Page 8

Foto: Per Madsen

8

Lignoser, dvs trær og busker, var et gjennomgangstema på tirsdagsturen til Ekebergskråningen 3. september. Foto: Dag Hovind

Vi var tilsammen 15 turdeltagere på turen, inklusive turleder Per Madsen, på en ettermiddag med nydelig vær. Turen startet i Gundersenvika ved badeplassen, og her tok vi en titt på noen trær som gråor, svartor, istervier og osp. Vandret deretter bortover mot Lørenskog stasjon, med første stopp på en odde hvor vi fikk tatt kjempesoleie i nærmere øyesyn. Langs Marcus Thranes vei så vi på veikantfloraen og fikk med oss tungras, tunbalderbrå, både småborre og ullborre, firkantperikum m.fl. Planlagt stopp på turen var i området hvor elven kommer ned til Langvannet under Lørenskogveien og Skårerveien, og der fikk vi se kjempepiggknopp i flott blomstring, vasspepper, andemat, vassgro, springfrø, samt noen flere bestander av kjempesoleie. Da kvelden var fin og turdeltagerne gjerne ville se mer, fortsatte vi turen tilbake til stien rundt Langvannet. Der hadde vi en stopp ved første bro over Ellingsrudelva og pratet litt om det flotte arbeidet kommunen hadde gjort med å fjerne store bestander av kjempespringfrø langs elven på begge sider av broen. Vi så

på noen arter i og langs elven, som andemat, engminneblom, åkermynte, m.fl. Vi avsluttet kveldens vandring på broen hvor Ellingsrudelva renner ut i Langvannet. Stort ønske om å gjenta turen til neste år. Turleder takker deltagere for hyggelig tur. pm

Floravokterkoordinator Honorata Kaja Gajda og julepyntet epletre

På denne tiden av året var det ikke mye annet å feste seg ved, men storfrytle, knegras og ballastsiv ble observert. Over 100 lignoser skal være registrert i reservatet ifølge turleder Anders Often, hvorav mer enn 70 forvillede, noe som gir et nesten mediterrant mangfold. 11 deltakere fikk en anelse om noe av mangfoldet av asaler, mispler og rosebusker. dh Firbladet 2013-2

Firbladet 2013-2  

Medlemsbladet for Norsk Botanisk Forening avdeling ØLA.

Firbladet 2013-2  

Medlemsbladet for Norsk Botanisk Forening avdeling ØLA.

Advertisement