Page 1

LARINGECTOMIA I LOGOPÈDIA ¡¡¡UNA NOVA VEU ÉS POSSIBLE!!!

www.fisiogestion.com

Pág. 1 Pàg.


LARINGECTOMIA

LA LARINGE

www.fisiogestion.com

Pág. 2 Pàg.


LARINGECTOMIA La laringectomia total implica l'extirpació de la laringe, interrompent la via respiratòria i per tant la normal entrada i sortida de l'aire. Les funcions alterades són aquelles en què participa la laringe, és a dir, la respiració i la fonació. ABANS I DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

www.fisiogestion.com

Pág. 3 Pàg.


LARINGECTOMIA

L'absència de l'òrgan vocal no altera en absolut la integritat i funcionalitat de la via digestiva, però la respiració es veu interrompuda per l'absència d'un dels elements anatòmics que el constitueixen. La funció fonatòria es veu totalment impossibilitada per l'absència del seu òrgan efector, així doncs s'ha de practicar per adquirir la veu erigmofònica.

www.fisiogestion.com

Pág. 4 Pàg.


LARINGECTOMIA

L’ABANS I EL DESPRÉS DE L’OPERACIÓ Fig. 1 Abans de la intervenció

www.fisiogestion.com

Pág. 5 Pàg.


LARINGECTOMIA ABANS DE LA INTERVENCIÓ L'aire s'inspira pel nas o per la boca, baixa per la laringe fins arribar als pulmons. El tipus de respiració correcte s'anomena costodiafragmàtica abdominal, amb una expansió del tronc en tots els seus diàmetres: anterior, posterior i lateral.

www.fisiogestion.com

Pág. 6 Pàg.


LARINGECTOMIA ABANS DE LA INTERVENCIÓ En l'espiració l'aire ascendeix, en passar per la laringe es sonoritza, produint-se la veu. A la laringe hi ha els replecs vocals. La veu és articulada per la faringe i els òrgans d'articulació (llavis, llengua, galtes, cavitats de ressonància) per convertir-se en paraules i sons musicals. www.fisiogestion.com

Pág. 7 Pàg.


LARINGECTOMIA DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ Fig. 2 Després de la intervenció

www.fisiogestion.com

Pág. 8 Pàg.


LARINGECTOMIA ¿QUÈ HA CANVIAT DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ?

 La laringe, òrgan principal de la veu ha estat extirpada.  El cirurgià ha separat la laringe de la tràquea .  La tràquea desemboca ara cap endavant, a la paret anterior del coll. Ara, quan respira, l'aire entra en els seus pulmons i surt a l'exterior a través de l'estoma.

www.fisiogestion.com

Pág. 9 Pàg.


LARINGECTOMIA ¿QUÈ HA CANVIAT DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ?

 L'aire dels seus pulmons ja no pot circular per la boca ni el nas, així, és impossible bufar, mocar, ja que el buf pulmonar s'escapa ara per l'orifici del coll.

No obstant això volem transmetre un missatge d'esperança: NO HI HA VEU LARINGEA, PERÒ ADQUIRIRÀ LA VEU ERIGMOFÒNICA www.fisiogestion.com

Pág. 10 10 Pàg.


LARINGECTOMIA DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ L'aire necessari per poder produir la nova veu ha de ser introduït directament a l'esòfag. La veu es produirà per la vibració de la boca esofàgica i es denomina veu erigmofònica. Aquesta veu s'ha d'articular com la veu laríngia: implicant els òrgans de l'articulació, llavis, llengua, mandíbula, per convertir-se en paraules. Caldrà aprendre a controlar la independència de l'aire pulmonar i el bucal durant la parla. www.fisiogestion.com

Pág. 11 11 Pàg.


LARINGECTOMIA PASSOS PER A ACONSEGUIR VEU ERIGMOFÒNICA

1er. pas: Respiració Diafragmàtica

www.fisiogestion.com

Pág. 12 12 Pàg.


LARINGECTOMIA PASSOS PER A ACONSEGUIR VEU ERIGMOFÒNICA

2n. pas: Independència de l’aire

www.fisiogestion.com

Pág. 13 13 Pàg.


LARINGECTOMÍA PASSOS PER A ACONSEGUIR VEU ERIGMOFÒNICA

3er. pas: Eructe esofàgic

www.fisiogestion.com

Pág. 14 14 Pàg.


LARINGECTOMÍA PASSOS PER A ACONSEGUIR VEU ERIGMOFÒNICA

4t pas: Produir síl·labes, paraules, frases amb l’eructe

www.fisiogestion.com

Pág. 15 15 Pàg.


LARINGECTOMÍA DIFICULTATS PRÒPIES DE LA VEU ESOFÀGICA  Manca de coneixement del propi cos després de la intervenció.  Flexibilitat i to muscular alterats.  Dificultat de comprensió i producció de la independència de l’aire pulmonar bucal.  Dificultat en aconseguir la injección de l’aire.  Sons produïts exclusivament per la boca. www.fisiogestion.com

Pág. 16 16 Pàg.


LARINGECTOMÍA IMPLICACIÓ I ASPECTES DE COMUNICACIÓ AMB LA FAMÍLIA La persona que pateix una laringectomia pot sentir-se abordada per sentiments de por, ansietat, confusió, autocompassió, fòbia social. En aquest moment la família té un paper primordial per aconseguir l'estabilitat afectiva i emocional. Els membres de la família de la persona laringectomitzades necessiten al seu torn suport i informació sobre la nova situació i com adaptar-se a ella. La informació l'hauran d’oferir tant els metges especialistes com els monitors encarregats de l'ensenyament de la veu erigmofònica.

www.fisiogestion.com

Pág. 17 17 Pàg.


LARINGECTOMÍA IMPLICACIÓ I ASPECTES DE COMUNICACIÓ AMB LA FAMÍLIA CONSELLS PER A FACILITAR LA COMUNICACIÓ  Mirar a la cara de la persona laringectomitzada. La comunicació no verbal: gestos facials, gestos amb les mans, expressions corporals aporten molta informació.  Anar repetint les paraules que va dient la persona laringectomitzada. Aquesta estratègia permet retenir la informació i demostrar el manteniment de l'interès en el missatge emès.  Acompanyar al familiar a alguna sessió d'aprenentatge de la veu erigmofònica. Conèixer la tècnica i practicar algun moment del dia conjuntament. www.fisiogestion.com

Pág. 18 18 Pàg.


LARINGECTOMÍA IMPLICACIÓ I ASPECTES DE COMUNICACIÓ AMB LA FAMÍLIA CONSELLS PER A FACILITAR LA COMUNICACIÓ

 Escriure els missatges que no s’entenguin via oral.  Mutu reconeixement i verbalització (si no és possible oral, escrita) de les dificultats emocionals i de comunicació amb les que es poden trobar les persones laringectomitzades i els seus familiars.  Capacitat de recerca de solucions: consulta a un professional psicòleg, practicar tècniques reductores de l'estrès com la relaxació, ioga ...

www.fisiogestion.com

Pág. 19 19 Pàg.


MOLTES GRÀCIES Autor: Esther López Centro: Corporació Fisiogestión - Clot Data: 01.12.2011

www.fisiogestion.com

Pág. 20 20 Pàg.

Laringectomia  

Laringectomia i logopèdia, una nova veu és possible

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you