Page 1

Firma w Wielkopolsce BEZPŁATNY MAGAZYN GOSPODARCZY

Wrzesień-Październik 2012

Numer 3 (3)

Wielkopolski Grand Prix CSR

WZPP WSNHiD – uczelnia współpracująca z pracodawcami

Wielkość działu sprzedaży

WYWIAD projekt

„Foresight”

Działalność gospodarcza – wybór formy opodatkowania Partner merytoryczny wydawnictwa:

i m . C Y R Y L A R ATA J S K I E G O

Nasze projekty:

Partner numeru:


Analiza

Reewaluacja

Strategia

Kreacja

Komunikacja

Podstawy skutecznej obecności w mediach

Wykorzystując kampanie reklamowe CPC w Google,

społecznościowych to dobra znajomość oczekiwań

Youtube, na Facebooku, interaktywne kupony, zniżki dla fanów oraz filmy produktowe skutecznie

Klientów, dogłębna analiza rynkowej konkurencji Analiza

Kreacja

i wyznaczenie strategicznych celów, jakie chcemy

wesprzemy sprzedaż.

osiągnąć. Dla Ciebie wejdziemy w skórę Klienta i zajrzymy za kulisy działań konkurencji.

Wiemy jak dobrać właściwe narzędzia i opracować

Cały czas masz wgląd w efektywność naszych

przemyślany, strategiczny plan działania.

działań. Poddajemy nasze działania wnikliwej analizie, poszukając najbardziej skutecznych i atrakcyjnych treści, Reewaluacja

Strategia

zwiększając zasięg naszego oddziaływania w grupie followersów. Dzięki temu wskaźniki takie jak ROI (Return of Investment) i ROE (Return of Engagement) stale rosną.

Działając zgodnie z opracowaną strategią opublikujemy angażujące w interakcję z marką, atrakcyjne treści, skutecznie i konsekwentnie wypromujemy brand values, Komunikacja stworzymy ciekawe aplikacje konkursowe i produktowe, przeprowadzimy konkursy zgodne z regulaminem facebooka. Skutecznie poprowadzimy działania online i offline integrując social media z istniejącym marketing mixem.

Kontakt: maciaszczyk interaktywny ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań tel. 61 8580 506, fax 61 8529 546

info@interaktywny.com.pl www.interaktywny.com.pl

Dołącz do nas: facebook.com/Maciaszczyk.Interaktywny


Od redakcji

patrycja

chałoń-jankowska

Przedstawiamy Państwu kolejny, już 3 numer naszego magazynu. W bieżącym wydaniu wyjaśniamy ideę foresightu oraz CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Tym samym, razem z naszym Partnerem Merytorycznym – Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnych, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Wielkopolski Grand Prix CSR. W części poradnikowej poruszamy zagadnienia księgowe oraz temat zarządzania działem handlowym w biznesie. Od września uruchamiamy nasz fan page na Facebooku pod adresem: www.facebook.com/FIRMAwWIELKOPOLSCE. Będziemy tam na bieżąco informować o aktualnych wydarzeniach gospodarczych w Wielkopolsce. Dla wszystkich nowych fanów przygotowaliśmy upominki i oferty specjalne naszych partnerów biznesowych – szczegóły już wkrótce na naszym profilu. Cały czas zachęcamy także do kontaktu z nami: redakcja_fww@maciaszczyk.com.pl

W numerze 4

ROZMOWA Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU „FORESIGHT” ARTYKUŁ SPONSOROWANY

6

KSIĄŻKA PREZENTEM BIZNESOWYM FIRMA

7

WZPP – ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

9

WZPP – WIELKOPOLSKI KLUB CSR

10

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

REKLAMA

WYWIAD NUMERU

– księgowość pełna – z uwzględnieniem możliwości połączenia internetowego, dzięki któremu Klient będzie mógł na bieżąco śledzić swoje księgi – księgowość uproszczona – KPiR, ryczałt – kadry, płace, ZUS – sporządzanie deklaracji do: US, GUS i NBP – przygotowanie polityki rachunkowości, planu kont, zakresu obiegu dokumentów oraz innych procedur i instrukcji dopasowanych do specyfiki struktury przedsiębiorstwa Klienta – bankowość elektroniczna – wystawianie faktur – reprezentacja firm przed jednostkami budżetowymi – pomoc w założeniu działalności gospodarczej – możliwość odbierania dokumentów od Klienta – prowadzenie ksiąg w siedzibie Klienta – inne wg ustaleń z Klientem – pośrednictwo w zakresie: – audytu – doradztwa podatkowego – doradztwa prawnego – doradztwa finansowego – doradztwa ubezpieczeniowego – rejestracji samochodów oraz innych

PORADY 11

JAK WIELKOŚĆ DZIAŁU SPRZEDAŻY WPŁYWA NA ZYSKI FIRMY?

13

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PARTNER NUMERU

14

WSNHiD – UCZELNIA WSPÓŁPRACUJĄCA Z PRACODAWCAMI

WYDAWCA: AGENCJA REKLAMOWA MACIASZCZYK ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań REDAKCJA i REKLAMA: tel.: 61 8580 508, 61 8580 500 e-mail: redakcja_fww@maciaszczyk.com.pl znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/FIRMAwWIELKOPOLSCE

fotografia na okładce: WSNHiD

CARE OFFICE Patrycja Chałoń-Jankowska

tel. 61 890 83 27

Promocje! Zapraszamy na naszą stronę!


WYWIAD NUMERU

Rozmowa z uczestnikami projektu „Foresight”

© Shutterstock.com / file404

Do odpowiedzenia na pytania związane z projektem „Foresight…” poprosiliśmy kilka osób będących uczestnikami projektu. Zachęcamy do zapoznania się z opiniami uczestników na różne tematy związane z projektem, jak również samą ideą foresight.

Co zdecydowało o Państwa przystąpieniu do projektu?

rozwiązaniem, gdyż w jego ramach nie obowiązywały wymogi, które mnie dyskredytują.

kazali, że uczelnie i instytuty mogą być również współorganizatorami takich projektów.

• Na moją decyzję związaną z wzięciem udziału w projekcie wpłynęło zetknięcie się z foresightem przy okazji foresightu narodowego, lecz wówczas został on – w moim odczuciu – przedstawiony w sposób, który żadną miarą nie kojarzył mi się z procedurą badawczą. Chciałam dowiedzieć się więcej. Pierwsze spotkania szkoleniowe, na których powszechnie pojawiało się wśród uczestników porównanie foresightu do wróżenia z fusów, oddają nastawienia podobne do mojego. Swoją ciekawość zaspokoiłam. Dodatkową motywacją był fakt, że jestem badaczem i zawsze chętnie uczę się czegoś o metodach badań, bo to pozwala mi się rozwijać.

• W moim przypadku przeważyła chęć poszerzenia swojej wiedzy na temat foresight’u oraz możliwość zapoznania się z wynikami programów foresight realizowanych na terenie Wielkopolski, Polski oraz z tematyką projektów światowych. Przed rozpoczęciem udziału w projekcie z pojęciem foresightu zetknęłam się jedynie w czasopismach popularnonaukowych. Tymczasem jestem zainteresowana możliwością zaimplementowania wyników projektów w sektorze MŚP i w badaniach naukowych oraz ukierunkowywania badań w aspekcie projektów foresight. Interesująca była dla mnie również możliwość wzięcia udziału w stażu.

• Dla mnie najbardziej interesujące były moduły traktujące o samej metodzie, czyli analizie interesariuszy, metodzie Delphi, przegląd metod innych niż Delphi oraz metody scenariuszowe. To, co mogłoby być atutem projektu, czyli tematy miękkie, oceniam jako zupełnie dla mnie nieprzydatne. Pewnie dlatego, że zajmuję się naukami społecznymi i kolejne zajęcia o procesie grupowym albo komunikacji są dla mnie stratą czasu.

• Do projektu przystąpiłam z racji mojej długiej nieobecności na uczelni, gdyż nie wpisuję się w większość wymogów stawianych w ramach innych projektów. Proponowane projekty, jako kryterium kwalifikacyjne, uwzględniają publikacje tylko z ostatnich lat – w przypadku Sonaty jest to ostatnie 5 lat. W ten sposób nie bierze się pod uwagę, że w tym czasie ktoś przebywał na urlopie wychowawczym, tym samym nie biorąc aktywnego udziału w życiu naukowym. Tak było w moim przypadku. W efekcie byłam na pozycji straconej. Dlatego udział w projekcie „Foresight…” był dla mnie dobrym 4

Które z modułów szkoleniowych w Państwa odczuciu były najbardziej interesujące i przydatne? • Podczas szkoleń najbardziej interesujące wydały mi się moduły prowadzone przez dr inż. Ejdys („Struktura budżetu projektu – finansowanie”), dr hab. Mamzer („Zarządzanie projektami”) oraz prof. Nazarko („Budowa scenariuszy rozwoju”). Ich duże doświadczenie w pracach i prowadzeniu projektów foresightowych miało swoje przełożenie na jakość prowadzonych modułów szkoleniowych. Oprócz przybliżenia tematyki foresightu, zachęcali nas do brania czynnego udziału w projektach foresightowych oraz po-

• Dla mnie, prócz tematyki związanej stricte z tematyką foresightu, interesujące były moduły dotyczące rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich. Niewątpliwie przydatne były także informacje dotyczące pozyskania środków na przeprowadzenie tego typu badań. Czy według Państwa potrzebne jest przybliżanie idei foresight środowisku naukowemu? • Mam wrażenie, że foresight narodowy zrobił dużo krzywdy samej idei, bo wielu spośród moich znajomych ze świata nauki spotkało się z metodą Delphi kompletnie nie wiedząc, czym ona jest. Natomiast, gdy chodzi o mój odbiór idei foresight, to mogę powiedzieć, że czytałam pytania z dyscyplin, które mnie nie dotyczyły i zastanawiałam się, jakim cudem laik FIRMA W WIELKOPOLSCE Numer 3 (3)


WYWIAD NUMERU w zakresie atomistyki wraz z całym zespołem takich samych laików będących fachowcami w innych dyscyplinach, ma wygenerować coś, co będzie miało sens i będzie powiązane z atomistyką… Uważam, że trzeba propagować foresight, żeby pokazać, że ta idea jest sensowna, posiada swoją logikę, co nie zmienia faktu, że ja nadal pozostaję w przekonaniu, że można foresight różnie nazywać, ale nie jest to metoda badań naukowych. Jest to dla mnie forma integrowania środowiska, pobudzania współpracy między dyscyplinami, ale nie jest to dziedzina badań naukowych. • Myślę, że przybliżanie idei foresight środowisku naukowemu jest potrzebne, ponieważ wiele osób nie wie, na czym projekty foresight polegają i jakie korzyści można osiągnąć z tytułu ich implementacji. • W moim środowisku naukowym treści związane z foresightem traktowane są z przymrużeniem oka, ponieważ nie postrzega się tego jako nauki. To, co naukowe jest weryfikowalne. Opinie, nawet jeśli są to opinie ekspertów, nie stanowią według wielu naukowców wiedzy, a więc nie mają większej wartości poznawczej. Przybliżenie tematyki foresight nadałoby większą rangę badaniom jakościowym, a to jest z pewnością potrzebne. Czy uczestnictwo w projekcie wpłynęło na sposób postrzegania przyszłości dziedziny, w której prowadzą Państwo prace badawcze? • Szczerze powiedziawszy, nie bardzo. Na pewno jednak dało mi szersze horyzonty poglądowe, w jakim kierunku będą intensyfikowane działania dotyczące dofinansowań niektórych typów i kierunków badań. Wydaje mi się, że troszkę za mało było zajęć z tematyki wyników projektów, aby móc się zapoznać z przewidywaniami w danej dziedzinie, szczególnie z nauk ścisłych. • Przede wszystkim w trakcie stażu miałam możliwość zobaczyć przedsiębiorstwo od kuchni. Uświadomiłam sobie, jak bardzo złożone są procesy w firmie logistycznej, jak bardzo poszczególne stanowiska pracy się od siebie różnią. Uświadomiłam sobie, że program, który realizujemy w jednostkach dydakFIRMA W WIELKOPOLSCE Numer 3 (3)

tycznych, powinien być jeszcze bardziej dopasowany do potrzeb biznesu. Uważam, że staże pracowników naukowych powinny być realizowane systemowo i niekoniecznie musiałoby się to wiązać z tematyką foresight. Samo dotarcie do praktyków biznesu daje nieocenioną wartość. Uważam, że 30% czasu zawodowego powinnam spędzać w firmach, zbierać doświadczenia i materiały do procesów dydaktycznych. Udział w szkoleniach i stażu był dla mnie strzałem w dziesiątkę. Zdobyłam nie tylko nową wiedzę, lecz także poznałam wiele osób, z którymi aktualnie utrzymuję kontakty i planujemy coś wspólnie stworzyć. Dużo się nauczyłam od prowadzących i dostałam przede wszystkim informacje na interesujące mnie tematy. Sądzę, że ocena tego typu szkoleń w dużej mierze zależy od nastawienia. Jeśli ktoś lubi narzekać, to zawsze coś znajdzie negatywnego. Ja ze szkoleń wyniosłam bardzo dużo. Było to dla mnie pozytywne doświadczenie stymulujące do pracy naukowej. • Nie robiłam foresightu własnej dyscypliny, więc raczej nie. Na pewno foresight jest jakimś pomysłem na oddziaływanie i badanie. Czy idea foresight jest realna do realizowania? To zależy od otwartości na foresight recenzentów, decydentów, osób formułujących ogłoszenia konkursowe. Ja się czegoś nauczyłam, a czy uda mi się to przekuć w prawdziwą realizację, tego nie wiem, ale na pewno nie będzie to przełom i zmiana paradygmatu, która zadecyduje o przyszłości nauk społecznych. Jakie w Państwa opinii są główne trudności w nawiązywaniu współpracy między sferą biznesu oraz nauki? • Myślę, że przede wszystkim bariera tkwi w podejściu i braku zrozumienia ze strony naukowców – zasad rynku, biurokracji oraz znajomości obostrzeń, jakie są stawiane przed każdym przedsiębiorstwem. Z drugiej strony, przedsiębiorcy nie zgłaszają się do sektora nauki z konkretnymi problemami, które wymagają rozwiązania. Dzieje się tak dlatego, ponieważ przedsiębiorstwa uważają, że same zgłębią zagadnienie szybciej. Być może nie lepiej, ale na pewno szybciej i w sposób bardziej praktyczny oraz niejednokrotnie z lepszym bilansem ekono-

micznym. • Nawiązanie współpracy jest proste pod jednym warunkiem – że temat współpracy nie będzie dotyczył strategii i finansów firmy. Zatem zostaje niewiele tematów. Uważam, że przedsiębiorcy są bardzo nieufni. Trudno mi ocenić, czy mają w tym rację. • Według mnie, głównym problemem między biznesem i nauką jest wzajemne niezrozumienie i kuriozalne warunki systemowe. Odwołam się do nauk społecznych. Co ja mogę sprzedać? Badanie i jego wyniki. Może jakąś dedykowaną diagnozę lub procedurę. Zakładam, że rozwiązanie, które zaproponuję, usprawni działanie przedsiębiorstwa, ale szanse, że będzie z niego innowacja produktowa, są niewielkie. Żeby się pojawiła innowacja, najpierw musiałabym usiąść z kimś z nauk technicznych, kto będzie miał czas i cierpliwość wyjaśnić mi swój pomysł na rozwiązanie techniczne. Jeśli zrozumiem, to możemy myśleć, czy i jak ten pomysł przeformułować w rozwiązanie, którego potrzebują konsumenci, bo to moja działka. Potem możemy udać się do tak zwanego biznesu w celu szlifowania pomysłu, usiłując go sprzedać albo wdrożyć samodzielnie. Problemem jest oczywiście czas. Kiedy mam pracować nad nowymi rozwiązaniami, jeśli mam obowiązkową dydaktykę i prowadzenie badań, z których nowych rozwiązań nie będzie, ale muszą być punkty za publikacje? Kiedyś trzeba przecież spać i mieć jakiś fragment życia prywatnego… • Powodów, dla których trudno nawiązać współpracę ze środowiskiem biznesowym, jest kilka. Po pierwsze: brak zainteresowania ze strony biznesu współpracą z naukowcami. Nawet w samym projekcie „Foresight...” zabrakło mi obecności osób ze świata biznesowego, gdyż uczestnikami byli jedynie naukowcy. Po drugie, niewiele małych czy średnich firm może pozwolić sobie na prowadzenie badań, które zwykle bywają bardzo kosztowne. Czasami prowadzę zlecone badania laboratoryjne, głównie opierające się na przeprowadzeniu konkretnych badań narzuconych przez firmę zlecającą, bez możliwości wprowadzenia własnych pomysłów czy innowacji. 5


ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Książka prezentem biznesowym

Umiejętne obdarowywanie to nie tylko niezbędny element savoir-vivre’u, lecz przede wszystkim inwestycja w budowanie dobrych, profesjonalnych relacji. Jak pokazują badania konsumenckie, książki należą do najchętniej otrzymywanych podarunków. Jako prezent korporacyjny – dedykowany – mogą być nośnikiem treści promującej firmę, podanej w bardzo subtelny i pełen klasy sposób.

Kastomizacja (od ang. customize: indywidualizować, przystosowywać, uwzględniać życzenia Klienta), którą oferujemy, to dostosowanie elementów wizerunkowych, takich jak okładka, zakładka, banderola bądź opakowanie, w sposób bezpośrednio odwołujący się do firmy Klienta. W praktyce polega na opatrzeniu ich logotypami lub treściami personalizowanymi. Możliwe jest także dołączenie insertów lub przygotowanie opako-

wań prezentowych, korespondujących ze stylistyką wybranej publikacji. W portfolio publikacji biznesowych wydawnictwa Explanator znajdą Państwo inspiracje i gotowe rozwiązania. Wybierając dowolną z opcji personalizacji, z naszą pomocą, stworzą Państwo wysokiej jakości, konsekwentny przekaz komunikacyjny, który utrwali pożądany wizerunek marki oraz pozwoli budować i wzmacniać długofalowe relacje z Klientami.

EXPLANATOR wydawnictwo i szkolenia ul. Podchorążych 33 60-143 Poznań Szczegółowe informacje: Dział Publikacji Biznesowych tel. 61 855 01 12 publikacje@explanator.pl www.explanator.pl

6

FIRMA W WIELKOPOLSCE Numer 3 (3)


FIRMA

i m . C Y R Y L A R ATA J S K I E G O

Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do korzystania z coraz bogatszej oferty Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego (WZPP). Nasza organizacja funkcjonuje od 18 lat. Misją WZPP jest reprezentowanie interesów przedsiębiorców i pracodawców oraz budowanie klimatu przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości w Wielkopolsce. Popieramy gospodarkę innowacyjną i zrównoważoną. Dążymy do rozwoju dialogu społecznego i obywatelskiego. Pracujemy na rzecz poprawy wizerunku przedsiębiorców. Wyróżniamy Złotą Odznaką osobistości zasłużone dla przedsiębiorczości. Przyznajemy tytuł Wielkopolskiego Przedsiębiorcy Roku w ramach konkursu jakości GRAND PRIX Wielkopolski. Promujemy młodych ludzi sukcesu w ramach cyklu „MOVE UP – jak rozwijają się najlepsi w Wielkopolsce”. Od ponad roku realizujemy projekt „Wielkopolski Klub CSR - budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce” – pierwszą taką formułę w regionie, która służy wymianie poglądów i doświadczeń z zakresu CSR. Tu teoria spotyka się z praktyką. W okresie wakacyjnym przeprowadzimy konkurs GRAND PRIX CSR i wspólnie z Radiem PIN – programem „BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny” – przyznamy nagrodę specjalną, „Eko-Bizon” dla firmy nowoczesnej i wrażliwej ekologicznie. Patronat Honorowy objęła Pani Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania. W partnerstwie z Instytutem Zachodnim, realizujemy projekty: „Foresight – narzędzia wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami” oraz ,„B+R dla Wielkopolski”. Obie inicjatywy służą budowaniu trwałych relacji ludzi nauki i przedsiębiorców, poprzez cykl szkoleń i staży dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w firmach z Wielkopolski. W tym roku przyjęliśmy ofertę Partnerstwa Strategicznego z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Żywimy nadzieję, iż głos przedsiębiorców będzie uwzględniony w procesie planowania kierunków i specjalności w Uczelni. To zaś sprawi, że młode kadry będą jeszcze lepiej przygotowane do pracy w naszych firmach lub do zakładania i prowadzenia własnych działalności gospodarczych. WZPP oferuje Państwu wirtualną platformę współpracy, która będzie miejscem spotkań i debat przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu z Wielkopolski, a docelowo z całego kraju. Dzięki temu nasz i Państwa głos będzie docierał daleko. Liczymy na ożywioną wymianę informacji, doświadczeń i poglądów. Podejmujemy szereg działań, takich jak realizacja konferencji, szkoleń, seminariów i dni informacyjnych, zapewniając Państwu profesjonalne wsparcie i dostęp do wiedzy. Zapraszamy do korzystania z atrakcyjnych ofert biznesowych (Katalog ofert Członków WZPP na WWW) oraz zachęcamy do czytania miesięcznika FIRMA w Wielkopolsce. Polecamy uwadze integracyjne Spotkania Noworoczne, Majówkę, jak również udział w Klubie Networkingu „Poznaj mój biznes”, którego jesteśmy członkiem. Ofertę poszerzyliśmy też o profesjonalny coaching. Ścieżki wsparcia opisaliśmy na www.wzpp.org.pl. Zapraszamy zatem do współpracy i do wypełnienia wniosku członkowskiego (na kolejnej stronie).

FIRMA W WIELKOPOLSCE Numer 3 (3)

7


FIRMA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH im. Cyryla Ratajskiego 1. Nazwa osoby prawnej, fizycznej lub innej jednostki organizacyjnej, będącej pracodawcą: ........................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................. 2. Adres, telefon, fax, telex: ................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................. 3. Liczba zatrudnionych osób: ......................................................................................................................................................................................... 4. Krótka charakterystyka firmy (rok założenia lub data prywatyzacji, forma własności, rodzaj prowadzonej działalności, organizacja firmy – filie, inne uwagi): ..... .................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................. 5. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób zarządzających: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................. 6. Składając niniejszy wniosek zobowiązujemy się do przestrzegania Statutu oraz regulaminów Związku.

................................................................ Pieczęć firmy

................................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa

Załącznik: decyzja właściwego organu przedsiębiorstwa o przystąpieniu do Związku, jeżeli wymaga tego Statut przedsiębiorstwa.

* * * Decyzja Zarządu Związku dotycząca przyjęcia firmy w poczet członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych.

................................................................ Data

8

................................................................ Podpis Przewodniczącej Zarządu

FIRMA W WIELKOPOLSCE Numer 3 (3)


FIRMA

i m . C Y R Y L A R ATA J S K I E G O

Szanowni Państwo, w imieniu partnerów projektu Wielkopolski Klub CSR - Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Konińskiej Izby Gospodarczej pragniemy Państwa zainteresować wzięciem udziału w konkursie WIELKOPOLSKI GRAND PRIX CSR, pod Patronatem Honorowym Pani Minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Konkurs będzie stanowił kampanię promocyjną dla rzetelnych firm, którym nie jest obca istota CSR (Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). W trakcie konkursu wyłonieni zostaną Finaliści, którzy zostaną nagrodzeni statuetkami oraz dodatkowo otrzymają zaproszenie do Radia PIN, w którym podczas audycji będą mieli możliwość prezentacji firmy i osiągnięć w zakresie CSR. Partnerzy projektu wraz z Radiem PIN - programem „BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny” wyłonią zwycięzcę nagrody specjalnej – „Eko-Bizon” dla firmy nowoczesnej i wrażliwej ekologicznie. Ponadto, każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. Na stronie internetowej projektu www.klubcsr.pl zostanie zamieszczona informacja na temat wszystkich firm, które wzięły udział w konkursie. Konkurs adresowany do mikro-, małych, średnich i dużych firm z obszaru Wielkopolski rozpoczyna się 20 sierpnia 2012 roku i prowadzony będzie do dnia 17 września 2012 roku włącznie. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. W załączniku znajdziecie Państwo formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dotyczące regulaminu i metodologii konkursu. Formularze prosimy przesyłać do dnia 17.09.2012 roku na adres: kontakt@wzpp.org.pl. Osoba do kontaktu: Agata Żuk, Asystentka ds. projektu „Wielkopolski Klub CSR – budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce” Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. C.Ratajskiego - tel. 501 940 837. Konkurs jest organizowany w ramach projektu Wielkopolski Klub CSR - budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z poważaniem, Anna Fedorczuk Przewodnicząca Zarządu

FIRMA W WIELKOPOLSCE Numer 3 (3)

9


FIRMA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

© Shutterstock.com / Andrew Sproule

– spontaniczna filantropia czy długoterminowe działania?

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. CSRCorporate Social Responsibility) od kilku lat cieszy się sporym zainteresowaniem rodzimych przedsiębiorców. Przy obecnych uwarunkowaniach gospodarczych, gdy trudno konkurować samym produktem czy usługą, a wymagania konsumentów wobec firm wzrastają i nie ograniczają się wyłącznie do relacji „kupujący-sprzedający”, idea CSR pozwala budować trwałą przewagę konkurencyjną. Część podmiotów gospodarczych traktuje jednak CSR jako modny trend, a nie filozofię biznesu. Firmy podejmują spontaniczne akcje, np. wspierając raz do roku organizacje pozarządowe, organizując działania ad hoc na rzecz lokalnej społeczności czy na rzecz ekologii (np. sadzenie drzew). Liczą na zainteresowanie mediów i innych uczestników otoczenia biznesowego, traktując CSR jako narzędzie PR, a nie konsekwentny sposób funkcjonowania firmy. Oczywiście, nie należy potępiać takich „jednorazowych zrywów dobroczynności”, bo w większości przypadków mają one niewątpliwie pozytywny oddźwięk. Należy jednak mieć świadomość, że tak naprawdę społeczna odpowiedzialność biznesu jest najbar10

dziej efektywna wówczas, gdy działania mają charakter przemyślany, długofalowy, są spójne ze strategią firmy. Warto także podkreślić, że wdrożenie tego stylu zarządzania nie musi wiązać się ze znacznymi nakładami finansowymi – często wystarczy usystematyzować już podejmowane aktywności na rzecz otoczenia firmy, aktualizować wiedzę o potrzebach interesariuszy oraz badać efektywność wdrożonych programów. Coraz więcej przedsiębiorców podchodzi do CSR-u strategicznie, m.in. dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach, prowadzonych przez ekspertów z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu. Przykładem takich programów edukacyjnych jest Wielkopolski Klub CSR, zorganizowany przez Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Konińską Izbą Gospodarczą. Projekt jest realizowany od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r. W ramach projektu w Poznaniu i w Koninie organizowane są spotkania dla wielkopolskich pracodawców i pracowników przedsiębiorstw zainteresowanych społeczną odpowiedzialnością biznesu. Podczas moderowa-

nych dyskusji ich uczestnicy dowiadują się, czy warto być społecznie odpowiedzialnym, jak wdrożyć strategię CSR w firmie i jak stosować CSR w praktyce. Niewątpliwą wartością spotkań jest możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych branż, jak i skorzystanie z fachowej wiedzy eksperckiej. Najbliższe spotkania odbędą się w dniach 10 i 11 września br. Podczas najbliższego wydarzenia przeprowadzimy konkurs GRAND PRIX CSR i wspólnie z Radiem PIN – programem „BIZON-Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny” – przyznamy nagrodę specjalną, „Eko-Bizon” dla firmy nowoczesnej i wrażliwej ekologicznie. Patronat Honorowy nad konkursem objęła Pani Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania. Więcej informacji o naszej inicjatywie będziemy zamieszczać systematycznie na stronie www.klubcsr.pl. Artykuł jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Wielkopolski Klub CSR – budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce”. FIRMA W WIELKOPOLSCE Numer 3 (3)


PORADY

Jak wielkość działu sprzedaży wpływa na zyski firmy? Wielkość działu handlowego jest kluczowa dla każdej organizacji. Zbyt mały - nie zapewni klientom odpowiedniej jakości obsługi, a firma straci możliwości uzyskania wyższych przychodów. Przerośnięty powoduje natomiast, że klienci odczuwają zniecierpliwienie częstymi kontaktami, plany sprzedaży nie stanowią wyzwania dla handlowców, a koszty utrzymania sił handlowych są nieproporcjonalnie wysokie.

Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część krótkich rozważań na temat określania wielkości i struktur sił sprzedażowych w przedsiębiorstwach działających na rynku B2B (business -to-business). Z jednej strony stanowią one podsumowanie prawd oczywistych, z drugiej natomiast mogą zachęcać do systemowej refleksji i analizy własnych struktur oraz działań handlowych. Wpływ ilości handlowców na wartość przychodów firmy Wzrost wielkości działu handlowego nie powoduje proporcjonalnych wzrostów sprzedaży. Wynika to z faktu, że nowi handlowcy nie osiągną w pierwszym roku swojej pracy efektywności właściwej dla wdrożonych pracowników. Muszą bowiem dobrze poznać produkty firmy, procedury i proces sprzedaży oraz rynek na jakim będą funkcjonować - jest to widoczne zwłaszcza w branżach, gdzie cykle sprzedażowe są długie. Firma często musi czekać długie miesiące na pierwsze efekty działań nowych konsultanFIRMA W WIELKOPOLSCE Numer 3 (3)

wraz ze wzrostem ilości handlowców...

... sprzedaż nie rośnie liniowo (im więcej handlowców tym mniejszy przyrost sprzedaży) ...

... marża natomiast podąża za sprzedażą, ale jej udział procentowy spada

sprzedaż

grafika: inLAND Sp. z o.o.

Każdy menedżer w swojej pracy wielokrotnie analizuje wskaźniki opłacalności działań sił handlowych. Właściwa wielkość i struktura zespołu sprzedażowego zależą od wielu czynników, kilka z nich to: • poziom rozwoju firmy, • cykl życia produktu, • wielkość i struktura rynku, na którym działa firma, • długość oraz charakter procesów handlowych.

marża

wielkość działu sprzedaży

tów. Biorąc pod uwagę stałą rotację kadr - należy ten proces uwzględnić w prognozach przychodów.

Doświadczeni przedstawiciele handlowi zdążyli już pozyskać najbardziej wartościowych klientów. Nowi pracownicy muszą poświęcić więcej czasu, aby pozyskać nowe kontrakty. Koszty utrzymania sił handlowych a sprzedaż w przeliczeniu na jednego handlowca Wraz ze wzrostem ilości handlowców - koszty ich utrzymania mają coraz

większy udział w wartości sprzedaży. Innymi słowy - zabierają one coraz większą część marży. Wynika to z omówionego wyżej spadku sprzedaży „per handlowiec” (koszty działu natomiast rosną w zasadzie liniowo). Doświadczeni przedstawiciele handlowi najczęściej zdążyli już pozyskać najbardziej wartościowych klientów. Nowi pracownicy muszą poświęcić więcej czasu i wysiłku, aby pozyskać nowe kontrakty. Często są one też zamykane na mniejszych wskaźnikach rentowności. Jeśli rynek nie rośnie bardzo szybko - średnia sprzedaż „per handlowiec” będzie spadać wraz ze wzrostem wielkości działu. Wysoka sprzedaż przypadająca na jednego przedstawiciela handlowego paradoksalnie może być więc informacją, że dział jest zbyt mały. Dziwne? Pomyślmy o tym w taki sposób: żeby osiągnąć najwyższy możliwy w sytuacji danej firmy wynik sprzedaży „na głowę”, wystarczy pozbyć się wszystkich handlowców - poza jednym - ostatnim! 11


PORADY wraz ze wzrostem ilości handlowców ...

... koszty działu handlowego rosną praktycznie liniowo ...

grafika: inLAND Sp. z o.o.

średnia sprzedaż na jednego przedstawiciela handlowego

... natomiast średnia sprzedaż w przeliczeniu na jednego handlowca spada

koszty działu

wielkość działu sprzedaży

Istnieje idealna wielkość działu handlowego, która maksymalizuje zyski firmy Jeśli przez zysk ze sprzedaży rozumiemy wartość, która powstaje wskutek odjęcia kosztów utrzymania działu handlowego od wygenerowanej przez ten dział marży ze sprzedaży – to uzależniając tą wartość od ilości

handlowców w zespole sprzedażowym uzyskamy wykres, który jasno mówi, że istnieje optymalna wielkość działu, która maksymalizuje zyski firmy. Wysoka sprzedaż w przeliczeniu na handlowca i niskie koszty utrzymania działu wcale nie przesądzają o jego rentowności. Kiedy firma osiąga punkt maksymalnej zyskowności dzia-

łu handlowego? Wtedy, gdy całkowity przyrost marży wygenerowanej przez dział handlowy dzięki zatrudnieniu kolejnego handlowca jest równy średnim kosztom utrzymania handlowca w firmie.

Bartosz Liszkowski jest prezesem zarządu firmy inLAND. Od kilkunastu lat związany z budowaniem sprzedaży w firmach działających na rynku B2B. Absolwent Politechniki Poznańskiej. Posiada również dyplom Executive MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii. Osoby, które są zainteresowane głębszą analizą opisywanego zjawiska i uzyskaniem arkusza kalkulacyjnego, który w tabeli i na wykresie obrazuje omawiane zależności – zachęcamy do kontaktu z autorem: bartosz.liszkowski@inland.pl

INFORMACJA PRASOWA

Znajdź partnera, poznaj idee, spójrz w przyszłość!

Instytut Zachodni i Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych zapraszają na ogólnopolskie forum nauki i biznesu pt.:

„FORESIGHT – narzędzie przyszłości?” 13.09.2012, 10:00 – 16:30, Concordia Design, Poznań • wystąpienia 18 ekspertów oraz dyskusje panelowe w ramach 6 równoległych sesji dotyczących foresightu w obszarach: • •

edukacja, kultura, społeczeństwo, technologie, rolnictwo i ekologia, stosunki międzynarodowe mikser naukowo-biznesowy - innowacyjna platforma umożliwiająca swobodną wymianę kontaktów, myśli, doświadczeń i założeń, ale również koncepcja umożliwiająca poznanie osób i instytucji, które łączą z powodzeniem sfery nauki i biznesu odpowiedź na pytanie, jak zmniejszyć rozdźwięk pomiędzy badaniami naukowymi a zapotrzebowaniem ze strony przedsiębiorstw

Rejestracja trwa do 9.09. i jest dostępna na stronie: http://foresight.projekty-iz.pl/konferencja. Udział w konferencji, a zarazem innowacyjnym forum nauki i biznesu jest bezpłatny. Zapraszamy do rezerwacji miejsca już dziś! Konferencja stanowi część projektu „Foresight – narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami”, realizowanego przez Instytut Zachodni w partnerstwie z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12

Kontakt:

Alicja Karalus karalus@iz.poznan.pl Margareta Wysocka wysocka@iz.poznan.pl

Instytut Zachodni w Poznaniu ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań tel.: (+48 61) 852 76 91 wew.FIRMA 206 W WIELKOPOLSCE Numer 3 (3) http://foresight.projekty-iz.pl/konferencja


PORADY

Działalność gospodarcza – wybór formy opodatkowania wyznacznikiem obowiązujących ewidencji księgowych. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością opodatkowania osiągniętych z tego tytułu dochodów podatkiem dochodowym (PIT). Każda osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej musi dokonać wyboru formy opodatkowania. W celu dokonania właściwego wyboru dotyczącego formy rozliczeń, sprawą bardzo istotną jest zapoznanie się z definicją działalności gospodarczej. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa ustawa o swobodzie działalności z dnia 2 lipca 2004 z późniejszymi zmianami. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej – działalność gospodarcza to: – działalność zarobkowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, – działalność wytwórcza budowlana handlowa usługowa, – poszukiwanie rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, – działalność związana z wykonywaniem wolnego zawodu. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na czynności dokonywane przez przedsiębiorcę jednorazowo, okazjonalnie, np. sprzedaż samochodu, stanowiącego prywatną własność. Czynności tych nie zalicza się do działalności gospodarczej, sprzedaż ta wymaga opodatkowania w innej formie np. podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC). Gdyby jednak środek trwały – samochód – został wpisany do ewidencji środków trwałych, wówczas jego sprzedaż stanowi przychód z działalności gospodarczej. W kwietniowym numerze Firmy, w artykule mówiącym o zasadach zakładania własnej działalności, mówiliśmy już o wyborze formy opodatkowania. Wybór FIRMA W WIELKOPOLSCE Numer 3 (3)

ten jest bardzo ważny, gdyż wpływa on, nie tylko na wysokość przyszłego podatku, ale wybór ten jest wyznacznikiem rodzaju i zakresu ewidencji księgowych, które podatnik jest zobowiązany prowadzić. Zasadniczo ewidencje dzielimy na główne czyli podstawowe i ewidencje dodatkowe często określane mianem pomocniczych. W celu prawidłowego wyboru formy opodatkowania poniżej prezentujemy wszystkie formy opodatkowania, ze szczególnym uwzględnieniem niezbędnych ewidencji. Podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Przy tej formie opodatkowania obowiązującą ewidencją jest podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz księgi rachunkowe. Podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 z późniejszymi zmianami. Z chwilą, gdy podatnik osiągnie w roku podatkowym przychód w kwocie 1 200 000 euro, zobowiązany jest od następnego okresu rozliczeniowego zmienić ewidencję na księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami. Aby ustalić dochód do opodatkowania od przychodu z działalności gospodarczej, należy odjąć koszty jego uzyskania. Ustalony na podstawie w/w ewidencji dochód możemy opodatkować wg obowiązującej skali progresywnej 18% i 32% lub skorzystać ze stawki liniowej 19% liczonej od całego dochodu. W celu skorzystania ze stawki 19% należy złożyć do Urzędu Skarbowego oświad-

czenie o wyborze opodatkowania według jednolitej stawki 19% zwanej liniową. Niezłożenie takiego oświadczenia zobowiązuje do rozliczeń wg skali progresywnej. Przy dokonywaniu wyboru formy opodatkowania bardzo istotną sprawą jest znajomość wskaźników ekonomicznych dotyczących funkcjonowania firmy, aby podejmowane decyzje wynikały z prawidłowych wyliczeń ewidencyjnych czy biznes planów. W kolejnych opracowaniach omówimy szczegółowo każdą z form ewidencji w taki sposób, aby dla każdego niezbędne ewidencje były jasne, czytelne i przyjazne. Kolejna zasada opodatkowania działalności to zryczałtowane formy opodatkowania, które stosują pewne ułatwienia ewidencyjne, ale w rozliczeniach podatkowych nie dają możliwości pomniejszenia przychodów o żadne koszty jego uzyskania. Do tej grupy zaliczany jest: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych reguluje ustawa o ryczałcie z dnia 20 listopada 1998 z późniejszymi zmianami. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie każdy ma prawo do ryczałtu, nie każdy rodzaj działalności może korzystać ze zryczałtowanych form rozliczeniowych. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności, np.: – 20% – wolne zawody – lekarze, prawnicy, księgowi, nauczyciele, – 17% – świadczenie usług niematerialnych – wynajem samochodów, pośrednictwo hurtowe, – 8,5% – od przychodów z działalności usługowej, – 5,5% – z działalności wytwórczej i budowlanej, 13


PORADY

– 3% – od działalności handlowej i gastronomicznej z wyjątkiem sprzedaży napojów z zawartością powyżej 1,5% alkoholu. Przy wyborze ryczałtowej formy opodatkowania obowiązkowa jest ewidencja przychodów. Karta podatkowa jest aktualnie najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej w systemie podatkowym. Stosowanie karty podatkowej reguluje Ustawa o PDOF z dnia 26 lipca 1991 z późniejszymi zmianami. Mogą rozliczać się w tej formie podatkowej tylko osoby fizyczne – zarówno prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie, jak i w formie spółki cywilnej osób fizycznych. Jednak nie każdy indywidualny przedsiębiorca może płacić w taki sposób podatek. Wprawdzie karta podatkowa nie nakłada obowiązku prowadzenia ewidencji, jednak nakłada na podatnika inne obowiązki dokumentacyjne, formalne, rozliczeniowe i informacyjne, wymagające szczegółowych danych, które uzyskuje się w drodze ewidencji dodatkowych – np. ewidencja pracowników. Karta podatkowa jest przeznaczona dla

podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej – wykaz obowiązujących stawek podatkowych na dany rok określa Minister Finansów w okresie do 30 listopada na rok następny. Wzrost stawek uzależniony jest od wskaźnika inflacji. Aby rozliczać się w formie karty podatkowej, muszą być spełnione następujące warunki: prowadzący działalność gospodarczą nie może korzystać z usług innych firm z wyjątkiem firm specjalistycznych, nie może zatrudniać osób na umowę zlecenia i umowy o dzieło, może tylko zatrudniać pracowników na umowę o pracę. Dla zatrudnionych pracowników obowiązują limity w zależności od rodzaju działalności. Współmałżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie, dozwolone jest, aby współmałżonek był osobą współpracującą. Wyboru formy opodatkowania dokonać można do 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia złożenia wniosku CEIDG w przypadku rozpoczęcia działalności. Jeżeli wyboru formy opodatkowania nie dokonano we wniosku CEIDG, wyboru karty należy dokonać przed rozpoczęciem działalności, a w pozostałych przypadkach do dnia uzyskania pierwszego

przychodu. O wyborze podatku liniowego, ryczałtu i karty podatkowej obowiązuje pisemne powiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Mirosława Pilarczyk Autorka ma wieloletnie doświadczenie teoretyczne jak i praktyczne w dziedzinie rachunkowości. Dewiza zawodowa brzmi „Nic co księgowe nie jest mi obce”. Takie nastawienie umożliwia podejmowanie różnych wyzwań w celu rozwiązywania trudnych problemów ekonomiczno-księgowych. Obsługiwała i audytowała podmioty z trzech sektorów gospodarczych np. gminy, starostwa, firmy produkcyjne, budowlane, handlowe, motoryzacyjne, transportowe rolnicze, fundacje, stowarzyszenia.

Autorka zaprasza do wymiany doświadczeń: Mirosława Pilarczyk biegły rewident – podmiot 1625 mirka.pilarczyk@neostrada.pl

PARTNER NUMERU

WSNHiD

– uczelnia współpracująca z pracodawcami Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Polsce. Oferta kształcenia dotyczy nie tylko studiów licencjackich, magisterskich czy podyplomowych, ale także różnego rodzaju szkoleń i warsztatów. Zainteresowanym firmom uczelnia proponuje indywidualną ofertę studiów i szkoleń, czyli tzw. „studia na zamówienie”, wychodząc w ten sposób naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska lokalnego. Od 2012 roku Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa jest partnerem Wielkopolskiego Związku 14

Pracodawców Prywatnych. Ukierunkowanie uczelni na praktyczny aspekt kształcenia pozwoliło na zaproszenie do współpracy specjalistów w określonych dziedzinach: przedsiębiorców, trenerów, doświadczonych praktyków. To od nich studenci uczą się, jak funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, urzędy i organizacje. Praktycy prezentują także naszym studentom rozwiązania realnych problemów innowacyjnych firm i korporacji oraz nadzorują projekty skupione na rzeczywistych przykładach. Najbardziej ambitni studenci będą mogli spróbować swoich sił w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy

WSNHiD, który zostanie utworzony do końca 2012 roku. System praktycznego kształcenia realizowany w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa daje wyjątkową korzyść nie tylko studentom, ale także pracodawcom. Otrzymują oni unikalną możliwość nawiązania kontaktów ze studentami już od samego początku studiów. Pozwala to pracodawcom na rozwijanie tych umiejętności i kompetencji studentów, które są wysoce pożądane na współczesnym rynku pracy. FIRMA W WIELKOPOLSCE Numer 3 (3)


Zapraszamy do

ZESPOŁU INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII

Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

OFERUJEMY LABORATORIA O WYSOKIM STANDARDZIE i łącznej powierzchni 4500m2, głównie dla firm o profilu chemicznym, biotechnologicznym i informatycznym KORZYŚCI DLA NASZYCH LOKATORÓW • Wynajem po preferencyjnych stawkach (od 30 zł za m2) • Pomieszczenia wyposażone w meble i instalacje (gazy techniczne, dygestoria, klimatyzacja, system inteligentnego budynku, zbiornik ciekłego azotu, system wody oczyszczonej) • Dedykowany firmom sprzęt i aparatura badawcza • Hala technologiczna • Biura i magazyny • Serwerownia • Wsparcie kapitałowe na działalność firmy do 600 tys. zł • Doradztwo prawne, patentowe, finansowe, księgowe, marketingowe i technologiczne • Usługi analiz chemicznych, mikrobiologicznych i środowiskowych

www.ziwt.pl

FIRMA W WIELKOPOLSCE Numer 3 (3)

UDOGODNIENIA • Recepcja • Sale konferencyjne • Usługi okołobiznesowe • Przedszkole • Bufet • Punkty ksero • Parkingi

Kontakt: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, Poznań, tel. 61 827 97 63 inkubatory@ppnt.poznan.pl, www.ppnt.poznan.pl

15


KALENDARZE

2013

61 8580 530 Realizujemy różnorodne zamówienia Klientów: - kalendarze (trójdzielne, jednodzielne, ścienne, biurkowe, listkowe), - katalogi, - etykiety, - ulotki, - plakaty, - naklejki, - standy, - display’e, - zawieszki reklamowe, - stojaki tekturowe, - uszlachetnianie druków (lakier UV, foliowanie).

Zachęcamy do skorzystania z naszej najnowszej oferty, która obejmuje wykonanie kalendarzy trójdzielnych, planszowych, biurkowych i podkładowych. Przygotowaliśmy dla Państwa wzory produkowanych przez nas kalendarzy trójdzielnych. Wzory można zamówić pod adresem: biuro@maciaszczyk.com.pl kalendarz trójdzielny

druk cyfrowy

61 8580 540 Przy wykorzystaniu druku cyfrowego wykonujemy: - niskonakładowe materiały reklamowe: broszury, foldery, oferty, cenniki, menu (kolorowe i czarno-białe) - mailingi, - kolorowe gazetki kierowane do wąskiej grupy odbiorców (zakładowe, szkolne itp.), - książki, - zaproszenia i wizytówki, - kalendarze, dyplomy, - makiety folderów, - dokumenty personalizowane, - instrukcje obsługi.

3

3

3

introligatornia -

oprawa zeszytowa, bindowanie, oprawa miękka i twarda, cięcie, falcowanie, bigowanie, wykrawanie.

Drukarnia Maciaszczyk, ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań tel. 61 8580 530, 8580 540, biuro@maciaszczyk.com.pl www.drukarnia.maciaszczyk.com.pl dołącz do nas na Facebooku: www.facebook.com/DrukarniaMaciaszczyk

Drukarnia Maciaszczyk ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań tel. 61 8580 530, fax 61 8529 546 biuro@maciszczyk.com.pl www.facebook.com/DrukarniaMaciaszczyk

Druk offsetowy Usługi Introligatorskie Druk cyfrowy

kalendarz biurkowy

Firma w Wielkopolsce  

BEZPŁATNY MAGAZYN GOSPODARCZY, Wrzesień-Październik 2012, Numer 3 (3)

Firma w Wielkopolsce  

BEZPŁATNY MAGAZYN GOSPODARCZY, Wrzesień-Październik 2012, Numer 3 (3)

Advertisement