Page 1

L A U N MA T A T I T N E D I ’ D L A U S I V

O

2 1 0 2 e ctubr


A C R A M A L


CONSTRUCCIÓ DE LA MARCA

La marca es caracteritza per la seva forma inclinada i dinàmica. Degut al seu color i a la tipografía li donen una simplicitat que la fan característica i fàcil de reconèixer.

LOGOTIP

L’altura de la marca sempre anirà donada per l’alçada del seu lateral i no per la totalitat d’aquesta.

Inclinació:

Deformació:

Color:

Blanc

MIDA ÒPTIMA D’APLICACIÓ

6 mm

31,75 x 15,13 mm

MARGE DE SEGURETAT

MIDA MÍNIMA D’APLICACIÓ X X 2X

3mm

2X X

9,35 x 4,45 mm X

Negre

3


TIPOGRAFIES

La tipografia coporativa utilitzada és la Avenir, una tipografía de pal sec d’aires moderns, que amb una família amplia facilitará la construcció de missatges amb diferents nivells de jerarquía.

4

AVENIR LT STD Avenir Light Avenir Light Oblique Avenir Book Avenir Book Oblique Avenir Roman Avenir Oblique Avenir Medium Avenir Medium Oblique Avenir Heavy Avenir Heavy Oblique Av e n i r B l a c k Av e n i r B l a c k O b l i q u e

ABCDEFGHIJKLMN ÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñop qrstuvwxyz 1234567890 ,.;:"¿?¡!*-+()/\[]^ €@<>%&#


TIPOGRAFIES

La tipografía de sistema utilitzada per presentacions o aquells elements que ho requereixin és l’Arial.

5

ARIAL Avenir Regular Avenir Italic Av e n i r B o l d Avenir Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMN ÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñop qrstuvwxyz 1234567890 ,.;:"¿?¡!*-+()/\[]^ €@<>%&#


SISTEMA D’IDENTITAT VISUAL

La inclinació de la marca ens ajuda a generar una trama que s’aplicarà -a mode de guia- en tots els elements de comunicació d’ILERNA.

Inclinació: 9º

6


SISTEMA D’IDENTITAT VISUAL

Les guies base ens serviràn per construir els elements de la identitat visual, ja siguin franjes o blocs, on s’hi disposarà la informació o simplement servirán com a elements decoratius.

Inclinació: 9º

7


COLORS

El logotip d’ILERNA está format per dos colors, el blanc i el negre. Aquests es convinen amb una gamma de blaus que s’utilitzen tant per a les pastilles com per als textos.

1 2 3 4 5 6 7

8

Color logotip: Negre Blanc

CMYK - PAPER

RGB - PANTALLA

PANTONE

C80 M0 Y17 K0

R102 G203 B222

3105 C

C67 M0 Y14 K0

R51 G185 B211

3115 C

C84 M0 Y18 K0

R0 G168 B199

3125 C

C100 M0 Y20 K9

R0 G143 B176

3135 C

C100 M10 Y29 K20

R0 G116 B135

3145 C

C100 M9 Y29 K47

R0 G85 B96

3155 C

C100 M16 Y33 K66

R0 G56 B64

3165 C


A R U T C E T I ARQU A C R A M E D


ARQUITECTURA DE MARCA

La marca ILERNA es constitueix per dos branques principals: Serveis i Productes. La diferència gràfica entre aquestes dues és la construcció vertical o horitzontal segons cada bloc.

Per a les marques de productes s’utilitzen els tons corporatius per tal de generar diferència entre elles. En el cas que s’amplii la familia de productes s’utilitzaràn la resta de tons.

10

Alumni

Serveis

Club kills

Jobs&S

Online

Productes

Subproductes

ió Formac nal io Profess

es

Empres


CONSTRUCCIÓ DE LES SUBMARQUES

En l’esquema següent es pot veure la construcció de les diferents submarques segons tipología.

Productes

Alumni

Subproductes

Online

Construcció

Exemple

Serveis

La tipografía a utilitzar per al descriptor de la submarca sempre serà la corporativa (Avenir) en la seva versió Light.

Es construeix en la mateix pastilla horitzontalment i sobre fons negre.

Cas excepcional per a la marca paraigües, que es construeix en vertical.

Les submarques de productes es constureixen en veritcal i en pastilla de color, utilitzant-ne un de la gama corporativa.

11


E D Ó I C A C I L AP T A T I T N E D LA I L A U VIS


TARGETA DE VISITA

La tipografía utilitzada per a les taregetes de visita és la corporativa Avenir en la seva versió Light per al text, exceptuant el càrreg i l’adreça web que s’utilitzará la versió Heavy amb el color corporatiu 3.

13

6mm 6mm

M. Teresa Llorens Torres DIRECTORA Plaça Ricard Vinyes, 6 25006 Lleida 973 22 29 80 m.teresa@ilerna.com www.ilerna.com

6mm 6mm


PAPER DE CARTA

El paper de carta reserva la part esquerra per a la informació corporativa: logotip i adreça de contacte. En l’esquema es poden veure els marges marcats per a la caixa de text.

14

15mm 15mm

70mm

60mm Ilit, sincienime quae cus, con cusantion essinis modigen ditiur, tem eos accupta temquo. Reolupit anditatqui sollicia quodia imporrovit plitiae dolorae ex eiusa dem veliqui volorem ea que exceribea volupitis alit mo tet accae suntum nimus, tem. Itatia porro int rerchil luptaerspero officid quae venient, te cum derro coris ut velest verum adignient plandelia natque pe nihites exerum volupta sitate vellitibus dis dempor ad quid ex excescia commolo ratatque cusaest, quis autas pa in re labora eum eaquam que nonsequidem apedi ut resectur? Quiderorpos idipsam volecteseque parumque sitatem que doloratur? Idel inis inctae cumqui volorrum volorent odicimu sdae. Mactae quidenis am et, aut licidi nusam ipicim aut atemporum es voluptiorrum nos debis expligeniae nostrum es nonse volo experro bearum volo corro vellesequam explatus, cusandi aut modici dollori oratur, sitatem olore, consecat liquo ipiet dolupta con pos evel et maiorese quia plignimos nimoles et erum eicia consedit lant essum andis inve dolumqu idendis si dolum facitae laccae pratatem suntiunt, culparc illupta spitibus. Non remoluptas nimo bersperibus con nonseque vendam lam qui cuptat id utaest eicid que rerisciis que sequamus andam quiassum quam, ilis as conseque conseribus aliquam, teni aut rehendus. Ecate et reri dolenda assitius. Saerore net abo. Xero voluta consecus, quiam, endestia duciatiori incipic te praepe volupta epeliquis dolor re lam, vellitat et magnias aut fugitat iuscium, ut verum quassitates aut quis rae most magnim sequi ipic test minumquam, corrumetur sus sum ipid minvel moluptiunt lam experibusa am ra de plant eum qui sin nos utem autatis di comnimoditem doluptatis repres net et latem la dolor asperep ediasperis autenda parum ad ullaborest, od quate nam imporup taquos assin. Atentament, M. Teresa Llorens DIRECTORA

renç, 45 Sant Llo ida 25007 Lle 80 29 T. 973 22 .com rna info@ile rna.com www.ile

15mm 15mm

20mm


FOLDER

S’estipulen dos dissenys diferents de folder, un de caire mes corporatiu amb el descriptor i un altre genèric on s’hi plasmen conceptes relacionats amb el centre.

15


FOLDER

S’estipulen dos dissenys diferents de folder, un de caire mes corporatiu amb el descriptor i un altre genèric on s’hi plasmen conceptes relacionats amb el centre.

16


PRESENTACIONS I DOCUMENTS

Exemples de pàgines per presentacions PPT.

17


POSTERS

Exemples d’aplicació de la identitat visual en posters publicitaris.

18

CFGS

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

E INTE

CENTR

MACIÓ

E FOR GRAL D

PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR

· Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma · Desenvolupament d’Aplicacions web

Vine i informa’t!

· Tècnic Superior en Secretariat · Administració i Finances

CFGM s Sistemeformàtics microin i xarxes A.COM

LERN WWW.I

L

SSIONA

PROFE


FULLETONS

Les guies base ens serviràn per construir els elements de la identitat visual, ja siguin franjes o blocs, on s’hi disposarà la informació o simplement servirán com a elements decoratius.

ACIÓ E FORM

GRAL D

E INTE

CENTR

ACTIVITATS FORMATIVES m

acio.co

rnaform

www.ile

L

SSIONA

PROFE

Inclinació: 9º

19


ILERNA 1 - OFICINES CENTRALS

ILERNA 2

Passatge Pompeu, 8 25006 Lleida T. 973 235 986 F. 973 727 629 www.ilerna.com

Aribau, 1 25008 Lleida T. 973 727 878 F. 973 727 788 www.ilerna.com

Manual d'Identitat: Ilerna  
Manual d'Identitat: Ilerna  
Advertisement