Page 1

Dúhový PRIDE Bratislava posunul Slovensko znova o krok dopredu (Bratislava 6. jún 2011) Dúhového PRIDEBratislava 2011 sa 4.júna zúčastnilo viac než 1.600 ľ udí. Podujatie, ktoré podporilo 20 zahraničných ambasád, osobne navštívili europoslankyne Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Monika Beňová, primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, predseda parlamentu Richard Sulík, minister Jozef Mihál, poslanci NR SR Martin Poliačik, Kamil Krnáč a Stanislav Fořt. Posledný z menovaných naplnil doslovne heslo tohtoročného PRIDE,ktoré znelo jasne a stručne: „POĎVON!“. Stal sa po Dúhovom PRIDE prvým politikom, ktorý nemá problém otvorene hovoriť, že je gej. Organizátori a organizátorky podujatia ocenili vysokú profesionalitu práce mestskej a štátnej polície, rovnako i spoluprácu so Starým mestom a hlavným mestom Bratislava. Do ď alšieho ročníka pokra čujú s nádejou, že práva LGBT ľudí už nebudú predmetom

ideologických roztržiek, ale otvoreného dialógu a skuto čných riešení. „Sme radi a rady, že Slovensko zložilo reparát z Dúhového PRIDEa že sa pohli ľady viacerými smermi. Komunikácia a spolupráca s políciou bola tento rok na vysokej úrovni, získali sme tiež podporu od starostky Starého mesta Tatiany Rosovej i od pána primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. Teší nás aj osobná účasť viacerých slovenských politických špičiek (vlani nebol na PRIDE ani jeden politik), podpora zahraničných ambasád a v neposlednej rade gratulujeme pánovi poslancovi Stanislavovi Fořtovi za jeho osobnú odvahu byť prvým slovenským poslancom, ktorý ukázal, že LGBTľudia sú prítomní v každej časti spoločnosti – i v parlamente. Jediné, čo nás mrzí je, že pani premiérka Iveta Radičová, ktorá by ako prvá mala podporovať dodržiavanie ľudských práv (medzi ktoré neoddeliteľne patria aj práva LGBT osôb), mesiace odmietala stretnutie s organizátormi pre pracovnú zaneprázdnenosť a k samotnému PRIDEsa vôbec nevyjadrila. V deň PRIDEsme sa len v tlači dočítali, že dala prednosť otvoreniu výrobnej linky chladiacich kompresorov tretej generácie v Spišskej Novej Vsi a následne prednáške na tému Aktívny občan v rámci Festivalu Lumen na Arcibiskupskom úrade v Trnave. Neostáva nám nič iné, len popriať premiérke čo najviac takýchto radostných chvíľ,“ sumarizuje tohtoročné podujatie jeho výkonná riaditeľka Romana Schlesinger. Dúhový PRIDE Bratislava 2011 bol okrem spoločenského a kultúrneho podujatia i demonštráciou chýbajúcej legislatívy a diskriminácie LGBT ľudí. Na Slovensku stále neexistuje legislatíva, ktorá by zrovnoprávnila dve osoby rovnakého pohlavia, ktoré sa rozhodli spolu žiť, pred štátom či tretími osobami a vytvorila medzi nimi príbuzenský vzťah, ktorý by vyriešil otázky spoločného bývania, majetku, dedenia, vzájomnej vyživovacej povinnosti, informovania o zdravotnom stave, či spoločnej žiadosti o hypotéku. LGBT ľudia nemôžu využiť služby asistovanej reprodukcie, požiadať o párovú adopciu detí, či o osvojenie dieťaťa/detí svojho biologického partnera/partnerky. Vítame i výzvu podpredsedu parlamentu Pavla Hrušovského (KDH) z 3.4. na dialóg za rokovacím stolom ale žiadame ho, aby hlavne presvedč il svojich kolegov - ministrov za KDH, aby nebránili vzniku takéhoto dialógu medzi vládou a LGBT komunitou a podporili vznik Výboru Rady vlády pre neheterosexuálnych ľudí (jeho vznik v máji zablokovali ministri za KDH a SDKU). Prosíme ho tiež, aby vysvetlil svojej kolegyni poslankyni Jane Žitň anskej (KDH), č lenke Výboru NR SR pre ľ udské práva, že tento výbor Rady vlády nemá legislatívnu iniciatívu. Tú má podľa Ústavy SR len Vláda, Výbory NRSR a poslanci NRSR,takže sa nemusí obávať a mylne informovať verejnosť. Výbor je miesto na odborný dialóg za rokovacím stolom. „Naše prvé aktivity po Dúhovom PRIDE budú smerova ť práve k znovuotvoreniu diskusie o tomto výbore,“ uzatvára Schlesinger.

Tlačová správa - Dúhová PRIDE - 4.6.2011  

Tlačová správa k úspešnému 2. ročníku Dúhového PRIDE Bratislava 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you