Page 1

Voorkant!

Concept 18 maart 2010


Rescue Nederland: Rescue Nederland, gevestigd in Rotterdam, is het beste en leukste opleidingsinstituut van Nederland voor de zorgsector, welzijnsector en dienstverlening. Onze deskundigheid ligt op het gebied van competentie- en praktijkgericht opleiden. De kleinschaligheid van het opleidingsinstituut maakt ons slagvaardig en flexibel. We gaan verder dan opleiden alleen. Ook de examinering en ontwikkeling van leertrajecten kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Wij tellen een vast team van elf medewerkers op ons hoofdkantoor in Rotterdam. Tevens beschikken wij over een uitgebreid docentenen trainersbestand van (gespecialiseerde) verpleegkundigen, praktijkinstructeurs EHBO, fysiotherapeuten, veiligheidsdeskundigen en trainers omgangskunde/sociale vaardigheden, verdeeld over heel Nederland. Wij zijn een onafhankelijk opleidingsinstituut en onze focus ligt voornamelijk bij professionals, intermediairs en medewerkers in de gezondheidszorg, welzijn en dienstverlening. Rescue Nederland is aangesloten bij PAEPON (platform aangewezen erkende particuliere onderwijsinstituten Nederland). Wat bieden wij u: • opleidingen • elektronisch leren • trainingsruimte

Gastouders en de wet: Per 1 januari 2010 is er een nieuwe wet Kinderopvang van kracht gegaan. op basis van de wet zijn ook bepalingen opgenomen ten aanzien van de Eerste hulp. Het ministerie van OC&W en GGD Nederland stellen de volgende eis: vanaf 1 januari 2010 moeten gastouders in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen van het Oranje Kruis.


Eerste hulp aan kinderen en de zorg bij ziekten: Elk (gast) -ouder heeft weleens met een ziek kind te maken. Bijna ieder kind heeft weleens vlekjes of blaasjes op de huid. Vaak betreft het één van de bekende kinderziekten. Deze ziekten zijn meestal het gevolg van een besmetting met een virus of bacterie. Als (gast) -ouder wil je natuurlijk goed voorbereid zijn op deze ziektes en in staat zijn je kind te behandelen bij een ongeval en/of letsel. Veel (gast) -ouders van (jonge) kinderen voelen zich onzeker bij ongevallen of ziekte van hun kind. Het volgen van deze cursus kan veel van deze onzekerheid wegnemen. Certificaat: Oranje kruis of Nikta Voor wie? Gastouderbureaus Grootouders Ouders Cursusduur? 4 dagdelen van 2,5 uur

Eerste hulp aan kinderen in en om ’t huis: In deze cursus zal uitgebreid stilgestaan worden bij de preventie van ongevallen. Natuurlijk is het voor (gast) -ouders belangrijk ook te weten wat te doen bij ongevallen waarbij een kind betrokken is. Het gaat in deze cursus niet alleen om wondjes, maar ook die ongevallen waarbij het leven van het kind bedreigd wordt, bijvoorbeeld bij verstikking en brandwonden. Voor wie? Gastouderbureaus Grootouders Ouders Cursusduur? 3 dagdelen van 2,5 uur.


Eerste hulp aan kinderen, in huis met gebruik van elektronische leerweg: Rescue Nederland biedt u in samenwerking met eerste hulp in huis de cursus eerste hulp aan kinderen aan. Na deze praktijksessie ontvangt u een praktijkcertificaat eerste hulp aan kinderen, waarmee u als professional voldoet aan de eisen en eindtermen van het Oranje Kruis en dus aan de gestelde wettelijke voorschriften. Wel dient u jaarlijks de E-learning en de praktijksessie te herhalen! Voor wie? Gastouderbureaus Grootouders Ouders Cursusduur? 1 dagdeel van 3 uur.

Eerste hulp aan kinderen (met E-learning): Wanneer u jonge kinderen heeft, als grootouder regelmatig op de kleinkinderen past of als gastouder, heeft u wellicht behoefte aan meer eerste hulp gericht op kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar of bent u dat als professional ook verplicht. Rescue Nederland biedt u in samenwerking met eerste hulp in huis de cursus eerste hulp aan kinderen aan. Na deze praktijksessie ontvangt u een praktijkcertificaat eerste hulp aan kinderen, waarmee u als professional voldoet aan de eisen en eindtermen van het Oranje Kruis en dus aan de gestelde wettelijke voorschriften. Wel dient u jaarlijks de E-learning en de praktijksessie te herhalen! Certificaat: Oranje Kruis of Nikta Voor wie? Gastouderbureaus Grootouders Ouders Cursusduur? 1 dagdeel van 3 uur.


Kinderreanimatie met AED: In een waterrijk land als Nederland komen jaarlijks nog te veel kinderen ongewild te water met minder ernstige of ernstige gevolgen (bijna verdrinking of verdrinking). Niet alleen verdrinking kan een aanleiding zijn tot het starten van reanimatie, maar ook verstikking of ernstige ongevallen met hersenletsel. Verstikking is een levensbedreigende situatie, die bij kinderen relatief vaak voorkomt. Met het volgen van deze training kinderreanimatie leert u adequaat optreden bij verstikking, verdrinking of ernstige ongevallen door een snelle start van de reanimatie. Certificaat: Oranje Kruis of Nikta Voor wie? Grootouders Ouders Cursusduur? 1 dagdeel van 3 uur.

EVC-traject: EVC staat voor Erkenning van Eerder Verworven Competenties. Veel competenties worden buiten de schoolse settings verworven waardoor er meestal geen erkenning voor plaats vindt. Om de competenties erkend te krijgen, dient u bewijs aan te dragen in de vorm van diploma’s, referenties, verslagen, beeldmateriaal of in de praktijk. Wij bieden u een traject waarbij de competenties worden bekeken. Indien deze worden erkend, kan dit een vrijstelling opleveren voor een deel van de opleiding, dan wel een deelcertificaat voor de opleiding.


Voor meer informatie over onze opleidingen kunt u terecht op de website of bellen naar 0104048164. Contactgegevens: Rescue Nederland BV. Wijnhaven 52-66, 3011 WS Rotterdam Postbus 21985, 3001 AZ Rotterdam T 010-4048164 F 010-4048169 E info@rescue.nl L www.rescue.nl

Rescue  
Rescue  

gbdgbhgfbgfb

Advertisement