Page 21

viktig for risdyrkingen, der plantingen må skje under vann. Uventede flommer skaper store problemer i boområder, der veier og broer skylles vekk og landmasser sklir ut. Ressursene er relativt små i alle fattige, små land til å møte uventede naturproblemer, noe som skjer stadig oftere. Mye er i endring når det gjelder været. Fra Sri Lankas ambassade har jeg fått låne endel bøker/hefter om økologi og miljøvernarbeidet som er i gang nå. Det er opprettet en rekke naturreservater og nasjonalparker, steder der bevaring av naturen står spesielt i fokus. Sinharajaregnskogen er en av landets åtte kulturminnesmerker som er med på UNESCOs verdensarvliste. Bevaring av naturmangfold er også et viktig tema, med fokus også på truede og

p Amherstia nobilis («Queen of flowering

trees») er et opptil 20–30 m høyt tre som er introdusert fra Burma og dessverre ikke lenger finnes viltvoksende. (Peradeniya Botanical Gardens, Kandy)

endemiske arter. Langtidsstrategier finnes for å møte de globale klimaendringene. Jeg er ingen spesialist, men synes alt dette materialet ser veldig bra ut. Det virker som om lankeserne er på rett vei, og engasjementet i både globale og lokale klimautfordringer synes å være til stede. Tiden vi lever i nå, krever at flest mulig på alle plan – både i østen og vesten – vurderer hva som er viktigst for jordens fremtid, slik at naturen kan fortsette å være et godt hjem for både planter, dyr og mennesker. t Tempeltre Ficus religiosa i Gangeramayatempelet i Colombo. Det stammer fra en gren av det hellige tempeltreet i Anuradhapura (2500 år gammelt og lever ennå), som igjen stammer fra en gren av treet Buddha oppnådde nirvana under, ifølge myten.

Firbladet 2013-2

21

Firbladet 2013-2  

Medlemsbladet for Norsk Botanisk Forening avdeling ØLA.

Firbladet 2013-2  

Medlemsbladet for Norsk Botanisk Forening avdeling ØLA.

Advertisement