Page 7

Knopp- og kvistturen 28. april levde i år opp til navnet – selv heggen var bare i startgropa. Sliredammen på Løkenes (Konglungen) i Asker var et glimrende valg. Turlederne Jan Wesenberg og Øystein Ruden var i løpet av kort tid innom de fleste av de ville løvtrærne våre, pluss noen til. Vi (14 deltakere) hørte om enkelte arters (f.eks. osp og rogn) viselige innretning med langskudd og kortskudd for å fange mest mulig lys med minst mulig ressursbruk. På en litt kjølig dag var det flere som tok lærdom av dette og valgte en kortere variant. dh Tirsdagturen med Anders Often gikk til Kampen park den 4. juni. 8 deltakere: Vi tok T-banen til Tøyen og møtte Tore Berg på Hagestuen kafe. Vi så først på en småplante av giftkjeks som Tore hadde funnet rett ved Tøyensenteret. Så gikk vi rett opp i vestskrenten av parken. Her var det nylig bygd en lang og bratt trapp. Vi botaniserte i skrenten på begge sider Firbladet 2013-2

Foto: Dag Hovind

med gull-lundmose og kystlommemose, mens stripevriemose dannet tette puter på kalkberghyller like ved. Vi lette etter den ytterst sjeldne levermosen duftsepter Mannia fragrans, som skulle vokse i nærheten, men uten hell. Temaet for turen var «lett gjenkjennelige moser», men det kreves sikkert mer enn én tur i året for at alt skal sitte til neste gang. dh

Anders Often (t.v.) og Birger Moe med Norges største rødeik?

av denne før vi kom opp i parken. Den er topografisk sett variert med et vannbasseng på høyeste punkt og sletter med spredte trær i ulike retninger. Samt småskog mot vest. En barnehage mot nord. Det er en strålende bypark! Det er en svært stor og flott rødeik Quercus rubra litt sørvest for toppen. Omkrets i brysthøyde er ca 350 cm – Norges største? Anders Often Kjempesoleien har blitt en gjenganger i Firbladet, men den 26. juni ble den offisielt kommuneblomst i Lørenskog. Onsdag 14. august ble det arrangert en tur ved Langvannet som var ment som en visningstur av Lørenskogs nye kommuneblomst. 7

Firbladet 2013-2  

Medlemsbladet for Norsk Botanisk Forening avdeling ØLA.

Firbladet 2013-2  

Medlemsbladet for Norsk Botanisk Forening avdeling ØLA.

Advertisement