Page 1

framtidsretta - inkluderande - kvalitetsbevisst - tenestevillig

Annonseinformasjon

OKTOBER 2013


framtidsretta - inkluderande - kvalitetsbevisst - tenestevillig

LEDIGE STILLINGAR For tida har vi følgjande ledige stillingar i Lindås kommune: Undervisningstilling – Læringssenteret Rådgivar/sosiallærar – Ostereidet Ungdomsskule Helsesekretær – Lindås legekontor Miljøterapeut – Avd. for psykisk helse og rus Sjukepleiar – Knarvik sjukeheim Vil du vita meir? -Gå inn på vår heimeside www.lindas.kommune.no.

• svært alvorlig fedme (BMI over 40) • annen alvorlig eller kronisk sjukdom etter individuell vurdering av lege Vaksinering ved legekontor i Lindås kommune: Lindås Legekontor: Ingen faste dager. Ta kontakt med kontoret for avtale eller vaksinering når på time hos legen. Knarvik allmennpraksis: Influensavaksinering helst onsdag og torsdag 1300-1430 Ostereide Legekontor: Influensavaksinering tysdag 22. og tysdag 29. oktober fra kl 1630-1800 Knarvik Legekontor: Influensavaksinering tysdag 22. og tysdag 29.oktober fra kl 15.30-17.30

REIN HAND BARNEHAGE

INFLUENSA SJUKDOM No er snart influensaen her... Viser til folkehelseinstituttets sider om dette, men her kjem eit utdrag derifrå:

Førebygging og tiltak

God hand- og hostehygiene førebygger smitte. For personer i risikogruppene anbefalas i tillegg vaksine. Hvert år får 5 - 15 prosent av befolkninga influensa. Forsking viser at mange er smitta utan å verte sjuk, men dei kan smitte andre. Vaner som førebyggjer influensa: • God hand -og hostehygiene førebygger smitte • Bruk papirlommetørkle foran munn og nase. Det beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene. • Bruk olboge kroken når du må hoste eller nyse og ikkje har papirlommetørkle tilgjengeleg. • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vore ute blant folk. Hand desinfeksjon med alkoholholdige middel er eit alternativ når handvask ikkje er mogleg, (t.d. på reise)

Vaksinering

Vaksinen bør takast i september-november Influensavaksinen bør helst takast i løpet av september-november, og full beskyttelse vert oppnådd etter ein til to veker. Ein anbefaler influensavaksine til: Risikogrupper For nokon kan influensa være farleg. Mest utsette er de som har nådd ein viss alder, har ein kronisk grunnsjukdom eller ein tilstand som gjer at kroppen ikkje tåler influensasjukdom så godt. Om du er blant disse, anbefalas vaksine mot sesonginfluensa. Influensavaksine anbefales spesielt for personer i disse gruppene: • Alle frå fylte 65 år • Bebuar i omsorgsboliger og sjukeheim • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester) Born og vaksne med: • born og vaksne med diabetes mellitus (sukkersjuke) • kronisk luftvegssjukdom • kronisk hjerte- og karsjukdom • kronisk leversvikt • kronisk nyresvikt • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade • nedsett infeksjonsforsvar

I Lindås kommune set vi no i gang eit prosjekt som er utvikla i Bergen kommune. Prosjektet heiter Rein hand og vi har hatt informasjonsmøte med styrarane i fleire barnehagar i Lindås. Prosjektet går ut på å laga eit lokalt prosjekt i kvar barnehage der fokuset er på riktig handvask og når ein skal vaske hendene. Dette er eit verksamt tiltak no før influensasesong, forkjøling og magesjukdom starter opp i barnehagane. Tiltaka ein sette i verk då ein hadde svineinfluensaen med fokus på reine hender verka på totalsjukdom og fråvær i barnehage også blant dei vaksne i befolkninga. 15. oktober er Verdas handvaskedag (sett i gang av Unicef i si tid) Vi tenkjer dette som en oppstartdag her i Lindås for prosjektet og håper at med rundt denne tida kunne få fokus i pressen omkring dette. Vedlegg sertifiserings diplom av Rein hand Barnehage som vert gitt når ein har fulgt dei kriteriane som ligg til grunn for dette. Prosjektet i Lindås kommune er igangsatt av kommunehelsetenesta ved Kommuneoverlege Marit Voltersvik og Miljørette helsevern ved teknisk hygienisk inspektør Grethe Elin Mjelde. Viser til Bergen Kommune for meir bakgrunn: https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/ renhand_bhg (I Lindås kommune ligg premien på kr 1000 for fyrste pris og kr 500 på dei to neste plassane)

TV-AKSJONEN 2013 Me treng bøsseberarar til årets TV-aksjon i Lindås kommune. Meld deg på Frivilligsentralen: tlf. 56375146, epost gro.sundal@lindas.kommune.no eller www.blimed.no INGEN TID Å MISTE !

KULTURPRISEN 2013 Både einskildpersonar, lag/foreiningar og institusjonar har høve til å koma med forslag på aktuelle kandidatar til KULTURPRISEN 2013. Forslag på kandidatar med grunngjeving sendes til Lindås kommune, Eining for kultur og aktivitet, Postmottak, 5914 Isdalstø eller e-post postmottak@lindas.kommune.no innan 18. november 2013.

Lindås Kulturskule har flytta hovudkontoret og all undervisning frå Knarvik senter til Paviljongen, som ligg overfor Lindås Rådhus. Elev KONSERTAR: 21 nov. Jolekonsert i Alversund Kyrkje kl. 19.00 22 nov. Peparkakekonsert og framsyning i Knarvik Senter kl. 15.30 -17.00 Veke 51 Avslutnings konserter og framsyningar OBS!! Elektronisk påmelding 1. nov. blir det elektroniske påmeldingsskjemaet STENGD 6. jan. 2014 opnar eit nytt påmeldingsskjema på heimesida Ved påmelding fram til 1 nov. gjer du slik: A) Gå inn på internett - finn heimesida til Lindås Kommune B) Trykk på knappen ”Kultur og Fritid” C) Klikk på ” Lindås Kulturskule” nede på høgre side. D) Finn skjema, fyll ut og send inn DATO FOR UTMELDING: Utmeldingsfrist for haustsemesteret 1. april OBS! Utmeldingsfrist for vårsemesteret 1. november Ved utmelding etter fristen må ein betale full semesteravgift. Alle utmeldingar SKAL vere skriftleg på e-post. kulturskulen@lindas.kommune.no

Fredag 08.11. Syng med oss og Otto Aksnes ved pianoet kl.12.00 Måndag 11.11. Helsetrim ved Reidun Sæbdal kl.12.00 Onsdag 13.11. Seniortreff og kortklubb kl.12.00 Fredag 15.11 Seniordans ved Audhild Sagosen kl.12.00 Måndag 18.11 Helsetrim ved Reidun Sæbdal kl.12.00 Onsdag 20.11. Strikkekafe og kortklubb kl.12.00 Fredag 22.11. Syng med oss! Med Otto Aksnes kl.12.00 Måndag 25.11. Helsetrim ved Reidun Sæbdal kl.12.00 Onsdag 27.11. Seniortreff og kortklubb kl.12.00 Fredag 29.11. JULEDANS med Trine og Ivan kl.12.00

Senior og aktivitetssenteret Ostereidet

Lokaler i Ostereidet senter tysdag frå kl. 10.00-14.00. Her er kafe`tilbod med middagsservering. Middag må bestilles på førehand (helst ei veka før) til kjøkkenet på Knarvik sjukeheim tlf. 56 37 57 10 eller hos Aud Furdal tlf.56 37 57 18. Kom innom for ein kopp kaffi, ein prat og aktivitet. Frå programmet informerar vi fyljande; OKTOBER: Tysdag 05.11. Helsetrim ved Gunnar Hosøy kl.10.30.Bingo ved Inger M. Fyllingsnes kl.11.00 Tysdag 12.11. Helsetrim ved Gunnar Hosøy kl. 10.30 Musikkterapaut Steinar Hjimbrekke kl.11.00 Bingo ved Inger M. Fyllingsnes kl.12.00 Tysdag 19.11 Helsetrim ved Gunnar Hosøy kl.10.30. OSTEREIDET BARNEHAGE på besøk kl.11.00. Bingo ved Inger Marie Fyllingsnes kl. 12.00 Tysdag 26.11 Helsetrim ved Gunnar Hosøy kl.10.30. Syng med oss ved LINDÅS TREKKSPILLKLUBB kl.11.00 Bingo ved Inger Marie Fyllingsnes kl.12.00 Senior- og aktivitetssenter Lindås med lokaler i Lindås-bu og servicesenter har ope hus tysdagar frå kl.10.00. Kontaktperson er Eli Støldal tlf. 56 37 56 07.

SENIOR OG AKTIVITETSSENTERET I LINDÅS INFORMERER Kafeen og seniorsenteret med lokaler i Knarvik sjukeheim har ope måndag, onsdag og fredag fra kl.10.00-15.00. Ein kan kjøpe middag og dessert eller ta ein kopp kaffi desse dagane. Tysdag og torsdag må ein bestille middag dagen før til kjøkkenet på tlf. 56375710 eller Knarvik seniorsenter tlf. 56 37 57 18. Aktivitetane byrjar kl.12.00. Senteret har også med frivillige som gjør ein stor innsats. Vi har bruk for fleire SENIORAR +55år og FRIVILLIGE, så ta gjerne kontakt. I Galleri Utsyn er det ny utstilling kvar månad og opningstida er alle kvardagar frå kl.08.00-15.30. Denne månaden er det Hilde Arnesen som har maleriutstilling og Haldis Hagesæter som stiller ut nissar.

NOVEMBER: Tysdag 05.11. Bingo med mat og kaffi kl.10.30 Torsdag 07.11. Songstund saman med Wilhaven barnehage kl.11.00 Fredag 08.11. ANDAKT v/PREST Harald Sundsbø, Gunnar Hageberg v/ pianoet kl.11.00 Tysdag 12.11. BINGO med mat og kaffi kl.10.30 Torsdag 14.11. Musikk og song ved Trine og Ivan kl.11.00 Fredag 15.11. «Fredagskafe» kl.11.00 Torsdag 28.11. LINDÅS PENSJONISTLAG STELLER TIL «Førjulskaffi» kl.16.00 Med hilsen oss i Seniorsenteret

OPNE MØTE Kommunestyret Kontrollutvalet Levekårsutvalet

Frå programmet i Knarvik informerer vi fyljande:

Plan- og miljøutvalet

NOVEMBER:

Formannskapet

Fredag 01.11. Seniordans ved Audhild Sagosen kl.12.00 Måndag 04.11. Helsetrim ved Reidun Sæbdal kl.12.00 Onsdag 06.11. Strikkekafe og kortklubb kl.12.00

Lindås Rådhus, Knarvik, 5914 Isdalstø. Tlf: 56 37 50 00 Faks: 56 37 50 01 Epost: postmottak@lindås.kommune.no www.lindås.kommune.no

16.10.2013 – 6.11.2013 17.10.2013 12:00 Knarvik sjukeheim 22.10.2013 09:00 Rådhuset 29.10.2013 12:00 Rådhuset 30.10.2013 12:00 Rådhuset 31.10.2013 12:00 Rådhuset

Møta i dei kommunale organa er med få unnatak offentlege, d.v.s. at publikum og presse kan vera til stades. Sakspapira vert sendt ut elektronisk og publikum kan få tilgang til pc og lesa sakene i ekspedisjonen på rådhuset og folkeboksamlingane i Knarvik og Lindås minst 7 dagar før møtet. Sakspapira ligg og på heimesida til Lindås kommune.

Lindås Kommune info. oktober  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you