Page 1

FISKERBLADET

MAJ

2010

Internet-auktion sikrer mange opkøbere – men frisk fersk fisk betales stadig ikke efter fortjeneste Auktionen i Thyborøn tiltrækker et meget stort antal opkøbere hver eneste dag. Vore lokale opkøbere i Thyborøn er meget vigtige, men herudover er der et stort antal andre opkøbere med på auktionen. Det ses ikke på antallet af opkøbere i auktionslokalet, men står klart, når det højeste bud registreres på auktionsuret. Hver morgen følges auktionen af 100-120 opkøbere, som ikke er fysisk tilstede på auktionen, men som køber direkte over Internettet. Disse opkøbere kaldes “remote buyers”,

og sidder hjemme på deres egne kontorer – rundt om på danske virksomheder, men også i eksempelvis Holland og Sverige. Ingen tvivl om at det var en meget visionær beslutning, der blev truffet for næsten 10 år siden, hvor fiskeriforening, opkøbere og auktionsmester opnåede enighed om, at Internetauktion var fremtiden for Thyborøn Fiskeauktion. Forventningen var naturligvis også, at der skulle opnås højere priser på auktionen i fremtiden. Internetauktionsformen sikrer

“markedsprisen” for fisk, men i øjeblikket er der ingen, som finder “markedsprisen” for fisk er høj. Med den kvalitet der leveres, og den store efterspørgsel der er efter fisk, synes det næsten uforståeligt, at markedsprisen tilsyneladende forbliver på et “finanskrise-niveau”. Kvaliteten er klart forbedret gennem de seneste 10 år. Der er gjort en massiv indsats fra auktionen, og også projekt konsumfisk.dk har ydet sit bidrag. I den tid Michael Lodahl har været auktionens ejer, er der

gjort en ihærdig indsats, og andelen af “remote buyers” er steget fra ca. 5 % til nu ca. 35 %, og der arbejdes fortsat med flere nye tiltag til forbedringer og sikring af priserne på auktionen. Derfor ved vi også med sikkerhed, at vi får “markedsprisen” på auktionen. Vi ved kvaliteten anerkendes – både i Danmark og i udlandet – men vi mener fortsat, der bør kunne opnås en højere betaling for den ypperste kvalitet i frisk fersk fisk.

FiskerBladet / 5·2010

15


Tydelig effekt af sandpudens fjernelse

Sü fik vi fjernet sandpuden nordvest – vejrforhold som vi ningerne hang slapt og uskadte og straks – nÌsten som et fin- efterhünden var blevet vant til mellem skib og kaj. Det var gerknips – fik vi igen mere ro gav uro i havnebassinerne og noget, fiskere og andre pü havog gode forhold i havnebas- sprÌngte trosser pü de fortøjede nen lagde mÌrke til, og der sinerne. skibe. Det skete ikke denne kom i den anledning mange Pü Dronningens fødsels- dag – der løb ikke søer langs positive bemÌrkninger i dagens Skaarup og Salskov-q 22/08/05 Thyboron VVS og blik-q 28/10/0 dag blÌste en frisk vind fra molernes indersider, og fortøj- løb til Havnens folk. Kystdirektoratet har udlagt bølgemülere i Kanalen, og det bliver nu spÌndende at følge,

• Motor, maskin- og aluminiumsvÌrksted • Forhandler af motorer fra Volvo Penta og Detroit Diesel Nordsøvej 34 • 7680 Thyborøn Tlf. 97 83 18 22 • Fax 97 83 19 61 E-mail: info@skaarup-salskov.dk

16 FiskerBladet / 5¡2010

(TKUMGTGÂżUM FKTGMVGHTCPGVVGV

6DQGVXJHUHQ758'5 LJDQJPHGIMHUQHOVHDI VDQGSXGHQ

hvilke Ìndringer der er sket med bølgernes retning og styrke.

7K\ERUqQ)LVNHDXNWLRQ

+DYQHJDGH7K\ERUqQ .RQWRU  7LOPHOGLQJ 

7KRUVPLQGH)LVNHDXNWLRQ

9HVWKDYQHQ7KRUVPLQGH8OIERUJ .RQWRU  7LOPHOGLQJ  7+<%25Â&#x2018;1O7+2560,1'(O+9,'(6$1'(

+YLGH6DQGH)LVNHDXNWLRQ

5qGVSpWWHYHM+YLGH6DQGH .RQWRU  7LOPHOGLQJ  ZZZGDQVNHILVNHDXNWLRQHUGN


Gode vanddybder i Thyborøn Kanal Besejlingsforholdene i Thyborøn Kanal er gode, og vanddybderne er formentlig de bedste, vi nogensinde har haft. Det siges, at det er muligt – for stedkendte – at besejle Thyborøn Havn med 10 meter vanddybde hele vejen ind i til Havneindsejlingen. Følger man fyrlinjerne, garanterer staten en vanddybde på 8 meter. Men også her viser opmålingerne, at der i øjeblikket er en god overdybde. For at tydeliggøre de gode forhold har vi – med hjælp

fra Kystdirektoratet – fået lavet det kendte kort over Thyborøn Kanal i en farveskala, som tydeligt viser, hvor der er målt mere end 9 meters vanddybde (mørk blå farve). Kortet ligger i både Word format og PDF under fanen ‘kort’ på Havnens hjemmeside www.thyboronport.dk Vi håber naturligvis, det vil kunne være en hjælp for de skibe, der anløber havnen – ikke mindst de, der ikke allerede er godt kendt med forholdene. Ingen tvivl om at de seneste års vanskeligheder har slidt på Thyborøn Havns gode image – men nu er det fortid! Vanskelighederne er nu ryddet af vejen, og vi håber, at de gode besejlingsforhold og den beskyttelse en østvendt havn giver nu igen vil nyde anerkendelse.

9DQGG\EGHURYHUP ±P¡UNEOnIDUYH

Seaside Hotel & Ferielejligheder ligger ved havnen og ikke langt fra havet, som den pragtfulde udsigt fra værelser og lejligheder også vidner om.

Thyborøn Skibssmedie . Sydhalevej 8 7680 Thyborøn . 97831922 . www.trawldoor.dk

www.seasidehotel.dk · Tlf. 9783 1244

Harboøre Byggecenter A/S rap 291

HAVNEGADE 46 - 7680 THYBORØN

nyhedsbrevet inden 31. marts og deltag i lodtrækningen om en Weber grill. Tilmeld dig på www.xl-byg.dk/vind

TLF. 97 83 11 26 - MOBIL: 22 16 78 86 - FAX: 97 83 20 77

Industrivej 8 7673 Harboøre Tlf.: 97 83 45 88 www.xl-byg.dk

MAIL: IDALI@OS.DK - CVR-NR. DK10106168

ret af Brandhouse/Outhouse

Vinderne får direkte besked. Ansatte hos XL-BYG samt deres husstand kan ikke deltage i konkurrencen. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter

FiskerBladet / 5·2010

17


Travlhed på bedding og hos smedene – med flere store projekter Thyborøn Havn har altid været kendt for sine dygtige og fleksible håndværkere – men der har næppe nogensinde tidligere været gang i så mange store reparationsarbejder, som det er tilfældet netop nu. Det gælder nybygninger, store ombygningsprojekter af både danske og udenlandske fiskefartøjer og andre opgaver. Ombygningen af Vina til dykkerskib for JD-Contractor A/S v. Gert Norman viser tydeligt, hvad disse projekter bety-

der for beskæftigelsen. Nordsøkaj har siden februar været præget af den og andre lidt mindre reparationsarbejder og blot ved at se det antal varebiler fra nær og fjern, som holder parkeret på kajen, får man et indtryk af opgavens omfang og beskæftigelseseffekt. Det kan kun hilses med stor tilfredshed, at det lykkes for vore dygtige håndværksvirksomheder, at tiltrække så mange og så store projekter fra nær og fjern.

Du har maskinerne - vi har smøremidlerne Så enkelt som Smøreolie: Thyborøn Marineservice 4027 5301 Gasolie: 7010 1234

18 FiskerBladet / 5·2010

www.unox.dk

Det gavner beskæftigelsen i et udkantsområde, og det gavner den danske valutabalance. Dejligt at se i en periode hvor der ellers tales meget om krise og arbejdsløshed.

6HUYLFHRJUHSDUDUWLRQHU EnGHYHGNDMRJSn EHGGLQJ


2PE\JQLQJDI9,1$ 3nNDMHQYLVHUVHUYLFHRJY UNVWHGVELOHU IUDQ URJIMHUQGHQVWRUHDNWLYLWHW

)XOGEHO JQLQJPHGIDUW¥MHUIUDIUHPPHGHKMHPKDYQHSn 1\2SKDOHUEHGGLQJRJKnQGY UNHUHLIXOGVYLQJPHGUHSDUD WLRQHURJYHGOLJHKROGHOVH

M MA AR RI TI TI M A RI T I M A RI T I M A RI T I M A RI T I MARIT IM

I M M M M M M

E EL L E L E L E L E L

EL

&

&& & & & &

EE LL EE KK TT RR EL EK T R EL EK T R EL EK T R EL EK T R

O O O O O O

N N N N N N

II K K

I I I I

K K K K

ELEKT RONIK

TSRELECTRONIC ELECTRONIC TSR TSR ELECTRONIC Til lands, til vands og ... TSR ELECTRONIC Til lands, til vands og ... Til lands, til vands og ... TSR ELECTRONIC Til lands, til vands og ... TSR ELECTRONIC TSR ELECTRONIC Til lands, til vands og ... TSR ELECTRONIC TSR Vi ELECTRONIC har i mere end 40 ĂĽr serviceret det maritime Danmark og TSRhar ELECTRONIC udland. Viend leverer og serviceret servicerer alt El, Elektronik Vi i mere 40 ĂĽr detinden maritime Danmark ogog Til lands, tilserviceret vands ogfor ... TSRhar ELECTRONIC kommunikation. Vi i mere end 40 maritime udland. Vi leverer og ĂĽr servicerer altdet inden for El, Danmark Elektronikogog Vi har i mere end 40 ĂĽr serviceret det maritime Danmark ogog udland. Vi leverer og servicerer alt inden for El, Elektronik TSR ELECTRONIC kommunikation. TSR ELECTRONIC udland. Vi leverer og ĂĽr servicerer altdet inden for El, Danmark Elektronikogog TSR ELECTRONIC kommunikation. Vi har i mere end 40 serviceret maritime Vihar hari i mere mere end 40 ĂĽrĂĽr serviceret det maritime Danmark og Mobil udrykningâ&#x20AC;Ś inden og udlandsâ&#x20AC;Ś kommunikation. Vi end 40 serviceret det maritime Danmark udland. Vi leverer og servicerer alt inden for El, Elektronikogog udland. Vi leverer servicerer alt inden El, Elektronik og Vi udrykningâ&#x20AC;Ś erVi klar til atog rykke ud, der erfor brug udland. leverer og servicerer alt inden forforEl,almindelig Elektronik og kommunikation. Mobil inden og nĂĽr udlandsâ&#x20AC;Ś kommunikation. reparation efter skader mv. Hos TSR kommunikation. Mobil udrykningâ&#x20AC;Ś inden og udlandsâ&#x20AC;Ś Vi erservicering klar til at eller rykke ud, nĂĽr der eruheld, brug for almindelig vi til stor i brand og vandskader, som ofte løses i Mobil udrykningâ&#x20AC;Ś inden ogefter udlandsâ&#x20AC;Ś Vi erhar klar aterfaring rykke ud, nĂĽr der er brugskader for almindelig servicering eller reparation uheld, mv. Hos TSR samarbejde med forsikringsselskaber. ViMobil ervi klar tilerfaring at rykke ud,ognĂĽr der er brugskader forsom almindelig udrykningâ&#x20AC;Ś inden udlandsâ&#x20AC;Ś servicering eller reparation efter uheld, mv. TSRi Mobil udrykningâ&#x20AC;Ś inden og udlandsâ&#x20AC;Ś har stor i brand og vandskader, ofteHos løses Vi er klar til at rykke ud, nĂĽr der er brug for almindelig servicering eller reparation efter uheld, skader mv. TSRi Mobil udrykningâ&#x20AC;Ś inden og udlandsâ&#x20AC;Ś har stortilerfaring i brand ogder vandskader, ofteHos løses Vi erviklar at rykke ud, nĂĽr er brug forsom almindelig samarbejde med forsikringsselskaber. eller reparation uheld, mv. Hosofte TSR løses i har stortilerfaring i brand og vandskader, som Viservicering erviklar at rykke ud, efter nĂĽr der er skader brugskader for almindelig samarbejde med forsikringsselskaber. servicering eller reparation efter uheld, mv. Hos TSR harEl-styringer. vi stor erfaring i brand og vandskader, som ofte løses i samarbejde medreparation forsikringsselskaber. servicering eller efter uheld, skader TSRi har vi stor erfaring i brand og vandskader, sommv. ofteHos løses samarbejde medafforsikringsselskaber. Fremstilling styrepaneler til eg. hydrauliske anlĂŚg. Vi kan har vi stor erfaring i brand og vandskader, som ofte løses i samarbejde med forsikringsselskaber. El-styringer. levere netop den løsning I har brug forâ&#x20AC;Ś samarbejde af med forsikringsselskaber. El-styringer. Fremstilling styrepaneler til eg. hydrauliske anlĂŚg. Vi kan El-styringer. El-styringer. Fremstilling styrepaneler til eg. hydrauliske anlĂŚg. Vi kan levere netopafden løsning I har brug forâ&#x20AC;Ś Fremstilling styrepaneler til eg. hydrauliske anlĂŚg. Vi kan Vi kan Fremstilling afden styrepaneler tilog eg. hydrauliske levere netopaf løsning I har brug forâ&#x20AC;Ś El-styringer. IT løsninger â&#x20AC;Śløsning Til vandsâ&#x20AC;Ś ikke mindst tilanlĂŚg. landsâ&#x20AC;Ś leverenetop netop den I har brugbrug forâ&#x20AC;Śforâ&#x20AC;Ś levere den løsning I har El-styringer. Fremstilling af styrepanelerpĂĽtilskibe eg. hydrauliske anlĂŚg. Vi ikan Fra netvĂŚrksopkobling til netvĂŚrksløsninger større Fremstilling styrepaneler til hele eg. hydrauliske anlĂŚg. Vi kan levere netopaf I og har brug forâ&#x20AC;Ś til IT løsninger â&#x20AC;Śden Til løsning vandsâ&#x20AC;Ś ikke mindst landsâ&#x20AC;Ś virksomheder.. Vi dĂŚkker omrĂĽdet med IP løsninger, levere netop løsning har brug forâ&#x20AC;Ś IT â&#x20AC;Śden Tilvandsâ&#x20AC;Ś vandsâ&#x20AC;Ś tiloglandsâ&#x20AC;Ś Fra netvĂŚrksopkobling pĂĽ skibe til netvĂŚrksløsninger i større som eg. Internet opkoblinger, IPmindst telefoni VPN løsninger. ITløsninger løsninger â&#x20AC;Ś Til ogI og ikkeikke mindst til landsâ&#x20AC;Ś IT løsninger â&#x20AC;Ś Til og ikke til landsâ&#x20AC;Ś Fra netvĂŚrksopkobling skibe til mindst netvĂŚrksløsninger Fra netvĂŚrksopkobling pĂĽpĂĽ skibe til netvĂŚrksløsninger større i større virksomheder.. Vi vandsâ&#x20AC;Ś dĂŚkker hele omrĂĽdet med IPi løsninger, ViViopkoblinger, dĂŚkker hele omrĂĽdet med med IP Fra netvĂŚrksopkobling pĂĽ skibe til netvĂŚrksløsninger i større virksomheder.. dĂŚkker hele IP løsninger, ITvirksomheder.. løsninger â&#x20AC;Ś Til vandsâ&#x20AC;Ś og ikke mindst tilløsninger, landsâ&#x20AC;Ś som eg. Internet IPomrĂĽdet telefoni og VPN løsninger. som eg. Internet opkoblinger, IP telefoni og VPN løsninger. virksomheder.. Vi dĂŚkker hele omrĂĽdet med IP løsninger, IT løsninger â&#x20AC;Ś Tilopkoblinger, vandsâ&#x20AC;Ś ikke mindst til VPN landsâ&#x20AC;Ś Fangstsensorerâ&#x20AC;Ś som eg. Internet IP til telefoni og løsninger. Fra netvĂŚrksopkobling pĂĽ og skibe netvĂŚrksløsninger i større som Internet telefoni og VPN løsninger. Vieg. tilbyder service ogpĂĽ reparation af fangst-sensorer. Fra netvĂŚrksopkobling skibe til netvĂŚrksløsninger i større virksomheder.. Viopkoblinger, dĂŚkker heleIPomrĂĽdet med IP løsninger, virksomheder.. dĂŚkker heleIPomrĂĽdet IP løsninger, som eg. InternetViopkoblinger, telefoni med og VPN løsninger. Fangstsensorerâ&#x20AC;Ś Fangstsensorerâ&#x20AC;Ś OBatteriskift som eg. Internet opkoblinger, IP telefoni og VPN løsninger. Fangstsensorerâ&#x20AC;Ś Vi tilbyder service og reparation af fangst-sensorer. Vi tilbyder service og reparation af fangst-sensorer. OOmkodning Fangstsensorerâ&#x20AC;Ś Vi tilbyder service og reparation af fangst-sensorer. OStøbning, hvor er slitageafeller brud OBatteriskift Vi tilbyder service ogder reparation fangst-sensorer. Fangstsensorerâ&#x20AC;Ś OBatteriskift OOmkodning OTĂŚring i propogogreparation flange Fangstsensorerâ&#x20AC;Ś OBatteriskift Vi tilbyder service af fangst-sensorer. OOmkodning OStøbning, hvor der er slitage eller brud OVand i sensor OBatteriskift Vi tilbyder service og reparation af fangst-sensorer. OOmkodning OStøbning, hvor er slitage eller brud OTĂŚring i prop ogder flange OOmkodning OStøbning, hvorog derflange er slitage eller brud OBatteriskift OTĂŚring i prop OVand i sensor FĂĽ lavet et check af dine sensorer før det gĂĽr galt. OStøbning, hvorog derflange er slitage eller brud OBatteriskift OTĂŚring i prop OOmkodning OVand i sensor OTĂŚring i check prop og flange FĂĽ laveti etsensor dine detbrud gĂĽr galt. OOmkodning OVand OStøbning, hvoraf der ersensorer slitagefør eller Kontakt os... OVand OStøbning, hvorog derfldine er slitage eller OTĂŚring i check prop ange FĂĽ lavet ietsensor af sensorer førbrud det gĂĽr galt. Kontakt os... OTĂŚring i check prop og angesensorer før det gĂĽr galt. FĂĽ lavet ietsensor af fldine OVand FĂĽ lavet ios... etsensor check af dine sensorer før det gĂĽr galt. OVand Kontakt Kontakt FĂĽ lavet os... et check af dine sensorer før det gĂĽr galt. Kontakt FĂĽ lavet os... et check af dine sensorer før det gĂĽr galt. Kontakt os... Kontakt os...

Til lands, til vands og ...

TSR Electronic TSR Electronic A/S A/S Nordsøkaj Nordsøkaj 36 36 DK-7680 Thyborøn DK-7680 Thyborøn

TSR Electronic A/S TSR Electronic Nordsøkaj 36 A/S TSR Electronic Nordsøkaj 36 A/S DK-7680 Thyborøn Nordsøkaj 36 A/S DK-7680 Thyborøn TSR Electronic DK-7680 Thyborøn TSR Electronic Nordsøkaj 36 A/S NordsøkajThyborøn 36 DK-7680 DK-7680 Thyborøn

Tel. Fax.

Tel. +45 900 96 900 900 +45 96 900 Fax. +45 9783 2454 +45 9783 2454

Tel. Tel. Fax. Tel. Fax. Fax. Tel. Tel. Fax. Fax.

+45 +45 +45 +45 +45 +45 +45

96 900 900 96 900 900 9783 2454 96 900 900 9783 2454 9783 2454 96 900 900 96 900 900 9783 2454 9783 2454

Web. Mail.

Web. www.tsr-as.dk www.tsr-as.dk Mail. tsr@tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk

Web. Web. Mail. Web. Mail. Mail. Web. Web. Mail. Mail.

FiskerBladet / 5¡2010

www.tsr-as.dk www.tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk www.tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk www.tsr-as.dk www.tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk

19


Fortsat store investeringer – ny arealer, vejanlæg og flere mindre projekter

Uden havneanlæg – kajer, moler, havnebassiner og arealer – kommer der intet gods over kajen. Derfor må der investeres i nye anlæg som en forudsætning for at få omsætning over havnen. Sydhavnsvej – fra Thyborønvej til Limfjordskaj står på investeringsplanen i 2010, og vejen udføres med en stærk og robust asfaltbelægning. Der stilles store krav til vejnettets styrke og holdbarhed,

da hovedparten af trafikken foregår med store maskiner – nogle af de største gummigeder i Danmark – og med lastvognstog tungt læssede til det maksimale med grus og sten. En livlig trafik en tør sommerdag giver også anledning til at meget støv hvirvles op til gene for omgivelserne. Derfor er det et stort ønske, at få vejen asfalteret. Opfyldning og etablering af nye arealer og bygning af kaj-

THYBORØN PROVIANT Vi klarer det umulige på et øjeblik - mirakler tager lidt længere tid!

SPAR

– der hvor du kan få dagligvarer til faste lave priser!

- vi er de største i byen på discountsiden og servicen er i top!

Drejøvej 1 . Thyborøn . Tlf. 9783 1980 Fax 9783 2680 . drejovej.thyboron@spar.dk

20 FiskerBladet / 5·2010

%*6WRQHVWUDQVSRUWEnQGGDQQHUSRUWDORYHULQGN¡UVOHQWLO6\G KDYQVIUHPWLGLJHKDVWRUHDUHDO anlæg i Sydhavnen har stået på siden 2006, og der er hidtil investeret ca.70 mio. kr. i området. Opfyldningen af nye arealer vil fortsætte nogen tid endnu. Den igangværende etape 2a ventes at blive gjort færdig i løbet af 2010, så at grus- og stenvirksomhederne kan flytte ind på deres endelige og blivende placeringer. I øjeblikket mangler ca. 90.000 m³ af opfyldningen.

Heraf ventes leveret 20.000 m³ fra den igangværende oprensning af sejlløbet ThyborønAgger og 30.000 m³ fra oprensning/uddybning i sommeren 2010 i forbindelse med genåbning af Haarum Havn. De resterende 40.000 m³ er der endnu ikke sat leverandør på. Derudover er der afsat et beløb til at fortsætte Sydhavns udvidelse i 2010 med etape 2b. I første omgang en forlængelse af


En vision bliver nu realiseret – Frostlager på Langholm Kaj dæmningen og stenkastningen med op til 300 m, og en kommende investering til opfyldning af det bagved liggende areal. Dette arbejde påregnes sat i gang, når udflytningen af virksomhederne til etape 2a er gennemført, og det resterende arealbehov er gjort op. Som en konsekvens af en forventet færdiggørelse af Sydhavns udvidelse etape 2a og udflytning af Kroghs A/S fra Værftshavnen i 2010 er der afsat et beløb til opstart af nye investeringer i Værftshavnen i 2010. Disse initiativer er endnu ikke fastlagt. I den øvrige del af havnen er der søgt om EFF tilskud til 2 projekter. Det ene projekt omfatter en hovedistandsættelse af træbroerne i den nordlige del af havnen. Det drejer sig om Midterpier, Vinkelpier og 3 mindre betonbroer ved Den Hvide Hal. Det andet projekt omfatter opførelse af en hal til udleje til mindre og mellemstore fiskere, som har udtrykt et behov for opbevaring af garn og fiskeredskaber. Igangsætningen af begge projekter afventer tilsagn fra Fødevare Erhverv om de søgte tilskud.

Det ser nu ud til, at et stort ønske hos mange om et frysehus på Thyborøn Havn bliver opfyldt. En gruppe af lokale erhvervsdrivende har dannet selskabet Thyborøn Invest a/s, som nu er meget tæt på at tage første spadestik på arealet bag Langholmkaj til en hal på ca. 2.200 m² – fordelt ca. fifty/fifty på frostlager og lagerhal. Der arbejdes på de sidste tekniske detaljer, og byggeriet forventes

påbegyndt i løbet af kort tid. Frostlagerets placering er vist med grøn farve på billedet. Frostlageret ventes udnyttet til forekommende og nyt frysegods over kaj i Thyborøn Havn. Lagerhallen kan ombygges til yderligere frostlager, når et behov opstår. Derudover kan der ved Langholmkaj bygges yderligere ca. 2.000 m² pakhus. Langholmkaj – beregnet til 9 m vanddybde – er det bedste sted på Havnen, hvor lagerbyg-

ningen kan placeres, når den skal betjene skibe med størst mulig dybgang. Thyborøn Havn glæder sig over det gode initiativ og ser frem til øget godsaktivitet til de ny faciliteter.

$;(/±HWIU\VHVNLEORVVHUIURVWYDUHUIUD,VODQGYHG/DQJKROPNDM

Thyborøn Sejlmageri Thyborøn Sejlmageri har mere end 45 års erfaring i sejlsyning. Vi leverer udstyr til erhvervsfiskeri og fritidssejlads.

vestjyskBANK Hvide Sande/Thyborøn · Tlf 97 31 13 22 / 96 63 24 00

Svanegade 14 · 7680 Thyborøn · 97831125 · www.sejlmager.dk

FiskerBladet / 5·2010

21


Projekt Konsumfisk

i form af branding og synlighed. Konsumfisk skal være den samlende enhed, når det gælder fælles profilering. Her har fælles front allerede vist sig at være vejen frem, idet parterne i fællesskab har deltaget på forskellige nationale og internationale messer og arrangementer. Med ovenstående fokus områder og tiltag i baghovedet, er parterne i Konsumfisk motiveret for at fortsætte det gode samarbejde om Friskere fisk fra Vestkystens Havne.

– et holdsamarbejde?

Tag nogle interesserede virksomheder og organisationer, der gerne vil udvikle. Tilsæt et langt sejt træk. Lad det bulderkoge. Sådan lyder opskriften, som parterne i Konsumfisk følger. Her vil vi gerne give nogle smagsprøver på, hvad et holdsamarbejde kan medføre… Hvad har vi nået… og hvor skal vi hen? Konsumfisk er sat i verden for at sikre en markant udvikling af de tre vestkyst havne Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sandes omsætning af konsumfisk. Vejen hertil er især at øge værditilvæksten af de landede fisk i de tre havne, som følge af højere kvalitet, bedre levering/logistik, forretningsudvikling og mere synlig markedsføring i både ind- og udland. I den tid projektet har kørt, er der knyttet bånd imellem de forskellige aktører i de tre havne og holdsamarbejdet har udmøntet sig i en række konkrete tiltag. Ét kerneområde i projekt Konsumfisk er, at fiskens vej skal optimeres. Et samarbejde mellem parterne har helt konkret mundet ud i etablering af transport ruter, der tilbyder hurtigere forbindelse fra Vestkystens Havne ud til såvel de europæiske fiske markeder som det danske. Et andet vigtigt område er opdyrkning af internationale markeder for konsumfisk. Vi har her været ude og foretage den første overordnede scree-

22 FiskerBladet / 5·2010

ning af markederne i Europa med det formål at øge salget til disse markeder. I Danmark er der etableret en god dialog med fiskehandlere rundt i hele landet. Forretningsudvikling for alle de deltagende parter har høj fokus. Der er spottet flere nye muligheder for forretningsudvikling og de første streger til specifikke udviklingsprojekter er tegnet. For at kunne opretholde de mange købere på auktionen, og dermed sikre fiskerne de bedste priser, er det nødvendigt med en stabil leverance af kvalitetsfisk til auktionen. Derfor

vægter vi Kvalitetsudvikling og uddannelse rigtig højt. Parterne har i samarbejde taget initiativ til en uddannelse i kvalitetshåndtering til fiskere, skippere og medarbejdere på auktionen. I den fremtidige “værktøjskasse”, vil et af redskaberne til at hæve det generelle kvalitetsniveau, på fisk landet i de 3 havne, være udarbejdelse af kvalitetskoncept eller kvalitetshåndbog med procedurer for håndtering af fisk under fangst, opbevaring om bord, landing, sortering samt for den videre transport. Endelig ligger der i Konsumfisk en kommunikationsopgave

Organisering

Hvor der tidligere var ansat én person til varetagelse af mange områder, ser vi det i dag som en fordel at lægge opgaverne ud på flere hænder. Konsumfisk er i øjeblikket i gang med at sætte det stærkeste hold, således at kerneområder beskrevet ovenfor bliver bedst muligt tilgodeset. I dag er Heidi Ebey Grønkjær og Bolette van Ingen Bro tilknyttet projektet, og der forventes én person mere i projektet inden årets udgang. Til varetagelse af det hollandske, belgiske og franske marked er Ruud van der Zwan tilknyttet Konsumfisk.

Mandag-torsdag kl. 08.00-16.00 fredag kl. 08.00-15.30 TripleNine tlf. 79 120 999 Kl. 16.00 - 08.00 Vægten tlf 96 900 432 Kristian Lilleøre privat 97 832 483 Christian Bisgaard tlf. 21 775 999 Helge Lyng Pedersen privat 97831 298 mobil 21 279 998 Tilmelding via Lyngby Radio eller fax 96 900 434

Thyborøn Havnenyt - maj 2010  

Thyborøn Havnenyt - maj 2010

Thyborøn Havnenyt - maj 2010  

Thyborøn Havnenyt - maj 2010