Page 1

E – informator Fakultete za informacijske študije

April 2013, letnik 03, številka 4, 30. 4. 2013


E-informator FIŠ, letnik 03, številka 4, 30. 4. 2013

UVODNIK Barbara Pavlakovič Na območju jugovzhodne Slovenije si že dobri dve desetletji prizadevamo za lastno univerzo. Da bi lahko naredili korak naprej, je društvo Dolenjska akademska pobuda skupaj z visokošolskimi zavodi v Jugovzhodni regiji sredi aprila pripravilo posvetovanje o težavah in pasteh pri ustanavljanju univerze v naši regiji. Udeležili so se ga mnogi predstavniki visokošolskih zavodov (tudi naše fakultete), gospodarstva in lokalne oblasti. Na začetku posveta smo se seznanili s trenutnim stanjem in pripravami na ustanovitev univerze. Večji koraki so bili narejeni z ustanovitvijo Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto leta 2006 ter s pripravo idejne rešitve za univerzitetni kampus na že odobreni lokaciji v Drgančevju. S tem se kaže načelna podpora novomeške občine in tudi gospodarstva, kot je zagotovil direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš, saj se nahajamo v regiji z največjimi izvozniki in kjer ustvarimo približno dve petini slovenske dodane vrednosti. Eden od gostov posveta je bil tudi prof. dr. Danilo Zavratnik, rektor Univerze v Novi Gorici. Na praktičnem primeru lastne univerze je zelo nazorno predstavil ključne točke pri ustanavljanju univerze. S tem je vse navzoče izzval, da iz razmišljanja in sanjanja o univerzi le preidejo v dejanja in konkretne postopke ustanavljanja. Vse, kar potrebujemo, je skupina ljudi, ki bo žrtvovala svoje znanje ter čas in nas privedla do rezultata.

1

Je pa res, da pot do tja ni tako enostavna, kot se to zdi na prvi pogled. V našem prostoru deluje veliko zavodov, ki imajo različne interese in poglede na univerzo. Tako je najprej potrebno doseči soglasje o samih lastnostih univerze – ali naj bo ta splošna ali elitistična, usmerjena v poučevanje ali raziskovanje, javna ali zasebna, centralizirana ali razdrobljena. Hkrati s tem moramo poskrbeti za primeren prostor in le tako bomo čez 10 do 15 let prišli do lastne univerze. Na osnovi vseh teh izhodišč se je razvila razprava med udeleženimi, ki je spodbudila marsikatero misel. Tako si želimo univerzo, ki ponuja sodobne programe, ki odgovarjajo na potrebe lokalnega gospodarstva. Želimo si univerzo, ki bo privlačna tudi za študente in sosednje Hrvaške ter drugih sosednjih držav. In želimo si univerzo, ki bo omogočila svetlejšo prihodnost naše regije. Da bi vse to uresničili, moramo zavihati rokave in se lotiti dela. Le s skupnimi močmi in z enotnostjo nam bo uspelo.


Fakulteta za informacijske študije

IZ SENATA

uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS)«.

Andreja Muc

2. člen

SPREMEMBE PRAVILNIKOV Senat je na svoji 8. seji, dne 17.4. 2013, sprejel spremembe in dopolnitve ter čistopis Pravilnika o izvajanju delovne prakse in OBR-FIŠ-039-02 Prošnja za priznanje delovne prakse. Temeljna sprememba in dopolnitev omenjenega Pravilnika se nanaša na izobrazbo mentorja pri izvajalcu delovne prakse, kateri mora imeti praviloma visoko strokovno izobrazbo oziroma končan študijski program prve stopnje ter dovolj teoretičnega in praktičnega znanja na svojem predmetnem področju, ki je del prakse. Hkrati je Senat sprejel spremembe in dopolnitve ter čistopis Pravilnika o mednarodni izmenjavi, katerega bistveni spremembi sta ureditev postopka pred odhodom na tujo institucijo ter postopka po opravljenih obveznostih na tuji instituciji. Čistopise omenjenih pravilnikov in njihovih morebitnih prilog si lahko ogledate v Spletnem referatu FIŠ, pod rubriko »Gradiva«.

SPREMEMBE STATUTA IN ODLOKA Seznanjamo vas tudi s spremembami in dopolnitvami Statuta, ki še niso veljavne, saj jih mora poleg Senata sprejeti tudi Upravni odbor, objaviti pa jih moramo še v Uradnem listu RS. Spremembe so sledeče: 1. člen V Statutu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Ur.l. RS, št. 117/2008, 56/2012) se v 1. odstavku 4. člena besedilo »ICSED klasifikaciji« nadomesti z besedilom »predpisu, ki ureja

V 4. odstavku 15. člena se namesto pike zapiše vejica in se doda besedilo »vendar ne več kot 3 zaporedne mandate.« 3. člen V 9. alineji 1. odstavka 99. člena se besedilo »ustreznem, s statutom predpisanem roku.« nadomesti z besedilom »v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra«. Senat je sprejel osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi FIŠ, ki smo ga posredovali na pristojno ministrstvo. Temeljni spremembi se nanašata na širitev študijskega področja in dejavnosti.

LETNI PROGRAM DELA Sprejet je bil tudi Letni program dela za leto 2013 s prilogami (Kadrovski načrt, Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, DIIP, Kazalci in podatki JVZ, Finančni načrt (splošni in posebni del), h kateremu mora dati soglasje Ministrstvo za finance in biti naknadno sprejet še s strani Upravnega odbora FIŠ.

MEDNARODNE IZMENJAVE Senat je sprejel tudi razpise za mednarodne izmenjave v okviru programa VŽU/ERASMUS v študijskem letu 2013/2014, in sicer: Razpis za izmenjave z namenom izvajanja pedagoških aktivnosti in usposabljanja zaposlenih v okviru programa VŽU/ERASMUS v študijskem letu 2013/2014. Razpis za mobilnost študentov z namenom ERASMUS prakse v tujini v študijskem letu 2013/2014.

2


E-informator FIŠ, letnik 03, številka 4, 30. 4. 2013 Razpis za mobilnost študentov z namenom ERASMUS študija v tujini v študijskem letu 2013/2014.

APRILSKI DOGODKI

Več o razpisih si lahko preberete tukaj: http://www.fis.unm.si/si/novice-fis/?id=746

HABILITACIJE

3. DAN ODPRTE KODE

Na predmetni seji so bili s strani članov Senata soglasno habilitirani:

Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu je 17. aprila 2013 potekal že 3. Dan odprte kode. Preko 120 študentov in ostalih udeležencev se je na predavanjih seznanilo s samo odprto kodo, na delavnicah pa so spoznali odprtokodna orodja za grafično oblikovanje ter oblikovanje spletnih strani. Delavnici sta izvajala Igor Srdoč in Jure Sah iz društva Denia.

Uroš Mesojedec v naziv predavatelj za področje računalništva in informatike, dr. Igor Ivašković v naziv asistent za področje politologije, dr. Tomaž Aljaž v naziv docent za področje računalništva in informatike, Dolores Modic v naziv asistent za področje sociologije.

Na konferenci je sodelovalo 9 predavateljev iz Slovenije in tujine, ki pri svojem delu uporabljajo odprtokodna orodja. Med drugim so prvič v Sloveniji javno predstavili odprti mobilni operacijski sistem Firefox OS. Gre za operacijski sistem za pametne telefone neprofitne organizacije Mozilla, ki je tudi partner Dneva odprte kode. Kot je povedal pobudnik in organizator dogodka, študent Fakultete za informacijske študije, Nino Vranešič, je bilo zanimanje za delavnice izredno veliko, saj so bila mesta zapolnjena v dveh dnevih. Prav tako pa se iz leta v leto povečuje udeležba na predavanjih. Izjavo Nina Vranešiča o konferenci si lahko ogledate na tej povezavi. Z Dnevom odprte kode se širi znanje o uporabi odprtokodnih sistemov in ozaveščenost o možnostih in priložnostih, ki jih odprta koda ponuja. Na letošnji konferenci so predavatelji govorili o odprtokodni skupnosti KDE (Jure Repinc), odprtem spletu kot priložnosti za razvoj (Nino Vranešič), predstavili so PC-BSD (Samo Blatnik), contribution Paths in

3


Fakulteta za informacijske študije Mozilla (Brian King), slovenjenje odprtokodnih programov (Andrej Mernik), odprto kodo in pravo (Matija Šuklje) in Raspberry Pi (Matej Priteržnik).

zainteresirani, da izboljšajo svojo kvaliteto življenja. Hkrati je namenjen prostovoljcem, ki si želijo storiti nekaj dobrega zase in za drugega. V sklopu projekta potekajo aktivnosti v Medgeneracijskem središču RK NM: dnevne aktivnosti za starejše in mlajše v Novem mestu v humanitarnem centru Rdečega križa (delavnice, tečaji, …), INFO stičišče za starejše, kjer poteka svetovanje, informiranje in izobraževanje starejših (spletna stran: www.pomoc-starejsim.si ter brezplačna telefonska številka 090 9980), prostovoljno delo s starejšimi. Rdeči križ vsem vključenim prostovoljcem nudi usposabljanje, mentorstvo pri obiskovanju starejših na domu in medgeneracijske delavnice v njihovem medgeneracijskem središču. Vedno več je starejših ljudi, ki potrebujejo pomoč mlajših. Zato vljudno vabijo vse, da pomagate soustvarjati rešitve s starejšimi. Če želite sodelovati, pišite na novomesto.ozrk@ozrks.si ali pokličite na telefonsko številko 07/ 39 33 120.

PROSTOVOLJSTVO NA FIŠ V petek, 19. 4. 2013, se je Rdeči križ Novo mesto študentom FIŠ predstavil projekt medgeneracijskega sodelovanja. Projekt je namenjen starejšim ljudem, ki so osamljeni, socialno izključeni in hkrati

4


E-informator FIŠ, letnik 03, številka 4, 30. 4. 2013

EKSKURZIJA V ITALIJO Študentje FIŠ so se konec aprila odpravili na dvodnevno strokovno ekskurzijo v Italijo. Skupaj z dekanom izr. prof. dr. Janezom Povhom so si v ponedeljek, 29. 4. 2013, ogledali muzeja Ducati in Ferrari, kjer so pokukali tudi v same tovarne motorjev in avtomobilov. Pri Ferrariju so se udeležili še delavnice v Red Campus Laboratory. Po dnevu izpušnih plinov je sledil dan za sprostitev v zabaviščnem parku Mirabilandia. Adrenalinske vožnje z vlakci, vrtiljaki in vodne atrakcije so poskrbele za čudovit dan, ki ga je bilo kar prehitro konec. Zato so si naši študentje že obljubili, da se še kdaj vrnejo nazaj. Sicer pa so v torek vsi srečno in varno prispeli domov.

5


Fakulteta za informacijske študije

KOMUNICIRANJE Z MEDIJI Barbara Pavlakovič Fakulteta za informacijske študije je že dobro prepoznavna v akademski sferi Dolenjske z okolico kot tudi celotne Slovenije. Zato se čedalje bolj pogosto srečujemo z medijsko pozornostjo oziroma si tudi sami želimo s pomočjo medijev okrepiti ugled v splošni javnosti. Delo z mediji ima določene posebnosti, zato smo pripravili nekaj navodil za uspešno komuniciranje z njimi. Poglejte si splošna navodila, posebnosti dela z mediji in napotke za krizno komuniciranje. Tukaj je povzetek: KOMUNIKACIJA Z MEDIJI: Poteka preko strokovne službe FIŠ, zadolžene za odnose z mediji (v nadaljevanju: strokovna služba). Odnose z mediji vodi strokovna sodelavka Barbara Pavlakovič. Kontakti: telefon v pisarni: 059 08 20 61 mobilni telefon 031/2515-025 e-pošta barbara.pavlakovic@fis.unm.si Pri pisni komunikaciji uporabljamo pisavo century gothic, velikosti 11. Vključite tudi logotip FIŠ in logotip vašega dogodka, če ga ima. Sporočilo pošljite iz svojega @fis.unm.si naslova ali po pošti v kuverti FIŠ (preko strokovne službe). Pri naslavljanju udeleženih navedite tudi polne strokovne nazive udeleženih.

SPOROČILO ZA MEDIJE in NOVINARSKA KONFERENCA: Pripravlja strokovna služba, pri oblikovanju vsebine in kot govorci na novinarski konferenci pa sodelujejo tudi vodje projekta oziroma osebe, na katere se sporočilo nanaša. Te osebe strokovni službi posredujejo podatke o vsebini in pomagajo oblikovati odgovore na morebitna vprašanja. GOVORNE IZJAVE: Govorne izjave o fakulteti lahko poda dekan in strokovna služba. Govorne izjave za posamezne projekte lahko podajo tudi vodje projektov. O temah, ki se nanašajo na fakulteto, lahko govorne izjave v posebnih primerih podajo tudi drugi zaposleni in študentje (po odobritvi dekana oz. strokovne službe). Pri podajanju govorne izjave sledite priporočilom: • Bodite kratki – ne predstavljajte vsega, s čemer se ukvarjate, temveč zgolj bistveno vsebino izjave. • Bodite jasni – govorite razločno in razumljivo, ne uporabljajte veliko žargonskih besed in kratic, če že, razložite njihov pomen. • Bodite iskreni – verjemite v to, kar sporočate, a ne pretiravajte. SPLETNA STRAN in DRUŽBENI PROFILI: Za vsebino spletne strani skrbi strokovna služba. Če želite objaviti novico, jo posredujte strokovni službi. KRIZNE SITUACIJE: So lahko nesreče in poškodbe, nepravilne objave v medijih, tožbe ter podobno. V primeru večje nesreče oziroma potencialne krize morajo tisti, ki so ji priča ali izvedo zanjo, obvestiti vodstvo FIŠ, če gre za poškodbe pa nemudoma poklicati tudi reševalce (112). Najprej se obvesti dekana, če to ni možno, strokovno službo, če tudi ta ni dosegljiva, pa referat.

6


E-informator FIŠ, letnik 03, številka 4, 30. 4. 2013

ZGODILO SE BO

FIŠ-ev PIKNIK Študentski svet fakultete vabi na FIŠ-ev piknik, ki bo v petek, 17. maja 2013 (predvidoma na športnih igriščih na Loki v Novem mestu). Skupaj s študenti se bomo prepustili športnim aktivnostim in pomladnemu zraku ter si nabrali moči za prihajajoče izpitno obdobje. Nadaljnje informacije sledijo.

SLIŠALI SMO …

RAILS GIRLS V NOVEM MESTU Brezplačna dvodnevna delavnica Rails Girls bo v Novem mestu potekala v prostorih FIŠ, 24. in 25. maja 2013. Namenjena je dekletom in ženskam vseh starosti, ki se želijo naučiti programirati in dela s spletnimi tehnologijami. Sicer je Rails Girls skupnost, ki preko delavnic po celem svetu pomaga in spodbuja ženske pri izgradnji svojih idej. Skupnost je bila ustanovljena leta 2010 na Finskem, od koder se je hitro razširila na vse konce sveta. Organizacija Rails Girls je v celoti neprofitna in delavnice po svetu organizira s pomočjo lokalnih prostovoljcev.

7

FIŠ-evi sodelavci ne le ustvarjajo sodobno informacijsko družbo, ampak tudi priskočijo na pomoč ljudem v stiski. Mladi raziskovalec in asistent mag. Jernej Agrež je skupaj s svojim psom Šonom sodeloval v iskalni akciji pogrešane iz Posavja. Marca so se svojci pogrešane obrnili na Kinološko društvo za iskanje, zaščito in reševanje IZAR, v katerem sodeluje Jernej Agrež, in s pomočjo njegovega izjemno načrtnega pristopa tudi našli pogrešano. Usposabljanje reševalnih psov in same iskalne akcije so za Jerneja ne le hobi, ampak način življenja, saj s svojim prostovoljnim delom skupaj s psom Šonom pomagata ustvarjati boljši svet.


Fakulteta za informacijske študije

SPOZNAJMO SE

V tokratni številki se predstavlja nova sodelavka za odnose z javnostmi in promocijo Barbara Pavlakovič, ki nadomešča Klavdijo Macedoni. Klavdija je z mesecem aprilom nastopila porodniški dopust.

Živim Živim v Novem mestu. v/na

Moja najboljša lastnost/ve Ni me strah prevzeti odgovornosti. ščina/spret nost Ne maram Hrupa, zime in mraza. Obožujem Sonce, cvetje, mir. Rana ura Zlato ni moja kovina. zlata ura Večere V družbi, na dejavnostih, preživljam doma.

Stan Nisem v zvezi. Sanjam Ponavadi trdno spim in se Otroci Nimam otrok. Domače Trenutno nimam nobene, imela sem pa že vse, živali razen letečih živali. Najljubša Štruklji. jed

ne spomnim svojih sanj.

Moj moto Nimam mota, ker si sama oblikujem cilje.

Želje/priča kovanja/na So različni, vedno se kakšna želja uresniči in črti za hkrati doda kakšna nova. naprej

Hobiji, Skavti, pevska skupina, dejavnosti orientalski ples. Najljubša Tople barve, zelena barva oziroma barve nasploh. Dosedanji Pestro. vtisi na FIŠ Trenutno Develop Your PR Skills. berem Nazadnje sem si v kinu/gledal Balet Hrestač, film Srečen išču/operi/ za umret. baletu ogledal /a

8

E-informator FIŠ, letnik 03, številka 4, 30. 4. 2013  

E-informator FIŠ, letnik 03, številka 4, 30. 4. 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you