Page 4

ÍNDEX 5

Les Claus de la Fira

6

Graella horària

11

Venda d’entrades

15

Programació oficial

32

OFF Circuit Estepa Mediterrània

35

OFF Final del Concurs SONS

22a. FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA Una mirada a l'arrel que ens parla de present. Aquesta premissa impregna la programació d’aquesta 22a edició que segueix posicionant la Fira com el mercat

36

estratègic de les propostes que treballen a partir de l’arrel. OFF Humus Mediterrani

La Fira Mediterrània treballa amb els 360 graus de l’arrel tradicional, partint del grau inicial, el patrimoni i l’herència cultural, passant per les associacions

38

OFF Espai Xarxa Alcover

de cultura popular, que treballen a partir del patrimoni connectant-lo amb la societat, i finalment, el sector professional, els artistes que creen a partir

39

OFF Mostra de grups amateurs de teatre de la Catalunya Central

d’aquesta tradició. La Fira Mediterrània posa especial èmfasi en l’intercanvi, la interrelació i la intersecció de tots ells: patrimoni, associacions de cultura popular i tradicional i sector professional.

41

+diterrània Altres activitats de la ciutat

Aquest plantejament es concreta amb una programació integrada per propostes que parteixen de l’arrel tradicional com a motor creatiu, una arrel amb mirades polièdriques, i que ens parla en present. Per aquest motiu la 22a Fira Mediterrània

43

Activitat professional

s’articula sota tres grans conceptes: mirades, joves i gènere. Mirades d’artistes amb trajectòries consolidades en l’àmbit contemporani que

46

Mapa d’espais

presenten la seva particular mirada cap a la cultura popular i tradicional. Joves emergents que centren el seu treball creatiu en l’arrel popular i tradicional. I una arrel creativa que no viu aliena a la realitat que ens envolta i que a partir de la cultura popular i tradicional ens pot parlar políticament d’avui, així, la Fira

DL B 21575-2019 Imatge // Maria Picassó Maquetació // unics.cat Impressió // Imprintsa Les dades contingudes en aquest programa estan actualitzades a 6 d'agost de 2019. En cas que s'hagi produït algun canvi a partir d'aquesta data, consulteu www.firamediterrania.cat

Mediterrània 2019 presenta una sèrie de propostes que a partir de l’arrel ens parlen i reflexionen sobre qüestions de gènere. Molt bona Fira a tothom!

Profile for Fira Mediterrània Manresa

Programa de la 22a Fira Mediterrània de Manresa  

Tota la programació artística de la 22a edició de la Fira Mediterrània de Manresa, que se celebrarà del 10 al 13 d'octubre de 2019

Programa de la 22a Fira Mediterrània de Manresa  

Tota la programació artística de la 22a edició de la Fira Mediterrània de Manresa, que se celebrarà del 10 al 13 d'octubre de 2019

Advertisement