Page 1

FLORØ

17.–19. juni 2011


«Himmel og Hav» 17.-19.juni

Ein komplett kystfestival KOMITEEN: Himmel og Hav-komiteen samla i hamneområdet i Florø. Frå venstre Odd Stubhaug (Kinnaspelet), Hallgeir Helland (Sildebordet), Stein Kjetil Holvik (Florevika Båtmesse), Per Vidar Ottesen (Musikkfest) og Øyvind Kråkås (Laksens Dag.)

Både Florevika Båtmesse og Laksens Dag vert i år ein naturleg integrert del av sommarens store festivalhelg i Florø. Florø Rockeklubb har saman med Sildebordskomiteen og Kinnaspelet lenge definert innhaldet i Kystfestivalen, som vert arrangert kvart år første helga etter skuleferien startar. No har dei også fått med seg laksebransjen og Florevika Båtmesse på laget, og saman vil dei prøve å dra eindå fleire folk til Florø. Arrangørane tek også tilbake det gamle og meir spenningsfylte festivalnamnet, «Himmel og Hav».

2

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


SILDEBORDET Sildebordet blir i år arrangert for 20.gong. Florø dekkar opp Strandgata med langbord og byr på eit gigantisk festmåltid med drikke, brød, poteter, salat og sild i uttallege variantar. Velkommen til bords.

LAKSENS DAG Laurdag er det muleg å få oppleve kor fantastisk laksen er som råstoff til kulinariske opplevingar. Det blir også underhaldning med lokal kokkekamp, kjendiskokkar og artistar frå Musikkfesten på scena.

Stolt og kry

KINNASPELET Kinnaspelet er fylkets eldste historiske spel. Det har klart kunsten å fornye seg og lokke til seg stadig nye tilskodarar ute på den magiske øya Kinn. I år debuterer vår lokale skodespelar, Oda Alisøy.

Himmel og Hav-festivalen viser til fulle at dei orda unge Balder Belsvik skreiv i den nyaste bysongen vår, «Stolt og kry», skildrar Florø på ein treffande måte: Florø by, Stolt og kry, Du er min eigen symfoni, Fjell og fjord, Sildebord, Den beste byen på vår jord!

FLOREVIKA BÅTMESSE Florevika Båtmesse har slege seg saman med dei andre store arrangementa for å gjere festhelga komplett. Det er gratis inngang, underhaldning og eit 50-tals båtutstillarar til stades. Her kan du sjå dei båtane som er mest aktuelle i dagens marknad.

Den 17., 18. og 19. juni brakar det laus med det breiaste og største opplegget nokosinne på den store festivalhelga. Når både Florevika Båtmesse og Laksens dag sluttar seg til musikkfestival, Kinnaspelet og Sildebordet, så kjem det til å bli ein fargerik og sjarmerande festival med eit mylder av aktivitetar. Så sogningar, nordfjordingar, indresunnfjordingar og eksil-fjogningar, kom til oss og opplev Florø feire livet og sommaren. Feiring det har vi god greie på, det viste den store 150-årsmarkeringa av Florø by i fjor. I år held vi fram. Fylkets eldste by feirar i år 151!

MUSIKKFEST Florø Rockeklubb har døypt om sin festival til Musikkfest og byr i år på nye spennande artistar for alle aldersgrupper. Florø Storband og X-faktorvinnar Dina Misund og irske The Young Folk held konsert i Strandgata. På Haavbua blir det full fart med The Young Folk, El Cuero, Tyyl! og David Urwitz.

Velkommen!

«HIMMEL & HAV» blir utgitt av kystavisa Firdaposten. Ansvarleg redaktør: Redaksjon: Grafisk formgjeving: Trykk:

Arve Solbakken Arve Solbakken, Harald J. Stavang og Oddvar Isene frå Kinnaspelet Trond Sagen i A til Å Grafisk Design og Media Sogn og Fjordane Avistrykk

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

3


STOR MESSE: Båtmessa var på topp i 2007 og no er interessa på veg opp igjen.

– Florø er BÅTBYEN i fylket Stein Kjetil Holvik og Malvin Horne har arrangert båtmesser i Florø sentrum sidan 2002. – Vi ønskjer å stadfeste at Florø er BÅTBYEN i Sogn og Fjordane! ARVE SOLBAKKEN redaksjon@firdaposten.no

I toppåret 2007 var det stilt ut kring 100 nye båtar under Florevika Båtmesse. – I år rundar vi alle fall 50, så bransjen er på veg opp igjen etter eit par tunge år, understrekar Malvin Horne i Florevika Båtmesse. Initiativ Saman med Stein Kjetil Holvik driv dei fylkets største gjestehamn, og båtmessa har vore ei sentral brikke for å sikre økonomien i drifta for gjesteanlegget. – I vinter tok vi initiativ til å slå saman båtmessa med Sildebordet, Kinnaspelet og Florø Musikkfestival. Når også Laksens dag blir ein del av helga, så kjem det garantert til å bli mykje folk. Og det er nettopp det våre utstillarar har etterspurt, eit større publikum enn det vi har greidd å få til med båtmesse som einaste arrangement den første helga i mai, forklarer Malvin Horne. Han er glad for at deira støttespelar nummer ein, Sparebanken Vest, har lagt inn eit

4

OPTIMISTAR: Duoen Stein Kjetil Holvik og Malvin Horne trur på opptur for bransjen.

økonomisk fundament for arrangementet som sikrar gratis inngang for alle. Optimistar – Vi er optimistar og ser lyst på framtida for båtmessa. Håpet er å få med endå fleire utstilte båtar i tida fram til messa startar den 18. juni, understrekar Horne. Duoen Holvik og Horne legg opp til ei livleg messe med aktivitetar, og publikum kan vinne på billetten som dei får fritt og franko. Det blir eigen kafé og matservering og Florø Froskemannsklubb er hyra inn for å halde vakt og ta i vare tryggleiken for publikum i gjestebryggene.

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

FLOREVIKA GJESTEBRYGGE For meir informasjon om båtmessa den 18. og 19. juni, sjå på internettadressa www.florevika.no.

MARITIM BY: ”Sildeguten” viser at byen er tufta på dei rike fiskeria frå gammalt av.

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

Fredag 17/6

Sildebord og kultur 18:30 Opning av det 20. Sildebordet 18:40 Gratis konsert med Blue Horn Jazzband i Strandgata 19:30 Kåring av årets sildekonge v/Ordførar Bente Frøyen Steindal 21:00 Sildedans i Flora Samfunnshus med Vi To Band 22:00 The Young Folk og El Cuero spelar opp på Haavebua

Laurdag 18/6

...byr laksenæringa inn til Laksens Dag i Florø, med den profiserte kokken Ole Johnny Eikefjord. Servering av ulike rettar, bodar og stands i byen. 11:00 Den store båt- og fritidsmessa opnar dørene. Gratis inngang 11:00 Kokkekamp for barn 12:00 Gratiskonsert med Dina Misund + Storband 13:00 Historisk vandring på Kinn 13:00 Kinnaspelet, Songen ved det store djup 13:00 Kokkekamp for vaksne 14:30 Omvisning i kyrkja på Kinn 15:00 Gratiskonsert med The Young Folk 15:15 Konsert i kyrkja på Kinn

16:30 Kinnaspelet, Songen ved det store djup 17:00 Messa stenger 22:00 David Urwitz og Tyyl spelar opp på Haavebua

Søndag 19/6

11:00 Båt og fritidsmessa opnar 11:00 Gudsteneste på Kinn 13:00 Historisk vandring på Kinn 14:30 Kinnaspelet, Songen ved det store djup 15:15 Konsert i kyrkja på Kinn 16:30 Kinnaspelet, Songen ved det store djup 17:00 Messa stenger

VÅRE SAMARBEIDSPARTAR:

AquaGen BIS Bravo Seafood

Byggeriet Dekk 1 Florø Skyssbåt

Marine Harvest Nordea Norges

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

Sildesalslag Norsk Hjortesenter Oeea Mercatus

Progresso Rani Plast Reklamebyrået Inform Media

Rema 1000 SAR SeaBorn

Skaar Sogn og Fjordane Fylkeskommune Tryg Forsikring

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

5


Fleire vil ha båtar til heilårsbruk

SVENSK: Kurt Inge Hellesen med den tøffe og svært solide svenske 26-fots båten, Anytech. Alle foto: Arve Solbakken

To av dei båttypane som er mest i vinden no, er aluminiumsbåtar for røffe forhold og pilothouse-båtar i plast som kan brukast i alt slags vêr. ARVE SOLBAKKEN redaksjon@firdaposten.no

Med 600 kvadratmeter butikk og båtutstilling under tak, går Solheim Diesel i Florø båtsesongen offensivt i møte. Solheim Diesel og partner SD Marine fungerer som ei bedrift og har i dag 14 tilsette. Dei har nyleg flytta butikken frå Håvågen der verkstaden ligg til Fugleskjærsgata for å komme nærare sentrum. Flyttinga har også gjort at dei har fått større verkstadskapasitet. Optimismen tilbake Seljarane Kåre Strømmen og Kurt Inge Hellesen har eit breitt utval av merke og båttypar. Optimismen i bransjen er på veg tilbake. – Båtsalet vårt har dobla seg sidan i fjor. No blir det spennande å sjå korleis Florevika Båtmesse vil fungere salsmessig, sidan den er så langt ute i båtsesongen, seier Kurt Inge Hellesen. Dei har rigga verksemda for vekst og arbeidsstokken er tilbake på 2008-nivå. Då hadde verksemda innkassert fruktene av toppåret

6

2007. Men så kom finanskrisa og nedgang i eit par år og dei måtte justere driftsnivået. No, med ny butikk i sentrum og tilknyting til Best Marin-kjeda, meiner dei at dei vil vere ein sterk aktør med like godt utval og prisar som nettbutikkane.

båtar, så er svært solide og berekna for veldig tøffe forhold, avrundar Kurt Inge Hellesen.

Kollegaer og konkurrentar Dei to seljarane er både kollegaer og konkurrentar. Kåre Strømmen representerer SD Marine, som kjem frå Nor Marine Motorsport på Eid, som forhandlar Yamaha-motorar og båtmerka Grandezza, Yamarin, Buster og Pioner. Kurt Inge Hellesen sel utanbordsmotorar frå Mercury og båtar frå Askeladden, Quicksilver, Arvor og Anytech. Totalt sett betyr dette at dei sel båtar i storleikar opp til 37 fot. – Vi selde nettopp ein stor Grandezza for leveranse på Nordkapp i Finnmark. Det er finske kvalitetsbåtar som er solide og tåler tøffe forhold, fortel Kåre Strømmen.

Florø-verksemda har no gått i kompaniskap med Leftdal Invest, som kjøpte seg inn med 25 prosent i januar. Selskapet SD Marine er integrert i drifta.

Allvêrsbåtar Størsteparten av salet ligg i marknaden for skjærgårsjeep og mindre daycruiserar. – Førstegongskjøparen kjøper gjerne slike båtar, men når dei kjem att og vil skifte, så vil dei ha allvêrsbåtar med styrehus på (pilothouse). Eg har også tru på Anytech sine aluminiums-

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SOLHEIM DIESEL

Selskapet har 14 tilsette og dagleg leiar er Frode Standal. Solheim Diesel omsette for 18 millionar i fjor og budsjetterer med 26 millionar i år. I Best Marin-kjeda frå 1. mars i år.

PILOTHOUSE: Denne pilothouse-båten frå norske Askeladden er ein av dei mest populære i marknaden.

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


FINSK: Kåre Strømmen inne i ein Grandezza-båt på 29 fot som vil bli å sjå på messa.

GRANDEZZA: Grandezza har flotte designlinjer anno 2010.

TØFF: Anytech toler tøff handsaming og røffe forhold.

SD Marine AS Ny båtforhandlar frå trygg familie, med gode merker i ryggen:

-SVY¥

Butikken har ope: Laurdag 10–17. Søndag 11–14

Fylkets største båtog utstyrsforretning! Du treff oss på messa!

Kontakt: Kåre Strømmen tlf. 57 75 14 83 eller kaare@solheim-diesel.no for meir info og avtale

SD Marine AS 6900 Florø – Tlf. 57 75 14 83 www.solheim-diesel.no

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

Solheim Diesel AS Fugleskjærsgata 2 6900 Florø - tlf. 57 75 14 80

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

7


Florø Båt og Fritid

For meir informasjon om Florø Båt og Fritid sjekk nettsida www.bat-fritid.no.

MELLOMSJIKTET: Leif Erik Larsen trur på betre sal av båtar i mellomsjiktet. Arkivfoto: Firdaposten.

– Artig med ny messevri Leif Erik Larsen i Florø Båt og Fritid bur seg oppgangstider og aukar arbeidsstokken frå fem til sju personar. – Det blir spennande å sjå om den nye ARVE SOLBAKKEN redaksjon@firdaposten.no

Larsen håpar at fleire besøkjande vil gje høve til å treffe fleire båtkundar. – Uansett så ser vi berre fordelar for heile byen med fleire besøkande. Sidan salstala dei siste åra har vore svake, så har Florø Båt og Fritid satsa på reparasjonar og service med base i verkstaden i Industrivegen.

8

vrien på messa gi ein ekstra vinst for alle partar, seier han.

– Kundekretsen på verkstaden har auka, så vi kjem til å halde fast på den satsinga. Når det gjeld båtsal, så har vi populære, konkurransedyktige og solide merke, påpeikar han. Dei forhandlar båtar frå Bella, Aquador og Flipper frå den kjende fabrikken Bellaboats i Finland. I tillegg har dei Nordkapp, Sting og Galia frå Fische Marine i Norge. I det litt større segmentet, leverer dei båtar frå engelske Sealine i storleikar opp til 60 fot. I tillegg forhandlar dei gummibåtar, rib-båtar

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

og hardplastbåtar frå Aquaquick, Grand, Bombard, Zodiac, Valiant og Steady. Når dei no skal tilsetje to nye medarbeidarar, så er det for å styrke servicen og kundeoppfølgjinga. – Marknaden bugnar over av større og dyrare båtar og det blir gjenspegla i prisande dei blir selde for. Den største salsveksten vil nok komme i mellomsjiktet. Vi ventar ein oppgang på praktiske daycruiserar og lukka landstedbåtar, trur Larsen.

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


www.skorgenes.no

Våre modeller: 315 | 335 | 350 | 375 | 395 | 445

Skorgenes Boats AS Tel (+47) 71 18 09 80 / fax (+47) 71 18 09 81 post@skorgenes.no • www.skorgenes.no

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

Norsk design som vinner på detaljene

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

9


DOLVIK BÅTBYGGERI Meir informasjon om Dolvik Båtbyggeri finn du på nettsida www.dolvik.no.

TIL FLORØ: Denne, D 31, kjem til å kunne sjåast på båtmessa i Florø.

Dolvik Båtbyggeri på Askøy har spesialisert seg på å bygge skreddarsydde og eksklusive daycruiser-båtar i kaldbakt mahogni som blir levert til kundar verda over.

Bygger båtar vakre som smykkeskrin

KRAFT: Dolvik lagar eksklusive båtar og kraftfulle båtar bygd nøyaktig etter kunden sine ønskje.

ARVE SOLBAKKEN redaksjon@firdaposten.no

Dei åtte tilsette på båtbyggeriet på Askøy har reperasjonar og vedlikehald som hovudinntekt i firmaet, men dei bygger i gjennomsnitt ein ekslusiv og skreddarsydd trebåt i året. – Det kjekkaste er sjølvsagt å bygge nye båtar. Det er ein morosam prosess der vi saman med kundane utviklar båten akkurat slik dei ønskjer det. Dette er kundar som har økonomiske ressursar og som har klare oppfatningar om kvifor dei vil ha trebåt og korleis dei vil ha den, fortel Stein-Erik Savland i Dolvik Båtbyggeri. Han kjem til Florø med to eksklusive trebåtar, der den eine, Bettina, er bygd av dei sjølve. Båtbyggaren viser til at ein kaldbakt mahognybåt har fleire fordelar fremfor plastbåtar: Styrke, eleganse og låge vedlikeholdskostnader. Yteevne og komfort er to viktige kriterium for

10

ein Dolvik-båt. Skroget skal ha førsteklasses eigenskapar i sjøen og skal vere lett å handtere i grov sjø og skarpe svingar. Båtens funksjon er optimalt utforma med tanke på personlege behov og bruksområde som vannsport/ski, dykking eller fiske, overnatting, matlaging og transport. Cockpit og dashboard er spesialdesigna etter kunden sin fysikk.

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

Kort sagt. Her kan du bestille draumebåten og få den levert akkurat slik du ønskjer den. Dolvik Båtbyggeri vart etablert i 1990 av Steinar Savland og sønene Trond og Stein-Erik. No er det sønene som driv firmaet vidare etter at faren gjekk bort i fjor. Dei bygger båtar med lengde frå 20-50 fot og har klassiske modellar frå kring 1950-talet som førebilete. Så dersom du ønskjer deg ein båt aboslutt ingen andre har, så er kanskje Dolvik noko for deg.

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


Hansvik 630 CF med Honda 115 hk, 4 takt. Messepris 455.000,-

Hansvik 550 Proff med Honda 50 hk, 4 takt. Messepris 160.000,-

AMT 185 BR med Honda 90 hk, 4 takt. Messepris 269.000,-

Hansvik 700 Combi, Yanmar 120 hk diesel og sluregir. Messepris 675.000,-

Hansvik 500 Fisker med Honda 20 hk, 4 takt. Messepris 90.000,-

AMT 200 DC med Honda 115 hk, 4 takt. Messepris 399.000,-

NYE OG BRUKTE BÅTAR – BÅTUTSTYR – SERVICE - VINTERLAGRING - BÅTLØFT

Du kan båtane sjå alle sa! på mes

Sæla, 6817 NAUSTDAL – tlf. 930 99 002 – fg@fgracing.no

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

11


Innfører «køkort» for betre reiseoppleving til Kinnaspelet

Stort utvalg av båter og motorer i alle kategorier FLORØ BÅT OG FRITID er VOLVO PENTA sin samarbeidspartner i Florø og omegn

BETRE: Med «køkort» trur arrangøren at reisa til og frå spelet på Kinn skal gå langt meir saumlaust enn før.

Mange hugsar nok den lange køen på Kinn-kaia etter ei fin teateroppleving ved kyrkja. Slik skal det ikkje bli i år. Kaia ligg også meir vêrhardt til enn scena ved kyrkja. I litt surt ver har ventetida her blitt ei dårleg oppleving for mange som har stått og stampa i køen for å halde på plassen sin. I år blir det utprøvd ei ordning med «køkort», fargekort som viser kva båt du kan få plass på. Når du kjem fram til kaia

på Kinn får du utdelt dette kortet, og får opplyst når «din båt» kan vere venta. Du slepp å stille deg opp i felleskø, men heller bruke ventetida til å besøke kunstutstillinga, matteltet, eller toalettet. Du må berre passe på å vere på plass når båten legg til, blir du for sein går plassen til ein annan. Også i år vil det bli sett opp telt ved kaia, der ein kan få kjøpt både mat og drikke. Blir veret lagleg, kan dette bli ei fin avslutning på turen til Kinn.

Besøk oss på messa! Vi har følgende båter i sjøen:

Aquador 28 HT

Aquador 23 WA Aquador 21 WA

Nordkapp 620

Besøk oss på messa! Gode tilbud på båt og motor! Reduserte prisar for 2011!

Galia 650

Finnmaster 76 CA

Finnmaster 52 SC

Galia 475

Sting 570 DC

Sting 430 Finnmaster 61 CA

Finnmaster 57 DC

www.yamaha-motor.no

12

Motorer:

Finnmaster 57 BR

TRADEMARK

Auto Marine

Sandane – tlf. 57 86 56 25 • 952 84 989 www.trademark-automarine.no post@trademark-automarine.no

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

13


Oda debuterer i hovudrolla som Borni:

Får oppfylt ein www.dat.dk ...fylt med gode tilbud, nyheter, nyttig informasjon, tider, ruter og enkel booking... DAT ønsker deg en god sommer!

Oda Alisøy blir den nye Borni på Kinn i år. Ein draum ho har hatt sidan ho som 4-åring spela bygdejente. Etter utdanning i Liverpool og New York, er ho no attende på scena som profesjonell. ODDVAR ISENE redaksjon@firdaposten.no

– Det er med skrekkblanda fryd eg har teke på meg denne rolla. Det er stort at eg får lov å debutere på heimebane med hovudrolla i eit spel som har betydd så mykje for meg, og for mange andre i heimbyen. Eg er utruleg takknemleg og glad, seier ho. Kinnaspel-veteran Oda har vakse opp med Kinnaspelet. Ho vart fødd i premiereåret 1985, og begge foreldra har vore aktivt med frå starten. 4 år gamal stod ho på scena som jente i bygdefolket, og har sidan spelt seg gjennom mange ulike roller. Som 12-åring spelte ho Sygni. Så veksla det mellom terne for Sunniva, vikingfrille, og bygdefolk, til ho i 2010 var Lussi, ei rolle ho også hadde i 2008, før ho drog til New York for meir skodespelarutdanning. – Mitt store forbilde var Agnethe Håland, fortel ho. Agnete var den som kledde Bornirolla (og Sunniva) dei 15 første åra i Kinnaspelet. «Eg vil bli som Agnete», sa ho til mor si på båten heim eit av dei første

IDOL: Oda og hennar store førebilete Agnethe Haaland på Kinn, då ho spelte bygdejente. Privat foto.

14

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


n skodespElardraum

DRAMATISK: Oda Alisøy er her i samspel med Per Olav Frøyen på Kinnaspelet. Dramatikken er lett å lese i fjeset hennar. Foto: Kinnaspelet.

åra ho var med til Kinn. Om det kjem attende noko av Agnete gjennom Oda sin spelestil, vil bli spennande å sjå. Sjølv seier ho at ho vil prøve å la teksten kome til sin rett. Kinnaspelet har ein mektig lyrisk tekst med fantastiske replikkar. I den grad ho kan fargelegge rolla, vil kanskje det barnlege hos Borni kome meir fram. Men det blir ei sak for instruktøren Bodil Kvamme og henne, korleis dei kan utvikle rolla saman. Eit målretta karriereval – Det var ikkje så mange andre teatermessige tilbod for barn og unge her i Flora-området, så Kinnaspelet vart den viktigaste motivasjonsfaktoren for meg i val av utdanning og yrke, fortel Oda. Og målet hadde ho tidleg klart. På vidaregåande skule søkte ho til musikk/drama-lina på Sandane, der ho vart med i det første kullet som gjekk ut frå den nystarta lina. Deretter vart det teaterstudium i England, ved Liverpool Institute of Performing Arts. I 2008 gjekk ferda vidare til New York, til 2-årig studium ved The Lee Strasberg Theater and Film Institute. Men også diktaren Jakob Sande har vore ei inspirasjonskjelde for Oda. I ungdomsåra reiste ho saman med mor si rundt til gamleheimar og institusjonar med underhaldningsprogram om Jakob Sande. Det mangla helHimmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

«Det er stort at eg får lov å debutere på heimebane med hovudrolla i eit spel som har betydd så mykje for meg.» ler ikkje på mot og kreativitet hos det unge skodespelartalentet, då ho i 2008, etter teaterstudiet i England, debuterte aleine på scena i Florø med stykket «Forstyrra». Her hadde ho sett saman monologar frå andre teaterstykke, såkalla showcase, for å vise ulike sider av seg sjølv. Saman med fire andre lokale kulturutøvarar i Flora, fekk Oda nyleg tildelt eit talentstipend på 15 000 frå industriselskapet GDF Suez , noko som viser at mange ser på ho som eit lovande skodespelartalent.

KINNASPELET For meir informasjon om Kinnaspelet, sjå heimesida kinnaspelet.no

HOVUDROLLER: Oda som Sygni saman med Kyrre Eikås Ottersen for 13 år sidan i hovudrolla som Tarve. I år skal begge ha hovudroller i spelet. Privat foto.

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

15


FLOTT SPEL: Kinnaspelet er ei fargerik og flott oppleving i fantastiske omgjevnader. Foto: Arne Stubhaug.

Gjer spelet meir familievennleg

Florø

19. juni. Tradisjonelt har det vore ulike tilbod utanom spelet, for dei som tok turen til Kinn. Turar i den fascinerande naturen, omvising i middelalderkyrkja, konsertar og gudsteneste, har det vore i alle år. I år kjem det fleire nye tilbod, både for små og store, som skal gjere reisa til Kinn meir innhaldsrik og spennande.

På nytt skal «Songen ved det store djup» syngjast og spelast i det naturlege amfiet ved Kinnakyrkja frå 1100-talet. Etter 26 år og over 80 000 tilskodarar, er det også i år venta at fleire tusen vil ta turen til Kinn helga 18. og

Satsing på familiar Nytt av året er familiepakkar der barna går gratis. Dette er opplegg rundt 2. framsyning begge dagane. Dei siste framsyningane på dagen har tradisjonelt vore mindre besøkt enn

Rimelege familiepakkar, fleire aktivitetar og utstillingar skal lokke meir publikum til Kinn og det tradisjonsrike spelet. ODDVAR ISENE

FAMILIETUR: Ein tur på Kinnaspelet kan gje ei heilt spesiell oppleving til både store og små. Arkivfoto FP.

dei første. Ein ønskjer no å spreie publikumsbesøket for å utnytte båtkapasiteten betre, og dermed skape mindre kø både i Florø og på Kinn. Det blir også innført eit nytt køsystem på Kinn som gjer at folk kan sleppe å stå lenge å stampe i køen, men heller ta ein tur innom mattelt eller kunstutstilling i ventetida. Familiepakken på laurdag vil starte med familietur frå kaia på Kinn og på sørsida av øya, gjennom Høgeskaret, med bålkos i fjæra, før ein kjem fram til kyrkja og andre framsyning kl. 16.30. Turen er lagt opp i samarbeid med Barnas Turlag, og her kan ein godt ta med barn heilt ned til 4–5 år. Søndag blir det leikar med mellomalderpreg, vikingaktivitetar som skyting med pil og boge, øksekasting, skriving med runer, natursti, m.m. Dette opplegget er i samarbeid med KFUK-speidarane og Barnas Turlag. Her vil ein og vere ferdig til å få med 2. framsyning. Begge dagane er det avreise frå Florø kl. 13.00. Koret i nye klede Etter 26 år i dei same kostyma, startar Kinnaspelet i fornying i år. Koret på rundt 40 songarar er først ute, og skal no ikle seg munkekutter. Gjennom alle år har dei prøvd å framstå som munkar og nonner i dei lånte, burgunderraude kappene frå Kinn kyrkjekor. No blir det ny farge og anna snitt, som vil vise igjen i scenebildet og meir tydeleggjere rolla deira i spelet. Neste år er det kanskje vikingane sin tur til å få meir autentiske klede. Det er ekstra gåver og sponsormidlar som har sett Kinnaspelet i stand til å starte arbeidet med nye kostyme.

16

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


Tilbake med ny utstilling

Gode opplevingar

Trud Nybø som har vore ü finne med utstilling under Kinnaspelet før, kjem ogsü i ür og stiller ut, i huset til Else Marie Seim.

- støtta av lokale leverandørar

Kombinerer trim og historie

HISTORIE: Her ser vi Kristian Jansen formidle historie pĂĽ Kinn.

Begge Kinnaspel-dagane blir det arrangert historisk vandring rundt Kinn, ei totimars vandring i storslütt natur og lett terreng. Det vert tilrettelagt for ungdom og vaksne. Her vil ein lokalhistorikar fortelje om øya si historie, nÌringsgrunnlag, busetnad og geografi. Ein für ogsü vite om

legendene og mytane rundt heilagmennene frü Irland og bygging av kyrkja. Turen som er eit samarbeid med Flora Historielag startar ved kaia pü Kinn kl. 13.00, og endar ved kyrkja i god tid før 2. framsyning. Det vil og vere høve til ü gü eigne turar, eller saman i grupper, büde gjennom Kinnaklova og pü Kinnafjellet.

SFE er oppriktig engasjert i Sogn og Fjordane, og vi støttar ürleg rundt 70-80 lag, organisasjonar og arrangement som alle pü kvar sin müte bidreg til ü skape utvikling, trivsel og bulyst i regionen vür. Fü büde lokalt engasjement og konkurransedyktige prisar!

Spotpris + 29,- mnd* *føreset e-faktura.

www.sfe.no

WWWSFJNO

SONGEN VED DET STORE DJUP

Vi vil vere pü bütmessa laurdag og gi rüd og informasjon i samband med kjøp av büt

Laurdag 18. juni Kl. 13.00 Turar Kl. 13.00 Kinnaspelet Kl. 14.30 Omvising i kyrkja Kl. 15.15 Konsert i kyrkja Kl. 16.30 Kinnaspelet Kl. 18.00 Kveldsbøn

Natvik, Florø

FORBRUKARUTVALET

Søndag 19. juni Kl. 11.00 Gudsteneste Prost Geir Sørbø Jølstrakoret, Kinn Kyrkjekoret Kl. 13.00 Turar Kl. 13.00 Kinnaspelet Kl. 14.30 Omvising i kyrkja Kl. 15.15 Konsert i kyrkja Jølstrakoret Kl. 16.30 Kinnaspelet Kl. 18.00 Kveldsbøn

Forbrukarutvalet

Billettsal www.softeater.no www.kinnaspelet.no

Meir om spelet og billettar: Kinnaspelet, Postboks 111, 6901 Florø Tlf. 57 75 25 30 Mob. 918 86 264 E-post: kinnaspelet@gmail.com www.kinnaspelet.no

Møt fram pü kaia i god tid, gjerne 2 timar før framsyning. Det er billettsal pü FugleskjÌrskaia i Florø, webside og Kinn kyrkjekontor. Bütfolk som reiser til Kinn sjølve für billettar der ute. Laurdag og søndag er det eigne aktivitetar for born- og familiebillett. Sjü webside. Prisar Vaksne Honnør Barn (7 – 16) Barn (0 – 6) Grupper (min10)

Teater og bĂĽt Teater BĂĽt 450/400 250/200 200 400 200 200 200 0 200 100 0 100 400 200 200 (Raude prisar er til 2. framsyning)

Støtta av:

FLORA KOMMUNE

Himmel & Hav • FLORĂ˜ 17.–19. JUNI 2011

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

og Spelefondet

SAGA FJORDBASE AS

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

17


LAKSEKOKKELERING: Hipphipp Flora-duoen Per Øyvind Helle og Roy Austbø skal konkurrere mot dei lokale politikartoppane Bengt Solheim-Olsen og Bente Frøyen Steindal om å levere dei beste lakserettane. Dei skal få med seg kokkekjendisar som mentorar. I bakgrunnen ser vi primus motor for arrangementet Øyvind Kråkås. Foto: Olav Hatlemark.

Lovar livleg laurdag med laks Tidlegare år har aktiviteten i Strandgata på laurdagen vore heller laber under den store festivalhelga. Det blir det slutt på no, når laksenæringa inviterer til fargerik folkefest i gata med kokkekamp, kulinariske freistingar og underhaldning.

«Vi ønskjer at folk verkeleg skal få auga opp for kor mange kulinariske mulegheiter det er med laks som råstoff.»

ARVE SOLBAKKEN arve@firdaposten.no

– Vi legg opp til ei brei folkeleg markering av laksen si betydning for Flora og for heile fylket, fortel primus motor for Laksens Dag, Øyvind Kråkås i Salmon Group. Han er informasjonmedarbeidar i nettverksgruppa, som tel kring 50 lokale oppdrettsverksemder med hovudtyngd i Sogn og Fjordane og Hordaland. Storsamling Han viser til at Laksens Dag vil passe som hand i hanske med Florevika Båtmesse, musikkfestivalen og Kinnaspelet. – Vi kjem til å legge ei storsamling med oppdrettarar frå Nord-Norge og heilt til Sørlan-

18

det til Florø denne helga. Næringa ser på dette som ei mulegheit til å treffe folk i alle aldrar både for å gje dei informasjon, servering og underhaldning, fortel han. Kokkekampar Det skal vere kokkekamp-show i gata, ein mellom Per Øyvind Helle og Roy Austbø i eventselskapet Hipphipp Flora og dei to ordførarkandidatane i Flora, Bengt SolheimOlsen (H) og Bente Frøyen Steindal (Ap). Dei kjem til å få assistanse av kjendiskokkar. Den andre kokkekampen skal vere mellom tre lag med barn og unge frå ulike organisasjonar.

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

– Vi ønskjer at folk verkeleg skal få auga opp for kor mange kulinariske mulegheiter det er med laks som råstoff. Folket skal få smaksprøver av mange variantar, og ikkje minst laksesushi, som er sjølvaste lokomotivet i restaurantbransjen internasjonalt, fortel Kråkås. Grilling og musikk Flora Røde Kors er hyra inn for å grille laks i gata, og tanken er også at byens restaurantar skal ha lakserettar på menyen. Det vil vere fri inngang også på båtmessa, slik at folk kan sirkulere fritt i sentrumsområdet. Artistar frå musikkfestivalen, The Young Folk frå Irland, den norske popartisten Dina Misund og Florø Storband kjem til å spele og skape gode vibrasjonar under arrangementet den 18. juni.

LAKSENS DAG For meir info sjå på Salmon Group sine heimesider: salmongroup.no

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


Sildekongane Sildekomiteen har halde på tradisjonane. Ein av dei er å utnemne «Årets Sildekonge». Dette er folk som på eitt eller anna vis har gjort stas på silda, anten som fiskar, tilverkar, i skrift og tale eller på andre måtar framheva havets sølv.

Bravo Seafood er eit uavhengig salsselskap for laks og aure, lokalt forankra i Florø. Vi har høg kompetanse og lang røynsle frå bransjen. Ta kontakt for eit konkurranse dyktig tilbod Vi støttar Sildebordet og Laksens Dag!

Bravo Seafood AS

Strandgata 52/54 Pb 100, 6901 Florø, Tlf. 57 00 93 00 post@bravoseafood.no

Våre 115 tilsette slaktar i år 2000 trailerlass prima laks og aure frå gode kundar langs heile vestlandskysten. Vi er stolt av det!

Etter kvart har det siste kome meir fram, sidan det tynnest blant veteranane som stod til langt opp på støvlane i silderiksl. Det første året (1992) vart veteranane Kjeld Haus (Florø Sildoljefabrikk), Per Ottesen (fabrikksjef i Gunhildvågen) og Olav Stavø (leiar for Sildekontoret i Florø) utnemnde til sildekongar. Dei tre har vel sett meir sild til saman enn nokon andre i verda, vil vi tru. 1993 «Rindenes» ved Olav Mortensen 1994 Olga Knudsen - mangeårig hovudstillitsvald på hermetikkfabrikken 1995 Jon og Harald Skaar - grunnla den moderne sildeindustrien i Flora 1996 Sigbjørn Stenseth og Hans Hansen - kjend fiskehandlar i Florø og hans diskenspringar 1997 Sildekomiteen 1998 Kåre Gregoriussen - gammal sildesaltar og oppkjøpar i Barekstad 1999 Bjørn Hatlem - fabrikksjef Global fish 2000 Øyafolket ved Malvin Toft 2001 Einar Kaarbø, Petter og Knut Ulriksen, - dei to sistnemnde reiarar og skipperar på «Høvding» 2002 Atle Nekkøy med familie - røynde sildefiskarar, m.a. med båten «Bluefin» 2003 Marie Horne (kone og medarbeider til «sildefotograf» Malvin Horne) og Per Røys, dagleg leiar av Domstein i Kalvåg. 2004 Maks Nilsen - sildevrakar 2005 Jon Snilstveit - brislingfiskar frå Stavang. 2006 Magne og Geir Madsen - far og son, 2. og 3. generasjon Madsen, høvesvis reiar og skipper på «Fiskebas» . 2007 Rune Økland - kjøpmann (Spar Combi) - alltid med gode sildeprodukt til sals. 2008 Vidar Ulriksen - fiskar, organisasjonsmann og politikar frå Batalden 2009 Sivagurunatar Sinnadurai (Guru) og Yogachandran Kasipillai (Yoga) - tamilar med 20 år i sildeindustrien 2010 Harald J. Stavang - journalist og forfattar med stor interesse for sild i alle former.

Slakteriet AS, Postboks 393, 6901 Florø Tlf.: 57 74 98 00 – Fax: 57 74 79 36 – epost: post@slakteriet-as.no

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

19


STØRST: Ewos driv verdas største og mest moderne fôrfabrikk i Florø.

Laksen like vik Florø by vart grunnlagt på dei rike sildefiskeria for 151 år sidan. Men dei siste 30 åra har laksen overteke posisjonen som den viktigaste fiskeressursen for byen Florø og fylket. ARVE SOLBAKKEN redaksjon@firdaposten.no

I 2009 blei det eksportert laks og aure til ein verdi av kring 1,3 milliardar kroner frå Sogn og Fjordane, eit fylke som er i ei særstilling i landet ved at det framleis er svært mange sjølvstendige oppdrettsselskap. Kring fjerdeparten av konsesjonane i fylket er eigd og lokalisert i Flora kommune. 1000 arbeidsplassar Kring 300 arbeider direkte i produksjonen av laks og aure i fylket. Dersom ein reknar ein faktor på 3 for å berekne ringverknadene direkte og indirekte, så skaper havbruksnæringa i fylket grunnlag for nær 1000 arbeidsplassar. Florø har vore «laksehovudstaden» i fylket sidan Harald Skaar med voldsom kraft bygde opp lakseeksportørselskapet Skaarfish på 1980-talet. Dei dreiv også landets største lakseslakteri.

20

Ein periode hadde Florø også eit konkurrerande slakteri eigd av Domstein-konsernet i tillegg til at Ewos bygde seg opp mot å skape landets største laksefôrfabrikk. Maktkonsentrasjon Sjølv om næringa no er omstrukturert med færre eigarar av anlegga, så har Florø i dag den største og mest moderne fabrikken av laksefôr i verda. Selskapet Slakteriet driv vidare det store slakteriet som opphavleg var eigd av Domstein. Vi har også tre driftige eksportørar av laks og aure; Skaar Norway, Norwell og Bravo Seafood. Ikkje minst så har vi innovative gründerkrefter som har utvikla dataprogram for å styre den biologiske produksjonen og koble dette direkte mot økonomisystem. Selskapet Ocea Mercatus har kring 20 tilsette og sel sine program og tenester over heile verda.

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

FRIE OPPDRETTARAR: Fylket har mange sjølveigde oppdrettsselskap. Her Alex Vassbotten i Steinvik Fiskefarm.

OVERSIKT FYLKET (2009-tal) Selskap

Omsetning Tilsette

Ocea Mercatus Bravo Seafood Norwell Skaar Norway Havlandet Lab. Slakteriet Havdyrkerne Ewos

14 mill. 280 mill. 750 mill. 191 mill 8,5 mill. 264 mill 1 mrd 3,3 mrd.

20 4 12 3 8 113 120 220

*Cermaq ASA ** Marine Harvest

9 mrd. 6,7 mrd.

3300 1100

* Cermaq- globalt selskap- har 10 tilsette i Florø ** Marine Harvest- global produsent med 39 konsesjonar og eit 50-tals personar tilsett i fylket.

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


Integrert Akvakultur – der oppdrett møter framtida Sidan 2009 har dei tre selskapa

Salmon Group, Sulefisk og Hortimare

jobba i lag med å utvikle kommersiell taredyrking i område rundt lakseoppdrettsanlegg. Taren nyttiggjer seg av næringssalt frå laksen, og veks raskt fram til eit verdifullt produkt.

ktig som silda

Tareoppdrett vil: • Skape ressursar av det som i dag er rekna som avfallsstoff • Levere protein til humant konsum og dyrefôr • Skape råstoff for produksjon av biodrivstoff. Verda etterspør sunne produkt frå havet. Vi jobbar med oppdrett for framtida. Les meir om Integrert Akvakultur på

www.salmongroup.no

Innovasjonen skjer i samarbeid med Innovasjon Norge. INNOVASJON: Ocea Mercatus leverer dataverktøy og tenester over heile verda.

VIKTIG ARBEIDSPLASS: Slakteriet AS sysselset over 100 personar i fylket med slakting og pakking av laks.

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

21


MILEPÆL: Å sesse seg på Sildebordet er ein av milepælane i årets gang i kystbyen Florø.

Det 20. Sildebordet I år er det 20. gongen det blir arrangert Sildebord i Florø. Det første var i 1992, og sidan er det arrangert kvart einaste år med stor oppdekning i Strandgata. HARALD J. STAVANG harald.stavang@firdaposten.no

«Av sild blir man snild»! Så det er berre å forsyne seg – for Sildebordet er som det alltid har vore – gratis!

Det første året var Sildebordet 206 meter langt, kontrollmålt av politiet, med servering og sitteplass på begge sider. Rekorden er frå 1998, med 357 meter! Heile Strandgata til endes. Det var nesten uframkommeleg for den store folkemengda. sildekonge Som vanleg er det fredagskvelden som er sildekvelden. I år skjer det fredag 17. juni, og opninga er ved ordføraren kl. halv sju. Då blir det også kåring av «Årets Sildekonge». – Vi er ikkje heilt klar med programmet enno, men prøver å legge litt meir vekt på maten i år. Det blir endå nokre nye rettar; bl.a. «Jubileumssild» og «Sild med rips frå Harrys hage», fortel Arild Melvær som stadig er leiar for sildekomiteen.

22

Sildebordet har dessutan fått «låne» nokre av kokkane frå Laksens Dag som blir arrangert dagen etter, laurdag 18. juni. Det vil vise seg kva dei kjem opp med.

inga overrasking. Sildedansen blir etter tradisjonen i Samfunnshuset. Den opnar i ni-tida om kvelden, og tivoliet er som vanleg å finne på Jens Helmers Plass. tørka sild Sildebordet er gratis, i år som alle andre år. I tillegg blir det høve til å kjøpe den populære tørka silda, forutan små spann med dei mest populære silderettane. Tørka sild er å få på Trovikkaia. Tørka sild og sild i spann er å få kjøpe både fredag og laurdag så lenge lageret rekk. Sildebordkomiteen er også med på den praktiske sida av laksedagen med logistikk og bord og anna organisering. Sjølve lakseproduktet er det laksefolket som tek seg av.

gratiskonsert Av andre ting kan vi nemne gratis konsert i gata, og ei overrasking i halv åttetida. Den vil Melvær sjølvsagt ikkje vil ut med, for då blir jo

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


LEIAR: Arild Melvær leier dugnadsarbeidet med Sildebordet også i år.

FLORØ 17.–19. JUNI 2011

LAKSENS DAG

18. juni er det Laksens Dag i Florø! Med kokkekamp for vaksne og born Ole Jonny Eikefjord er dommar og instruktør Smaksprøver av laks i alle slags variantar Gratis underhaldning og folkefest Sjå meir på www.salmongroup.no

SILD: «Av sild blir man snild», så det er berre å forsyne seg.

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

DESSE GJEV DEG LAKSENS DAG: Salmon Group AS • Norwell AS • Slakteriet AS • Bravo Seafood AS • Skaar Norway AS • Marine Harvest AS • Sogn og Fjordane Fylkeskommune • EWOS

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

23


KYSTPERLA SOM FOR ANDR A

NORGE

#&//&55"4r'050(&*3.0(&/

Berre nokre millimeter og likevel stor nok til ü skapa ei av vüre viktigaste nÌringar. Lakserogn er kimen til meir enn den verdsberømte Norwegian Salmon. I løpet av nokre tiür har oppdrettsnÌringa skapt 20.000 arbeidsplassar i distrikta. Utan subsidiar. Norge er den største produsenten av laks i verda og det har gjeve nytt liv langs furet, vÌrbitt. Norsk oppdrettslaks büde smakar godt og gjer godt. Laks er rik pü Omega-3, som bidreg til ü redusera risikoen for hjerte- og karsjukdomar. Laks til middag to gonger i veka dekkjer behovet og er ei god helseforsikring som og er ei rik kjelde til selen, jod, vitamin B12, vitamin A og vitamin D i tillegg til komplette fiskeproteiner.

MADE IN SOGN OG FJORDANE KORT OM NORSK LAKS: Vestlandet eksporterer laks for 10 milliarder kroner kvart ĂĽr. Lakseoppdrett skapar

mange nye jobbar der det trengst mest. Ferske undersøkjingar viser at 100 nye jobbar i oppdrettsnÌringa skapar behov for 175 stillingar innen andre yrke, – med forskning, teknologi, utstyr, emballasje, transport og alt anna pü vegen frü rogn til filet. For kvar million kroner som vert skapt i eit oppdrettsanlegg, vert det kjøpt tenester og produsert for nÌr det doble i nabolaget.

W W W. O P P D R E T T S I N F O . N O

BARLINDBOTN SETTEFISK AS – BOLSTAD SETTEFISK AS – FLOKENES FISKEFARM AS – HAVLANDET HAVBRUK AS E.KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS – LANDĂ˜Y FISKEOPPDRETT AS – MARĂ˜ HAVBRUK AS – STEINVIK FISKEFARM AS – SVANĂ˜Y HAVBRUK AS

24

Himmel & Hav • FLORĂ˜ 17.–19. JUNI 2011

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


HEILE GATA: På sitt største har Sildebordet fylt heile Strandgata i Florø.

Sildebordskomiteen Stig Bredesen, Marr Contentinal Harry Ertesvaag Hallgeir Helland, Norwell Øystein Hjertenes Dag Johannessen, Norway Pelagic Ole Jonny Klopstad, Inform media Arild Melvær, Innvandrarsenteret Eystein Moe Tore Skarstein Ole Inge Strømsøy, T. Larsen Transport Line Træen, Slakteriet AS

Historia bak Sildebordet Det første Sildebordet vart arrangert 19. juni i 1992. Tanken var eigentleg å servere laks, men det vart altså sild, og har vore det sidan. Dette første sildebordet vart opna av Floraordførar Kolbjørn Dyrli og ordførar og seinare statsråd Einar Steensnæs frå Haugesund. Gata var stappfull av folk, og uttrykket «sild i tønne» var treffande. Det vart målt og kontrollmålt til 206,15 meter, dekt på begge sider. Ingen tvil: Verdas lengste sildebord! I nokre år vart bordet lengre og lengre, og konkurransen med Haugesund var ein viktig gimmick. Rekordsildebordet i Florø var 357 meter langt. Det stod samanhengande, bord i bord, og dermed over 700 meter serveringsareal med sitteplass, sidan det var dekt på begge sider. Dette er vel framleis gjeldande verdsrekord. Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

Etter kvart har konkurransen blitt tona ned, sidan arrangementa er nokså ulike. Haugesund sitt lengste bord var om lag like langt, men der må folk stå og og ete berre på den eine sida. Målet med Sildebordet var å lage eit arrangement som skapte liv og røre og omsetning i sentrum, samtidig som fiskeindustrien kunne profilere seg betre overfor folk flest. Byen er grunnlagt på det veldige sildefisket midt på 1800-talet då fiskarar i titusenvis søkte seg til kysten. Dra til Kinn og bli rik, som det heitte den gongen. Sentrale personar bak initiativet var m.a. Harry Ertresvaag frå Statoil forpleining/ Kokkenes mesterlaug, marknadsjef Rolf Pet-

ter Almklov og fabrikksjef Hallgeir Helland, begge frå Skaarfish, og dåverande kultursjef Arild Melvær frå Flora kommune. Komiteen var og er ei blanding av næringslivsfolk (særleg fiskeindustri og handelsnæring), Sogn og Fjordane Kokkelaug, frivillige lag og organisasjonar, og Flora kommune sitt kulturkontor. Denne blandinga av ulike aktørar i lokalsamfunnet viste seg å bli vellukka. I tillegg kom den store store frivillige innsatsen frå lag og organisasjonar med FSK i spissen og kjempeoppslutnad frå publikum. Om lag 150 frivillige er med på arrangementet kvart år. Mest folk var det vel i året 1998, då «Dubliners» spelte for over 12 000 menneske!

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

25


Seafood for a better life

Marine Harvest Norway AS er det største oppdrettsselskapet i Noreg, med 25 % av den norske lakseproduksjonen og ei omsetning i 2010 på 8 mrd. kroner. Selskapet driv i heile verdikjeda frå stamfisk, rogn, smolt, matfisk, prosessering, distribusjon og sal. Våre 1100 erfarne tilsette er fordelte langs kysten frå Agder til Nordland. Produkta våre blir hovudsakleg selde i Europa, Asia og Russland. Hovudkontoret til Marine Harvest Norway ligg i Bergen. Region West strekkjer seg frå Sognefjorden i sør til Hustadvika i nord. Regionen har 66 matfiskkonsesjonar og slaktar ca. 70 000 tonn årleg ved fabrikken på Eggesbønes i Herøy. Regionen har kontor i Måløy, på Eggesbøneset og i Ålesund. Marine Harvest Norway AS er eit dotterselskap av Marine Harvest ASA, er notert på Oslo Børs og har verksemd i 19 land.

Oppdrettsnæringa er ei relativt ung næring som stadig er i utvikling. Vi kan med handa på hjartet seie at våre tilsette knapt har ein kjedeleg dag på jobb.

Bli med oss i arbeidet med å forme framtida! I Marine Harvest Norway har vi meir enn 50 forskjellege stillingar innanfor mange fagfelt: Adm. dir.- Adm. sekretær- Automatikar – Fiskehelsebiolog – Biolog – Biologisk controller – Controller – Customer service – Driftsassistent – Driftsleiar ferskvatn – Driftsleiar sjø – Driftsteknikar (røktar) – Fabrikksjef – Fiskehelsesjef – Kvalitetssjef – Formann – Fôrkoordinator – HMSleiar – HR-direktør – Kantinemedarbeidar – Kvalitetskoordinator – Laboratorieingeniør – Lastevakt – Logistikkassistent – Logistikkoordinator – Lærling – Manager logistics – Manager Planning – Marketing Manager – Maskinist – Mekanikar – Planningkoordinator – Planning VAP – Produksjonsmedarbeidar – Produksjonssjef – Produktutviklar – Prosjektleiar – Prosjektmedarbeidar – Regiondirektør – Rekneskapssjef – Reinhaldar – Skippar –Teknisk ansvarleg – Teknisk sjef – Sales & supply chain Director – Salgsdirektør – Sales Manager – Veterinær – Økonomidirektør

Mange utdanningar kan gi jobb hos oss, enten du tek vidaregåande utdanning lokalt, høgskuleutdanning eller universitetsutdanning. Vi har bruk for flinke og motiverte tilsette innanfor mange fagfelt. Har du spørsmål, ta kontakt med oss for ein prat!

HAVNEVIK

Vi skaper trygge arbeidsplassar og verdiskaping i Sogn og Fjordane

www.marineharvest.com – tlf. 21 56 23 00

26

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


Ifølge eit gammalt ordtak må du ha eit godt nettverk for å gjere ein god fangst. Dette gjeld for mange sider av livet, men særleg for oss som driv med fiskehandel, - og etterkvart oppdrett. Vi har brukt mottoet i snart 100 år, og beviser at tradisjon kombinert med nettverk og innovasjon gjev suksess. Gjennom vårt nettverk av trufaste kundar og leverandørar på alle verdas kontinent omset vi no for over NOK 700 millionar. Vi ekspanderer stadig og treng nye, stabile leverandørar av både laks og ørret som vil være med på laget. Ta kontakt!

SKAAR NORWAY AS Florø -Nortrade AS -Skanor AS -Svanøy Havbruk AS -Vilnes Fiskeoppdrett

Skaar Norway AS Kolkaia 3 6900 FLORØ 5775 7780

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SKAAR INTERNATIONAL GMBH

SKAAR INTERNATIONAL GMBH

Hamburg

Rostock

Skaar International GmbH Stahltweite 23 22761 HAMBURg +49 40 853258 0

Skaar Rostock Schillerstrasse 14 18055 ROSTOCK +49 381 24233 0

SKAAR JAPAN KK Tokyo

Skaar Japan K.K. 13-13 Nishi-Ikebukuro 5 Chome, Toshima Ku, Tokyo +81 3 3590 6930

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

27


KLAR FOR MUSIKKFEST: Frå venstre Dag Magne Knapstad, Roald Hansen bak, Line Sundal (liggande), Janne Kristin Fristad, Per Vidar Ottesen, Charlotte Nygård og Geir Magne Høyvik. Foto: David E. Antonsen.

Musikkfest 2011:

Dugnadsgjeng med hjarte for levande musikk Florø Rockeklubb med evig optimistiske Per Vidar Ottesen i spissen er klar med ny musikkfestival. – I ARVE SOLBAKKEN redaksjon@firdaposten.no

Florø Rockeklubb har opp gjennom åra utvikla eit nært vennskap til irske band som Dubliners og Raggle Taggle Gypsies. Via Dubliners – Vi blei anbefalt The Young Folk av manageren til Dubliners. Det er eit band som beherskar både tradisjonell irsk musikk og som også har eit meir moderne og rocka uttrykk, seier Per Vidar Ottesen. Irane blir å høyre både på konsert og med små gratiskonsertar under Himmel og Havfestivalen. Fredagen skal irane halde første del av konserten på Haavebua, medan det nye kritikarroste El Cuero skal runde av kvelden med meir trøkk og rock and roll. – Det blir ein kjempekveld på Haavebua. Eg må seie at mine største musikkopplevingar

28

år ønskte vi å hente inn att litt irsk musikkmagi med det kjempegode bandet The Young Folk frå Dublin.

har eg hatt på intime scener som Haavebua. Der kjem du verkeleg i nærkontakt med musikarane, understrekar Ottesen.

bli realisert utan den store dugnadsinnsatsen i klubben og at trufaste sponsorar sikrar kring 1/3 av budsjettet.

Band på veg opp På laurdagen blir det konsertar i Strandgata med Florø Storband, The Young Folk og popartisten Dina Misund. Så er det duka for ny storkveld på Haavebua med Tyyl, som spelar fengjande rock med knallgode tekstar på klingande sognedialekt. Det svenske stortalentet David Urwitz skal runde av kvelden.

– Viss vi kjem ut i null, så er vi kjempenøgde. Vi er ein gjeng idealistar som jobbar hundrevis av dugnadstimar. Betalinga er gleda av store musikkopplevingar, å knyte kontaktar med interessante folk i musikk- og kulturlivet og bli tilfreds med at Florø har eit levande og vel fungerande kulturliv, understrekar han.

– Vi set veldig pris på å presentere band og artistar som ikkje er så veldig kjende enno, men som er på veg til noko stort, understrekar Ottesen. Målet er null Han understrekar at musikkfesten under Himmel og Hav-festivalen ikkje ville kunne

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

Sponsorane til musikkfesten under Himmel og Hav er Sparebanken Sogn og Fjordane, Norwell, N & K Spedisjon og Firdaposten.

MUSIKKFEST Meir informasjon om musikkfestivalen under Himmel og Hav på heimesida www.rockeklubben.no

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


Amfi – Norges største senterfamilie

Velkommen til senteret ved kysten!

PROGRAMMET

Fredag 17.juni Konsert på Haavebua: El Cuero- norsk rockeband The Young Folk- frå Dublin Laurdag 18. juni Konsertar i Strandgata: The Young Folk frå Dublin Florø Storband Dina Misund På Haavebua: Tyyl- norsk sognerock David Urvitz (bildet) - svensk folkrock

DU FINNER OSS PÅ AMFI! 1. ETG.:

Rema 1000 Snorre Jernvare Karis Blomster Cubus Bon Appétit Juvelen Telekiosken

2. ETG.:

Sunkost Match G-sport Økonomisko Kaffe&Krem EuroSko Parfymelle Florø Sunnfjord Apotek Tilbords Smia gutt/jente

3. ETG.:

Senterkontor Kafe Kandis Toppen Frisør Bokea Libris Tannlegene Mølster Brio Leker Snorre Interiør

– Gratis tretimers kundeparkering mot parkeringslapp www.amfi.no

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

29


Tyyl! Med tekstar på klingande sognemål og rå rocka energi har bandet Tyyl! gjort stor lukke landet over.

INFO Les meir om sognerockarane i Tyyl på nettsida www.tyyl.no.

Med utgjevinga av EP-en «Atterava?» og påfølgjande turnéaktivitet fekk rockeorkestret Tyyl! gjort kometkarriere i den norske undergrunnen. Kontant og fengjande rock med tekstar på sognemål fell tydelegvis i smak hos musikkelskarar landet over. Bandet fann si noverande form kom først i januar 2008, då Torkjel Solbraa, Håvard Øyrehagen og Jon Landsem fekk selskap av Vegard Styvi Loftesnes i øvingslokalet i Blitz-kjellaren. Etter kvart byrja snøballen å rulla, og sidan har den balla på seg både

i studio, på klubbkonsertar og på festivalar. Av høgdepunkt i Tyyl! si turnerande karriere kan nemnast konsertar under Vinjerock på Eidsbugarden, Rootsfestivalen i Brønnøysund, Uka i Ås, Rockefeller, Mono og Garage i Oslo, Målrock i Årdal, Checkpoint Charlie i Stavanger og Fres Festival i Sogn. Namnet Tyyl! er ein meir insisterande variant av uttrykket tyl (tosk), som vert nytta i dialektar frå Voss i sør til Sunnmøre i nord. I september 2010 kom Tyyl! med sitt første album – «Ber Bod».

The young folk Bandet blei starta i 2009 og er rekna for å vere eit av Irlands mest lovande unge band.

INFO http://www.TheYoungFolk.com

Dei har eit godt og vel utprøvd live-show, er kjende for sin rå energi og lidenskap for den irske musikktradisjonen. Dei blandar sterke melodiar, spennande harmoniar og tekstar med gode historier. Sjølv om dei sjangermessig er solid planta i den irske folkemusikken, har dei også det andre beinet plassert i americana-musikken. Fleire av bandmedlemmene har solid musikkutdannning som ballast for si kunstneriske utfalding. The Young Folk sitt debutalbum frå 2010 heiter «I’ve been here be-

fore» og vart godt motteke med radiospeling av singelen «Sad day». Låten hamna inne på ein av dei 20 mest spelte i Irland i fjor. Dei er på gang med eit nytt album som skal ut i november 2011. Bandet er: Anthony Furey - sang, munnspel og gitar, Paul Butler - tangentinstrument, vokal, Karen Hickey - fele, piano, vokal Tony McLoughlin - Xylofon, mondolin, bass, vokal, Karl Hand - perkusjon, gitar, trommer, vokal.

Dina Misund X-faktorvinnar Dina Misund frå Misund i Romsdal er ein ny og spennande artist, som har drive med musikk heilt sidan ho var 11 år. Ho har vore på landsmønstring i UKM, vunne finalen X-faktor og dessutan motteke «Drømmestipendet» og «Tæl-stipend.» Med sitt enkle gitarakkompagnement og si særeigne stemme, er det innan visepopsjangeren Dina føler seg mest heime. Ho er kjent for singelen «This world» og er no klar med sitt første album

info Lær meir om Dina Misund på nettsida www.dinamisund.com.

30

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

«Listen.» Dina er kjend for si nydelege og klokkeklare stemme, og saman med sitt enkle gitarakkompagnement er ho som fødd til å vere liveartist. Ho skriv songane sine sjølv, med tema som kjærleik, sakn og einsemd. Kort sagt tema som treff dei aller fleste i hjarteregionen.

MUSIKKFEST Meir informasjon om musikkfestivalen under Himmel og Hav på heimesida www.rockeklubben.no SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


eko

Bussen

- ei reise verdt

g shore 25 o Minor Off shore 28 Minor Off ø. ssen i Flor e m å p s e vis

Ei bussreise tek litt lengre tid enn fly, tog og privatbil. Til gjengjeld får du ei reise er som er ukomplisert og effektiv. Du betalar når du går på, bagasjen er lett tilgjengeleg og du kan nyte høg reisekomfort. På bussen får du tid til å tenkje og sjå - ei reise verdt. I løpet av eit år er det over 2,4 mill. passasjerar som nyttar Firda Billag sine buss- og kombinert ruter. Lokale bussruter, skuleruter, ring- og bybussar, gjennomgangsruter, ekspressbussar til Oslo, Bergen og Trondheim.

www.norskbatsenter.no

www.firda-billag.no • www.ruteinfo.net Ruteinformasjon  177

Importør/ forhandler: Nye Norsk Båtsenter AS, Ytrebygdsvegen 37, 5251 Søreidgrend, tlf.: 55 52 50 30, Faks: 55 12 42 00, e-mail: post@norskbatsenter.no

- ditt sikraste val

FESTIVALKAMPANJE Tilbudet gjelder uke 23 og uke 24

179,-

Pr.m2

149,-

Pr.stk

VINDUSRABATT

40%

Slangesett fra Gardena

499,-

Pr.stk

Spreder fra Gardena Icopal Decra Classic Rød Antikk og Kullsort. 30 års garanti.

119,-

Pr.stk

79,-

Slangevognsett fra Gardena

Sandkasse Med benklokk, trykkimpregnert

Pr.lm

199,-

Pr.lm

Takshingel sort skrå

Byggeriet Mestersalg Florø 6902 FLORØ - Tlf: 57 75 79 90

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

Alloc Domestic Eik Antikk, Plank Laminat

349,-

Pr.stk

www.byggeriet.no Forbehold om utsolgte varer og trykkfeil.

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

31


INFO For meir informasjon om bandet, gå til nettsida www.el-cuero.com.

El Cuero Kristiansund-bandet imponerte legenden Jackson Browne under Norwegian Wood i fjor. Han er ikkje den einaste som har henta fram superlativa og no er det Florø sin tur å oppleve El Cuero. Sidan oppstarten i 2005 har dei gjort inntrykk med sine album og sine konsertar. Røtene er solid planta i den amerikanske rocken og dei slepp i år sitt tredje album. Det første heiter «El Cuero», den andre «A glimmer of hope.». Det neste er på trappene. Musikalse referansar er Steve Earle og Neil Young & Crazy Horse. På dei to siste platene er Hellbillies gitarvirtuos Lars Håvard Haugen produsent. Den siste plata er miksa i Los Angeles av Grammy-vinnar David Bianco,

som har jobba med Bob Dylan, AC/ DC og Ozzy Osborne. Det er knytt store forventningar til den nye plata og det er venta at El Cuero vil ta nye sjumilssteg i si karriere med den. El Cuero : Brynjar Takle Ohr – Guitar, vokals & piano, Øyvind Blomstrøm – Guitar, pedalsteel, piano & backing vokal, Tommy Reite – Bassguitar, Håvard Takle Ohr – Drums & backing vokal.

God sommer

I år og til neste år og året etter og året etter der igjen og ...

FLORØ 17.–19. JUNI 2011

Flytande båt- og fritidsmesse med landutstilling av både personbilar og bubilar – trivelege aktivitetar for heile familien!

www.karlsens.no Foto: Astri Hals

FLOREVIKA BÅTMESSE

Gode tilbod på årets båt-, utstyrsog bilmodellar frå mange kjende leverandørar

MORO I VENTE: Publikum i Florø har mykje musikalsk moro i vente. Her nøgde publikummarar på Haavebua.

Gratis inngang

Vi verner om framtida Norges Sildesalgslag samarbeider med forskere og myndigheter for at det ikke blir fisket mer enn miljøet tåler. Derfor er norsk sild og makrell også blitt miljøsertifisert. I år kan norsk sild alene mette syv millioner mennesker. Om 100 år kan vi gjøre det samme.

www.florevika.no VI GIR DEG BÅT- OG FRITIDSMESSA

TIL TJENESTE

32

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SILDELAGET.NO

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


KNOWLEDGE MAKES THE DIFFERENCE FOR MER INFORMASJON OM BÆREKRAFTIG UTVIKLING I HAVBRUK SE WWW.EWOS.NO

Treng du pengar til ny bil? So bra! Bur du på ein stad der du må ha bil? Det veit vi som driv bank mellom fjordar og fjell alt om. At du kjem til Sparebanken Sogn og Fjordane med bilplanane dine er berre So bra! ssf.no

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

33


Kinnaspelet

Presenterer lokal kunstlegende I år blir det ei utstilling av kunstmålaren Harald Seim, som budde og arbeidde med kunsten sin på Kinn, fram til han døydde i 1975. Han var fødd på Seim i Nordhordland i 1882, og flytta til øya Kinn i 1896, saman med faren Nils og brørne Einar og Magnus. Einar og Harald slo seg ned i Kinnasundet der dei bygde hus i lag. Harald var svært interessert i biletkunst, så han reiste til Kristiania og utdanna seg ved Kunstakademiet, som elev av Christian Krogh. Han hadde også bak seg eit studieopphald i Paris. Harald Seim debuterte på haustutstillinga i 1912. Harald var ein kunstnartype, men også svært omgjengeleg, og fekk lett kontakt med folk. Han reiste ofte rundt i fylket, særleg i Nordfjord og Sunnfjord, for å finne nye motiv.

Mellom anna oppheldt han seg mykje i Ålfoten og Hyen. Men særleg likte han å måle kystlandskap med sjøfugl og havørn, ofte med motiv frå Kinn. Når han reiste rundt og måla, betalte han ofte med eit måleri, og bileta hans finst overalt i distriktet. No blir det høve til å sjå fleire av arbeida hans i huset ovanfor kaia på Kinn, 18. og 19. juni. Utstillinga er eit samarbeid med Hermod Seim.

KUNSTNAREN: Portrett av Harald Seim.

Fabrikkgaranti – profesjonelle montører – www.fasadeprodukter.no

Alt i markiser

Bli med på konkurransen om å vinne den siste nye

Vindskjerm/levegg

Utvendige Persiennerpersienner innvendig – og utvendig den beste solskjermingen

Fasadeprodukter er en av landets ledende leverandører av solskjerming.

Båtmessa: Vi har stand med gode tilbud! Velkommen!

I vårt utstillingslokale i Førde, Langebruvegen 1, har vi et stort utvalg av solskjermingsprodukt. Ring for avtale, eller ta kontakt med oss for en uforpliktende besiktigelse av huset ditt. Lamellgardiner, plisségardiner og rullegardiner

Bli inspirert på

www.fasadeprodukter.no Ring oss gratis på tlf.: 800 80 488 eller ta kontakt direkte med distriktssjef på tlf. 908 67 031.

Toshiba til kr. 25.000,ferdig montert!

finner oss ved

MESSE TILBUD:

redningselskapet

lørdag & søndag!

- 2000 kr. i avslag på Polar 10 og 13

Vi snakkes.

Vedlikehaldsfrie sprosser – 30 års fabrikkgaranti!

Du

577 43 010 Midt-Norges største leverandør av solskjerming!

@

www.svps post@svps.no

Fabrikkgaranti – profesjonelle montører – www.fasadeprodukter.no

34

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG


Live knowledge

NORDWEST.SE | T 97053635

VELKOMEN TIL BÅTMESSE 18-19 JUNI I FLORØ. VI VISER NORD WEST 370 FLYBRIDGE OG NORD WEST 420 FLYBRIDGE. BRUKTE BÅTER TIL SALGS

Biam 1000 -92 Volvo Penta KAD 42 (216 hk) 595.000 NOK ink. moms/Hk

Nord West 390 B Fly -05 2 x Volvo Penta D6 (310hk) 2.795 000 NOK ink. moms/Hk

Nord West 410 A Fly -97 2 x Volvo Penta KAD 44 (260hk) 1.990.000 NOK ink. moms/Hk

Nord West 390 Fly -02 2 x VP KAD 300 (285 hk) 2.295.000 NOK ink. moms/Hk

Nord West 370 Fly -09 2 x Volvo Penta D4 (300hk) DP Ring för mer info.

Nord West 560 Fly -05 2 x Volvo Penta D12 (800hk) 6.995.000 NOK ink. moms/Hk

IT-løsninger til det globale havbruksmarkedet Flåter Fôring Båter Mærer Software Engineering Utstyr Kamera Sensor Settefisk Hygiene Lys

Tlf 57 75 22 90 mercatus@ocea.no

Ocea Mercatus er en ledende leverandør av integrerte løsninger til oppdrettsnæringen. Våre produkter dekker produksjonsverktøy, planleggingsløsninger, og budsjett/kostnadsoppfølging. Web-basert programvare gir større brukervennlighet og lavere drifskostnader sammenlignet med andre løsninger.

Les mer om Mercatus Software og andre produkter og systemer fra Ocea på www.ocea.no

VELKOMMEN TIL FLORØ VI HAR DET ”LILLE EKSTRA”! Kvartalet Møbler har eit stort utval av kjende merkevarer frå norske og skandinaviske kvalitetsleverandørar. Kvartalet Møbler har ingen kjedetilknytning, dette gjer butikken spennande og anleis. Butikken har også interiørartiklar, lamper, bilete og sengetøy. Hos oss møter du ei betjening som har ei unik interesse for møblar og interiør. Det gjer at vi alltid gjer vårt ytterste for at du som kunde skal få god service og kvalitetsvarer du kan glede deg over kvar dag.

Velkomen inn! Helsing Åge, Øyvind, Maria og Dag Rune

1000 m2 med møblar

F. v. Maria, Dag Rune, Øyvind og Åge

www.kvartalet.com

Markegt. 31, Florø

Opningstider: Måndag, tysdag, onsdag, fredag 9–16.30. Torsdag 9–18. Laurdag 10–15.

Himmel & Hav • FLORØ 17.–19. JUNI 2011

Tlf. 57 74 92 20

SILDEBORD - KINNASPEL - BÅTMESSE - ROCK’N ROLL - LAKSENS DAG

35


EIENDOMSMEGLER VEST

|

FRENDE FORSIKRING

|

NORNE SECURITIES

|

KYTE NÆRINGSMEGLING

Scanpix

VI STYRKJER KULTURLIVET DER DU BUR

Eg skal spele piano som Edvard Grieg! ...eller bli kul b-girl

Vi trur at barn og unge kan bli kva dei vil, dersom dei får sjansen til å finne talentet sitt og lidenskapen sin. Vestlandet har eit variert og rikt kulturliv, og det er vi stolte av. Skal kulturlivet vidareutviklast og rekrutteringa sikrast, må vi satse breitt. Sparebanken Vest er den lokale storbanken på Vestlandet med over 60 filialar i by og bygd. For oss er det viktig å kunne bidra til eit pulserande kulturliv på Vestlandet med det vi er gode på: lokalkunnskap, økonomi og langsiktig tenking. Kven veit, kanskje får vi ein ny Edvard Grieg om ikkje så lenge? Vi er herfrå. Det gjer ein forskjell.

Himmel og Hav  

Magasin, himmel og hav

Advertisement