Page 1

Fire stilarter


Morten Fischer

Fire stilarter Tidens forandringer


ISBN 89-22-09886-0 Morten Fischer: Fire stilarter. Copyright © 2013 af Fischers bogtryk. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Printet i Danmark hos Fischers bogtryk A-S Aarhus.


Indhold Forord 7

Rokoko 8 Historien om Rokoko Rokokoen i Danmark

8 9

Art nouveau

10

Historien om Art nouveau Stilhistorie og design Jugend i Danmark

10 11 12

Art Deco 13 Historien om Art Deco Art Deco idag

13 14

Minimalisme 16 Historien om minimalisme Hvad er minimalisme

16 17


6


Forord Denne bog tager udgangspunkt i fire forskellige stilarter gennem tiden. Der er et spring fra år 1720 til idag. Perioderne er alle tider der har haft indflydelse på stilen i udlandet og i danmark, alt fra malerier, tøj, arkitektur osv. De fire stilarter er Rokoko, Art nouveau, Art deco og Minimalisme. Bogen er for dig der er interesseret i historiens stil og udviklingen i bla mode og arkitektur. Få et indblik i hvordan tiden var, og stadig har indflydelse idag.

7


Rokoko

Historien om Rokoko

rokokoen, men i en anden form. Stilen, der opstod i Frankrig Rokokostilen opstod i Frank- som interiørdekoration, domirig omkring 1720 og florerede nerede europæisk arkitektur og i Danmark ca. 1740-1770. brugskunst ca. 1730-1770. Stilen Rokokoen er primært en de- er præget af organiske plantkorationsstil, der er bygget op emotiver, der slynger sig asymomkring asymmetrisk orna- metrisk oven på symmetriske mentik. Stilen dæmpede barokkens tyngde, der blev erstattet af lyse farver, enkle facader og mindre monumentale interiører. Rokoko er betegnelsen for en stilperiode, der enten kan betragtes som selvstændig eller som en del af senbarokken. Barokkens symmetri- og ornamentglæde fortsatte under 8


flader. Interiørerne er præget af lyse farver med rocaille-udsmykning. Såvel facader som interiører fremstår generelt ordnede og beherskede, inddelt i flade felter og rammer, men dog med karakteristisk påhæftet, slyngende rocaille-ornamentik, der ofte overskrider rammerne. I husenes indre  var den største forandring, at man foretrak uformelle, komfortable rum som erstatning for barokkens ofte voldsomt monumentale og formelle interiører.

Rokokoen i Danmark Rokokoen kom til Danmark i 1740 og forsvandt omkring 1760. Det var en kunstnerisk stilperiode i Europa 1720-1789. Kendetegnet: elegant, graciøs og orientalsk influeret. Trods dens korte levetid fik den stor indflydelse hos de naturbegejstrede, da den om end kunstigt tilvejebragte natur i stort set alt, fra bygninger til skørter. Det var en stilart med snirklede og asymmetriske ornamenter. Det ses derfor, at den var påvirket af østasiatisk billedkunst, som netop blev populær i Europa på den tid. Nicolai Eigtved var rokokoens førende udøver i Danmark, og hans elever J.C. Conradi, J.G. Rosenberg m.fl.  spredte rokokoens stiltræk til provinsen. 9


Art nouveau Historien om Art nouveau Jugendstil (også kaldet Art nouveau eller Modern Style, Belle époque, Liberty-stil) er en kunstnerisk stilperiode i Europa 1896-1910 og i Danmark 19001915, hvor stilen ofte blandedes med nationalromantikken. Art nouveau (‘ny kunst’) er en stilretning i Frankrig og Belgien i årtierne omkring år 1900. Den startede som en reaktion mod historicismen, var stærkt inspireret af japansk kunst og kunsthåndværk. Den introducerede et nyt formsprog funderet på plante- og dyreformer. Stilen blev opkaldt efter et galleri i Paris ved navn Maison de l’Art Nouveau, ejet af kunsthandleren Siegfried Bing. Art nouveau manifesterede sig indenfor arkitektur og interiørkunst, kunsthåndværk og kunstindustri, plakatkunst og gadeinventar. Art nouveau kommer dog 10

bedst til udtryk indenfor sølvtøj, glas og porcelænsgenstande. Art nouveau er en kunsthistorisk stilart på linje med de store stilarter som barok og klassicisme. Art nouveau kendes som jugendstil i de tysktalende dele af Europa, og i Danmark kalder man stilen for skønvirke.


Art nouveau handler derfor om at få det gode håndværk og de gode materialer til at gå op i en højere enhed. Man finder inspiration i naturen, og det er som om, den enkelte sølv- eller porcelænsgenstand smelter sammen med de organiske former. Tulipanen, liljen og åkanden er nogle af de mest anvendte udsmykningsformer indenfor sølvtøj, glas og porcelæn. Planter, der er snoet og slynget enkelt og stilrent rundt om et sølvbæger, eller en sølvske, hvis skaft er en plantestængel, er meget typiske for denne stilperiode.

Stilhistorie og design I denne periode reagerede man imod den bølge af masseproducerede kunstgenstande, som fulgte i kølvandet på industrialiseringen. Man ønskede derfor at genoplive de gode gamle håndværksteknikker for at få en bedre kvalitet af kunstgenstande. 11


Jugend i Danmark I Danmark fik jugendstilen aldrig rigtigt fodfæste indenfor arkitekturen, men satte derimod et vist præg på kunstindustrien. En kortlivet stilperiode var skønvirke, hvor den herskende nationalromantik blev tilsat jugendprægede detaljer.

12

Navnet kom fra tidsskriftet Skønvirke, hvor Caspar Leuning Borch var redaktør. Sønderborg har dog mange jugendbygninger opført i den tyske tid omkring 1. verdenskrig. Derudover er Københavns Rådhus og Århus Teater er gode eksempler på bygninger, der er bygget i art nouveau-stil.


Art Deco

Historien om Art Deco Art Deco stilen kom i 1920’erne efter første verdenskrig, økonomien var i fortsat vækst, og USA var i den tid derfor præget af voldsom optimisme og livslyst. Man lyttede til jazz, gik på natklubber, drak cocktails og dansede charleston; man kørte bil og så film, og kvindernes mode minimeredes, i takt med at den nye seksuelle frihed blev accepteret. Og man længtes efter luksus og elegance. Alt dette er baggrunden for Art Deco

stilen. Stilen er ofte præget af rige farver, geometriske former og overdådig udsmykning. Art Deco stilen repræsenterede luksus, glamour, overflod og tro på det teknologiske fremskridt. På nogle punkter er den beslægtet med funktionalismen, som kørte i samme tidsperiode. Men i modsætning til funktionalismen, dyrkede Art Deco tiden det dekorative, de dyre ting og eksotiske malerier. Stilen er ikke revolutionær som funktionalismen. Art Deco lægger meget mere vægt på det dekorative end på det funktionelle.

13


Strømningen Art Deco i arkitektur og industrielt design blev skabt fra 1920 til 1939 og har oplevet en genopblussen i forskellige perioder siden. Stilarten øver stadig indflydelse på nutidens kunst og design. Oprindeligt kan Art Deco relateres til konstruktivisme, kubisme, modernisme, Bauhaus, Art nouveau og futurisme. Der er tale om en strømning uden politisk budskab. Det handler om at lave dekorative genstande og kunst med vægt

på elegance, funktion og med et vist opgør med tidligere designideer. Art Deco er en forkortelse for ”art decoratifs”. (Det oprindelige navn var Style Moderne). Stilen kan bedst beskrives som en slags dekorativ modernisme, og den blev i eftertiden kendt som Art Deco. Selve begrebet Art Deco blev først indført som stilbetegnelse i 1960-erne. Navnet var en kortform af det franske navn for udstillingen for brugskunst og industriel formgivning i Paris i 1925 (Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes).

Art Deco idag Art Deco tiden var meget inspireret af forskellige andre stilperioder så som, Art nouveau, Bauhaus, kubisme, amerikansk indianerkunst og gammel ægyptisk kunst. Selv om Art Deco mistede indflydelse under 2. verdenskrig, genopstod strømningen nu og da under forskellige former, navnlig 14


i arkitekturen. I Indien og på Filippinerne blev stilarten symbol på ”det moderne” og blev anvendt i arkitekturen langt ind i 60erne. I 1980 fik den endnu en genopblussen, og strømningen ses fortsat i populærkultur, blandt andet i film som Batman fra 1990’erne med et tidsbillede fra 20’erne og 30’ernes bygninger og tidsånd. Et typisk eksempel på Art Deco-arkitektur er Chrysler Bygningen. Her ses buede og rette former blandet, og der er

lån fra bildesign. Denne bygning var verdens højeste, da den blev opført i 1930. I Miami bliver stilen brugt flittigt på bygninger, restauranter, biografaer og biler. I Danmark er Det Kongelige Teaters Nye Scene, Stærekassen, et fremtrædende eksempel på art déco.

15


Minimalisme

Historien om minimalisme Minimalisme er en retning inden for billedkunsten, der opstod i USA i begyndelsen af 1960’erne. Minimalismen var et opgør med det subjektive kunstværk, der kulminerede i 1950’erne med det abstrakt ekspressionistiske maleri. Minimalisterne arbejder overvejende med skulptur og udtrykker sig ved hjælp af meget enkle former, der ofte er industrielt fremstillede og kan indgå som dele af serielle forløb. Ud fra behovet for at 16

minimere såvel formen som udtrykket opstod det oprindelige navn: Minimal Art. Bevægelsens slogan om, at Less is more (’mindre er mere’), betyder, at det enkle udtryk kan virke stærkere end det komplekse. Blandt de førende amerikanske minimalister er Robert Morris, Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd, Tony Smith, Sol LeWitt og Richard Serra.


Hvad er minimalisme I Danmark har især Hein Heinsen repræsenteret bevægelsen, som dog i Freddie A. Lerches kunst også har forgreninger inden for maleriet. Minimalismen karakteriseres i høj grad ved, hvad den ikke gør. I minimalistisk kunst finder man almindeligvis ikke genreblanding. Kunstneren holder sig til en bestemt genre

inden for det enkelte værk. I billedkunst holder det minimalistiske værk sig til en enkelt farveskala, en enkelt teknik og et enkelt tema. Minimalisme kendetegnes ved en streng stil, som skære

alt overflødigt væk, og søger ind mod kernen i objektets funktion. Derfor er minimalismen præget af store flader, geometriske former og rette vinkler, men også en stor sans for helheden og materialet. 17


18

4 stilarter  
4 stilarter  

En bog om fire stilarter gennem tiden

Advertisement