Page 1

VELIKA AKCIJA repromaterijala za namjeĹĄtaj 17.6.-30.9.2019. www.fis.ba

1


Spona ravna fi35

0,45

Spona polukriva fi35

0, 35

0, 35

KM/kom

Spona ravna, fi35

0,40

KM/kom

Baglama - 30, 45, 90

0,

Pokrivka za baglamu stakla-okrugla krom

1

1,20

80 KM/kom

0, 90

KM/kom

0,45

KM/kom

Spona kriva fi35

0, 35

KM/kom

PodloĹĄka - bez tiple fi35 - za mini baglame (ravna + polukriva) - za mini baglame (kriva staklo) - 5mm za baglamu 90

Baglama kutna uz Ĺžabu

3,90

2, 90

KM/kom

0,50

0, 35

KM/kom

Spona polukriva, fi35

0, 30

0,50

Spona kriva fi35

0,45

0, 35

Mini spona - kriva fi26 - kriva za staklo fi26 - polukriva fi26 - polukriva za staklo fi26 - ravna fi26 - ravna za staklo fi26

0,35

0, 25

KM/kom

Mini M Mi i i spona b bez tipli, ravna, polukriva, kriva

0,

KM/kom

Baglama Ĺžaba

1,35KM/kom 2,90 2,30KM/kom 2,00

0, 30

KM/kom

KM/kom

15

0,40

Mini spona za staklo, ravna, polukriva, kriva

0,60

0, 50

KM/kom

Baglama za staklo - nikl

6,50

5, 50

KM/kom


Baglama 90mm

Baglama 30mm

Baglama 45mm

Baglama stilska manja NBV-62-2

Stilska baglama

1,100

1,90

0, 90

1, 50

KM/kom

NBV-186 15,90

11,90KM/par 16,90KM/par

Baglama stilska NBV-62A

Škare metalne NBV-48

0, 90

KM/kom

0,70KM/kom 0,45KM/kom

KM/par

4,90

1,50

Prihvatnik NBV140, NBV141

3, 90

1, 10

KM/kom

3,90

2, 50

NBV-214 bijeli, bukva

0,50KM/kom 0,40KM/kom smeði C 185KMS smeði/bijeli 0,35 0,25KM/kom

Škare s oprugom NBV-132

KM/kom

m

NBV-134 1,50

KM/kom

Nosaè viseæih elemenata L/D

Nosaè viseæih elemenata bijeli univerzalni L/D NBV-12 1,20 R134164, R134165 0,60

Baglama klavir 1.8M NBV-178

NBV-133 0,90

1, 30

KM/kom

1,20

0,70KM/kom 1,00KM/kom NBV-135 1,70 1,10KM/kom

1,90

0, 90

KM/kom

Baglama za kaubojska NBV-187 21,90

1,20

3,50

2, 50

KM/par

Nosaè relinga

2,20

1, 60

3,50

Šina za vješanje Š š elemenata 2m

2, 70

KM/set

KM/kom

Magnet bijeli braon NBV-07

Magnet, bijeli/braon NBV-06 0,50 0,30KM/kom NBV-08 0,30 0,15KM/kom

0,40

0, 25

KM/kom

Ublaživaè Ublaživaè za krivu sponu

3,90

3, 00

Ublaživaè za polukrivu sponu

KM/kom

Odbojnik za vrata NIKL NBV-125-2

1,

50 KM/kom

3,60

2, 80

Ublaživaè aži ž va vaè è za rravnu avnu av nu sponu

1,20KM/kom delta 3,20 2,50KM/kom alfa 1,70

3,

50 KM/kom

2, 10

KM/kom

KM/kom

Odbojnik za vrata NBV-225

2,70

Odbojnik za vrata zlata NBV-179

2,

50 KM/kom

Stoper za vrata 2/1 AS021AS022

2,50

1, 90

KM/kom

2


Vodilica ladice - bijela - NVB-18, 1,00mm L250mm 1,30 L300mm 1,50 L350mm 1,70 L400mm 1,90 L450mm 2,20 L500mm 2,40 L550mm 2,60 L600mm 2,80

0,75KM/par 0,90KM/par 0,90KM/par 1,10KM/par 1,20KM/par 1,40KM/par 1,60KM/par 1,70KM/par

Vodilica ladice - bijela 250mm 1,80 300mm 2,00 350mm 2,20 400mm 2,40 450mm 2,60 500mm 2,90 550mm 3,30

1,30KM/par 1,40KM/par 1,60KM/par 1,80KM/par 2,00KM/par 2,10KM/par 2,50KM/par

Vodilica ladice - bijela L250 mm 1,80 1,45KM/par L300mm 2,00 L350mm 2,20 L400mm 2,40 L450mm 2,60 L500mm 2,80 L550mm 3,00

1,50KM/par 1,70KM/par 1,80KM/par 2,00KM/par 2,20KM/par 2,40KM/par

Skrivena vodilica smart s ublaživaèem

15,00KM/par 15,10KM/par L400mm 19,20 15,20KM/par L450mm 19,30 15,30KM/par L500mm 19,40 15,40KM/par L300 mm 19,0

L350mm 19,10

Skrivena vodilica smart s ublaživaèem - djelomièna izvlaka Smart box - sivi

Smartbox ten kit standard

Smartbox ten kit standard sa relingom

350mm 31,90

24,50KM/grt 25,00KM/grt 450mm 33,90 25,50KM/grt 500mm 34,90 26,20KM/grt

350mm 36,90

400mm 32,90

400mm 37,90

9,50KM/par 9,60KM/par L400mm 12,20 9,70KM/par L450mm 12,30 9,80KM/par L500mm 12,40 9,90KM/par L300 mm 12,00

25,00KM/set 400/18mm 33,90 26,00KM/set 450/18mm 34,90 27,00KM/set 500/18mm 35,90 27,50KM/set

350/18mm 32,90

L350mm 12,10

Nosaè za smartbox

Nosaè za smartbox

1,60KM/set 18mm double 3,00 2,30KM/set

2,10KM/set 2,50KM/set H180 3,50 2,60KM/set

18mm

Reling (cijev) za smarbox - siva

Reling (cijev) za smarbox

3,50KM/set 400mm 4,70 3,50KM/set 450mm 4,90 3,90KM/set 500mm 5,10 4,10KM/set

350mm

350mm 4,40

28,00KM/grt 28,50KM/grt 450mm 38,90 29,00KM/grt 500mm 39,90 30,00KM/grt

5,10KM/set 400mm 6,60 4,90KM/set 450mm 6,80 5,00KM/set 500mm 7,00 5,00KM/set 6,40

2,00

Aerobus podizaè D20 - 1.00-2.5kg - 2.40-5.5kg

H90

2,80

H150 3,30

26,90

19, 90

KM/set

Plinski amortizer Aerowing škare - 28mm - 37mm

3

9,90

7, 50

KM/kom

1,90KM/kom 1,90KM/par 100N 2,50 1,90KM/par

60N 2,50

80N 2,50


Skrivena vodilica EXCEL djelom. izvlaka s ublaživaèem

6,90KM/set 6,90KM/set 500mm 25kg easy fix, plug in 9,90 7,00KM/set 350mm 25kg plug in 8,70 6,50KM/set 550mm 25kg easy fix 10,50 7,50KM/set 300mm 25kg easy fix, plug in 8,30 6,50KM/set 400mm 25kg easy fix, plug in 8,90 450mm 25kg easy fix, plug in 9,50

Skrivena vodilica EXCEL s ublaživaèem easy fix

Teleskopska vodilica h 45mm bez ublaživaèa NBV-10 300mm 4,70 2,50KM/par 350mm 5,60 2,70KM/par 400mm 6,20 3,10KM/par 450mm 6,90 3,50KM/par 500mm 7,80 3,90KM/par

13,50KM/set puna izvlaka 250mm 30kg 15,50 11,30KM/set puna izvlaka 300mm 30kg 16,00 11,90KM/set puna izvlaka 400mm s 30kg 17,50 13,20KM/set puna izvlaka 450mm 30kg 18,50 14,00KM/set puna izvlaka 500mm 30kg 19,50 15,00KM/set

puna izvlaka 350mm 25kg 17,50

Konzole za police

Skrivena vodilica EXCEL djelom. izvlaka, touch 400mm 25kg easy fix, plug in 6,90 550mm 25kg easy fix

8,50

350mm 25kg easy fix, plug in 6,50 500mm 25kg easy fix

9,90

500mm 25kg plug in

7,90

450mm 25kg easy fix, plug in 7,50

Teleskopska vodilica h 45mm s ublaživaèem NBV-11 300mm 7,50 4,00KM/par 350mm 8,50 4,50KM/par 400mm 8,90 4,90KM/par 450mm 9,90 5,40KM/par 500mm 10,50 5,90KM/par

4,90KM/set 5,50KM/set 4,50KM/set 7,00KM/set 5,50KM/set 4,90KM/set

Zakaèka za skrivenu vodilicu - desna, lijeva

0,65

0, 55

KM/kom

Amortizer wingo NBV-120

15,90

11, 00

9,90

Ublaživaè ladice slow-box 40kg LA 169906

7, 50

KM/par

Plinski amortizer NBV-05 60N, 80N 1,90 100N

1,90

0,90KM/kom 1,30KM/kom

KM/set

Usporivaè PVC 40kg-1671

14,90

11,

90 KM/kpl

3,50KM/par 3,90KM/par ,00 00 3,90KM/par 30cm TDX-0030 6,00 ,50 50 4,50KM/par 35cm TDX-0031 6,50 20cm TDX-0028

,00 00 5,00

25cm TDX-0029

,50 50 5,50

3,50KM/par 3,90KM/par 30cm TDX-0034 6,00 3,90KM/par 35cm TDX-0035 6,50 4,50KM/par 20cm TDX-0032 5,00

25cm TDX-0033

5,50

9,90KM/par 11,90KM/par 30cm TDX-0038 18,90 12,90KM/par 35cm TDX-0039 19,90 13,90KM/par 40cm TDX-0040 20,90 14,90KM/par 20cm TDX-0036 14,90

25cm TDX-0037 17,90

Hidrauluèni zatvaraè vrata Držaè padajuæih vrata crna NBV-136

1,

50 KM/kom

35-55KG NBV-138 18,90 45-65KG NBV-139 21,90

12,90KM/kom 14,00KM/kom

4


Donja vodilica

7,90

5, 90

Donja vodilica S1 2241-1

4,90

3, 50

Gornja vodilica

KM/m

KM/m

13,50

10, 20

KM/m

Aluminijska vodilica K-075 Kant profil za led traku 18x32mm (3m) LA133000LL-08

9,30KM/kom 11,90KM/kom L=2,5m 21,90 15,90KM/kom L=3m 25,90 18,90KM/kom

L=1,5m 12,90

49,90

34, 90

L=2,0m 17,90

KM/kom

27,90

Donja šina ravna 8850 4m

17, 00

Šina Š Ši na a domus dom o us 8180 4m

KM/kom

Rukohvat delta sa dva lica 18mm-L=275M NR8900

10,0

6, 20

KM/kom

Rukohvat 10-18mm L=5,2m

54,90

41,

Rukohvat linea top L-260 m 18mm 5021

5

60

17, 00

Rukohvat gama sa èetkicom s1 l-260 18mm 2840

9, 50

KM/kom

15,50

KM/kom

Ruèka falc za 18mm aluminj l-3m 2260

Rukohvat omega light L-2.75M LA8860

10,20

9,

KM/m

7,90

4, 90

Rukohvat INOX-PORTA NR 1299 LA 1299

KM/kom

49,90

38, 50

KM/kom

Rukohvat u za 18mm L-2.60m aluminij 2214

00

Šina gornja 8840 4m

KM/kom

Rukohvat alum. 10mm s1 520 m

12, 00

26,90

18, 00

KM/kom

KM/kom

11,90

Šina donja gama 82090-4m

24,90

20,50

16,

50

44,90

27, 00

KM/kom

Rukohvat gama econom 2214-1 za 18mm l-26m

10, 50

KM/kom

Rukohvat multiomega ruèka light L-2.75M LA8710 FJORDEN

KM/kom

44,90

30, 20

KM/par

13,90

Opruga - koènica za donju vodilicu 239

13,90

9,

50 KM/kom

2,00

1, 00

KM/kom

t


Horizontala gornja i srednja

5,50

4, 80

Alu vodilica dvostruka gornja

KM/m

Profil H al. domus 18mm L-3M LA8180

18,90

11, 50

KM/kom

Rukohvat modern za 18mm LA 8720 L-2.75

12,90

8, 60

8,90

6, 50

4,50KM/kom 18mm 6,90 4,50KM/kom 16mm 6,00

Rukohvat multi-omega za 18mm LA 8770 L-2.75 LA 8770

31,90

21, 90

KM/kom

Profil za LED traku 12mm rebrasti (3m) LA134400LL-04

15,90

10, 90

KM/kom

19,90

12, 00

1,90

33,90

Profil ukopavajuæi za LED traku 6mm (3m LA134300LL-03

Profil za LED traku 6mm 3m - glatki (3m) , rebrasti (3m)

3,90

0, 50

Profil aluminij samoljepljivi LA8890

9, 90

KM/kom

4, 60 5,90

4, 50

KM/kom

Jednodijelna ukopavajuæa šina 2m F-053

3,90

2, 50

KM/kom

Difuzor za led profile (3m) - bijeli, providni

10,90

7, 90

KM/kom

KM/kom

12,90

6,20

KM/kom

KM/kom

1, 40

KM/kom

6, 30 2, 50

Èelièna ploèica za intero rukohvat 1/1

23, 90

8,90

Jednodijelna ispupèena šina 2m l050

KM/kom

Profil ugaoni za LED traku 18x18mm (3m) LA134700LL-07

8, 90

U profil linea top L-300 m 18mm 5022

KM/m

KM/kom

Držaè vodilice - plafonski - odmaknuti

14,90

KM/kom

Donja horizontala

Šina utor (3m)

KM/kom

Profil okrugli za LED traku fi 20mm (3m) LA134600LL-06

8, 00

Profil h l-3m za 18mm

KM/m

KM/kom

T-šina 8510, 3m

12,00

Profil ukopavajuæi za LED traku dubina 12mm (3m)

15,90

10, 90

KM/kom

10,90

7, 90

KM/kom

6


25,90

Set toèkova univerzal 4 donja i 4 gornja NBV-128 (za dvoja vrata)

Toèkiæ gornji bez ležaja 8823

2,90

Toèkiæ gornji solid plus la 8219

1, 50

KM/kom

Fast D-50 donji toèkiæ

2,90

Toèkiæ omega 8813

KM/kom

2,00

1, 20 4,90

3,

00 KM/kom

Èetkica za amerièke plakare - 7x5

0,20KM/m samoljepljiva nbv-49 0,25KM/m 7 nbv-45

KM/grt

3, 20

2,90

1, 90

Toèkiæ gornji NBV-130

Klizaè 50R 8811

0, 80

KM/kom

Toèkiæ gornji univerz.1906/E-8822 laguna sa ležajem

5,00

3, 50

0, 70

KM/kom

PVC toèkiæ fi35mm (2 donja+2gornja) NBV-239

4, 50

2,00

1, 40

KM/kom

Garnitura toèkiæa ekonom.40kg 1160

KM/kom

1,00

5,90

KM/kom

1,50

Gornji toèkiæ 4412

KM/kom

KM/kom

Gornji klizaè sa ležajem èelièni LA8812

14, 90

KM/kom

1, 60

Toèkiæ donji NBV-131, NBV-129

5,00

Klizaè prednji KOP/S/50 2214

11,90

9, 50

KM/kpl

2, 00

Toèkiæ za amerièki plakar - rukohvat 10mm 6,00

KM/set 18mm 8,20

4,50KM/set 6,20KM/set

Toèkovi za vrata (2 donja+2 gornja) Stoper univerzalni 8802

1,

Samoljepljiva èetkica uža-4,8x4mm-0088 šira 6x7x12mm la0089

50 KM/kom

0,40KM/kom 0,80KM/m

6,90KM/set 8,90KM/set NBV-243 ukopavajuæa vodilica 21,90 15,90KM/set NBV-241 nasadna vodilica

9,90

NBV-242 ukopavajuæa vodilica 11,90

Okov za cipelar 2/1 TDX-0087

3,50

2, 50

KM/par


Stolna kutna veza - sa 1 rupom 120x70mm 2726 - sa 2 rupe 120x70mm 2727

0,70

0, 50

KM/kom

Kutnik za krevet - pocinèani

0,40KM/kom 100mm 1513 0,40 0,30KM/kom 30mm 1176

0,50

Nosaè sa vijkom KBS-0030

1,20

0, 90

KM/kom

Nosaè ovalne palice NBV-17 2/1

1,50

Zakaèka m/z NBV-180

Dvokrevetni nosaè I-110mm pocinèani 1178

1, 00

KM/kom

1,00

0, 75

0,

50

Nosaè ovalne palice NBV-15

KM/par

0, 50

KM/kom

KM/kom

11,50

Okrugla palica krom 3mt KAB-0025-3000

7, 90

KM/kom

Palica za vješanje LED svjetlo za sponu NBV-240

Stoper

2,50

1,

LED svijetlo za kuhinjski element TDX-0051

20 KM/kom

Nosaè police s vijencom metalni fi 5mm, 100/1 NBV-221

2, 00

3,50

2, 2,50

1, 50

KM/kom

krom l3m debljina 0,8mm NBV-13

50

7,90

okrugla fi19mm krom L3M 0,8 NBV-14 7,00

4,90KM/kom 4,50KM/kom

KM/kom

Nosaè staklene police 6mm, 4/1 NBV-227, NBV-226

KM/cet

4, 50

Nosaè police krom, bijela, crna, saten NBV-53

6,90

3, 90

KM/kom

KM/kom

Nosaè police N

6,90KM/kom KZ 502-C22 6,50 4,90KM/kom KZ 50-C22 2,90 2,10KM/kom KZ 501-C22 8,50 K

Nosaè police 2/1 bijela/mat/saten NBV-165 7,50 crna/krom NBV-164

5,50

4,90KM/par 3,90KM/par

li 2/1 Nosaè police

4,90KM/par 3,90KM/par KROM NBV-167 7,50 4,90KM/par MAT NBV-171 5,50 3,90KM/par SATEN NBV-168 7,50 4,90KM/par BIJELA NBV-170 7,50

CRNA NBV-169

Nosaè police krom, bijela, crna, saten NBV-51

6,90

3, 90

KM/kom

Nosaè police krom, bijela, crna, satenNBV-52 2/1

11,90

9, 90

KM/par

5,50

8


Noga saten

Noga fi60x0,8

1,10KM/kom 80mm 1,90 1,10KM/kom 100mm 2,20 1,50KM/kom

410mm bijela/crna

6,50

410mm saten

7,50

50mm 1,90

710mm bijela/crna

7,50

710mm saten

9,90

820mm bijela/crna 7,90 820mm saten

9,90

Noga mat krom

Noga krom

Noga jumbo mat/krom

Noga aluminij 40x40x

Nogica krom

1,15KM/kom 8cm 1,80 1,40KM/kom 10cm 2,00 1,60KM/kom

5 cm 1,60

1,20KM/kom 8 cm 2,00 1,60KM/kom 10cm 2,10 1,70KM/kom

1,50KM/kom 12cm 2,50 1,90KM/kom 8 cm 2,20 1,80KM/kom

0,90KM/kom 80mm 1,80 1,00KM/kom 100mm 1,90 1,30KM/kom

H 5CM

2,40

H 8CM

2,60

5cm 1,50

5cm 1,90

50mm

1,50

4,90KM/kom 5,90KM/kom 5,90KM/kom 7,50KM/kom 5,50KM/kom 7,50KM/kom

1,50KM/kom 1,50KM/kom H 10CM 3,00 1,50KM/kom

Nogica s navojem

0,75KM/kom 1,00KM/kom 70MM NBV-189 2,10 1,40KM/kom 70MM NBV-191 2,10 1,40KM/kom

33MM NBV-190 1,00

Nogica saten

Noga aluminij 40x40x

48MM NBV-188 1,40

0,90KM/kom H 5CM 1,20 0,70KM/kom H 8CM 1,30 0,70KM/kom

1,00KM/kom fi 40x50mm 1,50 0,90KM/kom fi 40x80mm 1,90 0,90KM/kom

H 10CM 1,50

Nogica PVC crna h 100mm NBV-01

fi 40x100mm 1,90

0,30

0, 20

KM/kom

Nogica saten Nogica kosa krom/saten NBV-22-2

2,90

1, 50

Nogica krom H 10cm NBV-20

KM/kom

Nogica-C22 KMA 0103-0710 23,90 KMA 0123-0410 16,90

9

15,90KM/kom 12,90KM/kom

6,20

3, 50

KM/kom

Nogica KY249 2,80 KY251 3,50

4,20KM/kom 1,00KM/kom H-5CM NBV-117 1,00 0,70KM/kom H-8CM NBV-118 1,20 0,80KM/kom H 10CM NBV-21 6,20 H-10CM NBV-119 1,50

2,10KM/kom 2,50KM/kom

Nogica 10cm krom 3,30 mat krom 2,90

Nogica pocinèana krom k32x15 A01

2,50KM/kom 2,10KM/kom

3,90

2, 90

KM/kom

Nosaè šanka 25cm krom 6,90 5,50KM/kom krom 5,90 4,50KM/kom mat krom 5,50 4,50KM/kom mat krom 4,50 3,50KM/kom


Postolje za stol KTB 0154

33,90

24, 90

KM/kom

Adapter za nogu K-330 7,90 K-331 4,90 K-332 3,50 K-345 1,50 K-347 1,20 K-341 0,90

6,50KM/kom 3,90KM/kom 2,70KM/kom 1,20KM/kom 0,90KM/kom 0,60KM/kom

Noga stola+postolje fi-380mm za drvo mat krom

41,90

fi-380mm za staklo krom

55,90

fi-380mm za staklo mat krom 45,90 Spojnica za nogu

0,40KM/kom 0,60KM/kom

KDS-0042 0,55 KDS-0060 0,90

fi-480mm za drvo krom

69,90

fi-480mm za drvo mat krom

59,90

fi-480mm za staklo krom

59,90

Noga stola 41cm

7,50

41 cm krom

8,50

71cm

9,50

81cm krom

12,50

81cm mat/krom

11,50

71cm matkrom

8,50

Nogica-C22 KRM 3210-0100 KRM 3210-0150 KRM 3210-0250 KRM 6010-0100 KRM 6010-0150 KRM 6010-0250 KRM 6010-0350

5,90KM/kom 6,90KM/kom 7,50KM/kom 9,50KM/kom 8,50KM/kom 6,90KM/kom

2,90 3,20 4,50 3,90 4,50 5,90 6,90

31,90KM/kpl 39,90KM/kpl 33,90KM/kpl 54,90KM/kpl 44,90KM/kpl 44,90KM/kpl

2,10KM/kom 2,50KM/kom 3,50KM/kom 2,90KM/kom 3,50KM/kom 4,50KM/kom 5,50KM/kom

Ventilaciona rešetka - NBV-218 80*200mm 2,50 80*300mm 3,50 80*400mm 4,90 80*500mm 5,50

1,90KM/kom 2,70KM/kom 3,50KM/kom 3,90KM/kom

Držaè vrata nikl NBV-126

3, 90

KM/kom

PVC kutnik boje: bikva, bijela, crna, smeða

0,30

0,

20 KM/kom

Rešetka za vrata fi 35 - boje: bijela, bukva, smeða

0,20

0, 15

Ventilaciona rešetka INOX fi35mm NBV-219

KM/kom

Vijak konfirmat 70x50mm NBV-220 100/1

0,50

0, 30

KM/kom

Samoljepljiva kapica boje: bijela, bukva, hrast, trešnja, wenge

1, 20

KM/kom

Zasun ravni s prihvatnikom NBV-60

Zakaèka NBV-143

4,50

2,

30

3 5

KM/cet

0,90KM/kom 1,50 1,00KM/kom 1,20

0,30

0, 20

KM/kom

Ekscentar stezni vijak i PVC matica NBV-253 3/1 100/1

19,50

15,

50 KM/cet

Unit matica fi 8m6x8x13mm NBV-207 100/1 4,90 1/1

3,50KM//cet 0,10KM/kom 10


Sudoper granit Quadra 350 79x50cm 2v full black 40

280,90

223, 90

KM/kom

Sudoper granit Easy 300 79x50cm 1vg full black 40

234,90 23

185, 90

KM/kom

Sudoper ugradbeni l/d 780x430x165mm BL905 sa sifonom BL-537

Sudoper ugradbeni l/d 1160x500x180mm BL895 sa sifonom BL-530

77,90

Sudoper ugradbeni l/d 580X480X175MM BL904 sa sifonom BL-537

Sudoper ugradbeni kutni 950X500X180MM BL-872 sa sifonom BL-530

109,00

65, 00

Sudoper ugradbeni 490x470x180mm BL-619 sa sifonom BL-537

Sudoper ugradbeni 510x510x180mm BL-857 sa sifonom BL-537

54,90

31, 00

KM/kom

KM/kom

Sudoper ugradbeni 460x460x175mm BL-871 sa sifonom BL-537

44,90

115,00

KM/kom

KM/kom

86, 90

Sudoper nasadni dupli 800x600x180mm BL-835 sa sifonom BL-530

59, 90

69, 90

135,00

KM/kom

79,00

99,90

Sudoper ugradbeni l/d 1000x480x175mm BL851 sa sifonom BL-530

50, 00

Sudoper nasadni desni/ lijevi jednodijelni BL-864 800x600x180mm sa sifonom BL-537

74, 90

KM/kom

Sudoper ugradbeni l/d 620x480x170mm BL-908B sa sifonom BL-530

49,90

31, 00

KM/kom

46, 00

KM/kom

119,00

KM/kom

11

KM/kom

KM/kom

Sudoper ugradbeni dupli 780x460x175mm BL-813 SA sifonom BL-530

77,90

38, 00

112, 90

KM/kom

Sudoper dupli 840x440x160mm BL-958 sa sifonom BL-530

61,90

150,00

43, 00

Sudoper ugradbeni L/D 580x480x180mm BL-896 sa sifonom BL-537

89,00

59, 00

KM/kom

29, 00

KM/kom

Sudoper ugradbeni l/d 740x490x180mm BL881 sa sifonom BL-537

91,00

55, 00

KM/kom


Sudoper granit Ego round fi 48.5 1v full black 40

Sudoper granit quadra 105 57x50cm 1v full black 40

Sudoper granit Easy round 600 60x47cm 1vg full black 40

199,90

210,90

218,90

159, 90

167, 90

234,90

159, 90

167, 90 Sudoper ugradbeni 800x480x180mm BL834 sa sifonom BL-537

KM/kom

Sudoper ugradbeni 840x440x160mm BL957 sa sifonom BL-537

81,90

71,90

Korito ugrad. debljina 060 EC-165 44X74cm

Korito ugrad. debljina 060 EC-302 435x78cm

74,90

39, 90

KM/kom

KM/kom

Korito ugrad. 60x80 L/D - nasadni jednodjelni sa sifonom

Korito ugrad. okruglo debljina 060 EC-192 FI 435

59,90

64, 90

KM/kom

KM/kom

Korito ugrad. debljina 060 EC-149 46x48cm

94,90

59, 90

44, 90

KM/kom

Korito ugrad. - 60x80 nasadni dupli sa sifonom

89,90

69,90

44, 90

KM/kom

Korito ugrad. okruglo debljina 060 EC-146 FI 51cm

43, 00

KM/kom

KM/kom

89,90

Korito ugrad.duplo debljina 060 EC-139 435x83cm

KM/kom

Sudoper ugradbeni 770x500x190mm BL859 sa sifonom BL-537

42, 00

KM/kom

52, 90

222, 90

89,90

49, 00

Korito ugrad. duplo debljina 060 EC-189 435x78cm

280,90

185, 90

KM/kom

KM/kom

KM/kom

Sudoper granit Quadra 350 79x50cm 2v avena 51

Sudoper granit Easy 300 79x50cm avena g51

199,90 19

210,90

173, 90

KM/kom

Sudoper granit Ego round fi 48.5 avena g51

Sudoper granit quadra 105 57x50cm 1v avena 51

218,90

173, 90

KM/kom

KM/kom

Sudoper granit Easy round 600 60x47cm 1vg avena 51

59,90

34, 90

KM/kom

2 GODINE GARANCIJE

69,90

44, 90

KM/kom

61,90

39, 90

KM/kom

12


Ruèka jednovijèana auto, bubamara, cvijet

Ruèka jednovijèana auto

1,90

1,90

1, 10

1, 20

KM/kom

KM/kom

1,90

Ruèka jednovijèana lopta, maca, pingvin

1, 00

KM/kom

Ruèka Ruèk Ru èk ka uzumlu uzum uz um mlu l a antik ntik nt ik k-b bakar akar ak a ar - 64 mm antik ik - jednovijcana antik - jednovijcana(dugme) Keramièka ruèka 96 mm

Ruèka Kar 64 mm antik bakar

1,80

1,

40 KM/kom

Ruèka gerdan Sarkac jednovijèana antik em-050-s

0,90

0,

70 KM/kom

Ruèka 128mm NBV-161 saten

2,50

13

1, 50

KM/kom

Keramicka ruèka 32 mm

3,90

3,

00 KM/kom

Ruka jednovijèana bakar NBV-156

3,30

2, 50

KM/kom

Ruèka tac Sarkac jednovijcana antik bakar

Ruèka jednovijèana bakar NBV-44

0,90

1,50

1, 00

KM/kom

Ruèka jednovijèana krom, saten NBV-33

1,50

1, 00

KM/kom

0,

70 KM/kom

Ruèka saten NBV-160

1,20

1, 00

KM/kom

1,20

0, 80

KM/kom

Ruèka Bogazici Sarkac jednovijcana antik bakar

0, 70

KM/kom

Ruèka 96mm bakar NBV-158

1,90

1, 20

KM/kom

Ruèka jednovijèana bakar NBV-42

0,90

0,

0,90

70 KM/kom

Ruèka jednovijèana krom, saten, mat NBV-157

1,20

0, 80

KM/kom

Ruèka jednovijèana saten duz-em-021-d

1,70

1, 00

KM/kom

0,65

0, 50

KM/kom


Ruèka Dilara 128 mm mat krom

Ruèka utopna saten NBV-35

1,30

1,

00

2,

KM/kom

2,20

1,

Ruèka R èk utopna t saten NBV-36

Ruèka utopna NBV-37

40

96MM 2,80

KM/kom

128MM 3,10

2,10KM/kom 2,20KM/kom

2, 90

128 mm 2,10

1,30KM/kom 1,70KM/kom 1,30KM/kom 1,70KM/kom 2,00KM/kom 2,10KM/kom 1,80KM/kom

2,00

saten-krom 96mm

2,20

mat-krom 128mm

1,70

mat-krom 128mm

2,20

saten-krom 128mm 2,50 saten-krom 160mm 2,90 2,50

128mm 3,00 160mm 4,50 224mm 4,90 224mm 5,90

1,50KM/kom 2,20KM/kom 3,50KM/kom 3,70KM/kom 3,90KM/kom

1,70KM/kom 1,80KM/kom

96 mm krom

1,20

96 mm mat krom 1,30

0,95KM/kom 1,00KM/kom

3,50KM/kom 3,90KM/kom 4,90 3,70KM/kom 5,50 3,90KM/kom 5,50 4,10KM/kom

128mm

4,50

mat/krom 160mm 4,90 saten 160mm mat 192mm saten 192mm

R èk k 16 160 0 N NB BV 58 5 Ruèka 160mm - NBV NBV-58 saten

2,50

mat/krom 2,50

krom 160mm 3,90 krom 192mm 4,90 saten 160mm 3,90 saten 192mm 4,90 saten 224mm 5,90

2,90KM/kom 3,90KM/kom 2,90KM/kom 3,70KM/kom 3,90KM/kom 4,90KM/kom

krom 96mm

2,00

saten 96mm 1,90 mat 96mm

1,90

mat 128mm

2,20

saten 128mm 2,20 krom 128mm 1,90 mat 160mm

2,60

saten 160mm 2,60 krom 160mm 2,20

5,50

4, 50

Ruèka saten 160mm NBV-27

KM/kom

2,00KM/kom 1,50KM/kom

RUÈKA - NBV-28

krom 224mm 5,90

Ruèka krom 192mm NBV-31

Ruèka Genis

mat/krom/saten

RUÈKA - NBV-26

RUÈKA SATEN - NBV-25 96mm 2,00

1,90KM/kom 2,10KM/kom

RUÈKA - NBV-30

RU UÈ ÈK KA - NB NBV BV 29 9 RUÈKA NBV-29

mat-krom 160mm

192 mm 2,70

Ruèka Turkuaz mat krom 160 mm 2,20

mat-krom 96mm

160 mm 2,50

4,50

KM/kom

KM/kom

Ruèka Beyit - krom-inox

Ruèka -N NBV-34 R èk k utopna t BV V 34

20

Ruèka Eko Dalga 160 mm krom

2,20

mat krom 2,10

1,75KM/kom 1,70KM/kom

Ruèka aluminij Boy mat+krom R èk Ru èka al èka a alum lum u inij in nij B oy ym at+k at +k krom ro om

1,00KM/kom 1,50KM/kom 1,30KM/kom 1,20KM/kom 1,70KM/kom 1,20KM/kom 1,60KM/kom 2,10KM/kom 1,50KM/kom

96 mm 1,20 128 mm 1,20 160 mm 1,30 192 mm 1,40 224 mm 1,50

0,90KM/kom 0,90KM/kom 1,00KM/kom 1,10KM/kom 1,20KM/kom

7,90

6, 20

KM/kom

INOX ruèka 128mm TDX-0053 1,00 160mm TDX-0054 1,10 192mm TDX-0055 1,20

Ruèka Zara Ruèk Ru èk ka Z Za ara a Ruèka Eko Irmak 128 mm krom

1,60

128 mm mat krom 1,30 128 mm mat krom 2,00 160 mm krom

2,40

192 mm krom

2,40

192 mm mat krom 2,40

1,20KM/kom 1,00KM/kom 1,60KM/kom 1,80KM/kom 2,00KM/kom 2,00KM/kom

96 mm krom

2,00

96 mm mat krom 1,80 128 mm krom

2,40

128 mm mat krom 2,10 160 mm krom

2,80

160 mm mat krom 2,50 92 mm krom

3,30

192 mm mat krom 2,80

1,60KM/kom 1,40KM/kom 1,90KM/kom 1,70KM/kom 2,20KM/kom 2,00KM/kom 2,70KM/kom 2,20KM/kom

224mm TDX-0056 1,40 256mm TDX-0057 1,50 288mm TDX-0058 1,60 320mm TDX-0059 1,80 352mm TDX-0060 2,00 384mm TDX-0061 2,20 512mm TDX-0065 2,50 96mm TDX-0052

0,90

0,70KM/kom 0,80KM/kom 0,90KM/kom 1,00KM/kom 1,10KM/kom 1,15KM/kom 1,20KM/kom 1,40KM/kom 1,50KM/kom 1,70KM/kom 0,60KM/kom 14


Vješalica Buyuk Kismet veæa krom

1,80

mat krom 1,70

1,35KM/kom 1,30KM/kom

krom

1,80

mat/krom 1,70

1,35KM/kom 1,30KM/kom

2,60

Vješalica Fiesta krom-siva

3,80

Vješalica Elips - bakar, inox

Vješalica Zunus

3, 00

1, 90

KM/kom

KM/kom

Vješalica aluminium

1,50KM/kom 4/1 tdx-0048 3,00 2,00KM/kom 5/1 tdx-0049 3,50 2,20KM/kom 6/1 tdx-0050 4,00 2,50KM/kom 3/1 tdx-0047 2,50

2,60

Vješalica Fiesta krom bijela

Vješalica mala krom 3/1 NBV-124

1, 95

KM/kom

Vješalica mala krom 5/1 NBV-123

11,00

8,

50

6,90

4, 90

10, 90

KM/kom

KM/kom

7,90

Vješalica velika krom 3/1 NBV-122

5,

KM/kom

14,20

Vješalica velika krom 5/1 NBV-121

90

Vješalica Kismet - manja

Vješalica Sarikli

0,80KM/kom mat krom 1,00 0,75KM/kom

1,00KM/kom mat krom 1,15 0,90KM/kom

krom

KM/kom

Kotaè s ravnom ploèicom NBV-24

1,25

Kotaè

0,20KM/kom fi50mm 0,50 0,30KM/kom fi40mm 0,40

Set toèkova za staklo 2/1 TDX-0067

s ravnom vilicom fi 30mm NBV-184 0,30

krom

1,10

0,20M/kom

25,90

17, 90

fi 50 mm - vilica

0,90

s ravnom vilicom

0,40

fi 50 mm ravna ploèica 0,70

KM/par

0,70KM/kom 0,30KM/kom 0,50KM/kom

Kotaè fi 50 mm 2,50

FI 40mm NBV-237 FI 50mm NBV-238

fi 50 mm 0,70

Kotaè

Kotaè s koènicom

0,50KM/kom 0,60KM/kom

fi-40 405 0,80 404

fi 50 mm 0,60

0,60KM/kom 0,60KM/kom

fi 50 mm 1,80 fi 50 mm 1,10

2,00KM/kom 0,50KM/kom 0,40KM/kom 1,30KM/kom 0,90KM/kom

Kotaè - koènica

1,00KM/kom 1,00KM/kom fi 50 mm 2,20 1,60KM/kom fi 50 mm 1,50 1,10KM/kom fi 50 mm 1,50

fi 50 mm 1,50

Bravica ca 103-20 1,90

15

1,40KM/kom nbv-02 2,00 1,50KM/kom nbv-03 2,00 1,50KM/kom nbv-137 2,50 1,90KM/kom

Bravica s tri zakljuèavanja NBV-04

3,00

2, 30

KM/kom

Bravica za staklo TDX-0086

2,20

1, 70

KM/kom

Nosaè okruglog rukohvata NBV-217 4,90 NBV-216 4,90

3,00KM/kom 2,90KM/kom


Apoteka S 1137 - 170x185x3030cm S 1139 - 170x185x40cm S-1141 - 170x43x50xcm

Apoteka 3/4 roto S-3020

86,90

66, 00

Apoteka 4/4 roto S-3033

KM/kom

79,90

167,90

63, 00

130, 00

KM/kom

KM/kom

Garderobni izvlakaè Apoteka ugradbena

38,50KM/kom S-2214 225x505x460 s30cm 53,90 43,00KM/kom

S-2213 160x505x460

51,90

38, 00

S 6072 - L=350mm 11,00

KM/kom

Korpa doner 1/2 - S 3011

Kanta za smeæe INOX S-2251 365x300x320mm

19,10

14,

8,90KM/kom 9,00KM/kom S 6073 - L=400mm 11,50 9,00KM/kom S 6074 - L=450mm 12,00 9,90KM/kom S 6071 - L=300mm 10,50

49,90

Apoteka ugradbena S-2211 110x505x460

89,90

69,

90 KM/kom

Kuka krom 40X5X60

Korpa za veš

90

S 8012 21,90

KM/kom

S 8013 23,90

16,90 18,90

0,90

0, 70

KM/kom

PVC držaè za escajg

2,60KM/kom 400-450mm 4,60 3,20KM/kom 500-550mm 6,60 4,70KM/kom 600mm 6,90 4,80KM/kom 300-350mm 3,60

Garderobni izvlakaè

2,90KM/kom I-400 NBV-182 3,90 2,90KM/kom I-450 NBV-183 3,90 2,90KM/kom I-350 NBV-181 3,70

Garderobni lift S-6013 85x115, 60x90

48,90

38, 90

KM/kom

16


Silikonski ublaživaè kvadratni 20x20mm 9/1 AS020

2,50

Silikonski ublaživaè okrugli 10mm 15/1 AS017

Silikonski ublaživaè kvadratni 20x20mm 9/1 AS019

1,00

1, 80

0, 75

KM/kom

350x100mm AS008 350x100mm AS001

1,90KM/kom 1,50KM/kom

Filc podložak 4/1 40mm AS004, AS011

0, 90

1,50

0, 95

KM/kom

Filc podložak 1/1

KM/kom

Nosaè sa ekserom 4/1 AS024

1, 20

KM/kom

Filc podložak 32/1 20x20mm AS012

0, 90

KM/kom

Filc podložak 6/1 40x25mm AS010, AS003

0, 90

Filc podložak 1/1 90x90mm AS002

0, 90

Ublaèivaè udarca gumeni fi 10x3mm

KM/kom

KM/kom

1, 20

KM/kom

Filc podložak 32/1 20x20mm AS005

Filc podložak 18/1 20mm AS013

1, 20

0, 90

KM/kom

KM/kom

2, 60

Filc podložak 18/1 20mm AS006

0, 90

KM/kom

3,50

KM/kom

Filc podložak 1/1 90x90mm AS009

KM/kom

Dihtung samoljepljivi d 9x7.5mm NBV-142 100/1

0,50

Filc podložak mix

2,90KM/kom 102/1 AS014 2,50KM/kom 102/1 AS007

0, 50

KM/m

Iverica 2800x2070x18mm

84,00

84,00

56, 90

58, 90

KM/kom

hrast sonoma svijetla

17

KM/kom

bagrem

92,00

64, 90

KM/kom

metalik siva


AL. pult lajsna 4mt prugasta 111.02.252-KAPSAN

Al.sastavna lajsna 30mm, 40mm l=060m 193.01.252

18,000

13,

Aluminijska pult lajsna 4mt glat 110.05.252-KAPSAN

3,90

15 5,60

3, 00

00 KM/kom

Lajsna boèna l+d 3cm / 60cm191.01.252- KAPSAN

4,90

11, 50

KM/kom

3, 20

KM/kom

KM/par

Al. završna lajsna za r.ploèu 40MM L+D

PVC završeci

PVC set (završeci kutnikunut/vanjski) za pult lajsnu

1,10KM/kpl 1,90KM/kpl 0,80 0,60KM/kpl

bukva, mermer, bijeli, crveni 1,50 "S" -šampanjac, inox

2,50

crvena v.s. granit

PVC unut.vanj.zav. LD za pult lajsnu

7,90

4,

aluminij

90

1,50

šampanjac 2,20

KM/par

1,20KM/set 1,70KM/set

PVC unutrašnji ugao za pult lajsnu - bukva, kruška, wenge, kruška 101.01.678 - kapsan Vanjski ugao za ukrasnu lajsnu 60mm krom 214.01.255 - KAPSAN

Držaè cokle pvc h=100mm za drvenu coklu 0,25KM/kom za PVC coklu 0,15KM/kom

0,55

0,630 5, 50 6 51, 30 1, 20 0 0, 30

KM/kom

,90

KM/kom

Unutrašnji ugao za ukrasnu lajsnu 60mm krom 213.01.255 - KAPSAN

,45

Pribor za pult lajsnu (1 int.+1 ext+2 zavrs.)

,80

KM/kom

Ukrasna lajsna 60mm za radne ploèe L=420m KROM 205.01.255

KM/kpl

PVC završetak D/L za pult lajsnu bukva, trešnja, siva, wenge 103.01.678-KAPSAN

8,50

,55

KM/kom

7, 50

KM/m

PVC cokla h.10 cm-4 met bijela, crna v.s. 20,00 13,00KM/kom wenge, orah, trešnja 18,00 13,00KM/kom aluminum ankastre 21,00 15,00KM/kom siva 18,00 13,00KM/kom crvena v.s. 17,60 13,50KM/kom

Sastavna lajsna 0,60/mt - 18701252 kut 90/90 0,6 x40mm

Set (uglovi +završeci) za sivu aluminijsku lajsnu

Univerzalni kutnik cokle 10cm, bukva, sivi mat, trešnja, wenge, bijela v.s. crna v.s. crvena v.s.

0,90

0,

70 KM/kom

1,

3,90KM/kom 3,00KM/kom 3,50 2,90KM/kom 5,60

za kut 90/90 0,6 x40mm

20 KM/kom

Lajsna ukrasna samoljepljiva boja boje: zlatna, krom, mat

0,

50 KM/m

Lamela za spajanje 54x23x4mm 100/1 2,00 50/1

1,90

1,55KM/pak 1,45KM/pak

18


PVC lajsna 4m 9,20 granit crvena v.s. 10,40 18,00 siva mat bijela, crna 14,00 15,60 aluminum 11,60 siva gri šampanjac 19,50 11,60 mermer 11,60 krem v.s. 11,60 wenge 11,60 trešnja

OSB/3 nefalcana 2500x1250x8mm 21,90

15,90KM/kom 21,90KM/kom 16,90 12,50KM/kom 20,90 15,50KM/kom

nefalcana 2500x1250x12mm 30,90 falcana 2500x675x12mm falcana 2500x675x15mm

6,90KM/kom 7,90KM/kom 13,50KM/kom 8,50KM/kom 8,50KM/kom 7,50KM/kom 14,00KM/kom 7,00KM/kom 7,80KM/kom 7,20KM/kom 8,90KM/kom

Radna ploèa 4100x600x40mm tamnikamen, siva v.s. bijela v.s.

148,50

114, 90

KM/kom

Profile for FIS d.o.o.

Velika akcija repromaterijala za namještaj  

17.06. - 30.09.2019. https://fis.ba

Velika akcija repromaterijala za namještaj  

17.06. - 30.09.2019. https://fis.ba

Profile for fis.bih
Advertisement