Page 1

TILBUD 2019 - 2020

FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I FAXE, STEVNS & KØGE SIDE 1

www.fsfisk.dk


PROJEKTTILMELDING Årsplanens undervisningsforløb og projektmaterialer tilbydes gratis til skoler og lærere i Faxe, Stevns & Køge kommuner. Der er tilmelding efter ‘først til mølle’ princippet. Det gælder særligt projekter, der indeholder materialekasser, teateroplevelser, museumsbesøg mv. Tilmelding til alle projekter skal ske inden d. 1. september 2019. Tilmelding sker via hjemmesiden www.fsfisk.dk (klik på fanen tilmelding) eller ved e-mail til: mail@fsfisk.dk Husk ved projekttilmelding at angive: • Projektets navn • Skole, klasse og antal elever • Lærerens e-mail og mobilnummer • Husk også at angive, om I ønsker at deltage i evt. medfølgende kursus, kirkebesøg mv. Projektmaterialer mv. fremsendes til læreren ca. 3 uger før projektstart. Lærerens kontaktoplysninger benyttes kun i forbindelse med projektkoordinering og slettes ved skoleårets afslutning. Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns & Køge Kirkepladsen 6, 4681 Herfølge www.fsfisk.dk - Mail: mail@fsfisk.dk Tlf.: Birgitte: 30 33 72 94, Sidsel: 23 34 08 48

SIDE 2

SPØRGSMÅL & SVAR Kan jeg deltage i et projekt på et andet tidspunkt end den angivne projektperiode? Du kan som udgangspunkt først få projektmaterialet op til projektperioden. Projekter der IKKE rummer teater, kirkebesøg mv. kan du naturligvis altid køre senere på året. Kan jeg få et gammelt projekt fra FiSK? Vi har samlet vores mest populære projekter i FiSK CLASSIC. Øvrige projekter har vi kun i meget begrænset oplag. Jeg har elever i klassen, som ikke er kristne. Kan de deltage i projekternes teater, kirkebesøg mv? Ja! Alle projekter fra Folkekirkens Skoletjeneste er 100% kundskabsformidlende.


ÅRSPLAN 2019-2020 MÅNED

PROJEKT

KLASSETRIN

LÆS MERE

September Sorg og livsmod 1.-3. klasse side 4-5 September Bibelens personer 4.-6. klasse side 6-7 September

Går det hele ad helvede til?

7.-9. klasse

side 8-9

Oktober-november

Kærlighedens magi

4.-5. + 6.-7. klasse

side 10-11

Oktober-november

Blixen - Skibsdrengens fortælling

7.-9. klasse

side 12-13

November-december Engle 4.-5. klasse side 14-15 December

Alletiders julekalender

1.-3. klasse

side 16-17

Januar-februar

Et møde med den danske salme 2020 3.-5. klasse

side 18-19

Januar-februar Klædt på til sorg

7.-9. klasse

side 20-21

Februar Når søskende strides 1.-3. klasse side 22-23 Marts-april-maj

Frihed til hvad?

7.-9. klasse

side 24-25

Marts-april-maj

Hvor går grænsen?

2.-3. klasse

side 26-27

Maj-juni

Vi siger farvel

4.-6. klasse

side 28-29

Hele året FiSK CLASSIC 1.-9. klasse side 30-31 Elevoplevelser & lærerkurser side 32-35

SIDE 3

SIDE 3


INDSKOLINGEN

Et projekt om sorg og hvordan børn håndterer sorg

Kursustilbud Lærerkursus med Børn, unge & sorg den 2. september kl. 14.00-16.00. Se side 34.

SIDE 4


SORG OG LIVSMOD Sorg og livsmod – når de mindste mister Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste, at en i familien rammes af alvorlig sygdom eller at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse. Typisk rammer sorgen uanmeldt, og ikke sjældent har den sorgramte en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen. Med afsæt i nogle små nyproducerede fabel-tegnefilm fra Tiny-film, der gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til DR, sættes i børnehøjde fokus på: Hvad sorg er? Hvornår den kan ramme én? Og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv? I bred forstand altså et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem, når sorgen rammer.

Fag: Kristendomskundskab og dansk. Klassetrin: 1.-3. klasse. Projektperiode: September-oktober. Antal lektioner: 6-8 lektioner. Tilmeldte lærere modtager: • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver. •

Adgang til to nyproducerede tegnefilm.

Tilbud om lærerkursus.

Tilbud om lokalt kirkebesøg.

Projektplakat.

Klassesæt af vendespil.

NB. Ved tilmelding angiv om I ønsker kirkebesøg og lærerkursus.

SIDE 5

SIDE 5


MELLEMTRIN

Et projekt hvor eleverne spiller kort med Bibelske personer JESUS

Det Nye Testamente

Det Nye Testamente

JOHANNES DØBER

DAVID

Det Gamle Testamente

Bibelscore: Alder:

969

EVIG

Berømmelse: Tro:

100 100

Jesus er Guds søn og den vigtigste person i kristendommen. Han blev født i Betlehem og døde på et kors. Men han genopstod fra de døde og blev alle menneskers frelser. Han kaldes også Messias og Kristus. JOKER Bibelscore: Alder:

81 31

Berømmelse: Tro:

88 93

Johannes Døber var profet og slægtning til Jesus. Det var Johannes, der forudsagde Jesus’ komme og døbte ham. Sankt Hans aften var oprindelig en fest for Johannes. Bibelscore: Alder:

PROFET 750 70

Berømmelse: Tro:

62 74

Kong David var den største og mægtigste af Israels konger. Han var en dygtig kriger, og så var han også god til at spille harpe. Inden David blev konge, dræbte han kæmpen Goliat.

SIDE 6


BIBELENS PERSONER Fordi det godt må være sjovt at lære Bibelens fortællinger Bibelske fortællinger er et af de centrale kundskabsområder for faget kristendomskundskab. I projektet Bibelens personer stifter eleverne på en sjov måde bekendskab med en række centrale bibelske personer og til de fortællinger, der knytter sig til dem. Desuden arbejder de med fortællingernes kronologi og forholdet mellem Det Nye og Det Gamle Testamente. Eleverne præsenteres i første omgang for de bibelske personer gennem kortspillet Profetkort. Herudfra arbejder klassen videre med udvalgte personer og fortællinger, som har fanget elevernes nysgerrighed. Profetkort Profetkort er et kortspil, som skoletjenesten har udviklet, og som Bibelselskabets Forlag efterfølgende også har valgt at udgive. Kortene beskriver dels de bibelske personer og desuden dystes der i kategorierne: Tro, bibelscore, alder og berømmelse. 3-4 elever spiller sammen med et sæt kort.

Fag: Kristendomskundskab. Klassetrin: 4.-6. klasse. Projektperiode: September. Antal lektioner: 4-8 lektioner. Tilmeldte lærere modtager: • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver. •

Klassesæt af kortspillet Profetkort.

Projektet er et revideret projektmateriale.

SIDE 7

SIDE 7


OVERBYGNING

Et projekt i samarbejde med Kenneth Bøgh Andersen

Kursustilbud Religionslærernes Dag den 12. september 2019. - Begrænset antal pladser. Se side 35.

SIDE 8


GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL? Et projekt om frygt og håb Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før? Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund. Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt? Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksion over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Derfor går begrebsparret håb og frygt hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam - fortællinger der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet før og nu. I projektet arbejder eleverne med: • Ny novelle af Kenneth Bøgh Andersen • Nyt brætspil med etiske dilemmaer • Digitalt bibliotek med dystopier, utopier, helvede og paradisforestillinger før og nu • Kirkebesøg • Kreativt produkt om håb og frygt

SIDE 9

Fag: Kristendomskundskab/religion og dansk. Klassetrin: 7.-9. klasse. Projektperiode: September. Antal lektioner: 8-14 lektioner. Tilmeldte lærere modtager: • Klassesæt af elevhæfte med bl.a. Kenneth Bøgh Andersens novelle Uegnet. •

Klassesæt af brætspil.

Tilbud om kirkebesøg.

Adgang til hjemmeside m. digitalt bibliotek.

Tilbud om lærerkursus, Religionslærernes Dag den 12. september 2019.

NB. Ved tilmelding angiv gerne om I ønsker kirkebesøg og kursus.

SIDE 9


MELLEMTRIN + (4.-5. + 6.-7. klasse)

Et projekt om Harry Potter og kærlighedens magi

Magisk projektstart I Køge kirke den 23. oktober 2019. (Først til mølle for tilmeldte klasser) Se side 32.

SIDE 10


KÆRLIGHEDENS MAGI Et projekt med udgangspunkt i Harry Potters magiske univers I Harry Potters magiske univers er kærligheden den kraft, der overvinder alt ondt. Film og bøger om den unge troldmandslærling har i mere end 20 år fascineret børn i hele verden, og man skal ikke kradse særlig dybt i overfladen, før fortællingernes kristne referencer træder frem. I Kærlighedens magi skal eleverne i 4.-5. klasse indleve sig i det magiske univers og finde de kristne paralleller. Eleverne arbejder ud fra en særudgave af Profettidende, der indeholder tekstuddrag fra Harry Potter bøgerne, fanfiction og bibelske fortællinger. Undervejs i forløbet skal eleverne ved hjælp af tekst og billeder bl.a. lege med og reflektere over begreberne kærlighed og ondskab. Afslutningsvis skal de i form af egen fanfiction sætte sig selv ind i en fortælling fra Harry Potter universet. Projektet indeholder også forslag til lege og bevægelses-aktiviteter målrettet eleverne i 4.-5. klasse. I Kærlighedens magi skal eleverne i 6.-7. klasse arbejde med det magiske univers, finde de kristne paralleller og reflektere over disse. Eleverne arbejder ud fra en særudgave af Profettidende, der indeholder tekstuddrag fra Harry Potter bøgerne, fanfiction og bibelske fortællinger. Undervejs i forløbet skal eleverne bl.a. reflektere over begreberne kærlighed og ondskab ved at skrive nye artikler og reportager til Profettidende. Afslutningsvis skal de opsætte deres helt egen udgave af den magiske avis.

Fag: Kristendomskundskab og dansk. Klassetrin: 4.-5. & 6.-7. klasse. Projektperiode: Oktober-november. Antal lektioner: 6-10 lektioner. Tilmeldte lærere modtager: • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver. •

Klassesæt af avisen Profettidende.

Adgang til projekthjemmeside.

Magisk projektstart i Køge kirke den 23. oktober 2019.

NB. Ved tilmelding angiv om I ønsker at deltage i projekt-start/ event i Køge kirke.

Projektet indledes for eleverne med et stemningsfuldt kirkebesøg med fortælling, musik og effekter, der introducerer eleverne til det magiske univers og de kristne referencer.

SIDE 11

SIDE 11


OVERBYGNING

Et projekt om Karen Blixens forfatterskab

Teater Tilmeldte klasser tilbydes at se teaterforestillingen Blå Blixen - Skibsdrengens fortælling. Se side 32.

SIDE 12


BLIXEN - SKIBSDRENGENS FORTÆLLING Skibsdrengens fortælling - om Karen Blixens forfatterskab I dette undervisningsprojekt arbejdes der med Karen Blixens forfatterskab med særligt fokus på novellen Skibsdrengens fortælling. Novellen om skibsdrengen Simon er en gribende historie om næstekærlighedens sande væsen. Det er en skæbnefortælling om, at det, man giver ud, kommer tilbage til én og ofte i en helt uventet form. Fortællingen er én af indgangene til forståelsen af Karen Blixens livsopfattelse og forhold til kristendommen. Teater I forbindelse med forløbet tilbydes klassen at se teaterforestillingen Blå Blixen. Skibsdrengens fortælling - frit efter Blixen med Anette Jahn fra Måle Fortælleteater. Her vil eleverne opleve en medrivende genfortælling af historien. Teaterforestillingen Blå Blixen spiller: • mandag den 4. november • tirsdag den 5. november • tirsdag den 12. november Teaterforestillingen Blå Blixen spiller i udvalgte kirker tættest muligt på de tilmeldte klasser. Teaterforestillingen tilbydes et begrænset antal klasser.

SIDE 13

Fag: Kristendomskundskab/religion og dansk. Klassetrin: 7.-9. klasse. Projektperiode: Oktober-november. Antal lektioner: 6-8 lektioner. Tilmeldte lærere modtager: • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver. •

Tilbud til klassen om at se teaterforestillingen Blå Blixen.

Nb. Angiv ved tilmeldingen om klassen ønsker at se teaterforestillingen, samt hvilken dag der evt. foretrækkes. Tal meget gerne sammen herom med kollegaer på skolen, der også kunne tænkes at tilmeldte deres klasse til projektet.

SIDE 13


MELLEMTRIN (4.-5. klasse)

Et kreativt projekt om engle

Lærerkursus: Lav engle med eleverne. Onsdag den 30. oktober kl. 14-16. Se side 33.

SIDE 14


ENGLE MELLEM HIMMEL OG JORD Et projekt om engle I alle religioner og kulturer har mennesket været optaget af engle. Det kristne udgangspunkt for at tale om engle findes i Det Gamle Testamente, og derfra har både jødedom, kristendom og islam fundet inspiration til tanker om engle som budbringere mellem guden og mennesket. Gennem projektet vil eleverne få indblik i den kristne forståelse af engle samt de mere folkelige forestillinger om engle. Kunsten er en god kilde hertil, og der vil blive benyttet eksempler fra både billedkunsten og poesien.

Fag: Kristendomskundskab og billedkunst. Klassetrin: 4.-5. klasse. Projektperiode: November-december. Antal lektioner: 6 lektioner. Tilmeldte lærere modtager: • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver. •

Tilbud om lærerkursus.

Materialer til fremstilling af elevernes egne engle.

Engleprodukt og kursus Som afslutning på projektet skal eleverne fremstille hver deres rummelige engel i enkle materialer. Til denne del af projektet tilbydes et lærerkursus ved Helena Notkin, Borup skole/ Skovbo billedskole.

SIDE 15

SIDE 15


INDSKOLING

�

Et julekalender projekt om julens traditioner

11 SIDE 16


ALLETIDERS JULEKALENDER Et projekt om julen og julens traditioner Julen har mange traditioner, og det er en højtid, som de fleste børn ser frem til - ikke mindst at de hver dag i december skal åbne en ny låge i julekalenderen. Udgangspunktet for dette juleprojekt er netop en julekalender, som Zarah Juul har tegnet, og som er udviklet konkret til projektet. Julekalenderen Hver skoledag i december måned åbner eleverne en låge og ser en juletradition illustreret – både religiøse og folkelige. Der vil være en lille fortælling til traditionen og et forslag til en efterfølgende aktivitet. Det vil fx en dag være om det flettede julehjerte – opfundet af H.C. Andersen, og en anden dag vil det være fortællingen om julekrybben. Det vil dermed være muligt hver skoledag i december måned at indlede dagen med en kort lektion omkring julens traditioner med udgangspunkt i julekalenderen, men man kan også nogle dage vælge kun at åbne lågen og læse fortællingen, fx mens eleverne spiser deres frokost.

Fag: Kristendomskundskab. (evt. også dansk, billedkunst og musik) Klassetrin: 1.-3. klasse. Projektperiode: December. Antal lektioner: 5 minutter - 45 minutter hver skoledag i december. Tilmeldte lærere modtager: • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver. •

En julekalender.

Kuverter til hver skoledag i december med aktivitetskit og en beskrivelse af dagens lille juleaktivitet.

En tradition i hele verden er også at synge julesalmer, og gennem forløbet vil eleverne møde nogle af de mest kendte danske julesalmer.

SIDE 17

SIDE 17


MELLEMTRIN (3.-5. klasse)

Et projekt om salmer og bibelske fortællinger

SIDE 18


ET MØDE MED DEN DANSKE SALME 2020 Årets tema: Salmer, der fortæller. Et møde med den danske salme 2020 sætter fokus på salmer og sange, der genfortæller centrale bibelhistorier. Eleverne vil komme til at arbejde med følgende salmer og sange: • Kain, hvor er din bror? • Jeg gik i marken og vogtede får • Et barn er født i Betlehem • Zakæus var nok blevet mobbet • Nu ringer alle klokker mod sky I projektet indgår fortællingerne om Kain og Abel, David, Jesus’ fødsel i Betlehem, tolderen Zakæus samt Jesus´død og opstandelse. Salmerne vil blive indspillet og indsunget og være tilgængelige fra en projekthjemmeside.

Fag: Kristendomskundskab og musik. Klassetrin: 3.-5. klasse. Projektperiode: Januar-februar. Antal lektioner: 6-10 lektioner. Tilmeldte lærere modtager: • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale, noder mv. •

Hjemmeside med indspilninger af projektets salmer og orgelmusik.

Salmeplakat.

Tilbud om lokalt kirkebesøg.

Årets salmeplakat er tegnet af Otto Dickmeiss. I projektet indgår et lokalt kirkebesøg i uge 4 eller 5, hvor eleverne bliver præsenteret for orglet som instrument og synger salmerne til orgelledsagelse. Desuden vil præsten samtale med eleverne om temaet: Salmer, der fortæller.

SIDE 19

NB. Ved tilmelding angiv gerne om I ønsker kirkebesøg.

SIDE 19


OVERBYGNING Tegning: Eva Wendelboe Kuczynski, Livets landskab.

Et projekt om sorg og hvordan man møder mennesker i sorg

FAKTA: Hvert år mister ca. 7000 børn og unge en far, en mor eller en søskende. Fælles for mange af dem er, at de oveni deres sorg, oplever en enorm ensomhed. Deres venner, lærere og pædagoger synes, at det er svært at vide, hvad man skal sige. Om man gør noget forkert? Eller om man måske ligefrem gør den, der har mistet, endnu mere ked af det?

SIDE 20


KLÆDT PÅ TIL SORG Hvordan møder vi sorg? Hvordan får vi et fælles sprog for sorg? Hvordan kan vi blive klædt på til at møde og tale om sorgen, når den rammer os og vores medmennesker? Klædt på til sorg tager udgangspunkt i den tekstile sørgemode i Danmark, hvor eleverne stifter bekendtskab med tøjmoden i forbindelse med død og begravelse fra 1400-tallet og frem til i dag. Sørgemoden vil blive brugt som afsæt for en samtale om, hvordan man historisk set har haft et fælles sprog, ritualer og traditioner for, hvordan man udtrykker sin sorg. Gennem de historiske perioder bevæger eleverne sig frem til nutidens forskellige udtryk for sorg. Her arbejder de med cases og interviews med mennesker, der er tæt på sorg – bl.a. en forfatter, en sygehuspræst, en imam og en ung pige, der har mistet sin far. Eleverne skal også analysere et nyskrevet essay af Rebecca Bach-Lauritsen, og i forbindelse med et besøg i den lokale folkekirke får de indblik i kirkens ritualer i forbindelse med død og begravelse.

Fag: Kristendomskundskab/ religion og dansk. Klassetrin: 7.-9. klasse. Projektperiode: Januar-februar. Antal lektioner: 9-15 lektioner. Tilmeldte lærere modtager: • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver. •

Adgang til projekthjemmeside.

Plakaten Livets landskab.

Materialer til den afsluttende del.

Til projektet hører en stor plakat, Livets landskab, der er gennemgående i elevernes opgaveløsning og casearbejde.

Tilbud om lokalt kirkebesøg.

Eleverne skal afslutningsvis arbejde med, hvordan man kan bidrage til et fælles sprog for sorgen, så den der står udenfor sorgen, bliver i stand til at række ud til den, der er i sorg.

NB. Ved tilmelding angiv gerne om I ønsker kirkebesøg.

Der er tale om et revideret projekt fra 2018.

SIDE 21


INDSKOLING

Et projekt om søskende og deres relationer

SIDE 22


NÅR SØSKENDE STRIDES Om nære relationer De fleste børn, som har søskende, kender til at være uvenner med hinanden, og dette projekt handler om søskende relationer i Bibelens fortællinger og i nutiden.

Fag: Kristendomskundskab og dansk.

Med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer med de nære relationer mellem søskende, forældre-børn og kammerater, arbejder klassen med en række søskende fortællinger fra Bibelen. Projektmaterialet er et revideret materiale fra 2016.

Antal lektioner: 6-10 lektioner.

Følgende bibelske fortællinger indgår i forløbet: • Kain og Abel • Den fortabte søn • Maria og Martha • Isak og Ismael • Ismael ifølge Koranen • Jakob og Esau • Josef og hans brødre

SIDE 23

Klassetrin: 1.-3. klasse. Projektperiode: Februar.

Tilmeldte lærere modtager: • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver. •

Projektplakat.

SIDE 23


OVERBYGNING

Et projekt i anledning af 75-året for Danmarks befrielse

SIDE 24


FRIHED TIL HVAD? FRIHED TIL HVAD? – 75 året for Danmarks befrielse I anledning af 75-året for Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig inviteres eleverne til at filosofere over begrebet frihed. For hvordan påvirkede befrielsen det enkelte menneske? Og hvad er frihed i det hele taget? Udgangspunktet i elevernes indledende arbejde er en række øjenvidneberetninger fra danske jøders oplevelser i koncentrationslejren Theresienstadt. Efterfølgende præsenteres eleverne for forskellige synspunkter på frihedsbegrebet, som sætter dem i stand til at reflektere over, hvad frihed betyder for dem. ALSANG 2020 vil også blive inddraget, som i anledningen af 75 års dagen ønsker at samle hele den danske befolkning i fællessang og sætte fokus på medborgerskab, demokrati og frihed. Som afslutning på projektet inviteres eleverne på besøg i kirken, hvor de kommer til at arbejde kreativt med det kristne frihedsbegreb. Omdrejningspunktet for denne del af forløbet er kristendommens syn på frihed – at mennesket på én gang er frit og bundet. Fællessang bliver også en del af besøget.

Fag: Kristendomskundskab/religion, historie og samfundsfag. Klassetrin: 7.-9. klasse. Projektperiode: Marts-april-maj. Antal lektioner: 8-12 lektioner. Tilmeldte lærere modtager: • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver. •

Adgang til hjemmeside med voxpop, film og billeder til projektet.

Tilbud om lokalt kirkebesøg.

NB. Ved tilmelding angiv gerne om I ønsker kirkebesøg.

Projektet er en revideret udgave af et projekt fra 2015.

SIDE 25

SIDE 25


INDSKOLING (2.-3. klasse)

Et projekt om grænser og bevægelse

Besøg i Køge judoklub Tilmeldte klasser tilbydes besøg/ workshop i Køge judoklub. Se side 33.

SIDE 26


HVOR GÅR GRÆNSEN? - DIT OG MIT Et projekt med fokus på bevægelse Projektet handler om grænser, samt hvad der sker, når man sætter eller overskrider dem.

Fag: Kristendomskundskab og idræt.

Gennem en række kropslige øvelser afdækkes grænserne for dit og mit samt mellem dig og mig. Der ud over får eleverne nogle nære erfaringer med grænsebegrebet i relation til alt fra at have råderetten over sit eget værelse til fx at kunne sige fra, når man føler sig krænket eller intimideret. I relation til de fysiske øvelser lægges der via billeder og fortællinger op til små filosoferende samtaler om, fx hvad det vil sige at have en personlig grænse.

Projektperiode: Marts-april-maj.

Besøg i Køge judoklub Desuden tilbydes klassen en workshop i Køge judoklub ved en lokal erfaren judo instruktør. Gennem forskellige øvelser arbejder eleverne med judo og med personlige og relationelle grænser. Eleverne låner under besøget hver en ”gi” (judodragt).

SIDE 27

Klassetrin: 2.-3. klasse.

Antal lektioner: 8-10 lektioner. Tilmeldte lærere modtager: • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver. •

Tilbud om workshop på 2 lektioner i judo-klubben i Køge. Judo-klubben ligger i Rishøjhallen, Skolevej 7, Køge tæt på stationen, Køge Nord.

NB. Ved tilmelding angiv gerne om I ønsker besøg/workshop i Køge judoklub.

SIDE 27


MELLEMTRIN

�

Et projekt om begravelser og begravelsesskikke

SIDE 28


VI SIGER FARVEL Et projekt om begravelsesskikke Uanset hvor man befinder sig i verden, er der traditioner for, hvordan man tager afsked med ens kære. Det, at sige farvel til et menneske som dør og at afholde en ceremoni for den døde, har altid været en del af menneskets kultur. Dette projekt sætter fokus på nogle af de ritualer og symboler, der knytter sig til død og begravelse først og fremmest i kristendommen før og nu, men også i islam og jødedom. Der vil desuden være et udblik til begravelsesskikke i fx Mexico og Indien. Eleverne vil gennem arbejdet med ritualerne og symbolerne får en bevidsthed om, at den måde folk begraves på hænger sammen med deres tro og kultur. Under et besøg på den lokale kirkegård skal eleverne erfare de forskellige måder, man kan blive begravet på, og præsten forklarer, hvordan en begravelse foregår i den danske folkekirke.

SIDE 29

Fag: Kristendomskundskab. Klassetrin: 4.-6. klasse. Projektperiode: Maj-juni. Antal lektioner: 4-6 lektioner. Tilmeldte lærere modtager: • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver. •

Tilbud om besøg på den lokale kirkegård og kirke.

NB. Ved tilmelding angiv gerne om I ønsker kirkebesøg.

SIDE 29


FISK CLASSIC FiSK har eksisteret i 14 år og har derfor en række tidligere projekter, som klassen fortsat kan tilmeldes. Elevhæfter mv. medfølger dog kun til disse projekter i det omfang lager haves. Ud af huset besøg kun i begrænset omfang.

INDSKOLING

INDSKOLING

MELLEMTRIN

FASTELAVN & MASKER Et projekt om hvad faste betyder i kristendom, jødedom og islam og om roller og identitet.

PINSE - KIRKENS FØDSELSDAG Et projekt om den kristne højtid pinse, der ofte kaldes kirkens fødselsdag.

RE:FORMATION Et landsprojekt om Martin Luther og reformationen i anledning af Reformationsjubilæet i 2017.

Projektet indeholder: • Undervisningsoplæg med faglig baggrund og konkrete undervisningsforslag.

Projektet indeholder: • Undervisningsoplæg med faglig baggrund og konkrete undervisningsforslag.

Projektet indeholder: • Undervisningsoplæg med faglig baggrund og konkrete undervisningsforslag. • Hjemmeside med bl.a. film.

Re:formation - teser, tro og tvivl

SIDE 30


FISK CLASSIC

MELLEMTRIN

OVERBYGNING

OVERBYGNING

FARER OG FRISTELSER Et projekt om fristelsesbegrebet i udvalgte tekster fra Bibelen og Homers Odysséen.

EN TRO - MANGE UDTRYK Et projekt om fire kristne kirkesamfund både historisk og i Danmark i dag.

RELIGIONSFRIHED Et projekt hvor eleverne undersøger krænkelser af religionsfriheden i verden via en ny IT-platform.

Projektet indeholder • Undervisningsoplæg med faglig baggrund og konkrete undervisningsforslag. • Elevhæfter med fortællinger

Projektet indeholder • Undervisningsoplæg med faglig baggrund og konkrete undervisningsforslag. • Elevhæfter med kirkehistorie.

Projektet indeholder • Undervisningsoplæg med faglig baggrund og konkrete undervisningsforslag. • Hjemmeside. Nyopdateret!

FARER, FRISTELSER & FALDGRUBER - på rejse gennem Odysseen og Bibelen

Hæfte 1

Lærervejledning

SIDE 31

EN TRO

MANGE UDTRYK

SIDE 31


ELEVOPLEVELSER EN MAGISK PROJEKTSTART, PROJEKT: KÆRLIGHEDENS MAGI

TEATER: BLÅ BLIXEN

Klasserne tilbydes en magisk

PROJEKT: KAREN BLIXEN -

projektstart i Køge kirke.

SKIBSDRENGENS FORTÆLLING Klassen tilbydes en teaterforestil-

Tilmelding til: Mail@fsfisk.dk

ling som del af projektet.

Senest 1. september 2019. Tilmelding til: Mail@fsfisk.dk Dato: 23. oktober 2019

Senest 1. september 2019.

Sted: Køge kirke Tid: Eventen varer ca. 45 minutter

Om forestillingen

og tidspunktet koordineres efter

Skibsdrengens fortælling - frit ef-

tilmeldingen.

ter Blixen er en medrivende genfortælling af Karen Blixens for-

Om eventen

tælling med Anette Jahn fra Måle

Besøget i Køge kirke introducerer

Fortælleteater.

eleverne for Harry Potter universet og nogle af fortællingernes

Datoer

kristendomsfaglige pointer gennem

Blå Blixen spiller mandag den 4.

ord, musik og effekter.

november, tirsdag den 5. novem-

NB: Tilmelding efter først til mølle!

SIDE 32

ber og tirsdag den 12. november i udvalgte kirker.


LÆRERKURSUS & ELEVOPLEVELSER KREATIVT LÆRERKURSUS

BESØG KØGE JUDOKLUB, PROJEKT: HVOR GÅR GRÆNSEN, DIT OG MIT

PROJEKT: ENGLE MELLEM HIM-

Klassen tilbydes en workshop med

MEL OG JORD

en instruktør ved Køge judoklub.

Lærere tilbydes et kursus i at lave rummelige engle med eleverne.

Dato: Der er mulighed for en workshop i marts, april eller maj måned.

Dato: 30. oktober 2019

Datoer koordineres efter tilmeldingen,

Tid: Kl. 14.00-16.00

men angiv gerne datoforslag.

Sted: Kirkepladsen 6, Herfølge Sted: Skolevej 7, Køge. Tilmelding til: Mail@fsfisk.dk

(ganske tæt på Køge Nord station)

Senest 1. september 2019. Tilmelding til: Mail@fsfisk.dk - senest 1. september 2019. Om kurset Helena Notkin fra Skovbo billed-

Om workshoppen

skole giver et oplæg til, hvordan

Workshoppen afholdes i ”dojoen” i Køge Judoklub ved en erfaren instruktør,

man enkelt fremstiller rummelige

der er vant til at arbejde med børn. Eleverne iføres hver deres ”gi” (judo-

engle med eleverne. Teknikkerne

dragt) og oplever, hvordan man i jodo arbejder med grænser.

afprøves under kurset, og læreren

Elevernes oplevelse og engagement er størst, når de står i dojoen og er iført

får et lille materialekit med hjem til

judodragter. Det er dog i begrænset omfang muligt at få workshoppen ud på

klassens arbejde.

skolen, hvis man lokalt har store udfordringer omkring transport.

SIDE 33

SIDE 33


LÆRERKURSUS PROJEKT: SORG OG LIVSMOD Lærerkursus i Vejleå kirke Ishøj Blvd. 1, 2635 Ishøj Mandag den 2. september 2019 Kl. 14.00-16.00 Tilmelding til: Mail@fsfisk.dk Senest 23. august 2019. Om kurset Som forberedelse til projektet om sorg og livsmod indkredser psykolog Susanne Svane fra Det Nationale Sorgcenter, Børn, unge & sorg, hvordan børn i indskolingen reagerer, når de rammes af sorg, og hvad man som voksen omkring barnet skal være opmærksom på for at hjælpe børnene bedst muligt. I forlængelse af oplægget vises de to små tegnefilm, som er skabt til projektet, og efterfølgende drøftes det, hvordan filmene kan anvendes i undervisningen. Til sidst gives en kort præsentation af det tilhørende undervisningsprojekt.

SIDE 34


LÆRERKURSUS PROJEKT: GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL? - RELIGIONSLÆRERNES DAG 2019 Lærerkursus på Københavns Universtiet Auditorium 23.0.50 Karen Blixens vej 4, 2300 København S Torsdag d. 12. september 2019 Kl. 9.30-16.00 Tilmelding til: Mail@fsfisk.dk Senest 28. juni 2019. Program 9.30: Morgenkaffe og velkomst v. John Rydahl 10.05: Hvordan tale om Himmel/Paradis og Helvede i det 21. årh.? v. lektor Johanne Stubbe Kristensen 10.55: Undervisning om Himmel og Helvede på mellemtrinnet v. lærer Anne Rosenskjold 11.35: Kaffepause. 12.00: Forestillinger om Himmel og Helvede i Det Nye Testamente v. lektor Jesper Tang Nielsen 13.10: Frokost 14.15: Præsentation af Går det hele ad helvede til? fra Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester 15.00: Forestilling om Himmel og Helvede i Koranen v. post.doc Johanne Louise Christiansen 15.50: Farvel og tak v. John Rydahl

SIDE 35

SIDE 35


FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE KONTAKT INFORMATION Kirkepladsen 6, 4681 Herfølge mail@fsfisk.dk Tlf: 30337294/ 23340848 Et godt tilbud Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns & Køge (FiSK) er et tilbud til alle skoler i kommunerne - både kommunale og private, og det er finansieret af menighedsrådene i de tre kommuner. Skoletjenesten tilbyder et bredt udvalg af projekter med tilhørende undervisningsmaterialer, arrangementer, kurser og generel inspiration til faget kristendomskundskab/ religion i folkeskolen. Gratis & kundskabsformidlende Alle skoletjenestens tilbud er gratis, og materialer såvel som vejledning og ideer tager udgangspunkt i kristendomskundskab/religion som et kundskabsformidlende fag jvf. folkeskoleloven. Alle projekter udarbejdes med udgangspunkt i Fælles Mål.

Konsulenter Teolog, Birgitte Krogh Lærer, Sidsel Leth Svensson Begge konsulender er ansat i en 85% stilling. Har du gode ideer? Har du ønsker eller ideer til kommende projekter fra Folkekirkens Skoletjeneste, er du meget velkommen til at kontakte konsulenterne. Læs mere om FiSK www.fsfisk.dk

På landsplan Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns & Køge er en del af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester.

SIDE 36

Find også en række af vores projekttilbud på www.skolenivirkeligheden.dk

Profile for FiSK

Årsplan for Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns & Køge 2019 - 2020  

Årsplan for Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns & Køge 2019 - 2020  

Profile for fisk8
Advertisement