Page 1

1


2


2011-06-01

Hej! Fiskarhedenvillan levererar en villabyggsats helt enligt den dröm ni har. Om ni från sidan ett följer bokens alla sidor så ser ni hur våra duktiga samarbetspartners jobbar. När du köper villabyggsatsen så kan du med hjälp av oss och denna bok påverka din totalkostnad för just ditt hus genom att göra vissa moment själv. Förutom att spara pengar är det roligt att veta att du faktiskt har byggt delar av ditt eget hus! Jag hoppas att boken "Tips och råd" ska guida dig rätt men om du behöver ytterligare hjälp så ska du veta att hos oss får du hjälp med allt! Från enbart leverans till färdigt hus! Vårt motto - Nöjd Kund. Jämför oss gärna med andra! Jag vill även berätta lite om våra olika moment. Åtagande 1-4 + vårt Comfort/servicepaket är så kallat "nyckelfärdigt". Åtagande 1: Lossning av huvudleverans, stommen reses, fönster och ytterdörrar, utegips och utvändig spikregel monteras. Takstolar lyftes och monteras. Yttertaket pappas och läktas samt görs klart för tegelläggning. Huset är nu tätt och låsbart. Åtagande 2: Ytterfasaden med listning utvändigt. Allt plåtarbete med fönsterbleck, midjeplåtar, väggbleck, vindskiveplåtar och resten av de plåtarbeten som ingår monteras. Takpannor lyfts upp på taket och läggs. Huset är nu färdigt utvändigt. Åtagande 3: Ytterväggar isoleras och plastas, ev. bjälklag riktas. Skiva monteras på en sida på innerväggar och alla väggar görs färdiga för el- och rörinstallation. Åtagande 4: Åtagandet delas upp och etapp 1 är: dubbling av alla väggar, innerväggar isoleras innan. Köksinredning, innerdörrar, trapp och innertak monteras. Huset är nu klart för invändig målning och övriga invändiga ytskikt. Etapp 2 innebär efterbeslagning och listning. Huset är nu "snickarklart" och det är dags att beställa slutbesiktning. Comfort-/servicepaket: Utvändig städning, invändig städning, fönsterputsning, presenningar, förvaringstält och så vidare. Se specifikationen som medföljer vår leveransbeskrivning. För övrigt så gäller alltid ritningar och den monteringsbeskrivning som medföljer villabyggsatsen i första hand.

Lycka till! Göran Stenberg, Order- och leveranschef

3


Innehåll Del 1 Förord.................................................................................................................3 1. Mottagning/Kontroll ............................................................................................7 Organisation .......................................................................................................7 Avlastning...........................................................................................................8 Märkning av material ..........................................................................................9 Kontroll .............................................................................................................10 Organisera och dela upp materialet .................................................................12 2. Utläggning av syll, förankring och syllisolering. Hur man bygger ihop stommen på plattan. Resning av väggar. .........................................................14 Plast över bärande innervägg (ångspärr) .........................................................21 3. Montering av utegips. ......................................................................................22 4. Montering av utvändig spikläkt. .......................................................................25 5. Montering av takstolar och förankring. .............................................................28 Förankringar .....................................................................................................28 Vinkelbeslag .....................................................................................................28 HE-ankare ........................................................................................................29 Balkfästen ........................................................................................................30 6. Montering av råspontsluckor, inkl. ventilerad nock och nockbräda. .................38 7. Läggning av takduk, inkl. i ränndalar och anslutning mot ev. kupor. ................41 8. Läktning, tegelläkt. ...........................................................................................44 9. Montering av vindskivor och takfotbrädor. .......................................................46 Vindskivor.........................................................................................................46 Takfotsbrädor ...................................................................................................49 10. Montering av fönster och ytterdörrar ................................................................51 Fönster .............................................................................................................51 Dörr ..................................................................................................................53 11. Montering av ränndalsplåtar ............................................................................56 12. Montering av farstukvist. ..................................................................................57 13. Montering av kupor ..........................................................................................71

4


2011-06-01

Del 2 14. Montering av utvändiga plåtar ......................................................................... 77 Hängrännor ...................................................................................................... 77 Stuprör ............................................................................................................. 80 Fotplåt .............................................................................................................. 83 Vindskiveplåt .................................................................................................... 84 Midjeplåt .......................................................................................................... 86 Droppbleck....................................................................................................... 89 15. Tegelläggning .................................................................................................. 90 16. Montering av ytterpanel ................................................................................... 96 Sekelskiftspanel .............................................................................................. 96 17. Montering av takfotsinklädnad ...................................................................... 101 18. Montering av knutbrädor ............................................................................... 104 19. Utvändiga salningar och foder ....................................................................... 106 20. Isolering av ytterväggar ................................................................................. 111 21. Påsalning av ytterväggsregel. ....................................................................... 113 22. Montering av liggande 45x45 reglar. ............................................................. 114 23. Montering av plastfolie och tätprofil ............................................................... 115 Plastfolie ........................................................................................................ 115 Tätprofil .......................................................................................................... 118 24. Isolering av mellanbjälklag, inkl. golvspån. .................................................... 119 Isolering av mellanbjälklag och stegljudisolering ........................................... 119 Montering av golvspån ................................................................................... 120 25. Glesning av väggar och innertak .................................................................... 123 Glesning av väggar ........................................................................................ 123 Glesning av innertak ...................................................................................... 124

5


Del 3 26. Montering av innerväggar ..............................................................................128 27. Isolering av innerväggar ................................................................................131 28. Gips och spån på innerväggar .......................................................................132 29. Montering av Farmacell fibergips och salning i våtrum..................................134 Montering av Farmacell fibergips ..................................................................134 Montering av salning i våtrum .......................................................................137 30. Montering av invändig salning och foder .......................................................140 Invändig salning och fönsterbänk ..................................................................140 Foder .............................................................................................................146 31. Montering av innertakspanel. .........................................................................148

Del 4 32. Mottagning/Kontroll ........................................................................................151 Leverans av köket .........................................................................................151 33. Montering av kök ...........................................................................................152 Montering av stödsocklar ...............................................................................152 Monteringsförberedelser ................................................................................153 Montering av köksskåp...................................................................................154 Montering av passbitar, takanslutningar och socklar ......................................155 Montering av dekortäcklist ..............................................................................157 Montering av ljusrampslist ..............................................................................157 Montering av bänkskivor ................................................................................158 Montering av lådor ..........................................................................................159 Montering av handtag.....................................................................................160 Montering av belysning ..................................................................................161 Montering av köksö ........................................................................................162 Montering va vitvaror ......................................................................................162

6


2011-06-01

1. Mottagning/Kontroll Lastbilen anländer med materialet den överenskomna tiden. Vid avlastning behöver man tillgång till en hjullastare som klarar att lyfta 2 ton med gafflar. Detta för att kunna lyfta ur materialet. (Hjullastare och även kran för lyft av takstolar ingår annars i åtagande 1).

Organisation Börja med att titta på byggplatsen (tomten) och därefter planera var man skall placera materialet. Paketen är märkta efter vad de innehåller med t.ex. M1 vilket står för material 1 i materialspecen. Det man borde tänka på i detta skede är att placera material så att det under byggtiden ligger optimerat För hur var och när det skall användas. T.ex. placera reglar och annat som kommer att användas redan vid stomresningen lättillgängligt, nära eller på plattan. Material som skall användas i senare skeden bör placeras så att de inte ligger i vägen för andra material. Hur ser byggplatsen ut? Vad placeras var?

7


Avlastning Nu lastar man av materialet på det ställe man har bestämt att det ska ligga. Rätt material på rätt plats från början för att senare slippa flytta om det.

Lastaren placerar ut materialpaketen efter instruktioner från byggaren.

8


2011-06-01

Märkning av material

Paket märkt med M3C vilket står för material 3C i materialspecifikationen (t.v) Paket med virke är även märkt med vilka dimensioner det innehåller (t.h).

Märkt material placerad på lämplig plats.

Avlastning klar.

9


Kontroll Nu kontrollerar man att det inte förekommer transportskador på paketen. Gå igenom materialet och kontrollera att allt material som skall ingå i leveransen har levererats. Kontrollera att paketen innehåller rätt mängd enligt materialspec/följesedel. Om det skulle förekomma skada eller att det fattas något mot materialspecifikationen så notera detta. Meddela också snarast till serviceavdelningen på Fiskarhedenvillan.

Kontrollera att mängden stämmer.

Lyft på materialet för att kontrollera om det ligger andra längder, dimensioner eller material under. Materialet checkas av i spec/följesedel.

10


2011-06-01

Allt material checkas av mot spec/följesedel.

Allt material är på plats.

11


Organisera och dela upp materialet För att underlätta byggandet delar man upp materialet i staplar/högar på lämplig plats. Lägg samma dimensioner eller färdigkapade längder i samma stapel på eller nära plattan/grunden. Dela t.ex. upp reglarna efter urkapning för dubbel, enkel eller utan bärlina. Efter att man delat upp materialet i olika staplar markerar man vad stapeln består av, t.ex. efter längden på virket. Detta för att det ska flyta på under byggnationen och gå lättare hitta det man ska ha.

Reglar med urkap för dubbel bärlina staplas bredvid grunden (bild ovan). Kortlingar delas upp efter längder (t.h).

Staplar med virke markeras efter längder (t.v). Färdigmarkerade staplar av olika längder (t.h).

12


2011-06-01

När allt är kontrollerat, checkat och organiserat skall man tänka på att skydda materialet som inte ska användas direkt. Om man är klar för dagen skall allt material täckas över och skyddas innan man lämnar byggplatsen.

13


2. Utläggning av syll, förankring och syllisolering Hur man bygger ihop stommen på plattan Resning av väggar Innan montering av stommen sker ska grundens mått kontrolleras.

Mät grundens alla sidor och jämför med grundritningen.

Kontrollera även grundens diagonalmått genom att mäta från hörn till hörn. Kontrollera att båda diagonalerna stämmer överens med varandra och med grundritningen.

Markera även på betongplattan var väggen eller syllen ska placeras i förhållande till kanten på betongplattan. På bilden har man dragit ett rött streck där insidan av syllisoleringen ska placeras före resning av väggen. Bilden visar: Syll Syllisolering Röd markering Betongplattan

För 1-planshus: börja med att montera stommen för långsidan. Lägg ut syllen och hammarbandet bredvid varandra, den understa och översta regeln i stommen. Markera var 170 stolparna ska monteras.

14


2011-06-01

Placera ut hammarbandet i överkant på väggen och lägg ut 170 stolparna. Lägg allt på högkant för att senare montera ihop de olika delarna.

Vid stommens fönster- och dörröppningar placeras 170 stolpar med dubbla urtag för bärlinor, eftersom dubbel bärlina läggs över fönster och dörrar. Detta kan dock skilja sig från hus till hus. Kontrollera mot detaljritningar.

Dubbla 170 stolpar monteras mellan två fönster- och dörröppningar. Kontrollera detta mot detaljritningar då det inte alltid gäller. Placera 170 stolparna på varandra. Kontrollera att de ligger kant i kant och spika ihop dem. Lägg dem sedan på högkant.

Montera ihop syllen, hammarbandet och 170 stolparna. Se till att de ligger kant i kant i överkant och i underkant.

15


I överdelen av 170 stolparna, där de är urjackade för bärlinan, kan det vara lämpligt att ta hjälp av en kloss för att få rätt placering av hammarband och 170 stolpe. Klossen ska ha samma mått (dim) som den utsågade delen av 170 stolpen.

Varje 170 regel spikas fast i syll och hammarband.

Reglar och stolpar för väggens fönster- och dörrparti monteras. Delarna kommer färdigkapade. Vid fönster ska en regel spikas fast i över- och underkant av det tänkta fönstret. En vertikal stolpe ska även monteras under fönstret. I överkant av dörrpartiet ska en regel spikas fast.

16


2011-06-01

Syllisoleringen kan läggas direkt på betongen och sedan lyfts stommen upp på isoleringen. I detta fall har man häftat fast syllisoleringen på undersidan av syllen innan stommen reses upp. Isolering ska ligga i kant med syllens utsida.

Vik in isoleringen under stommen innan resning av stommen.

Placera bärlinan i övre delen av stommen där 170 stolparna är urjackade. Dubbel bärlina ska läggas över fönster, där den urjackade delen är dubbel så stor, om detaljritningen visar detta. Bärlinan spikas fast i stolpar och hammarband.

Stommen reses upp.

17


Håll väggen tillfälligt på plats med hjälp av strävor.

Montera nu ena kortsidan på samma sätt som ovan. Res kortsidan och ställ den mot långsidan. Var noga med att syllisoleringen ligger korrekt så att den täcker hela syllen som står på betongen.

Spika ihop väggarna i hörnet. Hammarbanden ska ligga på samma nivå i överkant. Om inte, kan en vägg höjas under montering med hjälp av en kofot. Var dock försiktig med syllisolering så att den inte skadas.

När ett hörn är klart sätts strävor upp för att hålla väggarna på plats.

18


2011-06-01

Spika först fast strävorna i hörnet.

Kontrollera sedan att stommen är rak med ett vattenpass, justera stommen genom att dra i strävorna. När stommen är rak, spika fast strävorna längst ned på stommen i syllen.

Stöd upp stommen med ytterligare strävor som fästes i betongplattan.

Spika fast en träbit i betongplattan med för ändamålet lämplig spik.

Spika sedan fast strävan i träbiten och i stommen.

19


När alla väggar är resta förankras stommen i betongplattan. Ett sätt att fästa syllen är att borra ett hål genom syllen ned i betongplattan. Slå ner pluggen och skruven med en hammare och skruva fast skruven (expander). Annars kan syllen monteras med lättbetongskruv Sap-L 8,0x130 c 1000mm.

När stommen är förankrad i betongplattan byts strävorna som är fästa i betongplattan ut mot justerbara stålreglar. Stålreglarna skruvas fast i träbitar som är fastspikade i betongplattan på lika sätt som ovan. De fastspikas sedan i stommen.

När stålregeln är monterad kontrolleras stommen om den är rak med ett vattenpass. Vrid på stålregeln om stommen behöver justeras.

När de olika väggelementen är fastspikade i varandra, stommen är fäst i betongplattan och när stommen är rak, är det dags att montera takstolarna.

20


2011-06-01

Plast över bärande innervägg (ångspärr) Plasten rullas ut över hammarbandet på alla bärande innerväggar. Vik ned kanter efter väggen. När takstolen kommer på plats så klämmer den fast plasten och håller den på plats.

21


3. Montering av utegips Innan gipsen sätts upp är det praktiskt att isolera hörnen på huset. Det kan vara svårt att komma åt hörnen inifrån huset i efterhand. Börja med att skära ut en bit isolering och placera den i övre delen av hörnet. Skär sedan till passande isoleringsbitar med en isoleringskniv och passa in dem i facket.

Montera först gipsskivor där de inte behöver skäras till. För effektivaste arbete fäst enbart skivorna med några spik. När några skivor sitter uppe kan du i efterhand spika fast skivorna med avsedd spik, alternativt skruva. Var noga med att inte slå spikskallar eller skruva igenom pappskiktet på utegipsen.

För montering av gipsskivan, för in två stycken trä kilar emellan syllen och syllisoleringen som du kan placera skivan uppe på.

22


2011-06-01

Placera gipsskivan uppe på trä kilarna. Spika fast skivan så den sitter uppe och ta loss trä kilarna.

Fortsätt så efter hela väggen.

Skär till de gipskivor som fattas och spika upp dem på väggen. Oftast vid dörrar, fönster och vid hörnen på huset.

23


Låt gipskivorna i hörnen gå mot varandra.

Spika eller skruva fast gipsskivorna runt om skivan och med en rad i mitten. Fäst skivorna i regelstommen bakom skivorna. Vid spikning ska det vara c/c 150 mm i kant på gipsskivan och c/c 200 mm i mittraden. Vid skruvning ska det vara c/c 200 mm i kant och c/c 300 mm i mittraden.

Kartongklädda kanter vid skarv behöver ej skyddas. Då gipskärnan framträder kan skarv täckas med läkt om det finns något bakom att fästa mot.

24


2011-06-01

4. Montering av utvändig spikläkt Spikläkt spikas upp för att kunna fästa panelen i. Beroende på panel placeras spikläkten lite olika, men principen är densamma. Här visas spikläkt anpassad för stående panel, lockläktpanel.

Börja med att markera var på gipsväggen spikläkten ska sitta. Om lockpanel används ska avståndet mellan läkten vara c/c 600 mm.

Den första raden spikläkt ska sitta i underkant med gipsen. Skarva läkten vid behov.

Spika fast läkten över hela väggen.

25


På gavelsidan av huset monteras dubbel eller trippel spikläkt över fönster och dörrar för montering av droppbleck och foder. En enkel spikläkt monteras alltid under fönster. Detta kan även gälla på långssidan av huset om takfoten är kort, se detaljritning.

På långsidan över dörrar och fönster behövs endast enkel spikläkt monteras. Då takfoten skyddar fönstren från regn behövs bara enkel spikläkt för montering av fönster- och dörrfoder. Om annat se detaljritning. Ingen spikläkt monteras under dörröppningar.

Om huset har jubileumspanel placeras läkten på detta sätt. Den längsgående nedtill består av 3 st läkt. Den längsgående på mitten består av 2 st läkt. Detta beror på att i övergången till liggande panel ska dekorbrädor och midjeplåtar monteras.

26


2011-06-01

Delen längst ned av väggen kommer att ha stående panel därav liggande läkt. Den andra delen har liggande panel och därav stående läkt. Den översta delen av väggen har stående panel, som visas på bilden, därav liggande läkt.

Över fönster och dörrar spikas tre stycken läkt fast för montering av fönsterbleck, panel och foder. Under fönster sätts en enkel läkt, ingen läkt placeras under dörröppningar.

27


5. Montering av takstolar och förankring Förankringar Vinkelbeslag Innan takstolarna lyfts på plats: Mät ut var takstolarna skall placeras enligt ritning och markera med en penna. Placera ut vinkelbeslagen på markeringarna och fäst med skruv. Takstolen fästes med 2 vinkelbeslag, ett i vardera ände på olika sidor av takstolen.

Takstolen lyftes på plats av kran och fästes i vinkelbeslag med skruv.

28


2011-06-01

HE-ankare HE-ankaren hakas i balken och skruvas/spikas i takstolen.

29


Balkfästen Balkfästena hakas i livet på balken och skruvas i hammarbandet för att hålla balken på plats.

30


2011-06-01

Innan takstolarna lyftes upp och monteras underlättar det för det senare arbetet om panel spikas på de två takstolar som kommer att utgöra gavlarna, redan på marken. Även på de takstolar som utgör gavel på t.ex. kupa, farstu eller balkong bör panel spikas på innan de lyftes upp. Se först till att takstolen ligger plant, stöd upp med träbitar eller dylikt vid behov. Annars finns risk att panelen blir sned/skev. Kontrollera på detaljritning hur gavelspetsen ska vara uppbyggd, då det skiljer sig med plant innertak och med ryggåstak. Börja med att markera var reglarna ska monteras med c/c 600 mm. Lägg sedan ut reglarna.

Reglarna ska ligga i kant med takstolen.

Spika fast reglarna i takstolen och kapa av den övre delen för att anpassa dem till takstolens mått.

31


Lägg vindskyddspappen över reglarna på takstolen. Börja nedifrån och upp, om vattnen skulle komma bakom panelen så rinner vattnet nedför pappen. Häfta eller spika fast pappen i reglarna.

Rulla ut nästa remsa papp med överlapp. Häfta eller spika fast pappen i reglarna och skär till kanterna på pappen. Låt pappen sticka ut en bit utanför takstolen i nederkant, för att sedan överlappa utegipsen.

Lägg läkt ovanpå pappen. Spika fast läkten i reglarna under pappen. Just i detta fall spikas 3 st läkt fast längst ned på takstolen, för att senare kunna fästa midjeplåten i. En läkt efter varje långsida och tvärgående läkt med ett avstånd på c/c 600 mm.

32


2011-06-01

Montera midjeplåten på den nedersta av de tre läkten. Midjeplåten ska sträcka sig över hela väggen som kommer nedanför gaveln minus måttet på knutbrädorna. Plåtarna förlängs genom att man hakar i en ny bit plåt i den andra. Plåtarna spikas fast i läkten.

Midjeplåtarna levereras i fallande längder, därmed måste gavlar på plåtarna ordnas på plats. Se Montering av utvändiga plåtar. Markera ut var panelbrädorna ska placeras.

Börja förslagsvis med de två brädorna i mitten och jobba sedan ut mot kanterna. Lägg ut panelbrädorna och spika fast dem. Glipan mellan brädorna bör vara ca 5 mm. Detta är montering av lockläktpanel.

Bilden nedan till vänster visar avståndet mellan ändträ på panelbrädorna och midjeplåten som bör vara ca 30 mm. Vid takfoten ska panelbrädorna gå nedanför midjeplåten.

33


Slå ett streck med färgsnöre eller rita ett streck för markering av spikrad, då det underlättar mycket.

Dra även ett streck längs med överkanten av takstolen och såga av de panelbrädor som sticker ut.

Spika fast läkt över panelbrädorna. Sätt spikarna i de tidigare spikraderna för ett snyggt resultat. Börja med att sätta ribborna i underkant med panelbrädorna och såga sedan av dem på samma sätt som med panelbrädorna.

När takstolarna till gavlarna har panel är det dags att lyfta upp takstolarna. Markera på takstolarna var ytterkanten på väggen ska vara för att underlätta placeringen. På detta hus ska takstolen sticka ut 750 mm vilket visas på detaljritning och takplan.

34


2011-06-01

Takstolarna lyfts lättast upp med en kran av något slag. Takstolarna lyfts upp genom att fästa en krok i själva takstolen.

Ta hjälp av en lina för att lyfta takstolarna med panel. Linan träs under panelen på takstolen.

Takstolen lyfts på plats. För att enklare få takstolen i rätt placering kan man styra takstolen med t.ex. reglar.

Placera läkten och träpanelen på takstolen utanför utsida regelstomme. Kontrollera att väggduken överlappar utegipsen.

Bilden till höger visar takstolen med panel underifrån och dess placering på väggstommen. Spikläkten på takstolen ska ligga utanför utegipsen.

35


Kontrollera att takstolen är rak med ett vattenpass innan takstolen spikas fast i stommen.

Fäst takstolen tillfälligt med en spik genom takstolen ner i väggstommen.

Lyft upp resten av takstolarna och spika fast de på liknade sätt. Se till att takstolarna får rätt placering på en gång, det är svårt att flytta på dem i efterhand.

Förutom att spika fast takstolarna i stommen kan läkt spikas fast uppe på takstolarna som bilden visar. Dessa läkt kan även förberedas, genom att slå spikar i läkten på samma c/c avstånd som takstolarna.

36


2011-06-01

Fortsätt på samma sätt tills alla takstolar är uppe och monterade. Takstolarna fästes sedan med vinkelbeslag. Kontrollera att nocken är fin och att takstolarnas kilar är i nivå osv.

Lyft upp takstolarna till farstukvist, balkong eller dylikt. För ytterligare montering av farstukvist se Montering av farstukvist.

På mindre gavelspetsar till farstukvistar kan panelen spikas direkt mot takstol, kontrollera med detaljritningen. Vindskyddspapp ska dock sitta bakom panelen.

När kranen är på plats så lyft in en del av materialet i huset. När taket är färdigt skyddar det materialet mot regn. Placera ej materialet där innerväggar ska stå.

37


6. Montering av råspontsluckor, inkl. ventilerad nock och nockbräda Råsponten levereras i form av luckor och placeras på takstolarna inklusive takfotsbrädan. För en mer effektiv montering kan råspontsluckorna placeras lättillgängligt.

Vid takfoten kan råspontsluckorna placeras med klammrorna uppåt. Den ruggiga ytan blir då nedåt, där färgen lättare fäster. På det stora taket ska klammrorna placeras nedåt, alltså med den ruggiga ytan uppåt. Klammrorna är stift som håller ihop råspontsluckorna.

Insektsnätet kan monteras innan råsponten läggs på det stora taket. Om huset har en öppen takfot placeras insektsnätet som bilderna nedan visar. Om en stängd takfot önskas sätts insektsnätet upp då takfotsbrädor monteras, se Montering av vindskivor och fotbrädor.

Råspontsluckorna läggs över hela taket och spikas fast efter varje takstolsben.

38


2011-06-01

Varje bräda råspontslucka fästes med 1 st spik mot takstolen. Vid skarv över takstol spikas 2 st per bräda.

Råsponten läggs upp till nocken. Ca 50 mm ska sparas för ventilerad nock. Om ventilerad nock ej ska användas beskrivs det på takplanen, då läggs råsponten ända upp.

Går råsponten för högt upp kapas den till önskat mått.

På takstolarna läggs en 45x45 regel, ovanpå denna skall en plast monteras. Först skall takduk läggas, se Läggning av takduk.

39


Om råsponten sticker ut över gaveln kapas den till önskad längd. Se detaljritning.

När takpapp och ströläkt är lagt placeras plasten över 45x45 regeln på nocken. Plasten fixeras med den översta raden bärläkt och med ytterligare en 45x45 regel ovanpå nocken. För ströläkt och bärläkt se Läktning, tegelläkt.

En 45x45 regel monteras på undersidan av råsponten på gaveln. För att lättare få rätt placering på regeln kan takfotsbrädorna monteras först. Även en 45x45 regel monteras på ovansidan av råsponten. Se Montering av vindskivor och fotbrädor.

Placering av 45x45 regel i underkant av råsponten. Regeln ska gå längs med hela kanten och mot takfotsbrädan.

40


2011-06-01

7. Läggning av takduk, inkl. i ränndalar och anslutning mot ev. kupor

Vid behov bör råsponten sopas av innan takduken läggs.

Takduken ska läggas över hela taket, börja längst ner och jobba uppåt. Duken ska sticka ut ca 10 mm över kanten på råsponten.

Takduken ska sticka ut en bit över gaveln vid läggning. Takduken skärs till vid montering av vindskivor.

Takduken häftas eller spikas fast i råsponten. Takduken läggs omlott, för att undvika glipor. För försegling av takduken, se medskickad anvisning från Icopal. Spar plastremsan på takduken som är längst ned mot råspontskanten tills fotplåten är monterad. För montering av fotplåt se Montering av utvändiga plåtar.

41


Takduken läggs över hela råsponten. Det är dock viktigt att inte lägga takduken över den ventilerande taknocken. Över den del av taknocken som sträcker sig utanför ytterväggen kan en bit takpapp läggas över nocken och dess regel. Takpapp läggs även över hela nocken då det inte ska vara en ventilerad taknock, enligt anvisning på ritning takplan.

Om huset har en kupa kan kupans stomme och sidoväggar monteras innan takduken läggs. Takduken ska läggas en bit upp på kupans sidoväggar, upp mot panelen.

Takduken kan läggas under taket till kupan, innan råsponten på kupans tak monteras.

42


2011-06-01

Takduken ska läggas upp mot råsponten. Takduken kommer senare att låsas fast med läkt.

Takduken läggs över taket till kupan.

Det är viktigt att få tätt i anslutningen, rändalen, mellan stora taket och kupans tak. Lägg en remsa takduk i rändalen. Låt takduken från stora taket och takduken från kupans tak gå över takduken i rändalen.

43


8. Läktning, tegelläkt Läkt 25x38 mm läggs ut över taket som ströläkt med c/c 600 mm enligt detaljritningar. Ströläkten placeras från vinkeln på takstolskil alternativt från takfotsbräda, se detaljritning. Ströläkten ska inte ligga tätt emot tvärläkten i rändalen.

Ströläkten läggs upp mot 45x45 regeln som är placerad utmed hela taknocken.

När ströläkten är lagd kan plasten för den ventilerade taknocken läggas, om ventilerad taknock ska finnas. Plasten läggs mellan de båda 45x45 mm reglarna som bildar nockbräda. För ventilerad taknock se Montering av råspontsluckor.

Markera placering av bärläkten på angivet avstånd enligt detaljritningar, avståndet beror på val av tegel.

44


2011-06-01

Bärläkten monteras ovanpå ströläkten. Spika fast bärläkten i ströläkten.

Den översta raden bärläkt låser fast plasten vid taknocken.

Om kupa finns ska läkt även läggas på kupans tak.

Bärläkten kapas av för att göra plats åt rändalsplåten. Kortlingar ska läggas på tvärläkten, mellan bärläkten för montering av rändalsplåt. Se Montering av rändalsplåtar.

Under kuporna ska läkt monteras.

45


9. Montering av vindskivor och takfotbrädor Vindskivor Vindskivorna monteras på gaveln till huset. En 45x45 regel ska sitta under råspontskanten för att kunna fästa den första utav vindskivorna i. Även en 45x45 regel ska sitta ovanpå råspontskanten för att vika upp takduken på. Se Montering av råspontsluckor.

Börja med att montera den understa av de två vindskivorna på gaveln.

Vindskivans överkant läggs i nivå med överkant på råsponten, förutom vid takfoten där vindskivan följer regeln. Vindskivan spikas fast i regeln som sitter under råspontskanten.

Om vindskivan inte är tillräckligt lång skarvas den med en till vindskiva.

46


2011-06-01

Montera den understa vindskivan på andra sidan.

Spika fast den övre vindskivan i den undre och i 45x45 regeln som monterats ovanpå råsponten.

Kom ihåg att vika upp takduken på 45x45 regeln och bakom vindskivorna.

När vindskivorna är monterade sågas de till rätt längd. Vindskivorna ska sticka ut så pass mycket att de täcker gaveln på hängrännan som senare kommer att monteras.

47


Vid montering av vindskivorna bredvid kuporna, börja med att montera en bräda på väggen för att få det rätta avståndet mellan väggen och vindskivorna.

Sätt vindskivan emot brädan på väggen och efter råsponten. Montera vindskivan på samma sätt som tidigare.

Spika sedan fast den andra utav vindskivorna. Se till att den ligger bra mot brädan på väggen.

Såga av vindskivorna om de sticker ut för långt, tänk på att de ska täcka gaveln på hängrännan. Ta bort brädan som sitter mot väggen.

48


2011-06-01

Takfotsbrädor Takfotsbrädorna monteras på långsidan till huset. De spikas fast i tassarna på takstolarna. Takfotsbrädan ska sticka ut på sidorna av huset, se detaljritning.

Takfotsbrädan placeras några millimeter under överkant på tassen. Takfotsbrädan ska helst följa vinkeln på takfoten. Lägg en bit av en regel eller en tumstock utmed takfoten. Placera takfotsbrädan så att dess yttre kant går emot regeln eller tumstocken.

Om huset har en stängd takfot spikas insektsnätet upp innan montering av takfotsbrädan, då insektsnätet ska sitta bakom takfotsbrädan.

49


Efter att insektsn채tet har spikats fast, s채tts takfotsbr채dorna upp.

50


2011-06-01

10. Montering av fönster och ytterdörrar Fönster Vid montering av fönster: börja med att slå ned 2 st spik i fönsterkarmens nedersta del. Spiken ska slås ned så att 15 mm sticker upp, för drevmån.

Kontrollera med ett vattenpass att spikarna sitter vågrätt.

Sätt klossar på fönsterkarmens sidor för att underlätta placering och montering av fönster. Klossarna ska spikas fast så att när fönstret har rätt placering står fönstret mot klossarna. Fönstret och därmed klossarna ska monteras enligt angivet mått på fönsterdetalj.

51


Placera fönstret på spikarna och luta sedan fönstret mot klossarna. Tänk på att det ska vara en glipa på 15 mm på vardera sida om fönstret för drevmån.

Montera fönsterkarmen med karmskruv. Ta bort klossarna och kontrollera om fönstret går att öppna och stänga utan att det tar i någonstans. Kontrollera även att karmen inte hänger då fönstret kan bli skevt.

Kontrollera även utvändigt om alla springor ser likadana ut eller om karmen behöver justeras med hjälp av karmskruvarna.

För drevning av fönster se Drevning av fönster och dörrar.

52


2011-06-01

Dörr Vid montering av ytterdörr kan dubbel syllisolering läggas under dörrkarmen.

Spika fast klossar för att underlätta montering och rätt placering av dörrkarmen.

Vid dubbeldörr kan montering av dörrkarmen behövas. Förborra hål och skruva sedan ihop dörrkarmen.

Lyft dörrkarmen på plats, vid behov kila tillfälligt fast den i överkant. Tänk på att det ska vara en glipa på 15 mm på vardera sida om dörren för drevmån.

53


Kontrollera att dörrkarmen är rak före och efter den skruvas fast.

När dörrkarmen är fastmonterad kan kilarna tas bort. Häng på dörren eller dörrarna. Kontrollera att dörren går att öppna och stänga utan att den tar i karmen. Om dörren tar i karmen, justera med att dra åt eller lossa på karmskruvarna.

Dörren kan även höjas eller sänkas med hjälp av gångjärnen.

54


2011-06-01

Kontrollera springor och avstånd genom att jämföra båda sidor av dörren mot dörrkarmen.

Om dörren har ett fönster ovanför karmen monteras det enklast innan dörrkarmen lyftes på plats. Ett sätt att fästa det överliggande fönstret är att borra tre stycken hål genom karmen och skruva fast fönstret mot karmen.

Två remsor med silikon kan läggas mellan karmen och fönstret för att öka tätheten. Alternativt kan drev läggas mellan karmen och fönstret. Se till att placera fönstret rätt första gången. Kontrollera noga så att fönsterkarmen ligger kant i kant med dörrkarmen. Skruva sedan fast fönsterkarmen i dörrkarmen.

För drevning runt dörrar se Drevning runt fönster och dörrar.

55


11. Montering av ränndalsplåtar Ränndalsplåtarna monteras i ränndalen efter det att strö och tegelläkten fästs och innan tegelläggning. Plåten fästes i tegelläkten på sidorna med montageskruv c/c 400 mm. Börja fästa plåtarna nedifrån med ett överlapp på minst 200 mm och tätas med silicon i samtliga skarvar. Anpassad nockplåt lägges i toppen för säker täthet. Vid ränndalsnock: nocken placeras ovanpå ränndalsplåten. Infästning sker med klammer och klammerspik.

56


2011-06-01

12. Montering av farstukvist I denna anvisning visas montering av farstukvist med balkong ovanför. Monteringsanvisningen kan ändå vara till hjälp vid annan typ av farstukvist.

Börja med att kontrollera ritningarna och mät ut var farstukvisten ska vara.

Bygg ihop ramen, använd tryckimpregnerat virke.

Ramen monteras på plintar och halvplintar. Spika ihop ramen med tre stycken spik i varje hörn. Lägg ramen på rätt plats om den inte redan har rätt placering. Ramen fästes i kantelement med avsedd infästning för typ av kantelement.

57


Ramen ska vila på plintarna och skruvas fast i betongplattan. Kontrollera att varken ledningar eller el är draget i plattan där du har tänkt borra. Borra först hål genom betongplattan där ramen ska monteras. Hålet ska vara så djupt att hela pluggen går in. Slå in pluggen med skruven i, skruva sedan in skruven. Skruven är inte bärande utan tyngden bärs upp utav halvplintarna intill betongplattan.

När ramen är monterad i betongplattan kan ramens bjälklag monteras. Bjälklaget kan även monteras innan ramen skruvas fast i betongplattan. För att underlätta monteringen, skruva först fast balkskorna på bjälkarna som kommer utgöra bjälklaget.

Markera bjälkarnas placering på ramen. För att göra det lättare att montera kan du spika fast bjälken med två spikar genom den främre brädan på ramen, innan du spikar eller skruvar fast bjälken med hjälp av vinkeljärnen. Se till att lägga bjälkarna i kant med överkanten på ramen.

58


2011-06-01

Mät ramens diagonaler. Om de stämmer överens med varandra är ramen rak.

Fixera ramen tillfälligt genom att spika fast en regel över diagonalen.

Kontrollera med vattenpasset om sidorna av ramen är i lod eller om något hörn ska höjas genom att lägga en liten kloss under hörnet.

Passa in en bjälke som senare ska skruvas fast på framsidan av ramen. För att bl.a. dölja skruvhål.

Om farstun har både långa och korta pelare monteras dessa samtidigt.

59


Kontrollera måttet på den korta limträpelaren. Kapa därefter limträpelaren till önskad längd.

Såga ur för att kunna anpassa limträpelaren till ramen. Såga ur djupet av främre bjälken i ramen. Det sista kan tas bort med en kniv, så det blir en jämn och slät yta.

Placera limträpelaren på rätt ställe enligt ritning. Ställ pelaren med den urkapade delen uppe på bjälken. Kontrollera att pelaren är rak med hjälp av ett vattenpass. Skruva sedan fast pelaren i ramen med fyra stycken skruv. Kontrollera ännu en gång att pelaren är rak eller om justering ska ske. Justera genom att dra åt eller att släppa på någon utav skruvarna. Om det är svarvade pelare ska dessa ej sågas ur, de ska placeras direkt på ramen. Annars kan pelaren bli för kort.

Montera limträpelarna i hörnet. Såga av limträpelaren om den är för lång, pelaren ska stå på plinten och sedan sträcka sig till balkongramens övre kant. Se detaljritning. Såga ur dessa limträpelare på samma sätt som tidigare för montering mot ramen.

60


2011-06-01

Ställ limträpelaren på plinten med den urkapade delen på ramen. Mellan plint och limträpelare ska syllisolering och plast ligga. Vid svarvad pelare placeras de direkt på ramen. På bilden till höger är den andra främre bjälken monterad. Pelaren står på den bakre utav de två och på plinten.

Ställ pelaren på ramen. Kontrollera att den är rak med hjälp av ett vattenpass. Fäst en regel i spikläkten på väggen och sedan i pelaren för att tillfälligthålla den på plats under monteringen. Spika fast pelaren på samma sätt som de korta limträpelarna. Behåll regeln i väggen tills det övre bjälklaget är monterat.

Skruva fast den främre bjälken när alla limträpelare är monterade.

61


Fäst pelarna i sidled genom att sätta kortlingar bredvid pelarna i två olika riktningar. De två högra bilderna visar samma pelare men från olika håll.

Om huset har denna typ av tak över farstun sågas limträpelarna ut i överkant innan de monteras. Pelarna ställes på ramen utan urtag nedtill, om det är 2.60 m. i takhöjd.

Bärlinan monteras på detta sätt. Spika fast med 4 st spik i limträpelaren och fäst i gipsväggen med balksko. Alternativt med läkt under bärlinan och 4 st spik i bärlinan.

62


2011-06-01

När alla limträpelare är monterade ska ramen till den överliggande balkongen byggas. Bjälklaget lutar utåt med ca 10 mm per meter. Se detaljritning för balkong.

Börja med att spika fast den bjälke som ligger mot utegipsen. Spikläkten på väggen anpassas i längd.

De båda kortsidorna spikas eller skruvas upp. De ska gå från utegipsen till utsida limträpelare. Bjälkarna spikas eller skruvas fast i brädan som är monterad på utegipsen och på utsida limträpelare.

Den främre bjälken i ramen ska fästas på baksidan av limträpelarna med två stycken skruv. Bilderna nedan visar den främre bjälken i ramen som är monterad bakom limträpelaren.

63


Montera det översta bjälklaget på samma sätt som det undre. Lägg bjälkarna i kant med överkanten på ramen.

Montera en bjälke framför limträpelarna. Placera den från ytterkant till ytterkant på limträpelarna. De två bjälkarna från pelare till pelare ska sedan samverka som bärlina. Kortlingar kan även placeras mellan de två bjälkarna på c/c 600 mm för ökad samverkan.

Bjälkarna bultas ihop genom limträpelarna.

Spika råspont på bjälklaget. Råsponten ska ligga kant i kant med bjälklaget. Se till att få det tätt mellan råsponten och utegipsen. Spika fast råsponten längs kanterna och i bjälkarna.

64


2011-06-01

Montera hängrännan om balkongen ska ha en sådan. Hängrännan ska ha en lutning på 5 mm per meter.

För montering av hängrännor se Montering av utvändiga plåtar.

När hängrännan är monterad skruvas fotplåten fast. Klipp av fotplåten till rätt längd, plåten får inte gå utanför hangrännan. Vik lätt in de båda gavlarna på fotplåten så vattnet som kommer på fotplåten leds ned i hängrännan. För fotplåtar se Montering av utvändiga plåtar.

Vid skarvning av fotplåten stryks silikon på skarven. Skruva fast fotplåten med montageskruv i råsponten.

Spika fast en ribba på båda sidor av balkongen. Lägg ribban längs med hela råspontskanten.

65


En terassduk som skyddar mot väta läggs på råsponten. Lägg duken i ytterkant med fotplåten, så duken överlappar skarven mellan fotplåten och råsponten. Släta ut duken så den ligger slätt och häfta upp duken mot väggen.

Täck därefter raden med stift och spika upp en 28x60 regel som även den klämmer fast duken mot utegipsen. Det är viktigt att vara försiktig med duken så att inga hål uppstår.

Vik in hörnen och häfta där duken täcks av plåt alternativt läkt.

Skär av duken på sidorna med en kniv. När sidoplåten är placerad uppe på ribban ska sidoplåten precis täcka duken.

66


2011-06-01

Tryck ner sidoplåten ända ned så att den ligger mot ribban. Spara ett mellanrum mellan plåten och väggen, då plåtens kanter kan skada duken.

Ta bort båda sidoplåtarna för att kunna limma fast duken mot fotplåten. Tvätta först ytorna på duken och fotplåten med sprit. Stryk på ett kontaktlim på båda ytorna.

Limma fast duken. Stryk ut duken för att få bort luftbubblor så blir det riktigt tätt.

Limma båda hörnen och häfta sedan fast duken i ribban. Täck skarvarna i hörnen med silikon för att undvika att vattnet letar sig in.

67


Sätt tillbaka sidoplåten.

Lägg ut bjälkarna till bjälklaget. Såga av hörnet på bjälkarna så att hörnet inte skadar duken.

Skruva fast den främre trallen för att få rätt placering på pelarna. Se till att trallen sticker ut lika mycket på varje sida innan du skruvar fast den.

Innan pelarna och bjälklaget monteras måste lutningen på bjälklaget korrigeras, för att få trallen plan. Detta görs genom att placera plastklossar under varje bjälke. Lägg två stycken plastklossar ute vid kanten vid fotplåten och en plastkloss intill väggen. Det är viktigt att lägga piggarna på plastklossarna upp mot bjälken, så piggarna inte gör hål i duken.

Såga ur de limträpelare som ska vara på balkongen.

De två hörnpelarna ska sitta i lod med de undre hörnpelarna. Det ska se ut som att det är en enda lång pelare.

68


2011-06-01

Montera limträpelarna med 4 st bultar genom de liggande balkarna. Kontrollera att pelarna är raka med hjälp av ett vattenpass innan de monteras fast. Om vagnsbultarna är för korta för att räcka genom hela limträpelaren. Såga ur två stycken större hål på baksidan av pelaren, där änden på bulten kommer att vara.

Fäst bjälkarna med vinkeljärn i väggen. Lägg silikon bakom den sida av vinkeljärnet som ska skruvas mot duken, alternativt sätt lite EPDM-gummi som tätning och skruva igenom. Detta för att undvika att vatten tränger in bakom duken.

Om sidoplåten är för lång, klipp av den med en plåtsax och skruva fast plåten med montageskruv. Skruva fast trall på framsidan av balkongen, ovanför hängrännan, med trallskruv.

69


Skruva fast trallen med trallskruv. Springorna mellan trallen ska vara ca 2 mm. Tänk dock på att en del trall kan vara fuktig. Om trallen läggs med 2 mm springor kommer dessa springor att öka då trallen torkar, eftersom trä krymper när det torkar.

Kapa av trallen på båda sidor för att få en snygg kant och för att få bort stämpeln på änden av trallen.

Limma fast stolphatten på limträpelarna och spika fast dem med nubb. Detta för utseendets skull men även för att skydda limträpelarens ände från fukt.

Lägg trall på det undre bjälklaget och montera räcke.

70


2011-06-01

13. Montering av kupor Lättast är att bygga klar kupans yttervägg på marken innan den lyfts upp. Lyft upp kupans takstol med ytterpanel på och montera den på samma sätt som de andra takstolarna. För montering se Montering av takstolar och förankring.

Börja med att resa den andra takstolen. Fäst en bräda i första takstolen för att lättare passa in de andra två.

För att provisoriskt hålla takstolarna på plats under montering, fäst brädan med en spik i varje takstol.

Kontrollera att takstolarna är rätt placerade och använd ett vattenpass för att kontrollera att takstolarna bildar en rak nock.

71


Fäst varje ände av takstolen med en spik i råsponten. Sätt även två spikar framför varje takstol för att hålla dem på plats.

Råspontsluckorna monteras på kupans tak. Se även Montering av råspontsluckor.

Lägg en regel under råspontsluckorna mot det stora taket. Råsponten spikas sedan fast i denna regel.

72


2011-06-01

Kapa av råspontsluckorna så att de passar emot det stora taket. Skjut sedan in råsponten mot taket.

Vid montering av kupans sidoväggar. Börja med att sätta sidoväggens underliggare (regel) ovanpå råsponten. Kapa till en gipsskiva och fäst i den liggande regeln och i kupans yttervägg.

Fäst råspont mot utegipsen för att sedan vika upp takduken mot råsponten. Sätt en 28x60 regel ovanför råsponten.

Placera en spikläkt för att kunna fästa panelen i.

73


Spika sedan fast panelen.

Kapa av panelen till anpassat mått. Tänk på att taket kommer att bygga upp en del när det är klart.

Sätt upp insektsnätet på råsponten på kupans tak och vik in det innanför panelen.

Färdigställ kupans tak med takfotsbrädor och råspontsluckor. För takfotsbrädor se Montering av vindskivor och fotbrädor. Takfotsbrädan spikas fast i takstolens fot och mot stora taket. Kontrollera att takfotsbrädan är rak med hjälp av ett vattenpass.

74


2011-06-01

En kloss spikas fast mot det stora taket, för att kunna fästa takfotsbrädan i.

Råsponten ska ligga kant i kant med takstolens fot och takfotsbrädan.

Råspontsluckorna och takfotsbrädorna kapas av till rätt mått enligt detaljritning.

En regel spikas fast under råsponten som fäste för vindskivorna. En regel spikas även fast på ovansidan av råsponten. Takduken viks sedan upp på den.

75


Den understa av vindskivorna placeras kant i kant med råsponten och fästes i regeln.

Montera den översta av vindskivorna på utsidan av den andra.

Vik upp takduken på 45x45 regeln bakom vindskivorna och skär av det överflödiga. Vindskivorna ska sticka ut så pass att de döljer gaveln på hängrännan som sedan ska monteras.

Såga av vindskivorna vid taknocken. För ytterligare montering se Montering av vindskivor och takfotsbrädor.

76


2011-06-01

14. Montering av utvändiga plåtar Hängrännor Börja med märka ut lutning på hängrännan.Gör detta med t.ex. ett färgsnöre eller med ett snöre mellan två stycken spikar. Hängrännans lutning ska vara 5 mm per meter.

Skruva upp rännkrokarna. Fäst varje krok med 2 st skruv i fotbrädan. Den första kroken placeras ca 100 mm från underkanten.

Innan hängrännan läggs i krokarna monteras gavlar och omvikningskupan. Beroende på husets och takets storlek används en eller två stuprör och därmed ändras antalet omvikningskupor. Börja med att montera gavlarna. Stryk först kanten med silikon. Placera gaveldelen och slå fast den lite löst med t.ex. skaftet på hammaren.

77


På vardera sida om gaveln finns ett hål. I dessa hål fästes hängrännan.

Gör ett hack i fliken på hängrännan med t.ex. en kniv och vik sedan in flikarna. Om gaveln inte blir att sitta fast kan den även popnitas fast i hängrännan.

Montera även omvikningskupan innan hängrännan hängs upp.

Lägg hängrännan i rännkrokarna och klicka fast den.

Hängrännan skarvas med en rännskarv.

78


2011-06-01

Försök att lägga hängrännorna kant i kant med varandra och lås fast dem med rännskarven. Rännskarven monteras på undersidan av hängrännan.

79


Stuprör För att kunna ansluta stupröret till omvikningskupan behövs två vinkelrör och ett mellanstycke. Börja med att trycka fast det första vinkelröret på omvikningskupan och rikta in det mot stuprörets tänkta placering.

Det nedre vinkelröret hålls sedan upp för att få fram rätt längd på mellanstycket. Avståndet mellan det nedre vinkelröret och väggen ska vara ca 35 mm. Rikta in det nedre vinkelröret mot det övre och mät avståndet mellan dem. Längden på mellanstycket blir avståndet mellan vinkelrören + 10 cm.

Kapa till mellanstycket.

80


2011-06-01

Mät ut på knutbrädorna var stuprörssvepen ska sitta. Det övre svepet ska monteras ca 10 cm under det nedre vinkelröret.

Skruva fast svepen och kontrollera att de sitter rätt placerade.

Mät ut längden på stupröret och kapa det i rätt längd.

81


Montera ihop vinkelrören, mellanstycket och stupröret på rätt plats och fäst dem i svepen.

Trä på påskjutsröret på stupröret och sätt fast renstratten.

82


2011-06-01

Fotplåt Fotplåten sitter under takduken och leder vattnet från teglet ned i hängrännan. Placera fotplåten på kanten på råsponten. Skruva fast fotplåten med montage skruv.

Skarva plåten och montera den över hela långsidan. Dra bort plasten från takduken och klistra fast den mot fotplåten.

83


Vindskiveplåt Vindskiveplåten är den plåt som ligger ovanpå vindskivorna. Vindskiveplåtarna är lättast att montera innan teglet är lagt, då läkten finns att gå på.

Börja montera plåten nedifrån och jobba uppåt så att vattnet rinner ner över skarvarna. Plåten ska helst gå ca 20 mm över kanten på vindskivorna för att skydda vindskivans ändträ.

För att montera plåtarna spika först ett hål med en spik och skruva sedan fast plåten med montageskruv i vindskivorna. Använd skruv där huvudet har samma färg som plåten har. Sätt en skruv på varje halvmeter och en i varje skarv.

Skarva plåtarna genom att haka fast dem i varandra.

84


2011-06-01

Över nocken placeras en nockplåt. Klipp av vindskiveplåten med en plåtsax så att den passar med nockplåten.

Tänk på att lägga nockplåten omlott så att vattnet inte kan leta sig in. Skruva sedan fast nockplåten med en skruv vid varje skarv.

Vindskivorna vid kupor och dylikt ska också ha vindeskiveplåtar och monteras på samma sätt.

85


Midjeplåt Midjeplåtarna spikas upp i samband med att panelen monteras. Den nedersta midjeplåten spikas fast i spikläkten innan panelen monteras. Se även Montering av ytterpanel, utvändiga salningar och foder.

Utgå från ett hörn och gå in mot väggen. Placera plåten så att hörnfodret får plats bredvid plåten.

Innan plåten monteras ska hörnen vikas upp på plåten. Börja med att mäta ut önskad längd på plåten. Lägg till den längd som ska vikas upp, ca 20 mm.

Klipp bort plåten på det hörnet som kommer vara längst ut från väggen. Klipp även av en bit på hörnet så att det bildas en trekant. I det inre hörnet är det viktigt att inte klippa ett jack, då vatten kan rinna ut.

86


2011-06-01

Vik upp fliken på plåten 90 grader.

Sätt en träbit mot den uppvikta fliken och slå in det innersta hörnet med en hammare.

Midjeplåtarna skarvas genom att man för in den nya plåten i skarven på den monterade.

87


Spika fast pl책ten.

88


2011-06-01

Droppbleck Droppblecken levereras med uppvik på båda sidor och behöver därför inte vikas upp. Mät ut var droppblecket ska placeras och kontrollera att det sitter rakt innan du spikar fast det. Under droppblecket ska foder för fönstret få plats.

För ränndalsplåtar se Montering av ränndalsplåtar i del 1.

89


15. Tegelläggning Innan teglet läggs bör vindskiveplåtarna monteras. Det underlättar att montera dem innan tegelläggningen då läkten finns att gå på. Se Montering av utvändiga plåtar. Ta hjälp av en kran för att lättast få upp teglet på taket.

Placera teglet i högar över taket för att underlätta tegelläggningen. Vid högar på 4 st tegelpannor ska avståndet vara 1,20 m. Vid högar på 5 st tegelpannor ska avståndet vara 1,50 m.

Tegelpannan som ligger längst in mot vindskiveplåten placeras så att vattnet som rinner ner för plåten hamnar i dalen på pannan. Lyft lite på plåten för att kunna lägga pannan till rätta.

Börja med att lägga ut de två nedersta raderna tegel som ska spikas fast. De övriga raderna tegel behöver ej spikas fast. Spika fast pannorna med en hammare. Då maskin används är det lätt att pannorna går sönder.

90


2011-06-01

Om huset har ett mansardtak som bilden visar, spikas varje takpanna fast på den branta delen på taket.

Tegelpannorna läggs på läkten och omlott över taket. Börja på ena sida och lägg teglet över taket till andra sidan.

Gör några rader och kontrollera sedan om det ser rakt ut. Om inte, justera takpannorna.

Försök att anpassa tegelpannorna vid andra sidan på taket, så att vindskiveplåten hamnar i dalen på takpannan. Pannorna kan annars sågas till, eller så kan en halvpanna användas.

91


Spika fast nockbanden på översta tegelraden. Spika fast dem i läkten genom hålen på tegelpannorna med 2 st spik i varje nockband. Lägg nockbanden omlott.

Montera nockbanden på båda sidor om nocken.

När nockbanden är fastspikade läggs nockpannorna på. Den första nockpannan läggs en bit upp på nockplåten.

Nockpannan spikas fast i regeln på nocken och en sträng av tätningsmassa/nockmastic läggs på nockpannan.

92


2011-06-01

Nästa nockpanna monteras. Lägg pannan omlott på den tidigare, spika fast pannan och lägg på en sträng tätningsmassa. Fortsätt så tills hela nocken är gjord.

Sista nockpannan läggs emot nockplåten. En klick tätningsmassa kan läggas över spiken på sista nockpannan.

Vid ränndalarna läggs pannorna som vanligt för att sedan kapas av. En del pannor som inte ligger riktigt still, spikas fast i läkten under. På vissa ställen kan det underlätta att använda halva pannor.

93


Lägg pannor på ena sidan utav ränndalen och kapa av dem, det kan bli trångt i ränndalen om det är tegel på båda sidor samtidigt. Gör ett streck med t.ex. ett färgsnöre för att veta vart pannorna ska kapas av. Lägg sträcket 70 mm innanför kanten på ränndalsplåten.

Kapa av teglet med en cirkelsåg. Såga inte för djupt så att du skadar ränndalsplåten.

Bilderna visar ränndalen när teglet är lagt och avkapat på båda sidor utav ränndalen.

När teglet kapas bildas ett damm som bör spolas bort. Om dammet får ligga kvar en längre solig tid, kan dammet brännas fast och ge permanenta fläckar på teglet.

94


2011-06-01

Lägg nockband och nockpannor på utbyggnader, kupor m.m. Den sista nockpannan behöver inte spikas fast då det inte finns någon regel att fästa i. Lägg den sista nockpannan så att den går ut en bit över ränndalsplåten.

Vid kupor låter man teglet gå in under kupan.

95


16. Montering av ytterpanel Sekelskiftespanel Ytterpanelen som kommer att visas nedan är sekelskiftesspanel. Den består av stående panel, liggande panel och sedan stående panel igen.

Börja med att spika fast den nedersta midjeplåten i spikläkten. Utgå från ett hörn och gå in mot väggen.

Placera plåten så att knutbrädan får plats i hörnet. Hörnen på midjeplåtarna ska vikas upp, se Montering av utvändiga plåtar.

Plåtarna skarvas genom att man för in den nya plåten i skarven på den monterade.

96


2011-06-01

Markera på plåten var panelen ska börja. Ett förslag är att låta panelen börja en tumstockbredd upp från midjeplåten.

Montera panelbräda för panelbräda. Slå ihop panelbrädorna med t.ex. en bit av en regel. Använd inte en hammare direkt på panelen, då panelen kan skadas.

Slå ihop några brädor, kontrollera att det är rakt med ett vattenpass och spika sedan fast panelen. Fortsätt så tills panelen är uppe. Dra ett streck för att få raka och snygga spikrader. Varje panelbräda spikas fast med två stycken spik både uppe och nere.

När den stående panelen är klar monteras den andra midjeplåten på samma sätt som tidigare.

97


Innan den liggande panelen spikas upp, monteras fönsterblecken ovan fönstren. Se Montering av utvändiga plåtar.

Lägg den första liggande panelbrädan precis ovanför midjeplåtens uppvikta kanter. Fyll sedan på med panelbrädor en efter en. Slå ihop brädorna med en bit av en regel och spika sedan fast.

Dra ett streck för att få raka och snygga spikrader.

Den liggande panelen kan sågas till innan montering eller när den är uppsatt.

98


2011-06-01

På gaveln till huset är det lättast att montera panelen på takstolen innan den lyfts på plats. Detta gör dock att det är lite knepigt att sätta dit den sista utav den liggande panelen. Lättast är att skjuta in den från sidan.

På långsidan av huset vid takfoten sågas panelen till och anpassas mot takstolarna. Börja med att montera midjeplåten.

På långsidan får inte panelen gå ända upp mot råsponten. Spara en springa på ca 35 mm för ventilation. Se till att insektsnätet som är monterat innanförhänger ned bakom panelen.

Sätt panelen en tumstocksbredd från midjeplåten eller annat avstånd om det önskas.

99


Panelbrädorna sågas ur för takstolarna.

Montera panel längs hela långsidan.

Panel på gaveln till en kupa.

100

Liggande panel mot ett fönster.


2011-06-01

17. Montering av takfotsinklädnad Börja med att mäta takfoten och kontrollera hur många brädor som går åt för att täcka takfoten.

Klyv den första brädan som sitter in mot panelen för att ta bort sponten. När man sätter första raden med brädor är det viktigt att alla ev. skarvar hamnar vid en takstol för att undvika att takfotsinklädnaden får en nedböjning. Mät hur lång den första brädan ska vara för att få skarven vid en takstol. Kapa till brädan och spika fast den i takstolarna. Sätt två spik vid varje takstol.

Mät hur mycket som återstår på den första raden, kapa till brädan och spika fast.

101


Fortsätt på samma sätt med återstående rader. Nu behöver inte skarven hamna vid en takstol. Tänk på att förskjuta skarven för varje rad.

Använd en träkloss för att slå ihop brädorna.

När det återstår en rad är det bra att kontrollmäta avståndet till takfotsbrädan. Se till att få en glipa på 40 mm mellan den sista brädan och takfotsbrädan.

102


2011-06-01

Klyv brädan till rätt bredd och spika fast den.

Mät hur mycket som återstår, kapa till brädan och spika fast.

103


18. Montering av knutbrädor Börja med att kontrollera knutbrädornas längd och kapa dem om det är nödvändigt.

Ta knutbrädan som är 145 mm bred och sätt upp den mot väggen. Använd en regel eller liknande för att liva knutbrädan med panelen. Spika fast den längst upp och kontrollera sedan att den sitter rakt innan du spikar fast den helt.

Ta knutbrädan som är 170 mm bred och sätt upp den mot väggen.

104


2011-06-01

I det här fallet är man tvungen att kapa ur brädan längst upp för att få den tät mot takfoten. Märk först ut vart den behöver kapas och mät sedan hur mycket den behöver kapas ur.

Kapa ur och kontrollera att det passar.

Spika fast brädan i den första knutbrädan som redan sitter fast. Se till att de livar i kanten.

Kontrollera att brädan sitter rakt med ett vattenpass och spika sedan fast det i väggen.

105


19. Utvändiga salningar och foder Börja med att ta fram det färdigkapade materialet; utvändig salning, foder samt fönsterbleck. Materialet är märkt efter storleken på fönstret/fönsterpartiet.

Sätt upp fönsterblecket mot fönstret och fäst det lätt med en spik. Blecket ska ha samma bredd som fönstret. Använd en spik för att göra hål i plåten där den ska skruvas. Skruva fast plåten med skruv som har samma färg som plåten.

Styckena till den utvändiga salningen kapas i nederkant så att de får samma lutning som fönsterblecket, ca 10°.

Vid träfönster, spika fast styckena i fönstret så att de livar med fönstrets utsida.

106


2011-06-01

Vid montering av överliggare till den utvändiga salningen är det viktigt att tänka på att den inte får täcka ev. ventiler på fönstret. Mät ut vart överliggaren ska placeras i förhållande till sidoliggarna, fönstret och ev. ventil.

Vid fönsterparti kan man använda ett färgsnöre för att märka ut höjden på överliggarna.

Kontrollmät öppningen mellan sidoliggarna och kapa till överliggaren om det behövs.

Spika fast överliggaren.

Vid montering av utvändiga foder, börja med att mäta ut hur överliggaren ska placeras i förhållande till fönstret/fönsterpartiet.

107


Placera överliggaren så att den livar med den utvändiga salningen och spika fast.

Sätt upp sidofodret till fönstret mot överliggaren för att kontrollera längden. I detta fall ska sidofodret gå hela vägen ner till ytterpanelens undersida. Om sidofodret är för långt, markera vart det ska kapas. Markera även på sidofodret vart fönsterblecket sitter.

Kapa av sidofodret till rätt längd och såga ur ett hack till fönsterblecket.

Placera sidofodret så att det livar med salningen och spika fast det. Gör likadant på andra sidan.

108


2011-06-01

Vid fönsterparti monteras även foder mellan fönstren. Börja med att mäta bredden mellan salningarna på fönstren. Kontrollera med bredden på fodret och kapa om det behövs.

Kontrollera längden på fodret och markera vart fönsterblecken sitter i förhållande till fodret.

Såga ur hack till fönsterblecken och kapa fodret till rätt längd.

Placera fodret mellan fönstren så att det livar med salningen på båda sidor. Spika fast.

109


Kontrollmät öppningen mellan sidofodren under fönstret och kontrollera längden med underliggaren. Kapa om det behövs. Placera underliggaren under fönsterblecket och spika fast.

Kontrollera så att underliggarna placeras på samma höjd vid fönsterparti.

110


2011-06-01

20. Isolering av ytterväggar Innan du börjar isolera, tänk på att förvara isolering skyddad från fukt.

Denna yttervägg består totalt av 170 mm + 45 mm + 45 mm isolering.

Börja med att fylla facken med 170 mm. isolering. Isoleringen ska fylla hela facken för bästa isoleringsförmåga.

I hörnen på huset är det lättast att placera isoleringen från utsidan, innan den utvändiga gipsen monteras upp. Se Montering av utegips.

111


I fack med bärlinan skärs isoleringen till och passas in i facket.

Där det finns bärlina över fönstren, får isoleringen skäras i två delar för att passas in. Den första delen placeras under bärlinan, och den andra fyller upp facket helt.

112


2011-06-01

21. Påsalning av ytterväggsregel När 170 mm isoleringen är placerad spikas 45x45 reglar utanpå 170 reglarna. Reglarna går från överkant hammarband till syllisolering.

Montering av de stående 45x45 reglar i ett hörn.

Lägg det första lagret av 45 mm isoleringen mellan de monterade 45x45 reglarna. Isolering läggs omlott om de tidigare skarvarna av isoleringen.

113


22. Montering av liggande 45x45 reglar Spika upp ett till lager av 45x45 reglar. Placera reglarna horisontellt över väggen med ett mellanrum på c/c 600. Börja nedifrån och gå uppåt. Kom ihåg att lägga den nedre regeln på sylisolering.

Montering av reglar runt fönstret.

Placera det andra lagret 45 mm isolering mellan de liggande reglarna.

114


2011-06-01

23. Montering av tätprofil och plastfolie Plastfolie Efter att ytterväggarna är isolerade sätts en plastfolie upp som fungerar som ångspärr. Plastfolien ska sitta på ytterväggarna och i yttertaket. Plasta ej in mellanbjälklaget om huset har fler än 1 våning.

Plasten häftas fast i reglarna. Lägg plasten omlott i skarvarna med 30 mm överlapp och tejpa alla skarvar.

Lättast är att plasta över fönster och dörrar och i efterhand skära upp plasten. Skär bort den överflödiga plasten och vik in kanterna och häfta fast. En tätprofil kommer senare att placeras runt fönster och dörrar.

115


Om huset har fler våningsplan ska plasten från väggen på undervåningen och övervåningen skarvas med plasten som ligger runt bjälklaget.

Plasten runt bjälklaget skärs upp för balkarna i bjälklaget och tejpas därefter vid skarvarna.

Plasten som monteras på väggarna på övervåningen ska läggas bakom plasten som kommer upp från bjälklaget. Sedan tejpas skarven.

Vid anslutningen mellan ytterväggen och plattan ska plasten läggas ut ca 20 cm ut från väggen på betongen. Insidan på yttertaket ska plastas och skarvarna ska tejpas. Innan plastfolien häftas fast kan markeringar för glespanelens placering göras, för att underlätta monteringen av glesen.

116


2011-06-01

Markera hål som uppstår i plasten för att påminna dig själv att tejpa över dem. Detta är mycket viktigt! Huset ska vara tätt!

Ovanför bärande väggar och ev. stålbalk hänger en plast. När plastfolien är häftad i taket ska den plasten vikas upp och tejpas fast i plastfolien i taket.

117


Tätprofil Runt fönster och dörrar placeras en tätprofil. Profilen häftas fast och sedan tejpas skarvarna. Profilerna får ej överlappas utan ska ligga kant i kant. Börja med att sätta dit hörnprofilerna och häfta fast dem. Häfta sedan fast de långa profilerna kant i kant med hörnprofilerna och tejpa. Profilerna får ej överlappas!

Kanten på tätprofilen ska placeras i fåran i fönsterkarmen.

Runt dörrar placeras hörnprofilerna endast i hörnen där uppe. Längst ned mot betonggolvet sätts ingen tätprofil. Under dörrar läggs plastad drev enligt monteringsanvisning.

Tejpa skarvarna runt fönstret och skarvarna mellan de olika tätprofilerna.

118


2011-06-01

24. Isolering av mellanbjälklag, inkl. golvspån Isolering av mellanbjälklag och stegljudisolering Mellanbjälklaget isoleras mot stegljud, med stegljudisolering. Hela mellanbjälklaget isoleras med 95 mm isolering. Isolering hålls uppe av glesen som är uppspikad på bjälklaget underifrån.

Runt om bjälklaget, vid ytterväggarna, isoleras bjälklaget ytterligare. Lägg 95 mm isolering på stegljudisoleringen. Isoleringen ska gå 560 mm in från insida yttervägg.

En kortling läggs längst in mot väggen mellan balkarna, för att stabilisera upp spångolvet som monteras senare. Efter det läggs 45 mm isolering runt om bjälklaget vid ytterväggarna på samma sätt som 95 mm isoleringen, dvs. 560 mm in från insida yttervägg.

119


Montering av golvspån Utgå från ett hörn vid montering av spånskivor. Rita eller slå ett streck med t.ex. ett färgsnöre där första spånskivan ska ligga, för att få första skivan rak. Limma på träbalkarna där skivorna kommer att ligga. Använd trälim.

Lägg spånskivan in mot hörnet. Skruva fast varje spånskiva med tre stycken skruv i varje balk. Placera skivan med texten nedåt.

Nästa spånskiva ska limmas i skårorna på de sidor som kommer ligga mot den färdigmonterade skiva. Limma även på den skiva som redan är monterad.

120


2011-06-01

Skjut ihop skivorna och se till så att de ligger tätt ihop. Skivorna kan slås ihop med hjälp av en träregel. Lägg träregel mot spånskivan och slå med en hammare.

Lägg skiva efter skiva tills spångolvet är lagt. Försök att lägga skarvarna omlott.

Anpassa spånskivorna runt reglar och bärande inneväggar.

Om kunden har beställt värmeslingor i golvet ska speciella spånskivor med spår monteras istället för de vanliga. Skivorna monteras på samma sätt.

121


Oftast är ventilationen placerad i bjälklaget. Ventilationen ligger ovanpå isoleringen under spånskivorna. Placera därför ut ventilationsrören undertiden som spånskivorna monteras.

Såga ur spånskivorna för att göra plats för ventilationen.

122


2011-06-01

25. Glesning av väggar och innertak Glesning av väggar Innan glesning av väggar påbörjas är det viktigt att dammsuga rent under plastfolien. Annars kan t.ex. rester från isolering som ligger direkt på betongen dra åt sig fukt, börja mögla och lukta illa.

Markera på plasten vart glesen ska sitta.

Glesen på väggarna ska placeras med ett cc-avstånd på 450 mm för att kunna fästa gipskivorna.

För att underlätta montering kan man kapa till all gles och placera ut efter väggarna.

Glesen ska gå från golv till tak och placeras på plasten.

123


Spika fast glesen i reglarna bakom plastfolien. Börja med att spika någon spik och placera glesen i lod med hjälp av ett vattenpass. Fäst sedan glesen med två spikar i varje bakomliggande regel.

Glesning av väggar med anslutning till snedtak.

I hörn och vid fönster och dörrar kan det bli extra gles då avståndet mellan glesen inte får vara större än 450 mm.

124


2011-06-01

Spika upp gles runt fönster och dörrar. Bilda en ram runt fönstret och fyll sedan upp med gles över och under fönstret.

Tänk på att skarvarna på gipsskivorna måste ligga minst 100 mm in från kanten på fönster och öppningar. Sätt därför glesen utefter hur gipsskivorna kommer att sitta.

Ingen gles placeras i dörrpartiets underkant.

Montera liggande gles i väggens över- och underkant.

125


Glesning av innertak Placera gles i taket. Avståndet på gles i taket beror på val av tak, t.ex. gips eller panel.

Glesning av snedtak. Sätt först en gles precis där det lutande taket börjar, i skarven mellan väggen och taket.

Kortänden på glesen ska ej läggas tätt intill plasten på väggen, eftersom den kan skada plasten och göra hål. Om glesen går mot en annan yta som inte är täckt av plast, t.ex. en trä- eller stålbalk, kan glesen sluta tätt intill den.

Vid glesning av ett ryggåstak monteras glesen längs med ryggåsen. Skarva glesen vid behov.

126


2011-06-01

Spika upp en gles i skarven mellan vägg och tak för att kunna fästa gipsskivorna.

Bilden visar ett hörn och anslutningen till taket.

127


26. Montering av innerväggar Börja med sopa rent plattan från skräp.

Mät ut vart väggen ska monteras och markera med ett färgsnöre.

Om väggen ställs på ett betonggolv måste en plastremsa läggas mellan syllen och betonggolvet, för att skydda syllen från fukt.

Kapa till syllen i rätt längd och fäst den betonggolvet.

Kontrollera vart hammarbandet kommer att sitta i taket med hjälp av en laser och markera med ett färgsnöre.

128


2011-06-01

Kapa till hammarbandet i rätt längd och fäst det i glesen i taket.

Markera på syllen vart reglarna ska sitta. Reglarna placeras vanligtvis på cc-avståndet 450 mm.

Ta hjälp av en laser och markera ut reglarnas placering på hammarbandet.

Använd en tumstock för att ta fram längden på reglarna. Ta en kort regel och mät sedan avståndet upp till taket. Använd sedan den korta regeln som mall och lägg på avståndet upp till taket. Tänk på att kapa regeln med samma lutning som taket.

129


Placera den första regeln mot väggen och spika fast.

Spika fast resten av reglarna i hammarbandet.

Justera så att reglarna sitter rätt placerade mot syllen och spika fast.

Om rör eller ledningar ska gå inuti väggen kan ett uppehåll i syllen göras på detta sätt.

130


2011-06-01

27. Isolering av innerväggar Börja med att montera gipsskivor och ev. spånskivor på ena sidan utav väggen så att elektrikern kan dra el i väggen.

Isoleringen till innerväggarna är 45 mm tjock och är färdigkapad för att passa mellan reglar på c/c avstånd 450 mm. Fyll upp facken med 45 mm isolering.

Skär till isoleringen i smalare fack och vid eventuella rördragningar.

Se till att fylla upp facken ordentligt och undvik att få springor i skarvarna.

När väggarna är isolerade kan gips- och ev. spånskivorna monteras dit.

131


28. Gips och spån på innerväggar Montera gipsskivor och ev. spånskivor på ena sidan utav väggen så att elektrikern kan dra el i väggen från andra sidan.

Börja med att sätta upp spånskivor på väggen. Mät avståndet mellan reglarna och kapa till spånskivorna i rätt längd. Skarvarna på spånskivorna ska hamna vid en regel.

Montera skivorna över hela väggen och fäst dem i regelstommen bakom. Markera spikraden i mitten med ett streck, innan du monterar skivan på väggen Tänk på att ha en springa på ca 3 mm mellan spånskivorna så att de kan röra sig något. Lämna även ett litet mellanrum mellan spånskivan och betongplattan.

Borra hål för ev. rördragningar och eluttag.

När spånskivorna är monterade sätts gipsskivorna upp. Förskjut skarven på gipsskivorna från skraven vid spånskivorna. Även skarvarna på gipsen ska hamna vid en regel. Kontrollera att skivorna sätts upp raka med hjälp av ett vattenpass.

Fäst skivorna efter gipsskivans kanter samt på mitten av skivan (vid en regel). Markera spikraden 450 mm in i mitten, innan du monterar skivan på väggen.

132


2011-06-01

Lämna även här en luftspalt längst ned mot betongplattan.

Skär till gipskivorna så att de passar runt t.ex. fönster och dörrar.

Tänk på att skarvarna på gipsskivorna måste ligga minst 100 mm in från kanten på fönster och öppningar.

133


29. Montering av Fermacell fibergips och salning i våtrum Montering av Fermacell fiberggips Börja med att mäta avståndet mellan reglarna på väggen och kapa till en skiva i rätt bredd. Markera spikraden för regeln som hamnar i mitten av skivan, innan du monterar skivan på väggen. Tänk på att skarven på skivorna ska hamna mitt på en regel.

Här används en cirkelsåg med dammsugare för att minska ner på dammet som uppstår när man kapar skivan.

Märk ut vart eventuella rördragningar ska fram och borra hål.

Sätt skivan mot väggen och kontrollera att den passar mot ev. rördragningar och ledningar.

134


2011-06-01

Innan skivan monteras är det viktigt att ta bort allt damm och skräp intill syllen.

Skruva fast skivan. Skruvarna ska sitta med 25 mm avstånd.

Fortsätt på samma sätt med följande skivor.

135


Vid ett fönster kan man först låta skivan gå ut över fönstret för att sedan kapa ur skivan när den är monterad. Spika dit extra reglar om det behövs.

Se till att skivan livar med öppningen för fönstret.

136


2011-06-01

Montering av salning vid våtrum Vid fönster i våtrum är det bra om man kaklar smygen istället för att använda vanlig träsmyg. För att få bort vatten som stänker upp på smygen kan man låta smygen luta ut från fönstret. Ett enkelt sätt att få lutning på smygen är att sätta en list längst in vid fönstret som ligger något högre än regeln längst ut.

Börja med överliggaren till salningen. Mät öppningen och kapa till salningen av en fermacellskiva.

Sätt upp skivan och skruva fast den.

137


Mät sidan och kapa till en skiva för sidostycket. Sätt dit skivan och skruva fast.

Gör likadant på andra sidan.

Mät öppningen nertill och kapa till den sista skivan.

138


2011-06-01

S채tt dit skivan och skruva fast.

139


30. Montering av invändig salning och foder Invändig salning och fönsterbänk Börja med att kontrollera höjden på gipset under fönstret. Om gipset sitter i höjd med nederkanten på fönster kan fönsterbänken vila på gipset i framkant. Det går även att skruva i två skruvar i framkant som fönsterbänken kan vila på.

Mät bredden på fönstret och jämför med fönsterbänken.

Om fönsterbänken är för bred kapas den i båda ändar. Kapa även ur i hörnen för fönstrets plastprofil.

Kontrollera att fönsterbänken passar och att den kommer ligga rakt.

140


2011-06-01

Limma på kanten som kommer att sitta in mot fönstret och sätt dit fönsterbänken. Använd en kloss om du behöver slå in det på plats.

Kontrollera att fönsterbänken sitter centrerat.

Mät höjden på fönstret och kontrollera med höjden på salningen. Kapa om det behövs.

Kontrollera att salningen passar och märk även ut hur den ska kapas i hörnet för plastprofilen. Kapa ur hörnet.

141


Limma på kanten som sitter in mot fönstret, samt på kortsidan mot fönsterbänken.

Sätt dit skivan. Använd en kloss för att slå in det på plats. Kontrollera att det sitter rakt.

Gör likadant på andra sidan.

Mät längden på överliggaren till salningen och kontrollera med öppningen mellan sidoliggarna. Kapa om det behövs. Sätt dit överliggaren, använd en kloss för att slå in det på plats.

Kontrollera att den sitter rakt. Skruva fast överliggaren på båda sidor om sidoliggarna.

142


2011-06-01

Om man har flera fönster med samma storlek kan den invändiga salningen monteras på ett annat sätt. Börja med att mäta fönstrets storlek för att få fram rätt längder till den invända salningen.

Kapa till fönsterbänken och salningen så att de stämmer överens med fönstrets mått. Salningen och fönsterbänken monteras sedan ihop innan man sätter in det i fönsteröppningen. Börja med att limma den övre kanten på sidostycket som ska sitta mot överliggaren. Skruva sedan ihop överliggaren med sidostycket.

Gör likadant på andra sidan. För att få rätt avstånd mellan sidostyckena kan man såga till en skiva som motsvarar fönstrets bredd. Använd sedan skivan som en mall som ska passa mellan sidostyckena.

143


Limma på sidostyckenas undersida och skruva fast fönsterbänken.

Även här är det bra att använda en mall för att få rätt avstånd mellan sidostyckena. Se även till att fönsterbänken blir centrerad.

Limma salningen och fönsterbänken på den kant som kommer att sitta in mot fönstret.

Sätt in salningen och fönsterbänken på plats.

144


2011-06-01

Använd en kloss för att slå in salningen på plats. Torka bort överflödigt lim med en trasa.

145


Foder Börja med att mäta öppningen på salningen vid fönstret. Lägg på 5 mm på sidostyckena för att få fram rätt längd och 10 mm på överliggaren.

Kontrollera längden på fodret och kapa om det behövs.

Sätt fast överliggaren till fodret med en spik i mitten. Överliggaren ska ligga 5 mm över salningens underkant.

Sätt dit sidostycket och kontrollera att det passar.

146


2011-06-01

Limma skarven mot överliggaren och spika fast.

Spika även fast sidoliggaren i överliggaren. Torka bort överflödigt lim med en trasa.

Gör likadant på andra sidan.

Avsluta med att spika fast överliggaren.

147


31. Montering av innertakspanel Börja med att plocka fram innertakspanelen så att den är lättillgänglig under montering. Mät bredden på taket och kontrollräkna hur många panelbrädor som går åt. För att undvika att få en smal bräda på slutet kan den första panelbrädan kapas något.

Tänk på vilket håll taket ska monteras så att man slipper se in i skarvarna mellan brädorna när det är klart.

Mät ut vart den första panelbrädan ska monteras. Markera på glesen med hjälp av ett färgsnöre.

Se till att spara en glipa längst in på ca 10-15 mm så att taket har möjlighet att röra på sig. Fäst den första brädan med två spik på varje gles. En in mot kanten (som senare täcks av en list) och en på sponten. Resten av brädorna fästs med en spik per gles i sponten.

148


2011-06-01

Om det är stor takyta kan skarvning av panelbrädorna behöva göras.

Mät och kapa brädan till rätt längd. För att undvika att få en glipa mellan brädorna kan skarven limmas med trälim.

Den biten som blir över när man kapar brädan fortsätter man med på nästa rad. Använd en kloss för att slå ihop brädorna så att de inte skadas.

Fortsätt på samma sätt med resten av taket.

Om panelen inte behöver skarvas, underlättar arbetet om man sågar upp ett antal bräder med rätt längd redan från början.

149


Såga ur och anpassa panelen för ventilation, eldragningar, snedväggar m.m.

När det återstår ca 1,5 – 2 meter kvar av taket är det bra att kontrollera att brädorna sitter rakt och parallellt med väggen. Om det skiljer sig mycket har man möjlighet att justera detta med återstående brädor.

Fortsätt att montera innertaket men kontrollera igen när det återstår några brädor.

Den sista brädan kapas om det behövs och spikas fast. Även på denna sida är det bra med en glipa in mot väggen.

150


2011-06-01

32. Mottagning/Kontroll Leverans av köket När lastbilen lastar av, gå igenom och kontrollera att allt på följesedeln är med. Kontrollera att emballaget är helt. Transportfel eller skador måste anmälas snarast till serviceavdelningen på Fiskarhedenvillan. Emballera av vitvaror snarast även om Ni inte ska montera dem så att eventuella småskador kan åtgärdas innan den är dags för montering. Senast 7 dagar efter leverans måste alla varor (alla snickerier och vitvaror) granskats och eventuella fel eller skador inrapporteras för att vi ska kunna erhålla nytt material utan kostnad. Förvara alltid köksskåpen i torrt utrymme.

151


33. Montering av kök Montering av stödsocklar Börja med att mäta ut vart bänkskåpen ska sitta. I detta fall sitter den högsta punkten 150 mm upp från det färdiga golvet (rekommenderas). I de fall sockeln ska överstiga 150 mm måste det anges i köksritningen.

Här tar vi hjälp av en laser för att få en vågrät linje, men det fungerar även med vattenpass. Använd ett färgsnöre för att märka ut linjen. Skruva fast stödsockeln i väggen och kontrollera att den sitter rakt. Sätt ingen stödsockel bakom diskmaskin, spis, kyl eller frys.

Märk även ut var överskåpen ska sitta. I detta fall sitter underkanten 1400 mm upp från golvet. Se ritning för detaljer kring höjdplacering. Markera med ett färgsnöre och skruva dit regeln. Denna regel är endast tillfällig och tas bort när överskåpen skruvats fast i väggen.

152


2011-06-01

Monteringsförberedelser Ta hål i de skåpsstommar som kommer att ha vatten- eller elgenomföringar. Diskbänksskåpet och skåp med belysning i exempelvis.

Montera stödbenen i hålen på skåpets undersida med hjälp av bottenplattan. Observera att om det ska monteras in sockellådor i köket måste speciella stödben användas för det aktuella skåpet.

Om bänkskåpet kommer att stå bredvid ett annat underskåp ska bottenplattan och stödbenet sticka ut på den sida där nästa skåp ska stå. Skåpen står på samma ben.

Vid avslutningsskåp eller vid skåp som hamnar bredvid spis, kyl, frys eller diskmaskin ska bottenplattan och stödbenet hamna under stommen (se högra bottenplattan på bilden).

153


Montering av köksskåp Många tycker att det är en fördel att börja med överskåpen då det är lättare att nå upp till dem då. Börja alltid med hörnskåpen, det gäller både överskåp och bänkskåp. Tips: Packa upp den bruna lådan som det står ”Diverse” på. Där hittar Ni artiklar som underlättar vid monteringen.

Ställ dit skåpen där de ska stå (på stödsockeln). Samma tillvägagångsätt på överoch underskåp. Kontrollera ritningarna så att placeringen blir rätt innan det första skåpet skruvas fast i vägen.

Justera in benen med skruven i botten.

Fäst intilliggande skåp med tving och skruva fast skåpen i varandra.

Skruva fast skåpet i väggen då det är rätt placerat och rakt. Ta bort tvingarna.

Gör likadant med täcksidor, tvinga fast, skruva inifrån stommen och släpp tvingen. 154


2011-06-01

Montering av passbitar, takanslutningar och socklar Passbitar kallar vi det som fyller ut tomrum mellan exempelvis skåp och vägg. Passbitar kapas och klyvs efter det mått de behöver vara och skruvas fast inifrån stommen på skåpet alternativt limmas fast på stödbit bakom. Tips: Skruva i skruvar nertill, i mitten och upptill för att undvika svikt på passbiten.

Vid snedställt bänkskåp monteras passbiten likt bilden till höger.

Sockelclips gör det enklare att både fästa och ta loss sockeln.

155


En takanslutning ser likadan ut som en sockel, (används inte i alla kök). Om Ert kök ska ha en takanslutning fästs den ovanpå överskåp och högskåp upp mot taket. Den kan fästas på många olika sätt men vanligast är att den skruvas inifrån skåpstommen och uppåt.

Ventilationsgaller är viktiga för vitvarornas livslängd. Såga ur hål i takanslutningen för gallren. Borra hål i skåpets bakkanter om det inte är öppet upptill i skåpet redan, som på bilden ovan.

156


2011-06-01

Montering av dekortäcklist Dekortäcklisten är en långsmal list, 20 mm hög, oftast i samma utförande som luckan. Den fäster man mellan bänkskåpsdörren och bänkskivan och kan sättas dit sist av allt. Dekortäcklisten döljer stommen och kapas efter önskad längd. Tips: Har Ni, exempelvis, 3st 598 mm stommar bredvid varandra så kapa en list som täcker alla 3. Fäst listen med småspik, skruv eller lim.

Montering av ljusrampslist Ljusrampslisten sitter under överskåpen, i framkant. Kapas efter önskad längd och skruvas fast inifrån överskåpsstommen. Kan geras i hörnskarven för bästa resultat om den ska sitta även längst skåpets sida.

157


Montering av bänkskivor I detta kök monterar vi en kompaktlaminatskiva. Se monteringsanvisningar för respektive bänkskivematerial som medföljer i leveransen. Innan skivorna läggs dit, ta hål i trälisterna på bänkskåpens ovansida för skruvarna. Lägg ut skivorna där de ska ligga för att få en överblick. Sätt dit stödlisten i skårorna.

Använd medföljande material för att täta skarvar. Tvinga ihop skivorna med medföljande beslag och låt torka.

Kontrollera att bänkskivorna inte lutar åt något håll. Om bänkskivorna inte ligger plant så använd distansbitar och placera under innan Ni skruvar fast bänkskivan underifrån. Använd skruv med rätt längd anpassad till bänkskivans tjocklek.

158


2011-06-01

Montering av lådor Låt lådorna glida på skenan in i skåpet, med något uppvinklad framdel halvvägs. Det ska klicka till, då går det att föra lådan fram och tillbaka. För att lyfta ut lådan, dra ut lådan och lyft samtidigt i fronten så lossnar den.

Justera lådfronten, vid behov, med skruvmejsel eller skruvdragare. Fäst täckbrickorna i sidorna för att dölja justeringsskruven.

159


Montering av handtag Tillverka en mall om det är många handtag med samma storlek så blir det enklare.

Tips: Om det är flera storlekar på handtagen, lägg ut handtagen vid respektive skåp/låda så att det blir rätt handtag på rätt plats.

160


2011-06-01

Montering av belysning Det finns olika sorters belysning i sortimentet. Vi visar här infällda spotlights i täckskiva under överskåpen. Spotlightsen klickar fast i hålet. Sladdarna kopplas sedan ihop med en transformator av elektrikern.

Tips: Be elektrikern att sätta dit en dimmer istället för en strömbrytare för mysigare belysning då Ni exempelvis äter.

161


Montering av köksö Köksöar är individuellt anpassade, men här kommer ett tips som gör monteringen av ön enklare. Bygg en ram under som sockeln sedan står mot.

Montering av vitvaror Se medföljande installationsanvisning för respektive vitvara. Om Ni behöver fler monteringsanvisningar, se Ballingslövs monteringsanvisning.

162


2011-06-01

163


164

Tips & Råd del 1-4  

Här får du tips och råd hur du bygger din Fiskarhedenvilla.

Tips & Råd del 1-4  

Här får du tips och råd hur du bygger din Fiskarhedenvilla.

Advertisement