__MAIN_TEXT__

Page 1

LESEHUND

Tekst: Gøril H. Florvaag/ Helle Barstad Foto: Sara Karlberg/Kristin T. Knutsen


lese hver sin bok for hundene og roen senker seg fort når de setter seg i sofaen med hunden på siden og starter å lese. De klapper hunden mens de «forsvinner» ned i bøkene, og ofte glemmer de at jeg er der, forteller Helle. Helle er utdannet pedagog og hun benytter hundene som ett pedagogisk verktøy blant annet i lese- og skriveundervisning. Hundene er også spesialtrent for jobben, forteller Helle. De er godkjente besøks- og terapihunder med en videreutdanning i arbeid med barn og de er trent til å ligge rolig ved siden av ett barn som leser, og til å se i boken der barna peker. Når barna har lest ferdig en bok eller ett kapittel får de også trene ett lite På Sola folkebibliotek i Rogaland har triks med hunden og det vanker en hundene Lucy og Mac blitt ett fast godbit eller to til hunden som takk for innslag for «Bokridderne», bibliotekets en god jobb. egen bokklubb for barn. Der får barna

En hund kan ikke lese. En hund vil ikke le av deg dersom du leser feil og de vil heller ikke rette på deg. I tillegg er det veldig motiverende å få lese for en hund! Dette er veldig kort fortalt hvorfor det er så effektivt å benytte såkalte «lesehunder» i arbeid med barn, forteller Helle Karin Barstad. Helle driver firmaet Firbent Terapi som benytter sine terapihunder i arbeid med barn i leseundervisning på skole og bibliotek.

Etter endt lesestund får barna ett diplom med bilde av hunden de har lest for, hvor det står hvilken


bok som er lest, og hundene «godkjenner» diplomet med å stemple det med labben.

Leselyst Lesehundene benyttes både i arbeid med barn som har lese- og skrivevansker og barn som synes at det er skummelt å lese foran andre, og de benyttes også med barn for å motivere til leselyst. Ett av våre hovedmål er å stimulere til leselyst, forteller Helle. Hun er selv veldig glad i bøker, og ønsker at flere barn skal oppdage de spennende verdenene som finnes i bøkene. Det å ha en hund å lese for gjør lesingen lyst-

betont for barna, de konsentrerer seg bedre og de får det ofte også bedre til. Dette styrker selvtilliten og hundene styrker også barnas selvfølelse ved å akseptere dem for den de er, uansett hvor flinke de er på skolen eller hvor godt de kan lese. Barna blir ofte motivert til å lese bøker om hunder eller andre


Mange barn som

dyr når de leser for hundene, men også skolebøker blir mer interessante når de har en hund som lytter til dem.

har “lopper i blodet” får utløp for rastløsheten ved å klappe hunden, og får ro til å konsenterere seg om lesingen

En annen grunn hvorfor bruk av lesehunder fungerer så godt er den beroligende effekten dyr har på oss. Når vi er i nærheten av ett dyr synker pulsen og blodtrykket. Når vi er i fysisk kontakt med dyr utløses ett hormon som heter oxytocin, og som også kalles for «kjærlighetshormonet», noe som virker ytterligere beroligende og angstdempende.

Mange barn som har «lopper i blodet» får utløp for rastløsheten ved å klappe på hunden, og får ro til å konsentrere seg om lesingen. Hundene kan også brukes til flere bokstav- og ordleker, som «scrabble», hvor hunden henter erteposer med bokstaver på som vi sammen med barna setter sammen til ord og setninger. På denne måten kan vi også arbeide med alternativ lese- og skriveundervisning med for eksempel barn med selektiv mutisme. Å benytte lesehunder er heller ikke ett nytt fenomen, i USA har en organisasjon som heter Reading Education Assistance Dogs (R.E.A.D.) lenge arbeidet med å utdanne og sertifisere lesehunder som arbei-


der med å forbedre barns lese- skrive og kommunikasjonsferdigheter. Nå har denne utdanningen også kommet til Norge gjennom Norske Terapihundskolen, hvor Helle jobber med å utdanne hunder og førere til denne typen arbeid. Hundene som skal arbeide med barn blir testet for å se om de egner seg til å arbeide med denne brukergruppen, og går så ett eget «barnekurs» hvor de blant annet kan bli en sertifisert R.E.A.D.- lesehundekvipasje.

www.firbentterapi.no Tilbyr dyreassistert- terapi, pedagogikk og aktiviteter, foredrag og utdanning av besøks- og terapihunder. Kan også følges på facebook, instagram og youtube. Sjekk ut nettsiden for mer informasjon.

Vi på biblioteket har likt veldig godt å ha besøk av Lucy og Mac - ikke minst ungene! De har vært veldig ivrige når de har ventet på tur, og det er alltid en rolig og god stemning i biblioteket når Firbent Terapi er hos oss. De barna som har truffet Lucy og Mac før, gleder seg alltid ekstra til lesehundbesøkene.

Dette sier bibliotekar Gunnhild Blindheim om lesehundene

Profile for Firbent Terapi

Lesehund  

Artikkel om lesehund i Magasinet Leselykke

Lesehund  

Artikkel om lesehund i Magasinet Leselykke

Advertisement