodněná (účast v projektu zdarma,

notlivá témata se budou věnovat např.:

sleva na reklamu atp.).

Dny fitness 2014 a konference Kam míří české fitness již v září Nezávislá iniciativa Česko se hýbe, Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz a Česká komora fitness pro majitele a provozovatel fitnessových center, sportovních areálů a klubů, podnikatele se zaměřením na aktivní životní styl, trenéry, instruktory a další fitnessové profesionály a jejich klienty připravují na konec září 4. ročník

32

Po úspěchu loňského ročníku, kdy se

fitness omora k á k s Če : číslech (ČKF) v KF Č ů n

● hodnocení výsledků výzkumu fitness trhu v ČR a Evropské Unii, ● postavení českého fitness průmyslu v rámci stávající legislativy, ● možnosti financování fyzické aktivity na regionální i evropské úrovni, ● zdravotní aspekty – důkazy o prospěšnosti fyzické aktivity, ● IT a technologie pro fitness,

Podrobné informace a kontakty: ● www.ceskosehybe.cz ● www.ceskakomorafitness.cz ● Projekt Česko se hýbe: marek.sima@ceskosehybe.cz ● Konference Kam míří české fitness: info@ceskakomorafitness.cz «

Fitness Business 2 | 2014


Česká komora fitness

nastavuje podmínky ace spolupráce a komunik li ate av mezi zaměstn s sektoru a vzdělavateli ve fitnes e. lic ub rep v České Je to jediná organizace sdružující fitness profesionály v ČR.

ínt podmomunii v a t s Na eak li luprác ěstnavate oru o p s y m t k a k z e i s z e atess kace m teli ve fitn dnotlivá op áří a tv e v j y a v l o a vzdě publice. Pr ess aktivně e e n r d t fi é bu uv Česk ká komora mci které i instit í á s m í r e š l v Č a , í řen isd rmu státn platfo spolupráci jské a celo ch a r o v r pr na še ní, k prosto na regionál m opatření pozitivní cemi i. Soubore it mediálně elistvéúrovn h je vytvoř ESS jako c y se k N íc úrovn oboru FIT a dynamic ího z o n a r h d í b o o odern u nár ho, m jícího obor ství; e dář vyvíj hospo

CÍLE komory

Standard izova oboru FIT t kvalitu NESS z hledisk Česká ko a dalšího vzděláv mora fitn á zejména ess se za ní. n cí fitness a zpracování dílčíc měřuje p h do systém rofesí, jejich zako kvalifikamponová u Národn ní í so (NSK) a N árodní so ustavy kvalifikací u s ta (NSP) a vy povo a standard rozvoj vzděláván lání í izaci kvali fitness v návaznos ty v oblasti č. 179/20 ti na zákon 06 Sb.

Proč sE stát čLEnEm? Výhody pro fyzické osoby (instruktor, trenér, nutriční terapeut, choreograf, tanečník a další) • Registrace v Českém registru fitness profesionálů (vyhledávání podle místa výkonu činnosti a specializace) • Vytvoření vlastního interaktivního profilu • Propagace vlastních lekcí a tréninků • Vkládání fotografií a videí • Přímé napojení na ověřování dosaženého vzdělání školicími centry v ČR • Garance dosaženého vzdělání fitness a tanečních profesionálů v ČR • Unikátní balíček pojištění (úraz, odpovědnost a další) dle konkrétní pojistné nabídky. Cena členství na 1 rok: 1000 Kč

Fitness Business 2 | 2014

Výhody pro Právnické osoby (fitness a taneční centrum, sportovní klub, školící centrum, cestovní kancelář nabízející fitness a pohybové programy, taneční školy, pořadatelé sportovních akcí a další) • Přímá registrace PO v Hospodářské komoře ČR a navazující výhody • Přímé napojení ze stránek ČKF na vlastní stránky • Automatická registrace PO v Českém registru fitness profesionálů – vyhledávání podle umístění klubu/centra a hlavního zaměření • V případě souhlasu automatická registrace mezi podporovatele projektu Česko se hýbe • Přímá prezentace akcí v kalendáři akcí ČKF i ČSH + upozornění na nadcházející akci na domovské stránce • Pro školicí centra možnost ověřování certifikátů fitness profesionálů v Registru + prezentace školicích kurzů v kalendáři • Účast na sběru a také použití statistických informací z českého fitness sektoru • Zapojení do dalších bonusových programů a projektů (OSA, INTERGRAM, GRANTOVÉ PROJEKTY) Cena členství na 1 rok: 5000 Kč


Fitness Business Léto 2/2014  

Letní číslo časopisu FITNESS BUSINESS. Přečtěte si tipy od odborníků jak začít podnikat ve fitness, dále 2 exkluzivní rozhovory se zakladate...