__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

CZAS na LODY

#TwojaLodziarnia


Lody rzemieślnicze

Bazy do lodów worek 2,5 kg

worek 1 kg

10937 nevepann belpanna 100 c/f

delipasty owocowe

10598 nevepann belpanna 50 c/f

8021

TRUskawka

4288

malIna

4287

kIwI

4292

Jagoda

4223

nevefRUTTa

4505

baza czekoladowa gRan fondenTe

4230

baza do soRbeTów cyTRynowa (lemon/l)

puszka 1,5 kg

15245 czaRna poRzeczka

Bazy gotowe simplÉ

delipasty KlasyczNe

puszka 1,4 kg

puszka 1,5 kg

4304

wanIlIa sUpeR

wiadro 3,5 kg

4269

oRzech laskowy cRemosa eXpoRT

wiadro 3,6 kg

4262

pIsTacJa 100%

wiadro 3,8 kg

4240

oRzech zIemny

wiadro 4,1 kg

4266

czekolada

22849 czaRna wanIlIa 22847 aloes

puszka 1,5 kg

13667 mango 24232 awokado 8905

aRbUz

dodatKi smaKowe worek 1 kg

4490

do lodów JogURTowych yog 30 z wIT. e

4497

mascaRpone 40

4507

pamaTIs (mascaRpone) 21

Oferta 20

*Wybrany asortyment produktów Fabbri. Pełna oferta dostępna w katalogu Fabbri 2021.

str. 2


polewy KlasyczNe do maRmURKowaNia wiadro 4,2 kg

4432

oRzech zIemny

wiadro 24236 snackolosI bom bon 4 kg wiadro 4,5 kg

4428

kaRmelIzowana fIga

polewy owocowe do maRmURKowaNia 4424 maRakUJa wiadro 21019 ŚLIWKA 4,5 kg 4426 amaRena eXpoRT

polewy NUtty do maRmURKowaNia wiadro 4,2 kg

4467

nUTTy oRzechowa (nUTella)

wiadro NUTTY BIAŁA CZEKOLADA 10565 3,6 kg Z RYŻEM PREPAROWANYM puszka 10567 nUTTy cIasTeczko neRo 1 kg

Sosy do lodów

sosy do lodów

polewy toppiNg 4446 butelka 950 g

czekolada

10563 SŁONY MAŚLANY KARMEL

butelka 1 kg

4411

adwokaT

4415

kaRmel

4416

malIna

4418

ToffI

4419

TRUskawka WIŚNIA

4447

zabaJone

4420

4445

TROPIKALNY BŁęKIT

14142 czekolada

4459

amaRena

Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego.

str. 3


Dodatki do produkcji lodów

OWOCE MROŻONE 4681

ANANAS KAWAŁKI

22361 banan plasTRy

karton 10 kg

4692

BORóWKA AMERYKAńSKA

4682

bRzoskwInIa kosTka

4721

jABŁKO KOSTKA

4711

Jagoda kl. I

12696 malIna gRys 4714

malIna kl. eksTRa

9466

mango kosTka

4695

poRzeczka czaRna

4697

poRzeczka czeRwona

10756 TRUskawka eksTRa

karton 1 kg

24743 PUREE jABŁKOWE 100% opak. 1 kg

pURee bRzoskwInIowe 24744 100% 24745 pURe bananowe 100% 24746 pURe z mango 100%

puszka 3,1 kg

str. 4

24045

pURee ananas bez cukru

24046

pURee banan

24037

pURee beRgamoTka bez cukru

24042

pURee czaRna poRzeczka

24040

pURee czeRwona poRzeczka

24034

PUREE CZARNA WIŚNIA bez cukru

24044

pURee fIga bez cukru

24043

pURee gRUszka

24039

pURee ImbIR

24194

pURee kalamansI bez cukru

24033

pURee kokos

24030

pURee lImonka bez cukru

24029

pURee malIna bez cukru

24032

pURee mandaRynka bez cukru

24036

pURee mango bez cukru

24031

pURee maRakUJa bez cukru

24041

pURee papaJa

24035

pURee RokITnIk bez cukru

24867

pURee TRUskawka bez cukru

24038

PUREE ZIELONE jABŁUSZKO

pURee mango 25141 alphonso pasTeRyzowane

Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego.


śMiEtaNka karton 1l

5387

ŚMIETANKA KUChMISTRZA UhT 34%

butelka 1l

23453 ŚMIETANKA UhT 30%

karton 5l

14130 ŚMIETANKA UhT 33%

mleKo karton 5l

5207

karton 10 l

19628 mleko UhT 3,2%

worek 25 kg

5249

mleko w pRoszkU do LODóW ODTŁUSZCZONE

worek 5 kg

6443

deksTRoza

worek 25 kg

6442

deksTRoza

wiadro 11 kg

5232

JogURT naTURalny

wiadro 3 kg

24176 mascaRpone

wiadro 5 kg

19177 mascaRpone

bidon 5l

18745

mleko UhT 3,2%

dodatKi

sok naTURalny z cyTRyny sycylIJskIeJ

Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego.

str. 5


Dekoracje i dodatki posypKi wiadro 300 g

2251 BEZY BIAŁE MINI MERINgUES 8476

bez koloRowe mInI meRIngUes mIX

posypKi czeKoladowe opak. 4 kg

opak. 2,5 kg opak. 4 kg

opak. 2,5 kg

posypKi 11372 posypka cRIspeaRls RUby opak. 0,8 kg

11374 posypka cRIspeaRls cIemna 11375 posypka cRIspeaRls mleczna 12762 posypka cRIspeaRls kaRmelowa

opak. 0,65 kg

23569

CUKIER STRZELAjĄCY mleczna czekolada

23656

CUKIER STRZELAjĄCY w cIemneJ czekoladzIe

opak. 4 kg

opak. 2,5 kg opak. 4 kg

opak. 2,5 kg opak. 4 kg

2876

posypka mIeszana

2874

posypka TRUskawkowa

2875

posypka TRUskawkowa

2877

posypka kaRmelowa

2878

posypka kaRmelowa

2872

posypka deseRowa

2873

posypka deseRowa

2869

POSYPKA BIAŁA

2870

POSYPKA BIAŁA

12619

MACZEK POMARAńCZOWY

12620

MACZEK ŻóŁTY

12617

MACZEK RóŻOWY

12618

maczek nIebIeskI

14821

maczek zIelony

15256

maczek czeRwony

1640

maczek koloRowy

1644

PAŁECZKI KOLOROWE

1650

PAŁECZKI KAKAOWE

posypKi

posypKi karton 4,8 kg 14001 posypka do lodów lIon mIX (12x400 g)

karton 6,4 kg 14002 posypka do lodów kIT kaT mIX (16x400 g)

str. 6

opak. 1 kg

Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego.


wafle karton 200 szt.

karton 360 szt.

karton 200 szt.

karton 1000 szt.

4557

seRce waflowe

18682 WAfLE MIŚ 8090

RURka dekoRacyJna

8381

KóŁKA WAfLOWE SŁODKIE

wióRKi opak. 25 kg opak. 5 kg

opak. 1 kg

opak. 25 kg opak. 5 kg

21709 wIóRkI kokosowe medIUm 7644

wIóRkI kokosowe medIUm

7639

wIóRkI kokosowe medIUm

Wysoki tłuszcz Bez so2 Kraj pochodzenia: Indonezja

21708 wIóRkI kokosowe fIne 7640

wIóRkI kokosowe fIne 7590, 7596, 7650 Grubość 0,7-0,9 mm Kraj pochodzenia: Hiszpania

MiGDaŁY opak. 10 kg

7590

MIgDAŁY PŁATKI

7596

MIgDAŁY PŁATKI

opak. 1 kg

7650

MIgDAŁY PŁATKI

opak. 1 kg

23535

opak. 12,5 kg

MIgDAŁY BLANSZOWANE SUROWE CAŁE

7599

MIgDAŁY SŁUPKI

7607

MIgDAŁY MĄCZKA

opak. 5 kg

opak. 10 kg

orzech blanszowany Prażony

oRzecH lasKowy opak. 1 kg

opak. 1 kg

opak. 1 kg

opak. 5 kg

14645

oRzech laskowy

18835

oRzech laskowy BLANSZOWANY PRAŻONY

21194

oRzech laskowy pIemonTe

21269

oRzech laskowy pIemonTe orzech surowy, ze skórką

Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego.

Wyjątkowy smak Blanszowany, prażony Kraj pochodzenia: Włochy

str. 7


oRzecH aRacHidowy opak. 1 kg opak. 12,5 kg

opak. 10 kg

8757

oRzech aRachIdowy kRoJony w kaRmelU

23302

oRzech aRachIdowy SOLONY POŁóWKI

7582

oRzech aRachIdowy PŁATKI

7589

oRzech aRachIdowy PRAŻONY POŁóWKI

7603

oRzech aRachIdowy RozdRobnIony 1-3

7588

oRzech aRachIdowy RozdRobnIony 2-4

oRzecH NeRKowca opak. 1,03 kg opak. 1 kg

21534 oRzech neRkowca 25075

oRzech neRkowca PRAŻONY

oRzecH pistacjowy opak. 1 kg

opak. 1 kg

23064

oRzech pIsTacJowy ŁUSZCZONY

oRzech pIsTacJowy PRAŻONY ROZDROBNIONY 2-4

ORZECH WŁOski opak. 10 kg opak. 1 kg

7617

ORZECh WŁOSKI

8168

ORZECh WŁOSKI

Drobna Grade AAA Bez so2 Kraj pochodzenia: Iran

RodzyNKi opak. 10 kg

7652

21833

RODZYNKA IRAńSKA SUŁTANKA AAA

7622

Rodzynka Jasna malayeR a

7638

RODZYNKA SUŁTANKA

9441

ŻURAWINA SUSZONA CIęTA

Grade A Kraj pochodzenia: Indie

sUsze opak. 12,5 kg opak. 1 kg

opak. 10 kg

opak. 15 kg

opak. 12,5 kg opak. 1 kg

opak. 10 kg

opak. 10 kg opak. 1 kg

str. 8

14603 ŻURAWINA SUSZONA CIęTA 7694

dakTyle sUszone

13126 fIgI sUszone 7683

moRela sUszona

7682

moRela sUszona

10858 ŚLIWKA SUSZONA AShLOCK 7688

ŚLIWKA SUSZONA ELLIOTT

7692

ŚLIWKA SUSZONA KALIfORNIjSKA Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego.


owoce w pUszce puszka 3,05 kg

5862

ANANAS KAWAŁKI W SYROPIE

7859

ANANAS KAWAŁKI W SYROPIE

5840

ananas plasTRy w syRopIe

puszka 580 g

5861

ananas plasTRy w syRopIe

puszka 4,2 kg

22485

puszka 4,2 kg

bRzoskwInIa kosTka RegUlaRna w syRopIe

20898

BRZOSKWINIA POŁóWKI W SYROPIE

20897

BRZOSKWINIA POŁóWKI W SYROPIE

20668

BRZOSKWINIA POŁóWKI W SYROPIE

5872

BRZOSKWINIA POŁóWKI W SYROPIE

5876

BRZOSKWINIA POŁóWKI W SYROPIE

5877

BRZOSKWINIA POŁóWKI W SYROPIE

23452

gRUSZKA POŁóWKI W SYROPIE

22466

mandaRynka w lekkIm syRopIe

24012

mandaRynka w lekkIm syRopIe

5850

kokTaJl owoców TRopIkalnych

5854

MORELA POŁóWKI W SYROPIE

puszka 580 g

puszka 3,05 kg

puszka 2,6 kg puszka 820 g puszka 4,2 kg puszka 2,6 kg puszka 850 g puszka 3 kg

puszka 2,65 kg puszka 850 g puszka 3,1 kg puszka 2,5 kg

czeKolady 11331 worek 2,5 kg

czekolada cIemna callebaUT selecT 54,5% - 811-e4-U71

11256

CZEKOLADA BIAŁA callebaUT selecT 25,9% - cw2-e4-U71

11332

czekolada mleczna callebaUT selecT 33,6% - 823-e4-U71

Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego.

str. 9


Lody włoskie i świderki MASY DO LODÓW - KONCENTRATY 10661

SUPERSOFT CZEKOLADOWY

worek 2,5 kg

10660

SUPERSOFT ŚMIETANKOWY

9724

JOGO-FROZ MIESZANKA DO PRODUKCJI MROŻONEGO JOGURTU

worek 2,5 kg

4396

LODY CZEKOLADOWE COMELLE

4395

LODY WANILIOWE COMELLE

MASY DO LODÓW - PŁYNNE karton 1l

karton 5l

MASA LODOWA PŁYNNA DO LODÓW TAJSKICH ŚMIETANKOWA UHT

19130 19175

MASA LODOWA PŁYNNA DO ŚWIDERKÓW O SMAKU CZEKOLADOWYM WAIKIKI UHT

19173

MASA LODOWA PŁYNNA DO ŚWIDERKÓW O SMAKU ŚMIETANKOWYM WAIKIKI UHT

21586

MASA LODOWA PŁYNNA O SMAKU CZEKOLADOWYM ACAPULCO UHT

21585

MASA LODOWA PŁYNNA O SMAKU ŚMIETANKOWYM ACAPULCO UHT

Pompa perystaltyczna; prostota użytkowania i możliwość serwowania sorbetów z małymi pestkami owocowymi (truskawki, maliny, kiwi). Chłodzona lodówka łatwa w utrzymaniu czystości. Procedura szybkiego mycia – maszyna informuje kiedy należy ją umyć.

Pojemność: 12 l + 12 l Zasilanie: 400 V/50 Hz/3 fazy Moc: 5 kW.

Układ sterujący, niezależny dla każdej strony maszyny. 2 smaki + miks. Bardzo wysoka wydajność oraz ciągłość pracy.

11022

str. 10

MASZYNA DO PRODUKCJI LODÓW WŁOSKICH 603 BIB

Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego.


Wafle TIVOLI

karton 352 szt.

10459

COPENHAGEN

karton 252 szt.

18679

JUMBO

18679

18677

10459

karton 276 szt.

18677

WAFLE WYSOKOCUKROWE BEZ RANTU

4551

ROŻEK TULIP L

karton 390 szt.

9884

POLSKI TULIPAN

karton 135 szt.

4564

KUBEK WAFER CUPS

karton 400 szt.

4535

KUBEK ATLAS

4535

karton 500 szt.

4564

GIGANTE

9884

4561

4551

karton 650 szt.

4561

WAFLE WYTŁACZANE

ROŻEK ARIELLE

karton 350 szt.

18674

ROŻEK CASABLANCA

karton 228 szt.

18681

ROŻEK PHILADELPHIA

18681

18672

18674

karton 432 szt.

18672

WAFLE WYSOKOCUKROWE Z RANTEM

karton 140 szt.

23290

STOŻEK SYCYLIA TĘCZOWA

karton 882 szt.

23289

STOŻEK RÓŻOWA PANTERA

10933

TIVOLI GLUTEN - FREE

karton

2x34 szt.

10933

ROŻEK ARIELLE BLACK

23289

21400

23290

karton 432 szt.

21400

WAFLE SPECJALNE

ROŻEK LAURA-BIO

karton 252 szt.

25413

ROŻEK DANEMARK-BIO

karton 240 szt.

25414

MISECZKA GRETA-BIO

25414

25415

25413

karton 500 szt.

25415

WAFLE BIO

Produkty BIO są certyfikowane, a ich surowce pochodzą wyłącznie z upraw ekologicznych. Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego.

str. 11


Opakowania POJEMNIKI IZOTERMICZNE BRĄZOWE BIO 25313 poj. ok. 350 g / 440 ml opak. 50 szt.

25314 poj. ok. 500 g / 630 ml 25315 poj. ok. 750 g / 940 ml 25316 poj. ok. 1000 g / 1250 ml

KUBKI PAPIEROWE DO LODÓW BRĄZOWE opak. 250 szt.

25325 poj. 93 ml 25326 poj. 160 ml

KUBKI PAPIEROWE KUBKI PAPIEROWE DO LODÓW BIO ECUP

opak. 50 szt.

25295 LOVE NATURE poj. 300 ml 25293 LOVE NATURE poj. 250 ml 25294 KRAFT poj. 250 ml

25327

poj. 93 ml

25328

poj. 107 ml

25330

poj. 132 ml

opak. 200 szt.

25329

poj. 160 ml

25331

poj. 188 ml

opak. 160 szt.

25332

poj. 245 ml

POKRYWKI DO KUBKÓW

25333

poj. 280 ml

opak. 50 szt.

opak. 250 szt.

24079

WIECZKO Z MASY PAPIEROWEJ śr. 8 cm

SZTUĆCE DREWNIANE EKO opak. 100 szt.

14947 WIDELEC 16x2,6 cm 14946 NÓŻ 16,5x2,2 cm 14948 ŁYŻKA 16,5x3,6 cm

opak. 14949 ŁYŻECZKA 11x2,3 cm 1000 szt.

ŁOPATKI DO LODÓW I DESERÓW opak. 250 szt.

23183

DREWNIANA PAKOWANA POJEDYNCZO 83 mm

opak. ŁOPATKA 25453 1800 szt. BIO 80 mm

str. 12

Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego.


KUBKI PAPIEROWE DO LODÓW opak. 25 szt.

KUBKI PAPIEROWE BIAŁE I POKRYWKI DO KUBKÓW opak. 200 szt.

24699

KUBEK poj. 550 ml

opak. 600 szt.

POKRYWKA 24700 DO KUBKA poj. 550 ml

22058

MIX 8 WZORÓW poj. 245 ml

ŁOPATKI DO LODÓW I DESERÓW opak. 660 szt.

6881

i mix kolorów, 9.5 cm

FLUORESCENCYJNE

POJEMNIKI IZOTERMICZNE BIAŁE 15003 poj. ok. 450 g / 550 ml opak. 50 szt.

12714 poj. ok. 500 g / 650 ml 3245

poj. ok. 750 g / 950 ml

3246

poj. ok. 1000 g / 1300 ml

POJEMNIKI NA LODY NA WYNOS KOSTKA opak. 100 szt.

21472 BIAŁY poj. 550 ml 21474 CZARNY poj. 550 ml

Łącznik

Wieczko

Baza

POJEMNIKI NA LODY NA WYNOS BAZA + WIECZKO 21470 DWUSMAK BAZA + WIECZKO – NIEBIESKI poj. 660 ml opak. 50 szt.

21476 DWUSMAK BAZA + WIECZKO – ORZECH poj. 660 ml 21473 MONOSMAK BAZA + WIECZKO – BIAŁY poj. 660 ml 21471 DWUSMAK ŁĄCZNIK – ZIELONY poj. 660 ml 21475 MONOSMAK ŁĄCZNIK – ORZECH poj. 660 ml

Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego.

str. 13


Sprzęt produkcyjny Mikronizer pozwala na rozdrobnienie nawet największych cząstek owoców, warzyw, orzechów lub innych składników lodów i deserów.

Posiada trzy wymienne końcówki z funkcjami: blendera, mikronizera oraz urządzenia do tworzenia pulp.

Wymiary: 43x50x76-115H cm, Waga: 55 kg, Ilość produktu na cykl pracy: 3-15 l, Ilość obrotów: 5000-11000/minutę, Moc: 0,75 kW Zasilanie: 230 V. Zapewnia odpowiednio dużą wysokość obrotów, przeprowadzając proces mikronizacji cząsteczek, co pozwala na uzyskanie lepiej napowietrzonych i doskonale kremowych lodów.

14481

Mikronizer Turbo Piccolo

Spasteryzowana mieszanka w formie płynnej, lana do cylindra, jest w nim chłodzona i jednocześnie mieszana do momentu, w którym otrzymamy lody o perfekcyjnym smaku i kremowej konsystencji. Za pomocą ergonomicznie umiejscowionego spustu można przenieść lody wprost do kuwety. Wydajność kg/cykl: 2-6,5, Wydajność l/cykl: 3-9, Wydajność kg/h: 12-39, Wydajność l/h: 18-54, Średnie zużycie wody: 13 l/cykl, Wymiary: 52x86x133,8 cm, Waga: 230 netto, Zasilanie: 400 V, Moc: 3,7 kW.

12253

Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED.

Modele wentylowane z regulacją wilgotności. Zapewnia maksymalną wydajność w przetwarzaniu produktów, możliwość regulacji prędkości, wysokości oraz pełną 360 stopniową regulację obrotu urządzenia.

23028

Ergonomiczny design.

Poprawiona efektywność energetyczna.

Szafa mroźnicza ac20 GV do Przechowywania lodów

Podczas pasteryzacji mieszanka ma pełny kontakt z powierzchnią grzewczą/chłodzącą. Dzięki temu mieszkanka utrzymuje stałą temperaturę.

Pozwalają na produkcję tylko takiej ilości jakiej trzeba, bez żadnych strat.

Pasteryzator to urządzenie wyjątkowo istotne w produkcji lodów. Pasteryzacja to proces polegający na ogrzewaniu płynnej mieszanki, a następnie jak najszybszym jej schłodzeniu. Czas trwania takiego procesu może trwać nawet 1,5 godziny. Po zakończeniu pasteryzacji urządzenie przechowuje mieszankę w niskiej temperaturze.

Frezer do lodów snowy 7M

Wymiary: 163,5x106x129,2 cm, Waga: 340kg, Moc: 1,72 kW, Zasilanie: 400V, Czynnik chłodniczy: R404A

Podświetlenie LED.

Urządzenie pozwala na przechowywanie lodów w temperaturze -18/-20 ˚C. Użytkownik kontroluje te parametry za pomocą cyfrowego panela sterowania.

7330

PasTeryzaTor do lodów sweeTy 60 Quick

Wymiary: 35x95x103 cm, Waga: 186 kg, Pojemność zbiornika: 20-60 l, Moc: 8 kW, Zasilanie: 400 V

Wymiary: 80x90x70 cm, Waga: 106 kg, Pojemność zbiornika: 5 x GN 1/1, Moc: 1,57 kW, Zasilanie: 230 V, Zakres temperatur: +3/-18 °C, Czynnik chłodniczy: 1100 g- R404A. Posiada nowoczesny, intuicyjny, dotykowy panel sterowania. Wyposażony w dużą liczbę funkcji. Zamrażarki szokowe Tecnomac zostały zaprojektowane z myślą o poprawie jakości i organizacji pracy w produkcji żywności.

Wentylowana witryna firmy CLABO to urządzenie pozwalające na maksymalną ekspozycję produktów w reprezentatywnej oraz w pełni funkcjonalnej witrynie.

10731

str. 14

wiTryna do lodów Gemma J G9 12 Smaków

Została przeszklona z trzech stron, wewnętrzne oświetlenie LED idealnie eksponuje prezentowane produkty. Witryna pomieści 18 małych lub 12 dużych kuwet.

Łopatki wentylatora zostały pokryte antykorozyjną żywicą. Duża moc urządzenia, wszechstronność, łatwość w użyciu i niezawodność - to najważniejsze cechy zamrażarek serii Tecnomac.

10452 zamrażarka Szokowa Bk5 Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego.


Wyposażenie punktu sprzedaży

● ●

KUWETY do lodóW

opak. 25 szt.

21424

sTalowa

36x25x8 cm

opak. 20 szt.

21423

sTalowa

36x16,5x12 cm

opak. 162 szt.

10805

PlaStikowa BiaŁa

17,1x16,2x12,5 cm, poj. 2,3 l

opak. 84 szt.

10806

PlaStikowa BiaŁa

34,5x16,2x11,7 cm, poj. 5 l

opak. 81 szt.

10807

PlasTikowa srebrna

34,5x16,2x12,2 cm, poj. 5 l

GAŁKOWNICE DO LODÓW 1 szt. 6806

ok. 23 g

1 szt. 6807

ok. 17 g

1 szt. 6810

z nieBieSką rączką ok. 17 g

1 szt. 6809

z nieBieSką rączką ok. 19 g

1 szt. 6808

z nieBieSką rączką ok. 23 g

poKrYWKi na KUWETY do lodóW opak. 100 szt.

21425

PoliwęGlanowa

36x16,5 cm

opak. 25 szt.

21408

PoliwęGlanowa

36x25 cm

opak. 10 szt.

21426

na lody PozeTTi sTalowy

śr. 20 cm, h: 25 cm

● 10 szt. opak.

21422

na lody antyrotacyJny

śr. 20 cm, h: 25 cm

21411

termoizolacyJny na 6 PoJemników Stalowych Pozetti

21409

PoliwęGlanowe na PoJemniki Stalowe Pozetti

● ●

pojEmniKi

1 szt. ●

WiEczKa opak. 50 szt.

śr. 20 cm

● ●

Markiza dueTTo, 6 m x 6 m, 23278 DUETTO CLASSIC jest markizą mobilną, wolnostojącą, pozwalającą na większe możliwości jej wykorzystania i zagospodarowania przestrzeni zewnętrznej w branży gastronomicznej, hotelowej i restauracyjnej. Jest alternatywą dla tradycyjnych parasoli, cechuje się jednak większą wytrzymałością i odpornością, na co wpływ ma przede wszystkim jej stabilna konstrukcja.

Parasol TelescoPic, 3,5 m x 3,5 m, 23281

Idealne rozwiązanie dla ogródków restauracyjnych i kawiarni. Zalety parasola to: wygodny i intuicyjny system otwierania za pomocą rączki, system teleskopowy unoszący czaszę parasola podczas zamykania, wentyl umożliwiający cyrkulację powietrza.

Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego. Savpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Centrala

● Oddział Kraków

Oddział Wałbrzych

Oddział Poznań

str. 15 Oddział Rzeszów

Oddział Grudziądz

Oddział Gdańsk

Oddział Warszawa


Strefa gofra karton 100 szt.

4556

waFel rurka wŁoSka

worek 10 kg

21850

Mieszanka na Gofry

opak. 100 szt.

Nienagrzewający się uchwyt pokrywy, antypoślizgowe nóżki, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, timer do 5 min.

Zakres regulacji termostatu 50÷300°C.

23060

rożek Brązowy 500 Ml

Wym.: 42 x 22,5 x 27 cm zas. 230 V moc 1500 W. Rączki wykonane są z drewna (doskonale izolują od wysokiej temperatury). Powierzchnie grzewcze pokryte są powłoką nieprzywierającą.

Grzałka górna moc ~ 700 W dolna moc ~ 800 W wymiary płyty roboczej 25 x 25 cm wymiary gofra 10 x 16,5 cm.

Płyty grzewcze wykonane z odlewu aluminium, powlekane teflonem.

Posiada dwa pokrętła: regulację temperatury oraz ustawienie czasu.

gofroWnicE 7375

Gofrownica

podajniKi i SErWETKi

22201

Gofrownica do Gofrów BąBelkowych

opak. 500 szt.

15x15 cm

opak. 17x17 2000 szt. cm 1 szt.

9819

BiaŁe GaStronomiczne

25455 serweTki eco 25454 PodaJnik BamBuSowy

Moc 0,7 kW zasilanie 230 V / 50 Hz /1 faza.

Pojemnośc 5 l.

wiadro 4 kg

23105

caPPucino creaM - kreM o sMaku caPPuccino

23103

Milky hazelnuT 10% creaM - kreM orzechowo – Mleczny

21899

nuTTy creaM - kreM o sMaku orzechowyM

23108

salTed carMello creaM - kreM o sMaku karmelowym z Solą morSką

Waga netto 36 kg, wymiary 49x32x40 cm.

10298

str. 16

Śmietaniarka cream whiPPer creaMy 5

Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego.


OWOCE PRAŻONE

wiadro 12 kg

5638

Porzeczka czarna

8974

wiŚnia

8975

brzoskwinia

8976

Truskawka

8977

ananas

10269

żurawina

25099

Malina

23050

JaGoda

23051

Morela

24558

GruSzka

OWOCE W ŻELu wiadro 5 kg

wiadro 6 kg

wiadro 12 kg

22251

manGo z marakuJą

5929

Malina

5930

wiŚnia

5931

Truskawka

5932

JaGoda

14514

wiŚnia Premium

1330

czerwona Porzeczka

21693

Porzeczka czarna Prażona Premium

WIŚNIE W SYROPIE puszka 3,2 kg

5836

aMarena

puszka 1,25 kg

9683

aMarena

słoik 0,6 kg

10561 aMarena

Strefa kawy / czekolady czEKoladY karton 1 l

669

karton 12 szt. x 30 g

13900

w saszeTkach chococioc

karton 1 l

15143

naPóJ czekoladowy 22% ciemneJ czekolady

opak. 750 g

puszka 1 kg

opak. 25 szt. x 35 g

Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego.

PŁynna do Picia

25448 naPóJ czekoladowy PaSSion 25278

GruBo mielona cieMna w Proszku

25423

GruBo mielona BiaŁa w ProSzku

12544

Gorąca czekolada do rozPuszczenia w Mleku cieMna

12545

Gorąca czekolada do rozPuszczenia w Mleku Mleczna

str. 17


Maszyna do temperowania czekolady o pojemności 5,5 kg. Urządzenie zapewnia stały przepływ czekolady i doskonałe połączenie kryształów. Mocną stroną maszyny do temperowania czekolady stołowej ICB jest technologia ekranu dotykowego, która pozwala na pełną kontrolę nad procesem przetwarzania czekolady.

Szybkość i precyzja to cechy funkcjonalne serii La San Marco INSTANT! Młynek do kawy dozujący (świeżo zmieloną kawę na żądanie) z elektroniczną regulacją dawki.

Model SM 92 INSTANT to młynek dozujący do kawy z płaskimi ostrzami, o cechach funkcjonalnych, które zostały zaprojektowane tak, aby idealnie spełniać różne potrzeby operacyjne. Waga [kg]: 38, Moc [kW]: 3,5.

Konstrukcja i ślimak wykonane są ze stali nierdzewnej, które zapewniają maksymalną wytrzymałość i wydajność. Idealna dla piekarni, lodziarni, hoteli i restauracji. Zasilanie [V] 110/240, Moc [Kw] 1,1, Wymiary [mm] 480x460x660 h.

13875 10853

czekoladziarka

Wewnętrzna pompa silnika napełniania wodą, wskaźnik LED poziomu wody, przycisk Start / Stop dla każdej grupy. Regulacja temperatury wody, regulator temperatury dla każdej pojedynczej grupy z wariatorem przepływu, boczna ochrona powierzchni roboczej, powierzchnie ze stali nierdzewnej odporne na rozmazywanie, dźwignia ręcznego podawania wody, ręczne dźwignie dostarczania pary.

Wykonany ze stali nierdzewnej, napełnianie automatyczne, podświetlenie LED w różnych kolorach.

13865 Model 100 T Touch jest wyposażony w elektronikę najnowszej generacji, która wzmacnia już zwycięski produkt. Pojemnościowa klawiatura dotykowa - jest oparta na innowacyjnej koncepcji i ma spersonalizowany projekt, dostosowany do prostego i natychmiastowego użycia. Podświetlenie w technologii LED gwarantuje atrakcyjną grafikę, łącząc praktyczność użytkowania i estetykę, reprezentując swobodę wypowiedzi w zakresie wzornictwa. Waga [kg]: 55, Moc [kW]: 2,8.

13873

eksPres do kawy 100 Touch sPrinT 10 l, 2 kolby

mŁynek do kawy Sm 92 Smart inStant

eksPres do kawy ToP 85 sPrinT

Możliwość wyboru koloru obudowy, 4 programowalne dozy kawy. Waga [kg]: 54, Moc [kW]: 2,8 (1 faza) 4,2 (3 fazy).

PLUS 5 wyposażony jest w dwa młynki, dwa zbiorniki, zbiornik na produkty (czekolada, mleko w proszku), spieniacz do świeżego mleka (programowalny do wykonania capucciono, latte, latte macchiato).

Możliwość produkowania napojów na bazie kawy, mleka oraz czekolady.

Zasilanie [V] 230 Waga [kg] 43. Opcjonalne wyposażenie: lodówka, podgrzewacz do filiżanek.

W pełni automatyczny ekspress do kawy produkcji włoskiej.

str. 18

10298

auToMaTyczny eksPress do kawy Plus 5

11651

lodówka na Mleko do eksPressu Plus 5

11652

PodGrzewacz do filiżanek do eksPressu Plus 5

Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego.


KaWa worek 1 kg

15327

selecT

worek 1 kg

15326

royal

worek 1 kg

15328

brasserie

KaWa 123 SprESSo karton 10 szt. 15325

iTalian sTyle

karton 20 szt. 15320

la Grande reSerVe

karton 20 szt. 15324

risTreTTo

KUBKi do KaWY coffE4YoU dWUWarSTWoWY KarBoWanY

WiEczKa do KUBKa czarnE

14895 PoJ. 250 ml

14934 PoJ. 250 ml

14896 PoJ. 300 ml

opak. 25 szt.

opak. 100 szt.

14897 PoJ. 400 ml

KUBKi do KaWY coffE4YoU opak. 100 szt.

14939 PoJ. 400 ml

14889 PoJ. 100 ml 14891 PoJ. 180 ml 14892 PoJ. 250 ml

opak. 50 szt.

14938 PoJ. 300 ml

14893 PoJ. 300 ml

opak. 100 szt.

15302

mieSzadeŁko drewniane

butelka 1l

23672

Mleko dla barisTów

Strefa lemoniady Zasilanie [V/Hz] 230/50, Wymiary [mm] 555x440x476.

BUTElKa palma do graniTY, SorBETU, ShaKE’óW, SoKóW i drinKóW

Łatwy w użyciu i czyszczeniu.

opak. 156 szt.

9801

PoJ. 350 ml

opak. 140 szt.

9802

PoJ. 500 ml

Idealny do włoskiego granitu, mrożonej kawy / herbaty, mrożonych margarity, sorbetów, mrożonego jogurtu, sangrii, lemoniady i wielu innych.

SYropY miXYBar 9825 waniliowy

10960

Granitor BiGBizz2 2x6 l, kolor czarny

butelka 1l

Katalog zawiera wybrany asortyment. O pełną ofertę zapytaj Przedstawiciela Handlowego.

4091 kokosowy 4097 Truskawkowy 4107 karMelowy

str. 19


Strefa lemoniady worek 300 g

21930

butelka 1,3 kg

koncentrat w Płynie do 21919 Przygotowywania koktajli sweet and sour

worek 1 kg

opak. 1 kg

worek 750 g

24739

koncentrat lemoniady imbir-cytryna-miód

24740

koncentrat lemoniady cytrynowo-Pomarańczowej

24741

koncentrat lemoniady mango–cytryna

24742

koncentrat lemoniady rabarbarowo-cytrynowej

25087

koncentrat lemoniady malina-cytryna-mięta

Premix do Przygotowywania koktajli sweet and sour

4215

baza granitina

8979

stabilizator crema fredda coffee 14 y

słomki papierowe 23474 biało-niebieskie Paski 23473 biało-różowe Paski 23469 biało-czarne Paski opak. 100 szt. 23468 wzór Pomarańcze 23471 wzór truskawki 23472 eco kraft

Środki czystości i dezynfekcja opak. 50 szt.

opak. 100 szt.

24673 maseczka

Jednorazowa z certyfikatem

24670 rękawiczki foliowe

opak. 2 rolki

23714 czyściwo białe na rolce

butelka 1l

23974

butelka 0,75 l

23994

Płyn do szybkiej dezynfekcji ze sPryskiwaczem

butelka 1l

24668

Płyn do mycia i dezynfekcji wszelkich Powierzchni

Płyn do szybkiej dezynfekcji rąk z dodatkiem Pielęgnującym skórę

Atest do kontaktu z żywnością

kanister Płyn do Pianowego mycia 23977 25 kg i dezynfekcji różnych Powierzchni kanister Płyn do mycia i dezynfekcji 23978 10 l zmywarek

Dopuszcza się możliwość wystąpienia błędów powstałych w wyniku składu lub wydruku. Zdjęcia produktów zamieszczonych w katalogu mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.

Savpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Centrala 44-100 Gliwice ul. Sowińskiego 7 tel.: + 48 32 400 04 00

Oddział Kraków 30-740 Kraków ul. Półłanki 18 tel.: + 48 12 266 11 65

www.savpol.pl

Oddział Wałbrzych 58-306 Wałbrzych ul. Jachimowicza 10 tel.: + 48 74 660 92 00

Oddział Poznań 62-060 Stęszew k. Poznania ul. Powstańców Wielkopolskich 51 tel.: +48 723 990 059

Oddział Rzeszów 35-213 Rzeszów ul. Inwestycyjna 4 tel.: + 48 17 870 03 00

Oddział Grudziądz 86-300 Grudziądz ul. Magazynowa 3 tel.: + 48 56 643 85 09

Oddział Gdańsk 80-298 Gdańsk ul. Geodetów 15 tel.: + 48 58 305 42 47

Oddział Warszawa 05-082 Stare Babice ul. Okulickiego 5 E tel.: +48 22 835 16 10

Savpol na

Oddział Łódź 92-320 Łódź ul. Niciarniana 50/52 tel.: +48 42 674 26 73

Profile for Przedsiębiorstwo Savpol Sp. z o.o.

#Twoja Lodziarnia - Oferta dla lodziarni. Czas na lody  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded