Page 1


I would like to begin my remarks by saying THANK YOU! Thanks to those who made possible the continuity of the First Step Film Fest. This edition comes to life thanks to the work from the heart and soul of some young people who have studied in various fields of arts and others who love art and want to make beautiful things for their country. Despite the staff work and our will to organize FSFF #3, this edition would not have been possible without the help of the Ministry of Culture. So I would like to thank Mrs. Mirela Kumbaro, Minister of Culture of the Republic of Albania, for the pro youth spirits given to the ministry. Thanks go also to the staff of the Ministry of Culture, who was always on call to help us. This is the first time we screen films in the open air, every evening at 20:00. I’m happy that FSFF is growing and is taking the form we wanted. This year is better than the last one, and we are sure that next year will be even better. We are very happy to host one more event in our city, but a more special one for young people. This year, 86 films were selected out from 1800 arrived in the genres animation, fiction and documentary. Yes, there are 86 films from more than 40 different countries, offering a variety of topics and views that will give the opportunity to know our friends in the world. You are welcome in the # 3 edition of First Step Film Fest - International Film Festival for Students. Thank you! Gladis Bica Festival Director

Dëshiroj ta nis këtë fjalë përshëndetëse duke thënë FALEMINDERIT! Faleminderit atyre që bënë të mundur vazhdimin e First Step Film Fest. Ky edicion vjen në jetë falë punës me zemër dhe shpirt, të disa të rinjve të cilët kanë studiuar në fusha të ndryshme të arteve dhe disa të tjerë që e duan artin dhe duan të bëjnë gjëra te bukura për vëndin e tyre. Pavarësisht punës dhe vullnetit të stafit te FSFF#3, ky edicion nuk do të ishte i mundur pa ndihmën e Ministrisë së Kulturës. Ndaj unë dëshiroj të falenderoj znj.Mirela Kumbaro, ministren e Kulturës së Republikës së Shqipërisë, për politikat pro të rinjvë që ministria ndjek. Falenderimet shkojnë dhe për stafin e Ministrisë se Kulturës, qe kanë qënë gjithnjë në gadishmëri për të na ndihmuar. Në këtë edicion do të kemi për herë të parë shfaqje të filmavë në qiell të hapur , cdo mbrëmje në orën 20:00. Jam i lumtur që FSFF po rritet dhe po merr formën që ne dëshirojmë. Ky vit është më i mirë se ai i vjetshmi, dhe ne jemi të sigurtë qe viti i ardhshëm, do të jetë edhe më i mirë.Ne jemi shumë të lumtur që organizojmë një event më shumë në qytetin tonë, një event më shumë por të vecantë për të rinjtë. Këtë vit janë selekuar 86 filma nga rreth 1800 të mbërritur në zhanret animacion, fiction dhe dokumentarë. 86 filma nga më shumë se 40 vende të ndryshme, një shumllojshmëri temash e pikëpamjesh qv do të japin mundësinë të njohim miqtë tanë në botë. Ju mirëpresim në edicionin e #3-të të First Step Film Fest – Festivali Ndërkombëtar i Filmit për Studentë. Faleminderit! Gledis Bica Drejtor i Festivalit


the jury

arben derhemi He graduated as an “Actor” in the “ Academy of Fine Arts” in 1994. Being a student yet, he initiated his career as an actor in the movie titled “ A girl and a boy” (Fatosi), from I. Muçoand K. Mitro, and the movie titled “ Here is cold” (Petro) from P. Vasi. His highlight of success in cinematography is considered the TV serial “People and destinies” (Flori), from Y. Pepo. From the year 2000 and in contininuity, he has participated in movies “It was time for love” (Flori) from Y. Pepo, “ Solicitudes of an Obese”(Dashnori), P. Vasi, TV serial “The Families” (Toni), from S. Racaj, “Home sweet home” (Genci), from V.Bajgora, “The Foreigner”(Burhami), from P.Vasi, and “Across the river” (the Boy), from S. Kanaqi. He is one of the most active actors in the scene of Albanian theater.

ALU diplomua me titullin “Aktor” në ““Akademinë e Arteve të Bukura” në vitin 1994. Ende student filloi karrierën si aktor në filmin “Një djalë dhe një vajzë” (Fatosi) të I. Muço dhe K. Mitro si edhe në filmin “Këtu bën ftohtë” (Petro) nga P. Vasi. Kulmi i suksesit në kinematografi konsiderohet seriali televiziv “Njerëz dhe Fate” (Flori) nga Y. Pepo. Nga viti 2000 e në vazhdim ka marrë pjesë në filmat “Ishte Koha për Dashuri” (Flori) të Y. Pepo, “Shqetësimet e një obezi” (Dashnori) P. Vasi, seriali televiziv “Familjet” (Toni) të S. Racaj, “Home Sweet Home” (Genci), V. Bajgora, “ I huaji” (Burhami) P. VasidheMatanëLumit (djali) S. Kanaqi. Njëri ndër aktorët më prezent në skenën e teatrit Shqiptar.


the jury

eljan tanini

bertrand shijaku He has attended the high education in the “Academy of Fine Arts” in Tirana during the years 1992- 1996. Mr. Shijaku graduated as an “Painter”, from the Faculty of Figurative Art, the program “Monumental Painting. He is the author of 10 animation movies. Ome of them are: “Love of the scorpions” in 2002, co-director (ErgysFaja), “The Princess and the moon” in 2004, co – director (ErgysFaja), “The Nightingale and the King” is 2006 as a director. “The last day” in 2007 as a co – director (ZhaniTerpini), “Tattoo” in 2008 as a co – director (Adrian Cene), “The willow and the pumpkin” in 2010 as a director, “The head” in 2014 as a director, “The little branch” in 2015, as a director, and “The ritual of the city” in 2016 as a director. For the moment he is engaged as a professor in the Artistic Lyceum in Tirana.

Ka kryerstudimet e larta në “Akademinë e Arteve të Bukura” në Tiranë përgjatë viteve 1992- 1996. diplomohet me titullin “Piktor” nga Fakulteti i Artit Figurativ, dega pikturë monumentale. Ai është autori i 10 filmave të animuar, ku mund të përmenden: 2002 – Bashkë - regjisor në filmin animacion “Dashuria e Akrepave” (me Ergys Fajën ), 2004 – Bashkë-regjisor në filmin animacion “Princesha dhe hëna” ( Ergys Faja), 2006 – Regjisor në filmin animacion “Bilbili dhe Mbreti” , 2007 – Bashkë-regjisor në filmin eksperimental “Dita e Fundit” ( me ZhaniTerpinin), 2008 – Bashkë-regjisor në filmin animacion “Tatu” ( me Adrian Cenen), 2010 – Regjisor në filmin animacion “Shelgu dhe Kungulli”, 2014 – Regjisor në filmin animacion “Koka”, 2015 – Regjisor në filmin animacion “Dega e Vogël”, 2016 – Regjisor në filmin animacion “Rituali I Qytetit”. Aktualisht është pedagog pranë Liceut Artistik në Tiranë.

EljanTanini studied Visual Arts and has a MA in Philosophy and Sociology. Currently, he is a journalist for Top Channel. Tanini is an active columnist and essayist for the Albanian magazine Psychology and the journal Shqip. In 2009, during his teenage years, Eljan wrote his first book The Market of Nothing. EljanTanini is also very active in the social media, he runs his own blog Letters from the Republic of Scribblings. In July 2014, he was invited to be part of Kikinda, a Short Story, a Festival being held in Belgrade, Serbia. Lately, he is published in the Anthology of Small Literature. This Anthology is translated into Croatian. In December 2015, he was sent from TRADUKI as an artist in residence in Split-Croatia. In March and April 2015 he opened his photo-expo in the Ex-Yugoslavian Embassy in Tirana, titled Silent Stains.

Eljan Tanini ka studiuar Arte Vizual edhe ka një Master Arti në Filozofi dhe Sociologji. Për momentin, ka pozicionin e gazetarit në televizionin Top Channel. Tanini është një gazetar aktiv dhe eseist gjithashtu për revistën “Psikologjia” dhe gazetën “Shqip”. Në 2009, gjatë viteve të adoleshencës, Eljani shkruajti librin e tij të parë me titull “Tregu I Zeros”. EljanTanini është aktiv gjithashtu në rrjetesociale. Ai drejton blogun e tij “Letra nga Republika e Shkarravinave”. Nëvitin 2014, ai u ftua të ishtepjesë e “Kikinda, njëHistori e shkurtër”, një festival I mbajtur në Beograd, Serbi. Së fundmi, ai ka publikuar “Antologjia e LetërsisësëVogël”.Kjo antologji është përkthyer dhe në gjuhën kroate. Në Dhjetor 2015, ai u dërgua nga TRADUKI si një artist në një residence ne Split, Kroaci. Në Mars dhe Prill të 2015, ai hapi ekspozitën fotografike në Ish-Ambasadën Jugosllave në Tiranë, të titulluar, “Njolla të heshtura”.

the jury


fsff#3 team Gledis Bica - General Director Jonida Çunga - Artistic Director Ajsela Vojka - Project Manager Armir Tuzi - Coordinator kristi Çunga - visual identity Edon Agushi - official photographer

fiction


a performance njË performancË

adaption Përshtatja

Aitxitxe Aitxitxe

at the end në FUND

kosovo | 16’ | 2015 dritËro mehmetaj

poland | 25’ | 2015 Bartosz Kruhlik

Usa | 14’ | 2015 Makel Goikoetxea

GERMANY | 12’ | 2015 Matthias Koßmehl

Two acting students discover the real face of the industry they’re trying to be part of.

Process of an individual becoming better suited to environment and more resistant to outer stress.

Dy studente aktrimi zbulojnë fytyrën e vërtëtë e industrisë që po përpiqen të jenë pjesë.

Procesi i një individi për t`iu përshtatur më mirë ambientit dhe për tu bërë më rezistent nga stresi i jashtëm.

Luis, a 75 years old man who left the Basque Country long time ago, is tired of his daily life: reading the newspaper, listening to the radio, watching classic movies; and all that, without having whom to share with.

With a trip to the seaside Martin wants to say goodbye to his estranged children. It is the last day before their moving to London. It is the last journey into the abyss of a family.

Luis, një 75 vjeçar që la Rajonin Baskë shumë kohë më parë, është i lodhur nga jeta e tij e përditshme: duke lexuar gazetën, duke dëgjuar radion, parë film klasikë; me asnjë me kë t`i ndajë të gjitha këto.

Me një udhëtim në bregdet Martini dëshiron t`i thotë mirupafshim fëmijëve të tij të larguar.Është dita e fundit para largimit në Londër.Është udhëtimi i fundit në humnerën e një familjeje.


BEAST BISHA

Beyond day and night Përtej Ditës dhe Natës

bOSNIAK BOSHNJAK

Butter Brioche BRIOSHI ME GJALP

PORTUGAL | 12’ | 2015 RUI NETO, JOANA NICOLAU

KOSOVO | 14’ | 2015 ZGJIM TERZIQI

CANADA | 15’ | 2015 Kejd Kuqo

GERMANY | 6’ | 2015 Christopher Kaufmann

BEAST IS THE STORY OF LUCAS, A 13 YEAROLD KID THAT SWEARS VENGEANCE TO THE THAT ABUSES HIS MOTHER IN EXCHANGE FOR A MISERABLE LIFE. BUT WHEN HE REALIZES THAT HASN’T GOT THE COURAGE TO PULL IT THROUGH, HE ALREADY FINDS HIMSELF IN THE HANDS OF A BIGGER PREDATOR.

The movie begins with a painting on the wall. We see that Blue and his friend Bora are in an art gallery looking at that picture. Blue argues how he is annoyed of ‘them’ using the color red too much, while Bora tries to justify it.

A young girl is forced to the limits of her humanity in order to survive the Bosnian War.

Sascha is shy, overweight and sells baked goods. When no one is looking his hands fold delicate origami figures. Pia is not a customer but the only constant excitement he has.

“Beast” është historia e Lukasit, 13 vjeçar që betohet për hakmarrje ndaj atij që abuzoi tëëmën për një jetë të mjerë. Por kupton që nuk ka guximin t`ia dalë, e gjen veten ne duart e një GRABITQARI më të madh..

Filmi fillon me një pikturë nëmur. Ne vërejmë se Blu dhe shoqja e tij Bora janë në një galeri arti dukë prë një pikturë. Blu debaton sa i bezdisu është nga “ata” që përdorin shumë të kuqen, ndërkohë Bora përpiqet ta justifikojë.

Një vajzë e re forcohet deri në limitet e humanes që t`i mbijetojë Luftës Boshnjake.

Sasha është i turpshëm, mbipeshë dhe shet produkte të pjekura.Kur asnjë nuk sheh, duart e tij mbajnë figura delikate origami.Pia nuk është kliente, por gëzimi i vetëm konstant që ai ka.


Cabrón BASTARD

Cheating for papers Tradhëti për Letra

DAYS WITH MY FATHER Ditë me Babain tim

DRIVEN I shtyrë

UK | 13’ | 2015 Sam Ainsworth

KOSOVO | 19’ | 2015 VALMIR TERTINI

POLANd | 9’ | 2015 Miłosz Kasiura

Switzerland | 9’ | 2015 Johannes Bachmann

4:59am, London’s Banking District. A young banker attempting to escape from his sins meets an immigrant cleaner who he believes might provide absolution. But there is more to his new friend than meets the eye.

Merita has accepted that her husband Azem to marry a German woman only for papers. Azem and Merita have a daughter together. After fours years, Anna, Azemi’s German wife insists to come to Kosovo to see where her husband used to live.

A story based on the memories of the main character who accompanies his demented father during his last days.

A woman, in a car, in the woods, at night. She’s driven by something. She’s scared. She hits something with her car. She flees, not knowing from what. She’s driven by fear.

4:59 e mëngjesit, Distrikti Bankar i Londrës. Një bankier i ri duke u përpjekur të largohet nga të këqijat e tij takohet me një pastrues emigrant që beson se mund të ofrojë faljen. Por miku i ri ka më shumë seç të lë të mendosh.

Merita ka pranuar që i shoqi Azemi të martohet me një gjermane për dokumenta.Azemi dhe Merita kanë një vajzë bashkë.Mbas katër vitesh, Ana, gruaja gjermane e Azemit insiston të vijë në Kosovë të shikojë ku ka lindur i shoqi.

Një histori e bazuar në kujtimet e personazhit kryesor që shoqëron babain e tij tëçmendur në ditët e fundit të jetës.

Një grua, në një makinë, natën. Ajo po largohet nga diçka. Ajo është e trembur. Ajo godet diçka me makinën e saj.Ajo largohet, pa ditur nga çka.Ajo largohet nga frika.


FATALIST FATALIST KOSOVO | 12’ | 2015 EDIN ALIJA AFour people are sitting on a table and discussing about destiny , until an incognito approaches and proves everything wrong . Suddenly, the nature of people on the table gets another dimension . Katër njerëz janë ulur në tryezë duke diskutuar për fatin, kur afrohet një i panjohur dhe u hedh poshtëçdo pretendim.Papritur, natyra e njerëzve në tryezë merr një tjetër dimension.

Fedor’s Journey Through Moscow at the Turn of the XXI Century Udhëtimi i FedorIT në Moskë në fillim të shekullit XXI Russian Federation | 24’ | 2015 Aksinya Gog A long time ago Prometheus stole fire from the god’s and gave it to mankind. Over the past centuries the flame has almost burnt out and the inhabitants of the megapolis are dying of cold because they have lost their ability to love. Kohë më parëPrometeu vodhi zjarr nga Zoti dhe ja dha njerëzimit. Gjatë shekujve flaka është shuajtur pothuaj dhe banorët e Qytetit te Madh po vdesin nga i ftohti sepse kanë humbur aftësinë e tyre për të dashur.

FREEZE Ngricë

GOLDFISH Peshku i Verdhë

SINGAPORE | 15’ | 2015 Nelicia Low

GERMANY | 29’ | 2015 Facundo V. Scalerandi

When her husband cannot give her the love she desires, the lonely and insecure Hui will do anything to feel loved.

When Gertrud, the beloved mother of twins Agnes and Otto suddenly dies, theier father August is unable to accept it and tells the kids she is actually on vacation. The lies seems to work, bit soon as other members of the family die...

Kur i shoqi nuk mund t`i japë dashurinë që ajo dëshiron, Hui e vetmuar dhe e pasigurtë do bëjëçdo gjë të ndihet e dashur.

Kur Gertrud, mamaja e dashur e binjakeve Agnes dhe Oto vdes papritur, babai August nuk e pranon dot dhe i thotë fëmijëve që ajo është me pushime. Gënjeshtra duket se funksionon, derisa pjesëtarë të tjerë të familjes vdesin...


HALF OF THE WORLD Gjysma e Botës

HER SON DJALI I SAJ

horla horla

impulse impulsi

Switzerland | 17’ | 2015 Jérôme Furrer

GERMANY | 21’ | 2015 Katharina Woll

france | 11’ | 2015 gabriel galand

spain | 11’ | 2015 Marta López-Fernández

Nadir – father of an immigrant family – works night shifts as a cleaner in a Zurich office building. Despite having to work very hard he’s trying to integrate himself in Switzerland and enable his son Babak a better future.

Gregor is a musician and dreamer. He likes his life - as long as he doesn’t have to explain himself to his mother Irène. Long ago he gave up hope of being more than a less well-off son for the successful gallerist one day.

In the end of the 19th century, an isolated aristocrat becomes convinced that the house and grounds are haunted.

Blanca, a 28 years-old young, is fed up of her obsessive and controlling mother. She feels drowned by this oppressive state, but she doesn’t know how t change it.

Nadiri, babai i një familjeje emigrante punon në turnet e natës si pastrues te një ndërtesë zrash në Zyrih. Edhe pse i duhet të punojë shumë, ai përpiqet të integrohet në jetën zviceriane dhe t`i ofrojë djalit të tij Babak një të ardhme më të mirë.

Gregori është muzikant dhe ëndërrimtar. Ai pëlqen jetën që ka - për aq kohësa ai nuk ka pse t`i japë shpjegime të ëmës Irenë. Kohë më parë ai i hoqi dorë nga shpresa për të qenë më i mirë si djalë për një grua të suksesshme.

Në fund të shekullit të 19, një aristokrat i izoluar binded që shtëpia dhe baza e saj janë të pushtuara nga fantazmat.

Blanka, një vajze e re 28 vjeçare, është e lodhur nga mamaja e saj kontrolluese dhe obsesive. Ajo ndihet e mbytur nga kjo gjendje shtypjeje, por nuk di si ta ndryshojë gjendjen.


In the Shadow of the Mountain Në Hije të Malit

indonesia indonezija

inferno ferr

just words Vetëm Fjalë

uk | 11’ | 2015 Neith Sentis

croatia | 22’ | 2015 Daria Blazevic

germany | 17’ | 2015 Rico Mahel

russian federation | 23’ | 2015 Ilia Antonenko

The sole inhabitants of an old tiny village in the Catalonian Pyrenees will take any opportunity to keep their place alive, when they receive a visit from a couple looking for a house where they can start a family.

Matija is a working mom, whose husband is on a lengthy business trip. When her car gets broken into, she meets a friendly police officer, who one day decides to pay her a visit.

The apocalypse comes closer and closer; it gets louder and louder and Erik is forced to face up to his very personal inferno.

A quiet domesticated policeman and his happy-go-lucky colleague are investigating a routine suicide. The policeman breaks the law and his own moral principles after he has heard a familiar voice from a victim’s cellphone.

Banorët e vetëm të një fshati të vogël në Pirenejtë Katalunase do kenë mundësinë të mbajnë gjallë vendin e tyre, kur presin një vizitë nga një çift që kërkon një shtëpi ku mund të nisin një familje. .

Matija është një mama që punon, bashkëshorti i së cilës është në një udhëtim biznesi të gjatë.Kur makina e saj prishet, ajo takon një oficer policie miqësor, i cili një ditë vendos t`i bëjë asaj një vizitë.

Apokalipsi afrohet edhe më shumë; bëhet edhe më i zhurmshëm dhe erik detyrohet të përballet me ferrin e tij vetjak. .

Një polic i qetë dhe kolegu i tij i shkujdesur po investigojnë një vrasje rutinë. Polici thyen ligjin dhe principet e tij morale pasi dëgjon zërin e një familiari të viktimës në telefon..


lina lina

lost in hope I humbur në Shpresë

Maman and the Ocean Maman dhe Oqeani

Mast Qalandar Mast Qalandar

spain | 20’ | 2015 Nur Casadevall

kosovo | 7’ | 2015 jehona berisha

germany | 9’ | 2015 david wagner

uk | 15’ | 2015 Divij Roopchand

Lina is a sensitive soul trapped in a world of isolation. Fleeing from this hostile environment she will seek refuge in his swimming instructor... but the leap into the abyss is inevitable.

A young boy alone in the woods hiding from the war, facing the struggle for existence.

Plastic bags kill. As far as that, Miro and his mother have the same opinion. Only Miro’s mother is thinking about the ocean while Miro is thinking about Lorenzo.

Montek, a Sikh boy is about to turn thirteen. If he tells his mother what he wants to do on his birthday, she won’t let him.

Lina është një shpirt i ndjeshëm i zënë në kurth nga një botë e izoluar. Duke u larguar nga ky ambient armiqësor ajo do kërkojë strehë të një instruktor noti... por rënia në humnerë është e pashmangshme. .

Një djalë i ri i vetmuar, duke u fshehur në pyll nga lufta, përballet me luftën për ekzistencë.

Qeset platike vrasin.Deri këtu, Miro dhe mamaja e tij ndajnë të njejtin opinion. Vetëm mamaja e Miros mendon për oqeanin, ndërkohë Miro për Lorenzon.

Montek, një djalë sikh po bëhet 13 vjeç. Nëse ai i thotë të ëmës çfarë do të bëjë për ditëlindje, ajo s`ka për ta lejuar. .


mind your body kujdes trupin

Pitter Patter goes my heart Zemra ime shkon Tik - Tak

Queen Bee Bleta Mbretëreshë

razor brisk

germany | 22’ | 2015 Silke C. Engler

germany | 22’ | 2015 Christoph Rainer

argentina | 15’ | 2015 Lucía Bonells

russian federation | 15’ | 2015 Alexey Beliakov

Jo is working as a trainer at the Fitness Company MIND YOUR BODY. His conciousness is slipping into the body of a customer and he is doing their sportsprogram for them. During this session Jo is not allowed to make any contact to the customer’s environment.

The hopelessly romantic Lisa takes desperate measures to win her former lover back. But the fact that he already has a new girl at his side and that Lisa needs to bring her alcoholic father to an anti-varicose-campaign photo shooting.

We never know, at least at that time you don´t realize, what those teens nights imply; which not only do they define “first times”, but also the ways of living, the ways of being as well as the ways of loving.

The Second World War is over. But after each war the human destinies are left. The former officer of the Wehtmacht and former prisoner of the Nazi concentration camp. They met in the torture chamber and all teh power was in the hands of German.

Xho punon si trainer në kompaninë e fitnesit “ Kujdes Trupin”. Vetëdija e tij po kalon në trupin e një klienti dhe ai po bën programin sportiv për ata. Gjate sesionit, Xho nuk lejohet te ketë asnjë kontakt me zonën e klientit.

Romatikja e pashpresë Lisa merr masa drastike që të rrikthejë të dashurin e saj të mëparshëm. Por ai ka një tjetër vajzë krah tij dhe Lisa që duhet të sjellë babain e saj alkoolik përpara një fotoje ndërgjegjësimi.

Ne asnjëherë se dimë, të paktën për momentin, ç`kuptim kanë netët e adoleshencës; të cilat nuk definojnë vetëm “herët e para“, por gjithashtu dhe mënyrat e jetesës, mënyrat e të qnit aq mirë sa mënyrat e dashurisë.

Lufta e Dytë Botërore ka përfunduar.Por mbas çdo lufte fatet e njerëzve janë aty. Ky film është për dy prej tyre. Oficeri i mëparshëm i Vehtmaht dhe ish i burgosuri i kampit të përqëndrimit nazist.Ata takohen në dhomën e torturave dhe fuqia ishte në duart e gjermanëve.


samira samira

serori serori

shadow hija

somebody home Shtëpia e Dikujt

germany | 16’ | 2015 Charlotte A. Rolfes

netherlands | 15’ | 2015 Pedro Collantes

kosovo | 15’ | 2015 lum radoniqi

argentina | 15’ | 2015 Ezequiel Vega

An interpreter has to help a young African woman during a police deployment at the Port of Hamburg. A routine job for Janosch with unexpected consequences.

There is always a first time for everything, even for celery.

jack is an ordinary person who suffers from the sickness of multiple personality. he lives a monotone life and hi’s just separeted from his girlfriend. his life changes one day when he took the pills.

Marco decides to leave his house to start a new life with Sofia. When he tries to explain this to his mother, she manipulates Marco to keep him by her side. Suffocated, Marco starts to feel stalked by a stranger.

Një përkthyes duhet të ndihmojë një grua të re afrikane pas një dëbimi të policisë në Portin e Hamburgut.Një punë rutinë për Janosh me pasoja të papritura.

Ka gjithmonë kohë për gjithçka, edhe për selino.

Xhek është një njeri i rëndomtë i cili vuan nga sëmundja e personalitetit të shumfishtë. Ai jeton një jetë monotone dhe sapo është ndarë nga e dashura. Jeta e tij ndryshon një ditë kur ai nuk i pi hapat.

Marko vendosë të lerë shtëpinë e tij për të filluar një jetë të re me Sofinë. Kur ai përpiqet t`ia shpjegojë këtë tëëmës, ajo e manipulon Markon që të qëndrojë pranë saj. I mbytur, Marko ndjen që ndiqet nga një i panjohur.


suspendu pezulluar

tabula rasa tabula rasa

the guilt probably faji me siguri

the preparation pregatitja

switzerland | 15’ | 2015 Elie Grappe

hungary | 29’ | 2015 Sándor Csoma

venezuela | 14’ | 2015 Michael Labarca

georgia | 20’ | 2015 Giorgi Tsilosani

At dawn, in a great classical dance conservatory, a boy falls while rehearsing some movements. Something breaks in his foot, causing sharp pain. But it’s exams day and the boy refuses to quit.

A coming-of-age story from Transylvania in 1990. The dictator is dead. Thirteen year old Emma and Abel fall in love, but their parents’ past harbours a dark secret.

It is the dead of night and there is a blackout in the city. A single mother is visited by Cándido, her former partner and her most recent failure as a father figure for her little daughter.

Në agim, në një konservator të madh klasik, një djalë bie ndërkohë bën disa lëvizje. Diçka thyhet në këmbën e tij, duke shkatuar një dhimbje të tmerrshme. Por është dita e provimeve dhe djali refuzon të heqë dorë.

Një histori nga Transilvania e vitit 1990. Diktatori ka vdekur.13 vjeçarja Ema dhe Abel bien në dashuri, por e shkuara e prindërve të tyre fsheh një sekret të errët.

është fundi i natës dhe në qytet çdo gjëështë errësirë.Një mama beqare vizitohet nga Kandido, partneri i saj i mëparshëm dhe dështimi i fundit si figurë atërore për vajzën e saj.

This is the story of the family living in the small village. Family consists of four members, grandmother, father and two daughters. One evening during the dinner grandmother feels bad, doctor’s diagnose increases tension. Grandmother is afraid of death Kjo është historia e familjes që jeton në një fshat të vogël. Familja p[ërbëhet nga katër pjesëtar, gjyshja, babai dhe dy vajzat. Një mbrëmje gjatë darkës gjyshja ndihet keq, diagnoza e doktorit rrit tensionin. Gjyshja ka frikë nga vdekja.


the price Çmimi

The Slow And The Everlasting I ngadalti i Përjetshmi

tranquillity of blood Qetësi e Gjakut

treetops Majat e Pemëve

argentina | 12’ | 2015 Gonzalo Bazillo

Germany | 15’ | 2015 Lukas Väth

montenegro | 20’ | 2015 Senad Sahmanovic

croatia | 16’ | 2015 Filip Heraković

Two brothers kidnap a stranger to infiltrate a network of trafficking to rescue his sister. While “ el Mudo” is not as safe as “Roque” to dispose of the lives of others, he is as ready as he to offer his own to return home Eve.

On an abandoned cart road young notary assistent Franz crashes with his motorcycle and is found by a stranger shortly afterwards. A surreal journey through the interiority of the lost protagonist runs its course.

Dy vëllezër rrëmbejnë një të panjohur për tu përfshirë në një rrjet trafiku për të shpëtuar motrën e tyre. Kur “el Mudo” nuk është aq i sigurt sa “Roque” për të sistemuar jetën e të tjerëve, ai është i gatshëm të ofrojë veten që të kthejë në shtëpi Iv.

Në një rrugë të braktisur asistent noteri i ri Franc përplaset me motorrin e tij dhe gjendet nga një i panjohur pak çaste më vonë. Një udhëtim sureal mbi pjesën e brendshme të protagonistit nis rrugëtimin.

the film speaks about the consequences of a tragic event. Is it desire for revenge stronger than desire for life? Is it possible to forgive and close the cycle? Filmi flet për pasojat e e një ngjarjeje tragjike. A është dëshira për hakmarrje më e madhe se dëshira për jetën? A është e mundur të falësh dhe të mbyllesh rrethin?

the film speaks about the consequences of a tragic event. Is it desire for revenge stronger than desire for life? Is it possible to forgive and close the cycle? sajtij dështoi vetëvrasjen, mamaja viziton njeriun që e shpëtoi atë. Në fillim duket sikur thjesht do ta falenderojë atë, por shpejt, qëllimet e vërteta dalin në dritë.


turp turp

two windows dy dritare

where have you been? Ku ke qenë?

wolves ujqit

portugal | 15’ | 2015 Liliana Gonçalves, Francisco Neves

germany | 10’ | 2015 Tim Ellrich, Leonhard Kaufman

germany | 12’ | 2015 Katja Benrath

spain | 12’ | 2015 Alvaro Rodriguez Areny

ALEKSANDER is a 25 year-old who lives with the pain and guilt of having done nothing to try to save his parents and his brother in a massacre at his home by military Yugoslavs/Serbs during the Kosovo war in 1999. Aleksandër është një 25 vjeçar me që jeton me dhimbjen dhe fajin që nuk ka bërë asgjë për të shpëtuar prindërit dhe vëllain nga masakrat në shtëpinë e tyre nga forcat Jugosllave-Serbe gjatë luftës së Kosovës në 1999.

Two neighbors jump into an unexpected friendship outside their windows. In order to reconnect his TV connection, Helmut decides to climb out of his window in a resolute manner.

A little boy has a painful and secret problem that needs some real magic to be solved. It’s Aron’s seventh birthday and everything seems to be alright. Një djalë i vogël ka një problem të dhimbshëm dhe sekret që vetëm një magji e vërtëtë mund ta zgjidhë. Është ditëlindja e shtatë e Aronit e çdo gjë duket të shkojë më së miri.

World War II. Arthur, British Royal Air Force pilot, flees cross-country after his plain crashes. He begins a fight for survival in which he will encounter more than German enemies.

Dy fqinj përfshihen në një miqësi të papritur jshtë dritareve të tyre. Që të lidhë sërisht linjën e TV, Helmut ështëi vendosur të dalë jashtë dritares.

Lufta e Dytë Botërore. Arturi, pilot i Forcave Mbretërore angleze, largohet pasi aeroplani i tij përplaset. Ai fillon një luftë mbijetese ku do ndeshet jo vetëm me armiq gjermanë.


yahrzeit dy dritare germany | 12’ | 2015 Thomas Eggel During the Second World War two Jewish sisters, Bertha and Lisl are fleeing from the Nazi terror. They experience physically the arbitrariness of human action. Gjatë Luiftës sË Dytë Botërore, dy motrat çifute, Berta dhe Lisël po largohen nga terrori nazist. Ato përjetojnë fizikisht arbitraritetin e veprimit njerëzor.

animation


amour fou pasion i pakontrolluar

cowboyland toka e kaubojve

eye for an eye Sy për një Sy

haunted pushtuar nga fantazmat

germany | 4’ | 2015 Florian Werzinski

slovakia | 5’ | 2015 David Stumpf

germany | 4’ | 2015 Steve Bache, Mahyar Goudarzi, Louise Peter

germany | 4’ | 2015 Steve Bache, Mahyar Goudarzi, Louise Peter

The Mona Lisa hangs in the Louvre until the day an avid fan comes and steals it. The audience then takes the role of the Thief and the Mona Lisa who try to get away from chasing police cars throughout the city of Paris.

According to the justice of the Wild West, thieves must be punished. But when the sheriff’s horse breaks, and there is no-one to oversee justice, it’s hard to forecast if justice stays justice.

Frederick Baer spent over a decade on death row in Indiana State Prison. He is still waiting for his death penalty to be executed.

Frederick Baer spent over a decade on death row in Indiana State Prison. He is still waiting for his death penalty to be executed.

Frederik Baer jetoi një dekadë në Burgun e Shtetit të Indianës duke pritur rradhën e ekzekutimit. Ai endepret që dënimi i tij të ekzekutohet.

“Haunted” është një animacion i fuqishëm i tipit “stop motion” që nënvizon ndjenjat e frikës dhe izolimit, të cilat janë të përjetuara nga njerëzit që jetojnë në çmenduri.

Mona Lisa është e varuar në Luvër, deri në ditën që një fan lakmitar vjen dhe e vjedh. Audienca atëherë ndërmerr rolin e Hajdutit dhe Mona Lisës të cilët përpiqen të shpëtojnë nga policia që i ndjekrrugëve të Parisit.

Sipas drejtësisë së Perëndimit të egër, hajdutët duhen ndëshkuar. Por kur kali i sherifit thyhet dhe nuk ngel njeri të vëzhgojë drejtësinë, është vështirë të parashikohet nëse drejtësia ngel drejtësi.


me and the rain unË dhe shiu

naturals natyralet

nocturnal butterfly fltura e natës

oa oa

albania | 5’ | 2015 eno gjoni

Czech Republic | 2’ | 2015 viktor svoboda

finland | 5’ | 2015 Annika Dahlsten

spain | 8’ | 2015 Jaime Maestro

An artist in the city of Tirana. His creativity is his closest friend and his worst enemy. The more he creates art, the more he needs to create, and when he doesn’t create, he is exposed to monotony!

Since the dawn of time there was no problem when you had the urge to pee in the forest. You just needed to pick a tree. But times are changing...

The journey of a butterfly becomes a melancholic metaphor of a human life, lost in an unknown world.

In the lonely steppe of Mongolia a shooting star fall from heaven, altering the fate of two young children who embark on a journey that will mark his life.

Një artist në qendër të Tiranës. Kreativiteti është shoku i tij më i ngushtë dhe armiku më i madh. Sa më shumë art krijon, aq më shumë ka nevojë të krijojë, dhe kur nuk krijon, ai bie në monotoni!

Që në fillim të jetës nuk ka qënë problem të urinosh në pyll kur ke urgjencë.Ti thjesht zgjidhje një pemë. Por kohët po ndryshojnë...

Udhëtimi i një fluture bëhet një metaforë melankolike e jetës njerëzore, humbur në një botë të panjohur.

Në stepën e vetmuar të Mongolisë, një yll bie nga Parajsa, duke ndryshuar fatin e dy vogëlushëve që ndërmarrin një udhëtim i cili shënjon jetën e tyre.


october 2050 tetor 2050

Quacksalver I paafti

rosso papavero rosso papavero

rupee run Vrapi i Rupës

Czech Republic| 2’ | 2015 Alžběta Göbelová

netherlands | 2’ | 2015 Jorn Leeuwerink

slovakia| 5’ | 2015 Martin Smatana

usa | 2’ | 2015 Tarun Lakshminarayanan

A Short animated documentary movie about lives of animals in near future.

It seems just like a regular day at the quack’s office, but then things get brutally out of hand as one of the wonder doctors patients decides to give him a taste of his own medicine!

Once upon a starry night, a small boy with the head full of fantasies witnesses dreamlike circus performances. Dazed by endless chain of glittering attractions he realizes that the price for a ticket to the fantastic circus tent is too high and gate.

Two dirt poor street performers chase after a coin through the streets of India. Dy performues të pisët dhe të varfër ndjekin një monedhë në rrugët e Indisë.

Një dokumentar i shkurtër i animuar për jetën e kafshëve në një të ardhme të afërt.

Duket një ditë e zakonshme pune në zyrën e doktorëve, por gjërat dalin brutalisht nga kontrolli kur një nga pacientët ofron të provohet ilaçi i tij!

Një herë e një natë me yje, një djalë i vogël me shumë fantazi në kokë dëshmon performanca ëndërrimtare cirku. I trullosur nga zinxhiri i pafundëm i atraksioneve shkëlqyese, ai kupton që çmimi për një biletë në tendën fantastike të cirkut është shumë i lartë.


somewhere diku

the maze labirinthi

The Predators of Transylvania grabitqarët e transilvanisë

the bus trip Udhëtimi me Autobus

france| 6’ | 2015 Mélody Boulissière

taiwan| 6’ | 2015 Mu-Cen, Xie

slovakia | 6’ | 2015 Julia Kolenakova

sweden | 6’ | 2015 slovakia sarah gampel

A Short animated documentary movie about lives of animals in near future.

The protagonist is a senior citizen who suffers from Alzheimer disease. One day he leaves his house, suddenly realizing his home is very unfamiliar with a weathered door.

Kids are followed by a great wolf. They are trying to escape from large sharp fangs by climbing on a tree. The dawn comes and first rays of sun reveals, that nothing is, as it seems.

Sarah is invited to show her film in Israel as part of a film festival bus trip. She is hoping for political discussions and friendship, except the conversation stops each time she brings up the occupation of Palestine.

Protagonist është një qytetar i moshuar që vuan sëmundjen e Alzaimer-it. Një ditë ai lë shtëpinë e tij, duke kuptuar papritur që shtëpia e tij është e panjohur me derë të gërryer.

Femijët ndiqen nga një ujk i madh. Ata po përpiqen t`i shpetojnë dhëmbëve të mëdhenj të mprehtë duke u ngjitur në një pemë. Dielli lind dhe rrezet e para zbulojnë se asgjë s`është siç duket.

Duke vuajturethet e konsumuesit, një djalë i ri ndërmerr një udhëtim në fund të botës.

Sara është ftuar të shfaqë filmin e saj në Israel si pjesë e një udhëtimi me autobus të një festivali filmi. Ajo po shpreson për diskutime politike dhe shoqëri, përveç biseda ndalon sa herë ajo prek temën mbi pushtimin e Palestinës.


trying to connect diku

whatever the weather Sidoqoftë Moti

when he stopped eating fish Kur aindaloisëngrënipeshk

zoo story Historia E KopshtitZoologjik

germany| 4’ | 2015 Stefan Bürkner, Eddy Hohf, Patrik Knittel

switzerland| 11’ | 2015 Remo Scherrer

germany| 5’ | 2015 nina prange

czech republic| 4’ | 2015 Veronika Zacharová

In a world without organic sounds a guy flirts with a girl via chat even though she is sitting right next to him. When he looses reception he can’t answer anymore and she leaves.

Wally’s life is increasingly turned upside down by her mother’s alcohol addiction. Helplessness, excessive demands and desperation shape her childhood - a daily struggle for survival.

He’s waiting. His skin is getting dry, but he neither wants to flood nor to leave his room. He sits, he stands, he moves from one side of the room to the other. Then there are steps and she is there. His daughter is finally there.

Short story about a curious girl, who is in the zoo with her mom. What plan will a friendly girl devise, when she meets lonely gorilla and her mom is busy with bussines calls?

Në një Botë pa tinguj organikë, një djalë flirton me njëvajzë ndërmjet çatit, edhe pse ajo ndodhet krah tij. Kur ai humbet rrjetin, nuk mund të përgjigjetmë dhe ajo largohet.

Jeta e Uollit kthehet çdo ditë e më shumëm brapsht nga varësia që ka nëna e saj ndaj alkoolit. Papërkrahja, kërkesat e shumta dhe dëshpërimi i japin formë fëmijërisë së saj- njëpërpjekje e përditshme për mbijetesë.

Ai po pret. Lëkura e tij po bëhet e thatë, por ai as nuk dëshiron të mbytet, as të largohet nga dhoma. Ai ulet, ngrihet, lëviz nga një anë e dhomës në tjetrën. Më pas, dëgjohen hapa dhe ajo është aty. Vajza e tij është më në fund aty.

Një histori e shkurtër rreth një vajze kurioze që ndodhet në kopshtin z oologjik me të ëmën. ç`plan do lerë një vajzë miqësore, kur ajo ta konjë gorrillë të vetmuar ndërkohë mamaja e sajështë e zënë me biseda telefonike të punës?


documentary

a wee night in Një natë e vogël Brenda

about art, my family and me Një natë e vogël Brenda

uk | 11’ | 2015 Stuart Edwards

switzerland | 15’ | 2015 Johannes Bachmann

Chrissy was a sickly child, so no one expected her to live to a ripe old age. Nevertheless, this Scottish woman is now 95, frail but full of life.

I’ve made an essay film! I tried to answer the questions I have as a young adult. What does art mean to me? How is art connected to my family? And who am I in between?

Krisi ishte fëmijë shëndetlig, kështu që asnjë nuk priste te jetonte një moshë të pjekur. Gjithësesi, gruaja skoceze është tashmë 95 vjeç, e brishtë por plot jetë.

Kam bërë një film- ese! U përpoqa tu përgjigjem pyetjeve që kam si një i rritur i ri. Ç`më bën arti? Si është arti i lidhur me familjen time ? Dhe kush jam unë mes tyre?


albatross albatros

anatomy of a place Anatomia e një Vendi

a wee night in Një natë e vogël Brenda

dark peak Maja e Errët

norway | 25’ | 2015 Sverre Kvamme

czech republic | 7’ | 2015 Haruna Honcoop

uk | 11’ | 2015 Stuart Edwards

russian federation | 13’ | 2015 Artem Dmitriev

My grandmother takes care of my grandfather in a humorous and caring way. The topic is love and death.

1 Prague panel house, 14 floors, 6 identical flats, 6 different interior designs, 6 different stories.

Chrissy was a sickly child, so no one expected her to live to a ripe old age. Nevertheless, this Scottish woman is now 95, frail but full of life.

Zone of ecological disaster - Karabash - still half-populated.What makes residents to stay in semi-abandoned town with acid rains?

Gjyshja ime kujdeset për gjyshin tim në mënyrë qesharake dhe të kujdesshme. Tema është dashuria dhe vdekja.

Një shtëpi me panele në Pragë, 14 kate, 6 apartamente identikë, 6 dizajne të ndryshme të brendshme, 6 histori të ndryshme.

Krisi ishte fëmijë shëndetlig, kështu që asnjë nuk priste te jetonte një moshë të pjekur. Gjithësesi, gruaja skoceze është tashmë 95 vjeç, e brishtë por plot jetë.

Zonë katastrofe ekologjike- Karabash - akoma gjysëm e populluar.cilaështë ajo gjë që i mban akoma residentët në një vend gjysëm të braktisur me shira acidë?


deep water Ujë i Thellë

fall Rënia

over pressure Presion i Tepërt

Roger, unknown grandfather Roxher, gjyshi i panjohur

hungary | 20’ | 2015 Tamás Fekete

egypt | 17’ | 2015 yousef abodan

germany | 13’ | 2015 Sebastian Binder, Sebastian Fred Schirmer

switzerland | 13’ | 2015 Zoé Rossion

13-year-old professional swimmer Dominik learns that he has to stop swimming for health reasons. This is the story of him and his single mother, both trying their best to cope with their new situation.

The elderly are trying to accept their presence in the ( nursing home ) by remembering their former lives that will not return.

Notari profesionist 13 vjeçar Dominik mëson se nuk duhet të notojë më për arsye shëndetësore.Kjo është historia e tij dhe mamasë beqare, që japin maksimumin për të përballuar situatën e re.

Të moshuarit po përpiqen të pranojnë prezencën e tyre në azil, duke kujtuar jetët e tyre të mëparshme që nuk do të kthehen.

OVER PRESSURE (ÜBER DRUCK) cinematically searches for manners in our everyday life. It shows truth, personality and surprise. A colourful atmospheric picture to think about. Presion i Tepërt kërkon kinematografikisht sjelljen tonë të përditshme. Shfaq të vërtetë, personalitet dhe surprize. Nje pikturë atmosferikisht shumëngjyrëshe për tu menduar.

I am 23 years old when I meet Roger, my belgian grandfather, for the first time. He likes to drink, laugh and used to kill people. Three days spent in his flat in Brussels: the ghosts of the past start appearing with the morning coffee. Isha 23 vjeç kur takova Roxher për herë të parë gjyshin tim belg. Ai pëlqen të pijë, qeshë dhe më parë ka vrarë njerëz. Tre ditë të kaluara në apartamentin e tij në Bruksel: fantazmt e të kaluarës fillojnë të shfaqen me kafen e mëngjesit.


the nest foleja

time to die, motherfuckers Koha për të vdekur, Shkërdhata

the second skin lëkura e dytë

the silver mountain Mali i Argjendtë

slovakia | 25’ | 2015 Kristína Schnirzová

germany | 15’ | 2015 Annika Sehn, Jonas Spriestersbach

albania | 16’ | 2015 orsol qafmolla

austria | 30’ | 2015 Armin Thalhammer

Can be love replaced by material property? The Nest is a tragicomic and intimate portrait of an ageing couple from a slovak countryside.

You should be strong, you must be hard, cause hard it is, and that’s the only way to rise above, above! A consideration of modern recreational sports.

Different people unveil something from their life from the angle of tattoos, how important are tattoos for them and how the society interacts with people who have tattoos.

In the vertiginous Bolivian highland, Cerro Rico, a mountain of long tradition and ofgreat significance rises. Since over 400 years people there are mining for silver.

A mundet dashuria të zëvendësohet nga diçka materiale? Foleja është një portret intim tragji- komedik i njëçifti duke u plakur nga periferia sllovake.

Duhet të jesh i fuqishëm, duhet të jesh i fortë, sepse është i vështirë dhe kjo është mënyra e vetme për tu ngritur lart, lart! Nje konsiderate mbi sportet rikrijuese moderne.

Ky dokumentar flet për një pjesë të jetëve të disa njerëzve, treguar nga këndi i tatuazheve. Tregon se çfarë rëndësie kanë ato tatuazhe për ta dhe se si ipercepton shoqëria njerëzit me tatuazhe.

Në një malore marramendëse boliviane, Çero Riko, nje mal me traditë të gjatë dhe rendësi të madhe ngrihet.Që prej 400 vitesh njerëzit aty kërkojnë argjend.


zer0 - g zero - g austria | 9’ | 2015 Jannis Lenz Originating in the Parisian suburbs, Parkour is a “kinetic” art form that involves jumping walls and other obstacles in urban environments. E ardhur nga periferitë pariziane, Parkour është art “kinetik” që përfshin të hedhurin nga muret dhe pengesa të tjera në mjedise urbane.


index TITTLE – DIRECTOR – DUR- COUNTRY A Perfomance-DritëroMehmetaj -16-Kosova Adaption-Bartosz Kruhlik-25-Poland Aitxitxe-Markel Goikoetxea-14-United States At the End-Matthias Koßmehl-12-Germany Beast-RUI NETO, JOANA NICOLAU-12-Portugal Beyond day and night-Zgjim Terziqi-14-Kosovo Bosniak-Kejd Kuqo-15-Canada Butter Brioche-Christopher Kaufmann-6-Germany Cabrón-Sam Ainsworth-13-United Kingdom Cheating for papers-Valmir Tertini-19-Kosovo Days With My Father-Miłosz Kasiura-12-Poland DRIVEN-Johannes Bachmann-9-Switzerland Fatalist-Edin Alija-12-Kosova Fedor’s Journey Through Moscow at the Turn of the XXI Century-Aksinya Gog-24-Russian Federation FREEZE-Nelicia Low-15-Singapore GOLDFISH-Facundo V. Scalerandi-29-Germany HorlaGabriel Galand-11-France Half of the world-Jérôme Furrer-17-Switzerland HER SON-Katharina Woll-21-Germany Impulse-Marta López-Fernández-14-Spain In the Shadow of the Mountain-Neith Sentis-15-United Kingdom Indonesia-Daria Blazevic-22-Croatia Inferno-Rico Mahel -17-Germany Just words-Ilia Antonenko-23-Russian Federation Kamakshi-Satindar Singh Bedi-23-India Lina -NurCasadevall -20-Spain Lost in hope-Jehona Berisha-7-Kosova Maman and the ocean-David Wagner-9-Germany Mast Qalandar-Divij Roopchand-15-United Kingdom MIND YOUR BODY-Silke C. Engler-22-Germany PITTER PATTER GOES MY HEART-Christoph Rainer-22-Germany Queen Bee-LucíaBonells -15-Argentina Razor-Alexey Beliakov-15-Russian Federation Samira-Charlotte A. Rolfes-16-Germany Serori-Pedro Collantes-15-Netherlands

Shadow-Lum Radoniqi-15-Kosova Somebody home-Ezequiel Vega-15-Argentina Suspendu-Elie Grappe-15-Switzerland Tabula rasa-Sándor Csoma-29-Hungary The guilt probably -Michael Labarca-14-Venezuela The Preparation -Giorgi Tsilosani-20-Georgia The price-Gonzalo Bazillo -12-Argentina The Slow And The Everlasting-Lukas Väth-15-Germany Tranquility of blood-SenadSahmanovic -20-Montenegro Treetops-Filip Heraković-16-Croatia TURP-LilianaGonçalves, Francisco Neves-9-Portugal TWO WINDOWS-Tim Ellrich, Leonhard Kaufman-10-Germany Where have you been-Katja Benrath-12-Germany Wolves-Alvaro Rodriguez Areny -12-Spain Yahrzeit-Thomas Eggel-12-Germany Amour Fou-Florian Werzinski-4-Germany Cowboyland-David Stumpf -5-Slovakia EYE FOR AN EYE-Steve Bache, MahyarGoudarzi, Louise Peter-4-Germany Haunted-Neil Floyd-2-United Kingdom Me and the rain-Eno Gjoni-5-Albania Naturals-Viktor Svoboda-2-Czech Republic Nocturnal Butterfly-Annika Dahlsten-5-Finland OA-Jaime Maestro-8-Spain October 2050-Alžběta Göbelová-2-Czech Republic Quacksalver-Jorn Leeuwerink-3-Netherlands RossoPapavero-Martin Smatana -5-Slovakia Rupee Run-Tarun Lakshminarayanan-2-United States Somewhere-Mélody Boulissière-6-France The Bus Trip-Sarah Gampel-13-Sweden THE MAZE-Mu-Cen, Xie-6-Taiwan The Predators of Transylvania-Julia Kolenakova-6-Slovakia Trying to Connect-Stefan Bürkner, Eddy Hohf, Patrik Knittel-4-Germany Whatever The Weather-Remo Scherrer-11-Switzerland When he stopped eating fish-Nina Prange-5-Germany ZOO Story-Veronika Zacharová-4-Czech Republic

A Wee Night In-Stuart Edwards-11-United Kingdom ABOUT ART, MY FAMILY AND ME.-Johannes Bachmann-15-Switzerland Albatross -Sverre Kvamme-25-Norway Anatomy of a Place-Haruna Honcoop-7-Czech Republic Dark Peak-Artem Dmitriev-13-Russian Federation Deep Water-Tamás Fekete-20-Hungary fall-yousef abodan-17-Egypt OVER PRESSURE -Sebastian Binder, Sebastian Fred Schirmer-13-Germany Roger, unknown grandfather-Zoé Rossion-23-Switzerland Second Skin-Orsol Qafmolla-16-Albania The Nest-Kristína Schnirzová-25-Slovakia THE SILVER MOUNTAIN-Armin Thalhammer-30-Austria TIME TO DIE, MOTHERFUCKERS-AnnikaSehn, Jonas Spriestersbach-15-Germany ZERO-G -Jannis Lenz-9-Austria


First Step Film Fest #3 Catalogue  

FSFF #3 - International Student Film Festival

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you